Pszów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pszów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pszów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu wodzisławskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Pszów.
 • 13 625 Liczba mieszkańców
 • 20,4 km² Powierzchnia
 • 666,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 311 m n.p.m Wysokość
 • 1954 - 1975 i ponownie od 1995 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SWD Tablice rejestracyjne
 • Czesław Krzystała Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.394450.0400 Współrzędne GPS
 • 2415011 TERYT (TERC)
 • 0945083 SIMC
Herb miasta Pszów
Pszów herb
Flaga miasta Pszów
Pszów flaga

Jak Pszów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pszów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pszów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pszów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
10Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
34Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
41Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
43Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
51Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
78Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
89Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
127Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
139Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
144Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
154Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych wirusem COVID-19
191Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
197Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
200Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
206Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
266Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
266Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
266Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
288Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
291Miasta o największej powierzchni w Polsce
311Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
314Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
315Największe miasta w Polsce pod względem liczby ludności
327Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
341Miasta w Polsce z największą liczbą licencji na taksówki

Pszów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
44-370Poczta Pszów, ul. Pszowska 542
44-370Skrytki Pocztowe Poczta Pszów, ul. Pszowska 542

Pszów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pszowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wodzisławiu Śląskim (podlega pod: ZUS Oddział w Rybniku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Witosa 30
44-300 Wodzisław Śląski
Urząd Miasta Pszów
(32) 455-95-51
(32) 455-86-36
ul. Pszowska 534
44-370 Pszów

Pszów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Pszów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 13 625, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 3,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pszowa zawarli w 2021 roku 80 małżeństw, co odpowiada 5,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  23,8% mieszkańców Pszowa jest stanu wolnego, 60,7% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Pszów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -77. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,63 na 1000 mieszkańców Pszowa. W 2021 roku urodziło się 115 dzieci, w tym 47,0% dziewczynek i 53,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 322 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,53 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,2% zgonów w Pszowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,1% zgonów w Pszowie były nowotwory, a 5,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pszowa przypada 14.05 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 134 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 179 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pszowa -45. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,9% mieszkańców Pszowa jest w wieku produkcyjnym, 17,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13 625 Liczba mieszkańców
 • 6 929 Kobiety
 • 6 696 Mężczyźni
 • 50,9%
  49,1%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,5 lat
  Województwo
  43,3 lat
  Kraj
  42,2 lat
 • 44,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pszowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pszów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pszów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pszów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 23,8% Kawalerowie/Panny
 • Pszów
  23,8%
  śląskie
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 19,5% Kobiety
  (Panny)
 • 28,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  60,7%
  Województwo
  55,6%
  Polska
  54,0%
 • 59,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,2%
  Województwo
  9,2%
  Cały kraj
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,1%
  Województwo
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  Województwo
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pszowie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Miasto
  5,9
  śląskie
  4,3
  Polska
  4,4
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,3
  śląskie
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 80 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pszowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -77 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -38 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -39 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,63 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Pszów
  -5,6
  woj. śląskie
  -7,0
  Cały kraj
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pszowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pszowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pszowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pszowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 115 Urodzenia żywe
 • 54 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 61 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,0%
  53,0%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pszów
  8,4
  woj. śląskie
  7,8
  Cała Polska
  8,7
 • 34,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  34,7
  woj. śląskie
  34,6
  Kraj
  37,5
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 45 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 45
 • 91 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 91
 • 69 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 322 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 241 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 396 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pszów
  3 322 g
  śląskie
  3 303 g
  Kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 94 Waga 4000g - 4499g
 • 94
 • 349 Waga 3500g - 3999g
 • 349
 • 496 Waga 3000g - 3499g
 • 496
 • 192 Waga 2500g - 2999g
 • 192
 • 65 Waga 2000g - 2499g
 • 65
 • 7 Waga 1500g - 1999g
 • 7
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,24 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Pszów
  1,24
  Województwo
  1,24
  Polska
  1,32
 • 0,58 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Pszów
  0,58
  Województwo
  0,60
  Polska
  0,64
 • 0,53 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Pszów
  0,53
  Województwo
  0,53
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Pszowie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 192 Zgony
 • 92 Kobiety
  (Zgony)
 • 100 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,9%
  52,1%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  14,1
  Województwo
  14,8
  Cała Polska
  13,6
 • 188,8 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  188,8
  śląskie
  190,4
  Cały kraj
  156,7
 • 4,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Pszów
  4,1
  śląskie
  4,4
  Polska
  3,9
 • 3,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Miasto
  3,9
  śląskie
  4,1
  Polska
  3,6
 • 0,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,7
  Cały kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wodzisławskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Pszów
  35,2%
  śląskie
  35,1%
  Kraj
  34,8%
 • 20,1% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pszów
  20,1%
  śląskie
  20,2%
  Kraj
  19,6%
 • 5,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Pszów
  5,0%
  śląskie
  3,8%
  Cała Polska
  5,4%
 • 448 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,9
  Kraj
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  83,3
  Kraj
  74,4
 • 306,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  306,0
  śląskie
  304,2
  Cały kraj
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • śląskie
  279,8
  Polska
  246,5
 • 534,4 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 538,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 529,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  534,4
  śląskie
  529,0
  Kraj
  475,8
 • 75,7 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 34,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 116,8 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  75,7
  woj. śląskie
  81,3
  Cała Polska
  70,6
 • 31,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  31,9
  woj. śląskie
  39,9
  Polska
  32,6
 • 10,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  10,2
  śląskie
  6,9
  Kraj
  6,9
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,8%
  woj. śląskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 134 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 73 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 61 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 179 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 100 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 79 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -44 Saldo migracji
 • -26 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -45 Saldo migracji wewnętrznych
 • -27 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -18 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pszowie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,3% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,4% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,9% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,0% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pszów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Pszowie oddano do użytku 16 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,17 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pszowie to 4 613 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 336 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pszowie to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Pszowie to 148,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,48% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,68% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,14% mieszkań posiada łazienkę, 85,80% korzysta z centralnego ogrzewania, a 22,18% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wodzisławskiego.

  Powiat wodzisławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 613 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 335,90 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Pszów
  335,90
  woj. śląskie
  401,50
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 80,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,80 m2
  Województwo
  71,80 m2
  Cały kraj
  74,50 m2
 • 27,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  27,10 m2
  woj. śląskie
  28,80 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,27 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Pszów
  4,27
  woj. śląskie
  3,77
  Kraj
  3,82
 • 2,98 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,98
  śląskie
  2,49
  Polska
  2,55
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Pszów
  0,70
  śląskie
  0,66
  Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 16 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 1,17 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  1,17
  Województwo
  3,81
  Kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 88 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,50 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,50
  woj. śląskie
  4,32
  Kraj
  3,90
 • 6,46 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Pszów
  6,46
  śląskie
  16,46
  Kraj
  24,07
 • 2 377 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 148,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  148,6 m2
  śląskie
  108,3 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,17 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Pszów
  0,17 m2
  śląskie
  0,41 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,48% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Pszów
  99,48%
  woj. śląskie
  98,82%
  Polska
  96,97%
 • 98,68% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  98,68%
  woj. śląskie
  95,61%
  Polska
  94,01%
 • 98,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  98,14%
  Województwo
  94,04%
  Cała Polska
  91,78%
 • 85,80% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Pszów
  85,80%
  woj. śląskie
  82,40%
  Kraj
  83,08%
 • 22,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Pszów
  22,18%
  Województwo
  66,35%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Pszów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pszowie na 1000 mieszkańców pracuje 80osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pszowie wynosiło w 2021 roku 5,5% (6,9% wśród kobiet i 4,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pszowie wynosiło 4 708,55 PLN, co odpowiada 78.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pszowa 1 551 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 534 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 017.

  9,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Pszowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 43,5% w przemyśle i budownictwie, a 17,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 80 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  80,0
  śląskie
  277,0
  Polska
  257,0
 • 5,5% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,9% Kobiety
 • 4,2% Mężczyźni
 • Miasto
  5,5%
  śląskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pszowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pszowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pszowie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 709 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Pszów
  4 709 PLN
  śląskie
  5 908 PLN
  Kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pszowie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 551 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 534 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 017 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 9,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 10,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 9,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 43,5% Przemysł i budownictwo
 • 18,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 64,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 17,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 14,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,9% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 27,9% Pozostałe
 • 48,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pszowie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 084 Pracujący ogółem
 • 667 Kobiety
 • 417 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pszowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,9% W wieku produkcyjnym
 • 55,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 64,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pszów
  64,3
  Województwo
  70,5
  Kraj
  69,0
 • 36,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pszów
  36,4
  Województwo
  41,1
  Cała Polska
  38,2
 • 130,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  130,4
  śląskie
  139,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 61,4% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 56,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,6% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 43,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pszów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pszowie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 868 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 708 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 58 nowych podmiotów, a 44 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (116) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (51) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (102) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (33) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pszowie najwięcej (55) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (838) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (15) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 19,2% (167) podmiotów, a 79,0% (686) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pszowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (25.3%) oraz Budownictwo (13.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 868 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 167 Przemysł i budownictwo
 • 686 Pozostała działalność
 • 58 Podmioty nowo zarejestrowane w Pszowie w 2021 roku
 • 44 Podmioty wyrejestrowane w Pszowie w 2021 roku
 • 708 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 838 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 838
 • 23 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 23
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 868 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 868
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 51 Spółki handlowe ogółem
 • 51
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 46  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 46
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 55 Spółki cywilne ogółem
 • 55
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 708 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 179 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 179
 • 97 Budownictwo
 • 97
 • 71 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 71
 • 65 Pozostała działalność
 • 65
 • 53 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 53
 • 52 Transport i gospodarka magazynowa
 • 52
 • 45 Przetwórstwo przemysłowe
 • 45
 • 31 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 31
 • 27 Informacja i komunikacja
 • 27
 • 21 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 21
 • 17 Edukacja
 • 17
 • 17 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 17
 • 13 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 13
 • 12 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 12
 • 7 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 7
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pszów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Pszowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 304 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,28 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pszowie wynosi 81,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pszowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 10,68 (wykrywalność 80%) oraz o charakterze kryminalnym - 9,38 (wykrywalność 80%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 7,32 (51%), drogowe - 1,54 (98%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,29 (93%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pszowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 304 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 304
 • 128 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 128
 • 146 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 146
 • 21 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 21
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 100 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 100
 • 22,28 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  22,28
  woj. śląskie
  27,10
  Cała Polska
  21,51
 • 9,38 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Pszów
  9,38
  śląskie
  13,97
  Polska
  12,82
 • 10,68 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pszów
  10,68
  Województwo
  10,47
  Kraj
  5,89
 • 1,54 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Pszów
  1,54
  woj. śląskie
  1,64
  Polska
  1,85
 • 0,29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,29
  woj. śląskie
  0,42
  Cała Polska
  0,35
 • 7,32 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Pszów
  7,32
  woj. śląskie
  15,29
  Cały kraj
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  82%
  śląskie
  75%
  Cały kraj
  71%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  80%
  Województwo
  67%
  Cały kraj
  64%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  80%
  śląskie
  82%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Pszów
  93%
  śląskie
  90%
  Cała Polska
  89%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  51%
  śląskie
  64%
  Cała Polska
  53%

Pszów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Pszowa wyniosła w 2021 roku 64,3 mln złotych, co daje 4,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 8.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Pszowa - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,6 mln złotych, czyli 7,1% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pszowa wyniosła w 2021 roku 67,6 mln złotych, co daje 4,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 3.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (27.1%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8.7%). W budżecie Pszowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,1 tys złotych na mieszkańca (22,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 13,9 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 4,6%.
 • Wydatki budżetu w Pszowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pszowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pszowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  38,7 mln

  2,7 tys(100%)

  33,7 mln

  2,4 tys(100%)

  41,2 mln

  2,9 tys(100%)

  42,8 mln

  3,0 tys(100%)

  54,2 mln

  3,9 tys(100%)

  61,7 mln

  4,4 tys(100%)

  59,9 mln

  4,3 tys(100%)

  64,3 mln

  4,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  13,8 mln

  967(35.7%)

  14,1 mln

  992(41.8%)

  13,5 mln

  950(32.7%)

  13,7 mln

  969(31.9%)

  15,2 mln

  1,1 tys(27.9%)

  15,9 mln

  1,2 tys(25.8%)

  16,4 mln

  1,2 tys(27.4%)

  20,7 mln

  1,5 tys(32.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,2 mln

  297(11%)

  3,2 mln

  227(9.6%)

  4,0 mln

  279(9.6%)

  4,7 mln

  333(11%)

  10,3 mln

  739(19.1%)

  16,9 mln

  1,2 tys(27.3%)

  11,1 mln

  811(18.6%)

  10,1 mln

  740(15.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  378(13.9%)

  5,4 mln

  381(16%)

  4,9 mln

  342(11.8%)

  5,2 mln

  369(12.1%)

  5,6 mln

  400(10.3%)

  5,8 mln

  416(9.3%)

  5,5 mln

  398(9.1%)

  6,6 mln

  481(10.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  3,1 mln

  214(7.9%)

  2,7 mln

  191(8%)

  3,7 mln

  263(9%)

  3,2 mln

  226(7.4%)

  7,0 mln

  503(13%)

  2,1 mln

  149(3.4%)

  2,7 mln

  199(4.6%)

  3,6 mln

  261(5.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  4,5 mln

  312(11.5%)

  5,0 mln

  355(14.9%)

  11,3 mln

  795(27.4%)

  2,1 mln

  146(4.8%)

  1,9 mln

  134(3.5%)

  2,0 mln

  141(3.2%)

  2,1 mln

  149(3.4%)

  2,1 mln

  154(3.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,1 mln

  75,0(2.8%)

  1,2 mln

  82,4(3.5%)

  1,3 mln

  90,0(3.1%)

  1,2 mln

  84,9(2.8%)

  1,3 mln

  90,1(2.3%)

  1,2 mln

  88,3(2%)

  1,2 mln

  84,9(1.9%)

  1,3 mln

  94,2(2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  663,6 tys

  46,4(1.7%)

  764,2 tys

  53,9(2.3%)

  588,8 tys

  41,5(1.4%)

  593,6 tys

  42,1(1.4%)

  703,2 tys

  50,3(1.3%)

  844,6 tys

  61,0(1.4%)

  1,1 mln

  79,6(1.8%)

  916,3 tys

  67,2(1.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  4,7 mln

  328(12.1%)

  454,9 tys

  32,1(1.4%)

  476,4 tys

  33,6(1.2%)

  328,5 tys

  23,3(0.8%)

  87,2 tys

  6,2(0.2%)

  386,4 tys

  27,9(0.6%)

  899,0 tys

  65,5(1.5%)

  453,5 tys

  33,3(0.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  234,9 tys

  16,4(0.6%)

  157,3 tys

  11,1(0.5%)

  962,5 tys

  67,8(2.3%)

  143,0 tys

  10,1(0.3%)

  200,6 tys

  14,3(0.4%)

  1,5 mln

  112(2.5%)

  218,1 tys

  15,9(0.4%)

  431,7 tys

  31,7(0.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  386,8 tys

  27,1(1%)

  344,2 tys

  24,3(1%)

  275,7 tys

  19,4(0.7%)

  263,8 tys

  18,7(0.6%)

  279,3 tys

  20,0(0.5%)

  261,3 tys

  18,9(0.4%)

  266,0 tys

  19,4(0.4%)

  313,4 tys

  23,0(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  191,9 tys

  13,4(0.5%)

  139,6 tys

  9,8(0.4%)

  124,9 tys

  8,8(0.3%)

  127,3 tys

  9,0(0.3%)

  121,4 tys

  8,7(0.2%)

  289,3 tys

  20,9(0.5%)

  289,1 tys

  21,1(0.5%)

  165,2 tys

  12,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  358,6 tys

  25,1(0.9%)

  126,2 tys

  8,9(0.4%)

  64,9 tys

  4,6(0.2%)

  63,6 tys

  4,5(0.1%)

  54,1 tys

  3,9(0.1%)

  47,7 tys

  3,4(0.1%)

  60,5 tys

  4,4(0.1%)

  125,2 tys

  9,2(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  45,3 tys

  3,2(0.1%)

  32,8 tys

  2,3(0.1%)

  30,5 tys

  2,1(0.1%)

  29,2 tys

  2,1(0.1%)

  31,7 tys

  2,3(0.1%)

  33,3 tys

  2,4(0.1%)

  33,4 tys

  2,4(0.1%)

  63,3 tys

  4,6(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  15,8 tys

  1,1(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  83,5 tys

  5,9(0.2%)

  89,5 tys

  6,3(0.2%)

  20,5 tys

  1,5(0%)

  24,2 tys

  1,8(0%)

  9,0 tys

  0,7(0%)

  6,5 tys

  0,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  67,6 tys

  4,7(0.2%)

  60,5 tys

  4,3(0.2%)

  7,9 tys

  0,6(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  102,3 tys

  7,3(0.2%)

  80,6 tys

  5,8(0.1%)

  52,3 tys

  3,8(0.1%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  996

  0,1(0%)

  993

  0,1(0%)

  997

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pszowie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pszowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pszowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  39,7 mln

  2,8 tys(100%)

  35,8 mln

  2,5 tys(100%)

  40,2 mln

  2,8 tys(100%)

  41,4 mln

  2,9 tys(100%)

  50,5 mln

  3,6 tys(100%)

  55,8 mln

  4,0 tys(100%)

  70,6 mln

  5,1 tys(100%)

  67,6 mln

  4,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,3 mln

  512(18.4%)

  7,1 mln

  504(20%)

  7,3 mln

  516(18.2%)

  7,6 mln

  539(18.3%)

  9,9 mln

  709(19.6%)

  11,8 mln

  851(21.1%)

  22,0 mln

  1,6 tys(31.2%)

  21,6 mln

  1,6 tys(32%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  22,1 mln

  1,5 tys(55.7%)

  21,4 mln

  1,5 tys(59.8%)

  17,4 mln

  1,2 tys(43.3%)

  17,8 mln

  1,3 tys(42.9%)

  19,0 mln

  1,4 tys(37.6%)

  18,3 mln

  1,3 tys(32.8%)

  17,7 mln

  1,3 tys(25.1%)

  18,3 mln

  1,3 tys(27.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,2 mln

  87,0(3.1%)

  1,4 mln

  100(4%)

  1,7 mln

  117(4.1%)

  2,1 mln

  148(5.1%)

  4,9 mln

  347(9.6%)

  7,1 mln

  513(12.7%)

  9,2 mln

  669(13%)

  5,9 mln

  429(8.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,9 mln

  133(4.8%)

  1,4 mln

  99,0(3.9%)

  1,5 mln

  104(3.7%)

  1,3 mln

  93,3(3.2%)

  2,0 mln

  142(3.9%)

  2,0 mln

  144(3.6%)

  1,2 mln

  90,6(1.8%)

  1,8 mln

  133(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  3,6 mln

  253(9.1%)

  671,8 tys

  47,4(1.9%)

  646,8 tys

  45,6(1.6%)

  257,2 tys

  18,2(0.6%)

  209,9 tys

  15,0(0.4%)

  406,6 tys

  29,4(0.7%)

  879,4 tys

  64,0(1.2%)

  938,8 tys

  68,9(1.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,2 mln

  221(8%)

  3,4 mln

  241(9.6%)

  9,6 mln

  676(23.8%)

  804,7 tys

  57,0(1.9%)

  699,0 tys

  50,0(1.4%)

  677,1 tys

  48,9(1.2%)

  722,6 tys

  52,6(1%)

  694,1 tys

  50,9(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  0,0

  0,0(0%)

  73,3 tys

  5,2(0.2%)

  1,6 mln

  109(3.9%)

  75,7 tys

  5,4(0.2%)

  2,5 mln

  177(4.9%)

  40,1 tys

  2,9(0.1%)

  350,3 tys

  25,5(0.5%)

  435,0 tys

  31,9(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  55,0 tys

  3,8(0.1%)

  6,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,2

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  300,2 tys

  21,7(0.5%)

  343,5 tys

  25,0(0.5%)

  297,3 tys

  21,8(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  5,9 tys

  0,4(0%)

  601

  0,0(0%)

  400,6 tys

  28,2(1%)

  222,7 tys

  15,8(0.5%)

  600

  0,0(0%)

  879,5 tys

  63,5(1.6%)

  600

  0,0(0%)

  203,7 tys

  15,0(0.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  134,8 tys

  9,4(0.3%)

  135,6 tys

  9,6(0.4%)

  113,1 tys

  8,0(0.3%)

  399,5 tys

  28,3(1%)

  115,1 tys

  8,2(0.2%)

  145,6 tys

  10,5(0.3%)

  161,8 tys

  11,8(0.2%)

  179,5 tys

  13,2(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,6 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  38,0 tys

  2,8(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  27,7 tys

  1,9(0.1%)

  28,3 tys

  2,0(0.1%)

  26,5 tys

  1,9(0.1%)

  25,3 tys

  1,8(0.1%)

  27,9 tys

  2,0(0.1%)

  29,4 tys

  2,1(0.1%)

  29,4 tys

  2,1(0%)

  34,3 tys

  2,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,3 tys

  3,2(0.1%)

  26,7 tys

  1,9(0.1%)

  23,5 tys

  1,7(0.1%)

  10,8 tys

  0,8(0%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  5,8 tys

  0,4(0%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  6,7 tys

  0,5(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,2 tys

  4,8(0.1%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  217,2 tys

  15,8(0.3%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  67,6 tys

  4,7(0.2%)

  60,5 tys

  4,3(0.2%)

  7,9 tys

  0,6(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  102,3 tys

  7,3(0.2%)

  80,6 tys

  5,8(0.1%)

  52,3 tys

  3,8(0.1%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  750

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  600

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,3 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pszów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 904 mieszkańców Pszowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 387 kobiet oraz 1 517 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,6% mieszkańców Pszowa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,4% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Pszowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pszowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz wyższe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,5%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

  W roku 2021 w Pszowie mieściły się 4 przedszkola, w których do 20 oddziałów uczęszczało 455 dzieci (221 dziewczynek oraz 234 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pszowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 348 dzieci (162 dziewczynki oraz 186 chłopców). Dostępnych było 315 miejsc.

  18,5% mieszkańców Pszowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,7% wśród dziewczynek i 18,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 802 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 52 oddziałach uczyło się 988 uczniów (483 kobiety oraz 505 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pszowie placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 850 uczniów (416 kobiet oraz 434 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,0 uczniów.

  W Pszowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 11 oddziałach uczyło się 294 uczniów (98 kobiet oraz 196 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (14,6% wśród dziewczyn i 17,3% wśród chłopaków). 26,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców Pszowa w wieku potencjalnej nauki (24,3% kobiet i 23,5% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  17,9%
  Województwo
  23,3%
  Cała Polska
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Pszów
  33,0%
  Województwo
  36,2%
  Cały kraj
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Pszów
  3,0%
  Województwo
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Pszów
  10,2%
  Województwo
  11,3%
  Polska
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  19,8%
  Województwo
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  31,6%
  Województwo
  24,0%
  Kraj
  21,2%
 • 25,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  woj. śląskie
  2,9%
  Cały kraj
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,4%
  śląskie
  10,6%
  Polska
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Pszów
  3,0%
  śląskie
  2,9%
  Cała Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 802 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  802,0
  śląskie
  907,0
  Polska
  896,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,88
  Województwo
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 20 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 458 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pszów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 455 Dzieci
 • 221 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 234 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,6%
  51,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 92 3 lata
 • 92
 • 119 4 lata
 • 119
 • 117 5 lata
 • 117
 • 122 6 lat
 • 122
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 46 3 lata
 • 46
 • 55 4 lata
 • 55
 • 55 5 lata
 • 55
 • 64 6 lat
 • 64
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 3 2 lata i mniej
 • 3
 • 46 3 lata
 • 46
 • 64 4 lata
 • 64
 • 62 5 lata
 • 62
 • 58 6 lat
 • 58
 • 1 7 lat i więcej
 • 1
 •  
 • 34,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 34,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole nr 3 z oddziałami w Pszowie
  Publiczne
  32 454-08-40
  32 454-08-40
  ul. Gen Wł Andersa 8
  44-370 Pszów
  817516
  Publiczne Przedszkole nr 2 w Pszowie (-)
  Publiczne
  32 455-79-30
  32 455-79-30
  ul. j.Tytki 1
  44-370 Pszów
  61429
  Publiczne Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie (MIś Uszatek)
  Publiczne
  32 455-79-66
  ul. Juranda 1
  44-370 Pszów
  4889
 • Szkoły podstawowe w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pszów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 52 Oddziały
 • 988 Uczniowie
 • 483 Kobiety
  (uczniowie)
 • 505 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 118 Uczniowie w 1 klasie
 • 64 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 106 Absolwenci
 • 47 Kobiety
  (absolwenci)
 • 59 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Pszów
  19,0
  Województwo
  17,2
  Polska
  16,7
 •  
 • 76,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 68,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. "kpt. Lucjana Szenwalda" (im. "kpt. Lucjana Szenwalda")
  Publiczna
  32 455-86-02
  32 455-86-02
  ul. Traugutta 12
  44-370 Pszów
  2045535
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie
  Publiczna
  32 454-06-12
  32 454-06-12
  ul. Armii Krajowej 56
  44-370 Pszów
  816223
  Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pszowie
  Publiczna
  32 454-07-17
  31 454-07-17
  ul. Karola Miarki 16
  44-370 Pszów
  715816
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pszów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94 Uczniowie w 1 klasie
 • 31 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 26,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Tutaj
  26,7
  woj. śląskie
  17,9
  Polska
  19,6
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. R. Traugutta 32
  44-370 Pszów
  9254-
  Technikum
  Publiczne
  ul. R. Traugutta 32
  44-370 Pszów
  250-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  ul. R. Traugutta 32
  44-370 Pszów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 18,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 24,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 23,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pszów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Pszowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2021 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 2


 • Kultura i rekreacja w Pszowie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Pszowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pszowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 177 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 13 (uczestnicy: 1 274)
  • seanse filmowe: 3 (uczestnicy: 130)
  • koncerty: 2 (uczestnicy: 177)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 9)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 900)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 58)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 81)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 34)
  • inne: 2 (członkowie: 47)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 2 (absolwenci: 42)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 42)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 11 (członkowie: 195)
  • muzyczne - instrumentalne: 1 (członkowie: 6)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 8 (członkowie: 149)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Pszowie działało 1 kino posiadające 1 salę z 177 miejscami na widowni. Odbyły się 4 seanse, na które przyszło 346 widzów.

  Seanse kinowe i widzowie w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Według danych z 2021 w Pszowie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 39 670 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 6 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 61 400 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pszowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 152 członków. Zarejestrowano 132 ćwiczących (mężczyźni: 122, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 67, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pszowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pszowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pszowa znajduje się 24 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pszowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1743 - 1746dnia 1959-10-13, wykaz dokumentów: R/575 z 1959-10-13; 742/66 z 1966-08-05
  • Kaplica z 1855 r.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 742/66 z 1966-08-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 744/66 z 1966-08-05
  • Obora z XIX w.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 744/66 z 1966-08-05
  • Stajnia z XIX w.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 744/66 z 1966-08-05
  • Zespół - folwark z XIX w.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 744/66 z 1966-08-05
  • Kaplica z 1911 r.dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1911 - 1927dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1911 r.dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Krzyż z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Zespół - kalwaria z 1911 - 1927dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Budynek handlowo-usługowy (data nieznana) (ul. Pszów 44)dnia 2014-09-15, wykaz dokumentów: A/424/14 z 2014-09-15; brak numeru z 2015-04-02; A/424/15 z 2015-11-19
  • Maszynownia z 1917 r.dnia 2014-09-15, wykaz dokumentów: A/424/14 z 2014-09-15; brak numeru z 2015-04-02; A/424/15 z 2015-11-19
  • Elektrownia z 1915 - 1917dnia 2014-09-15, wykaz dokumentów: A/424/14 z 2014-09-15; brak numeru z 2015-04-02; A/424/15 z 2015-11-19

Pszów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 4 wypadków drogowych w Pszowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 29,3 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Pszowie znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wodzisławskiego.

  Powiat wodzisławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pszowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 4 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 4 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 3 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pszowie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 29,27 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Pszów
  29,3
  Województwo
  49,4
  Cała Polska
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  śląskie
  3,3
  Cała Polska
  5,9
 • 29,27 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Pszów
  29,3
  śląskie
  57,8
  Cała Polska
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  6,7
  Cały kraj
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Pszów
  100,0
  woj. śląskie
  116,9
  Kraj
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pszowie w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 929,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  929,5 km
  śląskie
  1 109,9 km
  Cała Polska
  591,9 km
 • 1,4 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  1,4 km
  woj. śląskie
  3,1 km
  Cały kraj
  4,9 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pszów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 933droga wojewódzka nr 933(Rzuchów - Pszów - Wodzisław Śląski - Mszana - Jastrzębie-Zdrój - Pawłowice - Studzionka - Brzeźce - Poręba - Pszczyna - Ćwiklice - Miedźna - Matuszowiec - Brzeszcze - Rajsko - Oświęcim - Broszkowice - Gorzów - Bobrek - Budzowy - Libiąż - Chrzanów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pszów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 192Linia kolejowa nr 192: Syrynia - Pszów [o znaczenia miejscowym] (Syrynia - Syrynia Zawada -Pszów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pszowie istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adolfa Dygasińskiego

  ul. Alfonsa Zgrzebnioka

  ul. Armii Krajowej

  ul. Astronautów

  ul. Augustyna Wolczyka

  ul. Bohaterów Westerplatte

  ul. Cisowa

  ul. Daleka

  ul. Dolna

  ul. Dożynkowa

  ul. Dworska

  ul. Franciszka Chrószcza

  ul. Gospodarcza

  ul. Heleny Marusarzówny

  ul. Henryka Rodakowskiego

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Ignacego Łukasiewicza

  ul. Jagienki

  ul. Jana Długosza

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Jaskółcza

  ul. Jesionowa

  ul. Juranda

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Kalwaryjska

  ul. Karola Miarki

  ul. Kazimierza Kruczkowskiego

  ul. Komuny Paryskiej

  ul. Krzyżkowicka

  ul. Krzyżowa

  ul. Księcia Witolda

  ul. Leopolda Staffa

  ul. Lipowa

  ul. Lubomska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Michała Drzymały

  ul. Niepodległości

  ul. Obrońców Pokoju

  Osiedle Alojzego Biernackiego

  Osiedle Józefa Tytki

  Osiedle Tadeusza Kościuszki

  ul. Oskara Kolberga

  ul. POW

  ul. Piotra Niedurnego

  Plac św. Jana Pawła II

  ul. Pszowska

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Rejtana

  ul. Walerego Wróblewskiego

  ul. Workowa

  ul. Władysława Andersa

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Włodzimierza Majakowskiego

  ul. Zielona

  ul. Ziołowa

  ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego

  ul. ks. Pawła Skwary

  ul. Łanowa

  ul. Łąkowa

  ul. Śląska

  ul. Żużlowa