Miasta w Polsce z największą przieciętną powierzchnią użytkową mieszkania na osobę
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)