Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
(W oparciu o dane GUS z 2023 roku)


 • 
 • Poniższy ranking polskich miast został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS) z 2023 roku. Jako wyznacznik przyjęto odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym. Zgodnie z definicją GUS jest to "Wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat".

  Wiek produkcyjny jest ważnym wskaźnikiem w analizie demograficznej i gospodarczej, ponieważ wpływa na wielkość siły roboczej i produktywność kraju. Osoby w wieku produkcyjnym stanowią zwykle większość siły roboczej w kraju i generują większość dochodów podatkowych, które finansują wydatki rządu na różne cele, w tym na emerytury, służbę zdrowia i edukację.

  Odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi w Polsce 59,2%. Wśród wszystkich miast 525 miało odsetek większy, natomiast 488 taki sam lub mniejszy. Zgromadzone dane pokazują, że największy współczynnik odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym przypada na województwo podkarpackie 60,8%, a najmniejszy na województwo łódzkie 57,9%.

  Dla wszystkich województw cecha kształtuje się następująco:
  • Województwo podkarpackie: 60,8%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 60,3%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo opolskie: 60,2%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo podlaskie: 60,2%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo małopolskie: 59,9%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 59,5%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo lubelskie: 59,4%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo lubuskie: 59,4%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo wielkopolskie: 59,3%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo zachodniopomorskie: 59,1%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo świętokrzyskie: 59,1%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo pomorskie: 58,9%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo dolnośląskie: 58,7%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo śląskie: 58,7%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo mazowieckie: 58,3%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym
  • Województwo łódzkie: 57,9%odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym


  Według danych historycznych z 2010 roku w Polsce odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosił 64,4%. Największy w województwie zachodniopomorskim - 65,8%, a najmniejszy w województwie lubelskim - 63,2%.

  Według danych historycznych z 1995 roku w Polsce odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosił 58,7%. Największy w województwie śląskim - 61,1%, a najmniejszy w województwie podlaskim - 56,1%. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoOgółem (%)Kobiety (%)Mężczyźni (%)PowiatWojewództwo