Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
(W oparciu o dane GUS z 2021 roku)