Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w Polsce
(W oparciu o dane GUS z 2023 roku)


 • 
 • Poniższy ranking polskich miast został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS) z 2023 roku. Jako wyznacznik przyjęto odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Zgodnie z definicją GUS jest to "Wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn - 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej".

  Wiek poprodukcyjny w statystyce i demografii to okres życia człowieka po zakończeniu aktywności zawodowej, czyli po przejściu na emeryturę lub rentę. Jest to okres, w którym jednostka nie uczestniczy już aktywnie w życiu zawodowym, ale wciąż zachowuje pełnię sił i zdolności do pracy oraz aktywności społecznej.

  Wiek poprodukcyjny ma duże znaczenie w statystyce i demografii, ponieważ wpływa na strukturę wiekową społeczeństwa oraz na kształtowanie się wskaźników demograficznych, takich jak wskaźnik starości czy wskaźnik zależności osób starszych od osób pracujących.

  Odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosi w Polsce 22,6%. Wśród wszystkich miast 500 miało odsetek większy, natomiast 513 taki sam lub mniejszy. Zgromadzone dane pokazują, że największy współczynnik odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym przypada na województwo łódzkie 25,0%, a najmniejszy na województwo małopolskie 21,0%.

  Dla wszystkich województw cecha kształtuje się następująco:
  • Województwo łódzkie: 25,0%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo świętokrzyskie: 24,5%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo śląskie: 24,1%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo dolnośląskie: 23,9%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo zachodniopomorskie: 23,7%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo opolskie: 23,7%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo lubelskie: 23,1%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo lubuskie: 22,6%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 22,5%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo podlaskie: 22,3%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo mazowieckie: 22,2%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 21,6%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo pomorskie: 21,2%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo podkarpackie: 21,1%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo wielkopolskie: 21,1%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym
  • Województwo małopolskie: 21,0%odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym


  Według danych historycznych z 2010 roku w Polsce odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosił 16,8%. Największy w województwie łódzkim - 18,8%, a najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim - 14,7%.

  Według danych historycznych z 1995 roku w Polsce odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosił 13,8%. Największy w województwie łódzkim - 16,4%, a najmniejszy w województwie warmińsko-mazurskim - 11,4%. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoOgółem (%)Kobiety (%)Mężczyźni (%)PowiatWojewództwo