Miasta z największym odsetkiem mieszkańców z wykształceniem zasadniczym zawodowym w Polsce
(W oparciu o Narodowy Spis Powszechny z 2011 roku, dane dla powiatów)