Miasta w Polsce z największą liczbą urodzin żywych na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)


 • 
 • Poniższy ranking polskich miast został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS) z 2022 roku. Jako wyznacznik przyjęto liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców. Zgodnie z definicją GUS jest to "Całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki noworodka, niezależnie od czasu trwania ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu oddycha bądź wykazuje jakiekolwiek inne oznaki życia, takie jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, bez względu na to, czy sznur pępowiny został przecięty lub łożysko zostało oddzielone".

  Liczba urodzin żywych na 1000 mieszkańców to jeden z najważniejszych wskaźników demograficznych, który informuje nas o liczbie urodzeń w populacji w stosunku do jej wielkości. Jest to ważna miara przyrostu naturalnego danej populacji. W praktyce oznacza to liczbę nowo narodzonych dzieci na 1000 osób w danym regionie w ciągu roku.

  Wskaźnik ten jest bardzo ważny dla monitorowania i analizowania populacji, ponieważ w połączeniu z innymi wskaźnikami, takimi jak wskaźnik śmiertelności czy migracji, pozwala na dokładne zrozumienie sytuacji demograficznej danego kraju lub regionu. Dzięki niemu można również prognozować przyszłe zmiany w strukturze populacji i planować odpowiednie środki zaradcze, takie jak polityki społeczne i gospodarcze

  Liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców wynosi w Polsce 8,1. Wśród wszystkich miast 461 miało proporcję urodzeń żywych większą, natomiast 552 taką samą lub mniejszą. Zgromadzone dane pokazują, że największa liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców przypada na województwo mazowieckie 9,1, a najmniejsza na województwo świętokrzyskie 6,9.

  Dla wszystkich województw cecha kształtuje się następująco:
  • Województwo mazowieckie: 9,1na 1000 mieszkańców
  • Województwo małopolskie: 9,1na 1000 mieszkańców
  • Województwo pomorskie: 8,9na 1000 mieszkańców
  • Województwo wielkopolskie: 8,7na 1000 mieszkańców
  • Województwo podkarpackie: 8,1na 1000 mieszkańców
  • Województwo podlaskie: 8,0na 1000 mieszkańców
  • Województwo dolnośląskie: 7,9na 1000 mieszkańców
  • Województwo łódzkie: 7,6na 1000 mieszkańców
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 7,5na 1000 mieszkańców
  • Województwo lubelskie: 7,5na 1000 mieszkańców
  • Województwo śląskie: 7,3na 1000 mieszkańców
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 7,2na 1000 mieszkańców
  • Województwo lubuskie: 7,2na 1000 mieszkańców
  • Województwo opolskie: 7,2na 1000 mieszkańców
  • Województwo zachodniopomorskie: 7,1na 1000 mieszkańców
  • Województwo świętokrzyskie: 6,9na 1000 mieszkańców


  Według danych historycznych z 2010 roku w Polsce liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców wynosił 10,7. Największa w województwie wielkopolskim - 11,9, a najmniejsza w województwie opolskim - 9,0.

  Według danych historycznych z 2003 roku w Polsce liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców wynosił 9,2. Największa w województwie pomorskim - 10,3, a najmniejsza w województwie opolskim - 7,7. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoUrodzenia żywe na 1000 mieszkańcówPowiatWojewództwo