Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2018 roku)


  • Ranking najniebezpieczniejszych polskich miast - tak chwytliwie zostało nazwane to zestawienie przez media (niestety żaden dziennikarz nie zgłosił się do nas z prośbą o pomoc w interpretacji danych). Liczba przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców jest oczywiście pewnym wyznacznikiem poziomu bezpieczeństwa w danym mieście, ale trzeba pamiętać, że wszystkie przestępstwa zostały potraktowane w tym zestawieniu jednakowo, niezależnie od rodzaju i szkodliwości społecznej. Wysoka pozycja miasta w tym rankingu z pewnością nie jest powodem do zadowolenia, ale nie jest jednoznaczne z ogólnym poziomem niebezpieczeństwa w tymże mieście.

    Drobne przestępstwa nie wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tak samo jak poważne przestępstwa kryminalne. Dla pełniejszego obrazu do tabeli zostały dodane informacje o przestępstwach o charakterze kryminalnym, gospodarczym i drogowym - wszystkie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Interpretując tabelę, warto również wziąć pod uwagę poziom wykrywalności - im wyższy poziom tym wyżyszy będzie odczuwalny poziom bezpieczeństwa odczuwalny przez mieszkańców. Pojedyncze przestępstwo może być zakwalifikowane jednocześnie do większej ilości kategorii.
  • PozycjaMiastoPrzestępstwaWykrywalność (%)KryminalneGospodarczeDrogowePowiatWojewództwo