Sochocin w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Sochocin - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sochocin to miasto leżące w centralnej Polsce. Należy do województwa mazowieckiego, powiatu płońskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Sochocin.
 • 1 948 Liczba mieszkańców
 • 6,8 km² Powierzchnia
 • 285,2 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 91 m n.p.m Wysokość
 • 1385–1870, 2021 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 23 Numer kierunkowy
 • WPN Tablice rejestracyjne
 • Jerzy Ryziński Burmistrz miasta
Sochocin na mapie
Identyfikatory
 • 20.470852.6900 Współrzędne GPS
 • 1420114 TERYT (TERC)
 • 0125954 SIMC
Herb miasta Sochocin
Sochocin herb

Jak Sochocin wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sochocin na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sochocin wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sochocin plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
22Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
45Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
56Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
59Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
71Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
81Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych
93Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
104Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
110Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
187Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
197Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
238Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
242Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
262Miasta z największym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w Polsce
267Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
269Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
274Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
277Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
277Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
286Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
288Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców

Sochocin - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
09-110Poczta Sochocin, ul. Nadrzeczna 13

Sochocin - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sochocinie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Sochocin
(23) 661-80-01
(23) 661-80-55
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin

Sochocin - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Sochocin jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 948, z czego 51,4% stanowią kobiety, a 48,6% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 2,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sochocina zawarli w 2021 roku 11 małżeństw, co odpowiada 5,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,7% mieszkańców Sochocina jest stanu wolnego, 54,9% żyje w małżeństwie, 6,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,5% to wdowy/wdowcy.

  Sochocin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,69 na 1000 mieszkańców Sochocina. W 2021 roku urodziło się 18 dzieci, w tym 55,6% dziewczynek i 44,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 398 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,65 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 33,6% zgonów w Sochocinie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 17,7% zgonów w Sochocinie były nowotwory, a 7,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sochocina przypada 13.38 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 16 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 27 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sochocina -11. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  57,7% mieszkańców Sochocina jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sochocina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 948 Liczba mieszkańców
 • 1 002 Kobiety
 • 946 Mężczyźni
 • 51,4%
  48,6%
 • 106 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 106 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sochocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sochocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sochocinie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sochocina
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 41,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Sochocin
  41,8 lat
  Mazowieckie
  41,6 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 43,6 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sochocin, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sochocina
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sochocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sochocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sochocin,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  Województwo
  30,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,5% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 54,9% Żonaci/Zamężne
 • Sochocin
  54,9%
  Mazowieckie
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 54,5% Kobiety
  (Zamężne)
 • 55,3% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,5% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,5%
  Mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 15,7% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,8% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,5%
  woj. mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 7,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 6,0% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Sochocin
  0,3%
  Województwo
  0,5%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sochocinie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  5,6
  woj. mazowieckie
  4,5
  Polska
  4,4
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  1,5
  Województwo
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 11 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sochocinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2021
 • 2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -5 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,69 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -4,7
  woj. mazowieckie
  -3,5
  Polska
  -5,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sochocinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sochocinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sochocinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sochocinie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18 Urodzenia żywe
 • 10 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 8 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 55,6%
  44,4%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Sochocin
  8,7
  Mazowieckie
  9,8
  Cały kraj
  8,7
 • 37,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,2
  woj. mazowieckie
  38,1
  Cała Polska
  35,1
 • 9 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9
 • 59 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 59
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 75 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 75
 • 25 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 25
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 398 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 370 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 424 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Sochocin
  3 398 g
  woj. mazowieckie
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 16 Waga 4500g - 4999g
 • 16
 • 71 Waga 4000g - 4499g
 • 71
 • 228 Waga 3500g - 3999g
 • 228
 • 234 Waga 3000g - 3499g
 • 234
 • 95 Waga 2500g - 2999g
 • 95
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Sochocin
  1,39
  Mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,66
  Mazowieckie
  0,65
  Cała Polska
  0,61
 • 0,65 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Sochocin
  0,65
  Mazowieckie
  0,80
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sochocinie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 21 Zgony
 • 8 Kobiety
  (Zgony)
 • 13 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 38,1%
  61,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,4 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,4
  Mazowieckie
  13,3
  Kraj
  13,7
 • 166,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  166,2
  Województwo
  136,2
  Kraj
  156,7
 • 8,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,8
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,9
 • 4,7 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,7
  Mazowieckie
  3,4
  Cały kraj
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,2
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie płońskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 33,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  33,6%
  Mazowieckie
  30,5%
  Cały kraj
  34,8%
 • 17,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Sochocin
  17,7%
  Mazowieckie
  18,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,3%
  woj. mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 230 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  13,8
  Cała Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Kraj
  74,4
 • 273,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  273,7
  Mazowieckie
  248,2
  Cała Polska
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  228,1
  Polska
  246,5
 • 519,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 593,3 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 442,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Sochocin
  519,2
  woj. mazowieckie
  407,0
  Cała Polska
  475,8
 • 74,9 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 59,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 90,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  74,9
  woj. mazowieckie
  50,0
  Kraj
  70,6
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  20,8
  Mazowieckie
  31,1
  Polska
  32,6
 • 13,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  13,9
  woj. mazowieckie
  6,7
  Kraj
  6,9
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,9%
  Mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 10 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 2 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 16 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 11 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -3 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -11 Saldo migracji wewnętrznych
 • -6 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 2 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sochocinie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 16,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,7% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,5% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sochocin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sochocin - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sochocinie oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,57 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sochocinie to 708 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 364 mieszkania. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sochocinie to 5,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sochocinie to 122,20 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 708 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 363,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  363,80
  woj. mazowieckie
  443,30
  Cała Polska
  405,20
 • 90,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  90,50 m2
  Województwo
  73,70 m2
  Kraj
  75,10 m2
 • 32,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  32,90 m2
  Mazowieckie
  32,70 m2
  Kraj
  30,40 m2
 • 4,50 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,50
  Mazowieckie
  3,65
  Kraj
  3,84
 • 2,75 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Sochocin
  2,75
  Województwo
  2,26
  Cała Polska
  2,47
 • 0,61 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Miasto
  0,61
  Mazowieckie
  0,62
  Cały kraj
  0,64
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 2,57 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  2,57
  Województwo
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 29 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  5,80
  Województwo
  3,70
  Cały kraj
  3,89
 • 14,89 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  14,89
  woj. mazowieckie
  29,00
  Kraj
  24,56
 • 611 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 122,2 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  122,2 m2
  Mazowieckie
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,31 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Sochocin
  0,31 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Sochocin - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Sochocinie na 1000 mieszkańców pracuje 73osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,1% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,9% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Sochocinie wynosiło w 2022 roku 9,3% (9,3% wśród kobiet i 9,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sochocinie wynosiło 5 279,65 PLN, co odpowiada 88.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  44,8% aktywnych zawodowo mieszkańców Sochocina pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,1% w przemyśle i budownictwie, a 13,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 73 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Sochocin
  73,0
  woj. mazowieckie
  318,0
  Kraj
  259,0
 • 10,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 12,0% Kobiety
 • 8,3% Mężczyźni
 • Miasto
  9,3%
  Województwo
  4,2%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sochocinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sochocinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sochocinie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 280 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 280 PLN
  Województwo
  7 108 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sochocinie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 44,8% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 48,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 17,1% Przemysł i budownictwo
 • 9,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 25,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 13,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 13,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 13,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 23,3% Pozostałe
 • 33,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sochocinie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 320 Pracujący ogółem
 • 189 Kobiety
 • 131 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Sochocinie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 51,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 64,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sochocin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Sochocin
  73,4
  Mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 40,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Sochocin
  40,2
  Województwo
  38,1
  Polska
  38,2
 • 120,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  120,9
  woj. mazowieckie
  113,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sochocin - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Sochocinie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 198 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 153 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 8 nowych podmiotów, a 15 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (39) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (8) w roku 2022. W tym samym okresie najwięcej (25) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2014 roku, najmniej (10) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sochocinie najwięcej (16) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (190) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (3) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (49) podmiotów, a 73,7% (146) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sochocinie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.8%) oraz Budownictwo (15.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 198 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 49 Przemysł i budownictwo
 • 146 Pozostała działalność
 • 8 Podmioty nowo zarejestrowane w Sochocinie w 2022 roku
 • 15 Podmioty wyrejestrowane w Sochocinie w 2022 roku
 • 153 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 190 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 190
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 1 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 1
 • 198 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 198
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 9 Spółki handlowe ogółem
 • 9
 • 2  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 2
 • 16 Spółki cywilne ogółem
 • 16
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 153 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 38 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 38
 • 23 Budownictwo
 • 23
 • 17 Transport i gospodarka magazynowa
 • 17
 • 16 Przetwórstwo przemysłowe
 • 16
 • 10 Pozostała działalność
 • 10
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 9 Informacja i komunikacja
 • 9
 • 8 Edukacja
 • 8
 • 7 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 7
 • 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 6
 • 4 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 4
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 2
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • 1 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1
 • 1 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sochocin - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sochocinie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 50 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 25,55 przestępstw. Jest to wartość większa od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sochocinie wynosi 77,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sochocina najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 12,86 (wykrywalność 70%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,53 (wykrywalność 81%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 9,94 (50%), drogowe - 2,22 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,24 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sochocina.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 50
 • 25 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 25
 • 19 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 19
 • 4 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 4
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 19 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 19
 • 25,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  25,55
  Mazowieckie
  23,30
  Kraj
  22,81
 • 12,86 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,86
  Mazowieckie
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 9,53 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,53
  woj. mazowieckie
  5,93
  Polska
  6,99
 • 2,22 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,22
  woj. mazowieckie
  1,76
  Cała Polska
  1,82
 • 0,24 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,24
  Województwo
  0,29
  Cała Polska
  0,35
 • 9,94 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  9,94
  Województwo
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Sochocin
  78%
  Mazowieckie
  63%
  Kraj
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  70%
  Województwo
  55%
  Cała Polska
  63%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  81%
  woj. mazowieckie
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  98%
  woj. mazowieckie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  90%
  Mazowieckie
  87%
  Cała Polska
  88%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  51%
  woj. mazowieckie
  42%
  Cały kraj
  51%

Sochocin - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Sochocina wyniosła w 2021 roku 29,9 mln złotych, co daje 5,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Sochocina - 34.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 637,7 tys złotych, czyli 2,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sochocina wyniosła w 2021 roku 34,2 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (38.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (23.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4.7%). W budżecie Sochocina wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 861 złotych na mieszkańca (14,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 4,2 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 8,1%.
 • Wydatki budżetu w Sochocinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sochocina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sochocina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------29,9 mln

  5,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------10,3 mln

  5,5 tys(34.6%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------3,9 mln

  2,1 tys(13%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------2,4 mln

  1,3 tys(8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,0 mln

  556(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------980,8 tys

  520(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------675,0 tys

  358(2.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------536,4 tys

  285(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------270,3 tys

  143(0.9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------200,2 tys

  106(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------197,1 tys

  105(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------162,9 tys

  86,4(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------75,2 tys

  39,9(0.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------28,9 tys

  15,4(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------19,0 tys

  10,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,2 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------209

  0,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sochocinie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sochocina według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sochocin, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sochocina według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------34,2 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------13,0 mln

  6,9 tys(38.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------8,0 mln

  4,3 tys(23.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------1,6 mln

  847(4.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------657,5 tys

  349(1.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------530,1 tys

  281(1.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------486,5 tys

  258(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------478,3 tys

  254(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------199,1 tys

  106(0.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------67,3 tys

  35,7(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------48,2 tys

  25,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------36,1 tys

  19,2(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------29,9 tys

  15,9(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------18,8 tys

  10,0(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------14,0 tys

  7,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  -------3,3 tys

  1,8(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------2,9 tys

  1,5(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------2,0 tys

  1,1(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,2 tys

  0,6(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sochocin - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 455 mieszkańców Sochocina jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 226 kobiet oraz 229 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 13,9% średnie ogólnokształcące, a 16,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,1% mieszkańców Sochocina, gimnazjalnym 3,5%, natomiast 18,2% podstawowym ukończonym. 3,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa mazowieckiego mieszkańcy Sochocina mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sochocinie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,5%) oraz zasadnicze zawodowe (19,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,6%) oraz średnie zawodowe (18,8%).

  W roku 2021 w Sochocinie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 5 oddziałów uczęszczało 109 dzieci (63 dziewczynki oraz 46 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc.

  15,3% mieszkańców Sochocina w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,7% wśród dziewczynek i 15,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 442 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  Placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 17 oddziałach uczyło się 339 uczniów (164 kobiety oraz 175 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 30,0% ludności (30,0% wśród dziewczynek i 30,0% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 183,24.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (18,3% wśród dziewczyn i 13,8% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 24,0% mieszkańców Sochocina w wieku potencjalnej nauki (20,9% kobiet i 27,1% mężczyzn).

 • 17,3% Wykształcenie wyższe
 • Sochocin
  17,3%
  Województwo
  33,5%
  Polska
  25,2%
 • 21,5% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Sochocin
  33,3%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 34,5% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,7%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,3% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,9%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 16,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 12,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Sochocin
  16,7%
  Mazowieckie
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 15,2% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  24,1%
  Mazowieckie
  15,3%
  Kraj
  21,2%
 • 19,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,6% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,5%
  woj. mazowieckie
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,8% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 4,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,2% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,2%
  Województwo
  10,7%
  Kraj
  12,3%
 • 18,8% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,5%
  Mazowieckie
  3,1%
  Polska
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,5% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1442 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 442,0
  woj. mazowieckie
  925,0
  Cały kraj
  883,0
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 5 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (Sochocin) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 109 Dzieci
 • 63 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 46 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 57,8%
  42,2%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 17 3 lata
 • 17
 • 27 4 lata
 • 27
 • 31 5 lata
 • 31
 • 34 6 lat
 • 34
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 3 lata
 • 9
 • 18 4 lata
 • 18
 • 19 5 lata
 • 19
 • 17 6 lat
 • 17
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 3 lata
 • 8
 • 9 4 lata
 • 9
 • 12 5 lata
 • 12
 • 17 6 lat
 • 17
 •  
 • 6,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sochocinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sochocinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Samorządowe
  Publiczne
  23 661-85-90
  ul. Szkolna 17
  09-110 Sochocin
  5109-
 • Szkoły podstawowe w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sochocin) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 339 Uczniowie
 • 164 Kobiety
  (uczniowie)
 • 175 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 46 Uczniowie w 1 klasie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 49 Absolwenci
 • 24 Kobiety
  (absolwenci)
 • 25 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,9
  woj. mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 •  
 • 23,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 18,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 183,24 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  183,24
  Mazowieckie
  98,13
  Polska
  95,71
 • 181,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Sochocin
  181,62
  Mazowieckie
  97,07
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sochocin) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sochocin) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sochocinie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sochocinie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego (im. mjr H. Sucharskiego)
  Publiczna
  23 661-85-49
  23 661-85-49
  ul. Szkolna 17
  09-110 Sochocin
  13246-
 • Edukacyjne grupy wieku w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 15,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 30,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 30,0% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 24,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 20,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sochocin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sochocin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sochocin, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sochocin - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sochocinie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Sochocinie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Sochocinie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sochocinie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sochocinie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 150 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 39 (uczestnicy: 4 400)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 500)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 2 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 10 (uczestnicy: 300)
  • pokazy teatralne: 8 (uczestnicy: 1 500)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 100)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 116)
  • taneczne: 1 (członkowie: 45)
  • muzyczne: 4 (członkowie: 55)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 163)
  • teatralne: 1 (członkowie: 16)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 48)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 7)
  • taneczne: 1 (członkowie: 45)
  • inne: 2 (członkowie: 47)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Sochocinie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 14 384 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 2 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 15 730 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Sochocinie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 214 członków. Zarejestrowano 194 ćwiczących (mężczyźni: 139, kobiety: 55, chłopcy do lat 18: 111, dziewczęta do lat 18: 55). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (7), inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sochocinie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sochocinie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sochocina znajduje się 5 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Sochocinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Karczma z XVIII w.dnia 1962-04-02, wykaz dokumentów: 564/62 z 1962-04-02
  • Kościół z 1908 - 1919 (ul. Kościelna 21)dnia 2007-10-03, wykaz dokumentów: A-759 z 2007-10-03
  • Mur/ogrodzenie z 1895 r.dnia 2007-10-03, wykaz dokumentów: A-759 z 2007-10-03
  • Cmentarz przykościelny z 1908 - 1919 (ul. Kościelna 21)dnia 2007-10-03, wykaz dokumentów: A-759 z 2007-10-03
  • Zespół - kościół z 1856 - 1919 (ul. Kościelna 21)dnia 2007-10-03, wykaz dokumentów: A-759 z 2007-10-03
 • Formy ochrony przyrody w Sochocinie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sochocina znajduje się jedna forma ochrony przyrody. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody, która ma wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sochocinie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Nadwkrzański - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest na terenie Wysoczyzny Ciechanowskiej Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej. Jest to obszar o charakterze wybitnie rolniczym z nielicznymi lasami i zardzewiami. Cenniejsze fragmenty lasów są chronione w rezerwatach m.in: Dziektarzewo i Gołuska Kępa - gdzie chronione są fragmenty lasu mieszanego porastającego skarpę rzeki Wkry. Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar o całkowitej powierzchni 97910 40ha, Data ustanowienia: 1990-01-01, Powierzchnia: 97910.4 ha

Sochocin - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z lat 2010 - 2021 w wyniku 14 wypadków drogowych w Sochocinie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 16 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 733,4 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 52,4 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Sochocinie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu płońskiego.

  Powiat płoński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sochocinie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 14 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2021)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2021)
 • 16 Ranni
  (lata 2010 - 2021)
 • 10 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sochocinie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 733,37 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  733,4
  Mazowieckie
  918,8
  Cała Polska
  1 035,8
 • 52,38 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Sochocin
  52,4
  Województwo
  114,4
  Kraj
  98,5
 • 838,14 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2021)
 • Sochocin
  838,1
  woj. mazowieckie
  1 086,6
  Kraj
  1 251,4
 • 7,14 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  7,1
  Województwo
  12,5
  Kraj
  9,5
 • 114,29 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2021)
 • Miasto
  114,3
  Województwo
  118,3
  Cała Polska
  120,8
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sochocin przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 50droga krajowa nr 50(Ciechanów - Sokołówek - Skarżynek - Kraszewo - Ojrzeń - Kicin - Wola Wodzyńska - Sochocin - Biele - Wycinki - Siedlin - Płońsk - Skrzynki - Radzyminek - Wróblewo - Troski - Kozarzewo - Nacpolsk - Słomin - Kobylniki - Rostkowice - Pozarzyn - Rębowo - Wyszogród - Kamion Poduchowny - Kamion - Młodzieszyn - Ruszki - Kuznocin - Sochaczew - Bielice - Guzów - Wiskitki - Żyrardów - Korytów A - Korytów - Grabce Józefpolskie - Mszczonów - Badowo-Mściska - Ciemno-Gnojna - Chudolipie - Budki Petrykowskie - Konie - Pniewy - Przęsławice - Bikówek - Grójec - Janówek - Żyrów - Nowe Grabice - Czaplinek - Dębówka - Góra Kalwaria - Ostrówek - Piotrowice - Sobiekursk - Tabor - Regut - Człekówka - Kołbiel - Rudno - Rudzienko - Zamienie - Mińsk Mazowiecki - Stojadła - Arynów - Brzóze - Ładzyń - Wólka Czarnińska - Stanisławów - Wólka Piecząca - Kąty Czernickie - Strachówka - Zawiszyn - Łochów - Łojew - Ogrodniki - Zagrodniki - Zieleniec - Sadowne - Płatkownica - Brok - Ostrów Mazowiecka)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sochocin nie przechodzi żadna linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista takich linii w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 27Linia kolejowa nr 27: Nasielsk - Toruń Wschodni [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Nasielsk - Cieksyn - Wkra - Dalanówek - Płońsk - Arcelin - Baboszewo - Kaczorowo - Raciąż - Koziebrody - Zawidz Kościelny - Zawidz - Mieszaki - Sierpc - Podwierzbie - Koziołek - Czermno - Skępe - Karnkowo - Lipno - Konotopie - Ograszka - Czernikowo - Obrowo - Dobrzejewice - Lubicz - Grębocin - Toruń Wschodni)