Miasta w Polsce z największą liczbą separacji na 10 000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)


 • Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w całej Polsce w roku 2022 na każde 10 000 mieszkańców 0,2 małżeństw było w stanie separacji. Wśród wszystkich miast w 445 podjęto więcej decyzji o separacji, natomiast w 534 miastach liczba separacji na 10 000 mieszkańców była mniejsza od wartości krajowej. Przeciętna liczba separacji na 10 000 ludności dla miast wynosiła 0,2.

  Liczba separacji na 10 000 mieszkańców to jedna z wielu miar demograficznych, która odzwierciedla liczbę separacji, czyli formalnego rozstania się małżonków, w stosunku do liczby mieszkańców danego regionu, wyrażonej na 10 000. Tak jak w przypadku innych miar, takich jak liczba urodzeń, małżeństw i rozwodów, liczba separacji jest jednym z czynników wpływających na dynamikę zmian w strukturze demograficznej populacji.

  Zwiększenie liczby separacji na 10 000 mieszkańców może sugerować zwiększoną niestabilność w życiu małżeńskim, co może wynikać z różnych czynników, takich jak niski wiek małżonków, brak zgodności w podejściach do wychowania dzieci, kłopoty finansowe, problemy w komunikacji, brak zaangażowania i zainteresowania drugą osobą itp. Z drugiej strony, zmniejszenie liczby separacji może oznaczać zwiększoną stabilność życia małżeńskiego, co może wynikać z takich czynników, jak dłuższy czas trwania związku, większe zaangażowanie i wsparcie między partnerami, zdolność do radzenia sobie z trudnościami, lepsza komunikacja itp.

  W przypadku analizy liczby separacji na 10 000 mieszkańców ważne jest uwzględnienie kontekstu społeczno-kulturowego, w którym powstają te separacje. Na przykład w niektórych krajach, takich jak Szwecja czy Dania, wysoka liczba separacji na 10 000 mieszkańców jest często uważana za wyraz większej otwartości i akceptacji dla różnorodnych form związków i rozstań, podczas gdy w innych krajach, takich jak Włochy czy Hiszpania, niska liczba separacji na 10 000 mieszkańców jest postrzegana jako wyraz większej stabilności życia rodzinnego.

  Na 10 000 mieszkańców Polski wzięto 0,2 separacji. Najwięcej decyzji o separacji podięto w województwie podlaskim - 0,3 na 10 000 mieszkańców, a najmniej w województwie wielkopolskim - 0,1 na 10 000 mieszkańców.

  Dla wszystkich województw liczba separacji przypadających na 10 000 mieszkańców kształtuje się następująco:
  • Województwo podlaskie: 0,3 na 10 000 osób
  • Województwo śląskie: 0,2 na 10 000 osób
  • Województwo łódzkie: 0,2 na 10 000 osób
  • Województwo świętokrzyskie: 0,2 na 10 000 osób
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 0,2 na 10 000 osób
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 0,2 na 10 000 osób
  • Województwo lubuskie: 0,2 na 10 000 osób
  • Województwo dolnośląskie: 0,2 na 10 000 osób
  • Województwo lubelskie: 0,2 na 10 000 osób
  • Województwo małopolskie: 0,2 na 10 000 osób
  • Województwo podkarpackie: 0,2 na 10 000 osób
  • Województwo pomorskie: 0,2 na 10 000 osób
  • Województwo zachodniopomorskie: 0,2 na 10 000 osób
  • Województwo mazowieckie: 0,1 na 10 000 osób
  • Województwo opolskie: 0,1 na 10 000 osób
  • Województwo wielkopolskie: 0,1 na 10 000 osób


  Według danych historycznych z 2010 roku na 10 000 mieszkańców Polski przypadało 0,7 separacji. Najwięcej separacji zawarto w śląskim - 1,1 na 10 000 osób, a najmniej w województwie opolskim - 0,4 na 10 000 osób. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoSeparacje na 10 000 mieszkańcówPowiatWojewództwo