Strzelno w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, regon, atrakcje, kody pocztowe, wypadki drogowe, bezrobocie)

Strzelno - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Strzelno to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu mogileńskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Strzelno.
 • 5 528 Liczba mieszkańców
 • 4,5 km² Powierzchnia
 • 1 239,5 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • ok. 100 m m n.p.m Wysokość
 • XII wiek Data założenia
 • 1231 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 52 Numer kierunkowy
 • CMG Tablice rejestracyjne
 • Dariusz Chudziński Burmistrz miasta
Strzelno na mapie
Identyfikatory
 • 18.172752.6277 Współrzędne GPS
 • 0409044 TERYT (TERC)
 • 0929598 SIMC
Herb miasta Strzelno
Strzelno herb

Strzelno - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
88-320Poczta Strzelno

Strzelno - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Strzelnie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Inowrocławiu (podlega pod: ZUS Oddział w Bydgoszczy )
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Solankowa 15
88-100 Inowrocław
Urząd Miejski w Strzelnie
(52) 318-92-91
(52) 318-22-02
ul. Dr J. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno

Strzelno - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Strzelno jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 5 528, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Strzelna zawarli w 2021 roku 22 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,8 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  30,0% mieszkańców Strzelna jest stanu wolnego, 56,6% żyje w małżeństwie, 3,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Strzelno ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -26. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,67 na 1000 mieszkańców Strzelna. W 2021 roku urodziło się 50 dzieci, w tym 54,0% dziewczynek i 46,0% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 419 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,58 i jest porównywalny do średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,1% zgonów w Strzelnie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,4% zgonów w Strzelnie były nowotwory, a 4,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Strzelna przypada 13.66 zgonów. Jest to wartość porównywalna do wartości średniej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości średniej dla kraju.

  W 2021 roku zarejestrowano 40 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 90 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Strzelna -50. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,3% mieszkańców Strzelna jest w wieku produkcyjnym, 16,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 24,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Strzelna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 528 Liczba mieszkańców
 • 2 859 Kobiety
 • 2 669 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Strzelnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Strzelnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Strzelnie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Strzelna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Strzelno
  42,8 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  42,2 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 44,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Strzelno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Strzelna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 30,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  30,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Cały kraj
  28,8%
 • 24,8% Kobiety
  (Panny)
 • 35,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,6% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  56,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Polska
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,2% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Strzelno
  9,8%
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,0% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,1%
  Województwo
  4,9%
  Polska
  5,0%
 • 3,3% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Strzelno
  0,3%
  Województwo
  0,3%
  Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Strzelnie w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,0
  Kujawsko-pomorskie
  4,2
  Polska
  4,4
 • 1,8 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  1,8
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,6
 • 22 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Strzelnie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -26 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -15 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -11 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,67 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Strzelno
  -4,7
  Województwo
  -5,6
  Cała Polska
  -4,9
 • Wykres - Przyrost naturalny w Strzelnie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Strzelnie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Strzelnie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Strzelnie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 50 Urodzenia żywe
 • 27 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 23 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 54,0%
  46,0%
 • 9,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  9,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,1
  Cała Polska
  8,7
 • 35,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  35,6
  Kujawsko-pomorskie
  35,1
  Cała Polska
  37,5
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 58 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 58
 • 87 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 87
 • 61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 61
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 419 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 347 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 489 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Strzelno
  3 419 g
  Województwo
  3 385 g
  Cały kraj
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 130 Waga 3500g - 3999g
 • 130
 • 134 Waga 3000g - 3499g
 • 134
 • 41 Waga 2500g - 2999g
 • 41
 • 14 Waga 2000g - 2499g
 • 14
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,25
  Województwo
  1,25
  Cała Polska
  1,32
 • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  0,62
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,60
  Cała Polska
  0,64
 • 0,58 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,58
  Województwo
  0,59
  Cały kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w Strzelnie w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 76 Zgony
 • 42 Kobiety
  (Zgony)
 • 34 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 55,3%
  44,7%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 0,0%
  100,0%
 • 13,7 Zgony na 1000 ludności
 • Strzelno
  13,7
  woj. kujawsko-pomorskie
  13,8
  Cała Polska
  13,6
 • 171,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  171,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  169,2
  Cały kraj
  156,7
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  5,4
  Województwo
  5,6
  Cała Polska
  3,9
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Strzelno
  4,0
  Województwo
  3,8
  Polska
  3,6
 • 0,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  0,9
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie mogileńskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Strzelno
  40,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  37,4%
  Cały kraj
  34,8%
 • 18,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  18,4%
  Województwo
  20,6%
  Kraj
  19,6%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Strzelno
  4,7%
  Województwo
  6,0%
  Polska
  5,4%
 • 129 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  17,6
  Cała Polska
  13,3
 • 81,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  81,0
  Cała Polska
  74,4
 • 264,4 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Strzelno
  264,4
  Województwo
  288,2
  Cała Polska
  268,1
 • 261,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  261,4
  Cała Polska
  246,5
 • 576,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 619,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 530,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  576,3
  Kujawsko-pomorskie
  521,8
  Cały kraj
  475,8
 • 105,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 44,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 163,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  105,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  101,3
  Polska
  70,6
 • 39,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  39,9
  Województwo
  34,1
  Cała Polska
  32,6
 • 4,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  4,4
  Kujawsko-pomorskie
  6,1
  Kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Strzelno
  0,3%
  Kujawsko-pomorskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 24 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 16 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 90 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 48 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 42 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -50 Saldo migracji
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -50 Saldo migracji wewnętrznych
 • -24 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -26 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Strzelnie w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 13,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,9% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,7% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 16,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Strzelno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Strzelno - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Strzelnie oddano do użytku 14 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,53 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Strzelnie to 2 126 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 380 mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  71,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 28,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Strzelnie to 5,86 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Strzelnie to 104,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,20% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 95,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 89,98% mieszkań posiada łazienkę, 72,53% korzysta z centralnego ogrzewania, a 84,81% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mogileńskiego.

  Powiat mogileński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 126 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 380,40 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  380,40
  Kujawsko-pomorskie
  372,60
  Cały kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 67,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  67,90 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  70,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 25,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  25,80 m2
  Województwo
  26,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,64 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,64
  Kujawsko-pomorskie
  3,78
  Cała Polska
  3,82
 • 2,63 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Strzelno
  2,63
  Kujawsko-pomorskie
  2,68
  Cały kraj
  2,55
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Strzelno
  0,72
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,71
  Cały kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 14 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 2,53 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Strzelno
  2,53
  Kujawsko-pomorskie
  4,78
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 82 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,86 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  5,86
  Województwo
  4,14
  Cały kraj
  3,90
 • 14,83 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Strzelno
  14,83
  Kujawsko-pomorskie
  19,81
  Polska
  24,07
 • 1 468 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 104,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  104,9 m2
  Kujawsko-pomorskie
  95,2 m2
  Kraj
  92,9 m2
 • 0,27 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  0,27 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,46 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 99,20% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Miasto
  99,20%
  Kujawsko-pomorskie
  98,20%
  Polska
  96,97%
 • 95,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Strzelno
  95,16%
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,39%
  Kraj
  94,01%
 • 89,98% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  89,98%
  woj. kujawsko-pomorskie
  92,20%
  Polska
  91,78%
 • 72,53% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Miasto
  72,53%
  woj. kujawsko-pomorskie
  82,78%
  Kraj
  83,08%
 • 84,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Strzelno
  84,81%
  woj. kujawsko-pomorskie
  48,94%
  Cały kraj
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Strzelno - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Strzelnie na 1000 mieszkańców pracuje 239osób . Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. 54,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Strzelnie wynosiło w 2021 roku 10,1% (14,5% wśród kobiet i 6,3% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Strzelnie wynosiło 4 704,01 PLN, co odpowiada 78.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Strzelna 443 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 225 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -218.

  32,6% aktywnych zawodowo mieszkańców Strzelna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 26,8% w przemyśle i budownictwie, a 16,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 239 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Strzelno
  239,0
  Województwo
  231,0
  Cała Polska
  257,0
 • 10,1% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 14,5% Kobiety
 • 6,3% Mężczyźni
 • Strzelno
  10,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  7,7%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Strzelnie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Strzelnie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Strzelnie w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 704 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Strzelno
  4 704 PLN
  Kujawsko-pomorskie
  5 287 PLN
  Cały kraj
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Strzelnie w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 443 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 225 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -218 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,51 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 32,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 31,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 33,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 26,8% Przemysł i budownictwo
 • 13,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 38,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 16,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 16,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 3,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 5,1% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,4% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 20,6% Pozostałe
 • 33,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Strzelnie w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 319 Pracujący ogółem
 • 712 Kobiety
 • 607 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Strzelnie w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 15,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,1% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,3% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 65,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 24,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 31,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 16,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Strzelno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 68,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  68,5
  Województwo
  68,0
  Cały kraj
  69,0
 • 40,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Strzelno
  40,5
  Kujawsko-pomorskie
  37,8
  Kraj
  38,2
 • 144,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  144,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  124,9
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 59,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,1% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 37,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,9% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Strzelno - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W Strzelnie w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 475 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 348 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 36 nowych podmiotów, a 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (73) podmiotów zarejestrowano w roku 2009, a najmniej (27) w roku 2014. W tym samym okresie najwięcej (52) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (24) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Strzelnie najwięcej (22) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (450) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (4) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,2% (115) podmiotów, a 74,9% (356) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Strzelnie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (26.7%) oraz Budownictwo (19.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 475 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 115 Przemysł i budownictwo
 • 356 Pozostała działalność
 • 36 Podmioty nowo zarejestrowane w Strzelnie w 2021 roku
 • 32 Podmioty wyrejestrowane w Strzelnie w 2021 roku
 • 348 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 450 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 450
 • 19 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 19
 • 6 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 6
 • 475 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 475
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 Spółdzielnie ogółem
 • 2
 • 25 Spółki handlowe ogółem
 • 25
 • 3  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 21  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 21
 • 3    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 3
 • 22 Spółki cywilne ogółem
 • 22
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 348 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 93 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 93
 • 67 Budownictwo
 • 67
 • 36 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 36
 • 35 Przetwórstwo przemysłowe
 • 35
 • 29 Transport i gospodarka magazynowa
 • 29
 • 19 Pozostała działalność
 • 19
 • 18 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 18
 • 16 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 16
 • 10 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 10
 • 10 Informacja i komunikacja
 • 10
 • 7 Edukacja
 • 7
 • 5 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 5
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 1
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Strzelno - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Strzelnie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 70 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 12,55 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Strzelnie wynosi 83,50% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Strzelna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,06 (wykrywalność 82%) oraz przeciwko mieniu - 4,18 (wykrywalność 61%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,90 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,57 (61%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,13 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Strzelna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 70
 • 45 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 45
 • 9 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 9
 • 11 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 11
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 23 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 23
 • 12,55 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  12,55
  Województwo
  19,90
  Polska
  21,51
 • 8,06 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  8,06
  Województwo
  12,00
  Cała Polska
  12,82
 • 1,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,57
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,94
  Kraj
  5,89
 • 1,90 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Strzelno
  1,90
  Kujawsko-pomorskie
  1,88
  Cały kraj
  1,85
 • 0,13 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Strzelno
  0,13
  Kujawsko-pomorskie
  0,28
  Cały kraj
  0,35
 • 4,18 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  4,18
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,91
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 84% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Strzelno
  84%
  woj. kujawsko-pomorskie
  74%
  Cała Polska
  71%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Strzelno
  83%
  Województwo
  71%
  Kraj
  64%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  61%
  Kujawsko-pomorskie
  68%
  Kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Strzelno
  99%
  woj. kujawsko-pomorskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Strzelno
  83%
  woj. kujawsko-pomorskie
  91%
  Cały kraj
  89%
 • 62% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Strzelno
  62%
  Kujawsko-pomorskie
  58%
  Polska
  53%

Strzelno - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu Strzelna wyniosła w 2021 roku 67,3 mln złotych, co daje 5,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 18% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu Strzelna - 32.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9.1%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 6,0 mln złotych, czyli 8,9% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Strzelna wyniosła w 2021 roku 69,8 mln złotych, co daje 6,1 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 14.4% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (26.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.8%) oraz z Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (8.6%). W budżecie Strzelna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 723 złotych na mieszkańca (11,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 17,7 złotych na mieszkańca (0,3%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 14,0%.
 • Wydatki budżetu w Strzelnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Strzelna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Strzelna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  43,3 mln

  3,6 tys(100%)

  43,3 mln

  3,7 tys(100%)

  45,7 mln

  3,9 tys(100%)

  49,1 mln

  4,2 tys(100%)

  51,2 mln

  4,4 tys(100%)

  67,0 mln

  5,8 tys(100%)

  57,4 mln

  5,0 tys(100%)

  67,3 mln

  5,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  15,9 mln

  2,8 tys(36.8%)

  16,6 mln

  2,9 tys(38.2%)

  16,1 mln

  2,8 tys(35.2%)

  17,3 mln

  3,0 tys(35.3%)

  18,5 mln

  3,3 tys(36%)

  20,6 mln

  3,7 tys(30.8%)

  18,6 mln

  3,3 tys(32.3%)

  21,6 mln

  3,9 tys(32.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  4,5 mln

  791(10.5%)

  4,6 mln

  802(10.6%)

  3,4 mln

  592(7.4%)

  2,5 mln

  444(5.2%)

  3,1 mln

  549(6.1%)

  4,4 mln

  781(6.5%)

  4,6 mln

  829(8.1%)

  6,1 mln

  1,1 tys(9.1%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  8,3 mln

  1,4 tys(19.1%)

  7,8 mln

  1,4 tys(18.1%)

  14,4 mln

  2,5 tys(31.6%)

  4,2 mln

  733(8.5%)

  4,2 mln

  737(8.1%)

  4,6 mln

  827(6.9%)

  5,6 mln

  1,0 tys(9.7%)

  6,1 mln

  1,1 tys(9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,0 mln

  522(6.9%)

  3,0 mln

  531(7%)

  3,1 mln

  538(6.7%)

  3,6 mln

  631(7.3%)

  3,7 mln

  657(7.3%)

  4,8 mln

  847(7.1%)

  4,2 mln

  751(7.3%)

  4,3 mln

  783(6.4%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,0 mln

  181(2.4%)

  1,9 mln

  331(4.4%)

  1,7 mln

  300(3.8%)

  2,3 mln

  401(4.7%)

  1,8 mln

  321(3.5%)

  2,9 mln

  523(4.4%)

  344,4 tys

  61,6(0.6%)

  3,5 mln

  632(5.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  229(3%)

  1,7 mln

  300(4%)

  1,0 mln

  178(2.2%)

  1,2 mln

  210(2.4%)

  1,2 mln

  217(2.4%)

  1,2 mln

  206(1.7%)

  1,3 mln

  229(2.2%)

  1,8 mln

  328(2.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,0 mln

  888(7.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,6 mln

  289(2.4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  873,9 tys

  152(2%)

  834,4 tys

  146(1.9%)

  939,1 tys

  164(2.1%)

  922,5 tys

  162(1.9%)

  901,8 tys

  159(1.8%)

  1,2 mln

  209(1.8%)

  1,2 mln

  210(2%)

  1,2 mln

  220(1.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,2 mln

  215(2.9%)

  1,6 mln

  285(3.8%)

  1,5 mln

  270(3.4%)

  888,8 tys

  156(1.8%)

  1,6 mln

  284(3.1%)

  4,0 mln

  710(5.9%)

  1,4 mln

  244(2.4%)

  1,1 mln

  204(1.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,9 mln

  327(4.3%)

  2,1 mln

  359(4.7%)

  1,8 mln

  315(3.9%)

  1,8 mln

  317(3.7%)

  1,7 mln

  308(3.4%)

  1,8 mln

  313(2.6%)

  1,4 mln

  248(2.4%)

  972,1 tys

  176(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,5 mln

  605(8%)

  1,5 mln

  268(3.5%)

  248,4 tys

  43,4(0.5%)

  424,5 tys

  74,5(0.9%)

  186,2 tys

  32,9(0.4%)

  536,1 tys

  95,5(0.8%)

  398,3 tys

  71,3(0.7%)

  486,3 tys

  88,0(0.7%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  349,8 tys

  60,9(0.8%)

  331,4 tys

  57,9(0.8%)

  340,1 tys

  59,4(0.7%)

  328,2 tys

  57,6(0.7%)

  311,4 tys

  55,0(0.6%)

  393,9 tys

  70,2(0.6%)

  349,1 tys

  62,5(0.6%)

  370,4 tys

  67,0(0.6%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  224,6 tys

  39,1(0.5%)

  209,4 tys

  36,6(0.5%)

  251,6 tys

  44,0(0.6%)

  219,7 tys

  38,5(0.4%)

  227,4 tys

  40,2(0.4%)

  193,8 tys

  34,5(0.3%)

  189,7 tys

  33,9(0.3%)

  324,9 tys

  58,8(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  500,4 tys

  87,1(1.2%)

  432,5 tys

  75,5(1%)

  332,9 tys

  58,2(0.7%)

  255,4 tys

  44,8(0.5%)

  234,5 tys

  41,4(0.5%)

  298,1 tys

  53,1(0.4%)

  371,3 tys

  66,4(0.6%)

  223,2 tys

  40,4(0.3%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  398,2 tys

  69,3(0.9%)

  400,1 tys

  69,9(0.9%)

  368,7 tys

  64,4(0.8%)

  389,9 tys

  68,4(0.8%)

  468,4 tys

  82,7(0.9%)

  407,9 tys

  72,7(0.6%)

  360,9 tys

  64,6(0.6%)

  216,3 tys

  39,1(0.3%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  113,0 tys

  19,7(0.3%)

  112,5 tys

  19,6(0.3%)

  100,6 tys

  17,6(0.2%)

  101,6 tys

  17,8(0.2%)

  105,2 tys

  18,6(0.2%)

  132,5 tys

  23,6(0.2%)

  97,1 tys

  17,4(0.2%)

  98,9 tys

  17,9(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  80,3 tys

  14,0(0.2%)

  44,6 tys

  7,8(0.1%)

  26,1 tys

  4,6(0.1%)

  118,3 tys

  20,7(0.2%)

  80,0 tys

  14,1(0.2%)

  56,3 tys

  10,0(0.1%)

  12,9 tys

  2,3(0%)

  40,0 tys

  7,2(0.1%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  111,8 tys

  19,5(0.3%)

  113,8 tys

  19,9(0.3%)

  13,3 tys

  2,3(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  113,6 tys

  20,1(0.2%)

  121,9 tys

  21,7(0.2%)

  104,5 tys

  18,7(0.2%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,2(0%)

  491

  0,1(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  133,1 tys

  23,5(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Strzelnie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Strzelna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Strzelno, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Strzelna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  44,6 mln

  3,7 tys(100%)

  44,4 mln

  3,8 tys(100%)

  47,0 mln

  4,0 tys(100%)

  50,1 mln

  4,3 tys(100%)

  52,5 mln

  4,5 tys(100%)

  56,3 mln

  4,8 tys(100%)

  61,3 mln

  5,3 tys(100%)

  69,8 mln

  6,1 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  13,8 mln

  2,4 tys(31%)

  14,2 mln

  2,5 tys(32%)

  13,7 mln

  2,4 tys(29.2%)

  14,3 mln

  2,5 tys(28.6%)

  14,9 mln

  2,6 tys(28.5%)

  14,9 mln

  2,7 tys(26.5%)

  16,1 mln

  2,9 tys(26.3%)

  18,8 mln

  3,4 tys(26.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  14,1 mln

  2,5 tys(31.7%)

  13,7 mln

  2,4 tys(30.8%)

  14,2 mln

  2,5 tys(30.3%)

  15,5 mln

  2,7 tys(30.8%)

  16,6 mln

  2,9 tys(31.6%)

  17,7 mln

  3,2 tys(31.4%)

  17,7 mln

  3,2 tys(28.9%)

  18,7 mln

  3,4 tys(26.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,9 mln

  334(4.3%)

  2,4 mln

  416(5.4%)

  2,2 mln

  390(4.7%)

  1,7 mln

  305(3.5%)

  1,6 mln

  285(3.1%)

  1,2 mln

  220(2.2%)

  1,6 mln

  283(2.6%)

  6,0 mln

  1,1 tys(8.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  1,2 tys(15.6%)

  6,6 mln

  1,1 tys(14.8%)

  13,2 mln

  2,3 tys(28.1%)

  2,7 mln

  465(5.3%)

  2,8 mln

  487(5.3%)

  2,9 mln

  523(5.2%)

  3,1 mln

  556(5.1%)

  3,4 mln

  611(4.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  624,3 tys

  109(1.4%)

  2,0 mln

  354(4.6%)

  1,3 mln

  223(2.7%)

  1,2 mln

  210(2.4%)

  1,3 mln

  223(2.4%)

  1,8 mln

  327(3.3%)

  2,2 mln

  387(3.5%)

  3,3 mln

  594(4.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  828,4 tys

  144(1.9%)

  796,1 tys

  139(1.8%)

  869,6 tys

  152(1.8%)

  857,7 tys

  150(1.7%)

  879,3 tys

  155(1.7%)

  1,1 mln

  192(1.9%)

  1,1 mln

  193(1.8%)

  1,1 mln

  203(1.6%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,5 mln

  269(3.5%)

  2,1 mln

  372(4.8%)

  791,5 tys

  138(1.7%)

  721,5 tys

  127(1.4%)

  687,7 tys

  121(1.3%)

  1,0 mln

  185(1.8%)

  1,4 mln

  253(2.3%)

  957,8 tys

  173(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  174,1 tys

  30,3(0.4%)

  179,9 tys

  31,4(0.4%)

  258,1 tys

  45,1(0.5%)

  212,9 tys

  37,4(0.4%)

  176,7 tys

  31,2(0.3%)

  346,9 tys

  61,8(0.6%)

  335,4 tys

  60,0(0.5%)

  216,9 tys

  39,2(0.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  502,5 tys

  87,4(1.1%)

  341,9 tys

  59,7(0.8%)

  349,2 tys

  61,0(0.7%)

  358,8 tys

  62,9(0.7%)

  290,8 tys

  51,3(0.6%)

  266,2 tys

  47,4(0.5%)

  228,4 tys

  40,9(0.4%)

  189,5 tys

  34,3(0.3%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  598(7.7%)

  1,3 mln

  233(3%)

  107

  0,0(0%)

  10,1 tys

  1,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,2 tys

  7,0(0.1%)

  42,1 tys

  7,6(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,2

  0,0(0%)

  10,1

  0,0(0%)

  11,6

  0,0(0%)

  37,2

  0,0(0%)

  18,4

  0,0(0%)

  3,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  35,5 tys

  6,4(0.1%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  141,3 tys

  24,6(0.3%)

  96,1 tys

  16,8(0.2%)

  73,0 tys

  12,8(0.2%)

  69,9 tys

  12,3(0.1%)

  60,4 tys

  10,7(0.1%)

  52,9 tys

  9,4(0.1%)

  43,2 tys

  7,7(0.1%)

  34,4 tys

  6,2(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  14,6 tys

  2,5(0%)

  14,8 tys

  2,6(0%)

  3,9 tys

  0,7(0%)

  3,1 tys

  0,5(0%)

  4,9 tys

  0,9(0%)

  1,3 tys

  0,2(0%)

  39,5 tys

  7,1(0.1%)

  12,7 tys

  2,3(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  241,4 tys

  42,0(0.5%)

  463,2 tys

  80,9(1%)

  600

  0,1(0%)

  3,3 tys

  0,6(0%)

  248

  0,0(0%)

  720

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,7 tys

  1,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  111,8 tys

  19,5(0.3%)

  113,8 tys

  19,9(0.3%)

  13,3 tys

  2,3(0%)

  2,9 tys

  0,5(0%)

  113,6 tys

  20,1(0.2%)

  121,9 tys

  21,7(0.2%)

  104,5 tys

  18,7(0.2%)

  2,8 tys

  0,5(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  21,0 tys

  3,7(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  1 000

  0,2(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,1 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,0 tys

  0,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Górnictwo i kopalnictwo

  [Dział 100]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  110,4 tys

  19,2(0.2%)

  62,3 tys

  10,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  19,7 tys

  3,4(0%)

  498,1 tys

  88,0(0.9%)

  307,0 tys

  54,7(0.5%)

  513,5 tys

  91,9(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Strzelno - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 175 mieszkańców Strzelna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 545 kobiet oraz 630 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 9,9% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 10,5% średnie ogólnokształcące, a 16,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 31,4% mieszkańców Strzelna, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 22,7% podstawowym ukończonym. 1,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa kujawsko-pomorskiego mieszkańcy Strzelna mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Strzelnie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,1%) oraz zasadnicze zawodowe (22,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (41,3%) oraz podstawowe ukończone (18,1%).

  W roku 2021 w Strzelnie mieściły się 3 przedszkola, w których do 14 oddziałów uczęszczało 230 dzieci (113 dziewczynek oraz 117 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Strzelnie mieściły się 2 przedszkola, w których do 10 oddziałów uczęszczało 194 dzieci (92 dziewczynki oraz 102 chłopców). Dostępne były 193 miejsca.

  17,3% mieszkańców Strzelna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 17,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 281 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,61 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 4 szkoły podstawowe, w których w 52 oddziałach uczyło się 756 uczniów (360 kobiet oraz 396 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Strzelnie placówkę miały 2 szkoły podstawowe, w których w 27 oddziałach uczyło się 565 uczniów (256 kobiet oraz 309 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 23,7% ludności (25,5% wśród dziewczynek i 22,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 14,5 uczniów.

  W Strzelnie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 94 uczniów (71 kobiet oraz 23 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 23 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Strzelnie placówkę miały 3 licea ogólnokształcące, w których w 12 oddziałach uczyło się 372 uczniów (199 kobiet oraz 173 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 150 absolwentów.

  W Strzelnie znajdują się 3 Branżowe szkoły I stopnia, w których w 10 oddziałach uczyło się 164 uczniów (37 kobiet oraz 127 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 16,0% mieszkańców (13,9% wśród dziewczyn i 17,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,5 uczniów. 16,4 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców Strzelna w wieku potencjalnej nauki (25,9% kobiet i 27,8% mężczyzn).

 • 9,9% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  9,9%
  Kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 11,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 7,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,9% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  31,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 32,4% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 25,2% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Strzelno
  2,2%
  woj. kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,3% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,5% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  10,5%
  Kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 13,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Miasto
  16,1%
  Województwo
  17,1%
  Cały kraj
  18,1%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 31,4% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Strzelno
  31,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Kraj
  22,9%
 • 22,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 41,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  5,9%
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 22,7% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Strzelno
  22,7%
  Kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Cała Polska
  19,3%
 • 27,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,2%
  Kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Cały kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1281 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Strzelno
  1 281,0
  Kujawsko-pomorskie
  836,0
  Kraj
  896,0
 • 0,61 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,61
  Województwo
  0,99
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 3Przedszkola
 • 1 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 14 Oddziały
 • 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 3 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 231 Miejsca
  (rok 2018)
 • 16 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Strzelno) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 230 Dzieci
 • 113 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 117 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 50 3 lata
 • 50
 • 54 4 lata
 • 54
 • 49 5 lata
 • 49
 • 74 6 lat
 • 74
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 34 3 lata
 • 34
 • 24 4 lata
 • 24
 • 22 5 lata
 • 22
 • 32 6 lat
 • 32
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 16 3 lata
 • 16
 • 30 4 lata
 • 30
 • 27 5 lata
 • 27
 • 42 6 lat
 • 42
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 47 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 14,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola specjalne)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Strzelnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Strzelnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  PRZEDSZKOLE NR 2 W STRZELNIE
  Publiczne
  52 318-95-32
  52 318-95-32
  ul. T.KOŚCIUSZKI 3
  88-320 Strzelno
  512010
  Przedszkone nr 1 w Strzelnie
  Publiczne
  52 318-92-82
  52 318-22-82
  ul. Michelsona 1
  88-320 Strzelno
  5114-
  Przedszkole Specjalne (dr. Jakub Cieślewicz)
  Publiczne
  52 318-95-68
  52 318-95-68
  ul. Parkowa 10
  88-320 Strzelno
  318-
 • Szkoły podstawowe w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Strzelno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 32 Oddziały
 • 683 Uczniowie
 • 344 Kobiety
  (uczniowie)
 • 339 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,4%
  49,6%
 • 84 Uczniowie w 1 klasie
 • 41 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 43 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 72 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 33 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 20 Oddziały
 • 73 Uczniowie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 21,9%
  78,1%
 • 7 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Absolwenci
 • 1 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 14,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  14,5
  Województwo
  16,7
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 14,5 Szkoły podstawowe ogółem
 • 14,5
 • 14,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 14,5
 • 21,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21,3
 • 3,7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,7
 •  
 • 53,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 43,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 18,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Strzelnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Strzelnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Strzelnie (A.A. Michelson)
  Publiczna
  52 318-95-78
  52 318-95-78
  ul. Kardynała Wyszyńskiego 2
  88-320 Strzelno
  20443-
  Szkoła Podstawowa Specjalna (dr. Jakub Cieślewicz)
  Publiczna
  52 318-95-68
  52 318-95-68
  ul. Parkowa 10
  88-320 Strzelno
  731-
 • Szkoły ponadpodstawowe w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Strzelno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,5%
  24,5%
 • 24 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Absolwenci
 • 17 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Strzelno
  23,5
  Kujawsko-pomorskie
  26,6
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 8,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 4,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (Strzelno) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Uczniowie w 1 klasie
 • 13 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 2Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 6 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 3 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 8,8%
  91,2%
 • 14 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 14 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 16,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Strzelno
  16,4
  Kujawsko-pomorskie
  20,2
  Cały kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 16,4 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 16,4
 • 32,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 32,5
 • 5,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 5,7
 •  
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Strzelnie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Strzelnie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Publiczna
  52 318-95-16
  52 318-95-16
  ul. Gimnazjalna 7
  88-320 Strzelno
  6157-
  Technikum
  Publiczne
  52 318-95-16
  52 318-95-16
  ul. Gimnazjalna 7
  88-320 Strzelno
  7152-
  Liceum Ogólnokształcące (I Armii Wojska Polskiego)
  Publiczne
  52 318-95-67
  52 318-95-67
  ul. Gimnazjalna 7
  88-320 Strzelno
  396-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2
  Publiczna
  52 318-95-71
  52 318-95-71
  ul. Tadeusza Kościuszki 15
  88-320 Strzelno
  123-
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (dr. Jakub Cieślewicz)
  Publiczna
  52 318-95-68
  52 318-95-68
  ul. Parkowa 10
  88-320 Strzelno
  120-
  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym lub Znacznym (dr. Jakub Cieślewicz)
  Publiczna
  52 318-95-68
  52 318-95-68
  ul. Parkowa 10
  88-320 Strzelno
  219-
  Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Centrum Nauki "Eureka"
  Niepubliczne
  52 318-95-77
  52 318-95-77
  ul. Gimnazjalna 17
  88-320 Strzelno
  ---
  Policealna Szkoła Zawodowa TWP
  Niepubliczna
  52 318-95-16
  ul. Kosciuszki 15
  88-320 Strzelno
  ---
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP
  Niepubliczne
  52 318-95-18
  ul. Kościuszki 15
  88-320 Strzelno
  ---
  Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Strzelnie
  Niepubliczne
  52 318-95-77
  52 318-95-77
  ul. Gimnazjalna 17
  88-320 Strzelno
  ---
 • Edukacyjne grupy wieku w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 17,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 23,7% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,5% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 22,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 25,9% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,8% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Strzelno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Strzelno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Strzelno, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Strzelno - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Strzelnie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Strzelnie w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Strzelnie
  (Źródło: GUS, 2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w Strzelnie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Strzelnie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 120 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 50 (uczestnicy: 4 920)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 50)
  • wystawy: 1 (uczestnicy: 50)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 120)
  • koncerty: 13 (uczestnicy: 3 000)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 400)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 1 (uczestnicy: 300)
  • konkursy: 7 (uczestnicy: 350)
  • pokazy teatralne: 2 (uczestnicy: 100)
  • interdyscyplinarne: 12 (uczestnicy: 400)
  • warsztaty: 6 (uczestnicy: 150)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 7 (członkowie: 132)
  • plastyczne/techniczne: 2 (członkowie: 32)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 50)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 2 (członkowie: 50)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2021 roku:
  • ogółem: 3 (absolwenci: 24)
  • nauki gry na instrumentach: 3 (absolwenci: 24)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1


  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 13 (członkowie: 170)
  • teatralne: 2 (członkowie: 30)
  • muzyczne - instrumentalne: 4 (członkowie: 45)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 45)
  • taneczne: 3 (członkowie: 50)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2021 w Strzelnie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 39 293 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 31 037 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 2
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 2
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1
  Według danych z 2016 w Strzelnie działało 5 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 264 członków. Zarejestrowano 284 ćwiczących (mężczyźni: 228, kobiety: 56, chłopcy do lat 18: 188, dziewczęta do lat 18: 56). Aktywnych było 6 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (10), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (3).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Strzelnie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Strzelnie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Strzelna znajduje się 10 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Strzelnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Kościół z przełomu XII/XIII w. (ul. pl. św. Wojciecha 1)dnia 1933-03-09, wykaz dokumentów: 163 z 1933-03-09; A/867 z 2010-05-28
  • Kościół z XII w. (ul. pl. św. Wojciecha 1)dnia 1963-05-16, wykaz dokumentów: 473 z 1963-05-16; A/827 z 2009-04-16
  • Inny budynek mieszkalny z pocz. XX w. (ul. dr. Jakuba Cieślewicza 1)dnia 2012-06-15, wykaz dokumentów: A/1615 z 2012-06-15; brak numeru z 2013-02-05; brak numeru z 2013-08-09; brak numeru z 2014-03-06
  • Kaplica z pocz. XX w.dnia 2013-10-11, wykaz dokumentów: A/1646/1-2 z 2013-10-11
  • Cmentarz rzymsko-katolicki z 1829 r.dnia 2013-10-11, wykaz dokumentów: A/1646/1-2 z 2013-10-11
  • Dwór z 1717 - 1728 (ul. pl. św. Wojciecha 1)dnia 2013-11-28, wykaz dokumentów: A/1651/1-5 z 2013-11-28
  • Klasztor z XVI - XVII (ul. pl. św. Wojciecha 2)dnia 2013-11-28, wykaz dokumentów: A/1651/1-5 z 2013-11-28
  • Mur/ogrodzenie z 1924 - 1925 (ul. pl. św. Wojciecha 1)dnia 2013-11-28, wykaz dokumentów: A/1651/1-5 z 2013-11-28
  • Założenie krajobrazowe (data nieznana)dnia 2013-11-28, wykaz dokumentów: A/1651/1-5 z 2013-11-28
  • Mur/ogrodzenie z 2. poł. XV w.dnia 2014-04-15, wykaz dokumentów: A/1656 z 2014-04-15
 • Formy ochrony przyrody w Strzelnie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Strzelna znajduje się 18 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Strzelnie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dąb Napoleona - Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o nazwie Dąb Napoleona o obwodzie 437 cm, Data ustanowienia: 1955-04-01, Opis granicy: Przy drodze Strzelno - Wójcin
  • Pomnik przyrodyOpis: Lipa drobnolistna tzw. bliźniacza o pierśnicach 454 cm i 384cm, Data ustanowienia: 1955-04-01, Opis granicy: Park miejski przy ul. Parkowej
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 1866_1:Dąb szypułkowy o obwodzie 346 cm dwukonarowy; 1866_2:Dąb szypułkowy o obwodzie 451 cm dwukonarowy; 1866_3:Dąb szypułkowy o obwodzie 336 cm ; 1866_4:Dąb szypułkowy o obwodzie 380 cm ; 1866_5:Dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm, Data ustanowienia: 1955-04-01, Opis granicy: Przy drodze Strzelno - Wójcin
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 1859_1:Głaz narzutowy o obwodzie 353 cm kształt kuli; 1859_2:Głaz narzutowy o obwodzie 425 cm kształt eliptyczny; 1859_3:Głaz narzutowy o obwodzie 379 cm kształt zbliżony do sześcianu; 1859_4Głaz narzutowy o obwodzie 465 cm, Data ustanowienia: 1957-05-25, Opis granicy: Przy kościele w Strzelnie
  • Pomnik przyrody (skupisko)Opis: 1865_1:Dąb szypułkowy o obwodzie 517 cm drzewo 4 konarowe; 1865_2:Dąb szypułkowy o obwodzie 408 cm jeden konar; 1865_3:Dąb szypułkowy o obwodzie 585 cm drzewo 2 konarowe, Data ustanowienia: 1991-08-14, Opis granicy: oddział 70 a leśnictwo Młyny
  • Pomnik przyrodyOpis: Czereśnia ptasia o obwodzie 221 cm wysoko rozgałęzia się na 2 główne konary z których jeden całkowicie suchy, Data ustanowienia: 1996-04-13
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 339 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 360 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 320 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 333 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 358 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 396 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 352 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 412 cm listwa mrozowa na całej długości pnia, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 412 cm rzadka korona, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz. oddział 56 k
  • Pomnik przyrodyOpis: Dąb szypułkowy o obwodzie 337 cm rozłożysta ładna korona dolne gałęzie suche, Data ustanowienia: 2005-03-22, Opis granicy: Nadleśnictwo Miradz Leśnictwo Przedbórz oddział 71 f
  • Bagno (użytek ekologiczny)Data ustanowienia: 1997-11-15, Opis granicy: Miradz działka nr 67/3LP 85LP, Powierzchnia: 3.91 ha

Strzelno - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 3 wypadków drogowych w Strzelnie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 53,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2021 roku w Strzelnie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 1 wypis z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 1 licencję na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu mogileńskiego.

  Powiat mogileński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Strzelnie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 3 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 3 Ranni
  (rok 2021)
 • 1 Lekko ranni
 • 2 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Strzelnie w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 53,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  53,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  38,9
  Kraj
  59,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Miasto
  0,0
  Kujawsko-pomorskie
  6,0
  Cały kraj
  5,9
 • 53,93 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • Tutaj
  53,9
  Kujawsko-pomorskie
  42,3
  Kraj
  69,4
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Tutaj
  0,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  15,3
  Polska
  9,8
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • Miasto
  100,0
  Kujawsko-pomorskie
  108,7
  Cała Polska
  115,8
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 Liczba licencji na taksówki
 • 1 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Strzelno przechodzą 4 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 15droga krajowa nr 15(Trzebnica - Księgnice - Kobylice - Ligota - Jaźwiny - Blizocin - Skoroszów - Lasowice - Miłochowice - Milicz - Wszewilki - Dziadkowo - Rakłowice - Cieszków - Zduny - Krotoszyn - Bożacin - Wolenice - Czarny Sad - Lipowiec - Koźmin Wielkopolski - Chełkówko - Wałków - Golina - Jarocin - Cielcza - Mieszków - Wolica Pusta - Klęka - Nowe Miasto nad Wartą - Lubrze - Miąskowo - Czarne Piątkowo - Białe Piątkowo - Miłosław - Kębłowo - Skotniki - Obłaczkowo - Września - Sokołowo - Gulczewo - Czeluścin - Żydowo - Gniezno - Trzemeszno - Lubiń - Wylatowo - Żabienko - Kwieciszewo - Goryszewo - Jeziorki - Strzelno - Markowice - Krusza Duchowna - Tupadły - Inowrocław - Latkowo - Szadłowice - Wierzchosławice - Gniewkowo - Suchatówka - Chorągiewka - Toruń - Grębocin - Rogówko - Brzeźno - Gronowo - Wielka Łąka - Elzanowo - Szychowo - Kowalewo Pomorskie - Frydrychowo - Pluskowęsy - Kiełpiny - Lipnica - Karczewo - Wrocki - Pląchoty - Małki - Szabda - Brodnica - Tama Brodzka - Jajkowo - Wielki Głęboczek - Brzozie Lubawskie - Nielbark - Kurzętnik - Nowe Miasto Lubawskie - Bratian - Rakowice - Łążek - Sampława - Lubawa - Byszwałd - Rożental - Lipowo - Bałcyny - Smykówko - Morliny - Ostróda)
  • DK 25droga krajowa nr 25(Bobolice - Przyrost - Biały Dwór - Biały Bór - Brzezie - Sporysz - Rzeczenica - Gwieździn - Stołczno - Kołdowo - Człuchów - Ględowo - Jęczniki Wielkie - Wierzchowo - Zamarte - Orzełek - Kamień Krajeński - Płocicz - Sępólno Krajeńskie - Niechorz - Przepałkowo - Olszewka - Obodowo - Dziedno - Mąkowarsko - Lucim - Buszkowo - Nowy Dwór - Koronowo - Stopka - Gościeradz - Tryszczyn - Bydgoszcz - Brzoza - Chmielniki - Prądocin - Januszkowo - Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne - Złotniki Kujawskie - Jaksice - Sławęcinek - Inowrocław - Tupadły - Krusza Duchowna - Markowice - Strzelno - Młyny - Wronowy - Proszyska - Kuśnierz - Nożyczyn - Pilich - Skulsk - Lisewo - Kijowiec - Szyszyńskie Holendry - Ślesin - Lubomyśle - Mikorzyn - Honoratka - Konin - Stare Miasto - Modła Królewska - Główiew - Rychwał - Siąszyce - Zosinki - Biała Panieńska - Lubiny - Zbiersk - Stawiszyn - Piątek Mały - Piątek Mały Kolonia - Anielin - Witoldów - Russów - Kokanin-Kolonia - Kokanin - Niedźwiady - Kalisz - Nowe Skalmierzyce - Skalmierzyce - Czekanów - Ostrów Wielkopolski - Przygodzice - Antonin - Czarnylas - Chojnik - Międzybórz - Ose - Oska Piła - Drołtowice - Katiusza - Sokołowice - Oleśnica)
  • DK 62droga krajowa nr 62( Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
  • DW 255droga wojewódzka nr 255( Strzelno - Bławatki - Głogówiec - Trląg - Broniewice - Dobieszewice - Jankowo - Pakość)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Strzelnie istnieje 73 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • park 750-lecia

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Bolesława Chrobrego

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Brzozowa

  ul. Cegiełka

  ul. Cestryjewska

  ul. Chabrowa

  ul. Czesława Miłosza

  pl. Daszyńskiego

  ul. Elewatorowa

  ul. Emilii Szczanieckiej

  al. Franciszka Morawskiego

  ul. Gimnazjalna

  ul. Glinki

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Inowrocławska

  ul. Jana z Ludziska

  ul. Jerzego Wojciecha Szulczewskiego

  ul. Jesionowa

  ul. Kasprowicza

  ul. Kasztanowa

  ul. Klasztorna

  ul. Klonowa

  ul. Kolejowa

  ul. Kościelna

  ul. Krzyżowa

  ul. Kujawska

  ul. Kwiatowa

  ul. Lipowa

  ul. Magazynowa

  ul. Makowa

  ul. Michelsona

  ul. Mieszka I

  ul. Miradzka

  ul. Nowa

  ul. Ogrodowa

  ul. Parkowa

  os. Piastowskie

  ul. Piekarska

  ul. Powstania Wielkopolskiego

  ul. Raj

  ul. Rynek

  ul. Spichrzowa

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Żeromskiego

  ul. Styczniowa

  ul. Szkolna

  ul. Słoneczna

  ul. Tadeusza Kościuszki

  park Tadeusza Kościuszki

  ul. Topolowa

  ul. Towarowa

  ul. Tysiąclecia

  ul. Wisławy Szymborskiej

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zacisze

  ul. Zbożowa

  ul. Zygmunta Zakrzewskiego

  ul. dr. Jakuba Cieślewicza

  ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

  ul. kard. Wyszyńskiego

  ul. ks. Antoniego Kanteckiego

  ul. Ścianki

  ul. Ślusarska

  pl. Świętokrzyski

  ul. św. Andrzeja

  ul. św. Anny

  ul. św. Ducha

  ul. św. Jakuba

  ul. św. Jana Bosko

  pl. św. Wojciecha