Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
(W oparciu o dane GUS z 2018 roku)


  • PozycjaMiastoOgółem (%)Kobiety (%)Mężczyźni (%)PowiatWojewództwo