Ostróda w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Ostróda - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Ostróda to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu ostródzkiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Ostróda.
 • 31 432 Liczba mieszkańców
 • 14,2 km² Powierzchnia
 • 2 221,3 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 110-120 m n.p.m Wysokość
 • 1329 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 89 Numer kierunkowy
 • NOS Tablice rejestracyjne
 • Zbigniew Michalak Burmistrz miasta
Ostróda na mapie
Identyfikatory
 • 19.964853.6963 Współrzędne GPS
 • 2815011 TERYT (TERC)
 • 0964927 SIMC
Herb miasta Ostróda
Ostróda herb
Flaga miasta Ostróda
Ostróda flaga

Jak Ostróda wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Ostróda na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Ostróda wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Ostróda plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
34Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
34Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
37Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
48Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
91Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
109Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki
110Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
123Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
136Miasta w Polsce z największą liczbą wypadków drogowych
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
144Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
152Miasta w Polsce z największą liczbą rannych na skutek wypadków drogowych
155Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
159Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
179Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
197Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 roku
200Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
205Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
223Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
234Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców

Ostróda - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
14-100Instytucja Rejonowy Urząd Poczty w Ostródzie, ul. Mickiewicza 15
14-100Poczta Ostróda 001, ul. Mickiewicza 15
14-100Skrytki Pocztowe Poczta Ostróda 001, ul. Mickiewicza 15
14-101Poczta Ostróda 003, ul. Pieniężnego 47 b
14-102Poczta Ostróda 004, ul. Grunwaldzka 41
14-103Poczta Ostróda 005, ul. Jaracza 20
14-104Poczta Ostróda 006, ul. Czarnieckiego 32

Ostróda - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Ostródzie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis urzędów można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki urzędów w Ostródzie aby wyświetlić jedynie instytucje spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Skarbowy w Ostródzie
(89) 640-71-00
(89) 640-71-06
Olsztyńska 5 B
14-100 Ostróda
ZUS Inspektorat w Ostródzie (podlega pod: ZUS Oddział w Elblągu)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Czarnieckiego 50
14-100 Ostróda
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
089 642 31 00 089 642 31 41
089 642 31 19 089 642 31 03
Stapińskiego 19C
14-100 Ostróda
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
089 642 72 11
089 642 72 15
Handlowa 6
14-100 Ostróda
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
089 642 98 15
089 642 98 09
Jana II Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ostróda
089 646 08 70
089 646 08 80
Kościuszki 2
14-100 Ostróda
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
089 646 59 73
089 646 59 73
Sienkiewicza 13
14-100 Ostróda
Urząd Miejski w Ostródzie
(89) 642-94-00
(89) 642-94-01
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
(89) 642-98-00
(89) 642-98-17
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda

Ostróda - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Ostróda jest niewielkim miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 31 432, z czego 52,9% stanowią kobiety, a 47,1% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 6,7%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Ostródy zawarli w 2022 roku 137 małżeństw, co odpowiada 4,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  27,9% mieszkańców Ostródy jest stanu wolnego, 51,3% żyje w małżeństwie, 8,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,2% to wdowy/wdowcy.

  Ostróda ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -206. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,50 na 1000 mieszkańców Ostródy. W 2022 roku urodziło się 227 dzieci, w tym 43,2% dziewczynek i 56,8% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 386 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest nieznacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 31,6% zgonów w Ostródzie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,1% zgonów w Ostródzie były nowotwory, a 5,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Ostródy przypada 13.66 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 260 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 389 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Ostródy -129. W tym samym roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 9 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  57,7% mieszkańców Ostródy jest w wieku produkcyjnym, 16,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Ostródy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 31 432 Liczba mieszkańców
 • 16 639 Kobiety
 • 14 793 Mężczyźni
 • 52,9%
  47,1%
 • 112 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 112 kobiet)
 • 89 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 89 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Ostródzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Ostródzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Ostródzie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Ostródy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Ostróda
  43,5 lat
  Województwo
  41,8 lat
  Polska
  42,1 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Ostróda, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Ostródy
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Ostróda,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Ostróda,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Ostróda,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 27,9% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  28,1%
  Warmińsko-mazurskie
  29,2%
  Cały kraj
  29,1%
 • 23,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 51,3% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  51,4%
  Warmińsko-mazurskie
  51,4%
  Cała Polska
  54,0%
 • 50,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 51,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,2% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  8,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,4%
  Cała Polska
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 8,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  8,8%
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,9%
  Cały kraj
  7,6%
 • 9,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 2,8% Nieustalone
 • Miasto
  2,8%
  Województwo
  2,1%
  Cały kraj
  0,7%
 • 2,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Ostródzie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,3 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,3
  Warmińsko-mazurskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Ostróda
  1,7
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,6
 • 137 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Ostródzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -206 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -117 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -89 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,50 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Ostróda
  -6,5
  woj. warmińsko-mazurskie
  -4,5
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Ostródzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Ostródzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Ostródzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Ostródzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 227 Urodzenia żywe
 • 98 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 129 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 43,2%
  56,8%
 • 7,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  7,2
  Województwo
  7,2
  Kraj
  8,1
 • 32,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Ostróda
  32,8
  Warmińsko-mazurskie
  32,1
  Kraj
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 53 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 53
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 58 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 58
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 386 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 358 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Ostróda
  3 386 g
  Warmińsko-mazurskie
  3 389 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 57 Waga 4000g - 4499g
 • 57
 • 266 Waga 3500g - 3999g
 • 266
 • 257 Waga 3000g - 3499g
 • 257
 • 94 Waga 2500g - 2999g
 • 94
 • 27 Waga 2000g - 2499g
 • 27
 • 12 Waga 1500g - 1999g
 • 12
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 4 Waga 600g - 999g
 • 4
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,24
  woj. warmińsko-mazurskie
  1,21
  Kraj
  1,26
 • 0,56 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,56
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,59
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,61
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Ostródzie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 433 Zgony
 • 215 Kobiety
  (Zgony)
 • 218 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,7%
  50,3%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  13,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  11,8
  Cała Polska
  11,9
 • 168,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Ostróda
  168,9
  Warmińsko-mazurskie
  162,8
  Polska
  147,0
 • 2,7 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  4,6
  Cała Polska
  3,8
 • 3,6 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Ostróda
  3,6
  Województwo
  3,4
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Warmińsko-mazurskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie ostródzkim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  31,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  30,2%
  Cała Polska
  36,0%
 • 25,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  25,1%
  Województwo
  23,4%
  Cała Polska
  23,6%
 • 5,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,9%
  Warmińsko-mazurskie
  6,4%
  Kraj
  6,7%
 • 83 Zgony spowodowane COVID-19
 • 20,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  20,1
  Polska
  15,8
 • 63,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  63,1
  Polska
  70,6
 • 308,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Ostróda
  308,5
  Województwo
  276,2
  Cały kraj
  280,1
 • 249,7 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. warmińsko-mazurskie
  249,7
  Cały kraj
  253,9
 • 388,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 397,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 379,5 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  388,4
  Województwo
  355,1
  Polska
  426,2
 • 71,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 35,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 120,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Ostróda
  71,0
  Warmińsko-mazurskie
  50,1
  Cała Polska
  62,9
 • 33,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  33,4
  Województwo
  28,5
  Cały kraj
  33,8
 • 17,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Ostróda
  17,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  8,0
  Kraj
  7,0
 • 1,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  1,6%
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,7%
  Kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 260 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 142 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 118 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 12 Zameldowania z zagranicy
 • 5 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 7 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 389 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 190 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 199 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 9 Wymeldowania za granicę
 • 1 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -126 Saldo migracji
 • -44 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -82 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -129 Saldo migracji wewnętrznych
 • -48 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -81 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 4 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Ostródzie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,2% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 62,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,3% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Ostróda, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ostróda - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ostródzie oddano do użytku 207 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,57 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Ostródzie to 13 752 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 437 mieszkań. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  90,8% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 9,2% na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Ostródzie to 3,20 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Ostródzie to 65,50 m2 i jest znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,72% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,86% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,75% mieszkań posiada łazienkę, 90,29% korzysta z centralnego ogrzewania, a 85,77% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostródzkiego.

  Powiat ostródzki - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 752 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 436,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  436,70
  woj. warmińsko-mazurskie
  396,50
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 60,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Ostróda
  60,60 m2
  Województwo
  69,60 m2
  Cały kraj
  75,30 m2
 • 26,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  26,50 m2
  Województwo
  27,60 m2
  Cały kraj
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,51 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,51
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,78
  Cały kraj
  3,83
 • 2,29 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,29
  Województwo
  2,52
  Cały kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,65
  Warmińsko-mazurskie
  0,67
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 207 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 6,57 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  6,57
  Warmińsko-mazurskie
  5,65
  Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 662 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 3,20 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,20
  Województwo
  3,77
  Cała Polska
  3,89
 • 21,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Ostróda
  21,02
  Warmińsko-mazurskie
  21,29
  Polska
  24,56
 • 13 554 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 65,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  65,5 m2
  Województwo
  84,5 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Ostróda
  0,43 m2
  woj. warmińsko-mazurskie
  0,48 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,72% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,72%
  woj. warmińsko-mazurskie
  97,99%
  Cały kraj
  97,75%
 • 98,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,86%
  woj. warmińsko-mazurskie
  95,49%
  Kraj
  95,18%
 • 97,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  97,75%
  Warmińsko-mazurskie
  93,98%
  Polska
  93,75%
 • 90,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  90,29%
  Województwo
  86,97%
  Polska
  85,83%
 • 85,77% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  85,77%
  Województwo
  44,04%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Ostróda - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Ostródzie na 1000 mieszkańców pracuje 272osób . Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla Polski. 48,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Ostródzie wynosiło w 2023 roku 8,5% (8,5% wśród kobiet i 8,5% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ostródzie wynosiło 5 403,55 PLN, co odpowiada 80.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Ostródy 1 914 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 1 569 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -345.

  11,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Ostródy pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 44,9% w przemyśle i budownictwie, a 14,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 272 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  272,0
  Warmińsko-mazurskie
  206,0
  Polska
  259,0
 • 6,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,8% Kobiety
 • 5,4% Mężczyźni
 • Miasto
  8,5%
  Warmińsko-mazurskie
  8,3%
  Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Ostródzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Ostródzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Ostródzie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 851 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 404 PLN
  Warmińsko-mazurskie
  5 675 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Ostródzie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 914 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 1 569 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -345 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,82 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 11,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 14,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 44,9% Przemysł i budownictwo
 • 30,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 58,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 16,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,8% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,2% Pozostałe
 • 42,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Ostródzie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 8 673 Pracujący ogółem
 • 4 221 Kobiety
 • 4 452 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Ostródzie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,7% W wieku produkcyjnym
 • 52,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Ostróda, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 73,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  73,3
  Województwo
  65,7
  Cała Polska
  69,0
 • 43,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Ostróda
  43,9
  Warmińsko-mazurskie
  35,7
  Kraj
  38,2
 • 149,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  149,6
  woj. warmińsko-mazurskie
  119,2
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 59,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Ostróda - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Ostródzie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 667 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 475 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 225 nowych podmiotów, a 151 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (352) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (205) w roku 2020. W tym samym okresie najwięcej (463) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (138) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Ostródzie najwięcej (255) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 541) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (49) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,8% (798) podmiotów, a 76,9% (2 820) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ostródzie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (18.9%) oraz Budownictwo (15.4%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 667 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 49 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 798 Przemysł i budownictwo
 • 2 820 Pozostała działalność
 • 225 Podmioty nowo zarejestrowane w Ostródzie w 2023 roku
 • 151 Podmioty wyrejestrowane w Ostródzie w 2023 roku
 • 2 475 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 541 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 541
 • 82 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 82
 • 41 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 41
 • 3 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 3
 • 3 664 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 664
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 Spółdzielnie ogółem
 • 4
 • 203 Spółki handlowe ogółem
 • 203
 • 30  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 30
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 177  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 177
 • 29    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 29
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 255 Spółki cywilne ogółem
 • 255
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 475 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 468 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 468
 • 380 Budownictwo
 • 380
 • 282 Przetwórstwo przemysłowe
 • 282
 • 237 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 237
 • 224 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 224
 • 183 Pozostała działalność
 • 183
 • 171 Transport i gospodarka magazynowa
 • 171
 • 105 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 105
 • 95 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 95
 • 82 Informacja i komunikacja
 • 82
 • 63 Edukacja
 • 63
 • 56 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 56
 • 51 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 51
 • 42 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 42
 • 31 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 31
 • 2 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 2
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ostróda - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Ostródzie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 629 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,89 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Ostródzie wynosi 69,90% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Ostródy najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,04 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 9,76 (wykrywalność 52%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,26 (48%), drogowe - 2,20 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (95%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Ostródy.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Ostróda, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 629 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 629
 • 412 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 412
 • 103 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 103
 • 69 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 69
 • 13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 13
 • 308 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 308
 • 19,89 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,89
  Województwo
  19,85
  Kraj
  22,81
 • 13,04 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Ostróda
  13,04
  Województwo
  11,34
  Polska
  12,98
 • 3,26 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Ostróda
  3,26
  Warmińsko-mazurskie
  5,43
  Polska
  6,99
 • 2,20 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Ostróda
  2,20
  woj. warmińsko-mazurskie
  2,01
  Kraj
  1,82
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,42
  Województwo
  0,37
  Cała Polska
  0,35
 • 9,76 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  9,76
  Warmińsko-mazurskie
  10,33
  Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Ostróda, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  70%
  Warmińsko-mazurskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Ostróda
  68%
  woj. warmińsko-mazurskie
  71%
  Polska
  63%
 • 48% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  48%
  woj. warmińsko-mazurskie
  70%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Ostróda
  100%
  woj. warmińsko-mazurskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  95%
  woj. warmińsko-mazurskie
  96%
  Kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Ostróda
  52%
  Warmińsko-mazurskie
  60%
  Kraj
  51%

Ostróda - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Ostródy wyniosła w 2022 roku 176,6 mln złotych, co daje 5,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 7.9% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Ostródy - 31.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (8.7%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (8.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,7 mln złotych, czyli 9,4% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Ostródy wyniosła w 2022 roku 167,7 mln złotych, co daje 5,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.1% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (37.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (21.6%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (5.2%). W budżecie Ostródy wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (20,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 78,0 złotych na mieszkańca (1,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,1%.
 • Wydatki budżetu w Ostródzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Ostródy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Ostróda, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Ostródy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  91,7 mln

  2,7 tys(100%)

  122,2 mln

  3,7 tys(100%)

  126,8 mln

  3,8 tys(100%)

  158,1 mln

  4,8 tys(100%)

  170,7 mln

  5,2 tys(100%)

  156,2 mln

  4,8 tys(100%)

  165,1 mln

  5,2 tys(100%)

  176,6 mln

  5,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  35,7 mln

  1,1 tys(38.9%)

  38,6 mln

  1,2 tys(31.6%)

  36,8 mln

  1,1 tys(29%)

  42,5 mln

  1,3 tys(26.9%)

  43,7 mln

  1,3 tys(25.6%)

  44,8 mln

  1,4 tys(28.7%)

  50,4 mln

  1,6 tys(30.5%)

  56,3 mln

  1,8 tys(31.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  23,3 mln

  695(25.4%)

  39,7 mln

  1,2 tys(32.5%)

  12,4 mln

  373(9.8%)

  11,8 mln

  357(7.5%)

  12,3 mln

  373(7.2%)

  12,0 mln

  368(7.7%)

  12,9 mln

  398(7.8%)

  15,3 mln

  487(8.7%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,2 mln

  154(5.6%)

  6,6 mln

  197(5.4%)

  7,5 mln

  225(5.9%)

  24,0 mln

  729(15.2%)

  36,7 mln

  1,1 tys(21.5%)

  14,4 mln

  442(9.2%)

  8,6 mln

  265(5.2%)

  14,8 mln

  469(8.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  6,3 mln

  189(6.9%)

  7,1 mln

  214(5.8%)

  8,4 mln

  252(6.6%)

  8,1 mln

  246(5.1%)

  8,0 mln

  244(4.7%)

  9,1 mln

  277(5.8%)

  9,4 mln

  291(5.7%)

  11,1 mln

  352(6.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  3,6 mln

  109(4%)

  7,8 mln

  235(6.4%)

  7,6 mln

  230(6%)

  16,6 mln

  502(10.5%)

  8,2 mln

  249(4.8%)

  5,7 mln

  173(3.6%)

  6,1 mln

  188(3.7%)

  8,7 mln

  275(4.9%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,2 mln

  126(4.6%)

  4,4 mln

  134(3.6%)

  5,6 mln

  169(4.4%)

  6,3 mln

  192(4%)

  6,0 mln

  182(3.5%)

  5,4 mln

  165(3.5%)

  7,7 mln

  239(4.7%)

  7,1 mln

  225(4%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  3,3 mln

  98,8(3.6%)

  3,9 mln

  117(3.2%)

  3,9 mln

  116(3%)

  3,3 mln

  101(2.1%)

  4,1 mln

  126(2.4%)

  3,6 mln

  109(2.3%)

  3,5 mln

  108(2.1%)

  5,5 mln

  175(3.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  611,0 tys

  18,7(0.4%)

  350,8 tys

  10,8(0.2%)

  5,4 mln

  170(3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  93,5 tys

  2,8(0.1%)

  2,0 mln

  58,9(1.6%)

  25,0 tys

  0,8(0%)

  140,8 tys

  4,3(0.1%)

  57,4 tys

  1,7(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 mln

  166(3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,4 mln

  103(3.8%)

  3,9 mln

  119(3.2%)

  4,9 mln

  148(3.9%)

  3,8 mln

  114(2.4%)

  4,2 mln

  127(2.5%)

  4,6 mln

  140(2.9%)

  5,1 mln

  159(3.1%)

  4,4 mln

  138(2.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,1 mln

  31,6(1.2%)

  1,3 mln

  37,7(1%)

  1,1 mln

  32,9(0.9%)

  1,2 mln

  35,3(0.7%)

  1,2 mln

  37,7(0.7%)

  1,5 mln

  46,8(1%)

  2,4 mln

  74,3(1.5%)

  3,9 mln

  124(2.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  955,4 tys

  28,5(1%)

  2,6 mln

  77,3(2.1%)

  1,1 mln

  32,8(0.9%)

  752,7 tys

  22,8(0.5%)

  715,4 tys

  21,8(0.4%)

  1,3 mln

  39,5(0.8%)

  1,6 mln

  49,8(1%)

  2,2 mln

  71,0(1.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  1,2 mln

  34,4(1.3%)

  987,7 tys

  29,7(0.8%)

  877,0 tys

  26,4(0.7%)

  841,2 tys

  25,5(0.5%)

  1,3 mln

  38,3(0.7%)

  887,2 tys

  27,1(0.6%)

  481,4 tys

  14,8(0.3%)

  1,8 mln

  56,3(1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  778,9 tys

  23,2(0.8%)

  847,7 tys

  25,5(0.7%)

  893,2 tys

  26,9(0.7%)

  1,9 mln

  58,0(1.2%)

  780,0 tys

  23,7(0.5%)

  623,7 tys

  19,1(0.4%)

  667,7 tys

  20,6(0.4%)

  1,3 mln

  42,7(0.8%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  261,3 tys

  7,8(0.3%)

  334,3 tys

  10,1(0.3%)

  263,5 tys

  7,9(0.2%)

  349,4 tys

  10,6(0.2%)

  362,4 tys

  11,0(0.2%)

  572,0 tys

  17,5(0.4%)

  665,7 tys

  20,5(0.4%)

  681,0 tys

  21,6(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,1 mln

  62,0(2.3%)

  2,1 mln

  63,2(1.7%)

  2,1 mln

  63,8(1.7%)

  2,1 mln

  64,9(1.4%)

  2,3 mln

  71,4(1.4%)

  2,4 mln

  73,1(1.5%)

  2,5 mln

  77,7(1.5%)

  186,1 tys

  5,9(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000,0 tys

  30,3(0.6%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  155,2 tys

  4,9(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  224,5 tys

  6,7(0.2%)

  27,0 tys

  0,8(0%)

  6,8 tys

  0,2(0%)

  239,9 tys

  7,3(0.2%)

  205,4 tys

  6,2(0.1%)

  191,0 tys

  5,8(0.1%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  130

  0,0(0%)

  115

  0,0(0%)

  141

  0,0(0%)

  111

  0,0(0%)

  106

  0,0(0%)

  215

  0,0(0%)

  294

  0,0(0%)

  410

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Ostródzie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Ostródy według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Ostróda, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Ostródy według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  97,4 mln

  2,9 tys(100%)

  129,9 mln

  3,9 tys(100%)

  128,8 mln

  3,9 tys(100%)

  139,9 mln

  4,2 tys(100%)

  176,8 mln

  5,4 tys(100%)

  165,8 mln

  5,1 tys(100%)

  174,3 mln

  5,5 tys(100%)

  167,7 mln

  5,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  41,4 mln

  1,2 tys(42.6%)

  45,5 mln

  1,4 tys(35%)

  47,4 mln

  1,4 tys(36.8%)

  52,0 mln

  1,6 tys(37.2%)

  57,4 mln

  1,7 tys(32.5%)

  56,4 mln

  1,7 tys(34%)

  63,1 mln

  1,9 tys(36.2%)

  62,2 mln

  2,0 tys(37.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  24,1 mln

  718(24.7%)

  25,4 mln

  763(19.5%)

  25,7 mln

  773(19.9%)

  25,6 mln

  776(18.3%)

  28,6 mln

  868(16.2%)

  33,1 mln

  1,0 tys(20%)

  36,7 mln

  1,1 tys(21%)

  36,2 mln

  1,1 tys(21.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  18,4 mln

  548(18.9%)

  34,3 mln

  1,0 tys(26.4%)

  6,4 mln

  192(5%)

  5,9 mln

  178(4.2%)

  6,0 mln

  181(3.4%)

  6,6 mln

  202(4%)

  6,5 mln

  200(3.7%)

  8,7 mln

  278(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  5,3 mln

  160(5.5%)

  4,1 mln

  124(3.2%)

  6,5 mln

  195(5%)

  4,8 mln

  145(3.4%)

  3,8 mln

  115(2.1%)

  5,1 mln

  156(3.1%)

  5,7 mln

  176(3.3%)

  5,8 mln

  184(3.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  28,8 tys

  0,9(0%)

  1,1 mln

  34,4(0.9%)

  16,0 tys

  0,5(0%)

  108,4 tys

  3,3(0.1%)

  52,2 tys

  1,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,2 mln

  166(3.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  43,5(1.5%)

  1,6 mln

  48,4(1.2%)

  1,5 mln

  44,7(1.2%)

  9,2 mln

  278(6.6%)

  26,5 mln

  805(15%)

  10,0 mln

  305(6%)

  4,4 mln

  136(2.5%)

  5,2 mln

  164(3.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  2,8 mln

  82,8(2.8%)

  3,3 mln

  99,3(2.5%)

  3,6 mln

  109(2.8%)

  4,2 mln

  128(3%)

  2,6 mln

  80,0(1.5%)

  2,9 mln

  88,1(1.7%)

  3,9 mln

  120(2.2%)

  3,7 mln

  116(2.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  22,3 tys

  0,7(0%)

  24,3 tys

  0,7(0%)

  14,3 tys

  0,4(0%)

  32,9 tys

  1,0(0%)

  30,3 tys

  0,9(0%)

  35,6 tys

  1,1(0%)

  726,4 tys

  22,4(0.4%)

  2,6 mln

  81,9(1.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  838,0 tys

  25,0(0.9%)

  1,1 mln

  31,8(0.8%)

  602,0 tys

  18,1(0.5%)

  587,2 tys

  17,8(0.4%)

  514,8 tys

  15,7(0.3%)

  704,2 tys

  21,5(0.4%)

  541,3 tys

  16,7(0.3%)

  2,5 mln

  78,3(1.5%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  535,1 tys

  16,0(0.5%)

  1,4 mln

  42,3(1.1%)

  1,0 mln

  30,7(0.8%)

  1,9 mln

  58,4(1.4%)

  9,5 mln

  290(5.4%)

  1,1 mln

  32,2(0.6%)

  1,1 mln

  34,1(0.6%)

  1,6 mln

  51,5(1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  975,3 tys

  29,1(1%)

  2,2 mln

  65,1(1.7%)

  1,2 mln

  35,6(0.9%)

  730,6 tys

  22,1(0.5%)

  572,8 tys

  17,4(0.3%)

  1,0 mln

  30,9(0.6%)

  1,2 mln

  38,1(0.7%)

  1,4 mln

  45,2(0.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  329,5 tys

  9,8(0.3%)

  834,6 tys

  25,1(0.6%)

  1,7 mln

  51,9(1.3%)

  1,7 mln

  50,5(1.2%)

  817,0 tys

  24,8(0.5%)

  779,5 tys

  23,8(0.5%)

  649,4 tys

  20,0(0.4%)

  1,4 mln

  42,9(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  20,0 tys

  0,6(0%)

  10,0 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  28,0 tys

  0,9(0%)

  848,8 tys

  27,0(0.5%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  316,9 tys

  10,1(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  481,5 tys

  14,4(0.5%)

  405,2 tys

  12,2(0.3%)

  341,7 tys

  10,3(0.3%)

  287,0 tys

  8,7(0.2%)

  257,6 tys

  7,8(0.1%)

  197,0 tys

  6,0(0.1%)

  161,3 tys

  5,0(0.1%)

  159,5 tys

  5,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  475,2 tys

  14,2(0.5%)

  8,7 mln

  260(6.7%)

  136,4 tys

  4,1(0.1%)

  118,6 tys

  3,6(0.1%)

  137,1 tys

  4,2(0.1%)

  401,1 tys

  12,3(0.2%)

  160,6 tys

  4,9(0.1%)

  148,1 tys

  4,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  224,5 tys

  6,7(0.2%)

  27,0 tys

  0,8(0%)

  6,8 tys

  0,2(0%)

  239,9 tys

  7,3(0.2%)

  205,4 tys

  6,2(0.1%)

  191,0 tys

  5,8(0.1%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  6,6 tys

  0,2(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  4,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,4 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  2,3 tys

  0,1(0%)

  30,4 tys

  0,9(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  595

  0,0(0%)

  750

  0,0(0%)

  819

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Ostróda - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 783 mieszkańców Ostródy jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 3 363 kobiet oraz 3 419 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 15,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,3% średnie ogólnokształcące, a 19,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,1% mieszkańców Ostródy, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 19,3% podstawowym ukończonym. 3,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa warmińsko-mazurskiego mieszkańcy Ostródy mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Ostródzie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (20,5%) oraz wyższe (19,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (29,5%) oraz średnie zawodowe (20,4%).

  W roku 2022 w Ostródzie mieściło się 13 przedszkoli, w których do 59 oddziałów uczęszczało 1 214 dzieci (586 dziewczynek oraz 628 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Ostródzie mieściło się 7 przedszkoli, w których do 29 oddziałów uczęszczało 756 dzieci (369 dziewczynek oraz 387 chłopców). Dostępnych było 721 miejsc.

  17,9% mieszkańców Ostródy w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,9% wśród dziewczynek i 17,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 026 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,77 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 9 szkół podstawowych, w których w 141 oddziałach uczyło się 2 881 uczniów (1 390 kobiet oraz 1 491 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Ostródzie placówkę miało 7 szkół podstawowych, w których w 85 oddziałach uczyło się 2 171 uczniów (1 093 kobiety oraz 1 078 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,3% ludności (28,0% wśród dziewczynek i 28,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20,4 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 113,83.

  W Ostródzie znajduje się 6 licea ogólnokształcące, w których w 37 oddziałach uczyło się 1 029 uczniów (629 kobiet oraz 400 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 269 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ostródzie placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 28 oddziałach uczyło się 874 uczniów (528 kobiet oraz 346 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 301 absolwentów.

  W Ostródzie znajdują się 3 Technika, w których w 57 oddziałach uczyło się 1 600 uczniów (807 kobiet oraz 793 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 261 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Ostródzie placówkę miały 3 Technika, w których w 45 oddziałach uczyło się 1 200 uczniów (637 kobiet oraz 563 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 158 absolwentów.

  W Ostródzie znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 19 oddziałach uczyło się 470 uczniów (188 kobiet oraz 282 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,0% mieszkańców (16,6% wśród dziewczyn i 17,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,8 uczniów. 24,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 28,1 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 21,9% mieszkańców Ostródy w wieku potencjalnej nauki (22,6% kobiet i 21,2% mężczyzn).

 • 15,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  15,9%
  Województwo
  20,7%
  Kraj
  25,2%
 • 19,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,3% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,8%
  Warmińsko-mazurskie
  34,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,1% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  2,9%
  woj. warmińsko-mazurskie
  3,3%
  Polska
  3,3%
 • 4,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,8% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,3% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Ostróda
  11,3%
  Województwo
  11,8%
  Cała Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,9% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,6% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,6%
  Warmińsko-mazurskie
  19,5%
  Kraj
  20,0%
 • 18,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 23,1% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  23,1%
  Województwo
  21,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 17,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 29,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  4,0%
  Województwo
  3,7%
  Polska
  3,0%
 • 3,2% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,3% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  19,3%
  woj. warmińsko-mazurskie
  16,5%
  Cała Polska
  12,3%
 • 20,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  3,8%
  Województwo
  3,6%
  Kraj
  3,1%
 • 3,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1026 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  1 026,0
  Województwo
  857,0
  Cały kraj
  927,0
 • 0,77 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,77
  Województwo
  1,00
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 13Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 59 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 9 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 1 220 Miejsca
  (rok 2018)
 • 30 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Ostróda) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 214 Dzieci
 • 586 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 628 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,3%
  51,7%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 240 3 lata
 • 240
 • 313 4 lata
 • 313
 • 301 5 lata
 • 301
 • 335 6 lat
 • 335
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 121 3 lata
 • 121
 • 154 4 lata
 • 154
 • 145 5 lata
 • 145
 • 151 6 lat
 • 151
 • 6 7 lat i więcej
 • 6
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 9 2 lata i mniej
 • 9
 • 119 3 lata
 • 119
 • 159 4 lata
 • 159
 • 156 5 lata
 • 156
 • 184 6 lat
 • 184
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • 40 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 53,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 53,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 9,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Ostródzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ostródzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Przedszkole Miejskie nr 1
  Publiczne
  89 646-59-18
  89 646-59-18
  ul. Bolesława CHrobrego 3
  14-100 Ostróda
  717514
  Przedszkole Miejskie nr 4
  Publiczne
  89 646-61-70
  89 646-61-70
  ul. kopernika 21A
  14-100 Ostróda
  512210
  Przedszkole Miejskie nr 3
  Publiczne
  89 646-10-46
  89 646-10-46
  ul. Plebiscytowa 50
  14-100 Ostróda
  4100-
  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "OREWIACZEK"
  Niepubliczne
  89 646-49-29
  89 646-49-29
  ul. GRUNWALDZKA 19A
  14-100 Ostróda
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Mini Mini"
  Niepubliczne
  50 996-38-01
  ul. STEFANA JARACZA 38
  14-100 Ostróda
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Pod dębami"
  Niepubliczne
  89 646-27-71
  89 646-27-71
  ul. Konstytucji 14
  14-100 Ostróda
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Promyczek"
  Niepubliczne
  89 646-64-97
  ul. Przedszkolna 1
  14-100 Ostróda
  ---
  Przedszkole Niepubliczne "Radość"
  Niepubliczne
  89 646-30-09
  89 646-39-09
  ul. Armii Krajowej 5
  14-100 Ostróda
  ---
  PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AKADEMIA SMYKA
  Niepubliczne
  66 900-55-07
  ul. JARACZA 26C
  14-100 Ostróda
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Kraina Bajek
  Niepubliczne
  ul. Paderewskiego 1B
  14-100 Ostróda
  ---
  Przedszkole Niepubliczne Remiś
  Niepubliczne
  89 646-69-74
  ul. Osiedle Młodych 7
  14-100 Ostróda
  ---
 • Szkoły podstawowe w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Ostróda) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 8Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 128 Oddziały
 • 2 794 Uczniowie
 • 1 357 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 437 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,6%
  51,4%
 • 344 Uczniowie w 1 klasie
 • 175 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 169 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 434 Absolwenci
 • 225 Kobiety
  (absolwenci)
 • 209 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 13 Oddziały
 • 87 Uczniowie
 • 33 Kobiety
  (uczniowie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 37,9%
  62,1%
 • 6 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 22 Absolwenci
 • 8 Kobiety
  (absolwenci)
 • 14 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,4
  Warmińsko-mazurskie
  15,9
  Polska
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20,4 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20,4
 • 20,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20,4
 • 21,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,8
 • 6,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,7
 •  
 • 202,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 170,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 31,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 15,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 113,83 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Ostróda
  113,83
  Województwo
  90,81
  Cała Polska
  95,96
 • 112,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Ostróda
  112,17
  Województwo
  89,35
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ostróda) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Ostróda) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Ostródzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ostródzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 4
  Publiczna
  89 646-55-63
  89 646-55-63
  ul. Kościuszki 14
  14-100 Ostróda
  2253342
  Szkoła Podstawowa nr 1 (Armii Krajowej)
  Publiczna
  89 646-58-91
  89 646-58-91
  ul. Pieniężnego 30
  14-100 Ostróda
  2153242
  Szkoła Podstawowa Nr 3 (Jan Paweł II)
  Publiczna
  89 646-78-57
  89 646-78-57
  ul. RYCERSKA 5
  14-100 Ostróda
  1538031
  Szkoła Podstawowa nr 2 (Gustaw Gizewiusz)
  Publiczna
  89 646-24-68
  ul. Olsztyńska 7
  14-100 Ostróda
  1535137
  Szkoła Podstawowa nr 6 (Kornel Makuszyński)
  Publiczna
  89 646-69-11
  89 646-69-11
  ul. Osiedle Młodych 8
  14-100 Ostróda
  919524
  Szkoła Podstawowa nr 5
  Publiczna
  89 646-10-46
  89 646-10-46
  ul. Plebiscytowa 50
  14-100 Ostróda
  7164-
  Szkoła Podstawowa Specjalna
  Publiczna
  89 646-30-73
  89 646-30-73
  ul. Grunwaldzka 14
  14-100 Ostróda
  649-
  Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szkoła Podstawowa w Ostródzie
  Niepubliczna
  89 670-90-60
  89 670-90-60
  ul. MICKIEWICZA 32
  14-100 Ostróda
  ---
 • Szkoły ponadpodstawowe w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Ostróda) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 857 Uczniowie
 • 542 Kobiety
  (uczniowie)
 • 315 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,2%
  36,8%
 • 238 Uczniowie w 1 klasie
 • 143 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 95 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 196 Absolwenci
 • 126 Kobiety
  (absolwenci)
 • 70 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 5 Oddziały
 • 172 Uczniowie
 • 87 Kobiety
  (uczniowie)
 • 85 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,6%
  49,4%
 • 73 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 43 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  27,8
  Województwo
  25,6
  Cała Polska
  26,5
 •  
 • 57,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 42,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (Ostróda) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 57 Oddziały
 • 1 600 Uczniowie
 • 807 Kobiety
  (uczniowie)
 • 793 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 491 Uczniowie w 1 klasie
 • 242 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 249 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 261 Absolwenci
 • 119 Kobiety
  (absolwenci)
 • 142 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 28,1Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Miasto
  28,1
  Województwo
  24,4
  Polska
  24,9
 •  
 • 124,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 84,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 40,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Ostróda) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 199 Uczniowie w 1 klasie
 • 91 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 108 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 4 Oddziały
 • 35 Uczniowie
 • 15 Kobiety
  (uczniowie)
 • 20 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 42,9%
  57,1%
 • 19 Uczniowie w 1 klasie
 • 8 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 11 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  24,7
  woj. warmińsko-mazurskie
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 24,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 24,7
 • 29,0 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 29,0
 • 8,8 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 8,8
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (Ostróda) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 299 Uczniowie
 • 220 Kobiety
  (uczniowie)
 • 79 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 73,6%
  26,4%
 • 201 Uczniowie w 1 klasie
 • 139 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 62 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 91 Absolwenci
 • 82 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • Miasto
  23,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  20,9
  Cały kraj
  23,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Ostródzie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Ostródzie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  TECHNIKUM Nr 3
  Publiczne
  89 646-72-27
  89 646-72-26
  ul. CZARNIECKIEGO 69
  14-100 Ostróda
  17540-
  Technikum Nr 2
  Publiczne
  89 646-37-53
  89 646-37-53
  ul. SPORTOWA 1
  14-100 Ostróda
  19499-
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR I IM.JANA BAŻYŃSKIEGO (JAN BAŻYŃSKI)
  Publiczne
  89 646-41-51
  89 646-41-51
  ul. DRWĘCKA 2
  14-100 Ostróda
  1440038
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  89 646-52-78
  89 646-91-41
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
  14-100 Ostróda
  10262-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  89 646-42-97
  89 646-91-41
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
  14-100 Ostróda
  8223-
  Liceum Ogólnokształcące Nr II
  Publiczne
  89 646-37-53
  89 646-37-53
  ul. SPORTOWA 1
  14-100 Ostróda
  6190-
  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 3
  Publiczna
  89 646-72-27
  89 646-72-26
  ul. CZARNIECKIEGO 69
  14-100 Ostróda
  6181-
  Technikum
  Publiczne
  89 646-52-78
  89 646-91-41
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
  14-100 Ostróda
  6162-
  LICEUM OGÓLNIOKSZTAŁCĄCE
  Publiczne
  89 646-72-27
  89 646-72-26
  ul. Czarnieckiego 69
  14-100 Ostróda
  3106-
  Szkoła Policealna
  Publiczna
  89 646-42-97
  89 646-91-41
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
  14-100 Ostróda
  394-
  Zasadnicz Szkoła Zawodowa Specjalna
  Publiczna
  89 646-30-73
  89 646-30-73
  ul. Grunwaldzka 14
  14-100 Ostróda
  451-
  TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
  Publiczne
  89 646-72-27
  89 646-72-26
  ul. STEFANA CZARNIECKIEGO 69
  14-100 Ostróda
  130-
  Szkoła Specjalna Przysposobiająca do Pracy
  Publiczna
  89 646-30-73
  89 646-30-73
  ul. Grunwaldzka 14
  14-100 Ostróda
  321-
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  89 646-52-78
  89 646-91-41
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
  14-100 Ostróda
  119-
  Społeczna Szkola Muzyczna II-go stopnia
  Niepubliczna
  89 646-28-45
  ul. Plac 1000-lecia 3
  14-100 Ostróda
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 17,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 21,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 22,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,2% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Ostróda, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Ostróda, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Ostróda, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Ostróda - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Ostródzie

 • Według danych GUS z 2022 roku w Ostródzie znajdowały się 2 hotele (1 ★★★★, 1 ★★), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1 (całoroczne: 0)
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1 (całoroczne: 0)


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 1 (liczba sal: 3, liczba miejsc: 115)
  • z nagłośnieniem: 1
  • z projektorem multimedialnym: 1
  • z obsługą techniczną: 1
  • z ekranem: 1
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 1
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 1
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Ostródzie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Ostródzie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Ostródzie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Ostródzie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 2 660 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 211 (uczestnicy: 67 289)
  • seanse filmowe: 72 (uczestnicy: 1 080)
  • wystawy: 7 (uczestnicy: 140)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 7 (uczestnicy: 5 000)
  • koncerty: 67 (uczestnicy: 50 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 2 (uczestnicy: 200)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 20 (uczestnicy: 8 000)
  • konkursy: 3 (uczestnicy: 79)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 1 190)
  • warsztaty: 8 (uczestnicy: 1 300)
  • inne: 8 (uczestnicy: 300)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 150)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 55)
  • taneczne: 1 (członkowie: 50)
  • muzyczne: 1 (członkowie: 30)
  • teatralne: 1 (członkowie: 15)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 112)
  • teatralne: 2 (członkowie: 24)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 22)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 44)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 22)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Ostródzie działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 19 362 zwiedzających, co daje 6 107 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2022 w Ostródzie działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 56 108 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 14 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 2 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 79 568 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 31
  • dostępne dla czytelników: 10
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 8
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 3
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 3
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 2
  Według danych z 2022 w Ostródzie działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 28 563 wolumeny w tym ziobry specjalne: 490. Odnotowano 125 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 41 481 wolumenów. Odnotowano 1 382 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 8
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Ostródzie działało 13 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 686 członków. Zarejestrowano 1 606 ćwiczących (mężczyźni: 1 396, kobiety: 210, chłopcy do lat 18: 381, dziewczęta do lat 18: 141). Aktywnych było 17 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (25), instruktora sportowego (43) oraz inne osoby (6).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Ostródzie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Ostródzie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Ostródy znajduje się 101 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Ostródzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto Ostróda, st.27, 28 (chronologia niemożliwa do uzyskania)dnia 1992-03-11, wykaz dokumentów: A-A114 z 1992-03-11; C-148 z brak daty
  • Zamek z poł. XIV w. (ul. Adama Mickiewicza 22)dnia 1953-03-31, wykaz dokumentów: 102 z 1953-03-31; brak numeru z 1953-03-31; brak numeru z 1990-04-25
  • Miasto z 1270 - 1302dnia 1955-07-21, wykaz dokumentów: A-101 z 1955-07-21
  • Mur miejski z XIV w.dnia 1956-09-20, wykaz dokumentów: O/1 z 1956-09-20
  • Kościół z 1330 - 1351dnia 1956-11-24, wykaz dokumentów: O/2 z 1956-11-24; A-3800 z 1968-08-04
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Stefana Czarnieckiego 25)dnia 1986-08-15, wykaz dokumentów: 3698A z 1986-08-15
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XIX/XX w. (ul. Stefana Czarnieckiego 26)dnia 1986-08-15, wykaz dokumentów: 3699A z 1986-08-15
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Olsztyńska 2)dnia 1986-08-15, wykaz dokumentów: 3700A z 1986-08-15
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Adama Mickiewicza 11)dnia 1986-08-15, wykaz dokumentów: 3702A z 1986-08-15
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w.dnia 1986-08-15, wykaz dokumentów: 3703A z 1986-08-15
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Stefana Czarnieckiego 30)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3704A z 1986-11-18
  • Kamienica z 1910 r. (ul. 11 Listopada 35)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3706A z 1986-11-18
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. 11 Listopada 6)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3707A z 1986-11-18
  • Kamienica (data nieznana) (ul. 11 Listopada 9)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3708A z 1986-11-18
  • Kamienica z 1. ćw. XX w. (ul. 11 Listopada 41)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3709A z 1986-11-18
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Jana Stapińskiego 2)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3710A z 1986-11-18
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Jana Stapińskiego 4)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3711A z 1986-11-18
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Jana Stapińskiego 9)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3712A z 1986-11-18
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Jana Stapińskiego 11)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3713A z 1986-11-18
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Juliusza Słowackiego 9)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3714A z 1986-11-18
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Stefana Czarnieckiego 33)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3715A z 1986-11-18
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Kolejowa 6)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3717A z 1986-11-18
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Adama Mickiewicza 28)dnia 1986-11-18, wykaz dokumentów: 3718A z 1986-11-18
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Jana Pawła II 4)dnia 1987-01-12, wykaz dokumentów: A-1974 z 1987-01-12; A-3738 z 1987-01-12
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Jana Pawła II 6)dnia 1987-01-12, wykaz dokumentów: A-1975 z 1987-01-12
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Jana Pawła II 8)dnia 1987-01-12, wykaz dokumentów: A-1976 z 1987-01-12
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Jana Pawła II 10)dnia 1987-01-12, wykaz dokumentów: A-1977 z 1987-01-12
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w.dnia 1987-01-12, wykaz dokumentów: A-3738 z 1987-01-12
  • Magazyn z przełomu XIX/XX w.dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-1969 z 1987-01-14; brak numeru z 1998-10-07; brak numeru z 1999-05-06
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Gustawa Gizewiusza 15)dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-1970 z 1987-01-14
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Armii Krajowej 3)dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-1973 z 1987-01-14
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Jana Pawła II 18)dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-1978 z 1987-01-14
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Jana Pawła II 22)dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-1979 z 1987-01-14
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Jana Pawła II 24)dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-1980 z 1987-01-14
  • Kamienica z 1896 r. (ul. Adama Mickiewicza 9)dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-1982 z 1987-01-14
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. Olsztyńska 31)dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-1983 z 1987-01-14
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 2)dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-1985 z 1987-01-14
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 18)dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-1987 z 1987-01-14
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Spichrzowa 1)dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-3727 z 1987-01-14
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Stefana Czarnieckiego 31)dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-3734 z 1987-01-14
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Stanisława Wyspiańskiego 2)dnia 1987-01-14, wykaz dokumentów: A-3735 z 1987-01-14
  • Kamienica z 1900 r. (ul. Drwęcka 1)dnia 1987-01-23, wykaz dokumentów: A-1988 z 1987-01-23
  • Kapliczka (data nieznana)dnia 1987-08-04, wykaz dokumentów: A-1960 z 1987-08-04
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Adama Mickiewicza 24)dnia 1987-08-04, wykaz dokumentów: A-3799 z 1987-08-04
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. 11 Listopada 39)dnia 1987-08-04, wykaz dokumentów: A-3805 z 1987-08-04
  • Kościół z 1903 - 1909 (ul. Henryka Sienkiewicza 20)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-1961 z 1987-08-14
  • Mur/ogrodzenie z 1907 r.dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-1962 z 1987-08-14
  • Plebania z pocz. XX w. (ul. Henryka Sienkiewicza 22)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-1963 z 1987-08-14
  • Kaplica z pocz. XIX w. (ul. Nadrzeczna 3)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-1964 z 1987-08-14
  • Brama z XIX w.dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-1965 z 1987-08-14
  • Szkoła z 1907 r. (ul. Drwęcka 2)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-1966 z 1987-08-14
  • Rogatka z pocz. XX w.dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-1967 z 1987-08-14
  • Kamienica z końca XIX w. (ul. Grunwaldzka 24)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-1972 z 1987-08-14
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Adama Mickiewicza 7)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-1981 z 1987-08-14
  • Willa z pocz. XX w. (ul. Stefana Czarnieckiego 18)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-3802 z 1987-08-14
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Spichrzowa 5a)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-3803 z 1987-08-14
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Adama Mickiewicza 34a)dnia 1987-08-14, wykaz dokumentów: A-3804 z 1987-08-14; brak numeru z 1996-01-08
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Seweryna Pieniężnego 7)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3862 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Seweryna Pieniężnego 9)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3863 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Seweryna Pieniężnego 11)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3864 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Seweryna Pieniężnego 15)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3865 z 1987-11-09; brak numeru z 2015-05-06
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Seweryna Pieniężnego 21)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3866 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Stefana Wyszyńskiego 24)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3867 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Stefana Wyszyńskiego 26)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3868 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Seweryna Pieniężnego 13)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3869 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Seweryna Pieniężnego 19)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3870 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Stefana Wyszyńskiego 18)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3871 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Stefana Wyszyńskiego 6)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3872 z 1987-11-09
  • Kamienica z pocz. XX w. (ul. Stefana Wyszyńskiego 12)dnia 1987-11-09, wykaz dokumentów: A-3873 z 1987-11-09
  • Cmentarz I wojna światowa z 1914 - 1918dnia 1988-04-20, wykaz dokumentów: A3953 z 1988-04-20
  • Cmentarz ewangelicki z 2. poł. XIX w.dnia 1988-04-20, wykaz dokumentów: A3954 z 1988-04-20
  • Cmentarz komunalny z XVIII w.dnia 1988-04-20, wykaz dokumentów: A3955 z 1988-04-20
  • Wieża ciśnień z 1900 r.dnia 1996-10-02, wykaz dokumentów: A-1968 z 1996-10-02
  • Wieża ciśnień z 1911 r.dnia 1998-12-28, wykaz dokumentów: A-1616 z 1998-12-28
  • Kamienica z 1910 r. (ul. Henryka Sienkiewicza 16)dnia 2000-09-26, wykaz dokumentów: A-1696 z 2000-09-26
  • Inny budynek mieszkalny z 1912 - 1913 (ul. Jana III Sobieskiego 1)dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Budynek administracyjny z 1912 - 1913 (ul. Jana III Sobieskiego 3a)dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Warsztat z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Warsztat z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Arsenał z 1912 r.dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Wozownia z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Wozownia z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Koszary z 1912 - 1913 (ul. Jana III Sobieskiego 12)dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Wartownia z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Wartownia z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Wartownia z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Stajnia z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Stajnia z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Stajnia z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Warsztat z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Inny budynek gospodarczy z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Budynek socjalny z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Budynek administracyjny z 1912 - 1913 (ul. Stefana Czarnieckiego 28)dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Mur/ogrodzenie z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Zespół - koszary z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1912 - 1913 (ul. Stefana Czarnieckiego 28)dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25; A-4621 z 2015-08-14
  • Koszary z 1912 - 1913 (ul. Jana III Sobieskiego 5)dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25; A-4628 z 2016-03-29
  • Stajnia z 1912 - 1913dnia 2002-07-25, wykaz dokumentów: A-1959 z 2002-07-25; A-4629 z 2016-04-04
  • Park z przełomu XIX/XX w.dnia 2004-08-17, wykaz dokumentów: A-2135 z 2004-08-17
  • Budynek administracyjny z 1895 - 1896 (ul. 11 Listopada 26)dnia 2006-11-10, wykaz dokumentów: A-4346 z 2006-11-10
  • Koszary z 1840 - 1850 (ul. Garnizonowa 14a)dnia 2010-10-04, wykaz dokumentów: A-4555 z 2010-10-04
 • Formy ochrony przyrody w Ostródzie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Ostródy znajduje się 6 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Ostródzie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Rzeka Drwęca - faunistyczny rezerwat przyrodyTyp: faunistyczny, Data ustanowienia: 1961-09-19, Powierzchnia: 1344.87 ha
  • Kanału Elbląskiego - obszar chronionego krajobrazuOpis: Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych Obszaru: 1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego użytkowania; 2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe odnowienia naturalne - stosowanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie; 3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z tych gatunków; 4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym przestojów drzew dziuplastych oraz części drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu; 5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami w szczególności na terenach porolnych tam gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej; tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków; 6) utrzymywanie a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych w szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych tj. w borach bagiennych olsach i łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych w szczególności podwyższających różnorodność biologiczną w lasach; 7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków mokradeł polan torfowisk wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji; 8) zwalczanie szkodników owadzich i patogenów grzybowych a także ograniczanie szkód łowieckich poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie metod chemicznego zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych alternatywnych metod; 9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu; 10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i chronionych roślin zwierząt grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę; 11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt roślin i grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego; 12) opracowanie i wdrażanie programów czynnej ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich zagrożonych; 13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem; 14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej w szczególności poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych. 2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych Obszaru: 1) przeciwdziałanie zarastaniu łąk pastwisk i torfowisk poprzez koszenie i wypas a także mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów na terenach otwartych a w razie konieczności także karczowanie z usunięciem biomasy z pozostawieniem kęp drzew i krzewów; 2) propagowanie wśród rolników działań zmierzających do utrzymania trwałych użytków zielonych w ramach zwykłej dobrej praktyki rolniczej a także Krajowego Programu Rolno środowiskowego - zgodnie z wymogami zbiorowisk łąkowych; propagowanie dominacji gospodarstw prowadzących produkcję mieszaną w tym preferowanie hodowli bydła opartej o naturalny wypas metodą pastwiskową; zalecana jest ochrona i hodowla lokalnych starych odmian drzew i krzewów owocowych oraz ras zwierząt; promowanie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego; 3) maksymalne ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne; niedopuszczanie do przeorywania użytków zielonych; propagowanie powrotu do użytkowania łąkowego gruntów wykorzystywanych dotychczas jako rolne wzdłuż rowów i lokalnych obniżeń terenowych; 4) preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi; 5) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień zakrzewień parków wiejskich oraz kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych; 6) zachowanie śródpolnych torfowisk zabagnień podmokłości oraz oczek wodnych; 7) zachowanie zbiorowisk wydmowych śródpolnych muraw napiaskowych wrzosowisk i psiar; 8) melioracje odwadniające w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów podmokłych w tym torfowisk i obszarów wodnobłotnych oraz obszarów źródliskowych cieków; 9) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja terenów powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach gdy w wyrobisku ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną przeprowadzenie rekultywacji nie jest wskazane zalecane jest podjęcie działań ochronnych w celu ich zachowania; 10) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych; 11) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej m.in. poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami otwartymi do warunków środowiskowych; 12) melioracje nawadniające zalecane są w przypadku stwierdzonego niekorzystnego dla racjonalnej gospodarki rolnej obniżenia poziomu wód gruntowych. 3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych Obszaru: 1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej poza rowami melioracyjnymi; 2) wyznaczenie lokalizacji nowych wałów przeciwpowodziowych w oparciu o rzeczywistą konieczność ochrony człowieka i jego mienia przed powodzią; w miarę możliwości wały należy lokalizować jak najdalej od koryta rzeki wykorzystując naturalną rzeźbę terenu; 3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia różnorodności biologicznej; 4) prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezbędnym dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej; 5) ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych w celu zachowania ciągłości przyrodniczokrajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi; 6) rozpoznanie okresowych dróg migracji zwierząt których rozwój związany jest bezpośrednio ze środowiskiem wodnym (w szczególności płazów) oraz podejmowanie działań w celu ich ochrony; 7) wznoszenie nowych budowli piętrzących na ciekach rowach i kanałach (retencja korytowa) poprzedzane analizą bilansu wodnego zlewni; 8) zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych budowlach piętrzących; 9) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień lub zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych; 10) ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn; 11) opracowanie i wdrożenie programów reintrodukcji restytucji czynnej ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt roślin i grzybów bezpośrednio związanych z ekosystemami wodnymi; 12) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą; 13) zwiększanie retencji wodnej przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać różnorodność biologiczną terenu uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu; w miarę możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej; 14) rozpoznanie oraz ewentualna przebudowa struktury ichtiofauny zgodnie z charakterem siedliska we wszystkich zbiornikach wodnych przewidzianych do wykorzystania w myśl właściwych przepisów o rybactwie śródlądowym; gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych powinna wspomagać ochronę gatunków krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promować gatunki o pochodzeniu lokalnym prowadząc do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb właściwej dla danego typu wód., Data ustanowienia: 1998-01-01, Powierzchnia: 30143.4 ha
  • Dolina Drwęcy - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 12561.56 ha
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-26, Opis granicy: Skrzyżowanie ulic 21 Stycznia i Pieniężnego; N-ctwo Miłomłyn
  • Pomnik przyrodyData ustanowienia: 1992-12-26, Opis granicy: Skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Czarnieckiego; N-ctwo Miłomłyn
  • Pomnik przyrodyOpis: znaczny ubytek kory na całej długości pnia, Data ustanowienia: 1992-12-26, Opis granicy: Skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Czarnieckiego; N-ctwo Miłomłyn

Ostróda - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 17 wypadków drogowych w Ostródzie odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 17 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 54,0 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 9,5 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Ostródzie znajdowało się 19 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 68 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 61 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu ostródzkiego.

  Powiat ostródzki - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Ostródzie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 17 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 17 Ranni
  (rok 2022)
 • 11 Lekko ranni
 • 6 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Ostródzie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 53,99 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  54,0
  woj. warmińsko-mazurskie
  60,7
  Cała Polska
  56,5
 • 9,53 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  9,5
  Warmińsko-mazurskie
  6,1
  Polska
  5,0
 • 53,99 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  54,0
  Warmińsko-mazurskie
  67,9
  Polska
  65,5
 • 17,65 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  17,6
  Województwo
  10,1
  Kraj
  8,9
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Ostróda
  100,0
  Warmińsko-mazurskie
  111,8
  Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 19 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 6 km  Będących pod zarządem gminy
 • 12 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Ostródzie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 13 286,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  13 286,2 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  331,9 km
  Polska
  633,6 km
 • 6,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Ostróda
  6,0 km
  woj. warmińsko-mazurskie
  5,9 km
  Kraj
  5,3 km
 • 61 Liczba licencji na taksówki
 • 68 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Ostróda przechodzi 5 dróg publicznych zaliczanych do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • S7droga ekspresowa S7(Straszyn - Gdańsk - Przejazdowo - Koszwały - Elbląg - Bogaczewo - Pasłęk - Marzewo - Małdyty - Miłomłyn - Ostróda - Rychnowo - Olsztynek - Pawłowo - Waplewo - Rączki - Załuski - Nidzica - Powierz - Napierki - Płońsk - Siedlin - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Kazuń Nowy - Czosnów - Głuchów - Grójec - Skurów - Juzefów - Broniszew - Falęcice - Białobrzegi - Kamień - Stary Gózd - Kępiny - Radom - Szydłowiec - Skarżysko-Kamienna - Suchedniów - Zalezianka - Barcza - Wiśniówka - Kielce - Chęciny - Jędrzejów - Łączyn - Mierzawa - Wodzisław - Rząska - Balice - Kraków - Myślenice - Stróża - Pcim - Lubień)
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
  • DK 16droga krajowa nr 16(Dolna Grupa - Michale - Grudziądz - Rogóźno-Zamek - Nowe Mosty - Szczepanki - Łasin - Jankowice - Nowe Jankowice - Strzelce - Zawda - Biskupiczki - Kisielice - Ogrodzieniec - Jędrychowo - Laseczno Małe - Laseczno - Stradomno - Iława - Nowa Wieś - Rudzienice - Frednowy - Franciszkowo - Stanowo - Samborowo - Wirwajdy - Tyrodo - Ostróda - Stare Jabłonki - Rapaty - Podlejki - Gietrzwałd - Naglady - Olsztyn - Wójtowo - Kaplityny - Łęgajny - Barczewo - Ruszajny - Nowe Marcinkowo - Biskupiec - Borki Wielkie - Sorkwity - Nowe Bagienice - Marcinkowo - Mrągowo - Probark - Kosewo - Baranowo - Inulec - Zełwągi - Prawdowo - Mikołajki - Pszczółki - Woźnice - Olszewo - Grabówek - Dąbrówka - Drozdowo - Tuchlin - Wężewo - Okartowo - Grzegorze - Mikosze - Orzysz - Wierzbiny - Klusy - Ruska Wieś - Rękusy - Buniaki - Ełk - Golubka - Wysokie - Skomętno Wielkie - Długie - Kalinowo - Rutki Nowe - Jeziorki - Żarnowo Trzecie - Żarnowo Drugie - Augustów - Serski Las - Macharce - Głęboki Bród - Giby - Pomorze - Degucie - Świackie - Poćkuny - Dworczysko - Ogrodniki - Hołny Majera - granica (Litwa))
  • DK 7droga krajowa nr 7(Żukowo - Lniska - Leźno - Gdańsk - Koszwały - Cedry Małe - Kiezmark - Dworek - Stare Babki - Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - Rakowe Pole - Solnica - Jazowa - Kazimierzowo - Elbląg - Miłomłyn - Piławki - Ostróda - Grabin - Szyldak - Rychnowo - Olsztynek - Załuski - Litwinki - Nidzica - Kanigowo - Powierz - Napierki - Kuklin - Uniszki Zawadzkie - Mława - Modła - Wiśniewo - Żurominek - Dalnia - Mdzewo - Strzegowo - Unierzyż - Kowalewko - Glinojeck - Kondrajec Szlachecki - Rybitwy - Polesie - Wola Dłużniewska - Szymaki - Ćwiklinek - Cieciórki - Płońsk - Siedlin - Szczytniki - Szczytno - Przyborowice Górne - Michałówek - Załuski - Niepiekła - Sobole - Kroczewo - Zakroczym - Czosnów - Łomna - Palmiry - Nowy Dziekanów - Dziekanów Leśny - Łomianki - Warszawa - Raszyn - Janki - Sękocin Nowy - Słomin - Sękocin Las - Łazy - Marysin - Jabłonowo - Mroków - Wola Mrokowska - Grzędy - Tarczyn - Rembertów - Głuchów - Kępiny - Jedlińsk - Wsola - Wielogóra - Radom - Augustów - Młodocin - Orońsko - Dobrut - Wałsnów - Chustki - Świerczek - Szydłowiec - Barak - Skarżysko-Kamienna - Chęciny - Wrzosy - Podzamcze - Tokarnia - Brzegi - Kajtanów - Lipówka - Mnichów - Ignacówka - Podchojny - Jędrzejów - Łączyn - Diament - Mierzawa - Klemencice - Wodzisław - Świątniki - Książ Wielki - Cisia Wola - Antolka - Miechów - Poradów - Wielki Dół - Szczepanowice - Wężerów - Ojrzanów - Słomniki - Wesoła - Domiarki - Stary Poskwitów - Widoma - Firlejów - Zerwana - Michałowice - Węgrzyce - Rząska - Balice - Kraków - Libertów - Gaj - Mogilany - Głogoczów - Krzyszkowice - Jawornik - Myślenice - Lubień - Tenczyn - Krzeczów - Skomielna Biała - Rabka-Zdrój - Spytkowice - Podwilk - Kuligowa - Orawka - Jabłonka - Chyżne - granica (Słowacja))
  • DW 530droga wojewódzka nr 530( Ostróda - Szeląg - Tabórz - Łukta - Mostkowo - Lusajny - Kojdy - Zajączkowo - Klewry - Kłobia - Kalisty - Świątki - Jankowo - Kwiecewo - Głotowo - Dobre Miasto)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Ostróda przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 353Linia kolejowa nr 353: Poznań Wschód - Skandawa [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Poznań Wschód - Ligowiec - Kobylnica - Biskupice Wielkopolskie - Promno - Pobiedziska Letnisko - Pobiedziska - Lednogóra - Fałkowo - Pierzyska - Mnichówko - Gniezno - Jankowo Dolne - Trzemeszno - Wydartowo - Mogilno - Kołodziejewo - Janikowo - Inowrocław - Więcławice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń Główny - Toruń Miasto - Toruń Wschodni - Papowo Toruńskie - Turzno - Kamionki Jezioro - Rychnowo Wielkie - Kowalewo Pomorskie - Zieleń - Wąbrzeźno - Książki - Jabłonowo Pomorskie - Ostrowite koło Jabłonowa - Lipinki - Biskupiec Pomorski - Jamielnik - Iława Główna - Rudzienice Suskie - Pikus - Samborowo -Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Biesal - Unieszewo - Naterki - Olsztyn Zachodni - Olsztyn Główny - Łęgajny - Barczewo - Wipsowo - Czerwonka - Górowo - Sątopy-Samulewo - Łankiejmy - Korsze - Parys - Drogosze - Modgarby - Skandawa)