Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami osobowymi
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2021 roku)