Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)