Powiat przysuski w liczbach
(mapy, miasta, GUS, nieruchomości, noclegi, gminy, regon, wypadki drogowe, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat przysuski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 38 849 Liczba mieszkańców
 • 801 km2 Powierzchnia
 • 48 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 14,1% Stopa urbanizacji
 • Marian Niemirski Starosta
 • ul. Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha Adres starostwa powiatowego
 • WPY Tablice rejestracyjne
Powiat przysuski na mapie
Identyfikatory
 • 1423 TERYT (TERC)
Herb powiatu przysuskiego
powiat przysuski herb
Flaga powiatu przysuskiego
powiat przysuski flaga

powiat przysuski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
48 675 20 55
48 675 20 56
ul.Targowa 3
26-400 Przysucha
Komenda Powiatowa Policji w Przysusze
48 675 42 00
48 675 42 45
ul.Plac 3 Maja 8
26-400 Przysucha
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przysusze
48 675 23 13
48 675 23 13
ul.Szkolna 7
26-400 Przysucha
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
48 675 23 37, 48 675 24 22
48 675 23 37, 48 675 24 22
ul. Szkolna 7
26-400 Przysucha
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przysusze
48 675 28 01
48 675 28 01 wew. 20
ul.Radomska 24
26-400 Przysucha
Starostwo Powiatowe w Przysusze
(48) 675-23-52 21
(48) 675-23-52
Al. Jana Pawła II
26-400 Przysucha

Powiat przysuski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Powiat przysuski ma 38 849 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. W latach 2002-2023 liczba mieszkańców zmalała o 13,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,6 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przysuskiego w 2050 roku wynosi 31 172, z czego 15 377 to kobiety, a 15 795 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu przysuskiego zawarli w 2022 roku 158 małżeństw, co odpowiada 4,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu przysuskiego jest stanu wolnego, 56,5% żyje w małżeństwie, 3,5% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,6% to wdowy/wdowcy.

  Powiat przysuski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -253. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,47 na 1000 mieszkańców powiatu przysuskiego. W 2022 roku urodziło się 275 dzieci, w tym 46,5% dziewczynek i 53,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 437 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,52 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2022 roku 40,7% zgonów w powiecie przysuskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 18,0% zgonów w powiecie przysuskim były nowotwory, a 4,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu przysuskiego przypada 13.5 zgonów.

  W 2022 roku zarejestrowano 370 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 447 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu przysuskiego -77. W tym samym roku 3 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 2 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 1.

  60,0% mieszkańców powiatu przysuskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,7% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu przysuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 38 849 Liczba mieszkańców
 • 19 561 Kobiety
 • 19 288 Mężczyźni
 • 50,4%
  49,6%
 • 101 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 101 kobiet)
 • 99 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 99 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie przysuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie przysuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie przysuskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu przysuskiego w latach 2025-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 31 172 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 15 377 Kobiety
 • 15 795 Mężczyźni
 • 50,3%
  49,7%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie przysuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie przysuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie przysuskim w latach 2025 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu przysuskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 43,6 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,6 lat
  Województwo
  41,6 lat
  Kraj
  42,1 lat
 • 45,3 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat przysuski, 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu przysuskiego
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat przysuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat przysuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat przysuski,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  28,2%
  woj. mazowieckie
  30,0%
  Cała Polska
  29,1%
 • 22,0% Kobiety
  (Panny)
 • 34,7% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat przysuski
  56,5%
  Województwo
  53,7%
  Cała Polska
  54,0%
 • 56,1% Kobiety
  (Zamężne)
 • 56,9% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,6% Wdowcy/Wdowy
 • pow. przysuski
  10,6%
  woj. mazowieckie
  8,1%
  Polska
  8,5%
 • 17,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,5% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  3,5%
  Mazowieckie
  7,7%
  Polska
  7,6%
 • 3,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,6% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 1,2% Nieustalone
 • Tutaj
  1,2%
  woj. mazowieckie
  0,5%
  Cała Polska
  0,7%
 • 1,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 1,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie przysuskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Tutaj
  4,0
  Mazowieckie
  4,3
  Cała Polska
  4,1
 • 1,0 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Powiat
  1,0
  Mazowieckie
  1,7
  Polska
  1,6
 • 158 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie przysuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • -253 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -138 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -115 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,47 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  -6,5
  woj. mazowieckie
  -2,2
  Polska
  -3,8
 • -8,1 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -6,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie przysuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie przysuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie przysuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie przysuskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 275 Urodzenia żywe
 • 128 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 147 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,5%
  53,5%
 • 7,0 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat przysuski
  7,0
  Województwo
  9,1
  Polska
  8,1
 • 33,6 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  33,6
  Mazowieckie
  38,1
  Polska
  35,1
 • 6 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6
 • 32 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 32
 • 100 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 100
 • 78 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78
 • 24 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24
 • 4 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4
 • 3 437 g Średnia waga noworodków
 • 3 488 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 392 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 437 g
  Województwo
  3 386 g
  Polska
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 5 Waga 4500g - 4999g
 • 5
 • 28 Waga 4000g - 4499g
 • 28
 • 90 Waga 3500g - 3999g
 • 90
 • 110 Waga 3000g - 3499g
 • 110
 • 33 Waga 2500g - 2999g
 • 33
 • 3 Waga 2000g - 2499g
 • 3
 • 5 Waga 1500g - 1999g
 • 5
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1,22 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat przysuski
  1,22
  Mazowieckie
  1,33
  Polska
  1,26
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,57
  Województwo
  0,65
  Polska
  0,61
 • 0,52 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat przysuski
  0,52
  Mazowieckie
  0,80
  Cała Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w powiecie przysuskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 528 Zgony
 • 266 Kobiety
  (Zgony)
 • 262 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,4%
  49,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,5 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  13,5
  Województwo
  11,4
  Cały kraj
  11,9
 • 192,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat przysuski
  192,0
  woj. mazowieckie
  124,6
  Kraj
  147,0
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  0,0
  woj. mazowieckie
  3,1
  Cały kraj
  3,8
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat przysuski
  3,3
  Mazowieckie
  2,8
  Cała Polska
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  1,5
  Kraj
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie przysuskim w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 40,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat przysuski
  40,7%
  woj. mazowieckie
  28,7%
  Cała Polska
  36,0%
 • 18,0% Zgony spowodowane nowotworami
 • pow. przysuski
  18,0%
  Mazowieckie
  23,5%
  Polska
  23,6%
 • 4,9% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat przysuski
  4,9%
  Mazowieckie
  7,7%
  Cały kraj
  6,7%
 • 31 Zgony spowodowane COVID-19
 • 16,6 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Mazowieckie
  16,6
  Polska
  15,8
 • 59,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Mazowieckie
  59,3
  Polska
  70,6
 • 242,9 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat przysuski
  242,9
  woj. mazowieckie
  266,8
  Kraj
  280,1
 • 240,9 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. mazowieckie
  240,9
  Cała Polska
  253,9
 • 549,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 603,9 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 494,9 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat przysuski
  549,8
  Mazowieckie
  326,2
  Polska
  426,2
 • 63,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 33,2 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 108,0 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Powiat
  63,8
  woj. mazowieckie
  46,3
  Cała Polska
  62,9
 • 35,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  35,5
  Mazowieckie
  33,8
  Kraj
  33,8
 • 10,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat przysuski
  10,1
  woj. mazowieckie
  6,3
  Kraj
  7,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat przysuski
  0,8%
  Województwo
  0,6%
  Cały kraj
  0,6%
 • Zamachy samobójcze w powiecie przysuskim w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 7 Osoby w zamachach samobójczych
 • 1 Kobiety
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 6 Mężczyźni
  (Usiłowanie samobójstwa)
 • 5 Próby zamobójcze zakończone zgonem
 • 0 Kobiety
  (Zakończone zgonem)
 • 5 Mężczyźni
  (Zakończone zgonem)
 • 18 Liczba prób (zachowań) samobójczych na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  18,0
  woj. mazowieckie
  25,0
  Cały kraj
  38,0
 • 13 Liczba samobójstw zakończonych zgonem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  13,0
  Województwo
  13,0
  Polska
  14,0
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według sposobu popełnienia
 • 1 zażycie innych leków
 • 1
 • 6 powieszenie się
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według sposobu popełnienia
 • 5 powieszenie się
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według przyczyny zamachu
 • 1 choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne
 • 1
 • 1 zagrożenie lub utrata miejsca zamieszkania
 • 1
 • 5 nieustalona
 • 5
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według przyczyny zamachu
 • 5 nieustalona
 • 5
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wieku
 • 1 13-18 lat
 • 1
 • 3 30-49 lat
 • 3
 • 3 50-60 lat
 • 3
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wieku
 • 2 30-49 lat
 • 2
 • 3 50-60 lat
 • 3
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • Osoby w zamachach samobójczych według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu1
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony6
 • 0 trzeźwy
 • 1 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według zakłócenia stanu świadomości
  • trzeźwy0
  • pod wpływem alkoholu0
  • pod wpływem środków odurzających0
  • pod wpływem leków0
  • pod wpływem dopalaczy0
  • nieustalony5
 • 0 trzeźwy
 • 0 pod wpływem alkoholu
 • 0 pod wpływem środków odurzających
 • 0 pod wpływem leków
 • 0 pod wpływem dopalaczy
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według stanu cywilnego
 • 2 kawaler/panna
 • 2
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 nieustalony
 • 1
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według stanu cywilnego
 • 4 żonaty/zamężna
 • 4
 • 1 nieustalony
 • 1
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • Osoby w zamachach samobójczych według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe1
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony6
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 1 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 6 nieustalony
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według wykształcenia
  • podstawowe niepełne0
  • podstawowe i gimnazjalne0
  • zasadnicze zawodowe0
  • średnie0
  • wyższe0
  • nieustalony5
 • 0 podstawowe niepełne
 • 0 podstawowe i gimnazjalne
 • 0 zasadnicze zawodowe
 • 0 średnie
 • 0 wyższe
 • 5 nieustalony
 •  
 • Osoby w zamachach samobójczych według źródła utrzymania
 • 1 na utrzymaniu innej osoby
 • 1
 • 6 nieustalony
 • 6
 • Zamachy samobójcze zakończone zgonem według źródła utrzymania
 • 5 nieustalony
 • 5
 •  
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 370 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 182 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 188 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 3 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 3 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 447 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 230 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 217 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 2 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -76 Saldo migracji
 • -48 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -28 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -77 Saldo migracji wewnętrznych
 • -48 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -29 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 1 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 1 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie przysuskim w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 14,5% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 66,8% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 63,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,7% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat przysuski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przysuski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie przysuskim oddano do użytku 130 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,33 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie przysuskim to 14 396 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 369 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  96,9% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 3,1% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie przysuskim to 5,26 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w powiecie przysuskim to 112,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa mazowieckiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 91,78% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 82,18% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 77,28% mieszkań posiada łazienkę, 70,39% korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,78% z gazu sieciowego.

  W 2022 zarejestrowano w powiecie przysuskim 12 transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Mediana cen transakcyjnych wynosiła 3 877 zł/m2, natomiast średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych to 3 805 zł/m2. Wszystkie transakcje dotyczyły rynku wtórnego.
 • Transakcje rynkowe nieruchomości w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Prezentowane dane dotyczące wielkości sprzedaży oraz cen nieruchomości zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN) prowadzonych przez starostwa powiatowe i prezydentów miast na prawach powiatu przy wykorzystaniu informacji pochodzących z aktów notarialnych. Obserwacji podlegają tylko te transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości, które zostały zawarte w trakcie badanego okresu oraz zostały zarejestrowane w RCiWN przed datą przekazania wyciągu z rejestru do Głównego Urzędu Statystycznego.

  Prezentowane dane dotyczą sprzedaży o charakterze rynkowym tj. sprzedaży na wolnym rynku (z pewnymi wyłączeniami, np. sprzedaży między stronami spokrewnionymi) oraz sprzedaży przetargowej. W przypadku braku odpowiedniej informacji w zbiorach pochodzących z RCiWN, podział na rynek pierwotny i wtórny został przeprowadzony przyjmując założenie, że sprzedaż na rynku pierwotnym dotyczy transakcji dokonywanych na wolnym rynku, gdzie stroną sprzedającą jest osoba prawna i średnia cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi co najmniej 2 000 zł. Do transakcji na rynku wtórnym zaliczono pozostałe transakcje rynkowe przeprowadzone na wolnym rynku oraz sprzedaż przetargową.
 • Wykres - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 877 zł
 • Powiat
  3 877 zł
  Mazowieckie
  9 144 zł
  Kraj
  6 617 zł
 • 3 877 zł Ogółem
 • 3 877 zł
 • 4 366 zł do 40 m2
 • 4 366 zł
 • 4 008 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 008 zł
 • Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 805 zł
 • Powiat
  3 805 zł
  Mazowieckie
  9 651 zł
  Cała Polska
  7 224 zł
 • 3 805 zł Ogółem
 • 3 805 zł
 • 3 875 zł do 40 m2
 • 3 875 zł
 • 3 834 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 834 zł
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 12
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m27
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 7 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej w powiecie przysuskim w latach 2015 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 •  
 • Rynek wtórny
 • Wykres - Rynek wtórny - Ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w latach 2015-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Rynek wtórny - Mediana cen za m2 według powierzchni użytkowej 3 877 zł
 • powiat przysuski
  3 877 zł
  Mazowieckie
  10 786 zł
  Cała Polska
  6 140 zł
 • 3 877 zł Ogółem
 • 3 877 zł
 • 4 366 zł do 40 m2
 • 4 366 zł
 • 4 008 zł od 40,1 do 60 m2
 • 4 008 zł
 • Rynek wtórny - Średnia cena za m2 według powierzchni użytkowej 3 805 zł
 • pow. przysuski
  3 805 zł
  woj. mazowieckie
  10 903 zł
  Cały kraj
  6 984 zł
 • 3 805 zł Ogółem
 • 3 805 zł
 • 3 875 zł do 40 m2
 • 3 875 zł
 • 3 834 zł od 40,1 do 60 m2
 • 3 834 zł
 • Rynek wtórny - Transakcje rynkowe lokali mieszkalnych według powierzchni użytkowej 12
  • Transakcje według powierzchni
  • do 40 m24
  • od 40,1 do 60 m27
  • od 60,1 do 80 m20
  • od 80,1 m20
 • 4 do 40 m2
 • 7 od 40,1 do 60 m2
 • 0 od 60,1 do 80 m2
 • 0 od 80,1 m2
 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 14 396 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 368,80 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  368,80
  Województwo
  450,60
  Cały kraj
  412,40
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 80,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  80,30 m2
  Województwo
  73,90 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 29,60 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Powiat
  29,60 m2
  woj. mazowieckie
  33,30 m2
  Polska
  31,10 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 3,90 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • pow. przysuski
  3,90
  Województwo
  3,65
  Kraj
  3,83
 • 2,71 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Tutaj
  2,71
  Województwo
  2,22
  Polska
  2,42
 • 0,70 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,70
  Mazowieckie
  0,61
  Cała Polska
  0,63
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 130 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 3,33 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  3,33
  Mazowieckie
  7,83
  Cała Polska
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 684 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 5,26 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Powiat
  5,26
  Mazowieckie
  3,70
  Polska
  3,89
 • 17,52 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  17,52
  Województwo
  29,00
  Polska
  24,56
 • 14 675 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 112,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat przysuski
  112,9 m2
  Województwo
  89,2 m2
  Kraj
  92,3 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • powiat przysuski
  0,38 m2
  Województwo
  0,70 m2
  Cały kraj
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 91,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • powiat przysuski
  91,78%
  Mazowieckie
  97,23%
  Cała Polska
  97,75%
 • 82,18% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • Tutaj
  82,18%
  Mazowieckie
  95,03%
  Polska
  95,18%
 • 77,28% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Tutaj
  77,28%
  Województwo
  93,83%
  Cała Polska
  93,75%
 • 70,39% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • pow. przysuski
  70,39%
  Mazowieckie
  88,35%
  Polska
  85,83%
 • 0,78% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • powiat przysuski
  0,78%
  Mazowieckie
  59,27%
  Cała Polska
  58,48%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Powiat przysuski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • W powiecie przysuskim na 1000 mieszkańców pracuje 113osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 59,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 40,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie przysuskim wynosiło w 2023 roku 18,8% (18,8% wśród kobiet i 18,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przysuskim wynosiło 5 564,37 PLN, co odpowiada 83.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przysuskiego 3 272 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 556 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -716.

  50,7% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu przysuskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,7% w przemyśle i budownictwie, a 7,4% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 113 Pracujący na 1000 ludności (rok 2021)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. przysuski
  113,0
  Województwo
  318,0
  Kraj
  259,0
 • 19,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 19,7% Kobiety
 • 19,0% Mężczyźni
 • Powiat
  18,8%
  Województwo
  4,1%
  Cała Polska
  5,1%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie przysuskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie przysuskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie przysuskim w latach 2004 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 190 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat przysuski
  5 564 PLN
  Mazowieckie
  7 913 PLN
  Kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie przysuskim w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 3 272 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 556 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -716 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,78 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 50,7% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 44,5% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 57,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 14,7% Przemysł i budownictwo
 • 10,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 19,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 7,4% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 7,6% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 7,1% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,6% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,5% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 26,1% Pozostałe
 • 35,8% Kobiety
  (pozostałe)
 • 14,9% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie przysuskim w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 4 446 Pracujący ogółem
 • 2 654 Kobiety
 • 1 792 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie przysuskim w latach 1995 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 17,7% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 17,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,0% W wieku produkcyjnym
 • 53,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,8% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,3% W wieku poprodukcyjnym
 • 29,6% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat przysuski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 66,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat przysuski
  66,7
  Mazowieckie
  71,5
  Kraj
  69,0
 • 37,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  37,2
  Województwo
  38,1
  Cała Polska
  38,2
 • 125,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • pow. przysuski
  125,7
  Województwo
  113,9
  Cała Polska
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 61,3% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,8% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,7% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,2% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat przysuski - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • W powiecie przysuskim w roku 2023 w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 323 podmioty gospodarki narodowej, z czego 2 649 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 276 nowych podmiotów, a 172 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2023 najwięcej (321) podmiotów zarejestrowano w roku 2010, a najmniej (254) w roku 2021. W tym samym okresie najwięcej (640) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (114) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie przysuskim najwięcej (99) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (3 221) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  2,7% (89) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 30,8% (1 023) podmiotów, a 66,5% (2 211) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie przysuskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (29.3%) oraz Budownictwo (26.6%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 3 323 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 89 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 023 Przemysł i budownictwo
 • 2 211 Pozostała działalność
 • 276 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie przysuskim w 2023 roku
 • 172 Podmioty wyrejestrowane w powiecie przysuskim w 2023 roku
 • 2 649 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 221 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 3 221
 • 92 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 92
 • 10 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 10
 • 3 323 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 3 323
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółdzielnie ogółem
 • 8
 • 95 Spółki handlowe ogółem
 • 95
 • 4  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 2  Spółki handlowe - akcyjne
 • 2
 • 84  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 84
 • 4    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 4
 • 99 Spółki cywilne ogółem
 • 99
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 2 649 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 775 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 775
 • 704 Budownictwo
 • 704
 • 243 Przetwórstwo przemysłowe
 • 243
 • 192 Transport i gospodarka magazynowa
 • 192
 • 134 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 134
 • 95 Pozostała działalność
 • 95
 • 87 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 87
 • 86 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 86
 • 79 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 79
 • 62 Informacja i komunikacja
 • 62
 • 48 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 48
 • 46 Edukacja
 • 46
 • 43 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 43
 • 26 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 26
 • 15 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 15
 • 10 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 10
 • 2 Górnictwo i wydobywanie
 • 2
 • 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek., gaz, parę wodną do układów klimatyzacyjnych
 • 2
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przysuski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w powiecie przysuskim stwierdzono 459 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,74 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie przysuskim wynosi 64,70% i jest nieznacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa mazowieckiego oraz mniejszy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu przysuskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 7,29 (wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 4,25 (wykrywalność 45%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,35 (98%), o charakterze gospodarczym - 1,66 (32%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (100%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 459 Przestępstwa ogółem
 • 459
 • 285 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 285
 • 65 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 65
 • 92 Przestępstwa drogowe
 • 92
 • 8 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 8
 • 166 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 166
 • 11,74 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  11,74
  Województwo
  23,30
  Cały kraj
  22,81
 • 7,29 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  7,29
  woj. mazowieckie
  14,84
  Cała Polska
  12,98
 • 1,66 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. przysuski
  1,66
  Mazowieckie
  5,93
  Cała Polska
  6,99
 • 2,35 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat przysuski
  2,35
  Województwo
  1,76
  Cały kraj
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. przysuski
  0,20
  Województwo
  0,29
  Kraj
  0,35
 • 4,25 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,25
  Województwo
  13,04
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 65% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Powiat
  65%
  Województwo
  63%
  Cały kraj
  71%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  61%
  Mazowieckie
  55%
  Cały kraj
  63%
 • 32% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  32%
  Mazowieckie
  69%
  Cała Polska
  75%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  99%
  Mazowieckie
  99%
  Polska
  99%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  100%
  woj. mazowieckie
  87%
  Polska
  88%
 • 45% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Powiat
  45%
  Województwo
  42%
  Cała Polska
  51%

Powiat przysuski - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu powiatu przysuskiego wyniosła w 2022 roku 93,2 mln złotych, co daje 2,4 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 1% w porównaniu do roku 2021. Największa część budżetu powiatu przysuskiego - 38.4% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (25.5%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (10.2%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,6 mln złotych, czyli 9,2% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu przysuskiego wyniosła w 2022 roku 95,9 mln złotych, co daje 2,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 7.5% w porównaniu do roku 2021. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (62.3%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (13.6%) oraz z Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7.1%). W budżecie powiatu przysuskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 297 złotych na mieszkańca (12,1%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 3,5 złotych na mieszkańca (0,1%).
 • Wydatki budżetu w powiecie przysuskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu przysuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu przysuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  63,0 mln

  1,5 tys(100%)

  62,2 mln

  1,5 tys(100%)

  71,0 mln

  1,7 tys(100%)

  85,2 mln

  2,0 tys(100%)

  73,0 mln

  1,8 tys(100%)

  84,1 mln

  2,1 tys(100%)

  95,3 mln

  2,4 tys(100%)

  93,2 mln

  2,4 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  22,0 mln

  517(34.9%)

  22,1 mln

  522(35.6%)

  21,6 mln

  514(30.5%)

  26,3 mln

  626(30.8%)

  22,8 mln

  549(31.2%)

  24,9 mln

  605(29.6%)

  28,4 mln

  699(29.8%)

  35,8 mln

  917(38.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  15,7 mln

  369(24.9%)

  16,4 mln

  386(26.3%)

  17,0 mln

  404(24%)

  17,0 mln

  404(19.9%)

  17,9 mln

  431(24.5%)

  20,1 mln

  489(23.9%)

  21,7 mln

  535(22.8%)

  23,7 mln

  608(25.5%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  9,7 mln

  229(15.5%)

  5,5 mln

  130(8.9%)

  6,6 mln

  156(9.3%)

  6,2 mln

  148(7.3%)

  6,6 mln

  160(9.1%)

  6,7 mln

  163(8%)

  7,1 mln

  174(7.4%)

  9,5 mln

  243(10.2%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,1 mln

  73,2(4.9%)

  3,4 mln

  79,2(5.4%)

  3,8 mln

  89,3(5.3%)

  4,2 mln

  101(5%)

  4,3 mln

  103(5.8%)

  5,5 mln

  134(6.6%)

  5,0 mln

  122(5.2%)

  6,9 mln

  176(7.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,3 mln

  102(6.9%)

  6,8 mln

  161(11%)

  12,6 mln

  298(17.7%)

  21,5 mln

  513(25.3%)

  9,3 mln

  224(12.7%)

  12,1 mln

  295(14.4%)

  21,1 mln

  519(22.1%)

  6,6 mln

  169(7.1%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  1,9 mln

  44,8(3%)

  1,9 mln

  45,5(3.1%)

  2,1 mln

  49,9(3%)

  2,3 mln

  55,0(2.7%)

  2,4 mln

  58,4(3.3%)

  2,7 mln

  65,1(3.2%)

  2,7 mln

  66,1(2.8%)

  2,8 mln

  71,9(3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  67,7(4.6%)

  2,9 mln

  67,6(4.6%)

  3,4 mln

  80,7(4.8%)

  3,0 mln

  71,3(3.5%)

  2,4 mln

  58,5(3.3%)

  2,1 mln

  50,1(2.5%)

  3,2 mln

  78,6(3.4%)

  2,6 mln

  67,1(2.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  2,6 tys

  0,1(0%)

  5,9 tys

  0,1(0%)

  2,7 tys

  0,1(0%)

  5,2 tys

  0,1(0%)

  3,0 tys

  0,1(0%)

  63,0 tys

  1,5(0.1%)

  1,6 mln

  39,1(1.7%)

  1,1 mln

  28,8(1.2%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  1,5 mln

  34,1(2.3%)

  1,6 mln

  37,5(2.6%)

  631,8 tys

  15,0(0.9%)

  873,4 tys

  20,8(1%)

  840,8 tys

  20,3(1.2%)

  861,3 tys

  20,9(1%)

  741,5 tys

  18,2(0.8%)

  865,8 tys

  22,2(0.9%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  336,8 tys

  7,9(0.5%)

  568,1 tys

  13,4(0.9%)

  439,6 tys

  10,4(0.6%)

  438,7 tys

  10,5(0.5%)

  692,1 tys

  16,7(0.9%)

  531,8 tys

  12,9(0.6%)

  1,1 mln

  27,5(1.2%)

  764,4 tys

  19,6(0.8%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  200,0 tys

  4,7(0.3%)

  200,0 tys

  4,7(0.3%)

  598,7 tys

  14,2(0.8%)

  612,5 tys

  14,6(0.7%)

  390,0 tys

  9,4(0.5%)

  396,5 tys

  9,6(0.5%)

  366,3 tys

  9,0(0.4%)

  438,0 tys

  11,2(0.5%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  104,3 tys

  2,5(0.1%)

  136,1 tys

  3,2(0.2%)

  124,4 tys

  3,0(0.2%)

  3,8 mln

  92,9(4.5%)

  288,9 tys

  7,1(0.3%)

  227,2 tys

  5,8(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  229,5 tys

  5,4(0.4%)

  237,2 tys

  5,6(0.4%)

  249,7 tys

  5,9(0.4%)

  236,1 tys

  5,6(0.3%)

  743,6 tys

  17,9(1%)

  276,1 tys

  6,7(0.3%)

  290,2 tys

  7,1(0.3%)

  163,2 tys

  4,2(0.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  92,0 tys

  2,2(0.1%)

  63,6 tys

  1,5(0.1%)

  65,0 tys

  1,5(0.1%)

  62,4 tys

  1,5(0.1%)

  79,0 tys

  1,9(0.1%)

  71,9 tys

  1,7(0.1%)

  96,5 tys

  2,4(0.1%)

  148,9 tys

  3,8(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.2%)

  124,5 tys

  3,0(0.2%)

  124,6 tys

  3,0(0.1%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.1%)

  131,4 tys

  3,4(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  56,4 tys

  1,3(0.1%)

  62,4 tys

  1,5(0.1%)

  61,1 tys

  1,5(0.1%)

  331,2 tys

  7,9(0.4%)

  120,9 tys

  2,9(0.2%)

  101,1 tys

  2,5(0.1%)

  95,0 tys

  2,3(0.1%)

  100,0 tys

  2,6(0.1%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  251,0 tys

  5,9(0.4%)

  165,9 tys

  3,9(0.3%)

  110,2 tys

  2,6(0.2%)

  123,4 tys

  2,9(0.1%)

  170,1 tys

  4,1(0.2%)

  68,0 tys

  1,7(0.1%)

  22,7 tys

  0,6(0%)

  61,3 tys

  1,6(0.1%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  6,0 tys

  0,1(0%)

  6,0 tys

  0,1(0%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  11,0 tys

  0,3(0%)

  2,3 mln

  56,6(3.2%)

  2,0 mln

  48,9(2.4%)

  11,6 tys

  0,3(0%)

  11,8 tys

  0,3(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  592,6 tys

  13,9(0.9%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  155,8 tys

  3,7(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,9 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  89,6 tys

  2,1(0.1%)

  20,3 tys

  0,5(0%)

  285,3 tys

  6,8(0.4%)

  552,1 tys

  13,2(0.6%)

  356,6 tys

  8,6(0.5%)

  215,8 tys

  5,2(0.3%)

  117,5 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie przysuskim według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu przysuskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat przysuski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu przysuskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  65,3 mln

  1,5 tys(100%)

  67,3 mln

  1,6 tys(100%)

  70,3 mln

  1,7 tys(100%)

  79,5 mln

  1,9 tys(100%)

  81,4 mln

  2,0 tys(100%)

  95,2 mln

  2,4 tys(100%)

  90,3 mln

  2,3 tys(100%)

  95,9 mln

  2,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  44,6 mln

  1,0 tys(68.2%)

  47,9 mln

  1,1 tys(71.1%)

  47,8 mln

  1,1 tys(68%)

  48,1 mln

  1,1 tys(60.5%)

  51,5 mln

  1,2 tys(63.3%)

  69,0 mln

  1,7 tys(72.5%)

  65,5 mln

  1,6 tys(72.5%)

  59,8 mln

  1,5 tys(62.3%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  4,3 mln

  101(6.5%)

  4,5 mln

  106(6.7%)

  5,0 mln

  119(7.1%)

  5,8 mln

  139(7.3%)

  6,5 mln

  156(8%)

  6,2 mln

  152(6.6%)

  6,9 mln

  170(7.7%)

  13,1 mln

  335(13.6%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  3,0 mln

  71,6(4.7%)

  3,4 mln

  79,2(5%)

  3,7 mln

  87,4(5.2%)

  3,9 mln

  92,0(4.9%)

  4,5 mln

  108(5.5%)

  5,2 mln

  127(5.5%)

  4,8 mln

  119(5.4%)

  6,8 mln

  174(7.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  1,3 mln

  31,0(2%)

  1,1 mln

  26,3(1.7%)

  1,9 mln

  45,8(2.7%)

  1,7 mln

  39,9(2.1%)

  1,3 mln

  32,5(1.7%)

  989,5 tys

  24,1(1%)

  1,1 mln

  26,1(1.2%)

  2,9 mln

  74,8(3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  2,9 mln

  67,4(4.4%)

  2,5 mln

  58,6(3.7%)

  2,5 mln

  60,0(3.6%)

  2,4 mln

  57,6(3%)

  1,9 mln

  46,9(2.4%)

  1,9 mln

  47,3(2%)

  2,9 mln

  70,9(3.2%)

  2,6 mln

  65,8(2.7%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  702,1 tys

  16,5(1.1%)

  885,6 tys

  20,9(1.3%)

  901,0 tys

  21,4(1.3%)

  898,0 tys

  21,4(1.1%)

  912,6 tys

  22,0(1.1%)

  784,2 tys

  19,1(0.8%)

  960,3 tys

  23,6(1.1%)

  2,0 mln

  51,8(2.1%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  322,4 tys

  7,6(0.5%)

  505,0 tys

  11,9(0.8%)

  2,6 mln

  61,3(3.7%)

  10,2 mln

  244(12.8%)

  8,4 mln

  203(10.3%)

  3,2 mln

  79,0(3.4%)

  2,2 mln

  54,7(2.5%)

  1,9 mln

  48,9(2%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  51,6 tys

  1,2(0.1%)

  54,7 tys

  1,3(0.1%)

  55,9 tys

  1,3(0.1%)

  57,1 tys

  1,4(0.1%)

  22,7 tys

  0,5(0%)

  61,8 tys

  1,5(0.1%)

  14,1 tys

  0,3(0%)

  1,6 mln

  41,2(1.7%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  896,4 tys

  21,1(1.4%)

  840,2 tys

  19,8(1.2%)

  846,3 tys

  20,1(1.2%)

  773,5 tys

  18,5(1%)

  779,5 tys

  18,8(1%)

  985,0 tys

  24,0(1%)

  853,5 tys

  21,0(0.9%)

  1,2 mln

  31,0(1.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  724,8 tys

  17,0(1.1%)

  907,7 tys

  21,4(1.3%)

  859,7 tys

  20,4(1.2%)

  884,4 tys

  21,1(1.1%)

  964,4 tys

  23,3(1.2%)

  1,0 mln

  24,6(1.1%)

  1,2 mln

  28,7(1.3%)

  1,2 mln

  29,6(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  631,4 tys

  14,8(1%)

  688,7 tys

  16,2(1%)

  795,1 tys

  18,9(1.1%)

  973,9 tys

  23,2(1.2%)

  819,5 tys

  19,8(1%)

  613,0 tys

  14,9(0.6%)

  543,5 tys

  13,4(0.6%)

  635,1 tys

  16,3(0.7%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  5,0 mln

  118(7.7%)

  2,9 mln

  68,6(4.3%)

  1,5 mln

  35,3(2.1%)

  1,4 mln

  34,4(1.8%)

  1,4 mln

  34,3(1.7%)

  1,4 mln

  34,4(1.5%)

  1,7 mln

  40,9(1.8%)

  602,6 tys

  15,4(0.6%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  320,3 tys

  7,5(0.5%)

  310,4 tys

  7,3(0.5%)

  327,7 tys

  7,8(0.5%)

  298,4 tys

  7,1(0.4%)

  332,2 tys

  8,0(0.4%)

  300,1 tys

  7,3(0.3%)

  341,9 tys

  8,4(0.4%)

  374,7 tys

  9,6(0.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  249,4 tys

  5,9(0.4%)

  463,4 tys

  10,9(0.7%)

  279,4 tys

  6,6(0.4%)

  284,1 tys

  6,8(0.4%)

  306,5 tys

  7,4(0.4%)

  348,5 tys

  8,5(0.4%)

  168,4 tys

  4,1(0.2%)

  205,2 tys

  5,3(0.2%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  83,4 tys

  2,0(0.1%)

  100,6 tys

  2,4(0.1%)

  92,2 tys

  2,2(0.1%)

  1,7 mln

  40,4(1.7%)

  97,1 tys

  2,4(0.1%)

  164,2 tys

  4,2(0.2%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,9(0.2%)

  124,5 tys

  3,0(0.2%)

  124,6 tys

  3,0(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.2%)

  132,0 tys

  3,2(0.1%)

  132,0 tys

  3,2(0.1%)

  131,4 tys

  3,4(0.1%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  100,0 tys

  2,3(0.2%)

  100,0 tys

  2,4(0.1%)

  102,2 tys

  2,4(0.1%)

  388,9 tys

  9,3(0.5%)

  100,0 tys

  2,4(0.1%)

  130,0 tys

  3,2(0.1%)

  130,0 tys

  3,2(0.1%)

  130,0 tys

  3,3(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  138,7 tys

  3,3(0.2%)

  133,1 tys

  3,1(0.2%)

  137,0 tys

  3,3(0.2%)

  136,1 tys

  3,2(0.2%)

  450,2 tys

  10,9(0.6%)

  138,6 tys

  3,4(0.1%)

  140,2 tys

  3,4(0.2%)

  126,3 tys

  3,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  24,9 tys

  0,6(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  89,6 tys

  2,1(0.1%)

  20,3 tys

  0,5(0%)

  285,3 tys

  6,8(0.4%)

  552,1 tys

  13,2(0.7%)

  356,6 tys

  8,6(0.4%)

  215,8 tys

  5,2(0.2%)

  117,5 tys

  2,9(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  38,9 tys

  0,9(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat przysuski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 404 mieszkańców powiatu przysuskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 4 642 kobiet oraz 4 762 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,5% wykształcenie policealne, 10,9% średnie ogólnokształcące, a 20,2% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 24,8% mieszkańców powiatu przysuskiego, gimnazjalnym 2,7%, natomiast 19,0% podstawowym ukończonym. 4,2% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu przysuskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie przysuskim największy odsetek ma wykształcenie wyższe (21,4%) oraz podstawowe ukończone (19,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,7%) oraz średnie zawodowe (22,7%).

  W roku 2022 w powiecie przysuskim mieściło się 14 przedszkoli, w których do 40 oddziałów uczęszczało 865 dzieci (394 dziewczynki oraz 471 chłopców). Dostępnych było 0 miejsc. Dla porównania w 2008 roku w powiecie przysuskim mieściło się 7 przedszkoli, w których do 14 oddziałów uczęszczało 314 dzieci (160 dziewczynek oraz 154 chłopców). Dostępne były 372 miejsca.

  16,3% mieszkańców powiatu przysuskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,2% wśród dziewczynek i 16,5% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 825 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w 2018 roku przypadało 1,45 dzieci w wieku przedszkolnym.

  Placówkę ma 20 szkół podstawowych, w których w 186 oddziałach uczyło się 2 969 uczniów (1 475 kobiet oraz 1 494 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w powiecie przysuskim placówkę miało 29 szkół podstawowych, w których w 193 oddziałach uczyło się 3 012 uczniów (1 468 kobiet oraz 1 544 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 26,0% ludności (25,3% wśród dziewczynek i 26,8% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16,0 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 90,63.

  W powiecie przysuskim znajdują się 4 licea ogólnokształcące, w których w 32 oddziałach uczyło się 654 uczniów (405 kobiet oraz 249 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 127 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie przysuskim placówkę miałp 7 licea ogólnokształcące, w których w 46 oddziałach uczyło się 997 uczniów (583 kobiety oraz 414 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 337 absolwentów.

  W powiecie przysuskim znajdują się 3 Technika, w których w 28 oddziałach uczyło się 665 uczniów (261 kobiet oraz 404 mężczyzn). W 2022 zarejestrowano 108 absolwentów. Dla porównania w 2008 roku w powiecie przysuskim placówkę miały 4 Technika, w których w 29 oddziałach uczyło się 688 uczniów (311 kobiet oraz 377 mężczyzn). W 2008 zarejestrowano 154 absolwentów.

  W powiecie przysuskim znajduje się 8 Branżowych szkół I stopnia, w których w 26 oddziałach uczyło się 324 uczniów (152 kobiety oraz 172 mężczyzn).

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 14,3% mieszkańców (15,1% wśród dziewczyn i 13,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 20,4 uczniów. 12,5 uczniów przypada na oddział w branżowych szkołach I stopnia. 23,8 uczniów przypada na oddział w technikach dla młodzieży.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,3% mieszkańców powiatu przysuskiego w wieku potencjalnej nauki (30,8% kobiet i 29,9% mężczyzn).

 • 16,6% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  16,6%
  Województwo
  33,5%
  Cała Polska
  25,2%
 • 21,4% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 32,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat przysuski
  32,6%
  Województwo
  34,6%
  Cała Polska
  35,2%
 • 32,7% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 1,5% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,5%
  Mazowieckie
  3,4%
  Polska
  3,3%
 • 3,0% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 10,9% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. przysuski
  10,9%
  Mazowieckie
  13,0%
  Cała Polska
  11,9%
 • 12,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,2% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat przysuski
  20,2%
  Województwo
  18,2%
  Kraj
  20,0%
 • 17,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 22,7% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 24,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  24,8%
  woj. mazowieckie
  15,3%
  Cała Polska
  21,2%
 • 19,0% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,7% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,7% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. przysuski
  2,7%
  Województwo
  2,8%
  Kraj
  3,0%
 • 2,4% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 3,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 19,0% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat przysuski
  19,0%
  woj. mazowieckie
  10,7%
  Polska
  12,3%
 • 19,6% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 18,4% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 4,2% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. przysuski
  4,2%
  Mazowieckie
  3,1%
  Cała Polska
  3,1%
 • 4,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 825 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Powiat
  825,0
  Województwo
  970,0
  Kraj
  927,0
 • 1,45 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  (rok 2018)
 • pow. przysuski
  1,45
  woj. mazowieckie
  0,84
  Cała Polska
  0,89
 •  
 • 14Przedszkola
 • 16 Przedszkola w szkołach podstawowych
 • 0 Przedszkola specjalne
 • 40 Oddziały
 • 26 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 0 Oddziały w przedszkolach specjalnych
 • 804 Miejsca
  (rok 2018)
 • 0 Miejsca w przedszkolach specjalnych
  (rok 2018)
 • Wykres - Przedszkola (powiat przysuski) - Dzieci oraz dostępne miejsca w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 865 Dzieci
 • 394 Dziewczynki
  (Dzieci)
 • 471 Chłopcy
  (Dzieci)
 • 45,5%
  54,5%
 • Rozkład dzieci w przedszkolach według wieku
 • 18 2 lata i mniej
 • 18
 • 219 3 lata
 • 219
 • 292 4 lata
 • 292
 • 268 5 lata
 • 268
 • 68 6 lat
 • 68
 • Rozkład dziewczynek w przedszkolach według wieku
 • 10 2 lata i mniej
 • 10
 • 85 3 lata
 • 85
 • 127 4 lata
 • 127
 • 136 5 lata
 • 136
 • 36 6 lat
 • 36
 • Rozkład chłopców w przedszkolach według wieku
 • 8 2 lata i mniej
 • 8
 • 134 3 lata
 • 134
 • 165 4 lata
 • 165
 • 132 5 lata
 • 132
 • 32 6 lat
 • 32
 • 516 Dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych
 •  
 • 42,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 42,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 29,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 28,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (powiat przysuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 17Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 170 Oddziały
 • 2 919 Uczniowie
 • 1 453 Kobiety
  (uczniowie)
 • 1 466 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,8%
  50,2%
 • 352 Uczniowie w 1 klasie
 • 190 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 162 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 494 Absolwenci
 • 233 Kobiety
  (absolwenci)
 • 261 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 3Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 16 Oddziały
 • 50 Uczniowie
 • 22 Kobiety
  (uczniowie)
 • 28 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 44,0%
  56,0%
 • 2 Uczniowie w 1 klasie
 • 1 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 1 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 18 Absolwenci
 • 9 Kobiety
  (absolwenci)
 • 9 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 16,0Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat przysuski
  16,0
  Mazowieckie
  17,8
  Kraj
  17,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16,0 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16,0
 • 16,0 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16,0
 • 17,2 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 17,2
 • 3,1 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 3,1
 •  
 • 255,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 208,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 46,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 15,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 12,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 90,63 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,63
  Mazowieckie
  99,83
  Kraj
  95,96
 • 89,80 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • pow. przysuski
  89,80
  Województwo
  98,60
  Polska
  94,72
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat przysuski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat przysuski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Szkoły ponadpodstawowe w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Licea ogólnokształcące (powiat przysuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Licea ogólnokształcące dla młodzieży bez szkół specjalnych
 • 26 Oddziały
 • 593 Uczniowie
 • 367 Kobiety
  (uczniowie)
 • 226 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 61,9%
  38,1%
 • 202 Uczniowie w 1 klasie
 • 115 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 87 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 127 Absolwenci
 • 73 Kobiety
  (absolwenci)
 • 54 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 2Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 6 Oddziały
 • 61 Uczniowie
 • 38 Kobiety
  (uczniowie)
 • 23 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 62,3%
  37,7%
 • 29 Uczniowie w 1 klasie
 • 19 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 10 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 20,4Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat przysuski
  20,4
  Mazowieckie
  26,9
  Kraj
  26,5
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 20,4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 20,4
 • 20,4 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 20,4
 • 10,2 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 10,2
 •  
 • 50,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 38,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 9,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 6,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Technika (powiat przysuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 2Technika dla młodzieży bez specjalnych
 • 27 Oddziały
 • 660 Uczniowie
 • 261 Kobiety
  (uczniowie)
 • 399 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 39,5%
  60,5%
 • 198 Uczniowie w 1 klasie
 • 71 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 127 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 108 Absolwenci
 • 43 Kobiety
  (absolwenci)
 • 65 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 1Technika dla młodzieży specjalne
 • 1 Oddziały
 • 5 Uczniowie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 0,0%
  100,0%
 • 5 Uczniowie w 1 klasie
 • 0 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 5 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 23,8Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach
 • pow. przysuski
  23,8
  Mazowieckie
  24,4
  Cała Polska
  24,9
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w technikach według typu
 • 23,8 Technika ogółem
 • 23,8
 • 24,4 Technika bez specjalnych
 • 24,4
 • 5,0 Technika specjalne
 • 5,0
 •  
 • 56,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży bez specjalnych)
 • 38,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 2,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika specjalne dla młodzieży)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Wykres - Branżowe szkoły I stopnia (powiat przysuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2017 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 50 Uczniowie w 1 klasie
 • 14 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 36 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 7Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne
 • 22 Oddziały
 • 222 Uczniowie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie)
 • 94 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 57,7%
  42,3%
 • 79 Uczniowie w 1 klasie
 • 39 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 40 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 •  
 • 12,5Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia
 • powiat przysuski
  12,5
  Województwo
  19,4
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w branżowych szkołach I stopnia według typu
 • 12,5 Branżowe szkoły I stopnia ogółem
 • 12,5
 • 25,5 Branżowe szkoły I stopnia bez specjalnych
 • 25,5
 • 10,1 Branżowe szkoły I stopnia specjalne
 • 10,1
 •  
 • Wykres - Szkoły policealne (powiat przysuski) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1Szkoły policealne (w tym kolegium dla pracowników służb społecznych) bez specjalnych
 • 7 Oddziały
 • 149 Uczniowie
 • 128 Kobiety
  (uczniowie)
 • 21 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 85,9%
  14,1%
 • 65 Uczniowie w 1 klasie
 • 58 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 7 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 65 Absolwenci
 • 47 Kobiety
  (absolwenci)
 • 18 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 21,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. przysuski
  21,3
  Województwo
  27,7
  Cała Polska
  23,6
 •  
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie przysuskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2023)

 • 16,3% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,2% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,5% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 26,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,3% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 26,8% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 14,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 15,1% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 13,6% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 30,3% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,8% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat przysuski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat przysuski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat przysuski, 2023, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat przysuski - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie przysuskim

 • Według danych GUS z 2022 roku w powiecie przysuskim znajdowało się 0 hoteli, 1 motel (kategorii ) oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych pozostała bez zmian.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe: 1 (całoroczne: 0)
  • hostele: 1
  • kwatery agroturystyczne: 1
  • pozostałe obiekty niesklasyfikowane: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2021):


   Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2021):
   • z siecią WiFi na terenie obiektu: 4


  • Domy i ośrodki kultury w powiecie przysuskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w powiecie przysuskim: 4 (publiczne: 4, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0. W powiecie przysuskim 2 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 290 standardowych miejsc dla widzów.   Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
   • imprezy ogółem: 73 (uczestnicy: 5 124)
   • seanse filmowe: 10 (uczestnicy: 1 025)
   • wystawy: 4 (uczestnicy: 185)
   • festiwale i przeglądy artystyczne: 3 (uczestnicy: 920)
   • koncerty: 5 (uczestnicy: 1 450)
   • prelekcje, spotkania, wykłady: 3 (uczestnicy: 118)
   • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 15 (uczestnicy: 570)
   • konkursy: 6 (uczestnicy: 255)
   • pokazy teatralne: 9 (uczestnicy: 280)
   • warsztaty: 17 (uczestnicy: 298)
   • inne: 1 (uczestnicy: 23)


   Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 11 (członkowie: 264)
   • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 12)
   • teatralne: 2 (członkowie: 27)
   • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 121)
   • inne: 4 (członkowie: 104)


   Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2022 roku:
   • ogółem: 1 (absolwenci: 12)
   • języków obcych: 1 (absolwenci: 12)


   Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2022 roku:
   • plastyczne: 2
   • muzyczne: 2
   • komputerowe: 1
   • sale baletowe/taneczne: 1


   Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Grupy artystyczne i członkowie w 2022 roku:
   • ogółem: 14 (członkowie: 142)
   • teatralne: 1 (członkowie: 15)
   • muzyczne - instrumentalne: 6 (członkowie: 61)
   • wokalne i chóry: 1 (członkowie: 10)
   • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 17)
   • taneczne: 3 (członkowie: 29)
   • inne: 1 (członkowie: 10)


   Wykres - Grupy artystyczne, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Muzea w powiecie przysuskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w powiecie przysuskim działało 1 muzeum lub oddział (oddziały: 1). Odnotowano 2 768 zwiedzających, co daje 708 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.

   Zwiedzający muzea i oddziały w latach 2008 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biblioteki publiczne w powiecie przysuskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 w powiecie przysuskim działało 19 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 221 115 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 25 pracowników.

   Dla porównania w 2008 roku działało 18 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 159 249 wolumenów.

   Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


   Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
   • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 91
   • dostępne dla czytelników: 51
   • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 49
   • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 9
   • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 5
   • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
   • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 5


  • Kluby sportowe w powiecie przysuskim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Według danych z 2016 w powiecie przysuskim działało 16 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 873 członków. Zarejestrowano 798 ćwiczących (mężczyźni: 605, kobiety: 193, chłopcy do lat 18: 394, dziewczęta do lat 18: 178). Aktywnych było 21 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (17), instruktora sportowego (12) oraz inne osoby (12).

   Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie przysuskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Powiat przysuski - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, pojazdy samochodowe, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne przechodzące przez powiat przysuski i ich kategorie, przebieg dróg, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

  • Transport i komunikacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Według danych z 2022 roku w wyniku 23 wypadków drogowych w powiecie przysuskim odnotowano 5 ofiar śmiertelnych oraz 19 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 58,9 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz nieznacznie więcej od wartości dla całej Polski) oraz 12,8 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju). Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 10,1 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju) oraz 38,4 rannych (znacznie mniej od wartości dla województwa i znacznie mniej od wartości dla Polski).

   W 2022 roku w powiecie przysuskim zarejestrowanych było 49 436 pojazdów samochodowych oraz ciągników, w tym 31 976 samochodów osobowych (819,2 na każdy 1000 mieszkańców - więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski), 7 247 samochodów ciężarowych (203,6 - znacznie więcej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla całego kraju), 142 autobusów (3,6 - mniej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz więcej od wartości dla Polski), 699 ciągników siodłowych (17,9 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie więcej od wartości dla kraju) oraz 2 103 motocykli (53,9 - znacznie więcej od wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).

   Biorąc pod uwagę najliczniejsze przedziały dla cech zdefiniowanych poniżej:
   • typowe auto osobowe ma szacunkowy wiek 22,8 lat, ma masę całkowitą 1900 kg i więcej, napędzane jest silnikiem o pojemności 1400-1999 cm3, stosowane paliwo to benzyna.
   • typowe auto ciężarowe ma szacunkowy wiek 24,5 lat, ma ładowność do 999 kg, stosowane paliwo to olej napędowy.
   • typowy autobus ma szacunkowy wiek 22,0 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy ciągnik siodłowy ma szacunkowy wiek 16,4 lat, a jako paliwo stosuje olej napędowy.
   • typowy motocykl ma szacunkowy wiek 25,9 lat.


   W 2022 roku w powiecie przysuskim znajdowały się 5 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 2 wypisy z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 2 licencje na taksówki.
  • Wypadki drogowe w powiecie przysuskim
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

  • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
  • 23 Wypadki drogowe
   (rok 2022)
  • 5 Ofiary śmiertelne
   (rok 2022)
  • 19 Ranni
   (rok 2022)
  • 0 Lekko ranni
  • 19 Ciężko ranni
  • Wypadki drogowe w powiecie przysuskim w latach 2010 - 2022,
   (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
  • 58,93 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   58,9
   Województwo
   52,6
   Cała Polska
   56,5
  • 12,81 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Tutaj
   12,8
   woj. mazowieckie
   5,2
   Polska
   5,0
  • 48,68 Ranni na 100 tys. ludności
   (rok 2022)
  • Powiat
   48,7
   Województwo
   61,7
   Polska
   65,5
  • 10,11 Ofiary śmiertelne na 100 tys. pojazdów
  • Tutaj
   10,1
   woj. mazowieckie
   5,2
   Polska
   5,4
  • 38,43 Ranni na 100 tys. pojazdów
  • powiat przysuski
   38,4
   Mazowieckie
   60,7
   Cała Polska
   71,0
  • 21,74 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • pow. przysuski
   21,7
   Województwo
   10,0
   Kraj
   8,9
  • 82,61 Ranni na 100 wypadków
   (rok 2022)
  • Powiat
   82,6
   woj. mazowieckie
   117,3
   Cały kraj
   116,0
  • Pojazdy
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • Pojazd samochodowy – według kodeksu drogowego pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
  • 49 436 Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane w powiecie przysuskim w 2022 roku
  • 31 976 Samochody osobowe
  • 7 247 Samochody ciężarowe
  • 521 Samochody ciężarowo-osobowe
  • 142 Autobusy
  • 330 Samochody specjalne (łącznie z sanitarnymi)
  • 702 Ciągniki samochodowe
  • 699   Ciągniki siodłowe
  • 6 936 Ciągniki rolnicze
  • 2 103 Motocykle
  • 789   Motocykle o pojemności silnika do 125 cm3
  • 2 225 Motorowery
  • 31 976Liczba samochodów osobowych zarejestrowanych w powiecie przysuskim
  • Samochody osobowe w powiecie przysuskim w latach 2009 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 819,2 Samochody osobowe na 1000 ludności
  • Tutaj
   819,2
   woj. mazowieckie
   766,7
   Kraj
   700,6
  • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • Samochody osobowe według dopuszczalnej masy całkowitej
   • do 1399 kg7 303
   • 1400-1649 kg7 795
   • 1650-1899 kg7 171
   • 1900 kg i więcej9 707
  • 7 303 do 1399 kg
  • 7 795 1400-1649 kg
  • 7 171 1650-1899 kg
  • 9 707 1900 kg i więcej
  • Samochody osobowe według pojemności silnika
  • 10 854 do 1399 cm3
  • 10 854
  • 18 692 1400-1999 cm3
  • 18 692
  • 2 430 2000 i więcej cm3
  • 2 430
  • Samochody osobowe według pojemności silnika i masy całkowitej w powiecie przysuskim w latach 2009 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody osobowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna16 461
   • olej napędowy10 283
   • gaz (LPG)4 823
   • pozostałe409
  • 16 461 benzyna
  • 10 283 olej napędowy
  • 4 823 gaz (LPG)
  • 409 pozostałe
  • Samochody osobowe według grup wieku
  • 136 do 1 roku
  • 136
  • 78 2 lata
  • 78
  • 155 3 lata
  • 155
  • 524 4-5 lat
  • 524
  • 677 6-7 lat
  • 677
  • 825 8-9 lat
  • 825
  • 1 263 10-11 lat
  • 1 263
  • 4 201 12-15 lat
  • 4 201
  • 6 947 16-20 lat
  • 6 947
  • 5 020 21-25 lat
  • 5 020
  • 3 147 26-30 lat
  • 3 147
  • 9 003 31 lat i więcej
  • 9 003
  • 22,8 lat Szacowany średni wiek samochodów osobowych w powiecie przysuskim
  • Powiat
   22,8 lat
   Mazowieckie
   17,7 lat
   Kraj
   19,4 lat
  • 7 247Liczba samochodów ciężarowych zarejestrowanych w powiecie przysuskim
  • Samochody ciężarowe w powiecie przysuskim w latach 2009 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 203,6 Samochody ciężarowe na 1000 ludności
  • pow. przysuski
   203,6
   Województwo
   141,6
   Kraj
   112,5
  • Samochody ciężarowe według grup ładowności
  • 2 979 do 999 kg
  • 2 979
  • 2 733 1000-1499 kg
  • 2 733
  • 622 1500-2999 kg
  • 622
  • 43 3000-3499 kg
  • 43
  • 71 3500-4999 kg
  • 71
  • 439 5000-6999 kg
  • 439
  • 152 7000-9999 kg
  • 152
  • 141 10000-14999 kg
  • 141
  • 67 15000 kg i więcej
  • 67
  • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Samochody ciężarowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna2 032
   • olej napędowy4 735
   • gaz (LPG)241
   • pozostałe239
  • 2 032 benzyna
  • 4 735 olej napędowy
  • 241 gaz (LPG)
  • 239 pozostałe
  • Samochody ciężarowe według grup wieku
  • 35 do 1 roku
  • 35
  • 16 2 lata
  • 16
  • 30 3 lata
  • 30
  • 82 4-5 lat
  • 82
  • 135 6-7 lat
  • 135
  • 165 8-9 lat
  • 165
  • 251 10-11 lat
  • 251
  • 789 12-15 lat
  • 789
  • 1 172 16-20 lat
  • 1 172
  • 1 227 21-25 lat
  • 1 227
  • 682 26-30 lat
  • 682
  • 2 663 31 lat i więcej
  • 2 663
  • 24,5 lat Szacowany średni wiek samochodów ciężarowych w powiecie przysuskim
  • powiat przysuski
   24,5 lat
   woj. mazowieckie
   18,7 lat
   Kraj
   20,0 lat
  • 142Liczba autobusów zarejestrowanych w powiecie przysuskim
  • Autobusy w powiecie przysuskim w latach 2009 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 3,6 Autobusy na 1000 ludności
  • Tutaj
   3,6
   Województwo
   3,9
   Cała Polska
   3,4
  • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • Autobusy według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna9
   • olej napędowy128
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe5
  • 9 benzyna
  • 128 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 5 pozostałe
  • Autobusy według grup wieku
  • 3 do 1 roku
  • 3
  • 1 2 lata
  • 1
  • 3 3 lata
  • 3
  • 3 4-5 lat
  • 3
  • 3 6-7 lat
  • 3
  • 6 8-9 lat
  • 6
  • 3 10-11 lat
  • 3
  • 11 12-15 lat
  • 11
  • 34 16-20 lat
  • 34
  • 23 21-25 lat
  • 23
  • 17 26-30 lat
  • 17
  • 35 31 lat i więcej
  • 35
  • 22,0 lat Szacowany średni wiek autobusów w powiecie przysuskim
  • powiat przysuski
   22,0 lat
   Mazowieckie
   19,9 lat
   Polska
   22,4 lat
  • 699Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w powiecie przysuskim
  • Ciągniki siodłowe w powiecie przysuskim w latach 2009 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 17,9 Ciągniki siodłowe na 1000 ludności
  • Powiat
   17,9
   woj. mazowieckie
   24,8
   Kraj
   14,2
  • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • Ciągniki siodłowe według rodzajów stosowanego paliwa
   • benzyna1
   • olej napędowy670
   • gaz (LPG)0
   • pozostałe28
  • 1 benzyna
  • 670 olej napędowy
  • 0 gaz (LPG)
  • 28 pozostałe
  • Ciągniki siodłowe według grup wieku
  • 2 do 1 roku
  • 2
  • 1 2 lata
  • 1
  • 3 3 lata
  • 3
  • 31 4-5 lat
  • 31
  • 56 6-7 lat
  • 56
  • 51 8-9 lat
  • 51
  • 84 10-11 lat
  • 84
  • 162 12-15 lat
  • 162
  • 107 16-20 lat
  • 107
  • 95 21-25 lat
  • 95
  • 57 26-30 lat
  • 57
  • 50 31 lat i więcej
  • 50
  • 16,4 lat Szacowany średni wiek ciągników siodłowych w powiecie przysuskim
  • pow. przysuski
   16,4 lat
   woj. mazowieckie
   10,2 lat
   Kraj
   12,7 lat
  • 2 103Liczba motocykli zarejestrowanych w powiecie przysuskim
  • Motocykle w powiecie przysuskim w latach 2009 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 53,9 Motocykle na 1000 ludności
  • powiat przysuski
   53,9
   woj. mazowieckie
   44,3
   Polska
   48,5
  • Motocykle według grup wieku
  • 7 do 1 roku
  • 7
  • 12 2 lata
  • 12
  • 12 3 lata
  • 12
  • 25 4-5 lat
  • 25
  • 87 6-7 lat
  • 87
  • 44 8-9 lat
  • 44
  • 49 10-11 lat
  • 49
  • 214 12-15 lat
  • 214
  • 247 16-20 lat
  • 247
  • 233 21-25 lat
  • 233
  • 138 26-30 lat
  • 138
  • 1 035 31 lat i więcej
  • 1 035
  • 25,9 lat Szacowany średni wiek motocykli w powiecie przysuskim
  • pow. przysuski
   25,9 lat
   woj. mazowieckie
   22,0 lat
   Polska
   24,3 lat
  • Transport niepubliczny
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  • 5 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • 5 km  Będących pod zarządem gminy
  • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
  • 0 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
  • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w powiecie przysuskim w latach 2013 - 2022,
   (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
  • 61,1 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
  • Tutaj
   61,1 km
   Mazowieckie
   796,1 km
   Cały kraj
   633,6 km
  • 1,3 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
  • Powiat
   1,3 km
   Województwo
   5,1 km
   Cały kraj
   5,3 km
  • 2 Liczba licencji na taksówki
  • 2 Liczba wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami