Miasta w Polsce z najdłuższymi ścieżkami rowerowymi na 10 000 km2
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)