Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw stwierdzonych na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2022 roku)