Miasta w Polsce z największą przieciętną liczbą izb w mieszkaniu
(W oparciu o dane GUS z 2020 roku)