Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
(W oparciu o wyliczenia własne na podstawie danych GUS z 2021 roku)


 • 
 • Poniższy ranking został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS) z 2020 roku. Jako wyznacznik przyjęto największy średni wiek mieszkańców.

  Wysoki średni wiek mieszkańców ma istotne znaczenie w statystyce i demografii, ponieważ może wskazywać na szereg problemów społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych. Oto kilka potencjalnych skutków wysokiego średniego wieku:
  • Problem demograficzny: Wysoki średni wiek mieszkańców może być sygnałem problemów demograficznych, takich jak niski przyrost naturalny lub emigracja młodszych osób. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do zaniku populacji, a w konsekwencji do problemów gospodarczych i społecznych.
  • Obciążenia dla systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej: Wysoki średni wiek mieszkańców może oznaczać większe obciążenie dla systemów emerytalnego i opieki zdrowotnej. Mniejsza liczba osób w wieku produkcyjnym może prowadzić do mniejszych wpływów do budżetu państwa, a tym samym do trudności w finansowaniu systemów emerytalnego i opieki zdrowotnej.
  • Potrzeby zdrowotne: Starsze osoby są bardziej narażone na choroby przewlekłe i wymagają większej opieki zdrowotnej, co może wpłynąć na finanse publiczne i prywatne. Wysoki średni wiek mieszkańców może prowadzić do braku personelu medycznego, trudności w finansowaniu opieki zdrowotnej i innych problemów.
  • Potrzeby mieszkaniowe: Wysoki średni wiek mieszkańców może prowadzić do różnych potrzeb mieszkaniowych, takich jak większa liczba domów opieki, mieszkań z dostosowanymi udogodnieniami dla osób starszych lub przystosowanie istniejących budynków do potrzeb osób starszych.


  Średni wiek mieszkańców wynosi w Polsce 42,2 lata (43,9 lata wśród kobiet oraz 40,5 lata wśród mężczyzn). Wśród wszystkich miast 485 miało średni wiek większy, natomiast 494 taki sam lub mniejszy.

  Zgromadzone dane pokazują, że najstarsi mieszkańcy zamieszkujś województwo opolskie 43,7 lata (odpowiednio 45,3 u kobiet i 42,0 lata u mężczyzn), a najmłodsi zamieszkują województwo pomorskie 41,0 lata (odpowiednio 42,4 u kobiet i 39,5 lata u mężczyzn).

  Dla wszystkich województw średni wiek populacji kształtuje się następująco:
  • Województwo opolskie: 43,7 lata (45,3 dla kobiet oraz 42,0 dla mężczyzn)
  • Województwo świętokrzyskie: 43,6 lata (45,3 dla kobiet oraz 41,8 dla mężczyzn)
  • Województwo łódzkie: 43,5 lata (45,5 dla kobiet oraz 41,3 dla mężczyzn)
  • Województwo śląskie: 43,3 lata (45,0 dla kobiet oraz 41,6 dla mężczyzn)
  • Województwo dolnośląskie: 43,0 lata (44,7 dla kobiet oraz 41,1 dla mężczyzn)
  • Województwo zachodniopomorskie: 42,9 lata (44,5 dla kobiet oraz 41,3 dla mężczyzn)
  • Województwo lubelskie: 42,6 lata (44,4 dla kobiet oraz 40,6 dla mężczyzn)
  • Województwo podlaskie: 42,4 lata (44,2 dla kobiet oraz 40,6 dla mężczyzn)
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 42,2 lata (43,8 dla kobiet oraz 40,5 dla mężczyzn)
  • Województwo lubuskie: 42,2 lata (43,8 dla kobiet oraz 40,5 dla mężczyzn)
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 41,8 lata (43,4 dla kobiet oraz 40,2 dla mężczyzn)
  • Województwo mazowieckie: 41,7 lata (43,4 dla kobiet oraz 39,8 dla mężczyzn)
  • Województwo podkarpackie: 41,6 lata (43,1 dla kobiet oraz 40,1 dla mężczyzn)
  • Województwo małopolskie: 41,2 lata (42,8 dla kobiet oraz 39,6 dla mężczyzn)
  • Województwo wielkopolskie: 41,1 lata (42,7 dla kobiet oraz 39,4 dla mężczyzn)
  • Województwo pomorskie: 41,0 lata (42,4 dla kobiet oraz 39,5 dla mężczyzn)


  Według danych historycznych z 2010 roku średni wiek mieszkańców wynosił 39,8 lata (41,4 lata wśród kobiet oraz 38,0 lata wśród mężczyzn). Najwięcej w województwie łódzkim - 41,2 lata, a najmniej w województwie warmińsko-mazurskim - 38,4 lata.

  Według danych historycznych z 2002 roku średni wiek mieszkańców wynosił 37,5 lata (39,1 lata wśród kobiet oraz 35,7 lata wśród mężczyzn). Najwięcej w województwie łódzkim - 39,2 lata, a najmniej w województwie warmińsko-mazurskim - 35,8 lata. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoŚredni wiekKobietyMężczyźniPowiatWojewództwo