Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku)