Miasta o największej gęstości zaludnienia w Polsce
(W oparciu o dane GUS z 2018 roku)


  • Gęstość zaludnienia w Polsce w roku 2018 wynosiła 123 osób/km2. Wśród wszystkich miast 889 miało gęstość zaludnienia większą od wartości dla całego kraju, natomiast 34 miast miało taką samą lub mniejszą gęstość zaludnienia.

    Przeciętna gęstość zaludnienia dla miast wynosiła 907 osób/km2.
  • PozycjaMiastoGęstość zaludnieniaPowierzchniaPopulacjaPowiatWojewództwo