Dobra w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, atrakcje, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe)

Dobra - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Dobra to miasto leżące w północno-zachodniej Polsce. Należy do województwa zachodniopomorskiego, powiatu łobeskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Dobra.
 • 2 032 Liczba mieszkańców
 • 2,4 km² Powierzchnia
 • 857,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • 72-92 m n.p.m Wysokość
 • przed 1331 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 91 Numer kierunkowy
 • ZLO Tablice rejestracyjne
 • Krzysztof Wrzesień Burmistrz miasta
Identyfikatory
 • 15.309853.5862 Współrzędne GPS
 • 3218014 TERYT (TERC)
 • 0978852 SIMC
Herb miasta Dobra
Dobra herb

Jak Dobra wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Dobra na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Dobra wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Dobra plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
5Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
6Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
6Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców
21Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
28Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
32Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem gimnazjalnym w Polsce
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
39Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
46Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
57Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
77Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
83Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
84Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
92Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
105Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów na 1000 mieszkańców
107Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
109Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw drogowych stwierdzonych na 1000 mieszkańców
111Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia
115Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
143Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
154Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem policealnym w Polsce
168Miasta w Polsce z największymi wydatkami z budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
170Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
208Miasta w Polsce z największą liczbą prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności

Dobra - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
72-210Poczta Dobra koło Nowogardu, ul. Piłsudskiego 40

Dobra - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Dobrej)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
ZUS Inspektorat w Łobzie (podlega pod: ZUS Oddział w Szczecinie)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.00-15.00, Wt: 7.00-15.00, Śr: 7.00-15.00, Cz: 7.00-15.00, Pt: 7.00-15.00

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Siewna 5 a
73-150 Łobez
Urząd Miasta i Gminy w Dobrej
(91) 391-45-28
(91) 579-05-41
Rynek 1
72-210 Dobra

Dobra - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Dobra jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 032, z czego 51,7% stanowią kobiety, a 48,3% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 2,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy Dobrej zawarli w 2022 roku 10 małżeństw, co odpowiada 4,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 2,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości dla kraju.
  28,0% mieszkańców Dobrej jest stanu wolnego, 50,5% żyje w małżeństwie, 7,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,4% to wdowy/wdowcy.

  Dobra ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -1,48 na 1000 mieszkańców Dobrej. W 2022 roku urodziło się 29 dzieci, w tym 44,8% dziewczynek i 55,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 301 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,49 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 43,2% zgonów w Dobrej spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 20,8% zgonów w Dobrej były nowotwory, a 3,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Dobrej przypada 15.76 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 13 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 22 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Dobrej -9. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  56,0% mieszkańców Dobrej jest w wieku produkcyjnym, 17,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 26,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 2 032 Liczba mieszkańców
 • 1 050 Kobiety
 • 982 Mężczyźni
 • 51,7%
  48,3%
 • 107 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 107 kobiet)
 • 94 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 94 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Dobrej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Dobrej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Dobrej w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 42,8 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  42,8 lat
  Województwo
  42,8 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 44,5 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,0 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Dobra, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Dobra,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Dobra,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Dobra,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,0% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  28,2%
  Zachodniopomorskie
  27,5%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 33,9% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 50,5% Żonaci/Zamężne
 • Dobra
  50,5%
  Zachodniopomorskie
  51,0%
  Polska
  54,0%
 • 51,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 49,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,4% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,3%
  Województwo
  8,2%
  Polska
  8,5%
 • 15,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 7,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  7,9%
  woj. zachodniopomorskie
  9,4%
  Cały kraj
  7,6%
 • 8,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 7,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 4,0% Nieustalone
 • Tutaj
  4,1%
  Województwo
  3,7%
  Cała Polska
  0,7%
 • 2,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 5,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Dobrej w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,9 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  4,9
  Województwo
  4,1
  Kraj
  4,1
 • 2,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  2,1
  woj. zachodniopomorskie
  2,0
  Polska
  1,6
 • 10 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Dobrej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -4 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 1 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -1,48 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -1,5
  Województwo
  -5,3
  Cały kraj
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Dobrej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Dobrej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Dobrej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Dobrej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 29 Urodzenia żywe
 • 13 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 16 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 44,8%
  55,2%
 • 14,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  14,3
  Zachodniopomorskie
  7,1
  Cała Polska
  8,1
 • 34,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,2
  woj. zachodniopomorskie
  31,3
  Polska
  35,1
 • 12 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 12
 • 54 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 65 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 65
 • 26 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26
 • 8 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 8
 • 3 301 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 258 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 339 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 301 g
  woj. zachodniopomorskie
  3 325 g
  Cała Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 1 Waga 4500g - 4999g
 • 1
 • 15 Waga 4000g - 4499g
 • 15
 • 73 Waga 3500g - 3999g
 • 73
 • 102 Waga 3000g - 3499g
 • 102
 • 38 Waga 2500g - 2999g
 • 38
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Miasto
  1,29
  woj. zachodniopomorskie
  1,18
  Cała Polska
  1,26
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Dobra
  0,60
  Zachodniopomorskie
  0,58
  Cała Polska
  0,61
 • 0,49 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Miasto
  0,49
  Zachodniopomorskie
  0,57
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Dobrej w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 32 Zgony
 • 17 Kobiety
  (Zgony)
 • 15 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 53,1%
  46,9%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 15,8 Zgony na 1000 ludności
 • Dobra
  15,8
  woj. zachodniopomorskie
  12,4
  Kraj
  11,9
 • 205,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  205,7
  Województwo
  175,3
  Cała Polska
  147,0
 • 8,2 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  8,2
  Zachodniopomorskie
  4,4
  Cała Polska
  3,8
 • 4,0 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Dobra
  4,0
  Zachodniopomorskie
  3,4
  Polska
  3,1
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Zachodniopomorskie
  1,3
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie łobeskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 43,2% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  43,2%
  Zachodniopomorskie
  36,1%
  Polska
  34,8%
 • 20,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Dobra
  20,8%
  woj. zachodniopomorskie
  20,9%
  Kraj
  19,6%
 • 3,0% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  3,0%
  woj. zachodniopomorskie
  5,2%
  Cały kraj
  5,4%
 • 73 Zgony spowodowane COVID-19
 • 14,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  14,6
  Cały kraj
  13,3
 • 80,0 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  80,0
  Cała Polska
  74,4
 • 329,0 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Dobra
  329,0
  Województwo
  293,2
  Polska
  268,1
 • 270,8 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. zachodniopomorskie
  270,8
  Cała Polska
  246,5
 • 681,3 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 707,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 655,1 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  681,3
  Województwo
  506,4
  Kraj
  475,8
 • 130,3 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 75,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 181,4 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  130,3
  woj. zachodniopomorskie
  88,9
  Cała Polska
  70,6
 • 29,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Dobra
  29,0
  Województwo
  31,0
  Kraj
  32,6
 • 0,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  0,0
  Województwo
  7,9
  Cała Polska
  6,9
 • 0,0% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Dobra
  0,0%
  Województwo
  0,6%
  Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 13 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 5 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 22 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 12 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 10 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -9 Saldo migracji
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -9 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -5 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Dobrej w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 15,4% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,5% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,4% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 62,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 59,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 66,4% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 22,0% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 25,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 18,2% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Dobra, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobra - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w Dobrej oddano do użytku 1 mieszkanie. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 0,45 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Dobrej to 829 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 408 mieszkań. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Dobrej to 4,00 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalna do przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w Dobrej to 108,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,52% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 99,52% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 96,74% mieszkań posiada łazienkę, 81,06% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,12% z gazu sieciowego.  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łobeskiego.

  Powiat łobeski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 829 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 408,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  408,00
  Województwo
  430,70
  Cała Polska
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 65,80 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Miasto
  65,80 m2
  woj. zachodniopomorskie
  70,10 m2
  Cała Polska
  75,30 m2
 • 26,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  26,90 m2
  woj. zachodniopomorskie
  30,20 m2
  Cała Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,74 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,74
  Zachodniopomorskie
  3,70
  Kraj
  3,83
 • 2,45 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Dobra
  2,45
  woj. zachodniopomorskie
  2,32
  Kraj
  2,42
 • 0,65 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Dobra
  0,65
  Województwo
  0,63
  Cały kraj
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 1 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 0,45 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  0,45
  Województwo
  6,03
  Cały kraj
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 4 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 4,00 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Miasto
  4,00
  woj. zachodniopomorskie
  3,41
  Polska
  3,90
 • 1,81 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Dobra
  1,81
  Województwo
  20,55
  Cała Polska
  24,07
 • 108 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 108,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  108,0 m2
  Województwo
  79,8 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,05 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Dobra
  0,05 m2
  Województwo
  0,48 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 99,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Dobra
  99,52%
  Województwo
  98,56%
  Polska
  97,71%
 • 99,52% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Miasto
  99,52%
  woj. zachodniopomorskie
  97,08%
  Polska
  95,10%
 • 96,74% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Miasto
  96,74%
  Województwo
  96,06%
  Kraj
  93,66%
 • 81,06% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Dobra
  81,06%
  woj. zachodniopomorskie
  87,78%
  Cały kraj
  85,62%
 • 0,12% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Miasto
  0,12%
  woj. zachodniopomorskie
  63,75%
  Kraj
  58,23%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

Dobra - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Dobrej na 1000 mieszkańców pracuje 370osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Dobrej wynosiło w 2022 roku 15,8% (15,8% wśród kobiet i 15,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrej wynosiło 5 630,58 PLN, co odpowiada 84.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrej 109 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 31 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -78.

  16,4% aktywnych zawodowo mieszkańców Dobrej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 41,5% w przemyśle i budownictwie, a 10,7% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 370 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Dobra
  370,0
  woj. zachodniopomorskie
  362,0
  Polska
  402,0
 • 15,8% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 15,8% Kobiety
 • 15,8% Mężczyźni
 • Miasto
  15,8%
  woj. zachodniopomorskie
  6,7%
  Cały kraj
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Dobrej w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Dobrej w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Dobrej w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 631 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Dobra
  5 631 PLN
  Zachodniopomorskie
  6 170 PLN
  Cała Polska
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Dobrej w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 109 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 31 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -78 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,28 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 16,4% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 11,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 22,5% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 41,5% Przemysł i budownictwo
 • 32,9% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 51,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 10,7% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 11,4% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,9% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,3% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,6% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 30,0% Pozostałe
 • 42,6% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Dobrej w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 17,9% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,8% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 56,0% W wieku produkcyjnym
 • 48,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 63,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 26,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 33,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 18,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Dobra, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 78,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Miasto
  78,5
  woj. zachodniopomorskie
  69,1
  Polska
  69,0
 • 46,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  46,6
  woj. zachodniopomorskie
  40,0
  Polska
  38,2
 • 145,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Dobra
  145,9
  Zachodniopomorskie
  137,7
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 61,8% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,6% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,2% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,4% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Dobra - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Dobrej w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowane były 182 podmioty gospodarki narodowej, z czego 134 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 23 nowe podmioty, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (23) podmiotów zarejestrowano w roku 2022, a najmniej (9) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (34) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2011 roku, najmniej (7) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2021 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Dobrej najwięcej (10) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (175) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  3,3% (6) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 35,7% (65) podmiotów, a 61,0% (111) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Dobrej najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Budownictwo (32.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (20.1%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 182 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 6 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 65 Przemysł i budownictwo
 • 111 Pozostała działalność
 • 23 Podmioty nowo zarejestrowane w Dobrej w 2022 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Dobrej w 2022 roku
 • 134 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 175 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 175
 • 7 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 7
 • 182 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 182
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 1 Spółdzielnie ogółem
 • 1
 • 10 Spółki handlowe ogółem
 • 10
 • 10  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 10
 • 6 Spółki cywilne ogółem
 • 6
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 134 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 43 Budownictwo
 • 43
 • 27 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 27
 • 12 Przetwórstwo przemysłowe
 • 12
 • 9 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 9
 • 9 Pozostała działalność
 • 9
 • 8 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 8
 • 5 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 5
 • 5 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 5
 • 4 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 4
 • 4 Transport i gospodarka magazynowa
 • 4
 • 3 Edukacja
 • 3
 • 2 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 2
 • 2 Informacja i komunikacja
 • 2
 • 1 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobra - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Dobrej stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 41 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 19,92 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Dobrej wynosi 67,90% i jest nieznacznie mniejszy od wskażnika wykrywalności dla województwa zachodniopomorskiego oraz nieznacznie mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Dobrej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 14,71 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 8,43 (wykrywalność 36%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,77 (98%), o charakterze gospodarczym - 0,83 (51%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,77 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Dobrej.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Dobra, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 41 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 41
 • 30 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 30
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 2 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 2
 • 17 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 17
 • 19,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  19,92
  Zachodniopomorskie
  22,28
  Kraj
  22,81
 • 14,71 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  14,71
  Województwo
  15,77
  Cały kraj
  12,98
 • 0,83 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  0,83
  Województwo
  2,98
  Kraj
  6,99
 • 2,77 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Dobra
  2,77
  woj. zachodniopomorskie
  2,47
  Cały kraj
  1,82
 • 0,77 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,77
  Województwo
  0,45
  Polska
  0,35
 • 8,43 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  8,43
  Województwo
  10,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Dobra, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 68% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Miasto
  68%
  Województwo
  72%
  Cała Polska
  71%
 • 60% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  60%
  Zachodniopomorskie
  63%
  Kraj
  63%
 • 52% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  52%
  Województwo
  83%
  Cały kraj
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Miasto
  99%
  Zachodniopomorskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. zachodniopomorskie
  90%
  Cała Polska
  88%
 • 37% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  37%
  Zachodniopomorskie
  50%
  Cały kraj
  51%

Dobra - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Dobrej wyniosła w 2022 roku 28,4 mln złotych, co daje 7,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 37.8% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu Dobrej - 22.9% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (13.7%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (12.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,3 mln złotych, czyli 15,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Dobrej wyniosła w 2022 roku 30,9 mln złotych, co daje 7,9 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 23.6% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (32.1%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (25.6%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12.3%). W budżecie Dobrej wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 1,2 tys złotych na mieszkańca (15,0%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 5,0 złotych na mieszkańca (0,1%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 9,5%.
 • Wydatki budżetu w Dobrej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Dobrej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Dobra, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Dobrej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  12,2 mln

  2,7 tys(100%)

  14,5 mln

  3,3 tys(100%)

  15,4 mln

  3,4 tys(100%)

  16,3 mln

  3,7 tys(100%)

  18,4 mln

  4,2 tys(100%)

  20,1 mln

  5,0 tys(100%)

  21,1 mln

  5,3 tys(100%)

  28,4 mln

  7,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  4,6 mln

  2,0 tys(37.8%)

  4,6 mln

  2,0 tys(32.1%)

  5,1 mln

  2,2 tys(32.9%)

  5,4 mln

  2,3 tys(32.8%)

  5,5 mln

  2,4 tys(29.8%)

  6,1 mln

  2,7 tys(30.2%)

  6,0 mln

  2,7 tys(28.4%)

  6,5 mln

  3,2 tys(22.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  30,1 tys

  12,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  10,0 tys

  4,3(0.1%)

  76,2 tys

  33,3(0.4%)

  105,2 tys

  45,8(0.5%)

  10,0 tys

  4,5(0%)

  3,9 mln

  1,9 tys(13.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  2,2 mln

  956(18.3%)

  2,0 mln

  867(14%)

  2,0 mln

  840(12.8%)

  2,0 mln

  865(12.3%)

  2,4 mln

  1,1 tys(13.1%)

  2,6 mln

  1,2 tys(13.2%)

  2,7 mln

  1,2 tys(12.8%)

  3,5 mln

  1,7 tys(12.4%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  701,0 tys

  301(5.7%)

  803,2 tys

  344(5.5%)

  919,2 tys

  391(5.9%)

  1,0 mln

  437(6.2%)

  1,3 mln

  551(6.9%)

  1,5 mln

  673(7.7%)

  2,9 mln

  1,3 tys(13.7%)

  3,1 mln

  1,5 tys(11%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  3,0 mln

  1,3 tys(24.7%)

  5,2 mln

  2,2 tys(35.7%)

  1,3 mln

  573(8.7%)

  1,6 mln

  698(9.9%)

  1,6 mln

  707(8.8%)

  1,6 mln

  692(7.9%)

  1,7 mln

  765(8%)

  2,3 mln

  1,1 tys(8.2%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  117,8 tys

  50,5(1%)

  117,7 tys

  50,4(0.8%)

  121,4 tys

  51,6(0.8%)

  162,4 tys

  69,8(1%)

  267,3 tys

  117(1.5%)

  250,0 tys

  109(1.2%)

  273,9 tys

  124(1.3%)

  1,9 mln

  941(6.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  460,3 tys

  197(3.8%)

  485,9 tys

  208(3.4%)

  612,8 tys

  260(4%)

  577,9 tys

  248(3.5%)

  639,5 tys

  279(3.5%)

  544,5 tys

  237(2.7%)

  578,9 tys

  261(2.7%)

  835,6 tys

  411(2.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  41,5 tys

  17,8(0.3%)

  32,4 tys

  13,9(0.2%)

  48,1 tys

  20,5(0.3%)

  39,6 tys

  17,0(0.2%)

  158,1 tys

  69,0(0.9%)

  114,2 tys

  49,8(0.6%)

  115,1 tys

  52,0(0.5%)

  792,4 tys

  390(2.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  83,7 tys

  35,9(0.7%)

  132,2 tys

  56,6(0.9%)

  124,6 tys

  52,9(0.8%)

  151,5 tys

  65,2(0.9%)

  171,9 tys

  75,1(0.9%)

  394,5 tys

  172(2%)

  144,2 tys

  65,1(0.7%)

  609,7 tys

  300(2.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  276,3 tys

  119(2.3%)

  443,5 tys

  190(3.1%)

  249,3 tys

  106(1.6%)

  247,5 tys

  106(1.5%)

  386,0 tys

  169(2.1%)

  217,6 tys

  94,8(1.1%)

  258,7 tys

  117(1.2%)

  533,3 tys

  262(1.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  203,6 tys

  87,4(1.7%)

  234,3 tys

  100(1.6%)

  139,2 tys

  59,2(0.9%)

  241,0 tys

  104(1.5%)

  376,5 tys

  164(2%)

  178,4 tys

  77,7(0.9%)

  190,3 tys

  85,9(0.9%)

  164,7 tys

  81,1(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  151,9 tys

  74,7(0.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  157,3 tys

  67,5(1.3%)

  130,1 tys

  55,7(0.9%)

  130,7 tys

  55,6(0.8%)

  115,3 tys

  49,6(0.7%)

  103,8 tys

  45,3(0.6%)

  74,8 tys

  32,6(0.4%)

  45,7 tys

  20,6(0.2%)

  149,4 tys

  73,5(0.5%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  50,1 tys

  21,5(0.4%)

  41,2 tys

  17,7(0.3%)

  50,8 tys

  21,6(0.3%)

  49,6 tys

  21,3(0.3%)

  108,5 tys

  47,4(0.6%)

  70,4 tys

  30,7(0.3%)

  110,7 tys

  50,0(0.5%)

  104,5 tys

  51,4(0.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  5,2 tys

  2,2(0%)

  58,6 tys

  25,1(0.4%)

  32,4 tys

  13,8(0.2%)

  122,4 tys

  52,6(0.7%)

  215,0 tys

  93,9(1.2%)

  378,5 tys

  165(1.9%)

  168,2 tys

  75,9(0.8%)

  38,9 tys

  19,1(0.1%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,4 tys

  2,3(0%)

  24,5 tys

  11,1(0.1%)

  32,7 tys

  16,1(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  181,1 tys

  77,7(1.5%)

  172,2 tys

  73,8(1.2%)

  186,2 tys

  79,1(1.2%)

  232,4 tys

  99,9(1.4%)

  342,4 tys

  150(1.9%)

  151,4 tys

  65,9(0.8%)

  179,3 tys

  80,9(0.9%)

  7,1 tys

  3,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  34,6 tys

  14,8(0.3%)

  3,8 tys

  1,6(0%)

  900

  0,4(0%)

  33,8 tys

  14,5(0.2%)

  32,4 tys

  14,1(0.2%)

  30,9 tys

  13,4(0.2%)

  876

  0,4(0%)

  840

  0,4(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Dobrej według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Dobrej według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Dobra, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Dobrej według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  13,1 mln

  2,9 tys(100%)

  14,9 mln

  3,3 tys(100%)

  15,9 mln

  3,5 tys(100%)

  17,1 mln

  3,8 tys(100%)

  19,0 mln

  4,3 tys(100%)

  20,9 mln

  5,2 tys(100%)

  25,6 mln

  6,4 tys(100%)

  30,9 mln

  7,9 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  4,6 mln

  2,0 tys(34.8%)

  4,6 mln

  2,0 tys(30.7%)

  4,9 mln

  2,1 tys(31.2%)

  6,1 mln

  2,6 tys(35.7%)

  6,6 mln

  2,9 tys(35%)

  7,6 mln

  3,3 tys(36.5%)

  12,1 mln

  5,5 tys(47.5%)

  9,9 mln

  4,9 tys(32.1%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,4 mln

  1,9 tys(34%)

  3,9 mln

  1,7 tys(26.6%)

  4,0 mln

  1,7 tys(25.5%)

  4,4 mln

  1,9 tys(25.8%)

  4,8 mln

  2,1 tys(25.4%)

  5,1 mln

  2,2 tys(24.3%)

  5,0 mln

  2,3 tys(19.7%)

  7,9 mln

  3,9 tys(25.6%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  30,1 tys

  12,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  148,3 tys

  64,8(0.8%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  3,8 mln

  1,9 tys(12.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  539,1 tys

  231(4.1%)

  576,2 tys

  247(3.9%)

  526,2 tys

  224(3.3%)

  507,8 tys

  218(3%)

  519,6 tys

  227(2.7%)

  586,2 tys

  255(2.8%)

  787,3 tys

  355(3.1%)

  1,3 mln

  639(4.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  954(17%)

  4,2 mln

  1,8 tys(28.5%)

  577,3 tys

  245(3.6%)

  747,4 tys

  321(4.4%)

  581,4 tys

  254(3.1%)

  504,3 tys

  220(2.4%)

  461,9 tys

  209(1.8%)

  905,7 tys

  446(2.9%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,8 tys

  2,5(0%)

  5,8 tys

  2,5(0%)

  20,7 tys

  9,1(0.1%)

  7,5 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  904,2 tys

  445(2.9%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  465,8 tys

  200(3.6%)

  490,7 tys

  210(3.3%)

  527,5 tys

  224(3.3%)

  565,5 tys

  243(3.3%)

  628,3 tys

  274(3.3%)

  528,7 tys

  230(2.5%)

  570,0 tys

  257(2.2%)

  717,9 tys

  353(2.3%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  484,7 tys

  239(1.6%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  441,5 tys

  189(3.4%)

  696,4 tys

  298(4.7%)

  599,9 tys

  255(3.8%)

  239,1 tys

  103(1.4%)

  634,6 tys

  277(3.3%)

  461,7 tys

  201(2.2%)

  462,1 tys

  209(1.8%)

  476,8 tys

  235(1.5%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  20,9 tys

  9,0(0.1%)

  7,5 tys

  3,3(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  8,9 tys

  4,0(0%)

  381,1 tys

  188(1.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  186,2 tys

  79,9(1.4%)

  192,8 tys

  82,6(1.3%)

  202,4 tys

  86,0(1.3%)

  154,5 tys

  66,4(0.9%)

  175,1 tys

  76,5(0.9%)

  169,2 tys

  73,7(0.8%)

  257,2 tys

  116(1%)

  229,7 tys

  113(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  37,0 tys

  15,9(0.3%)

  42,5 tys

  18,2(0.3%)

  50,6 tys

  21,5(0.3%)

  59,2 tys

  25,5(0.3%)

  59,3 tys

  25,9(0.3%)

  227,3 tys

  99,0(1.1%)

  94,5 tys

  42,7(0.4%)

  196,8 tys

  96,8(0.6%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 tys

  1,8(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  2,8 tys

  1,2(0%)

  2,0 tys

  0,9(0%)

  47,8 tys

  20,9(0.3%)

  43,5 tys

  18,9(0.2%)

  43,6 tys

  19,7(0.2%)

  45,1 tys

  22,2(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  25,9 tys

  11,1(0.2%)

  19,1 tys

  8,2(0.1%)

  16,4 tys

  7,0(0.1%)

  20,8 tys

  8,9(0.1%)

  16,7 tys

  7,3(0.1%)

  19,0 tys

  8,3(0.1%)

  23,6 tys

  10,6(0.1%)

  24,4 tys

  12,0(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  2,7 tys

  1,2(0%)

  925

  0,4(0%)

  2,0 tys

  0,8(0%)

  1,4 tys

  0,6(0%)

  1,9 tys

  0,8(0%)

  477

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  23,1 tys

  11,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  28,5 tys

  12,2(0.2%)

  47,5 tys

  20,4(0.3%)

  11,0 tys

  4,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,8 tys

  8,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  108,6 tys

  49,0(0.4%)

  22,1 tys

  10,9(0.1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  55,6 tys

  23,9(0.4%)

  44,6 tys

  19,1(0.3%)

  31,8 tys

  13,5(0.2%)

  17,2 tys

  7,4(0.1%)

  13,4 tys

  5,8(0.1%)

  9,7 tys

  4,2(0%)

  6,8 tys

  3,1(0%)

  5,1 tys

  2,5(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  34,6 tys

  14,8(0.3%)

  3,8 tys

  1,6(0%)

  900

  0,4(0%)

  33,8 tys

  14,5(0.2%)

  32,4 tys

  14,1(0.2%)

  30,9 tys

  13,4(0.1%)

  876

  0,4(0%)

  840

  0,4(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  46,7 tys

  21,1(0.2%)

  410

  0,2(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Dobra - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 509 mieszkańców Dobrej jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 256 kobiet oraz 254 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 13,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,7% wykształcenie policealne, 13,7% średnie ogólnokształcące, a 15,9% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 25,6% mieszkańców Dobrej, gimnazjalnym 4,1%, natomiast 20,4% podstawowym ukończonym. 3,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy Dobrej mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Dobrej największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (22,3%) oraz zasadnicze zawodowe (18,0%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,3%) oraz podstawowe ukończone (18,2%).

  20,5% mieszkańców Dobrej w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (17,1% wśród dziewczynek i 24,1% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 1 100 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego.

  W roku 2021 w Dobrej placówkę ma 1 szkoła podstawowa, w której w 16 oddziałach uczyło się 255 uczniów (137 kobiet oraz 118 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Dobrej placówkę miała 1 szkoła podstawowa, w której w 13 oddziałach uczyło się 246 uczniów (124 kobiety oraz 122 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,4% ludności (30,4% wśród dziewczynek i 24,1% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,9 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 145,71.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,7% mieszkańców (15,8% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków).

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 23,9% mieszkańców Dobrej w wieku potencjalnej nauki (23,3% kobiet i 24,6% mężczyzn).

 • 13,0% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  13,0%
  woj. zachodniopomorskie
  23,4%
  Polska
  25,2%
 • 15,8% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Miasto
  33,3%
  Zachodniopomorskie
  35,6%
  Cały kraj
  35,2%
 • 36,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 3,7% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  3,7%
  Województwo
  3,4%
  Cała Polska
  3,3%
 • 5,8% Kobiety
  (policealne)
 • 1,5% Mężczyźni
  (policealne)
 • 13,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  13,7%
  Zachodniopomorskie
  13,1%
  Kraj
  11,9%
 • 15,8% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,4% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 15,9% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  15,9%
  Zachodniopomorskie
  19,1%
  Cały kraj
  20,0%
 • 15,1% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 16,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 25,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  25,6%
  Zachodniopomorskie
  20,6%
  Cały kraj
  21,2%
 • 18,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 4,1% Wykształcenie gimnazjalne
 • Dobra
  4,1%
  Województwo
  3,4%
  Kraj
  3,0%
 • 3,6% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 20,4% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Dobra
  20,4%
  Województwo
  13,8%
  Cały kraj
  12,3%
 • 22,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,2% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,7% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Dobra
  3,7%
  Województwo
  3,3%
  Polska
  3,1%
 • 3,6% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 1100 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Tutaj
  1 100,0
  woj. zachodniopomorskie
  856,0
  Polska
  883,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Dobra) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 16 Oddziały
 • 255 Uczniowie
 • 137 Kobiety
  (uczniowie)
 • 118 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 53,7%
  46,3%
 • 37 Uczniowie w 1 klasie
 • 18 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 19 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 31 Absolwenci
 • 18 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,9Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  15,9
  Województwo
  17,1
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 22,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 20,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 145,71 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  145,71
  Województwo
  94,69
  Cała Polska
  95,71
 • 144,00 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  144,00
  Zachodniopomorskie
  92,98
  Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobra) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Dobra) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Dobrej(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Dobrej aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Dobrej
  Publiczna
  91 391-44-10
  91 391-44-10
  ul. Mieszczańska 2
  72-210 Dobra
  16295-
 • Edukacyjne grupy wieku w Dobrej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • 20,5% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 17,1% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 30,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,1% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,7% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,8% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 23,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 23,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 24,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Dobra, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Dobra, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Dobra, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Dobra - Zabytki, atrakcje i noclegi(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Baza noclegowa w Dobrej

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Dobrej w najkorzystniejszej cenie. Dostępna jest bogata baza obiektów - począwszy od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Kultura i rekreacja w Dobrej
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Według danych z 2022 w Dobrej działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 23 709 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 3 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 34 566 wolumenów.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 15
  • dostępne dla czytelników: 12
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 12
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Dobrej działały 3 kluby sportowe (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszające 185 członków. Zarejestrowano 177 ćwiczących (mężczyźni: 105, kobiety: 72, chłopcy do lat 18: 65, dziewczęta do lat 18: 71). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (3), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (2).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Dobrej w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


 • Zabytki w Dobrej
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Dobrej znajduje się 11 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków, która ma wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Interaktywna mapa zabytków w Dobrej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Miasto z XIV - XXdnia 1956-02-27, wykaz dokumentów: 81 z 1956-02-27
  • Kościół z końca XV w.dnia 1956-10-16, wykaz dokumentów: 171 z 1956-10-16
  • Zamek z przełomu XV/XVI w.dnia 1957-02-25, wykaz dokumentów: 170 z 1957-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z przełomu XVII/XVIII w. (ul. Tadeusza Kościuszki 4)dnia 1957-02-25, wykaz dokumentów: 217 z 1957-02-25
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Tadeusza Kościuszki 3)dnia 1965-12-22, wykaz dokumentów: 528 z 1965-12-22
  • Park z 1. poł. XVIII w.dnia 1982-10-27, wykaz dokumentów: 1000 z 1982-10-27
  • Inny budynek mieszkalny z 1. ćw. XIX w. (ul. Bohaterów Westerplatte 25)dnia 2000-02-28, wykaz dokumentów: A-29 z 2000-02-28
  • Magazyn z przełomu XIX/XX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 13)dnia 2002-12-21, wykaz dokumentów: A-111 z 2002-12-21
  • Magazyn z przełomu XIX/XX w.dnia 2002-12-21, wykaz dokumentów: A-111 z 2002-12-21
  • Dworzec z przełomu XIX/XX w. (ul. Józefa Piłsudskiego 13)dnia 2002-12-21, wykaz dokumentów: A-111 z 2002-12-21
  • Zespół - linia kolejowa z 1895 r. (ul. Józefa Piłsudskiego 13)dnia 2002-12-21, wykaz dokumentów: A-111 z 2002-12-21
 • Formy ochrony przyrody w Dobrej
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Dobrej znajduje się 26 form ochrony przyrody. Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Dobrej
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Pomnik przyrodyOpis: rozgłęziony na 3 główne konary, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 227k na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”;tuz przy ścieżce
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226c na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”; przy ścieżce edukacyjnej ;przy punkcie widokowym wczesniej przy sciezce 2 deby pomnikowe z tabliczkami
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226c na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”;Oddz. 226 c; przy ścieżce; cała górna część
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226c na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”;Oddz. 226 c; przy ścieżce ; obok drugi podobny
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226c na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”;Oddz. 226 c; przy ścieżce
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226c na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”;Oddz. 226 c; przy ścieżce
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226c na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”;Oddz. 226 c;
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226c na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”;Oddz. 226 c; przy ścieżce
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226c na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”;Oddz. 226 c; w głębi lasu przy młodniku olszowym
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226c na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”;Oddz. 226 c; przy ścieżce na szczycie półwyspu
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226c na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”; Oddz. 226 c;przy ścieżce edukacyjnej
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226h na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów” Oddz. 226 h na wzgórzu przy starej drodze leśnej
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226h na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”; Oddz. 226 h na skraju uprwy leśnej i lasu
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226h na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”;Oddz. 226 h przy starej drodze leśnej
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226f na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”;Oddz. 226 f;50 m od ścieżki na niewielkim wzniesieniu
  • Pomnik przyrodyOpis: przekrzywiony, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226f na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”;Oddz. 226 f; przy drodze leśnej
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226d na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów” na wzgórzu; przy grodzisku w tyle
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226d na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów” na wzgórzu; na grodzisku w tyle
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226d na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów” Oddz. 226d; na wzgórzu;na grodzisku ok. 40m od ścieżki
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226d na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów” Oddz. 226d;na wzgórzu;na grodzisku ok. 30m od ścieżki
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226d na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów” Oddz. 226d; na wzgórzu;na grodzisku ok. 30m od ścieżki
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226c na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”; przy ścieżce
  • Pomnik przyrodyOpis: pochylona, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226c na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”; Oddz. 226c;przy ścieżce
  • Pomnik przyrodyOpis: Brak danych, Data ustanowienia: 2004-07-02, Opis granicy: Leśnictwo Dobra oddz. 226g na ścieżce przyrodniczo – historycznej „Szlakiem Olbrzymów”; Oddz. 226g;przy drodze leśnej
  • Rzekotkowe Uroczysko - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: ochrony stref przejściowych na granicy różnych biocenoz (ekotonów) oraz populacji roślin i zwierząt w tym szczególnie zbiorowisk roślinnych związanych z terenami podmokłymi oraz miejsc rozrodu bezkręgowców płazów i ptaków, Data ustanowienia: 2010-03-04, Powierzchnia: 26.85 ha
  • Żurawia Dolinka - siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków (użytek ekologiczny)Cel: ochrony stref przejściowych na granicy różnych biocenoz (ekotonów) oraz populacji roślin i zwierząt w tym szczególnie zbiorowisk roślinnych związanych z terenami podmokłymi oraz miejsc rozrodu bezkręgowców płazów i ptaków, Data ustanowienia: 2010-03-04, Powierzchnia: 2.34 ha

Dobra - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 1 wypadków drogowych w Dobrej odnotowano 0 ofiar śmiertelnych oraz 1 osobę ranną. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 49,2 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa zachodniopomorskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 0,0 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Dobrej znajdowało się 0 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu łobeskiego.

  Powiat łobeski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Dobrej
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 1 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 1 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 0 Lekko ranni
 • 1 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Dobrej w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 49,21 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  49,2
  woj. zachodniopomorskie
  998,0
  Cały kraj
  1 100,9
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  0,0
  woj. zachodniopomorskie
  102,2
  Cała Polska
  104,4
 • 49,21 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Dobra
  49,2
  Województwo
  1 178,3
  Kraj
  1 327,3
 • 0,00 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  0,0
  Zachodniopomorskie
  10,2
  Polska
  9,5
 • 100,00 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  100,0
  Zachodniopomorskie
  118,1
  Kraj
  120,6
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Dobra przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DW 144droga wojewódzka nr 144(Nowogard - Kulice - Wierzbięcin - Dobra - Zapłocie - Dobropole - Chociwel)
  • DW 146droga wojewódzka nr 146(Jenikowo - Wrześno - Wojtaszyce - Krzemienna - Dobra - Mieszewo - Sułkowo - Siedlice - Rekowo - Strzmiele)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Dobrej istnieje 29 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 11 Listopada

  ul. 3 Maja

  ul. Armii Krajowej

  ul. Boh. Westerplatte

  ul. Błotna

  ul. Henryka Dąbrowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Jana Piwnika "Ponurego"

  ul. Józefa Bema

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  ul. Kilińskiego

  ul. Kościuszki

  ul. Krótka

  ul. Mickiewicza

  ul. Mieszczańska

  ul. Nowogardzka

  ul. Ofiar Katynia

  ul. Ogrodowa

  ul. Rynek

  ul. Sportowa

  ul. Strażacka

  ul. Słoneczna

  ul. Słowackiego

  ul. Traugutta

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Stanisława Reymonta

  ul. Władysława Łokietka

  ul. Zielona