Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań wyposażonych w ustęp spłukiwany
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)