Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości)
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2021 roku)


 • Poniższy ranking został stworzony w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Satystycznego (GUS) z 2021 roku. Jako wyznacznik przyjęto przeważający rodzaj działalności zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oraz odpawiadające im grupy sekcji PKD 2007 (Polska Klasyfikacja Działalnośc). Wspomniane dane nie uwzględniają podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane łącznie z rolnictwem indywidualnym i pracującymi w organizacjach, fundacjach, związkach (SOF), według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.

  Pod pojęciem "sektor finansowy" rozumie się sekcje:
  • Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  • Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

  Odsetek pracowników związanych z sektorem finansowym wynosi w Polsce 3,6% (4,6% wśród kobiet oraz 2,7% wśród mężczyzn). Wśród wszystkich miast 374 miało odsetek pracowników w tym sektorze większy, natomiast 605 taki sam lub mniejszy. Zgromadzone dane pokazują, że największy odsetek pracowników sektora finansowego zamieszkuje województwo mazowieckie 7,3% (odpowiednio 8,3% kobiet i 6,2% mężczyzn), a najmniejszy zamieszkuje województwo podkarpackie 1,7% (odpowiednio 2,3% kobiet i 1,2% mężczyzn).

  Dla wszystkich województw odsetek pracowników sektora finansowego kształtuje się następująco:
  • Województwo mazowieckie: 7,3% (8,3% kobiet oraz 6,2% mężczyzn)
  • Województwo pomorskie: 4,1% (5,2% kobiet oraz 2,8% mężczyzn)
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 3,5% (5,2% kobiet oraz 1,8% mężczyzn)
  • Województwo łódzkie: 3,4% (4,2% kobiet oraz 2,6% mężczyzn)
  • Województwo śląskie: 3,2% (4,2% kobiet oraz 2,2% mężczyzn)
  • Województwo dolnośląskie: 3,1% (4,0% kobiet oraz 2,2% mężczyzn)
  • Województwo małopolskie: 3,1% (3,8% kobiet oraz 2,3% mężczyzn)
  • Województwo zachodniopomorskie: 2,8% (3,6% kobiet oraz 1,9% mężczyzn)
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 2,6% (3,5% kobiet oraz 1,6% mężczyzn)
  • Województwo lubelskie: 2,5% (3,2% kobiet oraz 1,8% mężczyzn)
  • Województwo wielkopolskie: 2,4% (3,2% kobiet oraz 1,6% mężczyzn)
  • Województwo podlaskie: 2,3% (3,2% kobiet oraz 1,5% mężczyzn)
  • Województwo lubuskie: 2,1% (2,8% kobiet oraz 1,3% mężczyzn)
  • Województwo opolskie: 2,0% (2,9% kobiet oraz 1,1% mężczyzn)
  • Województwo świętokrzyskie: 1,7% (2,2% kobiet oraz 1,3% mężczyzn)
  • Województwo podkarpackie: 1,7% (2,3% kobiet oraz 1,2% mężczyzn)


  Według danych historycznych z 2005 roku 3,9% pracowników było związanych z sektorem finansowym. Najwięcej w województwie mazowieckim - 6,6%, a najmniej w województwie świętokrzyskim - 2,1%. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoFinanse (%) Kobiety (%) Mężczyźni(%)PowiatWojewództwo