Najszybciej wyludniające się miasta w Polsce
(W oparciu o dane GUS z 2023 oraz 2002 roku)


 • Dane użyte w tym zestawieniu pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i przedstawiają stan na dzień 31 grudnia 2023 roku. W ostatnich parunastu latach problem spadku liczby mieszkańców dotyczy większości miast w Polsce. Widać to wyraźnie na wykresie zamieszczonym powyżej jak i w poniższym zestawieniu. Przyczyny takiego stanu rzeczy są wielorakie, ale do najczęściej występujących zaliczane są migracje ludności na obszary podmiejskie, ujemny przyrost naturalny oraz emigracja zagraniczna. Jeśli spadkowy trend się utrzyma (a wszystko na to wskazuje) szereg miast może stracić miano dużego miasta, czyli takiego, które zamieszkiwane jest przez 100 tysięcy mieszkańców lub więcej. Zarówno Legnica jak i Kalisz przekraczają granicę o niewielki odsetek mieszkańców.

  Trzeba podkreślić, że ranking za kryterium porównawcze bierze względną (procentową) zmianę populacji, gdyż jest to wskaźnik niezależny od wielkości miasta. Jednocześnie pierwsze trzy miasta w zestawieniu zawdzięczają swoją pozycję przede wszystkim zmianom administracyjnym (zmiana granicy miasta). Jeśli weźmiemy pod uwagę największy bezwzględny spadek liczby ludności to bezkonkurencyjna okazuje się być Łódź.

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu najszybciej wyludniających się miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję i szczegółowe informacje dla konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie. 

  Warto zwrócić uwagę na to, że tabela z wynikami rankingu miast jest interaktywna. Wyniki można sortować klikając w nagłówki kolumn. Dostępne jest również wyszukiwanie - po wpisaniu frazy wyszukiwania tabela automatycznie ukryje wyniki nie pasujące do niej. Pozycję konkretnego miasta w rankingu można również łatwo sprawdzić klikając na nie na interaktywnej mapie.

  Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniami miast o pokrewnej tematyce.
 • Zobacz powiązane rankingi:


 • PozycjaMiastoZmiana (%)ZmianaPopulacja 2023Populacja 2002PowiatWojewództwo