Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)


 • 
 • Poniższy ranking polskich miast został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS) z 2022 roku. Jako wyznacznik przyjęto odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Zgodnie z definicją GUS jest to "Wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku 0 - 17 lat".

  Wiek przedprodukcyjny jest ważnym wskaźnikiem w badaniach demograficznych, ponieważ wpływa na dynamikę populacji. Wysoki odsetek populacji w wieku przedprodukcyjnym może prowadzić do zwiększenia liczby urodzeń i szybszego wzrostu populacji w przyszłości, podczas gdy niski odsetek może prowadzić do spadku liczby urodzeń i starzenia się populacji.

  Wiek przedprodukcyjny jest również ważnym wskaźnikiem w planowaniu społecznym i ekonomicznym, ponieważ młodzi ludzie są zazwyczaj bardziej podatni na edukację i szkolenia zawodowe, co może wpłynąć na przyszły rozwój kraju. Jednakże, niski poziom edukacji i zdrowia w tej grupie wiekowej może prowadzić do poważnych problemów społecznych, takich jak bezrobocie, przestępczość i ubóstwo.

  Odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym wynosi w Polsce 18,2%. Wśród wszystkich miast 468 miało odsetek większy, natomiast 511 taki sam lub mniejszy. Zgromadzone dane pokazują, że największy współczynnik odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym przypada na województwo pomorskie 19,9%, a najmniejszy na województwo opolskie 16,1%.

  Dla wszystkich województw cecha kształtuje się następująco:
  • Województwo pomorskie: 19,9%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo wielkopolskie: 19,6%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo mazowieckie: 19,5%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo małopolskie: 19,2%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo podkarpackie: 18,1%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 18,1%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo lubuskie: 18,1%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 18,0%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo podlaskie: 17,5%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo lubelskie: 17,5%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo dolnośląskie: 17,4%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo śląskie: 17,2%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo zachodniopomorskie: 17,2%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo łódzkie: 17,1%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo świętokrzyskie: 16,4%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym
  • Województwo opolskie: 16,1%odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym


  Według danych historycznych z 2010 roku w Polsce odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym wynosił 18,8%. Największy w województwie podkarpackim - 20,3%, a najmniejszy w województwie opolskim - 17,1%.

  Według danych historycznych z 1995 roku w Polsce odsetek mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym wynosił 27,6%. Największy w województwie warmińsko-mazurskim - 30,5%, a najmniejszy w województwie łódzkim - 24,8%. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoOgółem (%)Kobiety (%)Mężczyźni (%)PowiatWojewództwo