Miasta z najmłodzszymi mieszkańcami w Polsce
(W oparciu o wyliczenia własne na podstawie danych GUS z 2021 roku)