Sochocin w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Sochocin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sochocin to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płońskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sochocin.
 • 1 885 Liczba mieszkańców
 • 6,8 km² Powierzchnia
 • 276,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 91 m n.p.m Wysokość
 • 1385–1870, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WPN Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Ryziński Burmistrz miasta
Sochocin na mapie
Identyfikatory
 • 20.470852.6900 Współrzędne GPS
 • 1420114 TERYT (TERC)
 • 0125954 SIMC
Herb miasta Sochocin
Sochocin herb

Sochocin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-110Poczta Sochocin, ul. Nadrzeczna 13

Sochocin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sochocinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Sochocin
(23) 661-80-01
(23) 661-80-55
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin

Sochocin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Sochocin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 885, z czego 52,4% stanowią kobiety, a 47,6% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 0,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sochocina zawarli w 2021 roku 11 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Sochocina jest stanu wolnego, 54,8% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,6% to wdowy/wdowcy.

  Sochocin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,68 na 1000 mieszkańców Sochocina. W 2021 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 393 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,60 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,6% zgonów w Sochocinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w Sochocinie były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sochocina przypada 13.36 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 27 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sochocina -11. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  59,1% mieszkańców Sochocina jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sochocina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 885 Liczba mieszkańców
 • 988 Kobiety
 • 897 Mężczyźni
 • 52,4%
  47,6%
 • 110 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 110 kobiet)
 • 91 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 91 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sochocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sochocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sochocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sochocina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,3 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 42,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sochocina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sochocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sochocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sochocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Sochocin
  28,8%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,8% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  54,9%
  woj. mazowieckie
  53,7%
  Cały kraj
  54,0%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,6% Wdowcy/Wdowy
 • Sochocin
  9,5%
  Mazowieckie
  8,1%
  Cała Polska
  8,5%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,5%
  Mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sochocinie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Sochocin
  5,6
  woj. mazowieckie
  4,6
  Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,5
  Mazowieckie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sochocinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,68 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Sochocin
  -4,7
  Mazowieckie
  -3,6
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sochocinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sochocinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sochocinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sochocinie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  Województwo
  10,0
  Cały kraj
  8,7
 • 40,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Sochocin
  40,4
  Mazowieckie
  42,2
  Cała Polska
  37,5
 • 17 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 17
 • 57 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57
 • 85 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 85
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 38 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38
 • 10 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 10
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 393 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 321 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 469 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 393 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 12 Waga 4500g - 4999g
 • 12
 • 90 Waga 4000g - 4499g
 • 90
 • 261 Waga 3500g - 3999g
 • 261
 • 271 Waga 3000g - 3499g
 • 271
 • 100 Waga 2500g - 2999g
 • 100
 • 34 Waga 2000g - 2499g
 • 34
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 8 Waga 1000g - 1499g
 • 8
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,41 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,41
  woj. mazowieckie
  1,49
  Polska
  1,32
 • 0,72 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Sochocin
  0,72
  Województwo
  0,73
  Cały kraj
  0,64
 • 0,60 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,60
  woj. mazowieckie
  0,73
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w Sochocinie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,1%
  61,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,4
  Województwo
  13,6
  Kraj
  13,6
 • 166,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  166,2
  woj. mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 8,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Sochocin
  8,8
  Mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,9
 • 4,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,6
  woj. mazowieckie
  3,4
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płońskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Sochocin
  33,6%
  Mazowieckie
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 17,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Sochocin
  17,7%
  woj. mazowieckie
  18,6%
  Polska
  19,6%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  7,3%
  Mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 230 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  13,8
  Kraj
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 273,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  273,7
  Województwo
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Cały kraj
  246,5
 • 519,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 593,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 442,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  519,2
  Województwo
  407,0
  Polska
  475,8
 • 74,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  74,9
  Mazowieckie
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  20,8
  Mazowieckie
  31,1
  Cały kraj
  32,6
 • 13,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Sochocin
  13,9
  Mazowieckie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sochocinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15,7% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 65,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sochocin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Sochocinie oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,24 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sochocinie to 5,13 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Sochocinie to 125,10 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 8 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 4,24 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  4,24
  woj. mazowieckie
  8,19
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 41 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,13 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  5,13
  Województwo
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 21,75 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  21,75
  Województwo
  30,65
  Polska
  24,07
 • 1 001 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 125,1 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Sochocin
  125,1 m2
  woj. mazowieckie
  91,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,53 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,53 m2
  woj. mazowieckie
  0,75 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Sochocin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sochocinie na 1000 mieszkańców pracuje 72osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sochocinie wynosiło w 2021 roku 9,9% (11,8% wśród kobiet i 8,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sochocinie wynosiło 5 279,65 PLN, co odpowiada 88.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  47,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Sochocina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,5% w przemyśle i budownictwie, a 12,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 72 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  72,0
  Mazowieckie
  323,0
  Polska
  257,0
 • 9,9% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 11,8% Kobiety
 • 8,2% Mężczyźni
 • Miasto
  9,9%
  woj. mazowieckie
  4,6%
  Kraj
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sochocinie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sochocinie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sochocinie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 280 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 280 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sochocinie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 47,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 43,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 51,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,5% Przemysł i budownictwo
 • 8,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 24,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 12,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 22,6% Pozostałe
 • 33,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sochocinie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 320 Pracujący ogółem
 • 189 Kobiety
 • 131 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sochocinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,1% W wieku produkcyjnym
 • 52,9% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 69,2 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  69,2
  woj. mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 37,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  37,7
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 119,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  119,7
  Mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sochocin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sochocinie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 207 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 160 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 12 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sochocinie najwięcej (17) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (197) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,4% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 27,5% (57) podmiotów, a 71,0% (147) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sochocinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.8%) oraz Budownictwo (16.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 207 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 57 Przemysł i budownictwo
 • 147 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Sochocinie w 2021 roku
 • 12 Podmioty wyrejestrowane w Sochocinie w 2021 roku
 • 160 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 197 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 197
 • 9 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 9
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 207 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 207
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 17 Spółki cywilne ogółem
 • 17
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 160 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 26 Budownictwo
 • 26
 • 19 Przetwórstwo przemysłowe
 • 19
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 10 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 10
 • 8 Informacja i komunikacja
 • 8
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 6
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sochocin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Sochocinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 46 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 24,32 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sochocinie wynosi 75,20% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sochocina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,88 (wykrywalność 66%) oraz przeciwko mieniu - 10,56 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,71 (81%), drogowe - 2,93 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (85%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sochocina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 46 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 46
 • 26 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 26
 • 13 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 13
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 20 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 20
 • 24,32 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  24,32
  Mazowieckie
  22,31
  Kraj
  21,51
 • 13,88 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Sochocin
  13,88
  Województwo
  14,38
  Cała Polska
  12,82
 • 6,71 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,71
  Mazowieckie
  5,32
  Cały kraj
  5,89
 • 2,93 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,93
  Województwo
  1,84
  Cała Polska
  1,85
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,23
  Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 10,56 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  10,56
  woj. mazowieckie
  11,83
  Kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  75%
  Mazowieckie
  64%
  Kraj
  71%
 • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Sochocin
  66%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  64%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Sochocin
  81%
  woj. mazowieckie
  71%
  Kraj
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  Województwo
  99%
  Polska
  99%
 • 85% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  85%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  89%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Sochocin
  52%
  Mazowieckie
  41%
  Cała Polska
  53%

Sochocin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Sochocina wyniosła w 2021 roku 29,9 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Sochocina - 34.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 637,7 tys złotych, czyli 2,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sochocina wyniosła w 2021 roku 34,2 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.7%). W budżecie Sochocina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 860 złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,1%.
 • Wydatki budżetu w Sochocinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sochocina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sochocina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------29,9 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------10,3 mln

  5,5 tys(34.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------3,9 mln

  2,1 tys(13%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------2,4 mln

  1,3 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,0 mln

  556(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------980,8 tys

  520(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------675,0 tys

  358(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------536,4 tys

  285(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------270,3 tys

  143(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------200,2 tys

  106(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------197,1 tys

  105(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------162,9 tys

  86,4(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------75,2 tys

  39,9(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------28,9 tys

  15,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------19,0 tys

  10,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,2 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------209

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sochocinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sochocina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sochocina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------34,2 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------13,0 mln

  6,9 tys(38.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------8,0 mln

  4,3 tys(23.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------1,6 mln

  847(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------657,5 tys

  349(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------530,1 tys

  281(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------486,5 tys

  258(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------478,3 tys

  254(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------199,1 tys

  106(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------67,3 tys

  35,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------48,2 tys

  25,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------36,1 tys

  19,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------29,9 tys

  15,9(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------18,8 tys

  10,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------14,0 tys

  7,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  -------3,3 tys

  1,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------2,9 tys

  1,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------2,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,2 tys

  0,6(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sochocin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 442 mieszkańców Sochocina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 225 kobiet oraz 217 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,9% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Sochocina, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Sochocina mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sochocinie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (18,8%).

  W roku 2021 w Sochocinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 109 dzieci (63 dziewczynki oraz 46 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  16,5% mieszkańców Sochocina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,1% wśród dziewczynek i 13,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 442 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 339 uczniów (164 kobiety oraz 175 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,7% ludności (29,8% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,9 uczniów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,5% mieszkańców (16,4% wśród dziewczyn i 16,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,8% mieszkańców Sochocina w wieku potencjalnej nauki (22,2% kobiet i 25,3% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Sochocin
  17,3%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  33,3%
  woj. mazowieckie
  34,6%
  Kraj
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  Mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  13,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,7%
  woj. mazowieckie
  18,2%
  Polska
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,1%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,5%
  Województwo
  2,8%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,2%
  Województwo
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Sochocin
  3,5%
  Mazowieckie
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1442 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 442,0
  Województwo
  937,0
  Cała Polska
  896,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Sochocin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 109 Dzieci
 • 63 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 46 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,8%
  42,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 27 4 lata
 • 27
 • 31 5 lata
 • 31
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 18 4 lata
 • 18
 • 19 5 lata
 • 19
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 9 4 lata
 • 9
 • 12 5 lata
 • 12
 • 17 6 lat
 • 17
 •  
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sochocinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sochocinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  23 661-85-90
  ul. Szkolna 17
  09-110 Sochocin
  5109-
 • Szkoły podstawowe w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sochocin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 339 Uczniowie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 175 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,9
  woj. mazowieckie
  17,3
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 23,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sochocinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sochocinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego (im. mjr H. Sucharskiego)
  Publiczna
  23 661-85-49
  23 661-85-49
  ul. Szkolna 17
  09-110 Sochocin
  13246-
 • Edukacyjne grupy wieku w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,8% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,4% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,5% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,8% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,2% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sochocin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sochocinie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sochocinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Sochocinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sochocinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 55 (uczestnicy: 2 010)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 150)
  • koncerty: 6 (uczestnicy: 800)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 4 (uczestnicy: 300)
  • interdyscyplinarne: 40 (uczestnicy: 400)
  • inne: 3 (uczestnicy: 60)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 107)
  • taneczne: 1 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 46)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 116)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 48)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 1 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Sochocinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 13 962 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 730 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 1
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Sochocinie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 214 członków. Zarejestrowano 194 ćwiczących (mężczyźni: 139, kobiety: 55, chłopcy do lat 18: 111, dziewczęta do lat 18: 55). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (7), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sochocinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sochocinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sochocina znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sochocinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Karczma z XVIII w.dnia 1962-04-02, wykaz dokumentów: 564/62 z 1962-04-02
  • Kościół z 1908 - 1919 (ul. Kościelna 21)dnia 2007-10-03, wykaz dokumentów: A-759 z 2007-10-03
  • Mur/ogrodzenie z 1895 r.dnia 2007-10-03, wykaz dokumentów: A-759 z 2007-10-03
  • Cmentarz przykościelny z 1908 - 1919 (ul. Kościelna 21)dnia 2007-10-03, wykaz dokumentów: A-759 z 2007-10-03
  • Zespół - kościół z 1856 - 1919 (ul. Kościelna 21)dnia 2007-10-03, wykaz dokumentów: A-759 z 2007-10-03
 • Formy ochrony przyrody w Sochocinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sochocina znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sochocinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadwkrzański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Wysoczyzny Ciechanowskiej Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej. Jest to obszar o charakterze wybitnie rolniczym z nielicznymi lasami i zardzewiami. Cenniejsze fragmenty lasów są chronione w rezerwatach m.in: Dziektarzewo i Gołuska Kępa - gdzie chronione są fragmenty lasu mieszanego porastającego skarpę rzeki Wkry. Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar o całkowitej powierzchni 97910 40ha, Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 97910.4 ha

Sochocin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 14 wypadków drogowych w Sochocinie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 733,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 52,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Sochocinie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sochocinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 10 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sochocinie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 733,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  733,4
  woj. mazowieckie
  918,8
  Cały kraj
  1 035,8
 • 52,38 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  52,4
  Mazowieckie
  114,4
  Cała Polska
  98,5
 • 838,14 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Tutaj
  838,1
  woj. mazowieckie
  1 086,6
  Cały kraj
  1 251,4
 • 7,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Sochocin
  7,1
  Województwo
  12,5
  Polska
  9,5
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Sochocin
  114,3
  Mazowieckie
  118,3
  Polska
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sochocin przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sochocin nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 27Linia kolejowa nr 27: Nasielsk - Toruń Wschodni [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Nasielsk - Cieksyn - Wkra - Dalanówek - Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Kaczorowo - Raciąż - Koziebrody - Zawidz Kościelny - Zawidz - Mieszaki - Sierpc - Podwierzbie - Koziołek - Czermno - Skępe - Karnkowo - Lipno - Konotopie - Ograszka - Czernikowo - Obrowo - Dobrzejewice - Lubicz - Grębocin - Toruń Wschodni)