Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą osób w mieszkaniu
(W oparciu o dane GUS z 2020 roku)