Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2020 roku)