Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS z 2020 roku)