Sochocin w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Sochocin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sochocin to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płońskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sochocin.
 • 1 939 Liczba mieszkańców
 • 6,8 km² Powierzchnia
 • 283,9 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 91 m n.p.m Wysokość
 • 1385–1870, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WPN Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Ryziński Burmistrz miasta
Sochocin na mapie
Identyfikatory
 • 20.470852.6900 Współrzędne GPS
 • 1420114 TERYT (TERC)
 • 0125954 SIMC
Herb miasta Sochocin
Sochocin herb

Jak Sochocin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sochocin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sochocin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sochocin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
22Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
49Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
90Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
98Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
100Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
112Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
118Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
120Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
128Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
158Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
167Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
177Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
180Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
184Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
198Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
208Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
222Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
252Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
252Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
257Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
265Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
268Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców

Sochocin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-110Poczta Sochocin, ul. Nadrzeczna 13

Sochocin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sochocinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Sochocin
(23) 661-80-01
(23) 661-80-55
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin

Sochocin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Sochocin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 939, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców wzrosła o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sochocina zawarli w 2022 roku 6 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Sochocina jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Sochocin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,17 na 1000 mieszkańców Sochocina. W 2022 roku urodziło się 14 dzieci, w tym 50,0% dziewczynek i 50,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 37,2% zgonów w Sochocinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,3% zgonów w Sochocinie były nowotwory, a 7,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sochocina przypada 11.96 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 14 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 9 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sochocina 5. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  57,7% mieszkańców Sochocina jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sochocina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 1 939 Liczba mieszkańców
 • 993 Kobiety
 • 946 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sochocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sochocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sochocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sochocina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Sochocin
  41,8 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sochocina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sochocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sochocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sochocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,8%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Polska
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,9%
  Województwo
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,5%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Sochocin
  6,5%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sochocinie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Sochocin
  4,7
  woj. mazowieckie
  4,3
  Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Sochocin
  1,9
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 6 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sochocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -5 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -6 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -3,17 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -3,2
  Mazowieckie
  -2,2
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sochocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sochocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sochocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sochocinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14 Urodzenia żywe
 • 7 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 7 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Sochocin
  8,8
  Mazowieckie
  9,1
  Polska
  8,1
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  37,2
  Mazowieckie
  38,1
  Kraj
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 398 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 370 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 398 g
  Województwo
  3 386 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 71 Waga 4000g - 4499g
 • 71
 • 228 Waga 3500g - 3999g
 • 228
 • 234 Waga 3000g - 3499g
 • 234
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,39
  Województwo
  1,33
  Cały kraj
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  Mazowieckie
  0,65
  Cały kraj
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Sochocin
  0,65
  woj. mazowieckie
  0,80
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sochocinie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 Zgony
 • 13 Kobiety
  (Zgony)
 • 6 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 68,4%
  31,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,0 Zgony na 1000 ludności
 • Sochocin
  12,0
  Województwo
  11,4
  Polska
  11,9
 • 153,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Sochocin
  153,6
  woj. mazowieckie
  124,6
  Cały kraj
  147,0
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  1,4
  Mazowieckie
  3,1
  Cała Polska
  3,8
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,4
  woj. mazowieckie
  2,8
  Kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płońskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 37,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  37,2%
  Województwo
  28,7%
  Polska
  36,0%
 • 23,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Sochocin
  23,3%
  woj. mazowieckie
  23,5%
  Cała Polska
  23,6%
 • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,5%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Kraj
  6,7%
 • 49 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Kraj
  70,6
 • 293,2 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  293,2
  woj. mazowieckie
  266,8
  Cały kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 467,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 471,8 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 462,2 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  467,1
  woj. mazowieckie
  326,2
  Cała Polska
  426,2
 • 58,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 17,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 106,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  58,4
  Województwo
  46,3
  Kraj
  62,9
 • 34,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  34,9
  Mazowieckie
  33,8
  Kraj
  33,8
 • 7,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  7,0
  Mazowieckie
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Sochocin
  0,6%
  Województwo
  0,6%
  Cała Polska
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 9 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 7 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 7 Saldo migracji
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 5 Saldo migracji wewnętrznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sochocinie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sochocin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sochocin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sochocinie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,57 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sochocinie to 711 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 365 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sochocinie to 5,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sochocinie to 122,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,87% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 90,01% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 86,78% mieszkań posiada łazienkę, 84,25% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,59% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 711 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 365,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  365,00
  Mazowieckie
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 90,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  90,60 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 33,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  33,10 m2
  Województwo
  33,30 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,50
  woj. mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,74
  Mazowieckie
  2,22
  Kraj
  2,42
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Sochocin
  0,61
  Województwo
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,57 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Sochocin
  2,57
  woj. mazowieckie
  7,83
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  5,80
  Województwo
  3,70
  Polska
  3,89
 • 14,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,89
  Województwo
  29,00
  Cały kraj
  24,56
 • 611 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 122,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Sochocin
  122,2 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Sochocin
  0,31 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 98,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,87%
  woj. mazowieckie
  97,23%
  Kraj
  97,75%
 • 90,01% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  90,01%
  Mazowieckie
  95,03%
  Kraj
  95,18%
 • 86,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  86,78%
  Mazowieckie
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 84,25% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  84,25%
  woj. mazowieckie
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 62,59% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  62,59%
  woj. mazowieckie
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2021-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Sochocin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sochocinie na 1000 mieszkańców pracuje 73osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sochocinie wynosiło w 2023 roku 9,9% (9,9% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sochocinie wynosiło 5 660,12 PLN, co odpowiada 84.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Sochocina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 73 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  73,0
  Województwo
  318,0
  Cała Polska
  259,0
 • 10,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,0% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • Tutaj
  9,9%
  Województwo
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sochocinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sochocinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sochocinie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 280 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Sochocin
  5 660 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sochocinie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Przemysł i budownictwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 33,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sochocinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 320 Pracujący ogółem
 • 189 Kobiety
 • 131 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sochocinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sochocin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  73,4
  Województwo
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 40,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  40,2
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 120,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  120,9
  woj. mazowieckie
  113,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sochocin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Sochocinie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 201 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 156 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 11 nowych podmiotów, a 7 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2023 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sochocinie najwięcej (16) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (193) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (51) podmiotów, a 73,1% (147) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sochocinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.4%) oraz Budownictwo (16.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 201 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51 Przemysł i budownictwo
 • 147 Pozostała działalność
 • 11 Podmioty nowo zarejestrowane w Sochocinie w 2023 roku
 • 7 Podmioty wyrejestrowane w Sochocinie w 2023 roku
 • 156 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 193 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 193
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 201 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 201
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 156 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 26 Budownictwo
 • 26
 • 18 Transport i gospodarka magazynowa
 • 18
 • 15 Przetwórstwo przemysłowe
 • 15
 • 11 Pozostała działalność
 • 11
 • 8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 8
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 2
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sochocin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sochocinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 50 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,55 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sochocinie wynosi 77,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sochocina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,86 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,53 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 9,94 (50%), drogowe - 2,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sochocina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 50
 • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 25
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 25,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  25,55
  Mazowieckie
  23,30
  Cała Polska
  22,81
 • 12,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,86
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cały kraj
  12,98
 • 9,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Sochocin
  9,53
  Województwo
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Sochocin
  2,22
  Mazowieckie
  1,76
  Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,24
  woj. mazowieckie
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 9,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,94
  Województwo
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Sochocin
  78%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  70%
  Mazowieckie
  55%
  Kraj
  63%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  81%
  woj. mazowieckie
  69%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  Mazowieckie
  87%
  Polska
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  51%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  51%

Sochocin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sochocina wyniosła w 2022 roku 38,3 mln złotych, co daje 6,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 29.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sochocina - 30.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.1%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,3 mln złotych, czyli 11,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sochocina wyniosła w 2022 roku 38,4 mln złotych, co daje 6,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.2%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.9%). W budżecie Sochocina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,3 tys złotych na mieszkańca (18,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 7,5 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 7,7%.
 • Wydatki budżetu w Sochocinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sochocina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sochocina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------29,9 mln

  5,2 tys(100%)

  38,3 mln

  6,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------10,3 mln

  5,5 tys(34.6%)

  11,7 mln

  6,0 tys(30.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------0,0

  0,0(0%)

  4,6 mln

  2,4 tys(12.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------3,9 mln

  2,1 tys(13%)

  4,3 mln

  2,2 tys(11.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------675,0 tys

  358(2.3%)

  3,4 mln

  1,7 tys(8.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------2,4 mln

  1,3 tys(8%)

  2,8 mln

  1,5 tys(7.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------1,0 mln

  556(3.5%)

  1,9 mln

  976(5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------980,8 tys

  520(3.3%)

  1,6 mln

  805(4.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------270,3 tys

  143(0.9%)

  855,7 tys

  439(2.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------536,4 tys

  285(1.8%)

  725,7 tys

  373(1.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------197,1 tys

  105(0.7%)

  579,3 tys

  297(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  ------75,2 tys

  39,9(0.3%)

  259,7 tys

  133(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------162,9 tys

  86,4(0.5%)

  164,4 tys

  84,4(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------200,2 tys

  106(0.7%)

  44,2 tys

  22,7(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------28,9 tys

  15,4(0.1%)

  33,0 tys

  16,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ------19,0 tys

  10,1(0.1%)

  30,9 tys

  15,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------1,2 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ------209

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sochocinie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sochocina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sochocina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  ------34,2 mln

  5,9 tys(100%)

  38,4 mln

  6,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  ------13,0 mln

  6,9 tys(38.1%)

  12,5 mln

  6,4 tys(32.4%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  ------8,0 mln

  4,3 tys(23.4%)

  10,5 mln

  5,4 tys(27.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  ------2,0 tys

  1,1(0%)

  4,9 mln

  2,5 tys(12.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  ------1,6 mln

  847(4.7%)

  1,6 mln

  836(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  ------478,3 tys

  254(1.4%)

  1,3 mln

  668(3.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  ------67,3 tys

  35,7(0.2%)

  642,6 tys

  330(1.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  ------530,1 tys

  281(1.6%)

  585,9 tys

  301(1.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  ------657,5 tys

  349(1.9%)

  558,9 tys

  287(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  ------199,1 tys

  106(0.6%)

  283,1 tys

  145(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  ------48,2 tys

  25,6(0.1%)

  240,0 tys

  123(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  ------29,9 tys

  15,9(0.1%)

  27,2 tys

  14,0(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  ------2,9 tys

  1,5(0%)

  19,7 tys

  10,1(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  ------14,0 tys

  7,4(0%)

  14,4 tys

  7,4(0%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  ------18,8 tys

  10,0(0.1%)

  13,0 tys

  6,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  ------3,3 tys

  1,8(0%)

  3,7 tys

  1,9(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  ------1,2 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  ------36,1 tys

  19,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  ------486,5 tys

  258(1.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sochocin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 455 mieszkańców Sochocina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 226 kobiet oraz 229 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,9% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Sochocina, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Sochocina mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sochocinie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (18,8%).

  W roku 2022 w Sochocinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 112 dzieci (68 dziewczynek oraz 44 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,3% mieszkańców Sochocina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 404 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 323 uczniów (153 kobiety oraz 170 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (30,0% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,2 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 177,47.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców Sochocina w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 27,1% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,3%
  woj. mazowieckie
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,3%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Sochocin
  2,7%
  Mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Sochocin
  16,7%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Sochocin
  24,1%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  18,2%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  3,1%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1404 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 404,0
  Mazowieckie
  970,0
  Polska
  927,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Sochocin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 112 Dzieci
 • 68 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 44 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 60,7%
  39,3%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 15 3 lata
 • 15
 • 26 4 lata
 • 26
 • 32 5 lata
 • 32
 • 37 6 lat
 • 37
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 6 3 lata
 • 6
 • 13 4 lata
 • 13
 • 22 5 lata
 • 22
 • 26 6 lat
 • 26
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 13 4 lata
 • 13
 • 10 5 lata
 • 10
 • 11 6 lat
 • 11
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 6,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sochocinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sochocinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  23 661-85-90
  ul. Szkolna 17
  09-110 Sochocin
  5109-
 • Szkoły podstawowe w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sochocin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 323 Uczniowie
 • 153 Kobiety
  (uczniowie)
 • 170 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 47,4%
  52,6%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 61 Absolwenci
 • 31 Kobiety
  (absolwenci)
 • 30 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Sochocin
  20,2
  woj. mazowieckie
  17,8
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 22,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 177,47 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  177,47
  Mazowieckie
  99,83
  Cała Polska
  95,96
 • 177,47 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  177,47
  woj. mazowieckie
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sochocin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sochocin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sochocinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sochocinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego (im. mjr H. Sucharskiego)
  Publiczna
  23 661-85-49
  23 661-85-49
  ul. Szkolna 17
  09-110 Sochocin
  13246-
 • Edukacyjne grupy wieku w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sochocin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sochocin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sochocin, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sochocin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sochocinie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sochocinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sochocinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sochocinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 39 (uczestnicy: 4 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 116)
  • taneczne: 1 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 55)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 163)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 48)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 1 (członkowie: 45)
  • inne: 2 (członkowie: 47)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Sochocinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 384 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 730 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Sochocinie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 214 członków. Zarejestrowano 194 ćwiczących (mężczyźni: 139, kobiety: 55, chłopcy do lat 18: 111, dziewczęta do lat 18: 55). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (7), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sochocinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sochocinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sochocina znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sochocinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Karczma z XVIII w.dnia 1962-04-02, wykaz dokumentów: 564/62 z 1962-04-02
  • Kościół z 1908 - 1919 (ul. Kościelna 21)dnia 2007-10-03, wykaz dokumentów: A-759 z 2007-10-03
  • Mur/ogrodzenie z 1895 r.dnia 2007-10-03, wykaz dokumentów: A-759 z 2007-10-03
  • Cmentarz przykościelny z 1908 - 1919 (ul. Kościelna 21)dnia 2007-10-03, wykaz dokumentów: A-759 z 2007-10-03
  • Zespół - kościół z 1856 - 1919 (ul. Kościelna 21)dnia 2007-10-03, wykaz dokumentów: A-759 z 2007-10-03
 • Formy ochrony przyrody w Sochocinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sochocina znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sochocinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadwkrzański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Wysoczyzny Ciechanowskiej Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej. Jest to obszar o charakterze wybitnie rolniczym z nielicznymi lasami i zardzewiami. Cenniejsze fragmenty lasów są chronione w rezerwatach m.in: Dziektarzewo i Gołuska Kępa - gdzie chronione są fragmenty lasu mieszanego porastającego skarpę rzeki Wkry. Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar o całkowitej powierzchni 97910 40ha, Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 97910.4 ha

Sochocin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 15 wypadków drogowych w Sochocinie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 770,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 51,3 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Sochocinie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sochocinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 15 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 17 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 10 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sochocinie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 770,02 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  770,0
  Województwo
  956,2
  Polska
  1 100,9
 • 51,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  51,3
  Województwo
  117,8
  Kraj
  104,4
 • 872,69 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Sochocin
  872,7
  woj. mazowieckie
  1 130,3
  Polska
  1 327,3
 • 6,67 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  6,7
  woj. mazowieckie
  12,3
  Cały kraj
  9,5
 • 113,33 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  113,3
  Województwo
  118,2
  Polska
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sochocin przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sochocin nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 27Linia kolejowa nr 27: Nasielsk - Toruń Wschodni [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Nasielsk - Cieksyn - Wkra - Dalanówek - Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Kaczorowo - Raciąż - Koziebrody - Zawidz Kościelny - Zawidz - Mieszaki - Sierpc - Podwierzbie - Koziołek - Czermno - Skępe - Karnkowo - Lipno - Konotopie - Ograszka - Czernikowo - Obrowo - Dobrzejewice - Lubicz - Grębocin - Toruń Wschodni)