Miasta z najlepiej wykształconymi mieszkańcami (z wykształceniem wyższym) w Polsce
(W oparciu o Narodowy Spis Powszechny z 2011 roku, dane dla powiatów)