Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań przyłączonych do wodociągu
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)