Miasta w Polsce z najstarszymi samochodami ciężarowymi
(W oparciu o dane GUS dla powiatów z 2020 roku)