Miasta w Polsce z największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2021 roku
(W oparciu o dane GUS z 2021 roku)