Sławków w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, wypadki drogowe, wynagrodzenie)

Sławków - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Sławków to miasto leżące w południowej Polsce. Należy do województwa śląskiego, powiatu będzińskiego. Jest siedzibą gminy miejskiej Sławków.
 • 6 879 Liczba mieszkańców
 • 36,7 km² Powierzchnia
 • 187,6 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 263 – 368,2 m n.p.m Wysokość
 • VIII-IX wiek Data założenia
 • 1286; ponownie 1958, 1984 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 32 Numer kierunkowy
 • SBE Tablice rejestracyjne
 • Rafał Alfred Adamczyk Burmistrz miasta
Sławków na mapie
Identyfikatory
 • 19.388050.3046 Współrzędne GPS
 • 2401081 TERYT (TERC)
 • 0943285 SIMC
Herb miasta Sławków
Sławków herb
Flaga miasta Sławków
Sławków flaga

Jak Sławków wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Sławków na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Sławków wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Sławków plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
15Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
24Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
34Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
62Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
65Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
75Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim zawodowym w Polsce
78Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
97Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
103Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
108Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko mienu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
116Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
127Miasta z największym odsetkiem rozwódek/rozwodników w Polsce
129Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
130Miasta o największej powierzchni w Polsce
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
189Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
208Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
210Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkań
213Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
231Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
234Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
251Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
254Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
263Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce

Sławków - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
41-260Poczta Sławków, ul. genad Sikorskiego Władysława 8
41-260Skrytki Pocztowe Poczta Sławków, ul. genad Sikorskiego Władysława 8

Sławków - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Sławkowie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Oddział w Sosnowcu
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Partyzantów 1
41-200 Sosnowiec
Urząd Miasta Sławkowa
(32) 293-15-52
(32) 2931233wew.168
Rynek 1
41-260 Sławków

Sławków - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Sławków jest małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 6 879, z czego 51,8% stanowią kobiety, a 48,2% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców wzrosła o 2,6%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,4 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Sławkowa zawarli w 2022 roku 24 małżeństw, co odpowiada 3,5 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,9 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  24,7% mieszkańców Sławkowa jest stanu wolnego, 56,0% żyje w małżeństwie, 9,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,1% to wdowy/wdowcy.

  Sławków ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -42. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,09 na 1000 mieszkańców Sławkowa. W 2022 roku urodziło się 55 dzieci, w tym 52,7% dziewczynek i 47,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 274 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,42 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 35,7% zgonów w Sławkowie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,6% zgonów w Sławkowie były nowotwory, a 4,8% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Sławkowa przypada 14.07 zgonów. Jest to więcej od wartości średniej dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 81 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 66 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Sławkowa 15. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 3.

  57,3% mieszkańców Sławkowa jest w wieku produkcyjnym, 17,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 25,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Sławkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 6 879 Liczba mieszkańców
 • 3 561 Kobiety
 • 3 318 Mężczyźni
 • 51,8%
  48,2%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 93 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 93 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Sławkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Sławkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Sławkowie w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Sławkowa
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,4 lat Średni wiek mieszkańców
 • Sławków
  43,4 lat
  woj. śląskie
  43,0 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,9 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,8 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Sławków, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Sławkowa
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Sławków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Sławków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Sławków,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 24,7% Kawalerowie/Panny
 • Sławków
  24,7%
  śląskie
  27,0%
  Kraj
  29,1%
 • 20,0% Kobiety
  (Panny)
 • 29,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,0% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  55,9%
  woj. śląskie
  55,6%
  Cały kraj
  54,0%
 • 54,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 58,1% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,1% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  10,2%
  Województwo
  9,2%
  Cała Polska
  8,5%
 • 16,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 9,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  9,0%
  śląskie
  8,0%
  Polska
  7,6%
 • 9,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 8,3% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,1% Nieustalone
 • Tutaj
  0,2%
  woj. śląskie
  0,2%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,1% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,1% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Sławkowie w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,5 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Sławków
  3,5
  woj. śląskie
  3,9
  Polska
  4,1
 • 1,9 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,9
  Województwo
  1,7
  Cały kraj
  1,6
 • 24 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Sławkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -42 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -10 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -32 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,09 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,1
  woj. śląskie
  -5,8
  Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Sławkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Sławkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Sławkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Sławkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 55 Urodzenia żywe
 • 29 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 26 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 52,7%
  47,3%
 • 8,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,0
  śląskie
  7,3
  Kraj
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Miasto
  28,9
  Województwo
  32,5
  Kraj
  35,1
 • 5 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 5
 • 27 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 27
 • 89 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 30 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 30
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 274 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 221 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 318 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 274 g
  śląskie
  3 296 g
  Kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 68 Waga 4000g - 4499g
 • 68
 • 246 Waga 3500g - 3999g
 • 246
 • 364 Waga 3000g - 3499g
 • 364
 • 165 Waga 2500g - 2999g
 • 165
 • 48 Waga 2000g - 2499g
 • 48
 • 15 Waga 1500g - 1999g
 • 15
 • 9 Waga 1000g - 1499g
 • 9
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,17 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,17
  Województwo
  1,21
  Cały kraj
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Sławków
  0,54
  śląskie
  0,59
  Polska
  0,61
 • 0,42 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,42
  woj. śląskie
  0,56
  Kraj
  0,68
 • Statystyki zgonów w Sławkowie w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 97 Zgony
 • 39 Kobiety
  (Zgony)
 • 58 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 40,2%
  59,8%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 14,1 Zgony na 1000 ludności
 • Sławków
  14,1
  Województwo
  13,0
  Polska
  11,9
 • 235,5 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  235,5
  woj. śląskie
  179,4
  Cała Polska
  147,0
 • 2,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,2
  Województwo
  4,8
  Kraj
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Tutaj
  4,0
  woj. śląskie
  3,5
  Polska
  3,1
 • 1,0 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  1,0
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie będzińskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 35,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  35,7%
  woj. śląskie
  35,1%
  Polska
  34,8%
 • 19,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Sławków
  19,6%
  śląskie
  20,2%
  Cały kraj
  19,6%
 • 4,8% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  4,8%
  śląskie
  3,8%
  Polska
  5,4%
 • 410 Zgony spowodowane COVID-19
 • 6,9 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • śląskie
  6,9
  Polska
  13,3
 • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  83,3
  Cała Polska
  74,4
 • 322,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Miasto
  322,8
  śląskie
  304,2
  Cała Polska
  268,1
 • 279,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  279,8
  Polska
  246,5
 • 587,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 600,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 572,0 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Sławków
  587,0
  śląskie
  529,0
  Polska
  475,8
 • 103,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 55,7 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 151,3 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  103,5
  Województwo
  81,3
  Kraj
  70,6
 • 33,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  33,9
  śląskie
  39,9
  Polska
  32,6
 • 3,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Sławków
  3,9
  Województwo
  6,9
  Cały kraj
  6,9
 • 0,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Sławków
  0,3%
  śląskie
  0,5%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 81 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 41 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 40 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 3 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 66 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 32 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 18 Saldo migracji
 • 12 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 15 Saldo migracji wewnętrznych
 • 9 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 6 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 3 Saldo migracji zagranicznych
 • 3 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Sławkowie w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 14,1% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 64,4% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 61,5% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 67,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 21,2% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 24,4% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 17,8% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Sławków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sławków - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sławkowie oddano do użytku 25 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,63 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Sławkowie to 2 556 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 372 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Sławkowie to 5,92 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Sławkowie to 155,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,33% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 97,16% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 94,75% mieszkań posiada łazienkę, 80,76% korzysta z centralnego ogrzewania, a 62,82% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu będzińskiego.

  Powiat będziński - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 556 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 371,60 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  371,60
  woj. śląskie
  423,90
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 87,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Sławków
  87,10 m2
  woj. śląskie
  72,70 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 32,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  32,40 m2
  śląskie
  30,80 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 4,37 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Sławków
  4,37
  Województwo
  3,79
  Polska
  3,83
 • 2,69 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Miasto
  2,69
  woj. śląskie
  2,36
  Polska
  2,42
 • 0,62 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Sławków
  0,62
  śląskie
  0,62
  Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 25 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,63 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  3,63
  śląskie
  4,31
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 148 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,92 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Sławków
  5,92
  Województwo
  4,13
  Polska
  3,89
 • 21,51 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Sławków
  21,51
  woj. śląskie
  17,79
  Polska
  24,56
 • 3 897 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 155,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  155,9 m2
  Województwo
  101,8 m2
  Cała Polska
  92,3 m2
 • 0,57 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,57 m2
  woj. śląskie
  0,44 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,33% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Tutaj
  99,33%
  Województwo
  99,05%
  Cały kraj
  97,71%
 • 97,16% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  97,16%
  woj. śląskie
  96,66%
  Cały kraj
  95,10%
 • 94,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  94,75%
  woj. śląskie
  95,69%
  Kraj
  93,66%
 • 80,76% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Sławków
  80,76%
  woj. śląskie
  84,31%
  Cały kraj
  85,62%
 • 62,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  62,82%
  Województwo
  68,18%
  Cały kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Sławków - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Sławkowie na 1000 mieszkańców pracuje 395osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Sławkowie wynosiło w 2022 roku 6,2% (6,2% wśród kobiet i 6,2% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sławkowie wynosiło 5 671,96 PLN, co odpowiada 84.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Sławkowa 1 109 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 262 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -847.

  3,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Sławkowa pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,5% w przemyśle i budownictwie, a 30,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,6% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 395 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  395,0
  Województwo
  393,0
  Kraj
  402,0
 • 6,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 6,2% Kobiety
 • 6,2% Mężczyźni
 • Tutaj
  6,2%
  Województwo
  3,7%
  Kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Sławkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Sławkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Sławkowie w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 672 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Sławków
  5 672 PLN
  Województwo
  6 728 PLN
  Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Sławkowie w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 1 109 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 262 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -847 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,24 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 3,5% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3,3% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 33,5% Przemysł i budownictwo
 • 20,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 46,4% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 30,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 28,3% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 33,6% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 2,6% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 3,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 1,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 29,4% Pozostałe
 • 44,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Sławkowie w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,5% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 57,3% W wieku produkcyjnym
 • 51,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 25,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 32,1% Kobiety
  (59+ lat)
 • 17,8% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Sławków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 74,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Sławków
  74,5
  śląskie
  70,5
  Cała Polska
  69,0
 • 43,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  43,9
  śląskie
  41,1
  Cały kraj
  38,2
 • 143,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Sławków
  143,9
  woj. śląskie
  139,7
  Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 58,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 62,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 55,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 41,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 38,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 44,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Sławków - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Sławkowie w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 738 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 569 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 51 nowych podmiotów, a 35 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (73) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (45) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (103) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (20) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Sławkowie najwięcej (60) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (708) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,8% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 21,8% (161) podmiotów, a 77,4% (571) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Sławkowie najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.0%) oraz Budownictwo (13.7%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 738 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 161 Przemysł i budownictwo
 • 571 Pozostała działalność
 • 51 Podmioty nowo zarejestrowane w Sławkowie w 2022 roku
 • 35 Podmioty wyrejestrowane w Sławkowie w 2022 roku
 • 569 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 708 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 708
 • 22 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 22
 • 8 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 8
 • 738 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 738
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 Spółdzielnie ogółem
 • 3
 • 68 Spółki handlowe ogółem
 • 68
 • 8  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 8
 • 1  Spółki handlowe - akcyjne
 • 1
 • 60  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 60
 • 7    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 7
 • 40 Spółki cywilne ogółem
 • 40
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 569 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 165 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 165
 • 78 Budownictwo
 • 78
 • 57 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 57
 • 56 Transport i gospodarka magazynowa
 • 56
 • 47 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 47
 • 47 Przetwórstwo przemysłowe
 • 47
 • 23 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 23
 • 17 Pozostała działalność
 • 17
 • 16 Informacja i komunikacja
 • 16
 • 14 Edukacja
 • 14
 • 14 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 14
 • 13 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 13
 • 11 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 11
 • 5 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 5
 • 3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 3
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 1 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sławków - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Sławkowie stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 283 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 41,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Sławkowie wynosi 80,70% i jest porównywalny do wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Sławkowa najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 18,70 (wykrywalność 66%) oraz o charakterze gospodarczym - 19,03 (wykrywalność 91%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 13,89 (51%), drogowe - 2,01 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,64 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Sławkowa.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Sławków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 283 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 283
 • 129 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 129
 • 131 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 131
 • 14 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 14
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 4
 • 96 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 96
 • 41,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  41,02
  woj. śląskie
  35,08
  Kraj
  22,81
 • 18,70 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Sławków
  18,70
  śląskie
  14,39
  Kraj
  12,98
 • 19,03 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,03
  śląskie
  17,79
  Polska
  6,99
 • 2,01 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,01
  woj. śląskie
  1,68
  Kraj
  1,82
 • 0,64 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Sławków
  0,64
  woj. śląskie
  0,44
  Cała Polska
  0,35
 • 13,89 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  13,89
  woj. śląskie
  14,31
  Kraj
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Sławków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  81%
  woj. śląskie
  80%
  Kraj
  71%
 • 67% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Miasto
  67%
  woj. śląskie
  67%
  Cała Polska
  63%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  91%
  Województwo
  88%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  93%
  śląskie
  89%
  Kraj
  88%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Sławków
  52%
  woj. śląskie
  60%
  Cała Polska
  51%

Sławków - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Sławkowa wyniosła w 2022 roku 47,9 mln złotych, co daje 6,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Sławkowa - 25.1% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (18.2%) oraz na Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11.8%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 2,4 mln złotych, czyli 5,0% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Sławkowa wyniosła w 2022 roku 52,3 mln złotych, co daje 7,6 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 3.4% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (47.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (12.4%) oraz z Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10.6%). W budżecie Sławkowa wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,5 tys złotych na mieszkańca (20,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 36,8 złotych na mieszkańca (0,5%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 25,8%.
 • Wydatki budżetu w Sławkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Sławkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Sławków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Sławkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  37,3 mln

  5,2 tys(100%)

  30,2 mln

  4,3 tys(100%)

  33,8 mln

  4,8 tys(100%)

  35,0 mln

  5,0 tys(100%)

  41,9 mln

  6,0 tys(100%)

  49,7 mln

  7,1 tys(100%)

  48,7 mln

  7,0 tys(100%)

  47,9 mln

  6,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  8,2 mln

  1,2 tys(22%)

  8,8 mln

  1,2 tys(29%)

  8,8 mln

  1,2 tys(25.9%)

  9,0 mln

  1,3 tys(25.6%)

  9,6 mln

  1,4 tys(23%)

  10,1 mln

  1,5 tys(20.3%)

  12,1 mln

  1,8 tys(24.8%)

  12,0 mln

  1,7 tys(25.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  3,9 mln

  551(10.5%)

  4,1 mln

  583(13.6%)

  5,5 mln

  782(16.3%)

  5,5 mln

  776(15.6%)

  5,4 mln

  769(12.8%)

  5,3 mln

  761(10.6%)

  5,7 mln

  824(11.7%)

  8,7 mln

  1,3 tys(18.2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  14,6 mln

  2,0 tys(39%)

  3,6 mln

  515(12.1%)

  3,4 mln

  481(10%)

  4,7 mln

  669(13.5%)

  4,0 mln

  580(9.7%)

  14,5 mln

  2,1 tys(29.3%)

  8,7 mln

  1,3 tys(17.8%)

  5,7 mln

  823(11.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  0,0

  0,0(0%)

  49,5 tys

  7,0(0.2%)

  83,9 tys

  11,9(0.2%)

  6,2 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  607(8.7%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,9 mln

  554(10.5%)

  6,9 mln

  980(22.9%)

  2,5 mln

  352(7.3%)

  2,5 mln

  348(7%)

  2,4 mln

  350(5.8%)

  2,3 mln

  329(4.6%)

  2,2 mln

  324(4.6%)

  3,0 mln

  439(6.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  1,9 mln

  271(5.2%)

  2,4 mln

  334(7.8%)

  2,9 mln

  412(8.6%)

  2,8 mln

  401(8.1%)

  2,5 mln

  352(5.9%)

  1,8 mln

  254(3.5%)

  2,7 mln

  396(5.6%)

  2,6 mln

  385(5.5%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  824,9 tys

  116(2.2%)

  1,0 mln

  146(3.4%)

  1,1 mln

  156(3.2%)

  1,7 mln

  238(4.8%)

  1,3 mln

  188(3.1%)

  1,6 mln

  229(3.2%)

  3,5 mln

  509(7.2%)

  2,3 mln

  329(4.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  1,3 mln

  184(3.5%)

  1,5 mln

  210(4.9%)

  1,5 mln

  210(4.4%)

  1,6 mln

  232(4.7%)

  7,0 mln

  1,0 tys(16.7%)

  1,5 mln

  216(3%)

  1,4 mln

  206(2.9%)

  1,6 mln

  226(3.2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  299,9 tys

  42,2(0.8%)

  284,6 tys

  40,2(0.9%)

  272,8 tys

  38,7(0.8%)

  263,4 tys

  37,4(0.8%)

  256,6 tys

  36,7(0.6%)

  219,5 tys

  31,7(0.4%)

  202,5 tys

  29,4(0.4%)

  772,2 tys

  112(1.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  404,6 tys

  56,9(1.1%)

  412,9 tys

  58,3(1.4%)

  412,5 tys

  58,6(1.2%)

  395,5 tys

  56,2(1.1%)

  241,0 tys

  34,5(0.6%)

  2,0 mln

  295(4.1%)

  1,8 mln

  264(3.7%)

  677,4 tys

  98,5(1.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  629,6 tys

  88,6(1.7%)

  520,3 tys

  73,4(1.7%)

  1,4 mln

  203(4.2%)

  556,2 tys

  79,0(1.6%)

  569,0 tys

  81,5(1.4%)

  595,3 tys

  85,8(1.2%)

  599,0 tys

  86,8(1.2%)

  635,7 tys

  92,4(1.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  123,2 tys

  17,3(0.3%)

  115,6 tys

  16,3(0.4%)

  148,9 tys

  21,2(0.4%)

  133,6 tys

  19,0(0.4%)

  147,9 tys

  21,2(0.4%)

  161,0 tys

  23,2(0.3%)

  204,2 tys

  29,6(0.4%)

  292,3 tys

  42,5(0.6%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  218,2 tys

  30,7(0.6%)

  221,2 tys

  31,2(0.7%)

  201,2 tys

  28,6(0.6%)

  369,1 tys

  52,4(1.1%)

  277,2 tys

  39,7(0.7%)

  280,0 tys

  40,4(0.6%)

  480,0 tys

  69,6(1%)

  187,2 tys

  27,2(0.4%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  103,2 tys

  14,5(0.3%)

  46,6 tys

  6,6(0.2%)

  62,9 tys

  8,9(0.2%)

  77,7 tys

  11,0(0.2%)

  54,1 tys

  7,7(0.1%)

  37,6 tys

  5,4(0.1%)

  80,3 tys

  11,6(0.2%)

  149,1 tys

  21,7(0.3%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  171,5 tys

  24,1(0.5%)

  219,8 tys

  31,0(0.7%)

  223,1 tys

  31,7(0.7%)

  170,5 tys

  24,2(0.5%)

  181,2 tys

  26,0(0.4%)

  138,7 tys

  20,0(0.3%)

  134,4 tys

  19,5(0.3%)

  106,0 tys

  15,4(0.2%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,7 tys

  7,1(0.1%)

  8,3 tys

  1,2(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  62,2 tys

  8,8(0.2%)

  57,5 tys

  8,2(0.1%)

  48,4 tys

  7,0(0.1%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  1,8 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  1,6 tys

  0,2(0%)

  1,2 tys

  0,2(0%)

  2,1 tys

  0,3(0%)

  4,0 tys

  0,6(0%)

  2,2 tys

  0,3(0%)

  1,4 tys

  0,2(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  596

  0,1(0%)

  276

  0,0(0%)

  297

  0,0(0%)

  895

  0,1(0%)

  268

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  528

  0,1(0%)

  125

  0,0(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  636,6 tys

  89,6(1.7%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  52,9 tys

  7,6(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  0,8(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Sławkowie według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Sławkowa według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Sławków, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Sławkowa według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  34,1 mln

  4,8 tys(100%)

  31,7 mln

  4,5 tys(100%)

  33,1 mln

  4,7 tys(100%)

  36,3 mln

  5,2 tys(100%)

  38,4 mln

  5,5 tys(100%)

  48,4 mln

  6,9 tys(100%)

  50,9 mln

  7,3 tys(100%)

  52,3 mln

  7,6 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  16,4 mln

  2,3 tys(48%)

  17,2 mln

  2,4 tys(54.2%)

  17,7 mln

  2,5 tys(53.4%)

  19,7 mln

  2,8 tys(54.3%)

  17,4 mln

  2,5 tys(45.2%)

  15,8 mln

  2,3 tys(32.6%)

  17,3 mln

  2,5 tys(33.9%)

  25,0 mln

  3,6 tys(47.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,2 mln

  588(12.2%)

  4,7 mln

  667(14.9%)

  4,9 mln

  702(14.9%)

  5,0 mln

  705(13.7%)

  5,4 mln

  777(14.1%)

  6,6 mln

  956(13.7%)

  8,0 mln

  1,2 tys(15.7%)

  6,5 mln

  941(12.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  8,7 mln

  1,2 tys(25.4%)

  1,9 mln

  270(6%)

  1,3 mln

  186(4%)

  2,6 mln

  373(7.2%)

  2,2 mln

  312(5.7%)

  7,0 mln

  1,0 tys(14.5%)

  6,9 mln

  995(13.5%)

  5,6 mln

  809(10.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  101

  0,0(0%)

  43,7 tys

  6,2(0.1%)

  89,8 tys

  12,7(0.3%)

  48,3 tys

  6,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,2 mln

  612(8.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  69,3 tys

  9,8(0.2%)

  74,3 tys

  10,6(0.2%)

  42,5 tys

  6,0(0.1%)

  56,2 tys

  8,0(0.1%)

  1,9 mln

  277(4%)

  1,9 mln

  279(3.8%)

  1,9 mln

  281(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  640,5 tys

  90,1(1.9%)

  643,6 tys

  90,9(2%)

  623,8 tys

  88,6(1.9%)

  845,1 tys

  120(2.3%)

  840,0 tys

  120(2.2%)

  836,7 tys

  121(1.7%)

  3,0 mln

  431(5.8%)

  1,4 mln

  204(2.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  413,7 tys

  58,2(1.2%)

  359,9 tys

  50,8(1.1%)

  483,3 tys

  68,7(1.5%)

  1,1 mln

  150(2.9%)

  1,6 mln

  235(4.3%)

  2,0 mln

  290(4.2%)

  2,2 mln

  317(4.3%)

  1,1 mln

  154(2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  324(6.7%)

  5,2 mln

  730(16.3%)

  836,2 tys

  119(2.5%)

  729,9 tys

  104(2%)

  674,4 tys

  96,6(1.8%)

  597,8 tys

  86,2(1.2%)

  671,5 tys

  97,4(1.3%)

  1,0 mln

  146(1.9%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  398,4 tys

  56,1(1.2%)

  484,4 tys

  68,4(1.5%)

  467,1 tys

  66,4(1.4%)

  460,8 tys

  65,4(1.3%)

  362,5 tys

  51,9(0.9%)

  445,2 tys

  64,2(0.9%)

  1,6 mln

  230(3.1%)

  500,3 tys

  72,7(1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  279,1 tys

  39,3(0.8%)

  229,2 tys

  32,4(0.7%)

  671,0 tys

  95,3(2%)

  393,7 tys

  55,9(1.1%)

  267,3 tys

  38,3(0.7%)

  21,3 tys

  3,1(0%)

  4,2 tys

  0,6(0%)

  204,5 tys

  29,7(0.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  682,3 tys

  96,0(2%)

  157,2 tys

  22,2(0.5%)

  436,4 tys

  62,0(1.3%)

  21,0 tys

  3,0(0.1%)

  15,8 tys

  2,3(0%)

  15,6 tys

  2,2(0%)

  30,8 tys

  4,5(0.1%)

  121,9 tys

  17,7(0.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  51,1 tys

  7,2(0.1%)

  45,4 tys

  6,4(0.1%)

  25,8 tys

  3,7(0.1%)

  122,8 tys

  17,4(0.3%)

  9,9 tys

  1,4(0%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  288,2 tys

  41,8(0.6%)

  120,7 tys

  17,5(0.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  50,2 tys

  7,1(0.1%)

  56,7 tys

  8,0(0.2%)

  56,3 tys

  8,0(0.2%)

  68,4 tys

  9,7(0.2%)

  1,1 mln

  152(2.8%)

  3,3 mln

  480(6.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,6 tys

  3,7(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  50,7 tys

  7,1(0.1%)

  8,3 tys

  1,2(0%)

  3,8 tys

  0,5(0%)

  62,2 tys

  8,8(0.2%)

  57,5 tys

  8,2(0.1%)

  48,4 tys

  7,0(0.1%)

  3,2 tys

  0,5(0%)

  1,8 tys

  0,3(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  596

  0,1(0%)

  276

  0,0(0%)

  297

  0,0(0%)

  795

  0,1(0%)

  268

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  528

  0,1(0%)

  125

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  52,3 tys

  7,4(0.2%)

  3,0 tys

  0,4(0%)

  39,7

  0,0(0%)

  2,9 tys

  0,4(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  15,7 tys

  2,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  48,8

  0,0(0%)

  12,9 tys

  1,8(0%)

  110

  0,0(0%)

  46,6

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  532,0 tys

  77,1(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  11,0 tys

  1,5(0%)

  523,0 tys

  73,8(1.7%)

  116,5 tys

  16,5(0.4%)

  0,0

  0,0(0%)

  874,5 tys

  125(2.3%)

  885,4 tys

  128(1.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  7,1 tys

  1,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  17,5 tys

  2,5(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Sławków - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1 530 mieszkańców Sławkowa jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 747 kobiet oraz 782 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 25,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,6% wykształcenie policealne, 11,8% średnie ogólnokształcące, a 23,5% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 19,7% mieszkańców Sławkowa, gimnazjalnym 2,6%, natomiast 10,4% podstawowym ukończonym. 3,0% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Sławkowa mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Sławkowie największy odsetek ma wykształcenie wyższe (28,8%) oraz średnie zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie średnie zawodowe (27,5%) oraz zasadnicze zawodowe (24,8%).

  W roku 2021 w Sławkowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 9 oddziałów uczęszczało 223 dzieci (124 dziewczynki oraz 99 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w Sławkowie mieściło się 1 przedszkole, w którym do 8 oddziałów uczęszczało 177 dzieci (81 dziewczynek oraz 96 chłopców). Dostępnych było 177 miejsc.

  16,5% mieszkańców Sławkowa w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,5% wśród dziewczynek i 14,7% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 868 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 0,78 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę mają 2 szkoły podstawowe, w których w 25 oddziałach uczyło się 541 uczniów (266 kobiet oraz 275 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Sławkowie placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 18 oddziałach uczyło się 370 uczniów (175 kobiet oraz 195 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,9% ludności (30,3% wśród dziewczynek i 27,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 21,6 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,11.

  W Sławkowie znajduje się 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 4 oddziałach uczyło się 94 uczniów (47 kobiet oraz 47 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 26 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w Sławkowie placówkę miała 1 liceum ogólnokształcące, w którym w 5 oddziałach uczyło się 135 uczniów (77 kobiet oraz 58 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 26 absolwentów.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 18,4% mieszkańców (16,7% wśród dziewczyn i 20,0% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23,5 uczniów.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 20,2% mieszkańców Sławkowa w wieku potencjalnej nauki (19,1% kobiet i 21,1% mężczyzn).

 • 25,4% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  25,4%
  Województwo
  23,3%
  Kraj
  25,2%
 • 28,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 21,5% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 39,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Sławków
  39,0%
  śląskie
  36,2%
  Cała Polska
  35,2%
 • 39,3% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 38,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,6% Wykształcenie policealne
 • Miasto
  3,6%
  śląskie
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,0% Kobiety
  (policealne)
 • 2,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,8% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  11,8%
  Województwo
  11,3%
  Cały kraj
  11,9%
 • 14,3% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 9,0% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 23,5% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Sławków
  23,5%
  Województwo
  21,5%
  Cały kraj
  20,0%
 • 20,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 27,5% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,7% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  19,7%
  Województwo
  24,0%
  Cały kraj
  21,2%
 • 15,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,8% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,6% Wykształcenie gimnazjalne
 • Miasto
  2,6%
  Województwo
  2,9%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 10,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  10,4%
  woj. śląskie
  10,6%
  Cała Polska
  12,3%
 • 12,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 8,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,0% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  3,0%
  Województwo
  2,9%
  Cały kraj
  3,1%
 • 2,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,2% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 868 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Sławków
  868,0
  Województwo
  906,0
  Cała Polska
  883,0
 • 0,78 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • Tutaj
  0,78
  śląskie
  0,81
  Cały kraj
  0,89
 •  
 • 1Przedszkola
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 9 Oddziały
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 207 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (Sławków) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 223 Dzieci
 • 124 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 99 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 55,6%
  44,4%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 50 3 lata
 • 50
 • 66 4 lata
 • 66
 • 48 5 lata
 • 48
 • 57 6 lat
 • 57
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 28 3 lata
 • 28
 • 41 4 lata
 • 41
 • 23 5 lata
 • 23
 • 30 6 lat
 • 30
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 22 3 lata
 • 22
 • 25 4 lata
 • 25
 • 25 5 lata
 • 25
 • 27 6 lat
 • 27
 •  
 • 15,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 15,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista przedszkoli i punktów przedszkolnych w Sławkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sławkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Miejskie Przedszkole w Sławkowie
  Publiczne
  32 293-15-64
  32 293-15-64
  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 10
  41-260 Sławków
  920416
  "Akademia Jasia i Małgosi" Jacek Trawczyńśki
  Niepubliczne
  ul. Wał 36
  41-260 Sławków
  ---
 • Szkoły podstawowe w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Sławków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 25 Oddziały
 • 541 Uczniowie
 • 266 Kobiety
  (uczniowie)
 • 275 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,2%
  50,8%
 • 53 Uczniowie w 1 klasie
 • 30 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 71 Absolwenci
 • 39 Kobiety
  (absolwenci)
 • 32 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,6Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Sławków
  21,6
  woj. śląskie
  17,2
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 37,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 33,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 88,11 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  88,11
  Województwo
  97,17
  Polska
  95,71
 • 87,62 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,62
  woj. śląskie
  95,97
  Kraj
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sławków) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Sławków) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Sławkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sławkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  SZKOŁA PODSTAWOWA (JAN BARANOWSKI)
  Publiczna
  32 293-10-39
  32 260-98-56
  ul. BROWARNA 55
  41-260 Sławków
  1941235
 • Szkoły ponadpodstawowe w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (Sławków) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 4 Oddziały
 • 94 Uczniowie
 • 47 Kobiety
  (uczniowie)
 • 47 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 50,0%
  50,0%
 • 18 Uczniowie w 1 klasie
 • 11 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 26 Absolwenci
 • 13 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 23,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,5
  woj. śląskie
  26,5
  Polska
  26,3
 •  
 • 9,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 7,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadpodstawowych w Sławkowie(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Sławkowie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące
  Publiczne
  32 293-17-48
  32 260-98-96
  ul. Gen.Wł.Sikorskiego 4
  41-260 Sławków
  372-
 • Edukacyjne grupy wieku w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 16,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 18,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,9% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 16,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 16,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 18,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 20,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 19,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 21,1% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Sławków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Sławków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Sławków, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Sławków - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Sławkowie

 • Turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów (na podstawie danych GUS z 2022 roku):
  • inne obiekty hotelowe: 1
  • szkolne schroniska młodzieżowe: 1


 • Kultura i rekreacja w Sławkowie
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Sławkowie: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W Sławkowie 1 instytucja posiada sale widowiskowe, w których znajduje się 177 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 111 (uczestnicy: 5 274)
  • seanse filmowe: 48 (uczestnicy: 1 515)
  • wystawy: 8 (uczestnicy: 670)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 1 (uczestnicy: 170)
  • koncerty: 15 (uczestnicy: 1 870)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 34)
  • konkursy: 10 (uczestnicy: 175)
  • pokazy teatralne: 5 (uczestnicy: 490)
  • warsztaty: 20 (uczestnicy: 280)
  • inne: 1 (uczestnicy: 70)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 32 (członkowie: 356)
  • plastyczne/techniczne: 12 (członkowie: 79)
  • taneczne: 4 (członkowie: 51)
  • muzyczne: 3 (członkowie: 78)
  • fotograficzne i filmowe: 1 (członkowie: 10)
  • teatralne: 5 (członkowie: 34)
  • literackie: 1 (członkowie: 7)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 64)
  • inne: 2 (członkowie: 33)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (absolwenci: 7)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
  • plastyczne: 1
  • muzyczne: 1
  • sale baletowe/taneczne: 1


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Według danych z 2022 w Sławkowie działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 42 676 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 4 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 39 313 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 17
  • dostępne dla czytelników: 11
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 9
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Sławkowie działały 2 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 137 członków. Zarejestrowano 127 ćwiczących (mężczyźni: 122, kobiety: 5, chłopcy do lat 18: 100, dziewczęta do lat 18: 5). Aktywne były 2 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (2), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Sławkowie w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Sławkowie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Sławkowa znajduje się 43 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Sławkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Zamek Sławków, st.1 ze średniowieczadnia 1990-01-10, wykaz dokumentów: A/1394/90 z 1990-01-10
  • Karczma z 1771 r. (ul. Rynek 2)dnia 1971-01-14, wykaz dokumentów: A-214 z 1971-01-14
  • Inny budynek mieszkalny z końca XVIII w. (ul. Biskupia 2)dnia 1971-02-18, wykaz dokumentów: A-241 z 1971-02-18
  • Inny budynek mieszkalny z XVI - XVIII (ul. Staropocztowa 9)dnia 1981-01-20, wykaz dokumentów: 1244/81 z 1981-01-20
  • Kaplica z poł. XIX w.dnia 1981-07-03, wykaz dokumentów: 1245/81 z 1981-07-03
  • Mur/ogrodzenie (data nieznana)dnia 1981-07-03, wykaz dokumentów: 1245/81 z 1981-07-03
  • Kościół z poł. XIII w.dnia 1981-07-03, wykaz dokumentów: 1246/81 z 1981-07-03
  • Plebania z poł. XVIII w. (ul. Kościelna 26)dnia 1981-07-03, wykaz dokumentów: 1246/81 z 1981-07-03
  • Mur/ogrodzenie z końca XIX w. (ul. Kościelna 26)dnia 1981-07-03, wykaz dokumentów: 1246/81 z 1981-07-03
  • Grota (data nieznana)dnia 1981-07-03, wykaz dokumentów: 1246/81 z 1981-07-03
  • Zespół - kościół (data nieznana) (ul. Kościelna 26)dnia 1981-07-03, wykaz dokumentów: 1246/81 z 1981-07-03
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Kościelna 11)dnia 1981-07-03, wykaz dokumentów: 1247/81 z 1981-07-03
  • Kaplica z pocz. XIX w.dnia 1981-07-03, wykaz dokumentów: 1248/81 z 1981-07-03
  • Mur/ogrodzenie z pocz. XIX w.dnia 1981-07-03, wykaz dokumentów: 1248/81 z 1981-07-03
  • Cmentarz rzymsko-katolicki (data nieznana)dnia 1981-07-03, wykaz dokumentów: 1248/81 z 1981-07-03
  • Młyn z końca XIX w. (ul. Kabania 1)dnia 1981-09-22, wykaz dokumentów: 1250/81 z 1981-09-22
  • Inny budynek gospodarczy z końca XIX w. (ul. Kabania 1)dnia 1981-09-22, wykaz dokumentów: 1250/81 z 1981-09-22
  • Inny budynek mieszkalny z 1870 r. (ul. Kabania 1)dnia 1981-09-22, wykaz dokumentów: 1250/81 z 1981-09-22
  • śluza z końca XIX w. (ul. Kabania 1)dnia 1981-09-22, wykaz dokumentów: 1250/81 z 1981-09-22
  • Kapliczka z końca XIX w. (ul. Kabania 1)dnia 1981-09-22, wykaz dokumentów: 1250/81 z 1981-09-22
  • Zespół - młyn z poł. XIX w. (ul. Kabania 1)dnia 1981-09-22, wykaz dokumentów: 1250/81 z 1981-09-22
  • Zieleń towarzysząca z poł. XIX w.dnia 1981-09-22, wykaz dokumentów: 1250/81 z 1981-09-22
  • Miasto z 4. ćw. XII w.dnia 1981-09-22, wykaz dokumentów: 1266/81 z 1981-09-22
  • Walcownia z poł. XIX w. (ul. Walcownia 17)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1251/81 z 1981-09-23
  • Magazyn z 1. poł. XIX w. (ul. Walcownia 18)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1251/81 z 1981-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Walcownia 16)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1251/81 z 1981-09-23
  • śluza z 1825 - 1826dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1251/81 z 1981-09-23
  • Zespół - walcownia z 1825 - 1826dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1251/81 z 1981-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1857 r. (ul. Rynek 22)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1252/81 z 1981-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Rynek 29)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1253/81 z 1981-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w.dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1254/81 z 1981-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 2. poł. XIX w. (ul. Kwartowska 17)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1257/81 z 1981-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Kozłowska 2)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1258/81 z 1981-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1843 r. (ul. Kozłowska 32)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1259/81 z 1981-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1841 r. (ul. Świętojańska 5)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1260/81 z 1981-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Siewierska 20)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1261/81 z 1981-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1860 r. (ul. Zamkowa 5)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1262/81 z 1981-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z 1873 r. (ul. Świętojańska 3)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1264/81 z 1981-09-23
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVIII/XIX w. (ul. Rynek 9)dnia 1981-09-23, wykaz dokumentów: 1265/81 z 1981-09-23
  • Budynek bramny z pocz. XIV w.dnia 1990-01-10, wykaz dokumentów: A/1394/90 z 1990-01-10
  • Zamek z 2. poł. XIII w.dnia 1990-01-10, wykaz dokumentów: A/1394/90 z 1990-01-10
  • Wał ziemny z pocz. XIV w. (ul. Browarna 34)dnia 1990-01-10, wykaz dokumentów: A/1394/90 z 1990-01-10
  • Fosa z XIII w.dnia 1990-01-10, wykaz dokumentów: A/1394/90 z 1990-01-10
 • Formy ochrony przyrody w Sławkowie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Sławkowa znajdują się 2 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Sławkowie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Łąki w Sławkowie - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2014-01-18, Powierzchnia: 50.97 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: Grusza pospolita (Pirus communis) trzy konary o obwodzie 150 200 205 cm wys. 10m, Data ustanowienia: 1984-09-25, Opis granicy: rośnie na prywatnej posesji przy pomniku "Bojownikom o wolność ojczyzny" zamordowanym przez hitlerowców w dniu 3.12.1941r.

Sławków - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z 2022 roku w wyniku 2 wypadków drogowych w Sławkowie odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 3 osoby ranne. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 29,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Sławkowie znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu będzińskiego.

  Powiat będziński - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Sławkowie
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 2 Wypadki drogowe
  (rok 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (rok 2022)
 • 3 Ranni
  (rok 2022)
 • 3 Lekko ranni
 • 0 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Sławkowie w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 29,07 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  29,1
  śląskie
  45,6
  Kraj
  56,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Miasto
  0,0
  śląskie
  3,6
  Cała Polska
  5,0
 • 43,61 Ranni na 100 tys. ludności
  (rok 2022)
 • Tutaj
  43,6
  śląskie
  52,1
  Cała Polska
  65,5
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Sławków
  0,0
  Województwo
  7,8
  Cała Polska
  8,9
 • 150,00 Ranni na 100 wypadków
  (rok 2022)
 • Sławków
  150,0
  Województwo
  114,1
  Cały kraj
  116,0
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 0 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 0 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Sławkowie w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Miasto
  0,0 km
  śląskie
  1 123,1 km
  Kraj
  624,0 km
 • 0,0 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Miasto
  0,0 km
  woj. śląskie
  3,2 km
  Kraj
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Sławków przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 94droga krajowa nr 94(Zgorzelec - Żarska Wieś - Przesieczany - Strzelno - Jeleniów - Wykroty - Czerna - Zebrzydowa Wieś - Parzyce - Brzeźnik - Bolesławiec - Kruszyn - Tomaszów Bolesławiecki - Wilczy Las - Okmiany - Krzywa - Chojnów - Michów - Studnica - Gniewomirowice - Legnica - Kunice - Szczytki Małe - Spalona - Golanka Górna - Golanka Dolna - Prochowice - Kawice - Mazurowice - Rusko - Wilczków - Środa Śląska - Komorniki - Źródła - Błonie - Wróblowice - Krępice - Wrocław - Radwanice - Siechnice - Groblice - Jankowice - Marcinkowice - Stanowice - Oława - Godzikowice - Gać - Zielęcice - Skarbimierz - Brzeg - Strzelniki - Łosiów - Leśniczówka - Buszyce - Skorogoszcz - Borkowice - Skarbiszów - Karczów - Wrzoski - Opole - Walidrogi - Nakło - Izbicko - Sucha - Strzelce Opolskie - Warmątowice - Błotnica Strzelecka - Płużnica Wielka - Toszek - Paczyna - Pyskowice - Karchowice - Boniowice - Wieszowa - Zabrze - Bytom - Piekary Śląskie - Siemianowice Śląskie - Czeladź - Będzin - Sosnowiec - Dąbrowa Górnicza - Sławków - Krze - Bolesław - Olkusz - Sieniczno - Zederman - Przeginia - Gotkowice - Jerzmanowice - Gościniec - Lepianka - Czajowice - Biały Kościół - Wielka Wieś - Szyce - Modlnica - Modlniczka - Rząska - Szczyglice - Kraków - Wieliczka - Sułków - Przebieczany - Bodzanów - Brzezie - Łysokanie - Grodkowice - Targowisko - Moszczenica - Łapczyca - Bochnia - Gorzków - Łazy - Brzesko - Jadowniki - Dębno - Sufczyn - Wojnicz - Łukanowice - Zgłobice - Tarnów - Ładna - Podgórska Wola - Machowa - Pilzno - Podgrodzie - Latoszyn - Dębica - Zawada - Lubzina - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Lipie - Klęczany - Trzciana - Świlcza - Rzeszów - Krasne - Tłoki - Łańcut - Głuchów - Kosina - Rogóżno - Przeworsk - Mirocin - Wierzbna - Tywonia - Jarosław - Munina - Tuczempy - Ostrów - Radymno - Duńkowice - Piaski - Zaleska Wola - Korczowa - granica (Ukraina))
 • Linie kolejowe

 • Przez miasto Sławków przechodzą 2 linie kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista linii wraz z ich kategorią i kompletnym przebiegiem (spisem stacji kolejowych/przystanków osobowych, przez które przechodzi dana linia).
  • LK 62Linia kolejowa nr 62: Tunel - Sosnowiec Główny [o znaczeniu pierwszorzędnym] (Tunel - Charsznica - Gajówka - Jeżówka - Wolbrom - Zarzecze - Chrząstowice Olkuskie - Rabsztyn - Olkusz - Bukowno - Bukowno Przymiarki -Sławków - Dąbrowa Górnicza Wschodnia - Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Sosnowiec Porąbka - Sosnowiec Dańdówka - Sosnowiec Południowy - Sosnowiec Główny)
  • LK 665Linia kolejowa nr 665: Sosnowiec Maczki – Euroterminal Sławków(Sławków Euroterminal)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Sławkowie istnieje 111 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 23 Stycznia

  ul. Armii Krajowej

  ul. Biskupia

  ul. Borowa

  ul. Borówkowa

  ul. Botaniczna

  ul. Browarna

  ul. Brzozowa

  ul. Burki

  ul. Cechowa

  ul. Cegielniana

  ul. Chwaliboskie

  ul. Dymniki

  ul. Dębniki

  ul. Dębowa Góra

  ul. Fabryczna

  ul. Francesco Nullo

  ul. Gajowych

  ul. Garncarska

  ul. Gołębia

  ul. Grodzka

  ul. Groniec

  ul. Gwarków Sławkowskich

  ul. Hipolita Kownackiego

  ul. Hrubieszowska

  ul. Jagiellońska

  ul. Jana Matejki

  ul. Jarzębinowa

  ul. Jaworowa

  ul. Jazy

  ul. Jałowcowa

  ul. Jaśminowa

  ul. Jesionowa

  ul. Jodłowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Kabania

  ul. Karola Szymanowskiego

  ul. Kolejowa

  ul. Komora

  ul. Konarowa

  ul. Konwaliowa

  ul. Korzenna

  ul. Kozłowska

  ul. Kołdaczka

  ul. Kościelna

  ul. Krakowska

  ul. Krzywda

  ul. Księża Droga

  ul. Kwartowska

  ul. Legionów Polskich

  ul. Lisia

  ul. Makowa

  ul. Mały Rynek

  ul. Michałów

  ul. Miedawa

  ul. Modrzewiowa

  ul. Myśliwych

  ul. Młyńska

  ul. Niwa

  ul. Niwka

  ul. Obrońców Westerplatte

  ul. Okradzionowska

  ul. Olkuska

  ul. Owocowa

  ul. Pasterska

  ul. Pańska Góra

  ul. Piekarska

  ul. Piernikarka

  ul. Plebiscytowa

  ul. Podwalna

  ul. Polskiego Czerwonego Krzyża

  ul. Poprzeczna

  ul. Radosna

  ul. Rynek

  ul. Ryszka

  ul. Sarnia

  ul. Siewierska

  ul. Sosnowa

  ul. Staropocztowa

  ul. Staszówka

  ul. Stawki

  ul. Stokrotek

  ul. Storczyków

  ul. Strzemieszycka

  ul. Szerokotorowa

  ul. Słonecznikowa

  ul. Walcownia

  ul. Wał

  ul. Wiejska

  ul. Wikle

  ul. Wilcza

  ul. Wita Stwosza

  ul. Wrocławska

  ul. Wrzosowa

  ul. Zachodnia

  ul. Zagródki

  ul. Zajęcza

  ul. Zakościelna

  ul. Zamkowa

  ul. Zawalna

  ul. Zbożowa

  ul. generała Józefa Hallera

  ul. generała Władysława Sikorskiego

  ul. inż. Władysława Sujkowskiego

  ul. marszałka Józefa Piłsudskiego

  ul. Łosińska

  ul. Świerkowa

  ul. Świętego Huberta

  ul. Świętego Jakuba

  ul. Świętojańska

  ul. Żupnicza