Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 ludności
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)