Miasta w Polsce z największymi dochodami do budżetu w przeliczeniu na mieszkańca
(W oparciu o dane GUS z 2021 roku)