Miasta z najgorzej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem podstawowym oraz niepełnym podstawowym) w Polsce
(W oparciu o Narodowy Spis Powszechny z 2011 roku, dane dla powiatów)