Miasta w Polsce z największą liczbą rozwodów na 1000 mieszkańców
(W oparciu o dane GUS z 2022 roku)


 • Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w całej Polsce w roku 2022 na każde 1000 mieszkańców wzięto 1,6 rozwodów. Wśród wszystkich miast w 520 wzięto więcej rozwodów, natomiast w 493 miastach liczba rozwodów na 1000 mieszkańców była mniejsza od wartości krajowej. Przeciętna liczba rozwodów na 1000 ludności dla miast wynosiła 1,5.

  Liczba rozwodów na 1000 mieszkańców to jeden z wskaźników demograficznych, który określa liczbę rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten odzwierciedla poziom stabilności małżeństw w danym społeczeństwie.

  Wysoka liczba rozwodów na 1000 mieszkańców może wskazywać na pewne problemy społeczne, takie jak wzrost bezrobocia, brak stabilizacji ekonomicznej, kulturowe zmiany społeczne i przesunięcia wartości. Z drugiej strony, spadek liczby rozwodów na 1000 mieszkańców może wskazywać na większą stabilność małżeństw i większe zaangażowanie społeczne w relacje partnerskie, a także na stabilność ekonomiczną i polityczną kraju.

  Wskaźnik ten ma również ważne znaczenie dla polityki społecznej i gospodarczej, ponieważ może wpłynąć na decyzje dotyczące programów rodzinnych, systemów opieki społecznej i podatkowych ulg dla rodzin. Może również mieć wpływ na sektor finansowy, ze względu na związek między małżeństwami a stabilnością gospodarczą.

  Na 1000 mieszkańców Polski wzięto 1,6 rozwodów. Najwięcej w województwie zachodniopomorskim - 2,0 na 1000 mieszkańców, a najmniej w województwie podkarpackim - 1,2 na 1000 mieszkańców.

  Dla wszystkich województw liczba rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców kształtuje się następująco:
  • Województwo zachodniopomorskie: 2,0 na 1000 osób
  • Województwo dolnośląskie: 1,8 na 1000 osób
  • Województwo warmińsko-mazurskie: 1,8 na 1000 osób
  • Województwo kujawsko-pomorskie: 1,7 na 1000 osób
  • Województwo łódzkie: 1,7 na 1000 osób
  • Województwo mazowieckie: 1,7 na 1000 osób
  • Województwo śląskie: 1,7 na 1000 osób
  • Województwo pomorskie: 1,6 na 1000 osób
  • Województwo lubuskie: 1,5 na 1000 osób
  • Województwo lubelskie: 1,5 na 1000 osób
  • Województwo opolskie: 1,5 na 1000 osób
  • Województwo podlaskie: 1,4 na 1000 osób
  • Województwo wielkopolskie: 1,4 na 1000 osób
  • Województwo świętokrzyskie: 1,3 na 1000 osób
  • Województwo małopolskie: 1,2 na 1000 osób
  • Województwo podkarpackie: 1,2 na 1000 osób


  Według danych historycznych z 2010 roku na 1000 mieszkańców Polski przypadało 1,6 rozwodów. Najwięcej rozwodów zawarto w dolnośląskim - 2,0 na 1000 osób, a najmniej w województwie podkarpackim - 1,0 na 1000 osób.

  Według danych historycznych z 2002 roku na 1000 mieszkańców Polski przypadało 1,2 rozwodów. Najwięcej rozwodów zawarto w dolnośląskim - 1,7 na 1000 osób, a najmniej w województwie świętokrzyskim - 0,5 na 1000 osób. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoRozwody na 1000 mieszkańcówPowiatWojewództwo