Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2021 roku)


 • Poniższy ranking został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS) z 2021 roku. Jako wyznacznik przyjęto przeważający rodzaj działalności zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz odpawiadające im grupy sekcji PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Działalnośc). Wspomniane dane nie uwzględniają podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane łącznie z rolnictwem indywidualnym i pracującymi w organizacjach, fundacjach, związkach (SOF), według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.

  Pod pojęciem "sektor usługowy" rozumie się sekcje:
  • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
  • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
  • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
  • Sekcja J – Informacja i komunikacja

  Odsetek pracowników związanych z sektorem usługowym wynosi w Polsce 23,4% (22,1% wśród kobiet oraz 24,6% wśród mężczyzn). Wśród wszystkich miast 408 miało odsetek pracowników w tym sektorze większy, natomiast 605 taki sam lub mniejszy. Zgromadzone dane pokazują, że największy odsetek pracowników sektora usługowego zamieszkuje województwo mazowieckie 28,0% (odpowiednio 24,6% kobiet i 31,5% mężczyzn), a najmniejszy zamieszkuje województwo świętokrzyskie 16,7% (odpowiednio 17,0% kobiet i 16,5% mężczyzn).

  Dla wszystkich województw odsetek pracowników sektora usługowego kształtuje się następująco:
  • Województwo mazowieckie: 28,0% (24,6% kobiet oraz 31,5% mężczyzn)
  • Województwo pomorskie: 25,5% (24,4% kobiet oraz 26,6% mężczyzn)
  • Województwo zachodniopomorskie: 25,5% (24,5% kobiet oraz 26,5% mężczyzn)
  • Województwo wielkopolskie: 25,1% (24,0% kobiet oraz 26,2% mężczyzn)
  • Województwo małopolskie: 24,7% (23,4% kobiet oraz 26,0% mężczyzn)
  • Województwo dolnośląskie: 23,7% (22,8% kobiet oraz 24,6% mężczyzn)
  • Województwo lubuskie: 23,2% (21,4% kobiet oraz 25,0% mężczyzn)
  • Województwo śląskie: 23,1% (22,8% kobiet oraz 23,4% mężczyzn)
  • Województwo łódzkie: 21,9% (20,2% kobiet oraz 23,6% mężczyzn)
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 21,2% (20,5% kobiet oraz 22,0% mężczyzn)
  • Województwo podlaskie: 19,0% (18,5% kobiet oraz 19,5% mężczyzn)
  • Województwo opolskie: 18,7% (18,7% kobiet oraz 18,7% mężczyzn)
  • Województwo podkarpackie: 18,0% (18,3% kobiet oraz 17,7% mężczyzn)
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 17,7% (18,6% kobiet oraz 16,8% mężczyzn)
  • Województwo lubelskie: 17,6% (16,3% kobiet oraz 19,0% mężczyzn)
  • Województwo świętokrzyskie: 16,7% (17,0% kobiet oraz 16,5% mężczyzn)


  Według danych historycznych z 2005 roku 17,1% pracowników było związanych z sektorem usługowym. Najwięcej w województwie mazowieckim - 22,5%, a najmniej w województwie lubelskim - 11,0%. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoUsługi (%) Kobiety (%) Mężczyźni(%)PowiatWojewództwo