Iwaniska w liczbach
(mapy, GUS, nieruchomości, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wypadki drogowe, wynagrodzenie, zarobki)

Iwaniska - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Iwaniska to miasto leżące w południowo-wschodniej Polsce. Należy do województwa świętokrzyskiego, powiatu opatowskiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Iwaniska.
 • 1 238 Liczba mieszkańców
 • 1403–1870, 2022 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 15 Numer kierunkowy
 • TOP Tablice rejestracyjne
 • Marek Staniek Burmistrz miasta
Iwaniska na mapie
Identyfikatory
 • 21.275050.7317 Współrzędne GPS
 • 2606024 TERYT (TERC)
 • 0793673 SIMC
Herb miasta Iwaniska
Iwaniska herb

Jak Iwaniska wypada w naszych rankingach miast?

Zobacz jak prezentuje się Iwaniska na tle innych miast w Polsce. Jakie są jego silne i słabe strony. W czym Iwaniska wyróżnia się pozytywnie i sprawia, że miasto jest wyjątkowe? O czym mieszkańcy miasta raczej woleliby zapomnieć. Oto 25 rankingów, w których Iwaniska plasuje się na najwyższych pozycjach.
PozycjaRanking
17Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
19Miasta z największym odsetkiem wdów/wdowców w Polsce
21Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
27Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych
36Miasta w Polsce z najdłuszymi bus-pasami
42Miasta w Polsce z największym odsetkiem mieszkańców pracujących w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
43Miasta z największym bezrobociem rejestrowanym w Polsce
75Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
88Miasta w Polsce z największą liczbą autobusów
92Miasta w Polsce z najdłuszymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
140Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
146Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
151Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym w Polsce
163Miasta w Polsce z największą liczbą motocykli
212Miasta w Polsce z najstarszymi motocyklami
224Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
238Miasta w Polsce z największą liczbą zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego
246Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem średnim ogólnokształcącym w Polsce
262Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów osobowych
264Miasta z największym odsetkiem singielek/singli w Polsce
265Miasta w Polsce z największą liczbą przestępstw o charakterze kryminalnym stwierdzonych na 1000 mieszkańców
267Miasta z największą liczbą mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w Polsce
273Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
287Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
301Miasta w Polsce z największą liczbą samochodów ciężarowych

Iwaniska - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
27-570Poczta Iwaniska

Iwaniska - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Iwanisce)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Gminy Iwaniska
(15) 860-12-54
(15) 860-12-40
Rynek 3
27-570 Iwaniska

Iwaniska - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Iwaniska jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 1 238, z czego 51,2% stanowią kobiety, a 48,8% mężczyźni. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców zmalała o 4,8%.

  Mieszkańcy Iwaniski zawarli w 2022 roku 8 małżeństw, co odpowiada 5,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie więcej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,5% mieszkańców Iwaniski jest stanu wolnego, 53,6% żyje w małżeństwie, 5,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy.

  Iwaniska ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -3. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -5,02 na 1000 mieszkańców Iwaniski. W 2022 roku urodziło się 8 dzieci, w tym 37,5% dziewczynek i 62,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 329 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,41 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2021 roku 36,5% zgonów w Iwanisce spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,3% zgonów w Iwanisce były nowotwory, a 6,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Iwaniski przypada 10.37 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.

  W 2022 roku zarejestrowano 9 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 16 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Iwaniski -7. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  59,9% mieszkańców Iwaniski jest w wieku produkcyjnym, 18,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,5% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Iwaniski
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 1 238 Liczba mieszkańców
 • 634 Kobiety
 • 604 Mężczyźni
 • 51,2%
  48,8%
 • 105 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 105 kobiet)
 • 95 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 95 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Iwanisce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Iwanisce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Iwanisce w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Iwaniski
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Iwaniska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny kobiet - Iwaniska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)

  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Iwaniska,
  (Źródło: GUS, 31.III.2021)
 • 29,5% Kawalerowie/Panny
 • Iwaniska
  29,5%
  świętokrzyskie
  27,5%
  Cały kraj
  29,1%
 • 22,4% Kobiety
  (Panny)
 • 36,8% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,6% Żonaci/Zamężne
 • Iwaniska
  53,6%
  świętokrzyskie
  55,8%
  Kraj
  54,0%
 • 53,4% Kobiety
  (Zamężne)
 • 53,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 10,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  10,9%
  świętokrzyskie
  9,7%
  Cały kraj
  8,5%
 • 18,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,3% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 5,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Miasto
  5,6%
  świętokrzyskie
  6,8%
  Cała Polska
  7,6%
 • 5,5% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 5,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Miasto
  0,5%
  Województwo
  0,3%
  Cała Polska
  0,7%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,5% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Iwanisce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Iwanisce w latach 2002-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,2 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  5,2
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  4,1
 • 1,4 Rozwody na 1000 ludności w roku 2022
 • Miasto
  1,4
  świętokrzyskie
  1,3
  Cała Polska
  1,6
 • 8 Małżeństwa zawarte w roku 2022
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Iwanisce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Iwanisce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • -3 Przyrost naturalny w roku 2022
 • -3 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 0 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -5,02 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -5,0
  świętokrzyskie
  -6,5
  Cała Polska
  -3,8
 • Wykres - Przyrost naturalny w Iwanisce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Iwanisce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Iwanisce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Iwanisce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,5%
  62,5%
 • 5,4 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Miasto
  5,4
  woj. świętokrzyskie
  6,9
  Kraj
  8,1
 • 28,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  28,9
  świętokrzyskie
  31,9
  Polska
  35,1
 • 7 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7
 • 36 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 36
 • 77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 77
 • 64 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 64
 • 27 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 27
 • 7 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 7
 • 3 329 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 213 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 444 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Miasto
  3 329 g
  świętokrzyskie
  3 328 g
  Cały kraj
  3 355 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 Waga 4500g - 4999g
 • 3
 • 24 Waga 4000g - 4499g
 • 24
 • 77 Waga 3500g - 3999g
 • 77
 • 133 Waga 3000g - 3499g
 • 133
 • 51 Waga 2500g - 2999g
 • 51
 • 10 Waga 2000g - 2499g
 • 10
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,09 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,09
  Województwo
  1,19
  Cała Polska
  1,26
 • 0,54 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  0,54
  woj. świętokrzyskie
  0,59
  Cały kraj
  0,61
 • 0,41 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Iwaniska
  0,41
  świętokrzyskie
  0,52
  Polska
  0,68
 • Statystyki zgonów w Iwanisce w roku 2022
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 11 Zgony
 • 6 Kobiety
  (Zgony)
 • 5 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 54,5%
  45,5%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,4 Zgony na 1000 ludności
 • Iwaniska
  10,4
  Województwo
  13,4
  Polska
  11,9
 • 241,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  241,7
  woj. świętokrzyskie
  193,5
  Cały kraj
  147,0
 • 9,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Iwaniska
  9,9
  woj. świętokrzyskie
  3,7
  Cała Polska
  3,8
 • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Iwaniska
  4,1
  świętokrzyskie
  3,6
  Cały kraj
  3,1
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. świętokrzyskie
  1,5
  Polska
  1,2
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie opatowskim w latach 2002-2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 36,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  36,5%
  woj. świętokrzyskie
  36,4%
  Cała Polska
  34,8%
 • 19,3% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  19,3%
  woj. świętokrzyskie
  19,1%
  Polska
  19,6%
 • 6,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Miasto
  6,1%
  świętokrzyskie
  4,9%
  Kraj
  5,4%
 • 135 Zgony spowodowane COVID-19
 • 11,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  11,1
  Polska
  13,3
 • 85,6 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • świętokrzyskie
  85,6
  Polska
  74,4
 • 339,5 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Iwaniska
  339,5
  woj. świętokrzyskie
  294,3
  Kraj
  268,1
 • 268,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • świętokrzyskie
  268,5
  Polska
  246,5
 • 640,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 717,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 563,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  640,8
  świętokrzyskie
  562,0
  Cała Polska
  475,8
 • 86,6 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 36,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 133,1 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  86,6
  Województwo
  67,5
  Kraj
  70,6
 • 39,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Tutaj
  39,8
  woj. świętokrzyskie
  35,0
  Cała Polska
  32,6
 • 8,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  8,0
  woj. świętokrzyskie
  8,0
  Cały kraj
  6,9
 • 0,5% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Tutaj
  0,5%
  świętokrzyskie
  0,6%
  Cała Polska
  0,5%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 9 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 5 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 16 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -7 Saldo migracji
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -7 Saldo migracji wewnętrznych
 • -3 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -4 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Iwanisce w latach 1995-2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iwaniska - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Iwanisce oddano do użytku 5 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,04 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Iwanisce to 463 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypadają zatem 374 mieszkania. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Iwanisce to 4,80 i jest porównywalna do przeciętnej liczby izb dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2022 roku w Iwanisce to 113,80 m2 i jest nieznacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Posiadamy również dane o cenach transakcyjnych lokali mieszkalnych zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opatowskiego.

  Powiat opatowski - ceny transakcyjne mieszkań
 • Zasoby mieszkaniowe w Iwanisce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 463 Liczba nieruchomości w 2022 roku
 • 374,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  374,00
  Województwo
  389,40
  Polska
  412,40
 • 86,40 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • Tutaj
  86,40 m2
  woj. świętokrzyskie
  77,60 m2
  Kraj
  75,30 m2
 • 32,30 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Miasto
  32,30 m2
  Województwo
  30,20 m2
  Polska
  31,10 m2
 • 3,88 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • Miasto
  3,88
  świętokrzyskie
  3,91
  Kraj
  3,83
 • 2,67 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Iwaniska
  2,67
  świętokrzyskie
  2,57
  Cały kraj
  2,42
 • 0,69 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Iwaniska
  0,69
  woj. świętokrzyskie
  0,66
  Cała Polska
  0,63
 • Mieszkania oddane do użytkowania w Iwanisce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 5 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2022 roku
 • 4,04 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Iwaniska
  4,04
  Województwo
  3,74
  Kraj
  6,31
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 24 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2022
 • 4,80 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Iwaniska
  4,80
  woj. świętokrzyskie
  4,75
  Polska
  3,89
 • 19,39 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2022 roku)
 • Iwaniska
  19,39
  woj. świętokrzyskie
  17,76
  Kraj
  24,56
 • 569 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2022
 • 113,8 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2022 roku)
 • Tutaj
  113,8 m2
  Województwo
  109,9 m2
  Cały kraj
  92,3 m2
 • 0,46 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2022 roku)
 • Miasto
  0,46 m2
  woj. świętokrzyskie
  0,41 m2
  Polska
  0,58 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

Iwaniska - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Iwanisce na 1000 mieszkańców pracuje 376osób . Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz mniej od wartości dla Polski.

  Bezrobocie rejestrowane w Iwanisce wynosiło w 2022 roku 16,0% (16,0% wśród kobiet i 16,0% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Iwanisce wynosiło 5 106,84 PLN, co odpowiada 76.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  45,1% aktywnych zawodowo mieszkańców Iwaniski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 16,2% w przemyśle i budownictwie, a 9,0% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Iwanisce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 376 Pracujący na 1000 ludności (rok 2022)
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Iwaniska
  376,0
  woj. świętokrzyskie
  370,0
  Polska
  402,0
 • 16,0% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 16,0% Kobiety
 • 16,0% Mężczyźni
 • Miasto
  16,0%
  świętokrzyskie
  7,7%
  Polska
  5,2%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Iwanisce w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Iwanisce w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Iwanisce w latach 2004 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Iwanisce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 5 107 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Iwaniska
  5 107 PLN
  Województwo
  5 783 PLN
  Cały kraj
  6 706 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Iwanisce w latach 2002 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Iwanisce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 45,1% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 39,2% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 50,9% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 16,2% Przemysł i budownictwo
 • 8,5% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 23,7% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,0% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 8,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,1% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,5% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,7% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 28,6% Pozostałe
 • 42,0% Kobiety
  (pozostałe)
 • 15,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Iwanisce w latach 2006 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 18,6% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,0% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 19,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 59,9% W wieku produkcyjnym
 • 53,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 66,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 21,5% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 14,2% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Iwaniska, 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 66,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  66,9
  Województwo
  69,3
  Cała Polska
  69,0
 • 35,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  35,9
  Województwo
  41,5
  Cały kraj
  38,2
 • 115,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Miasto
  115,7
  świętokrzyskie
  149,5
  Kraj
  124,2
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 59,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 50,0% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 50,0% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 40,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 50,0% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 50,0% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Iwaniska - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W Iwanisce w roku 2022 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 136 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 102 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 12 nowych podmiotów, a 9 podmiotów zostało wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2022 najwięcej (25) podmiotów zarejestrowano w roku 2018, a najmniej (5) w roku 2010. W tym samym okresie najwięcej (20) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2018 roku, najmniej (2) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2020 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Iwanisce najwięcej (10) jest stanowiących spólki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (132) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  1,5% (2) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 34,6% (47) podmiotów, a 64,0% (87) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Iwanisce najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (27.5%) oraz Budownictwo (27.5%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 136 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 2 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 47 Przemysł i budownictwo
 • 87 Pozostała działalność
 • 12 Podmioty nowo zarejestrowane w Iwanisce w 2022 roku
 • 9 Podmioty wyrejestrowane w Iwanisce w 2022 roku
 • 102 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 132 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 132
 • 4 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 4
 • 136 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 136
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 8 Spółki handlowe ogółem
 • 8
 • 1  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 6  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 6
 • 1    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 10 Spółki cywilne ogółem
 • 10
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 102 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 28 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 28
 • 28 Budownictwo
 • 28
 • 13 Przetwórstwo przemysłowe
 • 13
 • 9 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 9
 • 7 Pozostała działalność
 • 7
 • 5 Transport i gospodarka magazynowa
 • 5
 • 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 3
 • 3 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 3
 • 2 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 2
 • 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 1
 • 1 Edukacja
 • 1
 • 1 Informacja i komunikacja
 • 1
 • 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Iwaniska - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • W 2022 roku w Iwanisce stwierdzono szacunkowo (w oparciu o dane powiatowe) 21 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 17,29 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Iwanisce wynosi 80,80% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa świętokrzyskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Iwaniski najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,09 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 4,66 (wykrywalność 42%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,12 (100%), o charakterze gospodarczym - 1,61 (49%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,20 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Iwanisce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Iwaniski.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Iwaniska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 21
 • 16 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 16
 • 2 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 2
 • 3 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 3
 • 0 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 0
 • 6 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 6
 • 17,29 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Iwaniska
  17,29
  woj. świętokrzyskie
  19,77
  Cała Polska
  22,81
 • 13,09 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  13,09
  woj. świętokrzyskie
  10,85
  Cały kraj
  12,98
 • 1,61 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Iwaniska
  1,61
  woj. świętokrzyskie
  6,27
  Cały kraj
  6,99
 • 2,12 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  2,12
  Województwo
  1,83
  Polska
  1,82
 • 0,20 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Iwaniska
  0,20
  świętokrzyskie
  0,36
  Cały kraj
  0,35
 • 4,66 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  4,66
  świętokrzyskie
  8,86
  Cała Polska
  11,37
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Iwaniska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  świętokrzyskie
  76%
  Kraj
  71%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  81%
  świętokrzyskie
  69%
  Cała Polska
  63%
 • 49% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Tutaj
  49%
  woj. świętokrzyskie
  78%
  Kraj
  75%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Iwaniska
  100%
  woj. świętokrzyskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Miasto
  90%
  świętokrzyskie
  87%
  Polska
  88%
 • 43% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Tutaj
  43%
  woj. świętokrzyskie
  59%
  Kraj
  51%

Iwaniska - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułcenull

 • Suma wydatków z budżetu Iwaniski wyniosła w 2022 roku 46,2 mln złotych, co daje 7,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część budżetu Iwaniski - 24.8% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 750 - Administracja publiczna (13.5%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (12.5%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,0 mln złotych, czyli 19,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Iwaniski wyniosła w 2022 roku 40,2 mln złotych, co daje 6,5 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (33.9%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (21.9%) oraz z Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11.3%). W budżecie Iwaniski wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 890 złotych na mieszkańca (13,7%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 47,2 złotych na mieszkańca (0,7%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 6,4%.
 • Wydatki budżetu w Iwanisce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Iwaniski według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Iwaniska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Iwaniski według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------46,2 mln

  7,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------11,4 mln

  9,2 tys(24.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------6,3 mln

  5,1 tys(13.5%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------5,8 mln

  4,7 tys(12.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------5,3 mln

  4,2 tys(11.4%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------3,7 mln

  3,0 tys(8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------1,9 mln

  1,5 tys(4%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------1,2 mln

  1,0 tys(2.7%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------1,0 mln

  847(2.3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------937,8 tys

  758(2%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  -------721,8 tys

  583(1.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  -------650,0 tys

  525(1.4%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------420,1 tys

  339(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------188,3 tys

  152(0.4%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------100,0 tys

  80,8(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------77,5 tys

  62,6(0.2%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -------33,7 tys

  27,2(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  -------20,0 tys

  16,2(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------10,6 tys

  8,6(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,4 tys

  1,1(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Iwanisce według działów klasyfikacji budżetowejnull

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Iwaniski według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Iwaniska, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Iwaniski według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015 - 2022
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  -------40,2 mln

  6,5 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20152016201720182019202020212022
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  -------13,6 mln

  11,0 tys(33.9%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  -------8,8 mln

  7,1 tys(21.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  -------4,5 mln

  3,7 tys(11.3%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  -------1,5 mln

  1,2 tys(3.7%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  -------1,1 mln

  923(2.8%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  -------740,0 tys

  598(1.8%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  -------737,9 tys

  596(1.8%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  -------596,4 tys

  482(1.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  -------535,2 tys

  432(1.3%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  -------460,8 tys

  372(1.1%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  -------451,5 tys

  365(1.1%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  -------395,4 tys

  319(1%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  -------188,5 tys

  152(0.5%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  -------80,0 tys

  64,6(0.2%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  -------17,0 tys

  13,7(0%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  -------2,7 tys

  2,2(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  -------1,4 tys

  1,1(0%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  -------130

  0,1(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Iwaniska - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku 16,4% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 18,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 26,6% mieszkańców Iwaniski, gimnazjalnym 2,9%, natomiast 17,8% podstawowym ukończonym. 3,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa świętokrzyskiego mieszkańcy Iwaniski mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Iwanisce największy odsetek ma wykształcenie wyższe (20,6%) oraz zasadnicze zawodowe (20,1%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,5%) oraz średnie zawodowe (21,8%).

  W roku 2021 w Iwanisce placówkę ma 5 szkół podstawowych, w których w 37 oddziałach uczyło się 491 uczniów (245 kobiet oraz 246 mężczyzn). Dla porównania w 2008 roku w Iwanisce placówkę miało 6 szkół podstawowych, w których w 42 oddziałach uczyło się 523 uczniów (251 kobiet oraz 272 mężczyzn).

 • 16,4% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  16,4%
  świętokrzyskie
  23,2%
  Cały kraj
  25,2%
 • 20,6% Kobiety
  (wyższe)
 • 11,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 33,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • Iwaniska
  33,3%
  świętokrzyskie
  35,3%
  Kraj
  35,2%
 • 34,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,0% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,9% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,9%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,3%
 • 3,7% Kobiety
  (policealne)
 • 1,9% Mężczyźni
  (policealne)
 • 11,6% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Miasto
  11,6%
  Województwo
  10,9%
  Cały kraj
  11,9%
 • 15,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,3% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 18,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Iwaniska
  18,8%
  świętokrzyskie
  21,5%
  Cała Polska
  20,0%
 • 15,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 21,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 26,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Miasto
  26,6%
  woj. świętokrzyskie
  21,7%
  Kraj
  21,2%
 • 20,1% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 33,5% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 2,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Iwaniska
  2,9%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  3,0%
 • 2,3% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 2,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 17,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Miasto
  17,8%
  woj. świętokrzyskie
  14,1%
  Polska
  12,3%
 • 19,2% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 16,5% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 3,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Iwaniska
  3,1%
  świętokrzyskie
  3,0%
  Cały kraj
  3,1%
 • 3,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,4% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Iwanisce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • 744 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Iwaniska
  744,0
  świętokrzyskie
  860,0
  Cała Polska
  883,0
 •  
 • Szkoły podstawowe w Iwanisce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2021)

 • Wykres - Szkoły podstawowe (Iwaniska) - Uczniowie i absolwenci w latach 2008 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych
 • 37 Oddziały
 • 491 Uczniowie
 • 245 Kobiety
  (uczniowie)
 • 246 Mężczyźni
  (uczniowie)
 • 49,9%
  50,1%
 • 62 Uczniowie w 1 klasie
 • 32 Kobiety
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 30 Mężczyźni
  (uczniowie w 1 klasie)
 • 54 Absolwenci
 • 32 Kobiety
  (absolwenci)
 • 22 Mężczyźni
  (absolwenci)
 •  
 • 13,3Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  13,3
  woj. świętokrzyskie
  14,9
  Cała Polska
  16,7
 •  
 • 51,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 45,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • 87,84 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,84
  woj. świętokrzyskie
  92,95
  Cały kraj
  95,71
 • 87,48 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  87,48
  Województwo
  92,04
  Cała Polska
  94,63
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Iwaniska) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Iwaniska) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2021, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Iwanisce(wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)

 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Iwanisce aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach
  Publiczna
  15 860-12-04
  15 860-12-04
  ul. Opatowska 26
  27-570 Iwaniska
  17304-

Iwaniska - Zabytki i atrakcje(atrakcje)

 • Kultura i rekreacja w Iwanisce
  (Źródło: GUS, 2022)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2022 roku w Iwanisce: 1 (publiczne: 1, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 0.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2022 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 31 (uczestnicy: 1 585)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 5 (uczestnicy: 1 120)
  • konkursy: 5 (uczestnicy: 84)
  • warsztaty: 15 (uczestnicy: 307)
  • inne: 6 (uczestnicy: 74)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2022 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2022 roku:
  • ogółem: 1 (członkowie: 10)
  • plastyczne/techniczne: 1 (członkowie: 10)


  Według danych z 2022 w Iwanisce działała 1 biblioteka/filia publiczna posiadająca księgozbiór liczący 19 125 wolumenów. We wszystkich placówkach zatudnionych było 7 pracowników.

  Dla porównania w 2008 roku działała 1 biblioteka/filia posiadająca księgozbiór liczący 18 693 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2022, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2022 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 9
  • dostępne dla czytelników: 4
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 4
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 1
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 1
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 1
  Według danych z 2016 w Iwanisce działał 1 klub sportowy (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszający 67 członków. Zarejestrowano 67 ćwiczących (mężczyźni: 43, kobiety: 24, chłopcy do lat 18: 28, dziewczęta do lat 18: 12). Aktywnych było 5 sekcji sportowych. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (1), instruktora sportowego (2) oraz inne osoby (1).

  Ćwiczący w klubach sportowych w Iwanisce w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


Iwaniska - Transport i komunikacja(wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, ścieżki rowerowe, bus-pasy, taksówki, drogi publiczne, linie kolejowe, stacje kolejowe, przebieg linii kolejowych)

 • Transport i komunikacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • Według danych z lat 2010 - 2022 w wyniku 13 wypadków drogowych w Iwanisce odnotowano 3 ofiary śmiertelne oraz 15 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło 1 050,1 wypadków (znacznie mniej od wartości dla województwa świętokrzyskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla całej Polski) oraz 242,3 ofiar śmiertelnych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości dla kraju).

  W 2022 roku w Iwanisce znajdowało się 8 km ścieżek rowerowych, 0,0 km bus-pasów i 0 parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride). Zarejestrowano 0 wypisów z licencji na przewóz osób taksówkami oraz 0 licencji na taksówki.

  Posiadamy również rozbudowane statystyki o zarejestrowanych pojazdach, wraz z ich typem, wiekiem oraz wieloma innymi cechami. Niestety dane te nie są dostępne dla jednostek administracyjnych mniejszych od powiatów. Zapraszamy do zapoznania się z nimi bezpośrednio na stronie powiatu opatowskiego.

  Powiat opatowski - dane o pojazdach
 • Wypadki drogowe w Iwanisce
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)

 • Wypadek drogowy, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.
 • 13 Wypadki drogowe
  (lata 2010 - 2022)
 • 3 Ofiary śmiertelne
  (lata 2010 - 2022)
 • 15 Ranni
  (lata 2010 - 2022)
 • 8 Lekko ranni
 • 7 Ciężko ranni
 • Wypadki drogowe w Iwanisce w latach 2010 - 2022,
  (Źródło: Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK), 31.XII.2022)
 • 1 050,08 Wypadki drogowe na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Tutaj
  1 050,1
  woj. świętokrzyskie
  1 329,3
  Kraj
  1 100,9
 • 242,33 Ofiary śmiertelne na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  242,3
  Województwo
  137,7
  Polska
  104,4
 • 1 211,63 Ranni na 100 tys. ludności
  (lata 2010 - 2022)
 • Iwaniska
  1 211,6
  Województwo
  1 628,0
  Kraj
  1 327,3
 • 23,08 Ofiary śmiertelne na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  23,1
  świętokrzyskie
  10,4
  Polska
  9,5
 • 115,38 Ranni na 100 wypadków
  (lata 2010 - 2022)
 • Miasto
  115,4
  woj. świętokrzyskie
  122,5
  Polska
  120,6
 • Transport niepubliczny
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)

 • 8 km Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • 2 km  Będących pod zarządem gminy
 • 0 km  Będących pod zarządem starostwa
 • 6 km  Będących pod zarządem urzędu marszałkowskiego
 • Długość ścieżek rowerowych według zarządu w Iwanisce w latach 2013 - 2022,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2022)
 • 791,2 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. km2
 • Tutaj
  791,2 km
  świętokrzyskie
  382,3 km
  Cała Polska
  624,0 km
 • 13,5 km Ścieżki rowerowe na 10 tys. ludności
 • Iwaniska
  13,5 km
  Województwo
  3,8 km
  Cała Polska
  5,2 km
 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Iwaniska nie przechodzi żadna droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista takich dróg w promieniu 10 km wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 74droga krajowa nr 74(Walichnowy - Biała Pierwsza - Biała - Biała Rządowa - Dąbrowa - Wieluń - Olewin - Sieniec - Raducki Folwark - Stanisławów - Osjaków - Kuźnica Strobińska - Chorzyna - Mierzynów - Rusiec - Krasowa - Szczerców - Kluki - Nowy Świat - Bełchatów - Dobrzelów - Huta - Mzurki - Gomulin-Kolonia - Piotrków Trybunalski - Poniatów - Przygłów - Sulejów - Jaksonek - Wójcin - Krasik - Paradyż - Budków - Trojanowice - Żarnów - Nowa Góra - Łysa Góra - Grębenice - Koliszowy - Ruda Maleniecka - Jacentów - Sielpia Wielka - Barak - Rozgół - Smyków - Lisie Jamy - Przełom - Mniów - Przyjmo - Ćmińsk Kościelny - Wyrowce - Cisowa - Miedziana Góra - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze - Kielce - Cedzyna - Radlin - Górno - Wola Jachowa - Skorzeszyce - Napęków - Belno - Makoszyn - Lechów - Lechówek - Złota Woda - Łagów - Zagościniec - Piórków - Baćkowice - Olszownica - Gołoszyce - Marcinkowice - Opatów - Adamów - Balbinów - Gierczyce - Hultajka - Podlisów - Stodoły - Podkoszyce - Kunice - Bidziny - Wyszmontów - Zawada - Bałtówka - Szymanówka - Dębno II - Maruszów - Annopol - Gościeradów Folwark - Gościeradów Plebański - Gościeradów Ukazowy - Wólka Gościeradowska - Liśnik Duży - Liśnik Mały - Olbięcin - Kowalin - Kraśnik - Stróża - Słodków Pierwszy - Polichna - Modliborzyce - Janówek - Borownica - Janów Lubelski - Zofianka Górna - Krzemień - Dzwola - Frampol - Wola Radzięcka - Gorajec Zastawie - Gorajec Stara Wieś - Gorajec Zagroble - Szperówka - Szczebrzeszyn - Bodaczów - Wielącza Poduchowna - Zawada - Płoskie - Zamość - Szopinek - Jarosławiec - Karp - Miączyn - Zawalów - Horyszów - Hostynne - Werbkowice - Alojzów - Hrubieszów - Teptików - Husynne - Strzyżów - Zosin - granica (Ukraina))
  • DW 757droga wojewódzka nr 757(Opatów - Kobylany - Iwaniska - Gryzikamień - Wygiełzów - Przyborowice - Kiełczyna - Bogoria - Zimnowoda - Kolonia-Bogoria - Mostki - Sztombergi - Podmaleniec - Staszów - Sielec - Grzybów - Niziny - Strzelce - Pieczonogi - Białoborze - Stopnica)
  • DW 758droga wojewódzka nr 758(Iwaniska - Ujazd - Kujawy - Pokrzywianka - Górki - Klimontów - Byszów - Jachimowice - Koprzywnica - Błonie - Ciszyca - Tarnobrzeg)