Miasta z najstarszymi mieszkańcami w Polsce
(W oparciu o wyliczenia własne na podstawie danych GUS z 2015 roku)