Miasta w Polsce z najstarszymi autobusami
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2021 roku)