Pszów w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Pszów - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Pszów to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu wodzisławskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Pszów.
 • 13 041 Liczba mieszkańców
 • 20,4 km² Powierzchnia
 • 638,0 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 311 m n.p.m Wysokość
 • 1954 - 1975 i ponownie od 1995 r. Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SWD Tablice rejestracyjne
 • Czesław Krzystała Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 18.394450.0400 Współrzędne GPS
 • 2415011 TERYT (TERC)
 • 0945083 SIMC
Herb miasta Pszów
Pszów herb
Flaga miasta Pszów
Pszów flaga

Jak Pszów wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Pszów na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Pszów wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Pszów plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
6Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań posiadających łazienkę
10Miasta z największym odsetkiem osób zamężnych/żonatych w Polsce
10Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
19Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
35Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
36Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuższymi bus-pasami
55Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
104Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
119Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
120Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
121Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
130Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
155Miasta w Polsce z największą liczbą ofiar śmiertelnych na skutek wypadków drogowych
159Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
207Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
210Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
216Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych nowotworami
217Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
221Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
274Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
280Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań korzystających z centralnego ogrzewania
294Miasta o największej powierzchni w Polsce
306Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)

Pszów - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
44-370Poczta Pszów, ul. Pszowska 542
44-370Skrytki Pocztowe Poczta Pszów, ul. Pszowska 542

Pszów - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Pszowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Wodzisławiu Śląskim (podlega pod: ZUS Oddział w Rybniku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Witosa 30
44-300 Wodzisław Śląski
Urząd Miasta Pszów
(32) 455-95-51
(32) 455-86-36
ul. Pszowska 534
44-370 Pszów

Pszów - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Pszów jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 13 041, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 8,0%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Pszowa zawarli w 2022 roku 65 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz więcej od wartości dla kraju.
  23,8% mieszkańców Pszowa jest stanu wolnego, 60,7% żyje w małżeństwie, 6,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,1% to wdowy/wdowcy.

  Pszów ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -77. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,86 na 1000 mieszkańców Pszowa. W 2022 roku urodziło się 85 dzieci, w tym 54,1% dziewczynek i 45,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 311 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest nieznacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 34,7% zgonów w Pszowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 24,8% zgonów w Pszowie były nowotwory, a 8,3% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Pszowa przypada 12.32 zgonów. Jest to nieznacznie mniej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz nieznacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 117 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 183 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Pszowa -66. W tym samym roku 1 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,5% mieszkańców Pszowa jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Pszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 13 041 Liczba mieszkańców
 • 6 694 Kobiety
 • 6 347 Mężczyźni
 • 51,3%
  48,7%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Pszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Pszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Pszowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Pszowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,5 lat
  Województwo
  43,0 lat
  Cały kraj
  42,1 lat
 • 44,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Pszów, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Pszowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Pszów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Pszów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Pszów,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 23,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  23,8%
  Województwo
  27,0%
  Cały kraj
  29,1%
 • 19,5% Kobiety
  (Panny)
 • 28,4% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,7% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  60,7%
  Województwo
  55,6%
  Cała Polska
  54,0%
 • 59,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,0% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  9,2%
  śląskie
  9,2%
  Polska
  8,5%
 • 14,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 6,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  6,1%
  śląskie
  8,0%
  Cały kraj
  7,6%
 • 6,4% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,8% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • Pszów
  0,2%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cały kraj
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,3% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Pszowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Pszów
  4,9
  woj. śląskie
  3,9
  Cała Polska
  4,1
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,7
  woj. śląskie
  1,7
  Kraj
  1,6
 • 65 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Pszowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -77 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -23 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -54 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,86 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Pszów
  -5,9
  śląskie
  -5,8
  Kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Pszowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Pszowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Pszowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Pszowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 85 Urodzenia żywe
 • 46 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 39 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,1%
  45,9%
 • 6,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Pszów
  6,5
  Województwo
  7,3
  Polska
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Pszów
  33,6
  Województwo
  32,5
  Polska
  35,1
 • 8 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 98 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 98
 • 73 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73
 • 29 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 29
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 3 311 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 270 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 351 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Pszów
  3 311 g
  Województwo
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 78 Waga 4000g - 4499g
 • 78
 • 333 Waga 3500g - 3999g
 • 333
 • 476 Waga 3000g - 3499g
 • 476
 • 184 Waga 2500g - 2999g
 • 184
 • 40 Waga 2000g - 2499g
 • 40
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 6 Waga 1000g - 1499g
 • 6
 • 3 Waga 600g - 999g
 • 3
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,26
  Województwo
  1,21
  Cała Polska
  1,26
 • 0,63 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,63
  śląskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Pszów
  0,59
  śląskie
  0,56
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Pszowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 162 Zgony
 • 69 Kobiety
  (Zgony)
 • 93 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 42,6%
  57,4%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 12,3 Zgony na 1000 ludności
 • Miasto
  12,3
  śląskie
  13,0
  Polska
  11,9
 • 169,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Pszów
  169,5
  Województwo
  179,4
  Kraj
  147,0
 • 3,5 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Pszów
  3,5
  woj. śląskie
  4,8
  Polska
  3,8
 • 3,2 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Pszów
  3,2
  woj. śląskie
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie wodzisławskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Pszów
  34,7%
  woj. śląskie
  36,4%
  Polska
  36,0%
 • 24,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Pszów
  24,8%
  Województwo
  24,2%
  Polska
  23,6%
 • 8,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  8,3%
  śląskie
  5,2%
  Polska
  6,7%
 • 121 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,4 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  6,4
  Polska
  15,8
 • 78,9 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  78,9
  Cały kraj
  70,6
 • 314,3 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  314,3
  woj. śląskie
  315,1
  Kraj
  280,1
 • 281,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  281,1
  Polska
  253,9
 • 440,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 462,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 417,6 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  440,5
  śląskie
  473,7
  Kraj
  426,2
 • 49,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 99,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  49,6
  woj. śląskie
  63,1
  Kraj
  62,9
 • 44,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Pszów
  44,9
  woj. śląskie
  39,0
  Polska
  33,8
 • 11,6 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  11,6
  Województwo
  8,1
  Cały kraj
  7,0
 • 1,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  1,0%
  woj. śląskie
  0,7%
  Cały kraj
  0,6%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 117 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 66 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 51 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Zameldowania z zagranicy
 • 1 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 183 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 87 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 96 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -66 Saldo migracji
 • -20 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -46 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -66 Saldo migracji wewnętrznych
 • -21 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -45 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 1 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Pszowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,8% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,1% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 65,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,3% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Pszów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pszów - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pszowie oddano do użytku 13 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,99 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Pszowie to 4 535 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 346 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Pszowie to 5,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Pszowie to 153,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,74% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,56% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,49% mieszkań posiada łazienkę, 88,40% korzysta z centralnego ogrzewania, a 24,79% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wodzisławskiego.

  Powiat wodzisławski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 535 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 346,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Pszów
  346,40
  woj. śląskie
  423,90
  Kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 82,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  82,20 m2
  śląskie
  72,70 m2
  Polska
  75,30 m2
 • 28,50 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Pszów
  28,50 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,28 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,28
  Województwo
  3,79
  Kraj
  3,83
 • 2,89 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,89
  woj. śląskie
  2,36
  Kraj
  2,42
 • 0,67 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Pszów
  0,67
  śląskie
  0,62
  Kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 13 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 0,99 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,99
  śląskie
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 70 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Pszów
  5,38
  śląskie
  4,13
  Kraj
  3,89
 • 5,35 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Pszów
  5,35
  woj. śląskie
  17,79
  Polska
  24,56
 • 1 989 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 153,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  153,0 m2
  woj. śląskie
  101,8 m2
  Polska
  92,3 m2
 • 0,15 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,15 m2
  Województwo
  0,44 m2
  Cała Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 99,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Pszów
  99,74%
  woj. śląskie
  99,06%
  Kraj
  97,75%
 • 99,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Pszów
  99,56%
  Województwo
  96,69%
  Cały kraj
  95,18%
 • 99,49% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  99,49%
  śląskie
  95,74%
  Polska
  93,75%
 • 88,40% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  88,40%
  śląskie
  84,47%
  Polska
  85,83%
 • 24,79% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Pszów
  24,79%
  śląskie
  68,55%
  Kraj
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Pszów - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Pszowie na 1000 mieszkańców pracuje 82osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 61,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 38,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Pszowie wynosiło w 2023 roku 5,3% (5,3% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pszowie wynosiło 5 478,76 PLN, co odpowiada 81.70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Pszowa 1 551 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 534 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 017.

  3,2% aktywnych zawodowo mieszkańców Pszowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 46,0% w przemyśle i budownictwie, a 19,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 82 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Pszów
  82,0
  Województwo
  282,0
  Kraj
  259,0
 • 5,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 7,3% Kobiety
 • 4,5% Mężczyźni
 • Pszów
  5,3%
  Województwo
  3,6%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Pszowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Pszowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Pszowie w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 4 709 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  5 479 PLN
  śląskie
  6 728 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Pszowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 551 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 534 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -1 017 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,34 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 3,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 46,0% Przemysł i budownictwo
 • 20,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 68,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 19,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,0% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,9% Pozostałe
 • 51,5% Kobiety
  (pozostałe)
 • 11,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Pszowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 084 Pracujący ogółem
 • 667 Kobiety
 • 417 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Pszowie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,5% W wieku produkcyjnym
 • 54,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,0% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Pszów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 65,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  65,4
  woj. śląskie
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 36,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Pszów
  36,6
  śląskie
  41,1
  Polska
  38,2
 • 126,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Pszów
  126,9
  Województwo
  139,7
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 57,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 60,5% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,3% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 39,5% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,7% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Pszów - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W Pszowie w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 915 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 732 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 54 nowe podmioty, a 43 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (116) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (51) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (102) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (33) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Pszowie najwięcej (64) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (889) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,7% (16) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 20,5% (188) podmiotów, a 77,7% (711) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Pszowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (24.7%) oraz Budownictwo (13.9%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 915 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 16 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 188 Przemysł i budownictwo
 • 711 Pozostała działalność
 • 54 Podmioty nowo zarejestrowane w Pszowie w 2023 roku
 • 43 Podmioty wyrejestrowane w Pszowie w 2023 roku
 • 732 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 889 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 889
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 7 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 7
 • 915 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 915
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 69 Spółki handlowe ogółem
 • 69
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 64  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 64
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 58 Spółki cywilne ogółem
 • 58
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 732 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 181 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 181
 • 102 Budownictwo
 • 102
 • 82 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 82
 • 63 Pozostała działalność
 • 63
 • 54 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 54
 • 48 Przetwórstwo przemysłowe
 • 48
 • 45 Transport i gospodarka magazynowa
 • 45
 • 29 Informacja i komunikacja
 • 29
 • 28 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 28
 • 23 Edukacja
 • 23
 • 20 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 20
 • 20 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 20
 • 15 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 15
 • 10 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 10
 • 10 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 10
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • 1 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pszów - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Pszowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 469 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 35,75 przestępstw. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Pszowie wynosi 86,40% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Pszowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze gospodarczym - 21,60 (wykrywalność 89%) oraz o charakterze kryminalnym - 11,42 (wykrywalność 78%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 11,04 (61%), drogowe - 1,79 (97%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,36 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Pszowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 469 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 469
 • 150 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 150
 • 283 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 283
 • 23 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 23
 • 5 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 5
 • 145 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 145
 • 35,75 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Pszów
  35,75
  woj. śląskie
  35,08
  Polska
  22,81
 • 11,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,42
  woj. śląskie
  14,39
  Cała Polska
  12,98
 • 21,60 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Pszów
  21,60
  woj. śląskie
  17,79
  Cały kraj
  6,99
 • 1,79 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,79
  śląskie
  1,68
  Cały kraj
  1,82
 • 0,36 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,36
  Województwo
  0,44
  Cały kraj
  0,35
 • 11,04 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  11,04
  śląskie
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  86%
  śląskie
  80%
  Cała Polska
  71%
 • 79% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Pszów
  79%
  śląskie
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 89% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  89%
  śląskie
  88%
  Cała Polska
  75%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  98%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Pszów
  93%
  Województwo
  89%
  Cały kraj
  88%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Pszów
  61%
  Województwo
  60%
  Polska
  51%

Pszów - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Pszowa wyniosła w 2022 roku 77,5 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 21.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Pszowa - 27.3% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17.1%) oraz na Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (10.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,6 mln złotych, czyli 15,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Pszowa wyniosła w 2022 roku 76,2 mln złotych, co daje 5,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 13.7% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (30.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (24%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13.2%). W budżecie Pszowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (20,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 14,6 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,4%.
 • Wydatki budżetu w Pszowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Pszowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Pszowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  33,7 mln

  2,4 tys(100%)

  41,2 mln

  2,9 tys(100%)

  42,8 mln

  3,0 tys(100%)

  54,2 mln

  3,9 tys(100%)

  61,7 mln

  4,4 tys(100%)

  59,9 mln

  4,5 tys(100%)

  64,3 mln

  4,9 tys(100%)

  77,5 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,1 mln

  992(41.8%)

  13,5 mln

  950(32.7%)

  13,7 mln

  969(31.9%)

  15,2 mln

  1,1 tys(27.9%)

  15,9 mln

  1,2 tys(25.8%)

  16,4 mln

  1,2 tys(27.4%)

  20,7 mln

  1,5 tys(32.1%)

  21,1 mln

  1,6 tys(27.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  3,2 mln

  227(9.6%)

  4,0 mln

  279(9.6%)

  4,7 mln

  333(11%)

  10,3 mln

  739(19.1%)

  16,9 mln

  1,2 tys(27.3%)

  11,1 mln

  811(18.6%)

  10,1 mln

  740(15.7%)

  13,2 mln

  1,0 tys(17.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  454,9 tys

  32,1(1.4%)

  476,4 tys

  33,6(1.2%)

  328,5 tys

  23,3(0.8%)

  87,2 tys

  6,2(0.2%)

  386,4 tys

  27,9(0.6%)

  899,0 tys

  65,5(1.5%)

  453,5 tys

  33,3(0.7%)

  8,4 mln

  640(10.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 mln

  543(9.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,4 mln

  381(16%)

  4,9 mln

  342(11.8%)

  5,2 mln

  369(12.1%)

  5,6 mln

  400(10.3%)

  5,8 mln

  416(9.3%)

  5,5 mln

  398(9.1%)

  6,6 mln

  481(10.2%)

  6,9 mln

  524(8.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,7 mln

  191(8%)

  3,7 mln

  263(9%)

  3,2 mln

  226(7.4%)

  7,0 mln

  503(13%)

  2,1 mln

  149(3.4%)

  2,7 mln

  199(4.6%)

  3,6 mln

  261(5.5%)

  3,7 mln

  282(4.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,0 mln

  355(14.9%)

  11,3 mln

  795(27.4%)

  2,1 mln

  146(4.8%)

  1,9 mln

  134(3.5%)

  2,0 mln

  141(3.2%)

  2,1 mln

  149(3.4%)

  2,1 mln

  154(3.3%)

  2,9 mln

  222(3.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,2 mln

  82,4(3.5%)

  1,3 mln

  90,0(3.1%)

  1,2 mln

  84,9(2.8%)

  1,3 mln

  90,1(2.3%)

  1,2 mln

  88,3(2%)

  1,2 mln

  84,9(1.9%)

  1,3 mln

  94,2(2%)

  1,5 mln

  114(1.9%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  157,3 tys

  11,1(0.5%)

  962,5 tys

  67,8(2.3%)

  143,0 tys

  10,1(0.3%)

  200,6 tys

  14,3(0.4%)

  1,5 mln

  112(2.5%)

  218,1 tys

  15,9(0.4%)

  431,7 tys

  31,7(0.7%)

  1,1 mln

  84,1(1.4%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  764,2 tys

  53,9(2.3%)

  588,8 tys

  41,5(1.4%)

  593,6 tys

  42,1(1.4%)

  703,2 tys

  50,3(1.3%)

  844,6 tys

  61,0(1.4%)

  1,1 mln

  79,6(1.8%)

  916,3 tys

  67,2(1.4%)

  822,8 tys

  62,9(1.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  139,6 tys

  9,8(0.4%)

  124,9 tys

  8,8(0.3%)

  127,3 tys

  9,0(0.3%)

  121,4 tys

  8,7(0.2%)

  289,3 tys

  20,9(0.5%)

  289,1 tys

  21,1(0.5%)

  165,2 tys

  12,1(0.3%)

  516,5 tys

  39,5(0.7%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  126,2 tys

  8,9(0.4%)

  64,9 tys

  4,6(0.2%)

  63,6 tys

  4,5(0.1%)

  54,1 tys

  3,9(0.1%)

  47,7 tys

  3,4(0.1%)

  60,5 tys

  4,4(0.1%)

  125,2 tys

  9,2(0.2%)

  232,7 tys

  17,8(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  32,8 tys

  2,3(0.1%)

  30,5 tys

  2,1(0.1%)

  29,2 tys

  2,1(0.1%)

  31,7 tys

  2,3(0.1%)

  33,3 tys

  2,4(0.1%)

  33,4 tys

  2,4(0.1%)

  63,3 tys

  4,6(0.1%)

  82,6 tys

  6,3(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,5 tys

  4,3(0.2%)

  7,9 tys

  0,6(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  102,3 tys

  7,3(0.2%)

  80,6 tys

  5,8(0.1%)

  52,3 tys

  3,8(0.1%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  10,3 tys

  0,8(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  5,0 tys

  0,4(0%)

  83,5 tys

  5,9(0.2%)

  89,5 tys

  6,3(0.2%)

  20,5 tys

  1,5(0%)

  24,2 tys

  1,8(0%)

  9,0 tys

  0,7(0%)

  6,5 tys

  0,5(0%)

  7,9 tys

  0,6(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  344,2 tys

  24,3(1%)

  275,7 tys

  19,4(0.7%)

  263,8 tys

  18,7(0.6%)

  279,3 tys

  20,0(0.5%)

  261,3 tys

  18,9(0.4%)

  266,0 tys

  19,4(0.4%)

  313,4 tys

  23,0(0.5%)

  1,9 tys

  0,1(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  1 000

  0,1(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1 000

  0,1(0%)

  996

  0,1(0%)

  993

  0,1(0%)

  997

  0,1(0%)

  975

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Pszowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Pszowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Pszów, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Pszowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  35,8 mln

  2,5 tys(100%)

  40,2 mln

  2,8 tys(100%)

  41,4 mln

  2,9 tys(100%)

  50,5 mln

  3,6 tys(100%)

  55,8 mln

  4,0 tys(100%)

  70,6 mln

  5,3 tys(100%)

  67,6 mln

  5,1 tys(100%)

  76,2 mln

  5,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  21,4 mln

  1,5 tys(59.8%)

  17,4 mln

  1,2 tys(43.3%)

  17,8 mln

  1,3 tys(42.9%)

  19,0 mln

  1,4 tys(37.6%)

  18,3 mln

  1,3 tys(32.8%)

  17,7 mln

  1,3 tys(25.1%)

  18,3 mln

  1,3 tys(27.1%)

  23,3 mln

  1,8 tys(30.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,1 mln

  504(20%)

  7,3 mln

  516(18.2%)

  7,6 mln

  539(18.3%)

  9,9 mln

  709(19.6%)

  11,8 mln

  851(21.1%)

  22,0 mln

  1,6 tys(31.2%)

  21,6 mln

  1,6 tys(32%)

  18,3 mln

  1,4 tys(24%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  1,4 mln

  100(4%)

  1,7 mln

  117(4.1%)

  2,1 mln

  148(5.1%)

  4,9 mln

  347(9.6%)

  7,1 mln

  513(12.7%)

  9,2 mln

  669(13%)

  5,9 mln

  429(8.7%)

  10,1 mln

  770(13.2%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 mln

  540(9.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  99,0(3.9%)

  1,5 mln

  104(3.7%)

  1,3 mln

  93,3(3.2%)

  2,0 mln

  142(3.9%)

  2,0 mln

  144(3.6%)

  1,2 mln

  90,6(1.8%)

  1,8 mln

  133(2.7%)

  2,1 mln

  157(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  135,6 tys

  9,6(0.4%)

  113,1 tys

  8,0(0.3%)

  399,5 tys

  28,3(1%)

  115,1 tys

  8,2(0.2%)

  145,6 tys

  10,5(0.3%)

  161,8 tys

  11,8(0.2%)

  179,5 tys

  13,2(0.3%)

  1,9 mln

  142(2.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,4 mln

  241(9.6%)

  9,6 mln

  676(23.8%)

  804,7 tys

  57,0(1.9%)

  699,0 tys

  50,0(1.4%)

  677,1 tys

  48,9(1.2%)

  722,6 tys

  52,6(1%)

  694,1 tys

  50,9(1%)

  1,3 mln

  100(1.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  601

  0,0(0%)

  400,6 tys

  28,2(1%)

  222,7 tys

  15,8(0.5%)

  600

  0,0(0%)

  879,5 tys

  63,5(1.6%)

  600

  0,0(0%)

  203,7 tys

  15,0(0.3%)

  923,2 tys

  70,5(1.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  73,3 tys

  5,2(0.2%)

  1,6 mln

  109(3.9%)

  75,7 tys

  5,4(0.2%)

  2,5 mln

  177(4.9%)

  40,1 tys

  2,9(0.1%)

  350,3 tys

  25,5(0.5%)

  435,0 tys

  31,9(0.6%)

  766,3 tys

  58,5(1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  6,6 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  48,2

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,1(0%)

  300,2 tys

  21,7(0.5%)

  343,5 tys

  25,0(0.5%)

  297,3 tys

  21,8(0.4%)

  637,9 tys

  48,7(0.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  671,8 tys

  47,4(1.9%)

  646,8 tys

  45,6(1.6%)

  257,2 tys

  18,2(0.6%)

  209,9 tys

  15,0(0.4%)

  406,6 tys

  29,4(0.7%)

  879,4 tys

  64,0(1.2%)

  938,8 tys

  68,9(1.4%)

  422,1 tys

  32,2(0.6%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  28,3 tys

  2,0(0.1%)

  26,5 tys

  1,9(0.1%)

  25,3 tys

  1,8(0.1%)

  27,9 tys

  2,0(0.1%)

  29,4 tys

  2,1(0.1%)

  29,4 tys

  2,1(0%)

  34,3 tys

  2,5(0.1%)

  40,3 tys

  3,1(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  60,5 tys

  4,3(0.2%)

  7,9 tys

  0,6(0%)

  3,4 tys

  0,2(0%)

  102,3 tys

  7,3(0.2%)

  80,6 tys

  5,8(0.1%)

  52,3 tys

  3,8(0.1%)

  3,2 tys

  0,2(0%)

  10,3 tys

  0,8(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,2 tys

  0,1(0%)

  1,4 tys

  0,1(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  2,2 tys

  0,2(0%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  38,0 tys

  2,8(0.1%)

  2,3 tys

  0,2(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  26,7 tys

  1,9(0.1%)

  23,5 tys

  1,7(0.1%)

  10,8 tys

  0,8(0%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  5,8 tys

  0,4(0%)

  6,2 tys

  0,4(0%)

  6,7 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,1(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  500

  0,0(0%)

  750

  0,1(0%)

  850

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  800

  0,1(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  300

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  400

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  67,2 tys

  4,8(0.1%)

  1,5 tys

  0,1(0%)

  217,2 tys

  15,8(0.3%)

  4,5 tys

  0,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,3 tys

  3,0(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  16,2

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Pszów - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 898 mieszkańców Pszowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 1 376 kobiet oraz 1 523 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 17,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,0% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,6% mieszkańców Pszowa, gimnazjalnym 3,1%, natomiast 11,4% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Pszowa mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Pszowie największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,3%) oraz wyższe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (38,5%) oraz średnie zawodowe (22,9%).

  W roku 2022 w Pszowie mieściły się 4 przedszkola, w których do 19 oddziałów uczęszczało 452 dzieci (217 dziewczynek oraz 235 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Pszowie mieściły się 3 przedszkola, w których do 16 oddziałów uczęszczało 348 dzieci (162 dziewczynki oraz 186 chłopców). Dostępnych było 315 miejsc.

  19,8% mieszkańców Pszowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (20,4% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 781 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,88 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 50 oddziałach uczyło się 987 uczniów (483 kobiety oraz 504 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Pszowie placówkę miały 3 szkoły podstawowe, w których w 38 oddziałach uczyło się 850 uczniów (416 kobiet oraz 434 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,2% ludności (29,0% wśród dziewczynek i 27,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,7 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 93,82.

  W Pszowie znajduje się 1 Technikum, w którym w 4 oddziałach uczyło się 98 uczniów (38 kobiet oraz 60 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 0 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Pszowie placówkę miała 1 Technikum, w którym w 6 oddziałach uczyło się 160 uczniów (58 kobiet oraz 102 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 24 absolwentów.

  W Pszowie znajduje się 1 Branżowa szkoła I stopnia, w którym w 11 oddziałach uczyło się 280 uczniów (90 kobiet oraz 190 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 15,9% mieszkańców (14,8% wśród dziewczyn i 17,0% wśród chłopaków). 25,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 24,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 22,7% mieszkańców Pszowa w wieku potencjalnej nauki (23,1% kobiet i 22,4% mężczyzn).

 • 17,9% Wykształcenie wyższe
 • Pszów
  17,9%
  Województwo
  23,3%
  Polska
  25,2%
 • 20,9% Kobiety
  (wyższe)
 • 14,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,0%
  Województwo
  36,2%
  Polska
  35,2%
 • 34,0% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 31,8% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,0% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,3%
 • 3,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,2%
  woj. śląskie
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  19,8%
  śląskie
  21,5%
  Polska
  20,0%
 • 17,0% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Pszów
  31,6%
  śląskie
  24,0%
  Cała Polska
  21,2%
 • 25,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 38,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 3,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  3,1%
  śląskie
  2,9%
  Polska
  3,0%
 • 2,7% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,6% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 11,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  11,4%
  Województwo
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 14,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Pszów
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Polska
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 781 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  781,0
  woj. śląskie
  951,0
  Polska
  927,0
 • 0,88 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Pszów
  0,88
  Województwo
  0,81
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 4Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 19 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 458 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Pszów) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 452 Dzieci
 • 217 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 235 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 48,0%
  52,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 69 3 lata
 • 69
 • 122 4 lata
 • 122
 • 126 5 lata
 • 126
 • 133 6 lat
 • 133
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 35 3 lata
 • 35
 • 62 4 lata
 • 62
 • 59 5 lata
 • 59
 • 60 6 lat
 • 60
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 34 3 lata
 • 34
 • 60 4 lata
 • 60
 • 67 5 lata
 • 67
 • 73 6 lat
 • 73
 •  
 • 33,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 33,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Pszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczne Przedszkole nr 3 z oddziałami w Pszowie
  Publiczne
  32 454-08-40
  32 454-08-40
  ul. Gen Wł Andersa 8
  44-370 Pszów
  817516
  Publiczne Przedszkole nr 2 w Pszowie (-)
  Publiczne
  32 455-79-30
  32 455-79-30
  ul. j.Tytki 1
  44-370 Pszów
  61429
  Publiczne Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Pszowie (MIś Uszatek)
  Publiczne
  32 455-79-66
  ul. Juranda 1
  44-370 Pszów
  4889
 • Szkoły podstawowe w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Pszów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 50 Oddziały
 • 987 Uczniowie
 • 483 Kobiety
  (uczniowie)
 • 504 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 129 Uczniowie w 1 klasie
 • 66 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 63 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 171 Absolwenci
 • 82 Kobiety
  (absolwenci)
 • 89 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  19,7
  śląskie
  17,5
  Cała Polska
  17,0
 •  
 • 72,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 65,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 93,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Pszów
  93,82
  śląskie
  96,89
  Cała Polska
  95,96
 • 93,35 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  93,35
  Województwo
  95,51
  Cały kraj
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pszów) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Pszów) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Pszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. "kpt. Lucjana Szenwalda" (im. "kpt. Lucjana Szenwalda")
  Publiczna
  32 455-86-02
  32 455-86-02
  ul. Traugutta 12
  44-370 Pszów
  2045535
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pszowie
  Publiczna
  32 454-06-12
  32 454-06-12
  ul. Armii Krajowej 56
  44-370 Pszów
  816223
  Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Pszowie
  Publiczna
  32 454-07-17
  31 454-07-17
  ul. Karola Miarki 16
  44-370 Pszów
  715816
 • Szkoły ponadpodstawowe w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Technika (Pszów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 98 Uczniowie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie)
 • 60 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,8%
  61,2%
 • 30 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 24,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • Pszów
  24,5
  woj. śląskie
  25,2
  Kraj
  24,9
 •  
 • 9,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 5,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Pszów) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 132 Uczniowie w 1 klasie
 • 40 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 92 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Miasto
  25,5
  śląskie
  19,6
  Cała Polska
  21,0
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Pszowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Pszowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  ul. R. Traugutta 32
  44-370 Pszów
  9254-
  Technikum
  Publiczne
  ul. R. Traugutta 32
  44-370 Pszów
  250-
  Liceum Profilowane
  Publiczne
  ul. R. Traugutta 32
  44-370 Pszów
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Pszowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

  (Dane powiatowe)
 • 19,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 20,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,0% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,9% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 14,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 22,7% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 22,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Pszów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Pszów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Pszów, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Pszów - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome)

 • Baza noclegowa w Pszowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 2


 • Kultura i rekreacja w Pszowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Pszowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Pszowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 177 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 10 (uczestnicy: 2 163)
  • koncerty: 4 (uczestnicy: 1 317)
  • interdyscyplinarne: 1 (uczestnicy: 800)
  • warsztaty: 5 (uczestnicy: 46)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 6 (członkowie: 67)
  • plastyczne/techniczne: 4 (członkowie: 20)
  • inne: 2 (członkowie: 47)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 257)
  • muzyczne - instrumentalne: 2 (członkowie: 44)
  • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 15)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 1 (członkowie: 25)
  • taneczne: 9 (członkowie: 173)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Pszowie działały 2 biblioteki i filie publiczne posiadające księgozbiór liczący 41 108 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 5 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działały 3 biblioteki i filie posiadające księgozbiór liczący 61 400 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 2
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 2
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Pszowie działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 152 członków. Zarejestrowano 132 ćwiczących (mężczyźni: 122, kobiety: 10, chłopcy do lat 18: 67, dziewczęta do lat 18: 10). Aktywne były 3 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez instruktora sportowego (3), inne osoby (5).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Pszowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Pszowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Pszowa znajduje się 24 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Pszowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z 1743 - 1746dnia 1959-10-13, wykaz dokumentów: R/575 z 1959-10-13; 742/66 z 1966-08-05
  • Kaplica z 1855 r.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 742/66 z 1966-08-05
  • Inny budynek mieszkalny z XIX w.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 744/66 z 1966-08-05
  • Obora z XIX w.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 744/66 z 1966-08-05
  • Stajnia z XIX w.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 744/66 z 1966-08-05
  • Zespół - folwark z XIX w.dnia 1966-08-05, wykaz dokumentów: 744/66 z 1966-08-05
  • Kaplica z 1911 r.dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1911 - 1927dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1911 r.dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Kaplica z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Krzyż z 1928 - 1929dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Zespół - kalwaria z 1911 - 1927dnia 2004-08-13, wykaz dokumentów: A/121/04 z 2004-08-13
  • Budynek handlowo-usługowy (data nieznana) (ul. Pszów 44)dnia 2014-09-15, wykaz dokumentów: A/424/14 z 2014-09-15; brak numeru z 2015-04-02; A/424/15 z 2015-11-19
  • Maszynownia z 1917 r.dnia 2014-09-15, wykaz dokumentów: A/424/14 z 2014-09-15; brak numeru z 2015-04-02; A/424/15 z 2015-11-19
  • Elektrownia z 1915 - 1917dnia 2014-09-15, wykaz dokumentów: A/424/14 z 2014-09-15; brak numeru z 2015-04-02; A/424/15 z 2015-11-19

Pszów - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 5 wypadków drogowych w Pszowie odnotowano 1 ofiarę śmiertelną oraz 4 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 38,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 7,6 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Pszowie znajdowało się 2 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 8 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 8 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu wodzisławskiego.

  Powiat wodzisławski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Pszowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 5 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 1 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 4 Ranni
  (rok 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 4 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Pszowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 38,20 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  38,2
  woj. śląskie
  45,6
  Cały kraj
  56,5
 • 7,64 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Pszów
  7,6
  śląskie
  3,6
  Polska
  5,0
 • 30,56 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Pszów
  30,6
  Województwo
  52,1
  Cała Polska
  65,5
 • 20,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Pszów
  20,0
  śląskie
  7,8
  Polska
  8,9
 • 80,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Tutaj
  80,0
  woj. śląskie
  114,1
  Cała Polska
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 2 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Pszowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 928,6 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  928,6 km
  Województwo
  1 123,1 km
  Cała Polska
  633,6 km
 • 1,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Tutaj
  1,5 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Cały kraj
  5,3 km
 • 8 Liczba licencji na taksówki
 • 8 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Pszów przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 933droga wojewódzka nr 933(Rzuchów - Pszów - Wodzisław Śląski - Mszana - Jastrzębie-Zdrój - Pawłowice - Studzionka - Brzeźce - Poręba - Pszczyna - Ćwiklice - Miedźna - Matuszowiec - Brzeszcze - Rajsko - Oświęcim - Broszkowice - Gorzów - Bobrek - Budzowy - Libiąż - Chrzanów)
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Pszów przechodzi 1 linia kolejowa wykorzystywana do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 192Linia kolejowa nr 192: Syrynia - Pszów [o znaczenia miejscowym] (Syrynia - Syrynia Zawada -Pszów)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Pszowie istnieje 67 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. Adama Asnyka

  ul. Adolfa Dygasińskiego

  ul. Alfonsa Zgrzebnioka

  ul. Armii Krajowej

  ul. Astronautów

  ul. Augustyna Wolczyka

  ul. Bohaterów Westerplatte

  ul. Cisowa

  ul. Daleka

  ul. Dolna

  ul. Dożynkowa

  ul. Dworska

  ul. Franciszka Chrószcza

  ul. Gospodarcza

  ul. Heleny Marusarzówny

  ul. Henryka Rodakowskiego

  ul. Hugo Kołłątaja

  ul. Ignacego Paderewskiego

  ul. Ignacego Łukasiewicza

  ul. Jagienki

  ul. Jana Długosza

  ul. Jana Kasprowicza

  ul. Janusza Kusocińskiego

  ul. Jaskółcza

  ul. Jesionowa

  ul. Juranda

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Kalwaryjska

  ul. Karola Miarki

  ul. Kazimierza Kruczkowskiego

  ul. Komuny Paryskiej

  ul. Krzyżkowicka

  ul. Krzyżowa

  ul. Księcia Witolda

  ul. Leopolda Staffa

  ul. Lipowa

  ul. Lubomska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Michała Drzymały

  ul. Niepodległości

  ul. Obrońców Pokoju

  Osiedle Alojzego Biernackiego

  Osiedle Józefa Tytki

  Osiedle Tadeusza Kościuszki

  ul. Oskara Kolberga

  ul. POW

  ul. Piotra Niedurnego

  Plac św. Jana Pawła II

  ul. Pszowska

  ul. Romualda Traugutta

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Okrzei

  ul. Szkolna

  ul. Tadeusza Rejtana

  ul. Walerego Wróblewskiego

  ul. Workowa

  ul. Władysława Andersa

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Włodzimierza Majakowskiego

  ul. Zielona

  ul. Ziołowa

  ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego

  ul. ks. Pawła Skwary

  ul. Łanowa

  ul. Łąkowa

  ul. Śląska

  ul. Żużlowa