Pszów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wynagrodzenie, bezrobocie)

Pszów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pszów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu wodzisławskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Pszów.
 • 14 114 Liczba mieszkańców
 • 20,4 km² Powierzchnia
 • 690,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 311 m n.p.m Wysokość
 • 1954 - 1975 i ponownie od 1995 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SWD Tablice rejestracyjne
 • Czesław Krzystała Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.394450.0400 Współrzędne GPS
 • 2415011 TERYT (TERC)
 • 0945083 SIMC
Herb miasta Pszów
Pszów herb
Flaga miasta Pszów
Pszów flaga

Pszów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
44-370Poczta Pszów, ul. Pszowska 542
44-370Skrytki Pocztowe Poczta Pszów, ul. Pszowska 542

Pszów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pszowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wodzisławiu Śląskim (podlega pod: ZUS Oddział w Rybniku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Witosa 30
44-300 Wodzisław Śląski
Urząd Miasta Pszów
(32) 455-95-51
(32) 455-86-36
ul. Pszowska 534
44-370 Pszów

Pszów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Pszów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 14 114, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 0,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2017 roku 91 małżeństw, co odpowiada 6,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,5 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców Pszowa jest stanu wolnego, 61,9% żyje w małżeństwie, 3,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,0% to wdowy/wdowcy.

  Pszów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -8. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -0,57 na 1000 mieszkańców Pszowa. W 2017 roku urodziło się 149 dzieci, w tym 49,0% dziewczynek i 51,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 340 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,99 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz porównywalny do współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 43,9% zgonów w Pszowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,2% zgonów w Pszowie były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pszowa przypada 9.66 zgonów. Jest to mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2017 roku zarejestrowano 154 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 211 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pszowa -57. W tym samym roku 4 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 4.

  63,1% mieszkańców Pszowa jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 19,8% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14 114 Liczba mieszkańców
 • 7 175 Kobiety
 • 6 939 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 41,3 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  41,3 lat
  Województwo
  42,4 lat
  Kraj
  41,4 lat
 • 42,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pszów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • Miasto
  24,7%
  śląskie
  27,1%
  Kraj
  28,8%
 • 20,8% Kobiety
  (Panny)
 • 28,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,9% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  61,9%
  Województwo
  57,5%
  Kraj
  55,8%
 • 59,9% Kobiety
  (Zamężne)
 • 64,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,0% Wdowcy/Wdowy
 • Pszów
  9,0%
  śląskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 14,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  3,7%
  Województwo
  5,1%
  Polska
  5,0%
 • 3,9% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,7% Nieustalone
 • Tutaj
  0,7%
  Województwo
  0,4%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,8% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pszowie w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 6,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  6,4
  Województwo
  4,9
  Cały kraj
  5,0
 • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,5
  Województwo
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 91 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pszowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • -8 Przyrost naturalny w roku 2017
 • -2 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -0,57 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -0,6
  śląskie
  -1,4
  Polska
  -0,0
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pszowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pszowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pszowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pszowie w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 149 Urodzenia żywe
 • 73 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 76 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,0%
  51,0%
 • 10,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,5
  śląskie
  9,9
  Cały kraj
  10,5
 • 44,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Pszów
  44,3
  woj. śląskie
  42,8
  Cały kraj
  44,2
 • 7.02 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.02
 • 57.45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 57.45
 • 109.12 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 109.12
 • 81.93 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 81.93
 • 31.31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31.31
 • 7.06 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7.06
 • 3 340 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 278 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 398 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pszów
  3 340 g
  woj. śląskie
  3 323 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 14 Waga 4500g - 4999g
 • 14
 • 129 Waga 4000g - 4499g
 • 129
 • 504 Waga 3500g - 3999g
 • 504
 • 641 Waga 3000g - 3499g
 • 641
 • 253 Waga 2500g - 2999g
 • 253
 • 65 Waga 2000g - 2499g
 • 65
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 8 Waga 600g - 999g
 • 8
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,46
  woj. śląskie
  1,42
  Kraj
  1,45
 • 0,71 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Pszów
  0,71
  śląskie
  0,69
  Kraj
  0,71
 • 0,99 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Pszów
  0,99
  Województwo
  0,87
  Polska
  1,00
 • Statystyki zgonów w Pszowie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 137 Zgony
 • 68 Kobiety
  (Zgony)
 • 69 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,6%
  50,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 9,7 Zgony na 1000 ludności
 • Pszów
  9,7
  Województwo
  10,7
  Polska
  10,1
 • 97,1 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Pszów
  97,1
  Województwo
  114,5
  Kraj
  101,5
 • 5,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  5,0
  Województwo
  4,4
  Cała Polska
  4,0
 • 3,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,1
  śląskie
  3,6
  Cały kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,8
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wodzisławskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,6% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Pszów
  45,6%
  woj. śląskie
  46,1%
  Polska
  45,7%
 • 28,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pszów
  28,8%
  śląskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Pszów
  4,7%
  śląskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  9,5
  Polska
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  81,1
  Polska
  74,3
 • 309,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Pszów
  309,1
  woj. śląskie
  302,7
  Kraj
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,0
  Polska
  261,6
 • 489,6 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 519,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 458,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Pszów
  489,6
  Województwo
  508,0
  Polska
  469,0
 • 89,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 45,3 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  89,6
  śląskie
  96,0
  Polska
  87,7
 • 40,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  40,7
  śląskie
  37,6
  Kraj
  31,8
 • 8,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  8,6
  woj. śląskie
  9,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,8%
  woj. śląskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 154 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 75 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 79 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 211 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 119 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 92 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -53 Saldo migracji
 • -41 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -12 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -57 Saldo migracji wewnętrznych
 • -44 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -13 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 4 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pszowie w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,3% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pszów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pszów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Pszowie oddano do użytku 15 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pszowie to 4 567 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 322 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pszowie to 5,93 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w Pszowie to 157,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,47% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,64% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,10% mieszkań posiada łazienkę, 85,61% korzysta z centralnego ogrzewania, a 21,44% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 4 567 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 321,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  321,90
  śląskie
  384,00
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 80,00 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,00 m2
  woj. śląskie
  70,70 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Pszów
  25,80 m2
  woj. śląskie
  27,20 m2
  Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,25 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,25
  Województwo
  3,76
  Cały kraj
  3,82
 • 3,11 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  3,11
  woj. śląskie
  2,60
  Cały kraj
  2,69
 • 0,73 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Pszów
  0,73
  woj. śląskie
  0,69
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 15 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 1,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Miasto
  1,06
  śląskie
  2,69
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 15 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 89 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,93 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Pszów
  5,93
  śląskie
  4,52
  Polska
  3,91
 • 6,31 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  6,31
  Województwo
  12,14
  Kraj
  18,14
 • 2 368 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 157,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  157,9 m2
  woj. śląskie
  112,6 m2
  Kraj
  92,7 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Pszów
  0,17 m2
  śląskie
  0,30 m2
  Kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,47% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,47%
  śląskie
  98,77%
  Kraj
  96,79%
 • 98,64% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Pszów
  98,64%
  śląskie
  95,45%
  Kraj
  93,66%
 • 98,10% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Pszów
  98,10%
  woj. śląskie
  93,83%
  Polska
  91,31%
 • 85,61% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  85,61%
  woj. śląskie
  81,75%
  Polska
  82,12%
 • 21,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  21,44%
  Województwo
  64,39%
  Cała Polska
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Pszów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Pszowie na 1000 mieszkańców pracuje 87 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 57,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 43,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pszowie wynosiło w 2017 roku 6,2% (8,2% wśród kobiet i 4,4% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pszowie wynosiło 3 448,06 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pszowa 1 551 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 534 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 017.

  9,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Pszowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 87 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Pszów
  87,0
  woj. śląskie
  270,0
  Kraj
  247,0
 • 6,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 8,2% Kobiety
 • 4,4% Mężczyźni
 • Pszów
  6,2%
  Województwo
  5,2%
  Cały kraj
  6,6%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pszowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pszowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pszowie w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 448 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 448 PLN
  śląskie
  4 482 PLN
  Polska
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pszowie w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 551 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 534 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 017 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 9,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,6% Przemysł i budownictwo
 • 18,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 65,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 15,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,0% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,4% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,7% Pozostałe
 • 48,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pszowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 223 Pracujący ogółem
 • 697 Kobiety
 • 526 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,1% W wieku produkcyjnym
 • 58,4% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 19,8% W wieku poprodukcyjnym
 • 25,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pszów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 58,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  58,5
  śląskie
  63,8
  Polska
  63,4
 • 31,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pszów
  31,4
  śląskie
  36,0
  Kraj
  34,0
 • 115,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pszów
  115,8
  Województwo
  129,8
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pszów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W Pszowie w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 816 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 669 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 71 nowych podmiotów, a 63 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (116) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (51) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (102) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (59) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2012 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pszowie najwięcej (55) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (782) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,3% (11) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,5% (167) podmiotów, a 78,2% (638) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pszowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.5%) oraz Budownictwo (14.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 816 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 11 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 167 Przemysł i budownictwo
 • 638 Pozostała działalność
 • 71 Podmioty nowo zarejestrowane w Pszowie w 2017 roku
 • 63 Podmioty wyrejestrowane w Pszowie w 2017 roku
 • 669 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 782 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 782
 • 27 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 27
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 816 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 816
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 38 Spółki handlowe ogółem
 • 38
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 33  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 33
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 55 Spółki cywilne ogółem
 • 55
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 669 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 184 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 184
 • 97 Budownictwo
 • 97
 • 63 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 63
 • 60 Pozostała działalność
 • 60
 • 55 Transport i gospodarka magazynowa
 • 55
 • 41 Przetwórstwo przemysłowe
 • 41
 • 35 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 35
 • 32 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 32
 • 22 Informacja i komunikacja
 • 22
 • 21 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 21
 • 16 Edukacja
 • 16
 • 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 16
 • 10 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10
 • 8 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 8
 • 6 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 6
 • 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 2
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pszów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w Pszowie stwierdzono szacunkowo 210 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,84 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pszowie wynosi 78,40% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pszowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,29 (wykrywalność 68%) oraz przeciwko mieniu - 7,02 (wykrywalność 62%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 4,38 (90%), drogowe - 1,62 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,35 (80%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pszowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 210 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 210
 • 117 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 117
 • 62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 62
 • 23 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 23
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 99 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 99
 • 14,84 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Pszów
  14,84
  Województwo
  24,53
  Cała Polska
  19,62
 • 8,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,29
  śląskie
  13,94
  Cała Polska
  12,07
 • 4,38 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,38
  woj. śląskie
  8,05
  Cała Polska
  4,94
 • 1,62 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pszów
  1,62
  śląskie
  1,60
  Polska
  1,78
 • 0,35 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Pszów
  0,35
  Województwo
  0,65
  Kraj
  0,49
 • 7,02 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Pszów
  7,02
  woj. śląskie
  12,21
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  78%
  woj. śląskie
  78%
  Cała Polska
  72%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Pszów
  68%
  woj. śląskie
  66%
  Cały kraj
  60%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  90%
  śląskie
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  80%
  śląskie
  78%
  Kraj
  84%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  63%
  śląskie
  63%
  Cała Polska
  52%

Pszów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu Pszowa wyniosła w 2016 roku 41,2 mln złotych, co daje 2,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 22.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu Pszowa - 32.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 852 - Pomoc społeczna (27.4%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,9 mln złotych, czyli 11,8% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pszowa wyniosła w 2016 roku 40,2 mln złotych, co daje 2,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 12.8% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (43.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 852 - Pomoc społeczna (23.8%) oraz z Dział 758 - Różne rozliczenia (18.2%). W budżecie Pszowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 810 złotych na mieszkańca (28,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,6 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 15,7%.
 • Wydatki budżetu w Pszowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pszowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pszowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  30,9 mln

  2,2 tys(100%)

  31,8 mln

  2,2 tys(100%)

  30,2 mln

  2,1 tys(100%)

  34,1 mln

  2,4 tys(100%)

  30,2 mln

  2,1 tys(100%)

  38,7 mln

  2,7 tys(100%)

  33,7 mln

  2,4 tys(100%)

  41,2 mln

  2,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  11,4 mln

  812(36.9%)

  12,4 mln

  881(38.9%)

  13,8 mln

  962(45.7%)

  14,1 mln

  988(41.3%)

  12,8 mln

  901(42.6%)

  13,8 mln

  967(35.7%)

  14,1 mln

  992(41.8%)

  13,5 mln

  950(32.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  279(12.7%)

  4,2 mln

  300(13.2%)

  4,1 mln

  288(13.7%)

  4,3 mln

  304(12.7%)

  4,5 mln

  314(14.9%)

  4,5 mln

  312(11.5%)

  5,0 mln

  355(14.9%)

  11,3 mln

  795(27.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  281(12.8%)

  4,4 mln

  312(13.8%)

  4,5 mln

  314(14.9%)

  4,8 mln

  338(14.1%)

  5,0 mln

  350(16.6%)

  5,4 mln

  378(13.9%)

  5,4 mln

  381(16%)

  4,9 mln

  342(11.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,0 mln

  288(13.1%)

  2,1 mln

  147(6.5%)

  1,6 mln

  111(5.3%)

  2,8 mln

  194(8.1%)

  2,1 mln

  146(6.9%)

  4,2 mln

  297(11%)

  3,2 mln

  227(9.6%)

  4,0 mln

  279(9.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,5 mln

  319(14.5%)

  5,4 mln

  386(17%)

  2,4 mln

  169(8%)

  1,6 mln

  116(4.8%)

  2,2 mln

  154(7.3%)

  3,1 mln

  214(7.9%)

  2,7 mln

  191(8%)

  3,7 mln

  263(9%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  953,6 tys

  67,9(3.1%)

  1,2 mln

  87,4(3.9%)

  1,1 mln

  77,2(3.7%)

  1,2 mln

  82,6(3.5%)

  1,0 mln

  71,6(3.4%)

  1,1 mln

  75,0(2.8%)

  1,2 mln

  82,4(3.5%)

  1,3 mln

  90,0(3.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  151,5 tys

  10,8(0.5%)

  132,9 tys

  9,5(0.4%)

  133,8 tys

  9,3(0.4%)

  152,5 tys

  10,7(0.4%)

  182,0 tys

  12,8(0.6%)

  234,9 tys

  16,4(0.6%)

  157,3 tys

  11,1(0.5%)

  962,5 tys

  67,8(2.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  358,1 tys

  25,5(1.2%)

  429,3 tys

  30,6(1.3%)

  494,4 tys

  34,5(1.6%)

  1,9 mln

  135(5.6%)

  712,8 tys

  50,0(2.4%)

  663,6 tys

  46,4(1.7%)

  764,2 tys

  53,9(2.3%)

  588,8 tys

  41,5(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  813,5 tys

  57,9(2.6%)

  209,9 tys

  15,0(0.7%)

  501,2 tys

  34,9(1.7%)

  2,0 mln

  143(6%)

  617,1 tys

  43,3(2%)

  4,7 mln

  328(12.1%)

  454,9 tys

  32,1(1.4%)

  476,4 tys

  33,6(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  276,6 tys

  19,7(0.9%)

  288,9 tys

  20,6(0.9%)

  281,7 tys

  19,6(0.9%)

  332,0 tys

  23,3(1%)

  364,0 tys

  25,5(1.2%)

  386,8 tys

  27,1(1%)

  344,2 tys

  24,3(1%)

  275,7 tys

  19,4(0.7%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  32,7 tys

  2,3(0.1%)

  258,6 tys

  18,4(0.8%)

  331,1 tys

  23,1(1.1%)

  306,2 tys

  21,5(0.9%)

  227,4 tys

  16,0(0.8%)

  191,9 tys

  13,4(0.5%)

  139,6 tys

  9,8(0.4%)

  124,9 tys

  8,8(0.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  33,7 tys

  2,4(0.1%)

  17,8 tys

  1,3(0.1%)

  121,5 tys

  8,5(0.4%)

  14,4 tys

  1,0(0%)

  7,0 tys

  0,5(0%)

  15,8 tys

  1,1(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  83,5 tys

  5,9(0.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  326,9 tys

  23,3(1.1%)

  351,8 tys

  25,1(1.1%)

  400,0 tys

  27,9(1.3%)

  414,9 tys

  29,1(1.2%)

  390,0 tys

  27,4(1.3%)

  358,6 tys

  25,1(0.9%)

  126,2 tys

  8,9(0.4%)

  64,9 tys

  4,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  56,9 tys

  4,1(0.2%)

  112,8 tys

  8,0(0.4%)

  83,0 tys

  5,8(0.3%)

  78,2 tys

  5,5(0.2%)

  33,5 tys

  2,4(0.1%)

  45,3 tys

  3,2(0.1%)

  32,8 tys

  2,3(0.1%)

  30,5 tys

  2,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,8 tys

  1,3(0.1%)

  41,0 tys

  2,9(0.1%)

  18,7 tys

  1,3(0.1%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  67,6 tys

  4,7(0.2%)

  60,5 tys

  4,3(0.2%)

  7,9 tys

  0,6(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1 000

  0,1(0%)

  1,7 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  941

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  71,6 tys

  5,1(0.2%)

  291,8 tys

  20,8(0.9%)

  298,8 tys

  20,8(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pszowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pszowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pszowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,3 mln

  2,0 tys(100%)

  32,5 mln

  2,2 tys(100%)

  32,9 mln

  2,3 tys(100%)

  33,2 mln

  2,3 tys(100%)

  32,8 mln

  2,3 tys(100%)

  39,7 mln

  2,8 tys(100%)

  35,8 mln

  2,5 tys(100%)

  40,2 mln

  2,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,9 mln

  1,1 tys(54.5%)

  17,9 mln

  1,3 tys(55%)

  20,2 mln

  1,4 tys(61.5%)

  16,7 mln

  1,2 tys(50.4%)

  20,2 mln

  1,4 tys(61.5%)

  22,1 mln

  1,5 tys(55.7%)

  21,4 mln

  1,5 tys(59.8%)

  17,4 mln

  1,2 tys(43.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,9 mln

  207(10.6%)

  3,1 mln

  221(9.6%)

  2,9 mln

  205(8.9%)

  3,1 mln

  220(9.5%)

  3,2 mln

  226(9.8%)

  3,2 mln

  221(8%)

  3,4 mln

  241(9.6%)

  9,6 mln

  676(23.8%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,1 mln

  433(22.3%)

  6,4 mln

  456(19.7%)

  6,6 mln

  462(20.1%)

  7,1 mln

  495(21.3%)

  6,9 mln

  485(21%)

  7,3 mln

  512(18.4%)

  7,1 mln

  504(20%)

  7,3 mln

  516(18.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  240,8 tys

  17,1(0.9%)

  262,9 tys

  18,7(0.8%)

  69,2 tys

  4,8(0.2%)

  210,9 tys

  14,8(0.6%)

  422,8 tys

  29,7(1.3%)

  1,2 mln

  87,0(3.1%)

  1,4 mln

  100(4%)

  1,7 mln

  117(4.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,5 mln

  105(5.4%)

  3,0 mln

  212(9.2%)

  750,3 tys

  52,3(2.3%)

  6,4 tys

  0,5(0%)

  19,6 tys

  1,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  73,3 tys

  5,2(0.2%)

  1,6 mln

  109(3.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,2 mln

  82,7(4.3%)

  1,2 mln

  86,3(3.7%)

  1,5 mln

  107(4.7%)

  2,8 mln

  194(8.3%)

  1,1 mln

  75,0(3.3%)

  1,9 mln

  133(4.8%)

  1,4 mln

  99,0(3.9%)

  1,5 mln

  104(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  392,0 tys

  27,9(1.4%)

  365,8 tys

  26,0(1.1%)

  406,8 tys

  28,4(1.2%)

  2,3 mln

  160(6.9%)

  719,0 tys

  50,4(2.2%)

  3,6 mln

  253(9.1%)

  671,8 tys

  47,4(1.9%)

  646,8 tys

  45,6(1.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  1,8 tys

  0,1(0%)

  3,1 tys

  0,2(0%)

  600

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  5,7 tys

  0,4(0%)

  5,9 tys

  0,4(0%)

  601

  0,0(0%)

  400,6 tys

  28,2(1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  79,9 tys

  5,7(0.3%)

  105,7 tys

  7,5(0.3%)

  128,9 tys

  9,0(0.4%)

  83,2 tys

  5,8(0.3%)

  71,9 tys

  5,0(0.2%)

  134,8 tys

  9,4(0.3%)

  135,6 tys

  9,6(0.4%)

  113,1 tys

  8,0(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  21,9 tys

  1,6(0.1%)

  23,0 tys

  1,6(0.1%)

  68,7 tys

  4,8(0.2%)

  24,5 tys

  1,7(0.1%)

  27,9 tys

  2,0(0.1%)

  27,7 tys

  1,9(0.1%)

  28,3 tys

  2,0(0.1%)

  26,5 tys

  1,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  41,6 tys

  3,0(0.2%)

  40,4 tys

  2,9(0.1%)

  32,6 tys

  2,3(0.1%)

  34,8 tys

  2,4(0.1%)

  53,4 tys

  3,7(0.2%)

  45,3 tys

  3,2(0.1%)

  26,7 tys

  1,9(0.1%)

  23,5 tys

  1,7(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  18,8 tys

  1,3(0.1%)

  41,0 tys

  2,9(0.1%)

  18,7 tys

  1,3(0.1%)

  2,9 tys

  0,2(0%)

  2,7 tys

  0,2(0%)

  67,6 tys

  4,7(0.2%)

  60,5 tys

  4,3(0.2%)

  7,9 tys

  0,6(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  2,0 tys

  0,1(0%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  49,6 tys

  3,5(0.2%)

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  860

  0,1(0%)

  35,0 tys

  2,5(0.1%)

  10,8 tys

  0,8(0%)

  836,0 tys

  58,6(2.5%)

  19,5 tys

  1,4(0.1%)

  55,0 tys

  3,8(0.1%)

  6,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  254

  0,0(0%)

  27,0 tys

  1,9(0.1%)

  77,9 tys

  5,4(0.2%)

  3,8 tys

  0,3(0%)

  67,1 tys

  4,7(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pszów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 057 mieszkańców Pszowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 456 kobiet oraz 1 601 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,7% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,5% wykształcenie policealne, 9,9% średnie ogólnokształcące, a 16,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 33,6% mieszkańców Pszowa, gimnazjalnym 5,2%, natomiast 18,7% podstawowym ukończonym. 0,6% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Pszowa mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pszowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,6%) oraz podstawowe ukończone (23,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (42,1%) oraz średnie zawodowe (19,4%).

  18,3% mieszkańców Pszowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,8% wśród dziewczynek i 17,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 553 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,13 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,9% ludności (26,5% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,58.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (10,6% wśród dziewczyn i 12,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 24 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 78,08.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 17,8% mieszkańców (18,4% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 25,7% mieszkańców Pszowa w wieku potencjalnej nauki (25,6% kobiet i 25,7% mężczyzn).

 • 12,7% Wykształcenie wyższe
 • Pszów
  12,7%
  śląskie
  16,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 14,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 29,2% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  29,2%
  śląskie
  34,2%
  Cała Polska
  33,3%
 • 30,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 27,4% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,5%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pszów
  9,9%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 6,5% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Pszów
  16,8%
  Województwo
  20,2%
  Polska
  18,1%
 • 14,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,4% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 33,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Pszów
  33,6%
  Województwo
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 25,6% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 42,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,2% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,2%
  Województwo
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • 4,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 18,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  18,7%
  Województwo
  16,6%
  Kraj
  19,3%
 • 23,7% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 13,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 0,6% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Miasto
  0,6%
  woj. śląskie
  0,9%
  Cały kraj
  1,4%
 • 0,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 553 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  553,0
  śląskie
  828,0
  Polska
  811,0
 • 1,13 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Pszów
  1,13
  śląskie
  0,90
  Cała Polska
  1,01
 •  
 • 27,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 27,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pszowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole nr 3 z oddziałami w Pszowie
  Publiczne
  32 454-08-40
  32 454-08-40
  ul. Gen Wł Andersa 8
  44-370 Pszów
  817516
  Publiczne Przedszkole nr 2 w Pszowie (-)
  Publiczne
  32 455-79-30
  32 455-79-30
  ul. j.Tytki 1
  44-370 Pszów
  61429
  Publiczne Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie (MIś Uszatek)
  Publiczne
  32 455-79-66
  ul. Juranda 1
  44-370 Pszów
  4889
 • Szkoły podstawowe w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 92,58 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  92,58
  śląskie
  97,89
  Polska
  96,62
 • 91,22 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,22
  Województwo
  93,60
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pszów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pszów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Pszów
  21,0
  Województwo
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 21 Szkoły podstawowe ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 48,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 46,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pszowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. "kpt. Lucjana Szenwalda" (im. "kpt. Lucjana Szenwalda")
  Publiczna
  32 455-86-02
  32 455-86-02
  ul. Traugutta 12
  44-370 Pszów
  2045535
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie
  Publiczna
  32 454-06-12
  32 454-06-12
  ul. Armii Krajowej 56
  44-370 Pszów
  816223
  Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pszowie
  Publiczna
  32 454-07-17
  31 454-07-17
  ul. Karola Miarki 16
  44-370 Pszów
  715816
 • Szkoły gimnazjalne w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 78,08 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  78,08
  woj. śląskie
  100,21
  Polska
  100,01
 • 75,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Pszów
  75,62
  Województwo
  91,26
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Pszów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Pszów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Miasto
  24,0
  śląskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 24 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 24
 • 24 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 24
 •  
 • 22,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 19,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Pszowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Pszowie
  Publiczne
  32 455-78-22
  32 455-78-22
  ul. Niepodległości 99
  44-370 Pszów
  1432938
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Pszowie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Pszów
  25,0
  śląskie
  24,0
  Cała Polska
  24,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 7,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 3,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Pszowie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. R. Traugutta 32
  44-370 Pszów
  9254-
  Technikum
  Publiczne
  ul. R. Traugutta 32
  44-370 Pszów
  250-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  ul. R. Traugutta 32
  44-370 Pszów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

  (Dane powiatowe)
 • 18,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 10,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,0% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 17,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 25,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 25,7% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pszów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pszów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pszów, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pszów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Pszowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2017 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 2


 • Kultura i rekreacja w Pszowie
  (Źródło: GUS, 2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w Pszowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 1 (przystosowane wejście do budynku: 1, udogodnienia wewnątrz budynku: 1). W Pszowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 177 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 28 (uczestnicy: 3 707)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 1 546)
  • koncerty: 9 (uczestnicy: 1 343)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 424)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 356)
  • warsztaty: 3 (uczestnicy: 38)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 2 (członkowie: 50)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 18)
  • inne: 1 (członkowie: 32)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 10 (absolwenci: 107)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 43)
  • tańca: 8 (absolwenci: 64)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 16 (członkowie: 285)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 3 (członkowie: 54)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 11 (członkowie: 200)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2017 w Pszowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 177 miejscami na widowni. Odbyło się 10 seansów, na które przyszło 885 widzów. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2016 w Pszowie działały 3 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 52 304 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 9 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 61 400 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 10
  • dostępne dla czytelników: 5
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 5
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 2
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 3
  Według danych z 2016 w Pszowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 152 członków. Zarejestrowano 132 ćwiczących (mężczyźni: 122, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 67, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pszowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pszowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pszowa znajduje się 24 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pszowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1743 - 1746dnia 1959-10-13, wykaz dokumentów: R/575 z 1959-10-13; 742/66 z 1966-08-05
  • Kaplica z 1855 r.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 742/66 z 1966-08-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 744/66 z 1966-08-05
  • Obora z XIX w.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 744/66 z 1966-08-05
  • Stajnia z XIX w.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 744/66 z 1966-08-05
  • Zespół - folwark z XIX w.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 744/66 z 1966-08-05
  • Kaplica z 1911 r.dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1911 - 1927dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1911 r.dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Krzyż z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Zespół - kalwaria z 1911 - 1927dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Budynek handlowo-usługowy (data nieznana) (ul. Pszów 44)dnia 2014-09-15, wykaz dokumentów: A/424/14 z 2014-09-15; brak numeru z 2015-04-02; A/424/15 z 2015-11-19
  • Maszynownia z 1917 r.dnia 2014-09-15, wykaz dokumentów: A/424/14 z 2014-09-15; brak numeru z 2015-04-02; A/424/15 z 2015-11-19
  • Elektrownia z 1915 - 1917dnia 2014-09-15, wykaz dokumentów: A/424/14 z 2014-09-15; brak numeru z 2015-04-02; A/424/15 z 2015-11-19

Pszów - Transport i komunikacja(ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017) • W 2017 roku w Pszowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 10 taksówek oraz 10 licencji na taksówki.

  Posiadamy również dane o wypadkach drogowych oraz rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wodzisławskiego.

  Powiat wodzisławski - dane o wypadkach i pojazdach
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 10 Liczba licencji na taksówki
 • 10 Liczba taksówek
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pszów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 933droga wojewódzka nr 933(Rzuchów - Pszów - Wodzisław Śląski - Mszana - Jastrzębie-Zdrój - Pawłowice - Studzionka - Brzeźce - Poręba - Pszczyna - Ćwiklice - Miedźna - Matuszowiec - Brzeszcze - Rajsko - Oświęcim - Broszkowice - Gorzów - Bobrek - Budzowy - Libiąż - Chrzanów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pszów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 192Linia kolejowa nr 192: Syrynia - Pszów [o znaczenia miejscowym] (Syrynia - Syrynia Zawada -Pszów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pszowie istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adolfa Dygasińskiego

  ul. Alfonsa Zgrzebnioka

  ul. Armii Krajowej

  ul. Astronautów

  ul. Augustyna Wolczyka

  ul. Bohaterów Westerplatte

  ul. Cisowa

  ul. Daleka

  ul. Dolna

  ul. Dożynkowa

  ul. Dworska

  ul. Franciszka Chrószcza

  ul. Gospodarcza

  ul. Heleny Marusarzówny

  ul. Henryka Rodakowskiego

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Ignacego Łukasiewicza

  ul. Jagienki

  ul. Jana Długosza

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Jaskółcza

  ul. Jesionowa

  ul. Juranda

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Kalwaryjska

  ul. Karola Miarki

  ul. Kazimierza Kruczkowskiego

  ul. Komuny Paryskiej

  ul. Krzyżkowicka

  ul. Krzyżowa

  ul. Księcia Witolda

  ul. Leopolda Staffa

  ul. Lipowa

  ul. Lubomska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Michała Drzymały

  ul. Niepodległości

  ul. Obrońców Pokoju

  Osiedle Alojzego Biernackiego

  Osiedle Józefa Tytki

  Osiedle Tadeusza Kościuszki

  ul. Oskara Kolberga

  ul. POW

  ul. Piotra Niedurnego

  Plac św. Jana Pawła II

  ul. Pszowska

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Rejtana

  ul. Walerego Wróblewskiego

  ul. Workowa

  ul. Władysława Andersa

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Włodzimierza Majakowskiego

  ul. Zielona

  ul. Ziołowa

  ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego

  ul. ks. Pawła Skwary

  ul. Łanowa

  ul. Łąkowa

  ul. Śląska

  ul. Żużlowa