Powiat bydgoski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat bydgoski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 121 098 Liczba mieszkańców
 • 1 395 km2 Powierzchnia
 • 82 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,8% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Porzych Starosta
 • ul. S. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz Adres starostwa powiatowego
 • CBY Tablice rejestracyjne
Powiat bydgoski na mapie
Identyfikatory
 • 0403 TERYT (TERC)
Herb powiatu bydgoskiego
powiat bydgoski herb
Flaga powiatu bydgoskiego
powiat bydgoski flaga

Powiat bydgoski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat bydgoski ma 121 098 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 35,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,6 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bydgoskiego w 2050 roku wynosi 146 433, z czego 74 660 to kobiety, a 71 773 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bydgoskiego zawarli w 2020 roku 413 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu bydgoskiego jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bydgoski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 56. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,47 na 1000 mieszkańców powiatu bydgoskiego. W 2020 roku urodziło się 1 103 dzieci, w tym 48,7% dziewczynek i 51,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 397 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,05 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2019 roku 31,7% zgonów w powiecie bydgoskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 29,7% zgonów w powiecie bydgoskim były nowotwory, a 6,4% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bydgoskiego przypada 8.77 zgonów.

  W 2020 roku zarejestrowano 2 673 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 159 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bydgoskiego 1 514. W tym samym roku 53 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 14 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 39.

  62,3% mieszkańców powiatu bydgoskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,4% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bydgoskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 121 098 Liczba mieszkańców
 • 61 137 Kobiety
 • 59 961 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bydgoskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bydgoskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bydgoskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bydgoskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 146 433 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 74 660 Kobiety
 • 71 773 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bydgoskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bydgoskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bydgoskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bydgoskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • pow. bydgoski
  39,6 lat
  Województwo
  42,0 lat
  Kraj
  42,0 lat
 • 40,7 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bydgoski, 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bydgoskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,8%
  Województwo
  29,2%
  Kraj
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Tutaj
  59,1%
  Kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. bydgoski
  7,6%
  Kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. bydgoski
  4,1%
  Kujawsko-pomorskie
  4,9%
  Kraj
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Cały kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bydgoskim w latach 2002-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2020
 • powiat bydgoski
  3,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,7
  Polska
  3,8
 • 2,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2020
 • Tutaj
  2,2
  Województwo
  1,7
  Polska
  1,3
 • 413 Małżeństwa zawarte w roku 2020
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bydgoskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 56 Przyrost naturalny w roku 2020
 • 66 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -10 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 0,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. bydgoski
  0,5
  Województwo
  -3,6
  Kraj
  -3,2
 • -1,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 1,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bydgoskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bydgoskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bydgoskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bydgoskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 103 Urodzenia żywe
 • 537 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 566 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,7%
  51,3%
 • 9,2 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat bydgoski
  9,2
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,7
  Cała Polska
  9,3
 • 37,3 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. bydgoski
  37,3
  Województwo
  37,4
  Kraj
  39,9
 • 10 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 10
 • 38 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 38
 • 95 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 95
 • 88 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 88
 • 33 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33
 • 6 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 6
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 397 g Średnia waga noworodków
 • 3 322 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 468 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat bydgoski
  3 397 g
  Kujawsko-pomorskie
  3 411 g
  Polska
  3 379 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 3 Waga 5000g i więcej
 • 3
 • 17 Waga 4500g - 4999g
 • 17
 • 111 Waga 4000g - 4499g
 • 111
 • 358 Waga 3500g - 3999g
 • 358
 • 409 Waga 3000g - 3499g
 • 409
 • 141 Waga 2500g - 2999g
 • 141
 • 47 Waga 2000g - 2499g
 • 47
 • 11 Waga 1500g - 1999g
 • 11
 • 5 Waga 1000g - 1499g
 • 5
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,35 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. bydgoski
  1,35
  Kujawsko-pomorskie
  1,31
  Cała Polska
  1,38
 • 0,66 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,66
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,64
  Kraj
  0,67
 • 1,05 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,05
  Województwo
  0,71
  Kraj
  0,74
 • Statystyki zgonów w powiecie bydgoskim w roku 2020
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 1 047 Zgony
 • 471 Kobiety
  (Zgony)
 • 576 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,0%
  55,0%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 3 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,8 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,8
  Kujawsko-pomorskie
  12,3
  Kraj
  12,5
 • 94,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  94,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  141,4
  Kraj
  134,3
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  5,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,0
  Cały kraj
  3,6
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat bydgoski
  2,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,5
  Polska
  3,4
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bydgoskim w latach 2002-2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 31,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  31,7%
  woj. kujawsko-pomorskie
  35,2%
  Cała Polska
  39,4%
 • 29,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  29,7%
  Kujawsko-pomorskie
  29,1%
  Polska
  26,5%
 • 6,4% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,4%
  Województwo
  6,9%
  Polska
  6,6%
 • 16,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  16,5
  Polska
  9,9
 • 68,4 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  68,4
  Cały kraj
  70,4
 • 227,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. bydgoski
  227,9
  woj. kujawsko-pomorskie
  309,5
  Cały kraj
  283,2
 • 277,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  277,4
  Kraj
  261,3
 • 243,1 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 287,1 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 198,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat bydgoski
  243,1
  Kujawsko-pomorskie
  374,4
  Kraj
  421,0
 • 30,4 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 23,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 36,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  30,4
  Kujawsko-pomorskie
  60,6
  Kraj
  69,5
 • 31,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat bydgoski
  31,9
  Województwo
  42,0
  Polska
  35,1
 • 8,4 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat bydgoski
  8,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,2
  Cały kraj
  7,9
 • 1,1% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. bydgoski
  1,1%
  Województwo
  0,8%
  Kraj
  0,8%
 • Zamachy samobójcze w powiecie bydgoskim w roku 2019
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 99 Osoby w zamachach samobójczych
 • 34 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 65 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 82 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 17 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 49 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 8 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 41 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 38 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 11 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 84 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • powiat bydgoski
  84,0
  Kujawsko-pomorskie
  19,0
  Polska
  31,0
 • 42 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  42,0
  Województwo
  13,0
  Cały kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 4 zatrucie gazem / spalinami
 • 4
 • 8 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 8
 • 12 zażycie innych leków
 • 12
 • 5 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 5
 • 4 samookaleczenie powierzchniowe
 • 4
 • 12 rzucenie się z wysokości
 • 12
 • 3 utonięcie / utopienie się
 • 3
 • 42 powieszenie się
 • 42
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 5 inny
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 3 zatrucie gazem / spalinami
 • 3
 • 1 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 1
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 4 rzucenie się z wysokości
 • 4
 • 2 utonięcie / utopienie się
 • 2
 • 34 powieszenie się
 • 34
 • 2 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 2
 • 1 samopodpalenie
 • 1
 • 1 inny
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 15 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 15
 • 3 choroba fizyczna
 • 3
 • 6 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 6
 • 7 zawód miłosny
 • 7
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 śmierć bliskiej osoby
 • 1
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 6 inna nie wymieniona
 • 6
 • 58 nieustalona
 • 58
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 1 zawód miłosny
 • 1
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 2 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 2
 • 1 inna nie wymieniona
 • 1
 • 36 nieustalona
 • 36
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 12 lat i mniej
 • 1
 • 7 13-18 lat
 • 7
 • 13 19-24 lat
 • 13
 • 11 25-29 lat
 • 11
 • 33 30-49 lat
 • 33
 • 26 50-60 lat
 • 26
 • 7 70 lat i więcej
 • 7
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 2 19-24 lat
 • 2
 • 5 25-29 lat
 • 5
 • 20 30-49 lat
 • 20
 • 16 50-60 lat
 • 16
 • 4 70 lat i więcej
 • 4
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy7
  • pod wpływem alkoholu14
  • pod wpływem środków odurzających1
  • pod wpływem leków8
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony70
 • 7 trzeźwy
 • 14 pod wpływem alkoholu
 • 1 pod wpływem środków odurzających
 • 8 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 70 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy1
  • pod wpływem alkoholu3
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków1
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony44
 • 1 trzeźwy
 • 3 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 1 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 44 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 35 kawaler/panna
 • 35
 • 22 żonaty/zamężna
 • 22
 • 9 konkubinat
 • 9
 • 5 wdowiec/wdowa
 • 5
 • 5 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 5
 • 23 nieustalony
 • 23
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 14 kawaler/panna
 • 14
 • 15 żonaty/zamężna
 • 15
 • 6 konkubinat
 • 6
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • 3 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 3
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne2
  • podstawowe i gimnazjalne8
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie4
  • wyższe2
  • nieustalony83
 • 2 podstawowe niepełne
 • 8 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 2 wyższe
 • 83 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie2
  • wyższe1
  • nieustalony43
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 2 średnie
 • 1 wyższe
 • 43 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 12 praca
 • 12
 • 13 na utrzymaniu innej osoby
 • 13
 • 2 renta
 • 2
 • 4 emerytura
 • 4
 • 7 bez stałego źródła utrzymania
 • 7
 • 61 nieustalony
 • 61
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 3 na utrzymaniu innej osoby
 • 3
 • 2 renta
 • 2
 • 4 bez stałego źródła utrzymania
 • 4
 • 29 nieustalony
 • 29
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 2 673 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 338 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 335 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 53 Zameldowania z zagranicy
 • 26 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 27 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 159 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 607 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 552 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 14 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 9 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 553 Saldo migracji
 • 752 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 801 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 514 Saldo migracji wewnętrznych
 • 731 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 783 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 39 Saldo migracji zagranicznych
 • 21 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 18 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bydgoskim w latach 1995-2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,0% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bydgoski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie bydgoskim oddano do użytku 1 226 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 10,18 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bydgoskim to 39 328 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 327 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 26,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bydgoskim to 4,80 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2020 roku w powiecie bydgoskim to 118,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,38% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,73% mieszkań posiada łazienkę, 86,99% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,87% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie bydgoskim 195 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 402 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 331 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 32 transakcje (mediana cen - 6 352 zł/m2, średnia - 5 934 zł/m2), a na rynku wtórnym 163 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 150 zł/m2, średnia - 4 037 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 402 zł
 • pow. bydgoski
  4 402 zł
  Kujawsko-pomorskie
  4 724 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 402 zł Ogółem
 • 4 402 zł
 • 4 010 zł do 40 m2
 • 4 010 zł
 • 4 427 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 427 zł
 • 4 868 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 868 zł
 • 4 402 zł od 80,1 m2
 • 4 402 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 331 zł
 • Powiat
  4 331 zł
  Województwo
  4 663 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 331 zł Ogółem
 • 4 331 zł
 • 3 936 zł do 40 m2
 • 3 936 zł
 • 4 339 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 339 zł
 • 4 945 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 945 zł
 • 3 983 zł od 80,1 m2
 • 3 983 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 195
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m242
  • od 40,1 do 60 m280
  • od 60,1 do 80 m242
  • od 80,1 m231
 • 42 do 40 m2
 • 80 od 40,1 do 60 m2
 • 42 od 60,1 do 80 m2
 • 31 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie bydgoskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 352 zł
 • Tutaj
  6 352 zł
  Kujawsko-pomorskie
  5 462 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 6 352 zł Ogółem
 • 6 352 zł
 • 6 125 zł do 40 m2
 • 6 125 zł
 • 6 531 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 531 zł
 • 5 839 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 839 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 934 zł
 • Powiat
  5 934 zł
  Kujawsko-pomorskie
  5 381 zł
  Cała Polska
  6 212 zł
 • 5 934 zł Ogółem
 • 5 934 zł
 • 5 461 zł do 40 m2
 • 5 461 zł
 • 6 445 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 445 zł
 • 5 677 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 677 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 32
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m215
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 15 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 150 zł
 • Tutaj
  4 150 zł
  Województwo
  4 487 zł
  Kraj
  4 694 zł
 • 4 150 zł Ogółem
 • 4 150 zł
 • 3 979 zł do 40 m2
 • 3 979 zł
 • 3 977 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 977 zł
 • 4 519 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 519 zł
 • 4 383 zł od 80,1 m2
 • 4 383 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 037 zł
 • Powiat
  4 037 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  4 410 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 4 037 zł Ogółem
 • 4 037 zł
 • 3 751 zł do 40 m2
 • 3 751 zł
 • 3 874 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 874 zł
 • 4 633 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 633 zł
 • 3 953 zł od 80,1 m2
 • 3 953 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 163
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m238
  • od 40,1 do 60 m265
  • od 60,1 do 80 m230
  • od 80,1 m230
 • 38 do 40 m2
 • 65 od 40,1 do 60 m2
 • 30 od 60,1 do 80 m2
 • 30 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39 328 Liczba nieruchomości w 2020 roku
 • 326,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • powiat bydgoski
  326,60
  Województwo
  372,60
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 98,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  98,80 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  70,80 m2
  Kraj
  74,50 m2
 • 32,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  32,30 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  26,40 m2
  Cały kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,45
  Kujawsko-pomorskie
  3,78
  Cały kraj
  3,82
 • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • pow. bydgoski
  3,06
  Kujawsko-pomorskie
  2,68
  Cała Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,69
  Kujawsko-pomorskie
  0,71
  Cała Polska
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 226 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2020 roku
 • 10,18 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat bydgoski
  10,18
  Kujawsko-pomorskie
  4,70
  Kraj
  5,77
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 5 884 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2020
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. bydgoski
  4,80
  Kujawsko-pomorskie
  4,05
  Kraj
  3,77
 • 48,86 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2020 roku)
 • Powiat
  48,86
  Województwo
  19,02
  Kraj
  21,77
 • 145 345 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2020
 • 118,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2020 roku)
 • pow. bydgoski
  118,6 m2
  Województwo
  92,0 m2
  Polska
  88,7 m2
 • 1,21 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2020 roku)
 • powiat bydgoski
  1,21 m2
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,43 m2
  Polska
  0,51 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  98,43%
  Województwo
  98,20%
  Polska
  96,97%
 • 96,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  96,38%
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,39%
  Polska
  94,01%
 • 93,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat bydgoski
  93,73%
  woj. kujawsko-pomorskie
  92,20%
  Polska
  91,78%
 • 86,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat bydgoski
  86,99%
  Kujawsko-pomorskie
  82,78%
  Cała Polska
  83,08%
 • 31,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat bydgoski
  31,87%
  Województwo
  48,94%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat bydgoski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie bydgoskim na 1000 mieszkańców pracuje 203osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bydgoskim wynosiło w 2020 roku 5,1% (6,3% wśród kobiet i 4,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bydgoskim wynosiło 4 752,76 PLN, co odpowiada 86.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bydgoskiego 10 790 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 811 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 979.

  16,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bydgoskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,6% w przemyśle i budownictwie, a 22,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 203 Pracujący na 1000 ludności (rok 2020)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat bydgoski
  203,0
  Województwo
  229,0
  Kraj
  252,0
 • 5,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 6,3% Kobiety
 • 4,0% Mężczyźni
 • pow. bydgoski
  5,1%
  Województwo
  8,9%
  Cały kraj
  6,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bydgoskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bydgoskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bydgoskim w latach 2004 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 4 753 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat bydgoski
  4 753 PLN
  Województwo
  4 832 PLN
  Polska
  5 523 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bydgoskim w latach 2002 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 790 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 811 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 979 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2019)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 16,3% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,6% Przemysł i budownictwo
 • 29,4% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 22,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 23,3% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,1% Pozostałe
 • 30,2% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bydgoskim w latach 2006 - 2019, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 24 413 Pracujący ogółem
 • 11 102 Kobiety
 • 13 311 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bydgoskim w latach 1995 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,3% W wieku produkcyjnym
 • 58,1% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,5% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,4% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bydgoski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 60,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bydgoski
  60,6
  Województwo
  67,0
  Kraj
  68,0
 • 27,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bydgoski
  27,9
  Kujawsko-pomorskie
  36,9
  Cały kraj
  37,5
 • 85,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  85,6
  Kujawsko-pomorskie
  122,6
  Kraj
  122,8
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 62,1% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,7% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,9% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,9% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,3% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,1% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bydgoski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W powiecie bydgoskim w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 14 817 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 11 700 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 124 nowe podmioty, a 592 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (1 234) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (1 063) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 129) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (592) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie bydgoskim najwięcej (1 057) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (14 293) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,6% (234) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,1% (3 715) podmiotów, a 73,3% (10 868) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie bydgoskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (21.5%) oraz Budownictwo (15.0%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 14 817 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 234 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 715 Przemysł i budownictwo
 • 10 868 Pozostała działalność
 • 1 124 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie bydgoskim w 2020 roku
 • 592 Podmioty wyrejestrowane w powiecie bydgoskim w 2020 roku
 • 11 700 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 14 293 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 14 293
 • 444 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 444
 • 74 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 74
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 14 811 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 14 811
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 22 Spółdzielnie ogółem
 • 22
 • 1 281 Spółki handlowe ogółem
 • 1 281
 • 86  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 86
 • 14  Spółki handlowe - akcyjne
 • 14
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1 057  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 057
 • 81    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 81
 • 803 Spółki cywilne ogółem
 • 803
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 700 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 516 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 516
 • 1 759 Budownictwo
 • 1 759
 • 1 256 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 256
 • 1 230 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 230
 • 1 175 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 175
 • 842 Transport i gospodarka magazynowa
 • 842
 • 559 Pozostała działalność
 • 559
 • 450 Informacja i komunikacja
 • 450
 • 398 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 398
 • 381 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 381
 • 293 Edukacja
 • 293
 • 271 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 271
 • 212 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 212
 • 158 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 158
 • 131 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 131
 • 48 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 48
 • 14 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 14
 • 6 Górnictwo i wydobywanie
 • 6
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • W 2020 roku w powiecie bydgoskim stwierdzono 1 596 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,36 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bydgoskim wynosi 74,10% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bydgoskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,16 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 5,87 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,69 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,69 (76%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 596 Przestępstwa ogółem
 • 1 596
 • 1 094 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 094
 • 202 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 202
 • 202 Przestępstwa drogowe
 • 202
 • 25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 25
 • 701 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 701
 • 13,36 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. bydgoski
  13,36
  Kujawsko-pomorskie
  17,96
  Polska
  19,96
 • 9,16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat bydgoski
  9,16
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,39
  Polska
  12,25
 • 1,69 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,69
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,00
  Polska
  5,17
 • 1,69 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat bydgoski
  1,69
  Województwo
  1,69
  Kraj
  1,73
 • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,21
  Kujawsko-pomorskie
  0,26
  Polska
  0,37
 • 5,87 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • pow. bydgoski
  5,87
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,84
  Polska
  9,65
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat bydgoski
  74%
  woj. kujawsko-pomorskie
  74%
  Polska
  73%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • pow. bydgoski
  67%
  woj. kujawsko-pomorskie
  68%
  Cała Polska
  65%
 • 77% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat bydgoski
  77%
  Województwo
  77%
  Kraj
  82%
 • 98% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  98%
  woj. kujawsko-pomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  96%
  Kujawsko-pomorskie
  87%
  Polska
  87%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. bydgoski
  52%
  woj. kujawsko-pomorskie
  57%
  Polska
  54%

Powiat bydgoski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bydgoskiego wyniosła w 2020 roku 96,6 mln złotych, co daje 809 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 0.7% w porównaniu do roku 2019. Największa część budżetu powiatu bydgoskiego - 25.6% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (22.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (15.9%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,1 mln złotych, czyli 18,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bydgoskiego wyniosła w 2020 roku 103,2 mln złotych, co daje 864 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 0.4% w porównaniu do roku 2019. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (45.4%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (25.2%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (10.2%). W budżecie powiatu bydgoskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 350 złotych na mieszkańca (40,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 11,7 złotych na mieszkańca (1,4%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bydgoskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bydgoskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bydgoskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,4 mln

  585(100%)

  74,8 mln

  673(100%)

  65,9 mln

  587(100%)

  65,8 mln

  579(100%)

  80,3 mln

  697(100%)

  82,9 mln

  711(100%)

  94,9 mln

  804(100%)

  96,6 mln

  809(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  14,5 mln

  132(22.6%)

  16,4 mln

  147(22%)

  16,9 mln

  149(25.6%)

  16,1 mln

  141(24.5%)

  15,8 mln

  136(19.7%)

  18,6 mln

  159(22.4%)

  16,5 mln

  139(17.4%)

  24,8 mln

  206(25.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  18,4 mln

  166(28.5%)

  26,7 mln

  239(35.7%)

  14,5 mln

  128(22%)

  15,6 mln

  136(23.6%)

  24,6 mln

  212(30.7%)

  22,3 mln

  190(26.9%)

  31,2 mln

  263(32.9%)

  21,7 mln

  180(22.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,5 mln

  95,1(16.3%)

  11,1 mln

  99,5(14.9%)

  10,6 mln

  93,4(16%)

  10,6 mln

  92,6(16.1%)

  12,7 mln

  110(15.9%)

  13,2 mln

  112(15.9%)

  15,2 mln

  128(16%)

  15,4 mln

  128(15.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,5 mln

  122(20.9%)

  13,0 mln

  116(17.4%)

  15,1 mln

  133(22.9%)

  14,7 mln

  128(22.3%)

  8,0 mln

  69,3(10%)

  8,4 mln

  71,7(10.2%)

  10,0 mln

  83,9(10.5%)

  11,8 mln

  97,7(12.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  1,5 mln

  13,4(2.3%)

  944,7 tys

  8,5(1.3%)

  2,8 mln

  25,1(4.3%)

  2,9 mln

  25,5(4.4%)

  3,4 mln

  29,6(4.3%)

  3,5 mln

  29,7(4.2%)

  3,8 mln

  31,7(4%)

  5,1 mln

  42,1(5.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  2,0 mln

  18,2(3.1%)

  1,8 mln

  16,5(2.5%)

  1,8 mln

  15,9(2.7%)

  1,8 mln

  16,0(2.8%)

  1,9 mln

  16,3(2.4%)

  2,0 mln

  17,5(2.5%)

  2,3 mln

  19,6(2.4%)

  2,5 mln

  21,1(2.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,7 mln

  24,2(4.2%)

  3,4 mln

  30,0(4.5%)

  2,8 mln

  25,2(4.3%)

  2,2 mln

  18,8(3.3%)

  2,6 mln

  22,2(3.2%)

  2,8 mln

  24,1(3.4%)

  2,4 mln

  20,3(2.5%)

  2,5 mln

  20,7(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  681,2 tys

  6,2(1.1%)

  519,8 tys

  4,7(0.7%)

  679,9 tys

  6,0(1%)

  785,9 tys

  6,9(1.2%)

  774,0 tys

  6,7(1%)

  1,3 mln

  11,4(1.6%)

  1,4 mln

  11,5(1.4%)

  972,7 tys

  8,1(1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,5 tys

  1,4(0.2%)

  532,7 tys

  4,5(0.6%)

  1,5 mln

  12,9(1.6%)

  949,4 tys

  7,9(1%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,7 tys

  2,2(0.4%)

  310,4 tys

  2,7(0.4%)

  310,5 tys

  2,6(0.4%)

  321,8 tys

  2,7(0.3%)

  324,5 tys

  2,7(0.3%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  43,2 tys

  0,4(0.1%)

  52,6 tys

  0,5(0.1%)

  49,9 tys

  0,4(0.1%)

  112,8 tys

  1,0(0.2%)

  245,7 tys

  2,1(0.3%)

  306,1 tys

  2,6(0.4%)

  391,4 tys

  3,3(0.4%)

  239,8 tys

  2,0(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  147,1 tys

  1,3(0.2%)

  149,0 tys

  1,3(0.2%)

  144,4 tys

  1,3(0.2%)

  182,8 tys

  1,6(0.3%)

  154,7 tys

  1,3(0.2%)

  238,0 tys

  2,0(0.3%)

  592,6 tys

  5,0(0.6%)

  194,6 tys

  1,6(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  99,2 tys

  0,9(0.2%)

  104,6 tys

  0,9(0.1%)

  99,0 tys

  0,9(0.2%)

  110,8 tys

  1,0(0.2%)

  203,4 tys

  1,8(0.3%)

  200,9 tys

  1,7(0.2%)

  88,8 tys

  0,7(0.1%)

  193,6 tys

  1,6(0.2%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  57,7 tys

  0,5(0.1%)

  106,3 tys

  1,0(0.1%)

  94,9 tys

  0,8(0.1%)

  152,1 tys

  1,3(0.2%)

  129,4 tys

  1,1(0.2%)

  100,0 tys

  0,9(0.1%)

  100,0 tys

  0,8(0.1%)

  110,0 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  63,9 tys

  0,6(0.1%)

  63,0 tys

  0,6(0.1%)

  70,9 tys

  0,6(0.1%)

  83,7 tys

  0,7(0.1%)

  84,0 tys

  0,7(0.1%)

  87,8 tys

  0,7(0.1%)

  86,0 tys

  0,7(0.1%)

  58,1 tys

  0,5(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  60,8 tys

  0,6(0.1%)

  152,4 tys

  1,4(0.2%)

  101,6 tys

  0,9(0.2%)

  118,6 tys

  1,0(0.2%)

  452,5 tys

  3,9(0.6%)

  103,4 tys

  0,9(0.1%)

  14,7 tys

  0,1(0%)

  47,3 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  28,3 tys

  0,3(0%)

  56,1 tys

  0,5(0.1%)

  27,1 tys

  0,2(0%)

  27,1 tys

  0,2(0%)

  25,6 tys

  0,2(0%)

  28,3 tys

  0,2(0%)

  31,6 tys

  0,3(0%)

  31,6 tys

  0,3(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  135,1 tys

  1,2(0.2%)

  136,5 tys

  1,2(0.2%)

  142,2 tys

  1,3(0.2%)

  114,8 tys

  1,0(0.2%)

  98,5 tys

  0,8(0.1%)

  77,7 tys

  0,7(0.1%)

  64,9 tys

  0,5(0.1%)

  31,6 tys

  0,3(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  5,0 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  5,2 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,9 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  66,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bydgoskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bydgoskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bydgoskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2013 - 2020
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  64,8 mln

  589(100%)

  73,2 mln

  658(100%)

  69,1 mln

  616(100%)

  71,6 mln

  630(100%)

  77,7 mln

  675(100%)

  86,2 mln

  739(100%)

  101,6 mln

  861(100%)

  103,2 mln

  864(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20132014201520162017201820192020
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  25,6 mln

  232(39.5%)

  27,1 mln

  242(37%)

  30,3 mln

  268(43.9%)

  33,4 mln

  292(46.7%)

  37,8 mln

  326(48.6%)

  42,0 mln

  358(48.7%)

  47,5 mln

  400(46.8%)

  46,9 mln

  390(45.4%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  17,7 mln

  160(27.3%)

  16,9 mln

  152(23.1%)

  17,0 mln

  151(24.7%)

  16,0 mln

  139(22.3%)

  17,6 mln

  151(22.6%)

  15,0 mln

  127(17.3%)

  17,5 mln

  148(17.2%)

  26,0 mln

  216(25.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,0 mln

  63,4(10.8%)

  7,4 mln

  66,4(10.1%)

  7,9 mln

  70,1(11.5%)

  9,3 mln

  81,0(13%)

  7,3 mln

  62,6(9.3%)

  7,8 mln

  66,8(9.1%)

  8,5 mln

  72,0(8.4%)

  10,6 mln

  87,7(10.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  6,8 mln

  61,5(10.5%)

  12,7 mln

  114(17.4%)

  5,8 mln

  51,5(8.4%)

  6,5 mln

  57,2(9.1%)

  5,5 mln

  47,7(7.1%)

  6,7 mln

  57,1(7.8%)

  15,1 mln

  127(14.9%)

  4,9 mln

  40,8(4.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,4 mln

  21,5(3.7%)

  2,2 mln

  19,6(3%)

  2,1 mln

  19,0(3.1%)

  2,4 mln

  20,8(3.3%)

  2,4 mln

  20,8(3.1%)

  2,7 mln

  23,3(3.2%)

  3,6 mln

  30,1(3.5%)

  4,7 mln

  38,9(4.5%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  990,7 tys

  9,0(1.5%)

  1,7 mln

  14,9(2.3%)

  2,4 mln

  21,0(3.4%)

  1,0 mln

  9,0(1.4%)

  610,8 tys

  5,3(0.8%)

  3,7 mln

  31,3(4.3%)

  1,5 mln

  12,9(1.5%)

  2,7 mln

  22,3(2.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  2,1 mln

  18,9(3.2%)

  1,5 mln

  13,7(2.1%)

  1,4 mln

  12,3(2%)

  1,2 mln

  10,6(1.7%)

  1,6 mln

  13,4(2%)

  1,8 mln

  15,6(2.1%)

  1,6 mln

  13,8(1.6%)

  1,3 mln

  10,9(1.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  904,4 tys

  8,2(1.4%)

  1,0 mln

  9,2(1.4%)

  827,3 tys

  7,3(1.2%)

  519,6 tys

  4,5(0.7%)

  479,5 tys

  4,1(0.6%)

  547,2 tys

  4,7(0.6%)

  587,1 tys

  4,9(0.6%)

  689,0 tys

  5,7(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,1 mln

  10,3(1.8%)

  2,1 mln

  19,1(2.9%)

  900,3 tys

  8,0(1.3%)

  627,7 tys

  5,5(0.9%)

  920,8 tys

  7,9(1.2%)

  1,4 mln

  12,0(1.6%)

  563,1 tys

  4,7(0.6%)

  493,7 tys

  4,1(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,7 tys

  2,2(0.3%)

  310,4 tys

  2,7(0.4%)

  310,5 tys

  2,6(0.4%)

  321,8 tys

  2,7(0.3%)

  324,5 tys

  2,7(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  108,9 tys

  1,0(0.2%)

  207,1 tys

  1,9(0.3%)

  179,6 tys

  1,6(0.3%)

  203,0 tys

  1,8(0.3%)

  208,0 tys

  1,8(0.3%)

  175,4 tys

  1,5(0.2%)

  110,7 tys

  0,9(0.1%)

  92,4 tys

  0,8(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  56,4 tys

  0,5(0.1%)

  56,9 tys

  0,5(0.1%)

  56,9 tys

  0,5(0.1%)

  56,4 tys

  0,5(0.1%)

  55,8 tys

  0,5(0.1%)

  129,5 tys

  1,1(0.2%)

  486,6 tys

  4,1(0.5%)

  84,7 tys

  0,7(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  49,2 tys

  0,4(0.1%)

  52,8 tys

  0,5(0.1%)

  52,8 tys

  0,5(0.1%)

  53,2 tys

  0,5(0.1%)

  52,5 tys

  0,5(0.1%)

  49,6 tys

  0,4(0.1%)

  48,0 tys

  0,4(0%)

  47,8 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  23,6 tys

  0,2(0%)

  28,1 tys

  0,3(0%)

  27,1 tys

  0,2(0%)

  27,1 tys

  0,2(0%)

  25,6 tys

  0,2(0%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  31,6 tys

  0,3(0%)

  31,6 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  4,9 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  66,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  28,9

  0,0(0%)

  56,3 tys

  0,5(0.1%)

  44,9 tys

  0,4(0.1%)

  47,1 tys

  0,4(0.1%)

  49,4 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bydgoski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 30 552 mieszkańców powiatu bydgoskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 754 kobiet oraz 15 798 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,8% mieszkańców powiatu bydgoskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 20,1% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bydgoskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bydgoskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz zasadnicze zawodowe (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,5%) oraz średnie zawodowe (18,0%).

  W roku 2018 w powiecie bydgoskim mieściły się 32 przedszkola, w których do 147 oddziałów uczęszczało 2 917 dzieci (1 371 dziewczynek oraz 1 546 chłopców). Dostępnych było 3 406 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bydgoskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 65 oddziałów uczęszczało 1 456 dzieci (708 dziewczynek oraz 748 chłopców). Dostępne były 1 374 miejsca.

  16,6% mieszkańców powiatu bydgoskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,3% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 788 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 37 szkół podstawowych, w których w 541 oddziałach uczyło się 10 431 uczniów (5 091 kobiet oraz 5 340 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie bydgoskim placówkę miało 36 szkół podstawowych, w których w 364 oddziałach uczyło się 7 148 uczniów (3 478 kobiet oraz 3 670 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,3% ludności (29,3% wśród dziewczynek i 29,3% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,3 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,06.

  W powiecie bydgoskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 14 oddziałach uczyło się 381 uczniów (217 kobiet oraz 164 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 124 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bydgoskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 529 uczniów (316 kobiet oraz 213 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 171 absolwentów.

  W powiecie bydgoskim znajdują się 3 Technika, w których w 17 oddziałach uczyło się 365 uczniów (124 kobiety oraz 241 mężczyzn). W 2018 zarejestrowano 75 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bydgoskim placówkę miało 7 Technik, w których w 28 oddziałach uczyło się 698 uczniów (308 kobiet oraz 390 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 185 absolwentów.

  W powiecie bydgoskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 23 oddziałach uczyło się 177 uczniów (64 kobiety oraz 113 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,8% mieszkańców (12,7% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27,2 uczniów. 7,7 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 21,5 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,9% mieszkańców powiatu bydgoskiego w wieku potencjalnej nauki (27,4% kobiet i 26,5% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  14,8%
  Polska
  17,9%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • pow. bydgoski
  28,3%
  Województwo
  31,0%
  Polska
  33,3%
 • 30,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • powiat bydgoski
  1,9%
  Województwo
  2,4%
  Cały kraj
  2,7%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,1%
  Województwo
  11,5%
  Kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. bydgoski
  16,3%
  Kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Polska
  18,1%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  27,8%
  Województwo
  26,5%
  Kraj
  22,9%
 • 21,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  6,3%
  Województwo
  5,5%
  Kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Kraj
  19,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  1,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Cała Polska
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • 788 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. bydgoski
  788,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  792,0
  Polska
  873,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. bydgoski
  0,99
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,99
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 32Przedszkola
 • 27 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 147 Oddziały
 • 54 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 406 Miejsca
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
 • Wykres - Przedszkola (powiat bydgoski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2 917 Dzieci
 • 1 371 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 546 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,0%
  53,0%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 64 2 lata i mniej
 • 64
 • 651 3 lata
 • 651
 • 772 4 lata
 • 772
 • 792 5 lata
 • 792
 • 628 6 lat
 • 628
 • 10 7 lat i więcej
 • 10
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 26 2 lata i mniej
 • 26
 • 324 3 lata
 • 324
 • 344 4 lata
 • 344
 • 379 5 lata
 • 379
 • 295 6 lat
 • 295
 • 3 7 lat i więcej
 • 3
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 38 2 lata i mniej
 • 38
 • 327 3 lata
 • 327
 • 428 4 lata
 • 428
 • 413 5 lata
 • 413
 • 333 6 lat
 • 333
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • 1 070 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 233,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 230,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 61,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 60,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5Punkty przedszkolne
 • 5 Oddziały
 • 120 Miejsca
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat bydgoski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 104 Dzieci
 • 47 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 57 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,2%
  54,8%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 5 2 lata i mniej
 • 5
 • 28 3 lata
 • 28
 • 38 4 lata
 • 38
 • 33 5 lata
 • 33
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 1 2 lata i mniej
 • 1
 • 14 3 lata
 • 14
 • 23 4 lata
 • 23
 • 9 5 lata
 • 9
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 4 2 lata i mniej
 • 4
 • 14 3 lata
 • 14
 • 15 4 lata
 • 15
 • 24 5 lata
 • 24
 •  
 • 6,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 6,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat bydgoski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 536 Oddziały
 • 10 397 Uczniowie
 • 5 081 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 316 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,9%
  51,1%
 • 1 284 Uczniowie w 1 klasie
 • 605 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 679 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 153 Absolwenci 2016
 • 534 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 619 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 5 Oddziały
 • 34 Uczniowie
 • 10 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 29,4%
  70,6%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 4 Absolwenci 2016
 • 0 Kobiety
  (absolwenci 2016)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci 2016)
 •  
 • 19,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat bydgoski
  19,3
  Kujawsko-pomorskie
  17,6
  Cały kraj
  17,3
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,3 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,3
 • 19,3 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,3
 • 19,4 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,4
 • 6,8 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 6,8
 •  
 • 794,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 648,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 146,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 11,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1 167 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych
 • 1 167 niemiecki
 • 20 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach podstawowych specjalnych
 • 20 niemiecki
 •  
 • 89,06 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. bydgoski
  89,06
  Województwo
  93,73
  Polska
  95,46
 • 87,98 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,98
  Województwo
  91,77
  Cały kraj
  93,85
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bydgoski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bydgoski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2018)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat bydgoski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 8 Oddziały
 • 204 Uczniowie
 • 127 Kobiety
  (uczniowie)
 • 77 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,3%
  37,7%
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 47 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 15 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 177 Uczniowie
 • 90 Kobiety
  (uczniowie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,8%
  49,2%
 • 86 Absolwenci
 • 44 Kobiety
  (absolwenci)
 • 42 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 27,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. bydgoski
  27,2
  Województwo
  27,1
  Polska
  26,2
 •  
 • 24,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 18,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat bydgoski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 17 Oddziały
 • 365 Uczniowie
 • 124 Kobiety
  (uczniowie)
 • 241 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 34,0%
  66,0%
 • 100 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 68 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 75 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 49 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. bydgoski
  21,5
  Kujawsko-pomorskie
  23,0
  Kraj
  23,8
 •  
 • 35,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 23,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat bydgoski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży bez specjalnych
 • 22 Oddziały
 • 171 Uczniowie
 • 60 Kobiety
  (uczniowie)
 • 111 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 35,1%
  64,9%
 • 95 Uczniowie w 1 klasie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 57 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 66,7%
  33,3%
 • 4 Uczniowie w 1 klasie
 • 2 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 2 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 7,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. bydgoski
  7,7
  Województwo
  13,9
  Cały kraj
  17,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 7,7 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 7,7
 • 7,8 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 7,8
 • 6,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 6,0
 •  
 •  
 • 1 111 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
 • 762 angielski
 • 349 niemiecki
 • 239 Dodatkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych
  • Dodatkowo uczący się języka obcego
  • niemiecki148
  • angielski6
  • inny85
 • 148 niemiecki
 • 6 angielski
 • 85 inny
 • 6 Obowiązkowo uczący się języka obcego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych
 • 6 niemiecki
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat bydgoski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2018, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • 1Szkoły policealne dla dorosłych (w tym kolegium pracowników służb społecznych)
 • 3 Oddziały
 • 28 Uczniowie
 • 21 Kobiety
  (uczniowie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 75,0%
  25,0%
 • 29 Absolwenci
 • 25 Kobiety
  (absolwenci)
 • 4 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 9,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. bydgoski
  9,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,3
  Cały kraj
  19,2
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 9,3 Szkoły policealne ogółem
 • 9,3
 • 9,3 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 9,3
 •  
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,6% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,3% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,3% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 14,4% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 14,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 27,4% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bydgoski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bydgoski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bydgoski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bydgoskim

 • Według danych GUS z 2020 roku w powiecie bydgoskim znajdowało się 9 hoteli (1 ★★★★, 5 ★★★, 3 ★★), 2 motele (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 4 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 2)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 14 (liczba sal: 26, liczba miejsc: 1 375)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 12
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 22


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2020 roku w powiecie bydgoskim: 57 (publiczne: 57, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0 (przystosowane wejście do budynku: 23, udogodnienia wewnątrz budynku: 19). W powiecie bydgoskim 9 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 951 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2020 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 615 (uczestnicy: 17 691)
  • seanse filmowe: 42 (uczestnicy: 1 807)
  • wystawy: 27 (uczestnicy: 1 130)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 550)
  • koncerty: 49 (uczestnicy: 4 954)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 86 (uczestnicy: 1 956)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 25 (uczestnicy: 1 221)
  • konkursy: 46 (uczestnicy: 731)
  • pokazy teatralne: 10 (uczestnicy: 218)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 111)
  • warsztaty: 69 (uczestnicy: 809)
  • inne: 257 (uczestnicy: 4 204)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 126 (członkowie: 2 159)
  • plastyczne/techniczne: 31 (członkowie: 360)
  • taneczne: 7 (członkowie: 130)
  • muzyczne: 13 (członkowie: 191)
  • informatyczne: 4 (członkowie: 38)
  • fotograficzne i filmowe: 3 (członkowie: 24)
  • teatralne: 2 (członkowie: 24)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 8 (członkowie: 118)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 16 (członkowie: 590)
  • koło gospodyń wiejskich: 30 (członkowie: 553)
  • inne: 12 (członkowie: 131)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2020 roku:
  • ogółem: 5 (absolwenci: 60)
  • nauki gry na instrumentach: 1 (absolwenci: 4)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2020 roku:
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 8
  • komputerowe: 3
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 8


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2020 roku:
  • ogółem: 68 (członkowie: 887)
  • teatralne: 8 (członkowie: 97)
  • muzyczne - instrumentalne: 26 (członkowie: 320)
  • wokalne i chóry: 12 (członkowie: 142)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 66)
  • taneczne: 10 (członkowie: 136)
  • inne: 7 (członkowie: 126)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2020 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bydgoskim działało 5 muzeów łącznie z oddziałami. Odnotowano 630 zwiedzających, co daje 53 osoby zwiedzające muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 2 miały wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 2 miały udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 w powiecie bydgoskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 287 582 wolumeny. We wszystkich placówkach zatudnionych było 34 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 10 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 8 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 295 110 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2020 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 85
  • dostępne dla czytelników: 46
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 46
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 14
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 17
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Kluby sportowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bydgoskim działało 60 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 330 członków. Zarejestrowano 3 461 ćwiczących (mężczyźni: 2 614, kobiety: 847, chłopcy do lat 18: 1 785, dziewczęta do lat 18: 661). Aktywnych było 105 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (97), instruktora sportowego (100) oraz inne osoby (32).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bydgoskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat bydgoski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Według danych z 2020 roku w wyniku 57 wypadków drogowych w powiecie bydgoskim odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 62 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 47,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 5,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 57,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2020 roku w powiecie bydgoskim zarejestrowanych było 107 279 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 80 731 samochodów osobowych (670,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 12 516 samochodów ciężarowych (114,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 295 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 247 ciągników siodłowych (10,4 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 654 motocykli (55,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,7 lat.


  W 2020 roku w powiecie bydgoskim znajdowało się 167 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 5 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 5 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 57 Wypadki drogowe
  (rok 2020)
 • 6 Ofiary śmiertelne
  (rok 2020)
 • 62 Ranni
  (rok 2020)
 • 8 Lekko ranni
 • 54 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie bydgoskim w latach 2010 - 2020,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2020)
 • 47,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • pow. bydgoski
  47,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  40,1
  Polska
  61,5
 • 4,98 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • powiat bydgoski
  5,0
  Kujawsko-pomorskie
  6,5
  Cały kraj
  6,5
 • 51,48 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2020)
 • Powiat
  51,5
  Kujawsko-pomorskie
  41,7
  Kraj
  69,2
 • 5,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • powiat bydgoski
  5,6
  Województwo
  7,6
  Kraj
  7,6
 • 57,79 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • pow. bydgoski
  57,8
  woj. kujawsko-pomorskie
  49,0
  Cały kraj
  80,2
 • 10,53 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  10,5
  Województwo
  16,2
  Polska
  10,6
 • 108,77 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2020)
 • Powiat
  108,8
  Kujawsko-pomorskie
  103,9
  Cały kraj
  112,4
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 107 279 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie bydgoskim w 2020 roku
 • 80 731 Samochody osobowe
 • 12 516 Samochody ciężarowe
 • 112 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 295 Autobusy
 • 674 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 247 Ciągniki samochodowe
 • 1 247   Ciągniki siodłowe
 • 5 162 Ciągniki rolnicze
 • 6 654 Motocykle
 • 2 225   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 087 Motorowery
 • 80 731Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Samochody osobowe w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 670,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Powiat
  670,3
  Województwo
  646,2
  Polska
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 242
  • 1400-1649 kg20 207
  • 1650-1899 kg19 456
  • 1900 kg i więcej23 826
 • 17 242 do 1399 kg
 • 20 207 1400-1649 kg
 • 19 456 1650-1899 kg
 • 23 826 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 30 386 do 1399 cm3
 • 30 386
 • 43 091 1400-1999 cm3
 • 43 091
 • 7 254 2000 i więcej cm3
 • 7 254
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna40 556
  • olej napędowy26 184
  • gaz (LPG)12 882
  • pozostałe1 109
 • 40 556 benzyna
 • 26 184 olej napędowy
 • 12 882 gaz (LPG)
 • 1 109 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 094 do 1 roku
 • 1 094
 • 893 2 lata
 • 893
 • 1 337 3 lata
 • 1 337
 • 3 159 4-5 lat
 • 3 159
 • 3 175 6-7 lat
 • 3 175
 • 3 950 8-9 lat
 • 3 950
 • 4 518 10-11 lat
 • 4 518
 • 13 493 12-15 lat
 • 13 493
 • 15 999 16-20 lat
 • 15 999
 • 12 832 21-25 lat
 • 12 832
 • 8 343 26-30 lat
 • 8 343
 • 11 938 31 lat i więcej
 • 11 938
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie bydgoskim
 • powiat bydgoski
  19,1 lat
  Kujawsko-pomorskie
  20,0 lat
  Cały kraj
  18,8 lat
 • 12 516Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 114,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • Powiat
  114,3
  Województwo
  95,5
  Polska
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 034 do 999 kg
 • 6 034
 • 3 846 1000-1499 kg
 • 3 846
 • 942 1500-2999 kg
 • 942
 • 78 3000-3499 kg
 • 78
 • 165 3500-4999 kg
 • 165
 • 510 5000-6999 kg
 • 510
 • 405 7000-9999 kg
 • 405
 • 384 10000-14999 kg
 • 384
 • 152 15000 kg i więcej
 • 152
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 912
  • olej napędowy9 168
  • gaz (LPG)507
  • pozostałe929
 • 1 912 benzyna
 • 9 168 olej napędowy
 • 507 gaz (LPG)
 • 929 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 148 do 1 roku
 • 148
 • 142 2 lata
 • 142
 • 116 3 lata
 • 116
 • 464 4-5 lat
 • 464
 • 711 6-7 lat
 • 711
 • 682 8-9 lat
 • 682
 • 880 10-11 lat
 • 880
 • 1 892 12-15 lat
 • 1 892
 • 2 188 16-20 lat
 • 2 188
 • 1 869 21-25 lat
 • 1 869
 • 1 005 26-30 lat
 • 1 005
 • 2 419 31 lat i więcej
 • 2 419
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie bydgoskim
 • pow. bydgoski
  19,4 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,6 lat
  Polska
  19,4 lat
 • 295Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Autobusy w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,4
  Kujawsko-pomorskie
  3,0
  Polska
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9
  • olej napędowy229
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe57
 • 9 benzyna
 • 229 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 57 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 12 8-9 lat
 • 12
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 40 16-20 lat
 • 40
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 114 31 lat i więcej
 • 114
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie bydgoskim
 • Powiat
  23,8 lat
  Województwo
  24,4 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 1 247Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,4
  Kujawsko-pomorskie
  9,7
  Kraj
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy1 079
  • gaz (LPG)6
  • pozostałe155
 • 7 benzyna
 • 1 079 olej napędowy
 • 6 gaz (LPG)
 • 155 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 10 2 lata
 • 10
 • 11 3 lata
 • 11
 • 90 4-5 lat
 • 90
 • 121 6-7 lat
 • 121
 • 129 8-9 lat
 • 129
 • 50 10-11 lat
 • 50
 • 257 12-15 lat
 • 257
 • 152 16-20 lat
 • 152
 • 178 21-25 lat
 • 178
 • 84 26-30 lat
 • 84
 • 153 31 lat i więcej
 • 153
 • 16,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie bydgoskim
 • Tutaj
  16,7 lat
  Województwo
  15,4 lat
  Polska
  12,6 lat
 • 6 654Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Motocykle w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 55,3 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. bydgoski
  55,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  49,0
  Cały kraj
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 113 do 1 roku
 • 113
 • 61 2 lata
 • 61
 • 58 3 lata
 • 58
 • 215 4-5 lat
 • 215
 • 145 6-7 lat
 • 145
 • 184 8-9 lat
 • 184
 • 236 10-11 lat
 • 236
 • 763 12-15 lat
 • 763
 • 749 16-20 lat
 • 749
 • 595 21-25 lat
 • 595
 • 456 26-30 lat
 • 456
 • 3 079 31 lat i więcej
 • 3 079
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie bydgoskim
 • Tutaj
  24,7 lat
  Województwo
  26,6 lat
  Polska
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 167 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 65 km  Będących pod zarządem gminy
 • 96 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie bydgoskim w latach 2013 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 1 197,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • powiat bydgoski
  1 197,9 km
  Kujawsko-pomorskie
  678,2 km
  Cała Polska
  551,8 km
 • 13,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Powiat
  13,9 km
  Kujawsko-pomorskie
  5,9 km
  Cały kraj
  4,5 km
 • 5 Liczba licencji na taksówki
 • 5 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami