Powiat bydgoski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat bydgoski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 122 077 Liczba mieszkańców
 • 1 394 km2 Powierzchnia
 • 88 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 27,8% Stopa urbanizacji
 • Wojciech Porzych Starosta
 • ul. S. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz Adres starostwa powiatowego
 • CBY Tablice rejestracyjne
Powiat bydgoski na mapie
Identyfikatory
 • 0403 TERYT (TERC)
Herb powiatu bydgoskiego
powiat bydgoski herb
Flaga powiatu bydgoskiego
powiat bydgoski flaga

Powiat bydgoski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat bydgoski ma 122 077 mieszkańców, z czego 50,5% stanowią kobiety, a 49,5% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców wzrosła o 36,9%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bydgoskiego w 2050 roku wynosi 146 433, z czego 74 660 to kobiety, a 71 773 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bydgoskiego zawarli w 2021 roku 486 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,8% mieszkańców powiatu bydgoskiego jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 4,1% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bydgoski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -279. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,30 na 1000 mieszkańców powiatu bydgoskiego. W 2021 roku urodziło się 1 000 dzieci, w tym 46,4% dziewczynek i 53,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 407 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,78 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 34,2% zgonów w powiecie bydgoskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 21,8% zgonów w powiecie bydgoskim były nowotwory, a 6,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bydgoskiego przypada 10.56 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 3 081 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 1 178 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bydgoskiego 1 903. W tym samym roku 34 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 22 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 12.

  62,0% mieszkańców powiatu bydgoskiego jest w wieku produkcyjnym, 20,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bydgoskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 122 077 Liczba mieszkańców
 • 61 609 Kobiety
 • 60 468 Mężczyźni
 • 50,5%
  49,5%
 • 102 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 102 kobiet)
 • 98 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 98 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bydgoskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bydgoskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bydgoskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bydgoskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 146 433 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 74 660 Kobiety
 • 71 773 Mężczyźni
 • 50,6%
  49,4%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bydgoskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bydgoskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bydgoskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bydgoskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 39,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  39,8 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  42,2 lat
  Cała Polska
  42,2 lat
 • 40,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bydgoski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bydgoskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,8% Kawalerowie/Panny
 • powiat bydgoski
  28,8%
  woj. kujawsko-pomorskie
  29,2%
  Polska
  28,8%
 • 24,2% Kobiety
  (Panny)
 • 33,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 59,1% Żonaci/Zamężne
 • pow. bydgoski
  59,1%
  Województwo
  56,3%
  Kraj
  55,8%
 • 58,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 59,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 7,6% Wdowcy/Wdowy
 • powiat bydgoski
  7,6%
  Województwo
  9,4%
  Polska
  9,6%
 • 12,5% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 4,1% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • pow. bydgoski
  4,1%
  Województwo
  4,9%
  Kraj
  5,0%
 • 4,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,3% Nieustalone
 • Tutaj
  0,3%
  Województwo
  0,3%
  Kraj
  0,8%
 • 0,4% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bydgoskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • Tutaj
  4,0
  Kujawsko-pomorskie
  4,2
  Cała Polska
  4,4
 • 2,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. bydgoski
  2,3
  Kujawsko-pomorskie
  1,8
  Polska
  1,6
 • 486 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bydgoskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -279 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -130 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -149 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,30 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • pow. bydgoski
  -2,3
  Kujawsko-pomorskie
  -5,6
  Kraj
  -4,9
 • -4,8 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -1,6 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bydgoskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bydgoskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bydgoskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bydgoskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 000 Urodzenia żywe
 • 464 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 536 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,4%
  53,6%
 • 8,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,3
  Kujawsko-pomorskie
  8,1
  Cały kraj
  8,7
 • 33,4 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat bydgoski
  33,4
  woj. kujawsko-pomorskie
  35,1
  Polska
  37,5
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 37 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 37
 • 84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 84
 • 77 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 77
 • 31 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 31
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 0 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0
 • 3 407 g Średnia waga noworodków
 • 3 359 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 449 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 407 g
  Województwo
  3 385 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 2 Waga 5000g i więcej
 • 2
 • 11 Waga 4500g - 4999g
 • 11
 • 108 Waga 4000g - 4499g
 • 108
 • 351 Waga 3500g - 3999g
 • 351
 • 357 Waga 3000g - 3499g
 • 357
 • 116 Waga 2500g - 2999g
 • 116
 • 28 Waga 2000g - 2499g
 • 28
 • 17 Waga 1500g - 1999g
 • 17
 • 7 Waga 1000g - 1499g
 • 7
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 4 Waga poniżej 600g
 • 4
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. bydgoski
  1,22
  Województwo
  1,25
  Kraj
  1,32
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat bydgoski
  0,57
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,60
  Cała Polska
  0,64
 • 0,78 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. bydgoski
  0,78
  Województwo
  0,59
  Kraj
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie bydgoskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 279 Zgony
 • 594 Kobiety
  (Zgony)
 • 685 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 46,4%
  53,6%
 • 7 Zgony niemowląt
 • 4 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 3 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 57,1%
  42,9%
 • 10,6 Zgony na 1000 ludności
 • powiat bydgoski
  10,6
  Kujawsko-pomorskie
  13,8
  Polska
  13,6
 • 127,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. bydgoski
  127,9
  Kujawsko-pomorskie
  169,2
  Cała Polska
  156,7
 • 7,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  7,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  5,6
  Kraj
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  3,3
  Województwo
  3,8
  Kraj
  3,6
 • 0,9 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,9
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bydgoskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 34,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • pow. bydgoski
  34,2%
  Województwo
  37,4%
  Kraj
  34,8%
 • 21,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. bydgoski
  21,8%
  Województwo
  20,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 6,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  6,9%
  Kujawsko-pomorskie
  6,0%
  Cała Polska
  5,4%
 • 235 Zgony spowodowane COVID-19
 • 17,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  17,6
  Cały kraj
  13,3
 • 81,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Kujawsko-pomorskie
  81,0
  Cała Polska
  74,4
 • 227,1 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. bydgoski
  227,1
  Województwo
  288,2
  Cały kraj
  268,1
 • 261,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Kujawsko-pomorskie
  261,4
  Polska
  246,5
 • 355,7 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 377,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 333,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  355,7
  Województwo
  521,8
  Polska
  475,8
 • 70,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 46,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 93,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  70,2
  Kujawsko-pomorskie
  101,3
  Kraj
  70,6
 • 16,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  16,1
  Kujawsko-pomorskie
  34,1
  Cała Polska
  32,6
 • 6,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  6,5
  Kujawsko-pomorskie
  6,1
  Kraj
  6,9
 • 0,7% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat bydgoski
  0,7%
  Kujawsko-pomorskie
  0,5%
  Kraj
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie bydgoskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 84 Osoby w zamachach samobójczych
 • 19 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 65 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 69 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 15 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 52 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 7 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 45 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 39 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 13 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 69 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  69,0
  Kujawsko-pomorskie
  22,0
  Kraj
  36,0
 • 43 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • powiat bydgoski
  43,0
  Województwo
  14,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 7 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 7
 • 6 zażycie innych leków
 • 6
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 2 samookaleczenie powierzchniowe
 • 2
 • 7 rzucenie się z wysokości
 • 7
 • 1 utonięcie / utopienie się
 • 1
 • 49 powieszenie się
 • 49
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 uduszenie się
 • 1
 • 2 samopodpalenie
 • 2
 • 3 inny
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 3 uszkodzenie układu krwionośnego
 • 3
 • 3 rzucenie się z wysokości
 • 3
 • 41 powieszenie się
 • 41
 • 3 rzucenie się pod pojazd ruchu
 • 3
 • 1 uduszenie się
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 15 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 15
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 5 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 5
 • 6 zawód miłosny
 • 6
 • 1 nagła utrata źródła utrzymania
 • 1
 • 2 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 2
 • 1 dokonanie przestępstwa lub wykroczenia
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 4 inna nie wymieniona
 • 4
 • 47 nieustalona
 • 47
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 8 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 8
 • 2 choroba fizyczna
 • 2
 • 2 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 2
 • 3 zawód miłosny
 • 3
 • 1 złe warunki ekonomiczne, długi
 • 1
 • 1 pogorszenie lub nagła utrata zdrowia
 • 1
 • 3 inna nie wymieniona
 • 3
 • 32 nieustalona
 • 32
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 3 12 lat i mniej
 • 3
 • 10 13-18 lat
 • 10
 • 10 19-24 lat
 • 10
 • 6 25-29 lat
 • 6
 • 30 30-49 lat
 • 30
 • 18 50-60 lat
 • 18
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 13-18 lat
 • 2
 • 6 19-24 lat
 • 6
 • 3 25-29 lat
 • 3
 • 20 30-49 lat
 • 20
 • 14 50-60 lat
 • 14
 • 6 70 lat i więcej
 • 6
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy5
  • pod wpływem alkoholu4
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków6
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony69
 • 5 trzeźwy
 • 4 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 6 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 69 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony51
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 51 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 36 kawaler/panna
 • 36
 • 16 żonaty/zamężna
 • 16
 • 4 konkubinat
 • 4
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 10 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 10
 • 15 nieustalony
 • 15
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 19 kawaler/panna
 • 19
 • 11 żonaty/zamężna
 • 11
 • 2 konkubinat
 • 2
 • 3 wdowiec/wdowa
 • 3
 • 8 rozwiedziony/rozwiedziona
 • 8
 • 9 nieustalony
 • 9
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne6
  • podstawowe i gimnazjalne6
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie5
  • wyższe2
  • nieustalony64
 • 6 podstawowe niepełne
 • 6 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 5 średnie
 • 2 wyższe
 • 64 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne3
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie4
  • wyższe1
  • nieustalony43
 • 0 podstawowe niepełne
 • 3 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 4 średnie
 • 1 wyższe
 • 43 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 11 praca
 • 11
 • 14 na utrzymaniu innej osoby
 • 14
 • 5 emerytura
 • 5
 • 1 zasiłek lub alimenty
 • 1
 • 5 bez stałego źródła utrzymania
 • 5
 • 48 nieustalony
 • 48
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 7 praca
 • 7
 • 5 na utrzymaniu innej osoby
 • 5
 • 4 emerytura
 • 4
 • 3 bez stałego źródła utrzymania
 • 3
 • 33 nieustalony
 • 33
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 081 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 1 597 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 484 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Zameldowania z zagranicy
 • 15 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 19 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 1 178 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 621 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 557 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 22 Wymeldowania za granicę
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 915 Saldo migracji
 • 979 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 936 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 1 903 Saldo migracji wewnętrznych
 • 976 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 927 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 12 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 9 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bydgoskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 68,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 67,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 69,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 14,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 12,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bydgoski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie bydgoskim oddano do użytku 1 350 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 11,06 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bydgoskim to 39 328 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 327 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  73,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 26,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bydgoskim to 4,99 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie bydgoskim to 124,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 98,43% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 96,38% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 93,73% mieszkań posiada łazienkę, 86,99% korzysta z centralnego ogrzewania, a 31,87% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie bydgoskim 195 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 4 402 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 4 331 zł/m2. Na rynku pierwotnym odnotowano 32 transakcje (mediana cen - 6 352 zł/m2, średnia - 5 934 zł/m2), a na rynku wtórnym 163 transakcje rynkowe (mediana cen - 4 150 zł/m2, średnia - 4 037 zł/m2).
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 402 zł
 • powiat bydgoski
  4 402 zł
  woj. kujawsko-pomorskie
  4 724 zł
  Cały kraj
  5 248 zł
 • 4 402 zł Ogółem
 • 4 402 zł
 • 4 010 zł do 40 m2
 • 4 010 zł
 • 4 427 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 427 zł
 • 4 868 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 868 zł
 • 4 402 zł od 80,1 m2
 • 4 402 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 331 zł
 • pow. bydgoski
  4 331 zł
  Województwo
  4 663 zł
  Kraj
  5 689 zł
 • 4 331 zł Ogółem
 • 4 331 zł
 • 3 936 zł do 40 m2
 • 3 936 zł
 • 4 339 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 339 zł
 • 4 945 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 945 zł
 • 3 983 zł od 80,1 m2
 • 3 983 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 195
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m242
  • od 40,1 do 60 m280
  • od 60,1 do 80 m242
  • od 80,1 m231
 • 42 do 40 m2
 • 80 od 40,1 do 60 m2
 • 42 od 60,1 do 80 m2
 • 31 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie bydgoskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek pierwotny
 • Wykres - Rynek piewrwotny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek pierwotny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 6 352 zł
 • powiat bydgoski
  6 352 zł
  Kujawsko-pomorskie
  5 462 zł
  Polska
  5 761 zł
 • 6 352 zł Ogółem
 • 6 352 zł
 • 6 125 zł do 40 m2
 • 6 125 zł
 • 6 531 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 531 zł
 • 5 839 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 839 zł
 • Rynek pierwotny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 5 934 zł
 • Tutaj
  5 934 zł
  Województwo
  5 381 zł
  Cały kraj
  6 212 zł
 • 5 934 zł Ogółem
 • 5 934 zł
 • 5 461 zł do 40 m2
 • 5 461 zł
 • 6 445 zł od 40,1 do 60 m2
 • 6 445 zł
 • 5 677 zł od 60,1 do 80 m2
 • 5 677 zł
 • Rynek pierwotny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 32
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m215
  • od 60,1 do 80 m212
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 15 od 40,1 do 60 m2
 • 12 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 4 150 zł
 • pow. bydgoski
  4 150 zł
  Kujawsko-pomorskie
  4 487 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 4 150 zł Ogółem
 • 4 150 zł
 • 3 979 zł do 40 m2
 • 3 979 zł
 • 3 977 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 977 zł
 • 4 519 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 519 zł
 • 4 383 zł od 80,1 m2
 • 4 383 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 4 037 zł
 • Powiat
  4 037 zł
  Województwo
  4 410 zł
  Kraj
  5 276 zł
 • 4 037 zł Ogółem
 • 4 037 zł
 • 3 751 zł do 40 m2
 • 3 751 zł
 • 3 874 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 874 zł
 • 4 633 zł od 60,1 do 80 m2
 • 4 633 zł
 • 3 953 zł od 80,1 m2
 • 3 953 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 163
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m238
  • od 40,1 do 60 m265
  • od 60,1 do 80 m230
  • od 80,1 m230
 • 38 do 40 m2
 • 65 od 40,1 do 60 m2
 • 30 od 60,1 do 80 m2
 • 30 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 39 328 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 326,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  326,60
  Kujawsko-pomorskie
  372,60
  Polska
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 98,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  98,80 m2
  Kujawsko-pomorskie
  70,80 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 32,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,30 m2
  Województwo
  26,40 m2
  Kraj
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 4,45 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Powiat
  4,45
  woj. kujawsko-pomorskie
  3,78
  Polska
  3,82
 • 3,06 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • powiat bydgoski
  3,06
  Województwo
  2,68
  Polska
  2,55
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Powiat
  0,69
  woj. kujawsko-pomorskie
  0,71
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 350 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 11,06 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  11,06
  woj. kujawsko-pomorskie
  4,78
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 6 736 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,99 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  4,99
  Kujawsko-pomorskie
  4,14
  Cały kraj
  3,90
 • 55,18 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. bydgoski
  55,18
  Kujawsko-pomorskie
  19,81
  Cała Polska
  24,07
 • 168 552 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 124,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  124,9 m2
  Kujawsko-pomorskie
  95,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 1,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • powiat bydgoski
  1,38 m2
  Kujawsko-pomorskie
  0,46 m2
  Kraj
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 98,43% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. bydgoski
  98,43%
  Kujawsko-pomorskie
  98,20%
  Kraj
  96,97%
 • 96,38% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Powiat
  96,38%
  Województwo
  95,39%
  Kraj
  94,01%
 • 93,73% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • pow. bydgoski
  93,73%
  Województwo
  92,20%
  Polska
  91,78%
 • 86,99% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat bydgoski
  86,99%
  woj. kujawsko-pomorskie
  82,78%
  Polska
  83,08%
 • 31,87% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  31,87%
  Województwo
  48,94%
  Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat bydgoski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie bydgoskim na 1000 mieszkańców pracuje 201osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 45,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,5% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bydgoskim wynosiło w 2021 roku 3,8% (4,7% wśród kobiet i 3,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bydgoskim wynosiło 5 167,77 PLN, co odpowiada 86.10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bydgoskiego 10 790 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 811 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 979.

  16,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bydgoskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,1% w przemyśle i budownictwie, a 21,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 201 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  201,0
  woj. kujawsko-pomorskie
  231,0
  Polska
  257,0
 • 3,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,7% Kobiety
 • 3,0% Mężczyźni
 • powiat bydgoski
  3,8%
  woj. kujawsko-pomorskie
  7,7%
  Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bydgoskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bydgoskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bydgoskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 168 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat bydgoski
  5 168 PLN
  Kujawsko-pomorskie
  5 287 PLN
  Cała Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bydgoskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 790 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 6 811 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 979 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,63 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 16,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 17,0% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,1% Przemysł i budownictwo
 • 29,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 50,8% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 21,5% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 20,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 22,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,9% Pozostałe
 • 30,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,1% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bydgoskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 24 497 Pracujący ogółem
 • 11 140 Kobiety
 • 13 357 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bydgoskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 20,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 21,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,0% W wieku produkcyjnym
 • 58,0% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 12,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bydgoski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bydgoski
  61,3
  Województwo
  68,0
  Cała Polska
  69,0
 • 28,4 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bydgoski
  28,4
  Województwo
  37,8
  Kraj
  38,2
 • 86,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. bydgoski
  86,5
  Województwo
  124,9
  Cały kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,9% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,1% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bydgoski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie bydgoskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 15 721 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 12 416 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1 250 nowych podmiotów, a 587 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (1 250) podmiotów zarejestrowano w roku 2021, a najmniej (1 063) w roku 2016. W tym samym okresie najwięcej (1 129) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (587) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie bydgoskim najwięcej (1 191) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (15 192) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (232) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 25,4% (3 987) podmiotów, a 73,2% (11 502) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie bydgoskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.6%) oraz Budownictwo (15.3%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 15 721 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 232 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3 987 Przemysł i budownictwo
 • 11 502 Pozostała działalność
 • 1 250 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie bydgoskim w 2021 roku
 • 587 Podmioty wyrejestrowane w powiecie bydgoskim w 2021 roku
 • 12 416 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 15 192 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 15 192
 • 446 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 446
 • 76 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 76
 • 6 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 6
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 15 714 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 15 714
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Przedsiębiorstwa państwowe ogółem
 • 1
 • 22 Spółdzielnie ogółem
 • 22
 • 1 412 Spółki handlowe ogółem
 • 1 412
 • 86  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 86
 • 14  Spółki handlowe - akcyjne
 • 14
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 1 191  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 1 191
 • 81    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 81
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 1
 • 821 Spółki cywilne ogółem
 • 821
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 12 416 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 2 557 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 2 557
 • 1 905 Budownictwo
 • 1 905
 • 1 365 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 1 365
 • 1 309 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 1 309
 • 1 246 Przetwórstwo przemysłowe
 • 1 246
 • 884 Transport i gospodarka magazynowa
 • 884
 • 605 Pozostała działalność
 • 605
 • 511 Informacja i komunikacja
 • 511
 • 417 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 417
 • 406 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 406
 • 327 Edukacja
 • 327
 • 292 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 292
 • 233 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 233
 • 154 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 154
 • 139 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 139
 • 46 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 46
 • 14 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 14
 • 5 Górnictwo i wydobywanie
 • 5
 • 1 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie bydgoskim stwierdzono 1 788 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 14,76 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bydgoskim wynosi 73,00% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bydgoskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,32 (wykrywalność 67%) oraz przeciwko mieniu - 6,44 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 1,82 (99%), o charakterze gospodarczym - 2,48 (63%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,23 (96%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 788 Przestępstwa ogółem
 • 1 788
 • 1 129 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 1 129
 • 300 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 300
 • 221 Przestępstwa drogowe
 • 221
 • 28 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 28
 • 780 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 780
 • 14,76 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat bydgoski
  14,76
  Województwo
  19,90
  Polska
  21,51
 • 9,32 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat bydgoski
  9,32
  Województwo
  12,00
  Kraj
  12,82
 • 2,48 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat bydgoski
  2,48
  Kujawsko-pomorskie
  4,94
  Cały kraj
  5,89
 • 1,82 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,82
  Kujawsko-pomorskie
  1,88
  Kraj
  1,85
 • 0,23 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. bydgoski
  0,23
  Kujawsko-pomorskie
  0,28
  Polska
  0,35
 • 6,44 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat bydgoski
  6,44
  woj. kujawsko-pomorskie
  9,91
  Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 73% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  73%
  woj. kujawsko-pomorskie
  74%
  Polska
  71%
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat bydgoski
  68%
  Województwo
  71%
  Kraj
  64%
 • 63% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  63%
  Kujawsko-pomorskie
  68%
  Polska
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • pow. bydgoski
  100%
  woj. kujawsko-pomorskie
  99%
  Polska
  99%
 • 96% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat bydgoski
  96%
  woj. kujawsko-pomorskie
  91%
  Polska
  89%
 • 53% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. bydgoski
  53%
  woj. kujawsko-pomorskie
  58%
  Cała Polska
  53%

Powiat bydgoski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bydgoskiego wyniosła w 2021 roku 99,2 mln złotych, co daje 819 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 1.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu bydgoskiego - 26.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (17.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 16,8 mln złotych, czyli 17,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bydgoskiego wyniosła w 2021 roku 112,1 mln złotych, co daje 926 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.1% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (48.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (23.9%) oraz z Dział 852 - Pomoc społeczna (9.2%). W budżecie powiatu bydgoskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 397 złotych na mieszkańca (42,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 16,0 złotych na mieszkańca (1,7%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bydgoskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bydgoskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bydgoskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  74,8 mln

  673(100%)

  65,9 mln

  587(100%)

  65,8 mln

  579(100%)

  80,3 mln

  697(100%)

  82,9 mln

  711(100%)

  94,9 mln

  804(100%)

  96,6 mln

  809(100%)

  99,2 mln

  819(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  16,4 mln

  147(22%)

  16,9 mln

  149(25.6%)

  16,1 mln

  141(24.5%)

  15,8 mln

  136(19.7%)

  18,6 mln

  159(22.4%)

  16,5 mln

  139(17.4%)

  24,8 mln

  206(25.6%)

  26,3 mln

  215(26.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  26,7 mln

  239(35.7%)

  14,5 mln

  128(22%)

  15,6 mln

  136(23.6%)

  24,6 mln

  212(30.7%)

  22,3 mln

  190(26.9%)

  31,2 mln

  263(32.9%)

  21,7 mln

  180(22.5%)

  17,6 mln

  144(17.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,1 mln

  99,5(14.9%)

  10,6 mln

  93,4(16%)

  10,6 mln

  92,6(16.1%)

  12,7 mln

  110(15.9%)

  13,2 mln

  112(15.9%)

  15,2 mln

  128(16%)

  15,4 mln

  128(15.9%)

  17,0 mln

  139(17.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  13,0 mln

  116(17.4%)

  15,1 mln

  133(22.9%)

  14,7 mln

  128(22.3%)

  8,0 mln

  69,3(10%)

  8,4 mln

  71,7(10.2%)

  10,0 mln

  83,9(10.5%)

  11,8 mln

  97,7(12.2%)

  11,8 mln

  96,8(11.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  944,7 tys

  8,5(1.3%)

  2,8 mln

  25,1(4.3%)

  2,9 mln

  25,5(4.4%)

  3,4 mln

  29,6(4.3%)

  3,5 mln

  29,7(4.2%)

  3,8 mln

  31,7(4%)

  5,1 mln

  42,1(5.2%)

  6,7 mln

  55,1(6.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,8 mln

  16,5(2.5%)

  1,8 mln

  15,9(2.7%)

  1,8 mln

  16,0(2.8%)

  1,9 mln

  16,3(2.4%)

  2,0 mln

  17,5(2.5%)

  2,3 mln

  19,6(2.4%)

  2,5 mln

  21,1(2.6%)

  2,9 mln

  24,0(2.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  3,4 mln

  30,0(4.5%)

  2,8 mln

  25,2(4.3%)

  2,2 mln

  18,8(3.3%)

  2,6 mln

  22,2(3.2%)

  2,8 mln

  24,1(3.4%)

  2,4 mln

  20,3(2.5%)

  2,5 mln

  20,7(2.6%)

  2,6 mln

  21,2(2.6%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  15,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  159,5 tys

  1,4(0.2%)

  532,7 tys

  4,5(0.6%)

  1,5 mln

  12,9(1.6%)

  949,4 tys

  7,9(1%)

  1,7 mln

  14,0(1.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  519,8 tys

  4,7(0.7%)

  679,9 tys

  6,0(1%)

  785,9 tys

  6,9(1.2%)

  774,0 tys

  6,7(1%)

  1,3 mln

  11,4(1.6%)

  1,4 mln

  11,5(1.4%)

  972,7 tys

  8,1(1%)

  1,1 mln

  9,0(1.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  52,6 tys

  0,5(0.1%)

  49,9 tys

  0,4(0.1%)

  112,8 tys

  1,0(0.2%)

  245,7 tys

  2,1(0.3%)

  306,1 tys

  2,6(0.4%)

  391,4 tys

  3,3(0.4%)

  239,8 tys

  2,0(0.2%)

  421,6 tys

  3,5(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  149,0 tys

  1,3(0.2%)

  144,4 tys

  1,3(0.2%)

  182,8 tys

  1,6(0.3%)

  154,7 tys

  1,3(0.2%)

  238,0 tys

  2,0(0.3%)

  592,6 tys

  5,0(0.6%)

  194,6 tys

  1,6(0.2%)

  382,8 tys

  3,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,7 tys

  2,2(0.4%)

  310,4 tys

  2,7(0.4%)

  310,5 tys

  2,6(0.4%)

  321,8 tys

  2,7(0.3%)

  324,5 tys

  2,7(0.3%)

  327,6 tys

  2,7(0.3%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  106,3 tys

  1,0(0.1%)

  94,9 tys

  0,8(0.1%)

  152,1 tys

  1,3(0.2%)

  129,4 tys

  1,1(0.2%)

  100,0 tys

  0,9(0.1%)

  100,0 tys

  0,8(0.1%)

  110,0 tys

  0,9(0.1%)

  120,0 tys

  1,0(0.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  104,6 tys

  0,9(0.1%)

  99,0 tys

  0,9(0.2%)

  110,8 tys

  1,0(0.2%)

  203,4 tys

  1,8(0.3%)

  200,9 tys

  1,7(0.2%)

  88,8 tys

  0,7(0.1%)

  193,6 tys

  1,6(0.2%)

  107,6 tys

  0,9(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  63,0 tys

  0,6(0.1%)

  70,9 tys

  0,6(0.1%)

  83,7 tys

  0,7(0.1%)

  84,0 tys

  0,7(0.1%)

  87,8 tys

  0,7(0.1%)

  86,0 tys

  0,7(0.1%)

  58,1 tys

  0,5(0.1%)

  68,8 tys

  0,6(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  152,4 tys

  1,4(0.2%)

  101,6 tys

  0,9(0.2%)

  118,6 tys

  1,0(0.2%)

  452,5 tys

  3,9(0.6%)

  103,4 tys

  0,9(0.1%)

  14,7 tys

  0,1(0%)

  47,3 tys

  0,4(0%)

  58,2 tys

  0,5(0.1%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  56,1 tys

  0,5(0.1%)

  27,1 tys

  0,2(0%)

  27,1 tys

  0,2(0%)

  25,6 tys

  0,2(0%)

  28,3 tys

  0,2(0%)

  31,6 tys

  0,3(0%)

  31,6 tys

  0,3(0%)

  29,6 tys

  0,2(0%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  136,5 tys

  1,2(0.2%)

  142,2 tys

  1,3(0.2%)

  114,8 tys

  1,0(0.2%)

  98,5 tys

  0,8(0.1%)

  77,7 tys

  0,7(0.1%)

  64,9 tys

  0,5(0.1%)

  31,6 tys

  0,3(0%)

  11,9 tys

  0,1(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  10,0 tys

  0,1(0%)

  10,0 tys

  0,1(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  20,0 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  19,9 tys

  0,2(0%)

  5,2 tys

  0,0(0%)

  7,0 tys

  0,1(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bydgoskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bydgoskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bydgoski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bydgoskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  73,2 mln

  658(100%)

  69,1 mln

  616(100%)

  71,6 mln

  630(100%)

  77,7 mln

  675(100%)

  86,2 mln

  739(100%)

  101,6 mln

  861(100%)

  103,2 mln

  864(100%)

  112,1 mln

  926(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  27,1 mln

  242(37%)

  30,3 mln

  268(43.9%)

  33,4 mln

  292(46.7%)

  37,8 mln

  326(48.6%)

  42,0 mln

  358(48.7%)

  47,5 mln

  400(46.8%)

  46,9 mln

  390(45.4%)

  54,1 mln

  443(48.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  16,9 mln

  152(23.1%)

  17,0 mln

  151(24.7%)

  16,0 mln

  139(22.3%)

  17,6 mln

  151(22.6%)

  15,0 mln

  127(17.3%)

  17,5 mln

  148(17.2%)

  26,0 mln

  216(25.2%)

  26,8 mln

  219(23.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  7,4 mln

  66,4(10.1%)

  7,9 mln

  70,1(11.5%)

  9,3 mln

  81,0(13%)

  7,3 mln

  62,6(9.3%)

  7,8 mln

  66,8(9.1%)

  8,5 mln

  72,0(8.4%)

  10,6 mln

  87,7(10.2%)

  10,3 mln

  84,5(9.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  2,2 mln

  19,6(3%)

  2,1 mln

  19,0(3.1%)

  2,4 mln

  20,8(3.3%)

  2,4 mln

  20,8(3.1%)

  2,7 mln

  23,3(3.2%)

  3,6 mln

  30,1(3.5%)

  4,7 mln

  38,9(4.5%)

  6,7 mln

  54,6(5.9%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  12,7 mln

  114(17.4%)

  5,8 mln

  51,5(8.4%)

  6,5 mln

  57,2(9.1%)

  5,5 mln

  47,7(7.1%)

  6,7 mln

  57,1(7.8%)

  15,1 mln

  127(14.9%)

  4,9 mln

  40,8(4.8%)

  3,0 mln

  24,8(2.7%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,7 mln

  14,9(2.3%)

  2,4 mln

  21,0(3.4%)

  1,0 mln

  9,0(1.4%)

  610,8 tys

  5,3(0.8%)

  3,7 mln

  31,3(4.3%)

  1,5 mln

  12,9(1.5%)

  2,7 mln

  22,3(2.6%)

  3,0 mln

  24,4(2.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  1,5 mln

  13,7(2.1%)

  1,4 mln

  12,3(2%)

  1,2 mln

  10,6(1.7%)

  1,6 mln

  13,4(2%)

  1,8 mln

  15,6(2.1%)

  1,6 mln

  13,8(1.6%)

  1,3 mln

  10,9(1.3%)

  1,3 mln

  10,6(1.2%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,0 mln

  9,2(1.4%)

  827,3 tys

  7,3(1.2%)

  519,6 tys

  4,5(0.7%)

  479,5 tys

  4,1(0.6%)

  547,2 tys

  4,7(0.6%)

  587,1 tys

  4,9(0.6%)

  689,0 tys

  5,7(0.7%)

  746,1 tys

  6,1(0.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,1 mln

  19,1(2.9%)

  900,3 tys

  8,0(1.3%)

  627,7 tys

  5,5(0.9%)

  920,8 tys

  7,9(1.2%)

  1,4 mln

  12,0(1.6%)

  563,1 tys

  4,7(0.6%)

  493,7 tys

  4,1(0.5%)

  568,1 tys

  4,7(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  246,7 tys

  2,2(0.3%)

  310,4 tys

  2,7(0.4%)

  310,5 tys

  2,6(0.4%)

  321,8 tys

  2,7(0.3%)

  324,5 tys

  2,7(0.3%)

  327,6 tys

  2,7(0.3%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  56,9 tys

  0,5(0.1%)

  56,9 tys

  0,5(0.1%)

  56,4 tys

  0,5(0.1%)

  55,8 tys

  0,5(0.1%)

  129,5 tys

  1,1(0.2%)

  486,6 tys

  4,1(0.5%)

  84,7 tys

  0,7(0.1%)

  235,0 tys

  1,9(0.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  207,1 tys

  1,9(0.3%)

  179,6 tys

  1,6(0.3%)

  203,0 tys

  1,8(0.3%)

  208,0 tys

  1,8(0.3%)

  175,4 tys

  1,5(0.2%)

  110,7 tys

  0,9(0.1%)

  92,4 tys

  0,8(0.1%)

  93,0 tys

  0,8(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  52,8 tys

  0,5(0.1%)

  52,8 tys

  0,5(0.1%)

  53,2 tys

  0,5(0.1%)

  52,5 tys

  0,5(0.1%)

  49,6 tys

  0,4(0.1%)

  48,0 tys

  0,4(0%)

  47,8 tys

  0,4(0%)

  52,1 tys

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  28,1 tys

  0,3(0%)

  27,1 tys

  0,2(0%)

  27,1 tys

  0,2(0%)

  25,6 tys

  0,2(0%)

  26,6 tys

  0,2(0%)

  31,6 tys

  0,3(0%)

  31,6 tys

  0,3(0%)

  29,1 tys

  0,2(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  56,3 tys

  0,5(0.1%)

  44,9 tys

  0,4(0.1%)

  47,1 tys

  0,4(0.1%)

  49,4 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,7 tys

  0,1(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  44,9

  0,0(0%)

  700

  0,0(0%)

  3,8 tys

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  4,5 tys

  0,0(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,5

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  1,9 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,0(0%)

  1,4 tys

  0,0(0%)

  2,4 tys

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  66,9 tys

  0,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  47,0 tys

  0,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bydgoski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 30 900 mieszkańców powiatu bydgoskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 14 925 kobiet oraz 15 975 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,9% wykształcenie policealne, 10,1% średnie ogólnokształcące, a 16,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 27,8% mieszkańców powiatu bydgoskiego, gimnazjalnym 6,3%, natomiast 20,1% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bydgoskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bydgoskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,4%) oraz zasadnicze zawodowe (21,4%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,5%) oraz średnie zawodowe (18,0%).

  W roku 2021 w powiecie bydgoskim mieściło się 35 przedszkoli, w których do 173 oddziałów uczęszczało 3 515 dzieci (1 726 dziewczynek oraz 1 789 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bydgoskim mieściło się 16 przedszkoli, w których do 65 oddziałów uczęszczało 1 456 dzieci (708 dziewczynek oraz 748 chłopców). Dostępne były 1 374 miejsca.

  16,9% mieszkańców powiatu bydgoskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,9% wśród dziewczynek i 16,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 838 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,99 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 36 szkół podstawowych, w których w 583 oddziałach uczyło się 11 188 uczniów (5 412 kobiet oraz 5 776 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie bydgoskim placówkę miało 36 szkół podstawowych, w których w 364 oddziałach uczyło się 7 148 uczniów (3 478 kobiet oraz 3 670 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,6% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 28,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 19,2 uczniów.

  W powiecie bydgoskim znajduje się 5 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 484 uczniów (270 kobiet oraz 214 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 108 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie bydgoskim placówkę miały 4 licea ogólnokształcące, w których w 19 oddziałach uczyło się 529 uczniów (316 kobiet oraz 213 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 171 absolwentów.

  W powiecie bydgoskim znajduje się 5 Branżowych szkół I stopnia, w których w 19 oddziałach uczyło się 289 uczniów (87 kobiet oraz 202 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,1% mieszkańców (13,0% wśród dziewczyn i 13,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 25,5 uczniów. 15,2 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 26,2% mieszkańców powiatu bydgoskiego w wieku potencjalnej nauki (26,5% kobiet i 26,0% mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • powiat bydgoski
  16,4%
  Województwo
  14,8%
  Kraj
  17,9%
 • 18,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 13,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  28,3%
  woj. kujawsko-pomorskie
  31,0%
  Cały kraj
  33,3%
 • 30,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,3% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,9%
  Kujawsko-pomorskie
  2,4%
  Polska
  2,7%
 • 2,8% Kobiety
  (policealne)
 • 0,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. bydgoski
  10,1%
  woj. kujawsko-pomorskie
  11,5%
  Polska
  12,4%
 • 12,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  16,3%
  woj. kujawsko-pomorskie
  17,1%
  Polska
  18,1%
 • 14,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 18,0% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 27,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. bydgoski
  27,8%
  Województwo
  26,5%
  Polska
  22,9%
 • 21,4% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 34,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 6,3% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat bydgoski
  6,3%
  Województwo
  5,5%
  Cały kraj
  5,2%
 • 5,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,8% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,1% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Powiat
  20,1%
  Województwo
  20,9%
  Kraj
  19,3%
 • 22,4% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,7% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. bydgoski
  1,1%
  Kujawsko-pomorskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,4% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 838 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  838,0
  Województwo
  836,0
  Kraj
  896,0
 • 0,99 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Powiat
  0,99
  Województwo
  0,99
  Kraj
  0,89
 •  
 • 35Przedszkola
 • 24 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 1 Przedszkola specjalne
 • 173 Oddziały
 • 50 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 8 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 3 406 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat bydgoski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3 515 Dzieci
 • 1 726 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 1 789 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 49,1%
  50,9%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 65 2 lata i mniej
 • 65
 • 770 3 lata
 • 770
 • 940 4 lata
 • 940
 • 1 012 5 lata
 • 1 012
 • 710 6 lat
 • 710
 • 18 7 lat i więcej
 • 18
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 30 2 lata i mniej
 • 30
 • 392 3 lata
 • 392
 • 461 4 lata
 • 461
 • 493 5 lata
 • 493
 • 343 6 lat
 • 343
 • 7 7 lat i więcej
 • 7
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 35 2 lata i mniej
 • 35
 • 378 3 lata
 • 378
 • 479 4 lata
 • 479
 • 519 5 lata
 • 519
 • 367 6 lat
 • 367
 • 11 7 lat i więcej
 • 11
 • 1 071 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 249,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 248,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 67,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 66,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4Punkty przedszkolne
 • 4 Oddziały
 • 120 Miejsca
  (rok 2018)
 • Wykres - Punkty przedszkolne (powiat bydgoski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 88 Dzieci
 • 47 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 41 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 53,4%
  46,6%
 • Rozkład dzieci w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 33 3 lata
 • 33
 • 34 4 lata
 • 34
 • 19 5 lata
 • 19
 • Rozkład dziewczynek w punktach przedszkolnych według wieku
 • 2 2 lata i mniej
 • 2
 • 21 3 lata
 • 21
 • 16 4 lata
 • 16
 • 8 5 lata
 • 8
 • Rozkład chłopców w punktach przedszkolnych według wieku
 • 12 3 lata
 • 12
 • 18 4 lata
 • 18
 • 11 5 lata
 • 11
 •  
 • 3,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat bydgoski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 571 Oddziały
 • 11 153 Uczniowie
 • 5 401 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 752 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 48,4%
  51,6%
 • 1 457 Uczniowie w 1 klasie
 • 656 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 801 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 233 Absolwenci
 • 593 Kobiety
  (absolwenci)
 • 640 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 12 Oddziały
 • 35 Uczniowie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie)
 • 24 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 31,4%
  68,6%
 • 9 Absolwenci
 • 3 Kobiety
  (absolwenci)
 • 6 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 19,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  19,2
  woj. kujawsko-pomorskie
  16,7
  Kraj
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 19,2 Szkoły podstawowe ogółem
 • 19,2
 • 19,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 19,2
 • 19,5 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 19,5
 • 2,9 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 2,9
 •  
 • 859,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 716,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 143,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 14,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat bydgoski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 13 Oddziały
 • 342 Uczniowie
 • 216 Kobiety
  (uczniowie)
 • 126 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 63,2%
  36,8%
 • 86 Uczniowie w 1 klasie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 32 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 50 Absolwenci
 • 30 Kobiety
  (absolwenci)
 • 20 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 6 Oddziały
 • 142 Uczniowie
 • 54 Kobiety
  (uczniowie)
 • 88 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 38,0%
  62,0%
 • 58 Absolwenci
 • 26 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 25,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  25,5
  woj. kujawsko-pomorskie
  26,6
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 28,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 2,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat bydgoski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 94 Uczniowie w 1 klasie
 • 27 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 67 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 1Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 3 Oddziały
 • 6 Uczniowie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 16,7%
  83,3%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 15,2Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • pow. bydgoski
  15,2
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,2
  Polska
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 15,2 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 15,2
 • 17,7 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 17,7
 • 2,0 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 2,0
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,9% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,9% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,6% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 15,2% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 13,0% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 26,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 26,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 26,0% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bydgoski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bydgoski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bydgoski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bydgoskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie bydgoskim znajdowało się 8 hoteli (1 ★★★★, 4 ★★★, 3 ★★), 2 motele (kategorii ★★) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 3 obiekty.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 2
  • ośrodki wczasowe: 3 (całoroczne: 2)
  • ośrodki kolonijne: 1 (całoroczne: 0)
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 3 (całoroczne: 1)
  • pokoje gościnne: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):
  • pochylnia wjazdowa: 6
  • drzwi automatycznie otwierane: 3
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
  • z salą konferencyjną: 9 (liczba sal: 16, liczba miejsc: 1 080)
  • z nagłośnieniem: 7
  • z projektorem multimedialnym: 6
  • z zestawem do wideokonferencji: 2
  • z obsługą techniczną: 2
  • z ekranem: 7
  • z flipchartem (tablica suchościeralna): 7
  • z komputerem/laptopem na wyposażeniu: 4
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 12


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie bydgoskim: 58 (publiczne: 58, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie bydgoskim 5 instytucji posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 716 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 767 (uczestnicy: 27 127)
  • seanse filmowe: 23 (uczestnicy: 750)
  • wystawy: 26 (uczestnicy: 1 318)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 522)
  • koncerty: 51 (uczestnicy: 6 528)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 88 (uczestnicy: 2 146)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 120 (uczestnicy: 5 467)
  • konkursy: 61 (uczestnicy: 1 538)
  • pokazy teatralne: 17 (uczestnicy: 622)
  • interdyscyplinarne: 2 (uczestnicy: 150)
  • warsztaty: 215 (uczestnicy: 2 192)
  • inne: 156 (uczestnicy: 5 894)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 97 (członkowie: 1 443)
  • plastyczne/techniczne: 24 (członkowie: 273)
  • taneczne: 4 (członkowie: 88)
  • muzyczne: 16 (członkowie: 188)
  • informatyczne: 1 (członkowie: 10)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 10)
  • teatralne: 2 (członkowie: 17)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 5 (członkowie: 46)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 16 (członkowie: 520)
  • inne: 27 (członkowie: 291)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
  • plastyczne: 11
  • muzyczne: 9
  • komputerowe: 4
  • ceramiczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1
  • inne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
  • ogółem: 47 (członkowie: 485)
  • teatralne: 4 (członkowie: 33)
  • muzyczne - instrumentalne: 20 (członkowie: 182)
  • wokalne i chóry: 14 (członkowie: 176)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 4 (członkowie: 44)
  • taneczne: 4 (członkowie: 42)
  • inne: 1 (członkowie: 8)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Muzea w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie bydgoskim działało 6 muzeów łącznie z oddziałami. Odnotowano 1 167 zwiedzających, co daje 96 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

  Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 w powiecie bydgoskim działało 18 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 287 160 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 34 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działało 20 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 295 110 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 89
  • dostępne dla czytelników: 47
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 44
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 14
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 13
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 16
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 15


 • Kluby sportowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bydgoskim działało 60 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 3 330 członków. Zarejestrowano 3 461 ćwiczących (mężczyźni: 2 614, kobiety: 847, chłopcy do lat 18: 1 785, dziewczęta do lat 18: 661). Aktywnych było 105 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (97), instruktora sportowego (100) oraz inne osoby (32).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bydgoskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bydgoski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat bydgoski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według danych z 2021 roku w wyniku 59 wypadków drogowych w powiecie bydgoskim odnotowano 15 ofiar śmiertelnych oraz 67 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 48,3 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 12,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 5,6 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju) oraz 57,8 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

  W 2021 roku w powiecie bydgoskim zarejestrowanych było 107 279 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 80 731 samochodów osobowych (670,3 na każdy 1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla całej Polski), 12 516 samochodów ciężarowych (114,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 295 autobusów (2,4 - znacznie mniej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski), 1 247 ciągników siodłowych (10,4 - więcej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej od wartości dla kraju) oraz 6 654 motocykli (55,3 - znacznie więcej od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

  Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
  • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 19,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
  • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 19,4 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
  • typowy autobus ma szacunkowy wiek 23,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,7 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
  • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 24,7 lat.


  W 2021 roku w powiecie bydgoskim znajdowały się 173 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 7 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 7 licencji na taksówki.
 • Wypadki drogowe w powiecie bydgoskim
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 59 Wypadki drogowe
  (rok 2021)
 • 15 Ofiary śmiertelne
  (rok 2021)
 • 67 Ranni
  (rok 2021)
 • 18 Lekko ranni
 • 49 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w powiecie bydgoskim w latach 2010 - 2021,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
 • 48,33 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. bydgoski
  48,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  38,9
  Cały kraj
  59,9
 • 12,29 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • powiat bydgoski
  12,3
  Kujawsko-pomorskie
  6,0
  Cały kraj
  5,9
 • 54,88 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2021)
 • pow. bydgoski
  54,9
  Województwo
  42,3
  Polska
  69,4
 • 5,59 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • Tutaj
  5,6
  Województwo
  7,6
  Cały kraj
  7,6
 • 57,79 Ranni na 100 tys. pojazdów
  (rok 2020)
 • pow. bydgoski
  57,8
  Województwo
  49,0
  Polska
  80,2
 • 25,42 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. bydgoski
  25,4
  Kujawsko-pomorskie
  15,3
  Kraj
  9,8
 • 113,56 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2021)
 • pow. bydgoski
  113,6
  Województwo
  108,7
  Cały kraj
  115,8
 • Pojazdy
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
 • 107 279 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie bydgoskim w 2020 roku
 • 80 731 Samochody osobowe
 • 12 516 Samochody ciężarowe
 • 112 Samochody ciężarowo-osobowe
 • 295 Autobusy
 • 674 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
 • 1 247 Ciągniki samochodowe
 • 1 247   Ciągniki siodłowe
 • 5 162 Ciągniki rolnicze
 • 6 654 Motocykle
 • 2 225   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
 • 6 087 Motorowery
 • 80 731Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Samochody osobowe w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 670,3 Samochody osobowe na 1000 ludności
 • pow. bydgoski
  670,3
  woj. kujawsko-pomorskie
  646,2
  Cały kraj
  656,3
 • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
  • do 1399 kg17 242
  • 1400-1649 kg20 207
  • 1650-1899 kg19 456
  • 1900 kg i więcej23 826
 • 17 242 do 1399 kg
 • 20 207 1400-1649 kg
 • 19 456 1650-1899 kg
 • 23 826 1900 kg i więcej
 • Samochody osobowe według pojemności silnika
 • 30 386 do 1399 cm3
 • 30 386
 • 43 091 1400-1999 cm3
 • 43 091
 • 7 254 2000 i więcej cm3
 • 7 254
 • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna40 556
  • olej napędowy26 184
  • gaz (LPG)12 882
  • pozostałe1 109
 • 40 556 benzyna
 • 26 184 olej napędowy
 • 12 882 gaz (LPG)
 • 1 109 pozostałe
 • Samochody osobowe według grup wieku
 • 1 094 do 1 roku
 • 1 094
 • 893 2 lata
 • 893
 • 1 337 3 lata
 • 1 337
 • 3 159 4-5 lat
 • 3 159
 • 3 175 6-7 lat
 • 3 175
 • 3 950 8-9 lat
 • 3 950
 • 4 518 10-11 lat
 • 4 518
 • 13 493 12-15 lat
 • 13 493
 • 15 999 16-20 lat
 • 15 999
 • 12 832 21-25 lat
 • 12 832
 • 8 343 26-30 lat
 • 8 343
 • 11 938 31 lat i więcej
 • 11 938
 • 19,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie bydgoskim
 • pow. bydgoski
  19,1 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  20,0 lat
  Polska
  18,8 lat
 • 12 516Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Samochody ciężarowe w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 114,3 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
 • powiat bydgoski
  114,3
  Kujawsko-pomorskie
  95,5
  Cały kraj
  104,5
 • Samochody ciężarowe według grup ładowności
 • 6 034 do 999 kg
 • 6 034
 • 3 846 1000-1499 kg
 • 3 846
 • 942 1500-2999 kg
 • 942
 • 78 3000-3499 kg
 • 78
 • 165 3500-4999 kg
 • 165
 • 510 5000-6999 kg
 • 510
 • 405 7000-9999 kg
 • 405
 • 384 10000-14999 kg
 • 384
 • 152 15000 kg i więcej
 • 152
 • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna1 912
  • olej napędowy9 168
  • gaz (LPG)507
  • pozostałe929
 • 1 912 benzyna
 • 9 168 olej napędowy
 • 507 gaz (LPG)
 • 929 pozostałe
 • Samochody ciężarowe według grup wieku
 • 148 do 1 roku
 • 148
 • 142 2 lata
 • 142
 • 116 3 lata
 • 116
 • 464 4-5 lat
 • 464
 • 711 6-7 lat
 • 711
 • 682 8-9 lat
 • 682
 • 880 10-11 lat
 • 880
 • 1 892 12-15 lat
 • 1 892
 • 2 188 16-20 lat
 • 2 188
 • 1 869 21-25 lat
 • 1 869
 • 1 005 26-30 lat
 • 1 005
 • 2 419 31 lat i więcej
 • 2 419
 • 19,4 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie bydgoskim
 • Powiat
  19,4 lat
  Kujawsko-pomorskie
  20,6 lat
  Kraj
  19,4 lat
 • 295Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Autobusy w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 2,4 Autobusy na 1000 ludności
 • powiat bydgoski
  2,4
  Województwo
  3,0
  Kraj
  3,3
 • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna9
  • olej napędowy229
  • gaz (LPG)0
  • pozostałe57
 • 9 benzyna
 • 229 olej napędowy
 • 0 gaz (LPG)
 • 57 pozostałe
 • Autobusy według grup wieku
 • 1 do 1 roku
 • 1
 • 2 4-5 lat
 • 2
 • 36 6-7 lat
 • 36
 • 12 8-9 lat
 • 12
 • 2 10-11 lat
 • 2
 • 24 12-15 lat
 • 24
 • 40 16-20 lat
 • 40
 • 33 21-25 lat
 • 33
 • 31 26-30 lat
 • 31
 • 114 31 lat i więcej
 • 114
 • 23,8 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie bydgoskim
 • pow. bydgoski
  23,8 lat
  woj. kujawsko-pomorskie
  24,4 lat
  Cały kraj
  21,6 lat
 • 1 247Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Ciągniki siodłowe w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 10,4 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
 • Powiat
  10,4
  Województwo
  9,7
  Polska
  12,3
 • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
  • benzyna7
  • olej napędowy1 079
  • gaz (LPG)6
  • pozostałe155
 • 7 benzyna
 • 1 079 olej napędowy
 • 6 gaz (LPG)
 • 155 pozostałe
 • Ciągniki siodłowe według grup wieku
 • 12 do 1 roku
 • 12
 • 10 2 lata
 • 10
 • 11 3 lata
 • 11
 • 90 4-5 lat
 • 90
 • 121 6-7 lat
 • 121
 • 129 8-9 lat
 • 129
 • 50 10-11 lat
 • 50
 • 257 12-15 lat
 • 257
 • 152 16-20 lat
 • 152
 • 178 21-25 lat
 • 178
 • 84 26-30 lat
 • 84
 • 153 31 lat i więcej
 • 153
 • 16,7 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie bydgoskim
 • Powiat
  16,7 lat
  Kujawsko-pomorskie
  15,4 lat
  Cały kraj
  12,6 lat
 • 6 654Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie bydgoskim
 • Motocykle w powiecie bydgoskim w latach 2009 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 55,3 Motocykle na 1000 ludności
 • Powiat
  55,3
  Województwo
  49,0
  Polska
  43,6
 • Motocykle według grup wieku
 • 113 do 1 roku
 • 113
 • 61 2 lata
 • 61
 • 58 3 lata
 • 58
 • 215 4-5 lat
 • 215
 • 145 6-7 lat
 • 145
 • 184 8-9 lat
 • 184
 • 236 10-11 lat
 • 236
 • 763 12-15 lat
 • 763
 • 749 16-20 lat
 • 749
 • 595 21-25 lat
 • 595
 • 456 26-30 lat
 • 456
 • 3 079 31 lat i więcej
 • 3 079
 • 24,7 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie bydgoskim
 • powiat bydgoski
  24,7 lat
  Kujawsko-pomorskie
  26,6 lat
  Cały kraj
  24,2 lat
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 173 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 83 km  Będących pod zarządem gminy
 • 84 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie bydgoskim w latach 2013 - 2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 1 240,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Powiat
  1 240,9 km
  Województwo
  768,9 km
  Polska
  591,9 km
 • 14,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • pow. bydgoski
  14,2 km
  woj. kujawsko-pomorskie
  6,8 km
  Polska
  4,9 km
 • 7 Liczba licencji na taksówki
 • 7 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami