Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze przemysłowym (przemysł i budownictwo)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2020 roku)