Powiat przysuski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat przysuski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 40 633 Liczba mieszkańców
 • 801 km2 Powierzchnia
 • 51 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,1% Stopa urbanizacji
 • Marian Niemirski Starosta
 • ul. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha Adres starostwa powiatowego
 • WPY Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie przysuskim (1)
 • Przysucha
Powiat przysuski na mapie
Identyfikatory
 • 1423 TERYT (TERC)
Herb powiatu przysuskiego
powiat przysuski herb
Flaga powiatu przysuskiego
powiat przysuski flaga

powiat przysuski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
48 675 20 55
48 675 20 56
ul.Targowa 3
26-400 Przysucha
Komenda Powiatowa Policji w Przysusze
48 675 42 00
48 675 42 45
ul.Plac 3 Maja 8
26-400 Przysucha
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przysusze
48 675 23 13
48 675 23 13
ul.Szkolna 7
26-400 Przysucha
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
48 675 23 37, 48 675 24 22
48 675 23 37, 48 675 24 22
ul. Szkolna 7
26-400 Przysucha
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze
48 675 28 01
48 675 28 01 wew. 20
ul.Radomska 24
26-400 Przysucha
Starostwo Powiatowe w Przysusze
(48) 675-23-52 21
(48) 675-23-52
Al. Jana Pawła II
26-400 Przysucha

Powiat przysuski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Powiat przysuski ma 40 633 mieszkańców, z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2021 liczba mieszkańców zmalała o 9,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,5 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przysuskiego w 2050 roku wynosi 31 172, z czego 15 377 to kobiety, a 15 795 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu przysuskiego zawarli w 2021 roku 194 małżeństw, co odpowiada 4,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu przysuskiego jest stanu wolnego, 56,5% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat przysuski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -320. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -7,82 na 1000 mieszkańców powiatu przysuskiego. W 2021 roku urodziło się 342 dzieci, w tym 49,1% dziewczynek i 50,9% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 374 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 40,5% zgonów w powiecie przysuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 14,2% zgonów w powiecie przysuskim były nowotwory, a 5,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu przysuskiego przypada 16.18 zgonów.

  W 2021 roku zarejestrowano 310 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 446 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu przysuskiego -136. W tym samym roku 6 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 5.

  60,0% mieszkańców powiatu przysuskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu przysuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 40 633 Liczba mieszkańców
 • 20 431 Kobiety
 • 20 202 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie przysuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie przysuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie przysuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przysuskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 31 172 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 15 377 Kobiety
 • 15 795 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie przysuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie przysuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie przysuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu przysuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,5 lat
  Województwo
  41,7 lat
  Cały kraj
  42,2 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat przysuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu przysuskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat przysuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat przysuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat przysuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • pow. przysuski
  28,2%
  Województwo
  30,0%
  Kraj
  29,1%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,5% Żonaci/Zamężne
 • pow. przysuski
  56,5%
  Mazowieckie
  53,7%
  Kraj
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,6%
  Mazowieckie
  8,1%
  Kraj
  8,5%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,5%
  Województwo
  7,7%
  Kraj
  7,6%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Powiat
  1,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie przysuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2021
 • powiat przysuski
  4,7
  Województwo
  4,6
  Cała Polska
  4,4
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2021
 • pow. przysuski
  1,2
  woj. mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 194 Małżeństwa zawarte w roku 2021
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie przysuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • -320 Przyrost naturalny w roku 2021
 • -160 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -160 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -7,82 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Powiat
  -7,8
  Mazowieckie
  -3,6
  Polska
  -4,9
 • -7,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -7,9 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie przysuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie przysuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie przysuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie przysuskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 342 Urodzenia żywe
 • 168 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 174 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 49,1%
  50,9%
 • 8,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,4
  woj. mazowieckie
  10,0
  Cała Polska
  8,7
 • 37,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  37,6
  Mazowieckie
  42,2
  Cała Polska
  37,5
 • 4 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4
 • 40 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 40
 • 92 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 92
 • 74 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 74
 • 32 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 32
 • 9 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 9
 • 3 374 g Średnia waga noworodków
 • 3 273 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 474 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Powiat
  3 374 g
  Mazowieckie
  3 396 g
  Polska
  3 363 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 37 Waga 4000g - 4499g
 • 37
 • 110 Waga 3500g - 3999g
 • 110
 • 111 Waga 3000g - 3499g
 • 111
 • 60 Waga 2500g - 2999g
 • 60
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,25 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,25
  woj. mazowieckie
  1,49
  Polska
  1,32
 • 0,61 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat przysuski
  0,61
  Województwo
  0,73
  Polska
  0,64
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Tutaj
  0,52
  Mazowieckie
  0,73
  Polska
  0,64
 • Statystyki zgonów w powiecie przysuskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 662 Zgony
 • 328 Kobiety
  (Zgony)
 • 334 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 49,5%
  50,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 16,2 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  16,2
  Województwo
  13,6
  Polska
  13,6
 • 193,6 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat przysuski
  193,6
  Mazowieckie
  136,2
  Polska
  156,7
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  Województwo
  3,4
  Polska
  3,9
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat przysuski
  3,3
  Mazowieckie
  3,4
  Cała Polska
  3,6
 • 1,2 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  1,2
  Cała Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przysuskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  40,5%
  Mazowieckie
  30,5%
  Kraj
  34,8%
 • 14,2% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. przysuski
  14,2%
  Województwo
  18,6%
  Cała Polska
  19,6%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  Mazowieckie
  6,4%
  Polska
  5,4%
 • 109 Zgony spowodowane COVID-19
 • 13,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  13,8
  Polska
  13,3
 • 65,5 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. mazowieckie
  65,5
  Polska
  74,4
 • 237,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. przysuski
  237,5
  woj. mazowieckie
  248,2
  Kraj
  268,1
 • 228,1 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  228,1
  Polska
  246,5
 • 677,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 771,2 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 581,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat przysuski
  677,2
  Mazowieckie
  407,0
  Cały kraj
  475,8
 • 84,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 26,1 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 139,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat przysuski
  84,8
  Mazowieckie
  50,0
  Polska
  70,6
 • 25,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat przysuski
  25,0
  Mazowieckie
  31,1
  Kraj
  32,6
 • 10,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. przysuski
  10,0
  woj. mazowieckie
  6,7
  Cała Polska
  6,9
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat przysuski
  0,6%
  Mazowieckie
  0,5%
  Polska
  0,5%
 • Zamachy samobójcze w powiecie przysuskim w roku 2021
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 Osoby w zamachach samobójczych
 • 3 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 1 Miasto
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 8 Wieś
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 1 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 1 Miasto
  (Zakończone zgonem)
 • 4 Wieś
  (Zakończone zgonem)
 • 22 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Powiat
  22,0
  woj. mazowieckie
  24,0
  Cała Polska
  36,0
 • 12 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  12,0
  Mazowieckie
  14,0
  Kraj
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie środków nasennych / leków psychotropowych
 • 1
 • 2 zażycie innych leków
 • 2
 • 1 samookaleczenie powierzchniowe
 • 1
 • 5 powieszenie się
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 5 powieszenie się
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 3 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 3
 • 1 nieporozumienie rodzinne, przemoc w rodzinie
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 2 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 2
 • 3 nieustalona
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 5 50-60 lat
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 1 25-29 lat
 • 1
 • 1 30-49 lat
 • 1
 • 3 50-60 lat
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków2
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 2 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 4 kawaler/panna
 • 4
 • 2 żonaty/zamężna
 • 2
 • 1 konkubinat
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 1 żonaty/zamężna
 • 1
 • 2 wdowiec/wdowa
 • 2
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe2
  • średnie0
  • wyższe1
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 2 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 1 wyższe
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 2 praca
 • 2
 • 7 nieustalony
 • 7
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 1 praca
 • 1
 • 4 nieustalony
 • 4
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 310 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 163 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 147 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 6 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 446 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 241 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 205 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 1 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 1 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -131 Saldo migracji
 • -76 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -55 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -136 Saldo migracji wewnętrznych
 • -78 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -58 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 5 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 3 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie przysuskim w latach 1995-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat przysuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przysuski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie przysuskim oddano do użytku 155 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,81 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie przysuskim to 15 033 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 366 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  97,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 2,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie przysuskim to 5,38 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2021 roku w powiecie przysuskim to 111,50 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 83,29% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 73,51% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 69,82% mieszkań posiada łazienkę, 61,44% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,11% z gazu sieciowego.

  W 2020 zarejestrowano w powiecie przysuskim 13 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 172 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 2 927 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 172 zł
 • powiat przysuski
  3 172 zł
  woj. mazowieckie
  7 414 zł
  Kraj
  5 248 zł
 • 3 172 zł Ogółem
 • 3 172 zł
 • 2 542 zł do 40 m2
 • 2 542 zł
 • 3 389 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 389 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 927 zł
 • powiat przysuski
  2 927 zł
  Województwo
  7 646 zł
  Cały kraj
  5 689 zł
 • 2 927 zł Ogółem
 • 2 927 zł
 • 2 536 zł do 40 m2
 • 2 536 zł
 • 3 059 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 059 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 13
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie przysuskim w latach 2015 - 2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 172 zł
 • Tutaj
  3 172 zł
  woj. mazowieckie
  7 982 zł
  Cały kraj
  4 694 zł
 • 3 172 zł Ogółem
 • 3 172 zł
 • 2 542 zł do 40 m2
 • 2 542 zł
 • 3 389 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 389 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 2 927 zł
 • Tutaj
  2 927 zł
  Województwo
  8 112 zł
  Polska
  5 276 zł
 • 2 927 zł Ogółem
 • 2 927 zł
 • 2 536 zł do 40 m2
 • 2 536 zł
 • 3 059 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 059 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 13
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m25
  • od 40,1 do 60 m28
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 5 do 40 m2
 • 8 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 15 033 Liczba nieruchomości w 2021 roku
 • 365,50 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  365,50
  Mazowieckie
  440,20
  Kraj
  392,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 78,20 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Powiat
  78,20 m2
  Mazowieckie
  72,60 m2
  Cała Polska
  74,50 m2
 • 28,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • powiat przysuski
  28,60 m2
  Mazowieckie
  32,00 m2
  Cała Polska
  29,20 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • 3,70 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. przysuski
  3,70
  woj. mazowieckie
  3,61
  Cały kraj
  3,82
 • 2,74 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  2,74
  Województwo
  2,27
  Cały kraj
  2,55
 • 0,74 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,74
  Województwo
  0,63
  Kraj
  0,67
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 155 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2021 roku
 • 3,81 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  3,81
  woj. mazowieckie
  8,19
  Polska
  6,16
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • 834 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2021
 • 5,38 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • pow. przysuski
  5,38
  Województwo
  3,74
  Kraj
  3,90
 • 20,53 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  20,53
  Województwo
  30,65
  Polska
  24,07
 • 17 286 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2021
 • 111,5 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2021 roku)
 • Tutaj
  111,5 m2
  Mazowieckie
  91,2 m2
  Cała Polska
  92,9 m2
 • 0,43 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2021 roku)
 • Powiat
  0,43 m2
  Mazowieckie
  0,75 m2
  Cała Polska
  0,57 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2021,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 83,29% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • Powiat
  83,29%
  Mazowieckie
  96,09%
  Polska
  96,97%
 • 73,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  73,51%
  Województwo
  93,90%
  Polska
  94,01%
 • 69,82% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • powiat przysuski
  69,82%
  Województwo
  92,00%
  Kraj
  91,78%
 • 61,44% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • powiat przysuski
  61,44%
  Województwo
  87,29%
  Cały kraj
  83,08%
 • 0,11% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat przysuski
  0,11%
  Mazowieckie
  58,44%
  Cała Polska
  57,25%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2020,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

Powiat przysuski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie przysuskim na 1000 mieszkańców pracuje 109osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie przysuskim wynosiło w 2021 roku 15,3% (15,5% wśród kobiet i 15,1% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przysuskim wynosiło 5 190,17 PLN, co odpowiada 86.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przysuskiego 3 272 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 556 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -716.

  64,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przysuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 10,6% w przemyśle i budownictwie, a 5,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 109 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  109,0
  Mazowieckie
  323,0
  Polska
  257,0
 • 15,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 15,5% Kobiety
 • 15,1% Mężczyźni
 • Tutaj
  15,3%
  Województwo
  4,6%
  Cała Polska
  5,4%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie przysuskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie przysuskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie przysuskim w latach 2004 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 5 190 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. przysuski
  5 190 PLN
  Mazowieckie
  7 108 PLN
  Polska
  6 001 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie przysuskim w latach 2002 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 272 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 556 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -716 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 60,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 10,6% Przemysł i budownictwo
 • 7,2% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 14,2% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 5,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 5,8% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 5,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,2% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 18,4% Pozostałe
 • 25,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 10,6% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie przysuskim w latach 2006 - 2020, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 446 Pracujący ogółem
 • 2 654 Kobiety
 • 1 792 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie przysuskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat przysuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat przysuski
  66,7
  Mazowieckie
  71,5
  Cała Polska
  69,0
 • 37,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. przysuski
  37,2
  Województwo
  38,1
  Kraj
  38,2
 • 125,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  125,7
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat przysuski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie przysuskim w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 136 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 2 522 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 254 nowe podmioty, a 161 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2021 najwięcej (321) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (254) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (640) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (114) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie przysuskim najwięcej (95) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 032) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,6% (82) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 29,8% (935) podmiotów, a 67,6% (2 119) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie przysuskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31.8%) oraz Budownictwo (25.2%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 3 136 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 82 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 935 Przemysł i budownictwo
 • 2 119 Pozostała działalność
 • 254 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie przysuskim w 2021 roku
 • 161 Podmioty wyrejestrowane w powiecie przysuskim w 2021 roku
 • 2 522 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 032 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 032
 • 95 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 95
 • 9 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 9
 • 3 136 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 136
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 9 Spółdzielnie ogółem
 • 9
 • 73 Spółki handlowe ogółem
 • 73
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 61  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 61
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 95 Spółki cywilne ogółem
 • 95
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 522 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 803 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 803
 • 636 Budownictwo
 • 636
 • 226 Przetwórstwo przemysłowe
 • 226
 • 182 Transport i gospodarka magazynowa
 • 182
 • 126 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 126
 • 87 Pozostała działalność
 • 87
 • 80 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 80
 • 74 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 74
 • 72 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 72
 • 53 Informacja i komunikacja
 • 53
 • 53 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 53
 • 42 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 42
 • 35 Edukacja
 • 35
 • 22 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 22
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 4
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przysuski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W 2021 roku w powiecie przysuskim stwierdzono 559 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,66 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie przysuskim wynosi 74,30% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu przysuskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,53 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 5,77 (wykrywalność 65%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,10 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,34 (54%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,10 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 559 Przestępstwa ogółem
 • 559
 • 390 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 390
 • 55 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 55
 • 86 Przestępstwa drogowe
 • 86
 • 4 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 4
 • 236 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 236
 • 13,66 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  13,66
  Mazowieckie
  22,31
  Kraj
  21,51
 • 9,53 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  9,53
  Mazowieckie
  14,38
  Kraj
  12,82
 • 1,34 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,34
  Województwo
  5,32
  Cała Polska
  5,89
 • 2,10 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • pow. przysuski
  2,10
  Województwo
  1,84
  Cała Polska
  1,85
 • 0,10 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  0,10
  Województwo
  0,30
  Cały kraj
  0,35
 • 5,77 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  5,77
  woj. mazowieckie
  11,83
  Cała Polska
  10,95
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • pow. przysuski
  74%
  Mazowieckie
  64%
  Cała Polska
  71%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat przysuski
  70%
  Województwo
  55%
  Cały kraj
  64%
 • 55% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. przysuski
  55%
  Województwo
  71%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  Województwo
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Powiat
  100%
  Województwo
  86%
  Cały kraj
  89%
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  65%
  Mazowieckie
  41%
  Cały kraj
  53%

Powiat przysuski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu przysuskiego wyniosła w 2021 roku 95,3 mln złotych, co daje 2,3 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 14.6% w porównaniu do roku 2020. Największa część budżetu powiatu przysuskiego - 29.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (22.8%) oraz na Dział 600 - Transport i łączność (22.1%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 20,2 mln złotych, czyli 21,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu przysuskiego wyniosła w 2021 roku 90,3 mln złotych, co daje 2,2 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 4.3% w porównaniu do roku 2020. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (72.5%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (7.7%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5.4%). W budżecie powiatu przysuskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 160 złotych na mieszkańca (7,2%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 2,9 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie przysuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu przysuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu przysuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  75,1 mln

  1,8 tys(100%)

  63,0 mln

  1,5 tys(100%)

  62,2 mln

  1,5 tys(100%)

  71,0 mln

  1,7 tys(100%)

  85,2 mln

  2,0 tys(100%)

  73,0 mln

  1,8 tys(100%)

  84,1 mln

  2,0 tys(100%)

  95,3 mln

  2,3 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  21,5 mln

  502(28.7%)

  22,0 mln

  517(34.9%)

  22,1 mln

  522(35.6%)

  21,6 mln

  514(30.5%)

  26,3 mln

  626(30.8%)

  22,8 mln

  549(31.2%)

  24,9 mln

  605(29.6%)

  28,4 mln

  699(29.8%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  18,8 mln

  438(25%)

  15,7 mln

  369(24.9%)

  16,4 mln

  386(26.3%)

  17,0 mln

  404(24%)

  17,0 mln

  404(19.9%)

  17,9 mln

  431(24.5%)

  20,1 mln

  489(23.9%)

  21,7 mln

  535(22.8%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  8,7 mln

  203(11.6%)

  4,3 mln

  102(6.9%)

  6,8 mln

  161(11%)

  12,6 mln

  298(17.7%)

  21,5 mln

  513(25.3%)

  9,3 mln

  224(12.7%)

  12,1 mln

  295(14.4%)

  21,1 mln

  519(22.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  14,7 mln

  343(19.6%)

  9,7 mln

  229(15.5%)

  5,5 mln

  130(8.9%)

  6,6 mln

  156(9.3%)

  6,2 mln

  148(7.3%)

  6,6 mln

  160(9.1%)

  6,7 mln

  163(8%)

  7,1 mln

  174(7.4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,2 mln

  74,0(4.2%)

  3,1 mln

  73,2(4.9%)

  3,4 mln

  79,2(5.4%)

  3,8 mln

  89,3(5.3%)

  4,2 mln

  101(5%)

  4,3 mln

  103(5.8%)

  5,5 mln

  134(6.6%)

  5,0 mln

  122(5.2%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,4 mln

  78,5(4.5%)

  2,9 mln

  67,7(4.6%)

  2,9 mln

  67,6(4.6%)

  3,4 mln

  80,7(4.8%)

  3,0 mln

  71,3(3.5%)

  2,4 mln

  58,5(3.3%)

  2,1 mln

  50,1(2.5%)

  3,2 mln

  78,6(3.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  2,2 mln

  50,5(2.9%)

  1,9 mln

  44,8(3%)

  1,9 mln

  45,5(3.1%)

  2,1 mln

  49,9(3%)

  2,3 mln

  55,0(2.7%)

  2,4 mln

  58,4(3.3%)

  2,7 mln

  65,1(3.2%)

  2,7 mln

  66,1(2.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  23,0 tys

  0,5(0%)

  2,6 tys

  0,1(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  63,0 tys

  1,5(0.1%)

  1,6 mln

  39,1(1.7%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  389,5 tys

  9,1(0.5%)

  336,8 tys

  7,9(0.5%)

  568,1 tys

  13,4(0.9%)

  439,6 tys

  10,4(0.6%)

  438,7 tys

  10,5(0.5%)

  692,1 tys

  16,7(0.9%)

  531,8 tys

  12,9(0.6%)

  1,1 mln

  27,5(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,3 mln

  30,5(1.7%)

  1,5 mln

  34,1(2.3%)

  1,6 mln

  37,5(2.6%)

  631,8 tys

  15,0(0.9%)

  873,4 tys

  20,8(1%)

  840,8 tys

  20,3(1.2%)

  861,3 tys

  20,9(1%)

  741,5 tys

  18,2(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  223,0 tys

  5,2(0.3%)

  200,0 tys

  4,7(0.3%)

  200,0 tys

  4,7(0.3%)

  598,7 tys

  14,2(0.8%)

  612,5 tys

  14,6(0.7%)

  390,0 tys

  9,4(0.5%)

  396,5 tys

  9,6(0.5%)

  366,3 tys

  9,0(0.4%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  230,4 tys

  5,4(0.3%)

  229,5 tys

  5,4(0.4%)

  237,2 tys

  5,6(0.4%)

  249,7 tys

  5,9(0.4%)

  236,1 tys

  5,6(0.3%)

  743,6 tys

  17,9(1%)

  276,1 tys

  6,7(0.3%)

  290,2 tys

  7,1(0.3%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  104,3 tys

  2,5(0.1%)

  136,1 tys

  3,2(0.2%)

  124,4 tys

  3,0(0.2%)

  3,8 mln

  92,9(4.5%)

  288,9 tys

  7,1(0.3%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.2%)

  124,5 tys

  3,0(0.2%)

  124,6 tys

  3,0(0.1%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,1 tys

  0,4(0%)

  89,6 tys

  2,1(0.1%)

  20,3 tys

  0,5(0%)

  285,3 tys

  6,8(0.4%)

  552,1 tys

  13,2(0.6%)

  356,6 tys

  8,6(0.5%)

  215,8 tys

  5,2(0.3%)

  117,5 tys

  2,9(0.1%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  62,8 tys

  1,5(0.1%)

  92,0 tys

  2,2(0.1%)

  63,6 tys

  1,5(0.1%)

  65,0 tys

  1,5(0.1%)

  62,4 tys

  1,5(0.1%)

  79,0 tys

  1,9(0.1%)

  71,9 tys

  1,7(0.1%)

  96,5 tys

  2,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  28,3 tys

  0,7(0%)

  56,4 tys

  1,3(0.1%)

  62,4 tys

  1,5(0.1%)

  61,1 tys

  1,5(0.1%)

  331,2 tys

  7,9(0.4%)

  120,9 tys

  2,9(0.2%)

  101,1 tys

  2,5(0.1%)

  95,0 tys

  2,3(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  314,9 tys

  7,3(0.4%)

  251,0 tys

  5,9(0.4%)

  165,9 tys

  3,9(0.3%)

  110,2 tys

  2,6(0.2%)

  123,4 tys

  2,9(0.1%)

  170,1 tys

  4,1(0.2%)

  68,0 tys

  1,7(0.1%)

  22,7 tys

  0,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  5,2 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  11,0 tys

  0,3(0%)

  2,3 mln

  56,6(3.2%)

  2,0 mln

  48,9(2.4%)

  11,6 tys

  0,3(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  14,8 tys

  0,3(0%)

  592,6 tys

  13,9(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  155,8 tys

  3,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  53,4 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,9 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie przysuskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu przysuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu przysuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2014 - 2021
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  76,1 mln

  1,8 tys(100%)

  65,3 mln

  1,5 tys(100%)

  67,3 mln

  1,6 tys(100%)

  70,3 mln

  1,7 tys(100%)

  79,5 mln

  1,9 tys(100%)

  81,4 mln

  2,0 tys(100%)

  95,2 mln

  2,3 tys(100%)

  90,3 mln

  2,2 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20142015201620172018201920202021
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  49,6 mln

  1,2 tys(65.2%)

  44,6 mln

  1,0 tys(68.2%)

  47,9 mln

  1,1 tys(71.1%)

  47,8 mln

  1,1 tys(68%)

  48,1 mln

  1,1 tys(60.5%)

  51,5 mln

  1,2 tys(63.3%)

  69,0 mln

  1,7 tys(72.5%)

  65,5 mln

  1,6 tys(72.5%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,0 mln

  93,8(5.3%)

  4,3 mln

  101(6.5%)

  4,5 mln

  106(6.7%)

  5,0 mln

  119(7.1%)

  5,8 mln

  139(7.3%)

  6,5 mln

  156(8%)

  6,2 mln

  152(6.6%)

  6,9 mln

  170(7.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  72,8(4.1%)

  3,0 mln

  71,6(4.7%)

  3,4 mln

  79,2(5%)

  3,7 mln

  87,4(5.2%)

  3,9 mln

  92,0(4.9%)

  4,5 mln

  108(5.5%)

  5,2 mln

  127(5.5%)

  4,8 mln

  119(5.4%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  3,0 mln

  70,3(4%)

  2,9 mln

  67,4(4.4%)

  2,5 mln

  58,6(3.7%)

  2,5 mln

  60,0(3.6%)

  2,4 mln

  57,6(3%)

  1,9 mln

  46,9(2.4%)

  1,9 mln

  47,3(2%)

  2,9 mln

  70,9(3.2%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  184,2 tys

  4,3(0.2%)

  322,4 tys

  7,6(0.5%)

  505,0 tys

  11,9(0.8%)

  2,6 mln

  61,3(3.7%)

  10,2 mln

  244(12.8%)

  8,4 mln

  203(10.3%)

  3,2 mln

  79,0(3.4%)

  2,2 mln

  54,7(2.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  11,1 mln

  258(14.6%)

  5,0 mln

  118(7.7%)

  2,9 mln

  68,6(4.3%)

  1,5 mln

  35,3(2.1%)

  1,4 mln

  34,4(1.8%)

  1,4 mln

  34,3(1.7%)

  1,4 mln

  34,4(1.5%)

  1,7 mln

  40,9(1.8%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  763,0 tys

  17,8(1%)

  724,8 tys

  17,0(1.1%)

  907,7 tys

  21,4(1.3%)

  859,7 tys

  20,4(1.2%)

  884,4 tys

  21,1(1.1%)

  964,4 tys

  23,3(1.2%)

  1,0 mln

  24,6(1.1%)

  1,2 mln

  28,7(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,4 mln

  33,6(1.9%)

  1,3 mln

  31,0(2%)

  1,1 mln

  26,3(1.7%)

  1,9 mln

  45,8(2.7%)

  1,7 mln

  39,9(2.1%)

  1,3 mln

  32,5(1.7%)

  989,5 tys

  24,1(1%)

  1,1 mln

  26,1(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  638,1 tys

  14,9(0.8%)

  702,1 tys

  16,5(1.1%)

  885,6 tys

  20,9(1.3%)

  901,0 tys

  21,4(1.3%)

  898,0 tys

  21,4(1.1%)

  912,6 tys

  22,0(1.1%)

  784,2 tys

  19,1(0.8%)

  960,3 tys

  23,6(1.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  997,1 tys

  23,2(1.3%)

  896,4 tys

  21,1(1.4%)

  840,2 tys

  19,8(1.2%)

  846,3 tys

  20,1(1.2%)

  773,5 tys

  18,5(1%)

  779,5 tys

  18,8(1%)

  985,0 tys

  24,0(1%)

  853,5 tys

  21,0(0.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  400,9 tys

  9,3(0.5%)

  631,4 tys

  14,8(1%)

  688,7 tys

  16,2(1%)

  795,1 tys

  18,9(1.1%)

  973,9 tys

  23,2(1.2%)

  819,5 tys

  19,8(1%)

  613,0 tys

  14,9(0.6%)

  543,5 tys

  13,4(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  284,0 tys

  6,6(0.4%)

  320,3 tys

  7,5(0.5%)

  310,4 tys

  7,3(0.5%)

  327,7 tys

  7,8(0.5%)

  298,4 tys

  7,1(0.4%)

  332,2 tys

  8,0(0.4%)

  300,1 tys

  7,3(0.3%)

  341,9 tys

  8,4(0.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  206,2 tys

  4,8(0.3%)

  249,4 tys

  5,9(0.4%)

  463,4 tys

  10,9(0.7%)

  279,4 tys

  6,6(0.4%)

  284,1 tys

  6,8(0.4%)

  306,5 tys

  7,4(0.4%)

  348,5 tys

  8,5(0.4%)

  168,4 tys

  4,1(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  145,6 tys

  3,4(0.2%)

  138,7 tys

  3,3(0.2%)

  133,1 tys

  3,1(0.2%)

  137,0 tys

  3,3(0.2%)

  136,1 tys

  3,2(0.2%)

  450,2 tys

  10,9(0.6%)

  138,6 tys

  3,4(0.1%)

  140,2 tys

  3,4(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.2%)

  124,5 tys

  3,0(0.2%)

  124,6 tys

  3,0(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.1%)

  132,0 tys

  3,2(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  100,0 tys

  2,3(0.1%)

  100,0 tys

  2,3(0.2%)

  100,0 tys

  2,4(0.1%)

  102,2 tys

  2,4(0.1%)

  388,9 tys

  9,3(0.5%)

  100,0 tys

  2,4(0.1%)

  130,0 tys

  3,2(0.1%)

  130,0 tys

  3,2(0.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  18,1 tys

  0,4(0%)

  89,6 tys

  2,1(0.1%)

  20,3 tys

  0,5(0%)

  285,3 tys

  6,8(0.4%)

  552,1 tys

  13,2(0.7%)

  356,6 tys

  8,6(0.4%)

  215,8 tys

  5,2(0.2%)

  117,5 tys

  2,9(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  83,4 tys

  2,0(0.1%)

  100,6 tys

  2,4(0.1%)

  92,2 tys

  2,2(0.1%)

  1,7 mln

  40,4(1.7%)

  97,1 tys

  2,4(0.1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  50,5 tys

  1,2(0.1%)

  51,6 tys

  1,2(0.1%)

  54,7 tys

  1,3(0.1%)

  55,9 tys

  1,3(0.1%)

  57,1 tys

  1,4(0.1%)

  22,7 tys

  0,5(0%)

  61,8 tys

  1,5(0.1%)

  14,1 tys

  0,3(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  53,4 tys

  1,2(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,9 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat przysuski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 9 421 mieszkańców powiatu przysuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 644 kobiet oraz 4 777 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców powiatu przysuskiego, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu przysuskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie przysuskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,4%) oraz podstawowe ukończone (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,7%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2021 w powiecie przysuskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 37 oddziałów uczęszczało 793 dzieci (380 dziewczynek oraz 413 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie przysuskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 14 oddziałów uczęszczało 314 dzieci (160 dziewczynek oraz 154 chłopców). Dostępne były 372 miejsca.

  16,3% mieszkańców powiatu przysuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 784 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 21 szkół podstawowych, w których w 195 oddziałach uczyło się 3 072 uczniów (1 502 kobiety oraz 1 570 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie przysuskim placówkę miało 29 szkół podstawowych, w których w 193 oddziałach uczyło się 3 012 uczniów (1 468 kobiet oraz 1 544 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15,8 uczniów.

  W powiecie przysuskim znajdują się 2 licea ogólnokształcące, w których w 24 oddziałach uczyło się 545 uczniów (338 kobiet oraz 207 mężczyzn). W 2021 zarejestrowano 111 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie przysuskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 46 oddziałach uczyło się 997 uczniów (583 kobiety oraz 414 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 337 absolwentów.

  W powiecie przysuskim znajduje się 7 Branżowych szkół I stopnia, w których w 27 oddziałach uczyło się 297 uczniów (124 kobiety oraz 173 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,3% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 22,7 uczniów. 11,0 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,3% mieszkańców powiatu przysuskiego w wieku potencjalnej nauki (30,8% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  16,6%
  Mazowieckie
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  32,6%
  Mazowieckie
  34,6%
  Polska
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,5%
  woj. mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Powiat
  10,9%
  Województwo
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  20,2%
  Województwo
  18,2%
  Cała Polska
  20,0%
 • 17,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat przysuski
  24,8%
  Województwo
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  2,7%
  Mazowieckie
  2,8%
  Polska
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • pow. przysuski
  19,0%
  Mazowieckie
  10,7%
  Cała Polska
  12,3%
 • 19,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat przysuski
  4,2%
  Województwo
  3,1%
  Kraj
  3,1%
 • 4,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 784 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  784,0
  woj. mazowieckie
  937,0
  Cała Polska
  896,0
 • 1,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. przysuski
  1,45
  Województwo
  0,84
  Kraj
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 16 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 37 Oddziały
 • 26 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 804 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat przysuski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 793 Dzieci
 • 380 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 413 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 47,9%
  52,1%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 13 2 lata i mniej
 • 13
 • 216 3 lata
 • 216
 • 264 4 lata
 • 264
 • 227 5 lata
 • 227
 • 71 6 lat
 • 71
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 7 2 lata i mniej
 • 7
 • 98 3 lata
 • 98
 • 132 4 lata
 • 132
 • 104 5 lata
 • 104
 • 39 6 lat
 • 39
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 6 2 lata i mniej
 • 6
 • 118 3 lata
 • 118
 • 132 4 lata
 • 132
 • 123 5 lata
 • 123
 • 32 6 lat
 • 32
 • 2 7 lat i więcej
 • 2
 • 492 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 52,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 52,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 28,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat przysuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 178 Oddziały
 • 3 016 Uczniowie
 • 1 477 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 539 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,0%
  51,0%
 • 371 Uczniowie w 1 klasie
 • 181 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 190 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 340 Absolwenci
 • 174 Kobiety
  (absolwenci)
 • 166 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 4Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 17 Oddziały
 • 56 Uczniowie
 • 25 Kobiety
  (uczniowie)
 • 31 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,6%
  55,4%
 • 1 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 0 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 34 Absolwenci
 • 21 Kobiety
  (absolwenci)
 • 13 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 15,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat przysuski
  15,8
  woj. mazowieckie
  17,3
  Polska
  16,7
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15,8 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15,8
 • 15,8 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15,8
 • 16,9 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16,9
 • 3,3 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,3
 •  
 • 271,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 222,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 16,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat przysuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 24 Oddziały
 • 545 Uczniowie
 • 338 Kobiety
  (uczniowie)
 • 207 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,0%
  38,0%
 • 154 Uczniowie w 1 klasie
 • 103 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 51 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 111 Absolwenci
 • 70 Kobiety
  (absolwenci)
 • 41 Mężczyźni
  (absolwenci)
 • 34 Uczniowie w 1 klasie
 • 16 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 22,7Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • pow. przysuski
  22,7
  Mazowieckie
  26,4
  Cała Polska
  26,3
 •  
 • 44,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 33,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 10,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 11,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 7,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat przysuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 4 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 25 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 6Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 22 Oddziały
 • 170 Uczniowie
 • 94 Kobiety
  (uczniowie)
 • 76 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 55,3%
  44,7%
 • 67 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 11,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • Powiat
  11,0
  Województwo
  17,7
  Kraj
  19,6
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 11,0 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 11,0
 • 25,4 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,4
 • 7,7 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 7,7
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat przysuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat przysuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat przysuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przysuski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie przysuskim

 • Według danych GUS z 2021 roku w powiecie przysuskim znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • hostele: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  • Domy i ośrodki kultury w powiecie przysuskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2021 roku w powiecie przysuskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie przysuskim 3 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 350 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2021 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 58 (uczestnicy: 4 769)
   • seanse filmowe: 18 (uczestnicy: 1 990)
   • wystawy: 3 (uczestnicy: 100)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 2 (uczestnicy: 340)
   • koncerty: 6 (uczestnicy: 1 501)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 5 (uczestnicy: 103)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 13 (uczestnicy: 450)
   • konkursy: 4 (uczestnicy: 110)
   • warsztaty: 7 (uczestnicy: 175)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 5 (członkowie: 128)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3 (członkowie: 96)
   • inne: 1 (członkowie: 22)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2021 roku:
   • plastyczne: 2
   • muzyczne: 2
   • komputerowe: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2021 roku:
   • ogółem: 14 (członkowie: 129)
   • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 64)
   • wokalne i chóry: 2 (członkowie: 15)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 17)
   • taneczne: 3 (członkowie: 27)
   • inne: 1 (członkowie: 6)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2021 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Muzea w powiecie przysuskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w powiecie przysuskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1).

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w powiecie przysuskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 w powiecie przysuskim działało 19 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 218 409 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 27 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 159 249 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2021 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 90
   • dostępne dla czytelników: 51
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 49
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


  • Kluby sportowe w powiecie przysuskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie przysuskim działało 16 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 873 członków. Zarejestrowano 798 ćwiczących (mężczyźni: 605, kobiety: 193, chłopcy do lat 18: 394, dziewczęta do lat 18: 178). Aktywnych było 21 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (12) oraz inne osoby (12).

   Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie przysuskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Powiat przysuski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat przysuski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • Według danych z 2021 roku w wyniku 26 wypadków drogowych w powiecie przysuskim odnotowano 7 ofiar śmiertelnych oraz 26 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 64,0 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla całej Polski) oraz 17,2 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 17,0 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 59,6 rannych (nieznacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

   W 2021 roku w powiecie przysuskim zarejestrowanych było 46 953 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 30 542 samochodów osobowych (742,6 na każdy 1000 mieszkańców - wartość porównywalna do wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 6 916 samochodów ciężarowych (183,7 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 135 autobusów (3,3 - znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski), 637 ciągników siodłowych (15,5 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 1 887 motocykli (45,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski).

   Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
   • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,1 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
   • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 23,9 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
   • typowy autobus ma szacunkowy wiek 21,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 15,8 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,6 lat.


   W 2021 roku w powiecie przysuskim znajdowały się 4 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.
  • Wypadki drogowe w powiecie przysuskim
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 26 Wypadki drogowe
   (rok 2021)
  • 7 Ofiary śmiertelne
   (rok 2021)
  • 26 Ranni
   (rok 2021)
  • 3 Lekko ranni
  • 23 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w powiecie przysuskim w latach 2010 - 2021,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2021)
  • 63,99 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • pow. przysuski
   64,0
   woj. mazowieckie
   56,9
   Cała Polska
   59,9
  • 17,23 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • powiat przysuski
   17,2
   Mazowieckie
   6,9
   Kraj
   5,9
  • 63,99 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2021)
  • Powiat
   64,0
   Mazowieckie
   65,7
   Kraj
   69,4
  • 17,04 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
   (rok 2020)
  • pow. przysuski
   17,0
   Województwo
   8,0
   Polska
   7,6
  • 59,63 Ranni na 100 tys. pojazdów
   (rok 2020)
  • powiat przysuski
   59,6
   Mazowieckie
   62,9
   Kraj
   80,2
  • 26,92 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • pow. przysuski
   26,9
   Mazowieckie
   12,2
   Cała Polska
   9,8
  • 100,00 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2021)
  • powiat przysuski
   100,0
   Województwo
   115,4
   Cała Polska
   115,8
  • Pojazdy
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)

  • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
  • 46 953 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie przysuskim w 2020 roku
  • 30 542 Samochody osobowe
  • 6 916 Samochody ciężarowe
  • 527 Samochody ciężarowo-osobowe
  • 135 Autobusy
  • 287 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
  • 640 Ciągniki samochodowe
  • 637   Ciągniki siodłowe
  • 6 546 Ciągniki rolnicze
  • 1 887 Motocykle
  • 703   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
  • 2 115 Motorowery
  • 30 542Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie przysuskim
  • Samochody osobowe w powiecie przysuskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 742,6 Samochody osobowe na 1000 ludności
  • pow. przysuski
   742,6
   Województwo
   729,5
   Cała Polska
   656,3
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • do 1399 kg7 405
   • 1400-1649 kg7 853
   • 1650-1899 kg6 903
   • 1900 kg i więcej8 381
  • 7 405 do 1399 kg
  • 7 853 1400-1649 kg
  • 6 903 1650-1899 kg
  • 8 381 1900 kg i więcej
  • Samochody osobowe według pojemności silnika
  • 10 643 do 1399 cm3
  • 10 643
  • 17 725 1400-1999 cm3
  • 17 725
  • 2 174 2000 i więcej cm3
  • 2 174
  • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie przysuskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna15 894
   • olej napędowy9 498
   • gaz (LPG)4 848
   • pozostałe302
  • 15 894 benzyna
  • 9 498 olej napędowy
  • 4 848 gaz (LPG)
  • 302 pozostałe
  • Samochody osobowe według grup wieku
  • 143 do 1 roku
  • 143
  • 123 2 lata
  • 123
  • 178 3 lata
  • 178
  • 447 4-5 lat
  • 447
  • 559 6-7 lat
  • 559
  • 906 8-9 lat
  • 906
  • 1 296 10-11 lat
  • 1 296
  • 4 741 12-15 lat
  • 4 741
  • 6 623 16-20 lat
  • 6 623
  • 4 553 21-25 lat
  • 4 553
  • 3 713 26-30 lat
  • 3 713
  • 7 260 31 lat i więcej
  • 7 260
  • 22,1 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie przysuskim
  • Tutaj
   22,1 lat
   Województwo
   17,2 lat
   Cała Polska
   18,8 lat
  • 6 916Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie przysuskim
  • Samochody ciężarowe w powiecie przysuskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 183,7 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
  • Tutaj
   183,7
   woj. mazowieckie
   134,0
   Polska
   104,5
  • Samochody ciężarowe według grup ładowności
  • 2 871 do 999 kg
  • 2 871
  • 2 560 1000-1499 kg
  • 2 560
  • 593 1500-2999 kg
  • 593
  • 42 3000-3499 kg
  • 42
  • 70 3500-4999 kg
  • 70
  • 441 5000-6999 kg
  • 441
  • 151 7000-9999 kg
  • 151
  • 126 10000-14999 kg
  • 126
  • 62 15000 kg i więcej
  • 62
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna2 045
   • olej napędowy4 400
   • gaz (LPG)251
   • pozostałe220
  • 2 045 benzyna
  • 4 400 olej napędowy
  • 251 gaz (LPG)
  • 220 pozostałe
  • Samochody ciężarowe według grup wieku
  • 31 do 1 roku
  • 31
  • 20 2 lata
  • 20
  • 25 3 lata
  • 25
  • 89 4-5 lat
  • 89
  • 106 6-7 lat
  • 106
  • 191 8-9 lat
  • 191
  • 272 10-11 lat
  • 272
  • 821 12-15 lat
  • 821
  • 1 250 16-20 lat
  • 1 250
  • 1 070 21-25 lat
  • 1 070
  • 713 26-30 lat
  • 713
  • 2 328 31 lat i więcej
  • 2 328
  • 23,9 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie przysuskim
  • Powiat
   23,9 lat
   Województwo
   18,2 lat
   Polska
   19,4 lat
  • 135Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie przysuskim
  • Autobusy w powiecie przysuskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 3,3 Autobusy na 1000 ludności
  • Tutaj
   3,3
   woj. mazowieckie
   3,8
   Polska
   3,3
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna9
   • olej napędowy123
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe3
  • 9 benzyna
  • 123 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 3 pozostałe
  • Autobusy według grup wieku
  • 4 do 1 roku
  • 4
  • 2 3 lata
  • 2
  • 3 4-5 lat
  • 3
  • 4 6-7 lat
  • 4
  • 2 8-9 lat
  • 2
  • 2 10-11 lat
  • 2
  • 21 12-15 lat
  • 21
  • 32 16-20 lat
  • 32
  • 20 21-25 lat
  • 20
  • 14 26-30 lat
  • 14
  • 31 31 lat i więcej
  • 31
  • 21,4 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie przysuskim
  • powiat przysuski
   21,4 lat
   Mazowieckie
   19,4 lat
   Cała Polska
   21,6 lat
  • 637Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie przysuskim
  • Ciągniki siodłowe w powiecie przysuskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 15,5 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
  • pow. przysuski
   15,5
   Województwo
   21,5
   Kraj
   12,3
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna1
   • olej napędowy608
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe28
  • 1 benzyna
  • 608 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 28 pozostałe
  • Ciągniki siodłowe według grup wieku
  • 5 3 lata
  • 5
  • 34 4-5 lat
  • 34
  • 40 6-7 lat
  • 40
  • 86 8-9 lat
  • 86
  • 46 10-11 lat
  • 46
  • 158 12-15 lat
  • 158
  • 97 16-20 lat
  • 97
  • 89 21-25 lat
  • 89
  • 50 26-30 lat
  • 50
  • 32 31 lat i więcej
  • 32
  • 15,8 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie przysuskim
  • Powiat
   15,8 lat
   woj. mazowieckie
   10,0 lat
   Cały kraj
   12,6 lat
  • 1 887Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie przysuskim
  • Motocykle w powiecie przysuskim w latach 2009 - 2020,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2020)
  • 45,9 Motocykle na 1000 ludności
  • Tutaj
   45,9
   woj. mazowieckie
   40,6
   Kraj
   43,6
  • Motocykle według grup wieku
  • 9 do 1 roku
  • 9
  • 11 2 lata
  • 11
  • 12 3 lata
  • 12
  • 76 4-5 lat
  • 76
  • 33 6-7 lat
  • 33
  • 36 8-9 lat
  • 36
  • 63 10-11 lat
  • 63
  • 196 12-15 lat
  • 196
  • 202 16-20 lat
  • 202
  • 187 21-25 lat
  • 187
  • 135 26-30 lat
  • 135
  • 927 31 lat i więcej
  • 927
  • 25,6 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie przysuskim
  • Powiat
   25,6 lat
   Mazowieckie
   21,8 lat
   Kraj
   24,2 lat
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  • 4 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 4 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie przysuskim w latach 2013 - 2021,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2021)
  • 54,9 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • pow. przysuski
   54,9 km
   Województwo
   762,1 km
   Kraj
   591,9 km
  • 1,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • powiat przysuski
   1,1 km
   woj. mazowieckie
   5,0 km
   Kraj
   4,9 km
  • 2 Liczba licencji na taksówki
  • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami