Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2021 roku)


 • Poniższy ranking został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS) z 2021 roku. Jako wyznacznik przyjęto przeważający rodzaj działalności zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz odpawiadające im grupy sekcji PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Działalnośc). Wspomniane dane nie uwzględniają podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane łącznie z rolnictwem indywidualnym i pracującymi w organizacjach, fundacjach, związkach (SOF), według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.

  Pod pojęciem sektor rolniczy rozumie się sekcje:
  • Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

  Odsetek pracowników związanych z sektorem rolniczym wynosi w Polsce 10,3% (8,9% wśród kobiet oraz 11,6% wśród mężczyzn). Wśród wszystkich miast 417 miało odsetek pracowników w tym sektorze większy, natomiast 596 taki sam lub mniejszy. Zgromadzone dane pokazują, że największy odsetek pracowników sektora rolniczego zamieszkuje województwo lubelskie 25,4% (odpowiednio 22,5% kobiet i 28,3% mężczyzn), a najmniejszy zamieszkuje województwo śląskie 2,9% (odpowiednio 2,8% kobiet i 3,0% mężczyzn).

  Dla wszystkich województw odsetek pracowników sektora rolniczego kształtuje się następująco:
  • Województwo lubelskie: 25,4% (22,5% kobiet oraz 28,3% mężczyzn)
  • Województwo podlaskie: 22,0% (17,7% kobiet oraz 26,2% mężczyzn)
  • Województwo świętokrzyskie: 21,8% (20,2% kobiet oraz 23,4% mężczyzn)
  • Województwo podkarpackie: 15,1% (15,3% kobiet oraz 14,9% mężczyzn)
  • Województwo łódzkie: 12,7% (11,2% kobiet oraz 14,2% mężczyzn)
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 12,3% (9,0% kobiet oraz 15,6% mężczyzn)
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 11,4% (8,8% kobiet oraz 13,9% mężczyzn)
  • Województwo wielkopolskie: 10,7% (9,3% kobiet oraz 12,1% mężczyzn)
  • Województwo małopolskie: 10,7% (10,3% kobiet oraz 11,1% mężczyzn)
  • Województwo opolskie: 10,1% (8,8% kobiet oraz 11,4% mężczyzn)
  • Województwo mazowieckie: 8,6% (7,1% kobiet oraz 10,2% mężczyzn)
  • Województwo lubuskie: 7,4% (5,7% kobiet oraz 9,0% mężczyzn)
  • Województwo zachodniopomorskie: 7,2% (4,8% kobiet oraz 9,8% mężczyzn)
  • Województwo pomorskie: 6,2% (4,7% kobiet oraz 7,7% mężczyzn)
  • Województwo dolnośląskie: 4,5% (3,5% kobiet oraz 5,4% mężczyzn)
  • Województwo śląskie: 2,9% (2,8% kobiet oraz 3,0% mężczyzn)


  Według danych historycznych z 2005 roku 21,5% pracowników było związanych z sektorem rolniczym. Najwięcej w województwie lubelskim - 44,8%, a najmniej w województwie śląskim - 6,0%. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoRolnictwo (%) Kobiety (%) Mężczyźni(%)PowiatWojewództwo