Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2021 roku)


 • Poniższy ranking został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS) z 2021 roku. Jako wyznacznik przyjęto przeważający rodzaj działalności zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz odpawiadające im grupy sekcji PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Działalnośc). Wspomniane dane nie uwzględniają podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane łącznie z rolnictwem indywidualnym i pracującymi w organizacjach, fundacjach, związkach (SOF), według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.

  Pod pojęciem "sektor przemysłowy" rozumie się sekcje:
  • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
  • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
  • Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  • Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
  • Sekcja F – Budownictwo

  Odsetek pracowników związanych z sektorem przemysłowym wynosi w Polsce 30,1% (18,2% wśród kobiet oraz 41,8% wśród mężczyzn). Wśród wszystkich miast 507 miało odsetek pracowników w tym sektorze większy, natomiast 472 taki sam lub mniejszy. Zgromadzone dane pokazują, że największy odsetek pracowników sektora przemysłowego zamieszkuje województwo śląskie 39,0% (odpowiednio 22,3% kobiet i 54,3% mężczyzn), a najmniejszy zamieszkuje województwo mazowieckie 20,2% (odpowiednio 12,5% kobiet i 28,2% mężczyzn).

  Dla wszystkich województw odsetek pracowników sektora przemysłowego kształtuje się następująco:
  • Województwo śląskie: 39,0% (22,3% kobiet oraz 54,3% mężczyzn)
  • Województwo opolskie: 37,2% (21,1% kobiet oraz 52,3% mężczyzn)
  • Województwo lubuskie: 35,6% (24,1% kobiet oraz 46,9% mężczyzn)
  • Województwo wielkopolskie: 35,0% (24,1% kobiet oraz 45,2% mężczyzn)
  • Województwo podkarpackie: 34,1% (18,6% kobiet oraz 48,7% mężczyzn)
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 33,9% (20,6% kobiet oraz 47,6% mężczyzn)
  • Województwo dolnośląskie: 33,9% (21,1% kobiet oraz 46,6% mężczyzn)
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 33,0% (20,9% kobiet oraz 44,4% mężczyzn)
  • Województwo łódzkie: 30,6% (20,9% kobiet oraz 40,6% mężczyzn)
  • Województwo pomorskie: 30,3% (18,7% kobiet oraz 42,5% mężczyzn)
  • Województwo zachodniopomorskie: 29,0% (18,2% kobiet oraz 40,8% mężczyzn)
  • Województwo świętokrzyskie: 27,3% (14,0% kobiet oraz 40,9% mężczyzn)
  • Województwo małopolskie: 26,7% (14,7% kobiet oraz 39,4% mężczyzn)
  • Województwo podlaskie: 25,6% (14,9% kobiet oraz 35,8% mężczyzn)
  • Województwo lubelskie: 22,5% (12,1% kobiet oraz 32,9% mężczyzn)
  • Województwo mazowieckie: 20,2% (12,5% kobiet oraz 28,2% mężczyzn)


  Według danych historycznych z 2005 roku 29,4% pracowników było związanych z sektorem przemysłowym. Najwięcej w województwie śląskim - 42,6%, a najmniej w województwie lubelskim - 17,8%. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoPrzemysł (%) Kobiety (%) Mężczyźni(%)PowiatWojewództwo