Powiat bydgoski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat bydgoski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 115 981 Liczba mieszkańców
 • 1 395 km2 Powierzchnia
 • 82 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,8% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Porzych Starosta
 • ul. S. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz Adres starostwa powiatowego
 • CBY Tablice rejestracyjne
Powiat bydgoski na mapie
Identyfikatory
 • 0403 TERYT (TERC)
Herb powiatu bydgoskiego
powiat bydgoski herb
Flaga powiatu bydgoskiego
powiat bydgoski flaga

Powiat bydgoski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat bydgoski ma 115 981 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 30,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,0 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bydgoskiego w 2050 roku wynosi 146 433, z czego 74 660 to kobiety, a 71 773 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bydgoskiego zawarli w 2017 roku 530 małżeństw, co odpowiada 4,6 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu bydgoskiego jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bydgoski ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 212. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,84 na 1000 mieszkańców powiatu bydgoskiego. W 2017 roku urodziło się 1 154 dzieci, w tym 48,1% dziewczynek i 51,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 412 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,23 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 34,8% zgonów w powiecie bydgoskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 30,5% zgonów w powiecie bydgoskim były nowotwory, a 5,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bydgoskiego przypada 7.36 zgonów.

  W 2017 roku zarejestrowano 2 413 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 183 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bydgoskiego 1 230. W tym samym roku 36 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 10 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 26.

  63,4% mieszkańców powiatu bydgoskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bydgoskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 115 981 Liczba mieszkańców
 • 58 577 Kobiety
 • 57 404 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bydgoskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bydgoskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bydgoskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bydgoskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 146 433 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 74 660 Kobiety
 • 71 773 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bydgoskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bydgoskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bydgoskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bydgoskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,0 lat
  Kujawsko-pomorskie
  41,2 lat
  Cała Polska
  41,4 lat
 • 40,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 37,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bydgoski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bydgoskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,8%
  Województwo
  29,2%
  Cała Polska
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  59,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  56,3%
  Cała Polska
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. bydgoski
  7,6%
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  4,1%
  Województwo
  4,9%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Powiat
  0,3%
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,3%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bydgoskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,6 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • powiat bydgoski
  4,6
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,9
  Polska
  5,0
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • pow. bydgoski
  2,1
  Województwo
  1,9
  Kraj
  1,7
 • 530 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bydgoskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 212 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 107 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 105 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 1,84 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat bydgoski
  1,8
  Województwo
  -0,2
  Polska
  -0,0
 • -0,6 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bydgoskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bydgoskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bydgoskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bydgoskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 1 154 Urodzenia żywe
 • 555 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 599 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 48,1%
  51,9%
 • 10,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • pow. bydgoski
  10,0
  Województwo
  10,0
  Kraj
  10,5
 • 39,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  39,8
  Województwo
  42,2
  Kraj
  44,2
 • 9.36 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 9.36
 • 46.36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.36
 • 99.72 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 99.72
 • 82.11 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 82.11
 • 30.34 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30.34
 • 8.3 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8.3
 • 1 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 1
 • 3 412 g Średnia waga noworodków
 • 3 318 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 500 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 412 g
  Kujawsko-pomorskie
  3 414 g
  Cała Polska
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 31 Waga 4500g - 4999g
 • 31
 • 117 Waga 4000g - 4499g
 • 117
 • 373 Waga 3500g - 3999g
 • 373
 • 409 Waga 3000g - 3499g
 • 409
 • 164 Waga 2500g - 2999g
 • 164
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 16 Waga 1500g - 1999g
 • 16
 • 10 Waga 1000g - 1499g
 • 10
 • 5 Waga 600g - 999g
 • 5
 • 1,39 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. bydgoski
  1,39
  Kujawsko-pomorskie
  1,41
  Polska
  1,45
 • 0,67 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • pow. bydgoski
  0,67
  Kujawsko-pomorskie
  0,67
  Kraj
  0,71
 • 1,23 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  1,23
  Kujawsko-pomorskie
  0,98
  Cały kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie bydgoskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 837 Zgony
 • 384 Kobiety
  (Zgony)
 • 453 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 45,9%
  54,1%
 • 6 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 5 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,7%
  83,3%
 • 7,4 Zgony na 1000 ludności
 • powiat bydgoski
  7,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,9
  Polska
  10,1
 • 74,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  74,7
  Województwo
  103,5
  Polska
  101,5
 • 5,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. bydgoski
  5,4
  Województwo
  4,4
  Kraj
  4,0
 • 2,5 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat bydgoski
  2,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,2
  Cała Polska
  3,2
 • 1,7 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. kujawsko-pomorskie
  1,7
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bydgoskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. bydgoski
  45,4%
  Kujawsko-pomorskie
  48,0%
  Polska
  45,7%
 • 28,4% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat bydgoski
  28,4%
  woj. kujawsko-pomorskie
  27,5%
  Polska
  26,7%
 • 6,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  6,3%
  Województwo
  5,0%
  Cała Polska
  6,1%
 • 0,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. kujawsko-pomorskie
  0,3
  Cała Polska
  5,9
 • 74,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  74,3
  Kraj
  74,3
 • 207,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  207,6
  Kujawsko-pomorskie
  270,7
  Kraj
  274,3
 • 266,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  266,9
  Kraj
  261,6
 • 331,5 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 339,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,8 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. bydgoski
  331,5
  Województwo
  472,1
  Cała Polska
  469,0
 • 81,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,8 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 125,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  81,8
  Kujawsko-pomorskie
  110,8
  Cała Polska
  87,7
 • 23,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat bydgoski
  23,0
  Województwo
  32,2
  Polska
  31,8
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  0,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,8
  Cała Polska
  8,0
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,0%
  Kujawsko-pomorskie
  1,0%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 2 413 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 250 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 163 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 36 Zameldowania z zagranicy
 • 17 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 183 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 641 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 542 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Wymeldowania za granicę
 • 5 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 256 Saldo migracji
 • 621 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 635 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 230 Saldo migracji wewnętrznych
 • 609 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 621 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 26 Saldo migracji zagranicznych
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bydgoskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 17,1% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 14,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,0% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bydgoski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie bydgoskim oddano do użytku 806 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 6,95 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bydgoskim to 36 127 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 316 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 87,1% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 12,9% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bydgoskim to 5,18 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie bydgoskim to 136,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,27% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,03% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,14% mieszkań posiada łazienkę, 85,81% korzysta z centralnego ogrzewania, a 22,86% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 36 127 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 315,70 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  315,70
  Województwo
  354,40
  Polska
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 96,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  96,30 m2
  Kujawsko-pomorskie
  69,90 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 30,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  30,40 m2
  Kujawsko-pomorskie
  24,80 m2
  Cała Polska
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,40 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Tutaj
  4,40
  Kujawsko-pomorskie
  3,77
  Kraj
  3,82
 • 3,17 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat bydgoski
  3,17
  Kujawsko-pomorskie
  2,82
  Kraj
  2,69
 • 0,72 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,72
  Kujawsko-pomorskie
  0,75
  Kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 806 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 6,95 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat bydgoski
  6,95
  Województwo
  3,72
  Polska
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 737 Użytek własny
 • 4 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,5%
  0,5%
 • 4 178 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,18 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat bydgoski
  5,18
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,09
  Cały kraj
  3,91
 • 36,02 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. bydgoski
  36,02
  Województwo
  15,21
  Kraj
  18,14
 • 109 648 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 136,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat bydgoski
  136,0 m2
  Kujawsko-pomorskie
  92,7 m2
  Polska
  92,7 m2
 • 0,95 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  0,95 m2
  Województwo
  0,34 m2
  Cały kraj
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 98,27% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. bydgoski
  98,27%
  Kujawsko-pomorskie
  98,10%
  Cały kraj
  96,79%
 • 96,03% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,03%
  Województwo
  95,17%
  Kraj
  93,66%
 • 93,14% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  93,14%
  Kujawsko-pomorskie
  91,83%
  Polska
  91,31%
 • 85,81% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Powiat
  85,81%
  Kujawsko-pomorskie
  82,03%
  Cała Polska
  82,12%
 • 22,86% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  22,86%
  Województwo
  48,16%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat bydgoski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie bydgoskim na 1000 mieszkańców pracuje 204 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,0% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 55,0% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bydgoskim wynosiło w 2017 roku 6,5% (8,3% wśród kobiet i 4,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bydgoskim wynosiło 3 933,52 PLN, co odpowiada 86.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bydgoskiego 10 790 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 811 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 979.

  17,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bydgoskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 39,6% w przemyśle i budownictwie, a 21,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 204 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Powiat
  204,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  227,0
  Polska
  247,0
 • 6,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 8,3% Kobiety
 • 4,9% Mężczyźni
 • powiat bydgoski
  6,5%
  Województwo
  10,0%
  Polska
  6,6%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bydgoskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bydgoskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bydgoskim w latach 2004 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 3 934 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 934 PLN
  woj. kujawsko-pomorskie
  3 886 PLN
  Kraj
  4 528 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bydgoskim w latach 2002 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 790 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 811 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 979 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 17,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 17,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 18,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 39,6% Przemysł i budownictwo
 • 27,0% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,3% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 21,1% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 21,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,4% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,3% Pozostałe
 • 30,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bydgoskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 23 610 Pracujący ogółem
 • 10 624 Kobiety
 • 12 986 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bydgoskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 20,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,6% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,4% W wieku produkcyjnym
 • 59,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,7% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,0% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bydgoski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 57,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  57,7
  woj. kujawsko-pomorskie
  62,5
  Cały kraj
  63,4
 • 25,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  25,5
  Kujawsko-pomorskie
  33,1
  Cały kraj
  34,0
 • 79,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. bydgoski
  79,2
  Kujawsko-pomorskie
  112,9
  Cała Polska
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 63,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 66,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 60,4% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 36,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 33,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 39,6% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bydgoski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie bydgoskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 075 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 10 204 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 089 nowych podmiotów, a 863 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (1 177) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a najmniej (1 063) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 129) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (652) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie bydgoskim najwięcej (927) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (12 528) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,9% (245) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 24,7% (3 226) podmiotów, a 73,5% (9 604) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie bydgoskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (23.7%) oraz Budownictwo (13.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 13 075 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 245 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 226 Przemysł i budownictwo
 • 9 604 Pozostała działalność
 • 1 089 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie bydgoskim w 2017 roku
 • 863 Podmioty wyrejestrowane w powiecie bydgoskim w 2017 roku
 • 10 204 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 528 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 12 528
 • 464 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 464
 • 77 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 77
 • 5 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 5
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 13 069 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 13 069
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 38 Spółdzielnie ogółem
 • 38
 • 1 114 Spółki handlowe ogółem
 • 1 114
 • 98  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 98
 • 14  Spółki handlowe - akcyjne
 • 14
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 927  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 927
 • 96    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 96
 • 781 Spółki cywilne ogółem
 • 781
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 10 204 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 421 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 421
 • 1 391 Budownictwo
 • 1 391
 • 1 094 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 094
 • 1 086 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 086
 • 1 011 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 011
 • 769 Transport i gospodarka magazynowa
 • 769
 • 459 Pozostała działalność
 • 459
 • 360 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 360
 • 307 Informacja i komunikacja
 • 307
 • 293 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 293
 • 258 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 258
 • 249 Edukacja
 • 249
 • 167 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 167
 • 163 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 163
 • 115 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 115
 • 45 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 45
 • 9 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 9
 • 7 Górnictwo i wydobywanie
 • 7
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie bydgoskim stwierdzono 1 559 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,53 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bydgoskim wynosi 68,80% i jest mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bydgoskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 8,81 (wykrywalność 58%) oraz przeciwko mieniu - 7,46 (wykrywalność 51%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,68 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,39 (80%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 559 Przestępstwa ogółem
 • 1 559
 • 1 015 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 015
 • 275 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 275
 • 194 Przestępstwa drogowe
 • 194
 • 29 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 29
 • 859 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 859
 • 13,53 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,53
  Kujawsko-pomorskie
  17,99
  Cała Polska
  19,62
 • 8,81 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat bydgoski
  8,81
  Kujawsko-pomorskie
  10,80
  Kraj
  12,07
 • 2,39 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. bydgoski
  2,39
  Kujawsko-pomorskie
  4,49
  Kraj
  4,94
 • 1,68 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,68
  Województwo
  1,72
  Kraj
  1,78
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. bydgoski
  0,25
  Województwo
  0,40
  Polska
  0,49
 • 7,46 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat bydgoski
  7,46
  woj. kujawsko-pomorskie
  8,90
  Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 69% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  69%
  Województwo
  74%
  Polska
  72%
 • 58% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  58%
  woj. kujawsko-pomorskie
  63%
  Polska
  60%
 • 80% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat bydgoski
  80%
  woj. kujawsko-pomorskie
  87%
  Polska
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat bydgoski
  100%
  Kujawsko-pomorskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 97% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat bydgoski
  97%
  Województwo
  85%
  Cała Polska
  84%
 • 51% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • powiat bydgoski
  51%
  Województwo
  58%
  Kraj
  52%

Powiat bydgoski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bydgoskiego wyniosła w 2016 roku 65,8 mln złotych, co daje 579 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1.4% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu bydgoskiego - 24.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (23.6%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (22.3%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,7 mln złotych, czyli 17,7% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bydgoskiego wyniosła w 2016 roku 71,6 mln złotych, co daje 630 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 2.3% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (46.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (22.3%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (13%). W budżecie powiatu bydgoskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 255 złotych na mieszkańca (40,5%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 8,1 złotych na mieszkańca (1,3%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bydgoskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bydgoskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bydgoskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  52,5 mln

  512(100%)

  62,2 mln

  592(100%)

  61,7 mln

  578(100%)

  51,5 mln

  475(100%)

  64,4 mln

  585(100%)

  74,8 mln

  673(100%)

  65,9 mln

  587(100%)

  65,8 mln

  579(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  12,8 mln

  124(24.4%)

  13,0 mln

  125(20.9%)

  13,6 mln

  127(22.1%)

  15,6 mln

  143(30.3%)

  14,5 mln

  132(22.6%)

  16,4 mln

  147(22%)

  16,9 mln

  149(25.6%)

  16,1 mln

  141(24.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  15,9 mln

  154(30.3%)

  22,6 mln

  216(36.4%)

  18,9 mln

  176(30.7%)

  7,1 mln

  64,6(13.7%)

  18,4 mln

  166(28.5%)

  26,7 mln

  239(35.7%)

  14,5 mln

  128(22%)

  15,6 mln

  136(23.6%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  10,6 mln

  103(20.3%)

  10,8 mln

  103(17.3%)

  11,4 mln

  106(18.4%)

  12,1 mln

  111(23.5%)

  13,5 mln

  122(20.9%)

  13,0 mln

  116(17.4%)

  15,1 mln

  133(22.9%)

  14,7 mln

  128(22.3%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  8,2 mln

  79,8(15.7%)

  9,1 mln

  86,9(14.6%)

  9,7 mln

  90,4(15.8%)

  10,2 mln

  93,7(19.9%)

  10,5 mln

  95,1(16.3%)

  11,1 mln

  99,5(14.9%)

  10,6 mln

  93,4(16%)

  10,6 mln

  92,6(16.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  682,8 tys

  6,6(1.3%)

  615,5 tys

  5,9(1%)

  1,2 mln

  11,6(2%)

  1,1 mln

  9,7(2.1%)

  1,5 mln

  13,4(2.3%)

  944,7 tys

  8,5(1.3%)

  2,8 mln

  25,1(4.3%)

  2,9 mln

  25,5(4.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  21,2(4.2%)

  3,4 mln

  32,8(5.5%)

  3,5 mln

  32,6(5.7%)

  2,2 mln

  20,1(4.3%)

  2,7 mln

  24,2(4.2%)

  3,4 mln

  30,0(4.5%)

  2,8 mln

  25,2(4.3%)

  2,2 mln

  18,8(3.3%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,3 mln

  13,1(2.6%)

  1,5 mln

  14,7(2.5%)

  1,6 mln

  15,1(2.6%)

  1,7 mln

  15,5(3.3%)

  2,0 mln

  18,2(3.1%)

  1,8 mln

  16,5(2.5%)

  1,8 mln

  15,9(2.7%)

  1,8 mln

  16,0(2.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  338,2 tys

  3,3(0.6%)

  536,4 tys

  5,1(0.9%)

  1,1 mln

  9,9(1.7%)

  626,7 tys

  5,7(1.2%)

  681,2 tys

  6,2(1.1%)

  519,8 tys

  4,7(0.7%)

  679,9 tys

  6,0(1%)

  785,9 tys

  6,9(1.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,7 tys

  2,2(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  147,6 tys

  1,4(0.3%)

  126,3 tys

  1,2(0.2%)

  154,7 tys

  1,4(0.3%)

  150,2 tys

  1,4(0.3%)

  147,1 tys

  1,3(0.2%)

  149,0 tys

  1,3(0.2%)

  144,4 tys

  1,3(0.2%)

  182,8 tys

  1,6(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,6 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  4,4 tys

  0,0(0%)

  125,1 tys

  1,1(0.2%)

  57,7 tys

  0,5(0.1%)

  106,3 tys

  1,0(0.1%)

  94,9 tys

  0,8(0.1%)

  152,1 tys

  1,3(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  145,0 tys

  1,4(0.2%)

  128,6 tys

  1,2(0.2%)

  105,6 tys

  1,0(0.2%)

  60,8 tys

  0,6(0.1%)

  152,4 tys

  1,4(0.2%)

  101,6 tys

  0,9(0.2%)

  118,6 tys

  1,0(0.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  4,8 tys

  0,0(0%)

  3,6 tys

  0,0(0%)

  28,7 tys

  0,3(0%)

  231,8 tys

  2,1(0.4%)

  135,1 tys

  1,2(0.2%)

  136,5 tys

  1,2(0.2%)

  142,2 tys

  1,3(0.2%)

  114,8 tys

  1,0(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  34,4 tys

  0,3(0.1%)

  103,6 tys

  1,0(0.2%)

  36,9 tys

  0,3(0.1%)

  120,6 tys

  1,1(0.2%)

  43,2 tys

  0,4(0.1%)

  52,6 tys

  0,5(0.1%)

  49,9 tys

  0,4(0.1%)

  112,8 tys

  1,0(0.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  86,0 tys

  0,8(0.2%)

  87,0 tys

  0,8(0.1%)

  81,0 tys

  0,8(0.1%)

  82,7 tys

  0,8(0.2%)

  99,2 tys

  0,9(0.2%)

  104,6 tys

  0,9(0.1%)

  99,0 tys

  0,9(0.2%)

  110,8 tys

  1,0(0.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  70,2 tys

  0,7(0.1%)

  55,7 tys

  0,5(0.1%)

  55,0 tys

  0,5(0.1%)

  60,3 tys

  0,6(0.1%)

  63,9 tys

  0,6(0.1%)

  63,0 tys

  0,6(0.1%)

  70,9 tys

  0,6(0.1%)

  83,7 tys

  0,7(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  19,8 tys

  0,2(0%)

  20,8 tys

  0,2(0%)

  23,7 tys

  0,2(0%)

  29,2 tys

  0,3(0.1%)

  28,3 tys

  0,3(0%)

  56,1 tys

  0,5(0.1%)

  27,1 tys

  0,2(0%)

  27,1 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  5,0 tys

  0,0(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,9 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bydgoskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bydgoskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bydgoskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  50,5 mln

  493(100%)

  60,2 mln

  573(100%)

  60,6 mln

  568(100%)

  56,7 mln

  523(100%)

  64,8 mln

  589(100%)

  73,2 mln

  658(100%)

  69,1 mln

  616(100%)

  71,6 mln

  630(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  19,2 mln

  186(38%)

  20,0 mln

  191(33.2%)

  21,6 mln

  201(35.7%)

  22,9 mln

  209(40.3%)

  25,6 mln

  232(39.5%)

  27,1 mln

  242(37%)

  30,3 mln

  268(43.9%)

  33,4 mln

  292(46.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,8 mln

  164(33.3%)

  16,3 mln

  156(27.1%)

  16,2 mln

  151(26.8%)

  17,2 mln

  157(30.3%)

  17,7 mln

  160(27.3%)

  16,9 mln

  152(23.1%)

  17,0 mln

  151(24.7%)

  16,0 mln

  139(22.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  5,3 mln

  51,3(10.5%)

  6,0 mln

  57,3(10%)

  6,0 mln

  56,0(9.9%)

  6,5 mln

  59,3(11.4%)

  7,0 mln

  63,4(10.8%)

  7,4 mln

  66,4(10.1%)

  7,9 mln

  70,1(11.5%)

  9,3 mln

  81,0(13%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,1 mln

  49,4(10.1%)

  10,2 mln

  97,6(17%)

  8,4 mln

  77,8(13.8%)

  471,4 tys

  4,3(0.8%)

  6,8 mln

  61,5(10.5%)

  12,7 mln

  114(17.4%)

  5,8 mln

  51,5(8.4%)

  6,5 mln

  57,2(9.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  682,9 tys

  6,6(1.4%)

  602,8 tys

  5,8(1%)

  2,1 mln

  19,4(3.4%)

  2,3 mln

  20,6(4%)

  2,4 mln

  21,5(3.7%)

  2,2 mln

  19,6(3%)

  2,1 mln

  19,0(3.1%)

  2,4 mln

  20,8(3.3%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  522,6 tys

  5,1(1%)

  2,7 mln

  25,5(4.4%)

  2,1 mln

  19,8(3.5%)

  3,6 mln

  33,0(6.4%)

  2,1 mln

  18,9(3.2%)

  1,5 mln

  13,7(2.1%)

  1,4 mln

  12,3(2%)

  1,2 mln

  10,6(1.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  342,4 tys

  3,3(0.7%)

  327,3 tys

  3,1(0.5%)

  249,9 tys

  2,3(0.4%)

  1,2 mln

  11,2(2.2%)

  990,7 tys

  9,0(1.5%)

  1,7 mln

  14,9(2.3%)

  2,4 mln

  21,0(3.4%)

  1,0 mln

  9,0(1.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,2 mln

  11,2(2.3%)

  2,2 mln

  21,0(3.6%)

  2,3 mln

  21,8(3.9%)

  889,3 tys

  8,1(1.6%)

  1,1 mln

  10,3(1.8%)

  2,1 mln

  19,1(2.9%)

  900,3 tys

  8,0(1.3%)

  627,7 tys

  5,5(0.9%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,3 mln

  12,7(2.6%)

  1,4 mln

  13,7(2.4%)

  1,2 mln

  11,4(2%)

  1,3 mln

  12,1(2.3%)

  904,4 tys

  8,2(1.4%)

  1,0 mln

  9,2(1.4%)

  827,3 tys

  7,3(1.2%)

  519,6 tys

  4,5(0.7%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,7 tys

  2,2(0.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  0,0

  0,0(0%)

  296,1 tys

  2,8(0.5%)

  188,7 tys

  1,8(0.3%)

  233,5 tys

  2,1(0.4%)

  108,9 tys

  1,0(0.2%)

  207,1 tys

  1,9(0.3%)

  179,6 tys

  1,6(0.3%)

  203,0 tys

  1,8(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  50,2 tys

  0,5(0.1%)

  51,4 tys

  0,5(0.1%)

  52,3 tys

  0,5(0.1%)

  54,4 tys

  0,5(0.1%)

  56,4 tys

  0,5(0.1%)

  56,9 tys

  0,5(0.1%)

  56,9 tys

  0,5(0.1%)

  56,4 tys

  0,5(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  45,4 tys

  0,4(0.1%)

  54,0 tys

  0,5(0.1%)

  51,0 tys

  0,5(0.1%)

  48,8 tys

  0,4(0.1%)

  49,2 tys

  0,4(0.1%)

  52,8 tys

  0,5(0.1%)

  52,8 tys

  0,5(0.1%)

  53,2 tys

  0,5(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  2,7 tys

  0,0(0%)

  4,1 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  51,7

  0,0(0%)

  28,9

  0,0(0%)

  56,3 tys

  0,5(0.1%)

  44,9 tys

  0,4(0.1%)

  47,1 tys

  0,4(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  19,8 tys

  0,2(0%)

  20,8 tys

  0,2(0%)

  23,7 tys

  0,2(0%)

  29,2 tys

  0,3(0.1%)

  23,6 tys

  0,2(0%)

  28,1 tys

  0,3(0%)

  27,1 tys

  0,2(0%)

  27,1 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  2,9 tys

  0,0(0%)

  1,8 tys

  0,0(0%)

  4,0 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  4,9 tys

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  40,0 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  41,3 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  66,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bydgoski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 30 363 mieszkańców powiatu bydgoskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 732 kobiet oraz 15 631 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,8% mieszkańców powiatu bydgoskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 20,1% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bydgoskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bydgoskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz zasadnicze zawodowe (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,5%) oraz średnie zawodowe (18,0%).

  16,0% mieszkańców powiatu bydgoskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (15,6% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 706 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,17 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 29,4% ludności (29,7% wśród dziewczynek i 29,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,18.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,7% wśród dziewczyn i 13,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 81,75.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,4% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 28,6% mieszkańców powiatu bydgoskiego w wieku potencjalnej nauki (28,6% kobiet i 28,6% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • pow. bydgoski
  16,4%
  Województwo
  14,8%
  Cały kraj
  17,9%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,7% W miastach
  (wyższe)
 • 17,3% Na wsi
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat bydgoski
  28,3%
  Województwo
  31,0%
  Polska
  33,3%
 • 30,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 33,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 26,6% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • powiat bydgoski
  1,9%
  Województwo
  2,4%
  Kraj
  2,7%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 2,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,5% Na wsi
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat bydgoski
  10,1%
  Kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Cały kraj
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,8% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,6% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,3%
  Kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Kraj
  18,1%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 18,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 15,6% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. bydgoski
  27,8%
  Kujawsko-pomorskie
  26,5%
  Polska
  22,9%
 • 21,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,5% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 27,6% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat bydgoski
  6,3%
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,5%
  Polska
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,9% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 6,5% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  20,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,9%
  Polska
  19,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 20,9% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat bydgoski
  1,1%
  Województwo
  1,2%
  Kraj
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,0% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 706 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  706,0
  Kujawsko-pomorskie
  728,0
  Polska
  811,0
 • 1,17 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. bydgoski
  1,17
  woj. kujawsko-pomorskie
  1,14
  Polska
  1,01
 •  
 • 191,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 189,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 52,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 51,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 15,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 91,18 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat bydgoski
  91,18
  woj. kujawsko-pomorskie
  95,30
  Polska
  96,62
 • 86,40 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. bydgoski
  86,40
  woj. kujawsko-pomorskie
  90,55
  Cała Polska
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bydgoski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bydgoski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 19 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat bydgoski
  19,0
  Województwo
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19
 • 19 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19
 • 9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 9
 •  
 • 564,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 484,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 80,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 6,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 81,75 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  81,75
  woj. kujawsko-pomorskie
  98,62
  Cały kraj
  100,01
 • 77,29 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  77,29
  Kujawsko-pomorskie
  89,30
  Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bydgoski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bydgoski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • pow. bydgoski
  21,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 7
 •  
 • 291,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 226,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 64,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 8,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 8,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bydgoskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  27,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  26,0
  Polska
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 26 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 26
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 18,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 14,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 4,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. bydgoski
  20,0
  Województwo
  23,0
  Polska
  24,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 42,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 29,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 13,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat bydgoski
  12,0
  Województwo
  19,0
  Cały kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 12 Szkoły policealne ogółem
 • 12
 • 12 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 12
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,0% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 29,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 29,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,7% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,6% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 28,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bydgoski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bydgoski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bydgoski, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bydgoskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie bydgoskim znajdowało się 11 hoteli (1 ★★★★, 6 ★★★, 4 ★★), 2 motele (kategorii ★★) oraz 1 pensjonat (kategorii w trakcie kategoryzacji). W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 7 obiektów.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • schroniska młodzieżowe: 1
  • ośrodki wczasowe: 5 (całoroczne: 2)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 4 (całoroczne: 1)
  • kwatery agroturystyczne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • pochylnia wjazdowa: 7
  • drzwi automatycznie otwierane: 2
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 3


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z salą konferencyjną: 14 (liczba sal: 26, liczba miejsc: 1 375)
  • z nagłośnieniem: 11
  • z projektorem multimedialnym: 12
  • z zestawem do wideokonferencji: 5
  • z obsługą techniczną: 6
  • z ekranem: 8
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 11
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 5
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 22


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie bydgoskim: 48 (publiczne: 48, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 14 (przystosowane wejście do budynku: 12, udogodnienia wewnątrz budynku: 13). W powiecie bydgoskim 13 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 1 606 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 1 197 (uczestnicy: 78 965)
  • seanse filmowe: 228 (uczestnicy: 7 245)
  • wystawy: 33 (uczestnicy: 3 605)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 24 (uczestnicy: 3 030)
  • koncerty: 102 (uczestnicy: 11 465)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 122 (uczestnicy: 4 370)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 256 (uczestnicy: 30 730)
  • konkursy: 41 (uczestnicy: 2 585)
  • pokazy teatralne: 38 (uczestnicy: 3 330)
  • konferencje: 4 (uczestnicy: 540)
  • interdyscyplinarne: 5 (uczestnicy: 1 200)
  • warsztaty: 123 (uczestnicy: 2 507)
  • inne: 221 (uczestnicy: 8 358)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 129 (członkowie: 2 207)
  • plastyczne/techniczne: 31 (członkowie: 369)
  • taneczne: 10 (członkowie: 176)
  • muzyczne: 17 (członkowie: 192)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 15)
  • teatralne: 3 (członkowie: 36)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 54)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 19 (członkowie: 586)
  • koło gospodyń wiejskich: 33 (członkowie: 662)
  • inne: 9 (członkowie: 117)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 19 (absolwenci: 260)
  • języków obcych: 4 (absolwenci: 54)
  • plastyczne: 5 (absolwenci: 77)
  • nauki gry na instrumentach: 2 (absolwenci: 26)
  • komputerowe: 3 (absolwenci: 43)


  Wykres - Kursy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Absolwencji kursów organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 1
  • plastyczne: 9
  • muzyczne: 8
  • studia telewizyjne: 1
  • komputerowe: 19
  • ceramiczne: 4
  • sale baletowe/taneczne: 6
  • inne: 3


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 61 (członkowie: 956)
  • teatralne: 10 (członkowie: 129)
  • muzyczne - instrumentalne: 14 (członkowie: 225)
  • wokalne i chóry: 20 (członkowie: 321)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 5 (członkowie: 82)
  • taneczne: 9 (członkowie: 142)
  • inne: 3 (członkowie: 57)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2017 w powiecie bydgoskim działało 1 muzeum lub oddział . Odnotowano 2 245 zwiedzających, co daje 195 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bydgoskim działało 20 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 317 048 wolumenów oraz 19 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 44 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 11 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 9 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 295 110 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 99
  • dostępne dla czytelników: 57
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 57
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 19
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 9
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 15
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 13
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 11


 • Biblioteki naukowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bydgoskim działała 1 biblioteka/filia naukowa posiadająca księgozbiór liczący 16 662 wolumeny w tym ziobry specjalne: 274. Odnotowano 90 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku. We wszystkich placówkach zatudnionych jest 3 pracowników.

  Dla porównania w 2007 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 19 187 wolumenów. Odnotowano 331 czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w ciągu roku.

  Biblioteki naukowe - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek naukowych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 4
  • dostępne dla czytelników: 3
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 3
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 1
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 1
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 1


 • Kluby sportowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bydgoskim działało 60 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 330 członków. Zarejestrowano 3 461 ćwiczących (mężczyźni: 2 614, kobiety: 847, chłopcy do lat 18: 1 785, dziewczęta do lat 18: 661). Aktywnych było 105 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (97), instruktora sportowego (100) oraz inne osoby (32).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bydgoskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat bydgoski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Według danych z 2016 roku w wyniku 77 wypadków drogowych w powiecie bydgoskim odnotowano 10 ofiar śmiertelnych oraz 93 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 67,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 8,8 ofiar śmiertelnych (nieznacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 11,1 ofiar śmiertelnych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 102,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2016 roku w powiecie bydgoskim zarejestrowanych było 90 469 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 67 393 samochodów osobowych (589,0 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski), 10 935 samochodów ciężarowych (104,0 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 288 autobusów (2,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 968 ciągników siodłowych (8,5 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 5 431 motocykli (47,5 - znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 18,1 lat, ma masę całkowitą 1400-1649 kg, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 18,2 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,1 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,7 lat.


  W 2017 roku w powiecie bydgoskim znajdowało się 152 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 taksówek oraz 7 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 77 Wypadki drogowe
 • 10 Ofiary śmiertelne
 • 93 Ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie bydgoskim w latach 2011 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 67,30 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
 • Powiat
  67,3
  Województwo
  48,9
  Kraj
  87,6
 • 8,80 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
 • pow. bydgoski
  8,8
  Kujawsko-pomorskie
  8,5
  Polska
  7,9
 • 11,05 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  11,1
  Województwo
  11,6
  Kraj
  10,6
 • 102,80 Ranni na 100 tys. pojazdów
 • Powiat
  102,8
  Województwo
  71,9
  Kraj
  142,5
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 90 469 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie bydgoskim w 2016 roku
 • 67 393 Samochody osobowe
 • 10 935 Samochody ciężarowe
 • 475 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 288 Autobusy
 • 484 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 968 Ciągniki samochodowe
 • 968   Ciągniki siodłowe
 • 4 970 Ciągniki rolnicze
 • 5 431 Motocykle
 • 1 780   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 5 392 Motorowery
 • 67 393Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Samochody osobowe w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 589,0 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  589,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  552,2
  Kraj
  564,0
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 793
  • 1400-1649 kg18 652
  • 1650-1899 kg15 234
  • 1900 kg i więcej15 714
 • 17 793 do 1399 kg
 • 18 652 1400-1649 kg
 • 15 234 1650-1899 kg
 • 15 714 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 27 369 do 1399 cm3
 • 27 369
 • 34 653 1400-1999 cm3
 • 34 653
 • 5 371 2000 i więcej cm3
 • 5 371
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna35 367
  • olej napędowy20 757
  • gaz (LPG)10 922
  • pozostałe347
 • 35 367 benzyna
 • 20 757 olej napędowy
 • 10 922 gaz (LPG)
 • 347 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 032 do 1 roku
 • 1 032
 • 667 2 lata
 • 667
 • 809 3 lata
 • 809
 • 2 431 4-5 lat
 • 2 431
 • 2 836 6-7 lat
 • 2 836
 • 4 575 8-9 lat
 • 4 575
 • 4 986 10-11 lat
 • 4 986
 • 11 216 12-15 lat
 • 11 216
 • 15 840 16-20 lat
 • 15 840
 • 9 728 21-25 lat
 • 9 728
 • 4 742 26-30 lat
 • 4 742
 • 8 531 31 lat i więcej
 • 8 531
 • 18,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie bydgoskim
 • Tutaj
  18,1 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,0 lat
  Cała Polska
  17,9 lat
 • 10 935Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 104,0 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • pow. bydgoski
  104,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  85,0
  Polska
  92,1
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 5 597 do 999 kg
 • 5 597
 • 2 968 1000-1499 kg
 • 2 968
 • 821 1500-2999 kg
 • 821
 • 80 3000-3499 kg
 • 80
 • 172 3500-4999 kg
 • 172
 • 487 5000-6999 kg
 • 487
 • 372 7000-9999 kg
 • 372
 • 325 10000-14999 kg
 • 325
 • 113 15000 kg i więcej
 • 113
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 920
  • olej napędowy8 286
  • gaz (LPG)502
  • pozostałe227
 • 1 920 benzyna
 • 8 286 olej napędowy
 • 502 gaz (LPG)
 • 227 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 127 do 1 roku
 • 127
 • 113 2 lata
 • 113
 • 136 3 lata
 • 136
 • 427 4-5 lat
 • 427
 • 774 6-7 lat
 • 774
 • 843 8-9 lat
 • 843
 • 722 10-11 lat
 • 722
 • 1 776 12-15 lat
 • 1 776
 • 2 293 16-20 lat
 • 2 293
 • 1 131 21-25 lat
 • 1 131
 • 797 26-30 lat
 • 797
 • 1 796 31 lat i więcej
 • 1 796
 • 18,2 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie bydgoskim
 • pow. bydgoski
  18,2 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  19,3 lat
  Cały kraj
  18,2 lat
 • 288Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Autobusy w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 2,5 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat bydgoski
  2,5
  Kujawsko-pomorskie
  2,8
  Cały kraj
  2,9
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna11
  • olej napędowy264
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe13
 • 11 benzyna
 • 264 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 13 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 37 3 lata
 • 37
 • 11 4-5 lat
 • 11
 • 3 6-7 lat
 • 3
 • 10 8-9 lat
 • 10
 • 5 10-11 lat
 • 5
 • 23 12-15 lat
 • 23
 • 47 16-20 lat
 • 47
 • 24 21-25 lat
 • 24
 • 57 26-30 lat
 • 57
 • 70 31 lat i więcej
 • 70
 • 21,1 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie bydgoskim
 • pow. bydgoski
  21,1 lat
  Województwo
  22,8 lat
  Polska
  20,5 lat
 • 968Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 8,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,5
  Województwo
  7,9
  Cały kraj
  9,4
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy938
  • gaz (LPG)6
  • pozostałe17
 • 7 benzyna
 • 938 olej napędowy
 • 6 gaz (LPG)
 • 17 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 10 do 1 roku
 • 10
 • 5 2 lata
 • 5
 • 36 3 lata
 • 36
 • 67 4-5 lat
 • 67
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 123 8-9 lat
 • 123
 • 105 10-11 lat
 • 105
 • 131 12-15 lat
 • 131
 • 199 16-20 lat
 • 199
 • 82 21-25 lat
 • 82
 • 83 26-30 lat
 • 83
 • 91 31 lat i więcej
 • 91
 • 16,1 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie bydgoskim
 • pow. bydgoski
  16,1 lat
  Województwo
  14,5 lat
  Polska
  11,9 lat
 • 5 431Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Motocykle w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 47,5 Motocykle na 1000 ludności
 • pow. bydgoski
  47,5
  Kujawsko-pomorskie
  41,2
  Kraj
  35,3
 • Motocykle według grup wieku
 • 116 do 1 roku
 • 116
 • 49 2 lata
 • 49
 • 36 3 lata
 • 36
 • 114 4-5 lat
 • 114
 • 155 6-7 lat
 • 155
 • 251 8-9 lat
 • 251
 • 267 10-11 lat
 • 267
 • 471 12-15 lat
 • 471
 • 533 16-20 lat
 • 533
 • 378 21-25 lat
 • 378
 • 662 26-30 lat
 • 662
 • 2 399 31 lat i więcej
 • 2 399
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie bydgoskim
 • pow. bydgoski
  24,7 lat
  Województwo
  26,5 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 152 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 50 km  Będących pod zarządem gminy
 • 83 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 18 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie bydgoskim w latach 2013 - 2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • 1 088,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • pow. bydgoski
  1 088,9 km
  woj. kujawsko-pomorskie
  532,1 km
  Cały kraj
  388,2 km
 • 13,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. bydgoski
  13,1 km
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,6 km
  Polska
  3,2 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba taksówek