Miasta w Polsce z największą liczbą małżeństw na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)


 • Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w całej Polsce w roku 2022 na każde 1000 mieszkańców zawarto 4,1 małżeństw. Wśród wszystkich miast w 492 zawarto więcej małżeństw, natomiast w 521 miastach liczba małżeństw na 1000 mieszkańców była mniejsza od wartości krajowej. Przeciętna liczba małżeństw na 1000 ludności dla miast wynosiła 3,9.

  Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców to jedna z wielu statystyk demograficznych, która informuje o liczbie zawieranych małżeństw na danym obszarze w stosunku do liczby mieszkańców. Jest to wskaźnik, który pozwala ocenić, jak często ludzie decydują się na formalne związki małżeńskie. Wysoka liczba małżeństw na 1000 mieszkańców może świadczyć o stabilności społecznej i kulturowej oraz o dużej roli wartości rodzinnych w społeczeństwie. Z drugiej strony, niska liczba małżeństw może wskazywać na przemiany w kulturze i zachowaniach społecznych, takie jak mniejsza akceptacja dla instytucji małżeństwa, rosnącą rolę związków partnerskich, wolność w decydowaniu o swoim życiu, zmiany wartości kulturowych i społecznych.

  Liczba małżeństw na 1000 mieszkańców jest również istotna dla analizy procesów demograficznych i przyszłych tendencji rozwoju społeczeństwa. Wysoka liczba zawieranych małżeństw wskazuje na perspektywiczne zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji demograficznej w dłuższej perspektywie czasowej. Z drugiej strony, niska liczba małżeństw może skutkować spadkiem liczby urodzeń i zwiększonym wiekiem populacji, co może wpłynąć na rozwój gospodarczy i społeczny kraju.

  Jednak liczba małżeństw na 1000 mieszkańców nie daje pełnego obrazu sytuacji w społeczeństwie i jest jedynie jednym z wielu wskaźników. Ważne jest także analizowanie innych czynników wpływających na sytuację demograficzną, takich jak liczba urodzeń i zgonów, migracje ludności, wiek populacji, wykształcenie, sytuacja ekonomiczna itp.

  Na 1000 mieszkańców Polski zawarto 4,1 małżeństw. Najwięcej małżeństw zawarto w województwie małopolskim - 4,5 na 1000 mieszkańców, a najmniej w województwie opolskim - 3,7 na 1000 mieszkańców.

  Dla wszystkich województw liczba małżeństw przypadających na 1000 osób kształtuje się następująco:
  • Województwo małopolskie: 4,5 na 1000 osób
  • Województwo pomorskie: 4,5 na 1000 osób
  • Województwo dolnośląskie: 4,3 na 1000 osób
  • Województwo mazowieckie: 4,3 na 1000 osób
  • Województwo wielkopolskie: 4,2 na 1000 osób
  • Województwo zachodniopomorskie: 4,1 na 1000 osób
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 4,0 na 1000 osób
  • Województwo lubuskie: 4,0 na 1000 osób
  • Województwo podkarpackie: 4,0 na 1000 osób
  • Województwo podlaskie: 4,0 na 1000 osób
  • Województwo lubelskie: 3,9 na 1000 osób
  • Województwo łódzkie: 3,9 na 1000 osób
  • Województwo śląskie: 3,9 na 1000 osób
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 3,9 na 1000 osób
  • Województwo opolskie: 3,7 na 1000 osób
  • Województwo świętokrzyskie: 3,7 na 1000 osób


  Według danych historycznych z 2010 roku na 1000 mieszkańców Polski przypadało 5,9 małżeństw. Najwięcej małżeństw zawarto w podkarpackim - 6,2 na 1000 osób, a najmniej w województwie zachodniopomorskim - 5,5 na 1000 osób.

  Według danych historycznych z 2002 roku na 1000 mieszkańców Polski przypadało 5,0 małżeństw. Najwięcej małżeństw zawarto w świętokrzyskim - 5,5 na 1000 osób, a najmniej w województwie lubuskim - 4,4 na 1000 osób. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoMałżeństwa na 1000 mieszkańcówPowiatWojewództwo