Miasta w Polsce z największą liczbą parkingów w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
(W oparciu o dane GUS z 2021 roku)