Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
(W oparciu o dane GUS z 2021 roku)