Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
(W oparciu o wyliczenia własne na podstawie danych GUS z 2021 roku)


 • 
 • Poniższy ranking został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS) z 2020 roku. Jako wyznacznik przyjęto najmniejszy średni wiek mieszkańców.

  Niski średni wiek mieszkańców w statystyce i demografii może mieć różne znaczenia w zależności od kontekstu. Ogólnie jednak, niski średni wiek mieszkańców może wskazywać na to, że populacja w danym obszarze jest młoda i dynamiczna. Może to wiązać się z wysokim tempem wzrostu demograficznego, ale też z większą aktywnością zawodową i społeczną mieszkańców, co może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

  Z drugiej strony, niski średni wiek mieszkańców może także wiązać się z pewnymi wyzwaniami i problemami. Na przykład, jeśli populacja jest bardzo młoda, to może to oznaczać, że wiele osób jest jeszcze w trakcie edukacji i nie pracuje, co może wpływać na wysoki wskaźnik bezrobocia w regionie.

  Niski średni wiek mieszkańców może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla regionu. Dlatego ważne jest, aby analizować ten wskaźnik w kontekście innych czynników demograficznych i społeczno-gospodarczych, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji.

  Średni wiek mieszkańców wynosi w Polsce 42,2 lata (43,9 lata wśród kobiet oraz 40,5 lata wśród mężczyzn). Wśród wszystkich miast 494 miało średni wiek mniejszy, natomiast 485 taki sam lub większy.

  Zgromadzone dane pokazują, że najmłodsi mieszkańcy zamieszkujś województwo pomorskie 41,0 lata (odpowiednio 42,4 u kobiet i 39,5 lata u mężczyzn), a najstarsi zamieszkują województwo opolskie 43,7 lata (odpowiednio 45,3 u kobiet i 42,0 lata u mężczyzn).

  Dla wszystkich województw średni wiek populacji kształtuje się następująco:
  • Województwo opolskie: 43,7 lata (45,3 dla kobiet oraz 42,0 dla mężczyzn)
  • Województwo świętokrzyskie: 43,6 lata (45,3 dla kobiet oraz 41,8 dla mężczyzn)
  • Województwo łódzkie: 43,5 lata (45,5 dla kobiet oraz 41,3 dla mężczyzn)
  • Województwo śląskie: 43,3 lata (45,0 dla kobiet oraz 41,6 dla mężczyzn)
  • Województwo dolnośląskie: 43,0 lata (44,7 dla kobiet oraz 41,1 dla mężczyzn)
  • Województwo zachodniopomorskie: 42,9 lata (44,5 dla kobiet oraz 41,3 dla mężczyzn)
  • Województwo lubelskie: 42,6 lata (44,4 dla kobiet oraz 40,6 dla mężczyzn)
  • Województwo podlaskie: 42,4 lata (44,2 dla kobiet oraz 40,6 dla mężczyzn)
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 42,2 lata (43,8 dla kobiet oraz 40,5 dla mężczyzn)
  • Województwo lubuskie: 42,2 lata (43,8 dla kobiet oraz 40,5 dla mężczyzn)
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 41,8 lata (43,4 dla kobiet oraz 40,2 dla mężczyzn)
  • Województwo mazowieckie: 41,7 lata (43,4 dla kobiet oraz 39,8 dla mężczyzn)
  • Województwo podkarpackie: 41,6 lata (43,1 dla kobiet oraz 40,1 dla mężczyzn)
  • Województwo małopolskie: 41,2 lata (42,8 dla kobiet oraz 39,6 dla mężczyzn)
  • Województwo wielkopolskie: 41,1 lata (42,7 dla kobiet oraz 39,4 dla mężczyzn)
  • Województwo pomorskie: 41,0 lata (42,4 dla kobiet oraz 39,5 dla mężczyzn)


  Według danych historycznych z 2010 roku średni wiek mieszkańców wynosił 39,8 lata (41,4 lata wśród kobiet oraz 38,0 lata wśród mężczyzn). Najmniej w województwie warmińsko-mazurskim - 38,4 lata, a najwięcej w województwie łódzkim - 41,2 lata.

  Według danych historycznych z 2002 roku średni wiek mieszkańców wynosił 37,5 lata (39,1 lata wśród kobiet oraz 35,7 lata wśród mężczyzn). Najmniej w województwie warmińsko-mazurskim - 35,8 lata, a najwięcej w województwie łódzkim - 39,2 lata. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoŚredni wiekKobietyMężczyźniPowiatWojewództwo