Miasta w Polsce z największym przyrostem naturalnym na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)


 • 
 • Poniższy ranking polskich miast został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS) z 2022 roku. Jako wyznacznik przyjęto przyrost naturalny na 1000 mieszkańców. Zgodnie z definicją GUS jest to "Różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów".

  Przyrost naturalny jest jednym z najważniejszych wskaźników demograficznych. Odnosi się do różnicy pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w danym okresie czasu. Współczynnik przyrostu naturalnego mówi nam o tym, czy populacja wzrasta czy zmniejsza się.

  Jeśli liczba urodzeń jest większa niż liczba zgonów, to mówimy o dodatnim przyroście naturalnym, czyli populacja rośnie. Jeśli jednak liczba zgonów jest większa niż liczba urodzeń, to mówimy o ujemnym przyroście naturalnym, czyli populacja maleje.

  Wpływ przyrostu naturalnego na społeczeństwo i gospodarkę kraju jest bardzo duży. W przypadku dodatniego przyrostu naturalnego, rosnąca liczba ludności oznacza większy rynek wewnętrzny, co może wpłynąć pozytywnie na rozwój gospodarczy kraju. Jednocześnie jednak może to prowadzić do niedoboru zasobów, np. wody, żywności czy mieszkań.

  W przypadku ujemnego przyrostu naturalnego, malejąca liczba ludności może prowadzić do starzenia się społeczeństwa, co może wpłynąć na gospodarkę kraju, np. wzrostem wydatków na emerytury i służbę zdrowia. Jednocześnie, mniejsza liczba ludności może przyczynić się do zmniejszenia nacisku na środowisko naturalne i zasoby kraju.

  Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wynosi w Polsce -3,8. Wśród wszystkich miast 58 ma dodatni przyrost narutalny, natomiast 955 ma ujemny współczynnik przyrostu naturalnego. Zgromadzone dane pokazują, że największy przyrost naturalny na 1000 mieszkańców przypada na województwo małopolskie -1,4, a najmniejszy na województwo świętokrzyskie -6,5.

  Dla wszystkich województw cecha kształtuje się następująco:
  • Województwo małopolskie: -1,4na 1000 mieszkańców
  • Województwo pomorskie: -1,9na 1000 mieszkańców
  • Województwo wielkopolskie: -2,2na 1000 mieszkańców
  • Województwo mazowieckie: -2,2na 1000 mieszkańców
  • Województwo podkarpackie: -2,5na 1000 mieszkańców
  • Województwo podlaskie: -3,8na 1000 mieszkańców
  • Województwo kujawsko-pomorskie: -4,5na 1000 mieszkańców
  • Województwo warmińsko-mazurskie: -4,5na 1000 mieszkańców
  • Województwo dolnośląskie: -4,6na 1000 mieszkańców
  • Województwo lubuskie: -4,7na 1000 mieszkańców
  • Województwo lubelskie: -4,8na 1000 mieszkańców
  • Województwo opolskie: -5,2na 1000 mieszkańców
  • Województwo zachodniopomorskie: -5,3na 1000 mieszkańców
  • Województwo śląskie: -5,8na 1000 mieszkańców
  • Województwo łódzkie: -6,4na 1000 mieszkańców
  • Województwo świętokrzyskie: -6,5na 1000 mieszkańców


  Według danych historycznych z 2010 roku w Polsce przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wynosił 0,9. Największy w województwie pomorskim: 3,3, a najmniejszy w województwie łódzkim: -2,2.

  Według danych historycznych z 2003 roku w Polsce przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wynosił -0,4. Największy w województwie pomorskim: 2,0, a najmniejszy w województwie łódzkim: -3,5. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoPrzyrost naturalny na 1000 mieszkańcówPowiatWojewództwo