Powiat bieruńsko-lędziński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, noclegi, gminy, regon, zarobki, bezrobocie, wynagrodzenie)

Powiat bieruńsko-lędziński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 59 550 Liczba mieszkańców
 • 158 km2 Powierzchnia
 • 374 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 78,2% Stopa urbanizacji
 • Bernard Bednorz Starosta
 • ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń Adres starostwa powiatowego
 • STY, SBL Tablice rejestracyjne
Powiat bieruńsko-lędziński na mapie
Identyfikatory
 • 2414 TERYT (TERC)
Herb powiatu bieruńsko-lędzińskiego
powiat bieruńsko-lędziński herb

powiat bieruńsko-lędziński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
32/ 323-32-00 Tel. dyż. 32/ 323-32-55
32/ 323-32-44
ul. Turystyczna 1 A
43-155 Bieruń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu
32/ 216-63-30
32/ 216-63-30
ul. Lędzińska 24
43-143 Lędziny
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
(32) 226-91-04
(32) 226-90-00
ul.św.Kingi
43-155 Bieruń

Powiat bieruńsko-lędziński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Powiat bieruńsko-lędziński ma 59 550 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 7,2%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,9 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2050 roku wynosi 59 137, z czego 30 056 to kobiety, a 29 081 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego zawarli w 2017 roku 337 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest stanu wolnego, 61,5% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bieruńsko-lędziński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 223. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 3,76 na 1000 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W 2017 roku urodziło się 732 dzieci, w tym 50,4% dziewczynek i 49,6% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 370 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,44 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2016 roku 45,2% zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 28,3% zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim były nowotwory, a 3,7% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bieruńsko-lędzińskiego przypada 8.72 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 647 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 581 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego 66. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 29 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -21.

  63,5% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,4% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59 550 Liczba mieszkańców
 • 30 218 Kobiety
 • 29 332 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 59 137 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 30 056 Kobiety
 • 29 081 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 39,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  39,9 lat
  woj. śląskie
  42,4 lat
  Polska
  41,4 lat
 • 41,0 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,7 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,9%
  śląskie
  27,1%
  Kraj
  28,8%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat bieruńsko-lędziński
  61,5%
  Województwo
  57,5%
  Polska
  55,8%
 • 60,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  8,0%
  woj. śląskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,9%
  Województwo
  5,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  śląskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2017
 • Powiat
  5,7
  woj. śląskie
  4,9
  Polska
  5,0
 • 1,3 Rozwody na 1000 ludności w roku 2017
 • Tutaj
  1,3
  śląskie
  1,8
  Cała Polska
  1,7
 • 337 Małżeństwa zawarte w roku 2017
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 223 Przyrost naturalny w roku 2017
 • 131 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 92 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 3,76 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat bieruńsko-lędziński
  3,8
  śląskie
  -1,4
  Polska
  -0,0
 • 3,4 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 5,0 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2017
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 732 Urodzenia żywe
 • 369 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 363 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 50,4%
  49,6%
 • 12,3 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  12,3
  Województwo
  9,9
  Cały kraj
  10,5
 • 51,2 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Powiat
  51,2
  śląskie
  42,8
  Cały kraj
  44,2
 • 4.86 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 4.86
 • 52.29 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 52.29
 • 121.77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 121.77
 • 102.1 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 102.1
 • 38.48 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 38.48
 • 5.73 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.73
 • 0.5 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.5
 • 3 370 g Średnia waga noworodków
 • 3 328 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 412 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  3 370 g
  woj. śląskie
  3 323 g
  Kraj
  3 376 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 10 Waga 4500g - 4999g
 • 10
 • 47 Waga 4000g - 4499g
 • 47
 • 242 Waga 3500g - 3999g
 • 242
 • 293 Waga 3000g - 3499g
 • 293
 • 102 Waga 2500g - 2999g
 • 102
 • 30 Waga 2000g - 2499g
 • 30
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 2 Waga 600g - 999g
 • 2
 • 1,63 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  1,63
  Województwo
  1,42
  Cały kraj
  1,45
 • 0,82 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,82
  woj. śląskie
  0,69
  Cały kraj
  0,71
 • 1,44 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Powiat
  1,44
  śląskie
  0,87
  Kraj
  1,00
 • Statystyki zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 515 Zgony
 • 230 Kobiety
  (Zgony)
 • 285 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,7 Zgony na 1000 ludności
 • pow. bieruńsko-lędziński
  8,7
  Województwo
  10,7
  Cała Polska
  10,1
 • 78,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. bieruńsko-lędziński
  78,7
  Województwo
  114,5
  Kraj
  101,5
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • pow. bieruńsko-lędziński
  3,1
  woj. śląskie
  4,4
  Cała Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • pow. bieruńsko-lędziński
  2,9
  śląskie
  3,6
  Kraj
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Cała Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  45,1%
  Województwo
  46,1%
  Cała Polska
  45,7%
 • 32,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat bieruńsko-lędziński
  32,7%
  woj. śląskie
  27,5%
  Polska
  26,7%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  Województwo
  4,6%
  Cały kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,5
  Cały kraj
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  81,1
  Cały kraj
  74,3
 • 274,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Powiat
  274,8
  woj. śląskie
  302,7
  Cała Polska
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,0
  Polska
  261,6
 • 378,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 431,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  378,2
  Województwo
  508,0
  Cała Polska
  469,0
 • 66,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 103,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  66,0
  śląskie
  96,0
  Polska
  87,7
 • 20,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. bieruńsko-lędziński
  20,1
  Województwo
  37,6
  Cała Polska
  31,8
 • 6,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  6,7
  Województwo
  9,2
  Kraj
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • pow. bieruńsko-lędziński
  0,9%
  Województwo
  0,9%
  Cały kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 647 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 347 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 300 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 581 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 316 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 265 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 45 Saldo migracji
 • 21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 24 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 66 Saldo migracji wewnętrznych
 • 31 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 35 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Saldo migracji zagranicznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 16,6% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,9% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 17,3% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,6% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,0% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,2% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,8% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 16,1% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,5% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim oddano do użytku 195 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,27 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim to 18 340 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 310 mieszkań. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  W 2016 roku 93,8% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,2% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bieruńsko-lędzińskim to 5,85 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim to 148,40 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

  Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,56% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,75% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 97,21% mieszkań posiada łazienkę, 89,51% korzysta z centralnego ogrzewania, a 51,83% z gazu sieciowego.

 • Zasoby mieszkaniowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 18 340 Liczba nieruchomości w 2017 roku
 • 310,00 Mieszkania na 1000 mieszkańców
 • pow. bieruńsko-lędziński
  310,00
  Województwo
  384,00
  Kraj
  371,30
 • Wykres - Liczba mieszkań w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 93,90 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
 • powiat bieruńsko-lędziński
  93,90 m2
  śląskie
  70,70 m2
  Kraj
  73,80 m2
 • 29,10 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę
 • Tutaj
  29,10 m2
  woj. śląskie
  27,20 m2
  Cały kraj
  27,40 m2
 • Wykres - Przeciętna powierzchnia (m2) użytkowa mieszkania w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 4,55 Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu
 • powiat bieruńsko-lędziński
  4,55
  śląskie
  3,76
  Kraj
  3,82
 • 3,23 Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie
 • Powiat
  3,23
  woj. śląskie
  2,60
  Cała Polska
  2,69
 • 0,71 Przeciętna liczba osób na 1 izbę
 • Tutaj
  0,71
  Województwo
  0,69
  Cały kraj
  0,70
 • Wykres - Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki w latach 1995-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 195 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2017 roku
 • 3,27 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  3,27
  Województwo
  2,69
  Kraj
  4,64
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 202 Użytek własny
 • 12 Sprzedaż lub wynajem
 • 94,4%
  5,6%
 • 1 141 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2017
 • 5,85 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • Powiat
  5,85
  Województwo
  4,52
  Cała Polska
  3,91
 • 19,16 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2017 roku)
 • Tutaj
  19,16
  śląskie
  12,14
  Cała Polska
  18,14
 • 28 942 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2017
 • 148,4 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2017 roku)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  148,4 m2
  śląskie
  112,6 m2
  Cała Polska
  92,7 m2
 • 0,49 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2017 roku)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  0,49 m2
  Województwo
  0,30 m2
  Polska
  0,43 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1995-2017,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)
 • Instalacje techniczno-sanitarne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 99,56% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - wodociąg
 • pow. bieruńsko-lędziński
  99,56%
  Województwo
  98,77%
  Polska
  96,79%
 • 98,75% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany
 • powiat bieruńsko-lędziński
  98,75%
  śląskie
  95,45%
  Cały kraj
  93,66%
 • 97,21% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - łazienka
 • Powiat
  97,21%
  Województwo
  93,83%
  Cała Polska
  91,31%
 • 89,51% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie
 • Tutaj
  89,51%
  śląskie
  81,75%
  Kraj
  82,12%
 • 51,83% Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne - gaz sieciowy
 • Tutaj
  51,83%
  śląskie
  64,39%
  Kraj
  55,50%
 • Wykres - Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2016,
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

Powiat bieruńsko-lędziński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie bieruńsko-lędzińskim na 1000 mieszkańców pracuje 289 osób . Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 29,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 70,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosiło w 2016 roku 3,7% (4,7% wśród kobiet i 2,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosi 3 791,25 PLN, co odpowiada 88.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego 7 815 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 566 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 249.

  5,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 63,4% w przemyśle i budownictwie, a 14,9% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 289 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • pow. bieruńsko-lędziński
  289,0
  woj. śląskie
  265,0
  Kraj
  240,0
 • 3,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,7% Kobiety
 • 2,8% Mężczyźni
 • Powiat
  3,7%
  śląskie
  6,6%
  Cała Polska
  8,2%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 791 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat bieruńsko-lędziński
  3 791 PLN
  woj. śląskie
  4 295 PLN
  Cały kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 815 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 566 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 249 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 5,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,7% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 63,4% Przemysł i budownictwo
 • 30,7% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 78,0% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 14,9% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 19,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 12,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 2,0% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,1% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,8% Pozostałe
 • 38,7% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,5% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 076 Pracujący ogółem
 • 5 077 Kobiety
 • 11 999 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,4% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,7% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,2% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,5% W wieku produkcyjnym
 • 58,8% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,3% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 17,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 22,4% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,5% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 57,5 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  57,5
  woj. śląskie
  63,8
  Cały kraj
  63,4
 • 26,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat bieruńsko-lędziński
  26,8
  śląskie
  36,0
  Kraj
  34,0
 • 87,7 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  87,7
  woj. śląskie
  129,8
  Kraj
  115,5
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 61,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,2% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 39,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,8% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bieruńsko-lędziński - Rejestr REGON(klasy wielkości, sekcje PKD, formy prawne)

 • Rejestr REGON w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 728 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 3 566 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 379 nowych podmiotów, a 303 podmioty zostały wyrejestrowane. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (466) podmiotów zarejestrowano w roku 2014, a najmniej (344) w roku 2012. W tym samym okresie najwięcej (781) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (221) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2010 roku.

  Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w powiecie bieruńsko-lędzińskim najwięcej (311) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (4 517) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0 - 9 pracowników.

  0,9% (43) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 23,1% (1 094) podmiotów, a 76,0% (3 591) podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność.

  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w powiecie bieruńsko-lędzińskim najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (28.1%) oraz Budownictwo (12.8%).

 • Stan rejestru
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 4 728 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON
 • 43 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 1 094 Przemysł i budownictwo
 • 3 591 Pozostała działalność
 • 379 Podmioty nowo zarejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2017 roku
 • 303 Podmioty wyrejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim w 2017 roku
 • 3 566 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Podmioty według klas wielkości
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Rozkład podmiotów gospodarki narodowej według klas wielkości
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 4 517 Mikro-przedsiębiorstwa (0-9 zatrudnionych)
 • 4 517
 • 171 Małe przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych)
 • 171
 • 38 Średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych)
 • 38
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (250-999 zatrudnionych)
 • 1
 • 1 Duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej zatrudnionych)
 • 1
 • 4 726 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (<250 zatrudnionych)
 • 4 726
 • Podmioty według form prawnych
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Podmioty gospodarki narodowej posiadające osobowość prawną wpisane do rejestru REGON według formy prawnej
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 11 Spółdzielnie ogółem
 • 11
 • 390 Spółki handlowe ogółem
 • 390
 • 53  Spółki handlowe - z udziałem kapitału zagranicznego
 • 53
 • 8  Spółki handlowe - akcyjne
 • 8
 • 1    Spółki handlowe - akcyjne, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 1
 • 311  Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 311
 • 51    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem kapitału zagranicznego
 • 51
 • 2    Spółki handlowe - z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoosobowe Skarbu Państwa
 • 2
 • 272 Spółki cywilne ogółem
 • 272
 • Rodzaj przeważającej działalności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według sekcji PKD 2007
 • W związku z wprowadzonymi od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych regulujących sposób zasilania rejestru REGON informacjami o podmiotach podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, od danych według stanu na 31 grudnia 2014 r. istnieje możliwość wystąpienia w rejestrze REGON niewypełnionych pozycji dotyczących przewidywanej liczby pracujących, adresu siedziby, rodzaju przeważającej działalności oraz formy własności. W związku z powyższym dane naliczone z rejestru REGON według ww. informacji mogą nie sumować się na liczbę ogółem prezentowaną w danej podgrupie.
 • 3 566 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • 1 002 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
 • 1 002
 • 456 Budownictwo
 • 456
 • 395 Przetwórstwo przemysłowe
 • 395
 • 377 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • 377
 • 275 Transport i gospodarka magazynowa
 • 275
 • 238 Pozostała działalność
 • 238
 • 189 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • 189
 • 125 Informacja i komunikacja
 • 125
 • 111 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 • 111
 • 98 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
 • 98
 • 89 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
 • 89
 • 88 Edukacja
 • 88
 • 37 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 • 37
 • 36 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
 • 36
 • 34 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 34
 • 13 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
 • 13
 • 3 Górnictwo i wydobywanie
 • 3
 • Rodzaje przeważającej działalności w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • W 2017 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim stwierdzono 1 280 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 21,57 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosi 86,10% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 13,02 (wykrywalność 80%) oraz przeciwko mieniu - 9,86 (wykrywalność 75%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 6,18 (92%), drogowe - 1,65 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,37 (86%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 280 Przestępstwa ogółem
 • 1 280
 • 773 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 773
 • 367 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 367
 • 98 Przestępstwa drogowe
 • 98
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 585 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 585
 • 21,57 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  21,57
  woj. śląskie
  24,53
  Cały kraj
  19,62
 • 13,02 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat bieruńsko-lędziński
  13,02
  Województwo
  13,94
  Polska
  12,07
 • 6,18 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  6,18
  Województwo
  8,05
  Polska
  4,94
 • 1,65 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  1,65
  śląskie
  1,60
  Cała Polska
  1,78
 • 0,37 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  0,37
  śląskie
  0,65
  Cała Polska
  0,49
 • 9,86 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  9,86
  śląskie
  12,21
  Cała Polska
  9,70
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  86%
  Województwo
  78%
  Cała Polska
  72%
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Powiat
  81%
  Województwo
  66%
  Polska
  60%
 • 93% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. bieruńsko-lędziński
  93%
  Województwo
  92%
  Cały kraj
  88%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat bieruńsko-lędziński
  100%
  woj. śląskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 86% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Tutaj
  86%
  woj. śląskie
  78%
  Cały kraj
  84%
 • 75% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. bieruńsko-lędziński
  75%
  woj. śląskie
  63%
  Cała Polska
  52%

Powiat bieruńsko-lędziński - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Suma wydatków z budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego wyniosła w 2016 roku 42,8 mln złotych, co daje 725 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek wydatków o 12.7% w porównaniu do roku 2015. Największa część budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - 30.5% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 600 - Transport i łączność (17.8%) oraz na Dział 750 - Administracja publiczna (17.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 5,8 mln złotych, czyli 13,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego wyniosła w 2016 roku 47,6 mln złotych, co daje 806 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to spadek dochodów o 2.2% w porównaniu do roku 2015. Największa część dochodów wygenerował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (35.7%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 758 - Różne rozliczenia (31.3%) oraz z Dział 600 - Transport i łączność (11.8%). W budżecie powiatu bieruńsko-lędzińskiego wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 281 złotych na mieszkańca (34,9%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 6,1 złotych na mieszkańca (0,8%).
 • Wydatki budżetu w powiecie bieruńsko-lędzińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie wydatków z budżetu powiatu i nie uwzględniają wydatków z budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  31,0 mln

  547(100%)

  44,9 mln

  781(100%)

  47,5 mln

  820(100%)

  66,8 mln

  1,1 tys(100%)

  54,9 mln

  940(100%)

  54,2 mln

  923(100%)

  48,2 mln

  817(100%)

  42,8 mln

  725(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  9,5 mln

  167(30.7%)

  10,4 mln

  181(23.1%)

  11,4 mln

  197(24.1%)

  13,5 mln

  231(20.2%)

  15,2 mln

  259(27.6%)

  15,6 mln

  266(28.9%)

  13,8 mln

  234(28.7%)

  13,0 mln

  221(30.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,4 mln

  78,0(14.3%)

  8,9 mln

  156(19.9%)

  18,7 mln

  322(39.4%)

  34,7 mln

  596(52%)

  21,0 mln

  359(38.3%)

  19,5 mln

  331(36%)

  15,5 mln

  263(32.2%)

  7,6 mln

  129(17.8%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  10,6 mln

  187(34.2%)

  14,1 mln

  246(31.3%)

  6,7 mln

  115(14.1%)

  7,4 mln

  128(11.1%)

  7,2 mln

  123(13.1%)

  7,1 mln

  120(13%)

  7,1 mln

  120(14.6%)

  7,4 mln

  126(17.4%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,2 mln

  39,2(7.2%)

  2,4 mln

  41,4(5.3%)

  2,6 mln

  45,1(5.5%)

  3,3 mln

  57,4(5%)

  3,5 mln

  59,8(6.4%)

  3,4 mln

  58,3(6.3%)

  3,0 mln

  51,3(6.3%)

  3,8 mln

  65,1(9%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  1,2 mln

  21,3(3.9%)

  1,4 mln

  24,9(3.2%)

  2,1 mln

  36,5(4.5%)

  1,7 mln

  29,0(2.5%)

  1,8 mln

  30,9(3.3%)

  1,9 mln

  31,5(3.4%)

  1,9 mln

  31,5(3.9%)

  2,3 mln

  38,7(5.3%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  294,8 tys

  5,2(1%)

  457,6 tys

  8,0(1%)

  0,0

  0,0(0%)

  469,5 tys

  8,1(0.7%)

  1,3 mln

  22,9(2.4%)

  1,5 mln

  25,8(2.8%)

  1,3 mln

  22,8(2.8%)

  2,2 mln

  37,4(5.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  141,2 tys

  2,5(0.5%)

  228,0 tys

  4,0(0.5%)

  191,1 tys

  3,3(0.4%)

  136,3 tys

  2,3(0.2%)

  102,8 tys

  1,8(0.2%)

  291,8 tys

  5,0(0.5%)

  807,8 tys

  13,7(1.7%)

  1,5 mln

  24,6(3.4%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  789,8 tys

  13,9(2.6%)

  931,3 tys

  16,3(2.1%)

  962,1 tys

  16,6(2%)

  1,1 mln

  19,1(1.7%)

  1,2 mln

  19,7(2.1%)

  1,2 mln

  20,6(2.2%)

  1,4 mln

  24,4(3%)

  1,4 mln

  24,1(3.3%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  871,4 tys

  15,3(2.8%)

  877,7 tys

  15,4(2%)

  1,6 mln

  27,9(3.4%)

  1,5 mln

  25,7(2.2%)

  1,6 mln

  26,8(2.9%)

  1,5 mln

  25,7(2.8%)

  1,3 mln

  22,8(2.8%)

  1,3 mln

  21,7(3%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,4 tys

  0,1(0%)

  2,6 mln

  45,4(5.8%)

  559,9 tys

  9,6(1.2%)

  399,6 tys

  6,9(0.6%)

  939,8 tys

  16,0(1.7%)

  293,1 tys

  5,0(0.5%)

  1,0 mln

  17,7(2.2%)

  781,9 tys

  13,2(1.8%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  160,0 tys

  2,8(0.5%)

  834,5 tys

  14,6(1.9%)

  196,2 tys

  3,4(0.4%)

  356,9 tys

  6,1(0.5%)

  233,4 tys

  4,0(0.4%)

  247,1 tys

  4,2(0.5%)

  217,6 tys

  3,7(0.5%)

  365,1 tys

  6,2(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  250,8 tys

  4,4(0.8%)

  267,6 tys

  4,7(0.6%)

  240,0 tys

  4,1(0.5%)

  59,5 tys

  1,0(0.1%)

  172,9 tys

  3,0(0.3%)

  208,9 tys

  3,6(0.4%)

  328

  0,0(0%)

  305,3 tys

  5,2(0.7%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  151,7 tys

  2,7(0.5%)

  182,0 tys

  3,2(0.4%)

  193,1 tys

  3,3(0.4%)

  178,1 tys

  3,1(0.3%)

  187,2 tys

  3,2(0.3%)

  271,4 tys

  4,6(0.5%)

  350,8 tys

  5,9(0.7%)

  261,5 tys

  4,4(0.6%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  78,2 tys

  1,4(0.3%)

  1,3 mln

  23,5(3%)

  1,5 mln

  26,1(3.2%)

  1,6 mln

  27,0(2.4%)

  224,8 tys

  3,8(0.4%)

  188,7 tys

  3,2(0.3%)

  217,7 tys

  3,7(0.5%)

  222,6 tys

  3,8(0.5%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.3%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  43,7 tys

  0,8(0.1%)

  24,0 tys

  0,4(0.1%)

  362,4 tys

  6,2(0.8%)

  345,4 tys

  5,9(0.5%)

  212,7 tys

  3,6(0.4%)

  154,2 tys

  2,6(0.3%)

  100,5 tys

  1,7(0.2%)

  77,3 tys

  1,3(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,6 tys

  0,5(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  698,9 tys

  11,9(1.3%)

  37,6 tys

  0,6(0.1%)

  42,5 tys

  0,7(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  23,2 tys

  0,4(0.1%)

  23,6 tys

  0,4(0.1%)

  24,3 tys

  0,4(0.1%)

  25,5 tys

  0,4(0%)

  29,3 tys

  0,5(0.1%)

  83,8 tys

  1,4(0.2%)

  17,1 tys

  0,3(0%)

  26,7 tys

  0,5(0.1%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  177

  0,0(0%)

  508

  0,0(0%)

  517

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  50,0 tys

  0,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  149,2 tys

  2,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w powiecie bieruńsko-lędzińskim według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres. Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie dochodów do budżetu powiatu i nie uwzględniają dochodów do budżetu podlegających gmin.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2016
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  27,8 mln

  491(100%)

  42,2 mln

  734(100%)

  49,9 mln

  862(100%)

  65,2 mln

  1,1 tys(100%)

  55,2 mln

  946(100%)

  54,8 mln

  933(100%)

  48,6 mln

  824(100%)

  47,6 mln

  806(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20092010201120122013201420152016
  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  9,8 mln

  172(35.2%)

  10,5 mln

  184(24.8%)

  12,5 mln

  215(25%)

  13,1 mln

  226(20.1%)

  13,4 mln

  229(24.3%)

  15,3 mln

  260(27.9%)

  16,4 mln

  277(33.7%)

  17,0 mln

  287(35.7%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  11,7 mln

  206(42%)

  15,2 mln

  265(35.9%)

  15,2 mln

  262(30.5%)

  16,4 mln

  281(25.1%)

  17,4 mln

  297(31.5%)

  17,6 mln

  299(32.1%)

  14,9 mln

  253(30.7%)

  14,9 mln

  252(31.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  44,4(9.1%)

  6,1 mln

  107(14.5%)

  14,6 mln

  252(29.3%)

  26,0 mln

  447(39.9%)

  17,0 mln

  290(30.7%)

  11,9 mln

  202(21.7%)

  8,0 mln

  135(16.4%)

  5,6 mln

  94,7(11.8%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  5,4 tys

  0,1(0%)

  4,5 mln

  78,7(10.7%)

  2,8 mln

  47,6(5.5%)

  3,5 mln

  60,2(5.4%)

  1,4 mln

  23,0(2.4%)

  3,1 mln

  52,7(5.7%)

  2,9 mln

  49,3(6%)

  3,1 mln

  51,6(6.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,6 mln

  27,9(5.7%)

  2,6 mln

  45,6(6.2%)

  1,7 mln

  29,5(3.4%)

  2,3 mln

  39,1(3.5%)

  2,0 mln

  34,2(3.6%)

  2,0 mln

  33,8(3.6%)

  1,9 mln

  31,4(3.8%)

  1,9 mln

  31,5(3.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  684,8 tys

  12,1(2.5%)

  717,3 tys

  12,6(1.7%)

  623,0 tys

  10,7(1.2%)

  943,1 tys

  16,2(1.4%)

  943,7 tys

  16,1(1.7%)

  1,0 mln

  17,2(1.9%)

  984,1 tys

  16,7(2%)

  1,8 mln

  31,2(3.9%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  557,8 tys

  9,8(2%)

  657,9 tys

  11,5(1.6%)

  572,2 tys

  9,9(1.1%)

  653,1 tys

  11,2(1%)

  507,6 tys

  8,7(0.9%)

  717,2 tys

  12,2(1.3%)

  1,2 mln

  21,1(2.6%)

  1,5 mln

  25,3(3.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  355,8 tys

  6,3(1.3%)

  346,8 tys

  6,1(0.8%)

  922,6 tys

  15,9(1.8%)

  969,6 tys

  16,7(1.5%)

  901,8 tys

  15,4(1.6%)

  1,0 mln

  17,5(1.9%)

  1,0 mln

  17,2(2.1%)

  1,0 mln

  17,4(2.2%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  297,2 tys

  5,2(1.1%)

  43,5 tys

  0,8(0.1%)

  122,4 tys

  2,1(0.2%)

  431,2 tys

  7,4(0.7%)

  1,5 mln

  26,4(2.8%)

  1,5 mln

  25,3(2.7%)

  964,9 tys

  16,4(2%)

  394,8 tys

  6,7(0.8%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  97,9 tys

  1,7(0.4%)

  135,8 tys

  2,4(0.3%)

  159,5 tys

  2,7(0.3%)

  157,5 tys

  2,7(0.2%)

  161,2 tys

  2,8(0.3%)

  164,8 tys

  2,8(0.3%)

  171,5 tys

  2,9(0.4%)

  185,3 tys

  3,1(0.4%)

  Wymiar sprawiedliwości

  [Dział 755]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  123,6 tys

  2,1(0.3%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  25,1 tys

  0,4(0%)

  29,0 tys

  0,5(0.1%)

  7,1 tys

  0,1(0%)

  328

  0,0(0%)

  85,3 tys

  1,4(0.2%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  9,8 tys

  0,2(0%)

  10,2 tys

  0,2(0%)

  10,4 tys

  0,2(0%)

  10,9 tys

  0,2(0%)

  11,3 tys

  0,2(0%)

  10,4 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  10,9 tys

  0,2(0%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  15,5 tys

  0,3(0.1%)

  17,5 tys

  0,3(0%)

  16,5 tys

  0,3(0%)

  15,0 tys

  0,3(0%)

  10,0 tys

  0,2(0%)

  18,0 tys

  0,3(0%)

  13,3 tys

  0,2(0%)

  9,2 tys

  0,2(0%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  401,0 tys

  6,8(0.7%)

  190,6 tys

  3,2(0.4%)

  7,3 tys

  0,1(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  2,0 tys

  0,0(0%)

  530,0 tys

  9,3(1.3%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,0 tys

  0,0(0%)

  2,3 tys

  0,0(0%)

  Obrona narodowa

  [Dział 752]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  600

  0,0(0%)

  177

  0,0(0%)

  508

  0,0(0%)

  517

  0,0(0%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  9,2 tys

  0,2(0%)

  46,6 tys

  0,8(0.1%)

  19,1 tys

  0,3(0%)

  620

  0,0(0%)

  437

  0,0(0%)

  269

  0,0(0%)

  372

  0,0(0%)

  227

  0,0(0%)

  Przetwórstwo przemysłowe

  [Dział 150]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  833,0 tys

  14,6(2%)

  666,0 tys

  11,5(1.3%)

  666,0 tys

  11,4(1%)

  0,5

  0,0(0%)

  1,1 tys

  0,0(0%)

  6,5 tys

  0,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Szkolnictwo wyższe

  [Dział 803]

  149,2 tys

  2,6(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  0,0

  0,0(0%)

  10,8 tys

  0,2(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  39,3 tys

  0,7(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  50,0 tys

  0,9(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Powiat bieruńsko-lędziński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14 113 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 897 kobiet oraz 7 216 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 20,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,8% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 15,9% podstawowym ukończonym. 0,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bieruńsko-lędzińskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,7%) oraz podstawowe ukończone (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,2%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  19,4% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,5% wśród dziewczynek i 19,3% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 813 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,90 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 28,4% ludności (28,4% wśród dziewczynek i 28,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 96,64.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,9% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,8% wśród dziewczyn i 12,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 95,82.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 27 uczniów. 26 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 27,9% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku potencjalnej nauki (28,0% kobiet i 27,9% mężczyzn).

 • 14,1% Wykształcenie wyższe
 • Powiat
  14,1%
  Województwo
  16,8%
  Cała Polska
  17,9%
 • 16,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,9% W miastach
  (wyższe)
 • 14,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat bieruńsko-lędziński
  32,8%
  woj. śląskie
  34,2%
  Polska
  33,3%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 32,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  1,8%
  woj. śląskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 1,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. bieruńsko-lędziński
  10,2%
  Województwo
  11,3%
  Polska
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Powiat
  20,8%
  śląskie
  20,2%
  Cała Polska
  18,1%
 • 17,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 30,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  30,8%
  Województwo
  26,6%
  Polska
  22,9%
 • 24,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. bieruńsko-lędziński
  5,5%
  Województwo
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 15,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat bieruńsko-lędziński
  15,9%
  woj. śląskie
  16,6%
  Kraj
  19,3%
 • 20,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 16,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • pow. bieruńsko-lędziński
  0,8%
  śląskie
  0,9%
  Polska
  1,4%
 • 0,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 813 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. bieruńsko-lędziński
  813,0
  Województwo
  828,0
  Kraj
  811,0
 • 0,90 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat bieruńsko-lędziński
  0,90
  woj. śląskie
  0,90
  Polska
  1,01
 •  
 • 156,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 156,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 96,64 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  96,64
  śląskie
  97,89
  Cały kraj
  96,62
 • 94,92 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  94,92
  śląskie
  93,60
  Kraj
  92,53
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bieruńsko-lędziński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bieruńsko-lędziński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat bieruńsko-lędziński
  20,0
  Województwo
  18,0
  Cały kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • BAR{{ schlPod_ucz_og_2016}{Szkoły podstawowe ogółem}schlPod_ucz_max}
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 245,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 212,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 33,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 95,82 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  95,82
  śląskie
  100,21
  Cały kraj
  100,01
 • 91,12 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  91,12
  śląskie
  91,26
  Cała Polska
  91,76
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bieruńsko-lędziński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bieruńsko-lędziński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  21,0
  śląskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 135,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 110,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Powiat
  27,0
  Województwo
  26,0
  Cały kraj
  26,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 27 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 27
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 25 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 25
 • 31,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 25,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Tutaj
  26,0
  Województwo
  24,0
  Polska
  24,0
 • 26 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 26
 • 26 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 26
 • 72,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 45,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • pow. bieruńsko-lędziński
  25,0
  śląskie
  17,0
  Kraj
  20,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 25 Szkoły policealne ogółem
 • 25
 • 25 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 25
 • 0,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły policealne dla dorosłych)
 • 0,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • 19,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,5% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 19,3% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 28,4% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 28,4% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 28,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 11,9% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 11,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,1% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,3% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 27,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 28,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 27,9% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bieruńsko-lędziński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bieruńsko-lędziński, 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Kultura, rekreacja i noclegi(atrakcje, noclegi)

 • Baza noclegowa w powiecie bieruńsko-lędzińskim

 • Według danych GUS z 2017 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim znajdowały się 2 hotele (1 ★★, 1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 0 pensjonatów. W porównaniu z rokiem 2008 liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 1 obiekt.

  Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe wedug rodzajów:
  • inne obiekty hotelowe: 1


  Turystyczne obiekty noclegowe wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dane na rok 2017):
  • winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 1
  • parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo: 2


  Obiekty z zapleczem konferencyjnym (dane na rok 2017):
  • z siecią WiFi na terenie obiektu: 1


 • Domy i ośrodki kultury w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2017)

 • Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice w 2017 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim: 6 (publiczne: 6, prywatne: 0), w tym obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich: 6 (przystosowane wejście do budynku: 6, udogodnienia wewnątrz budynku: 4). W powiecie bieruńsko-lędzińskim 4 instytucje posiadają sale widowiskowe, w których znajduje się 833 standardowych miejsc dla widzów.  Imprezy organizowane przez domy kultury oraz ich uczestnicy w latach 2012 - 2017, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Imprezy organizowane przez jednostki w 2017 roku oraz liczba uczestników:
  • imprezy ogółem: 303 (uczestnicy: 60 064)
  • seanse filmowe: 1 (uczestnicy: 80)
  • wystawy: 21 (uczestnicy: 2 180)
  • festiwale i przeglądy artystyczne: 8 (uczestnicy: 1 685)
  • koncerty: 78 (uczestnicy: 22 221)
  • prelekcje, spotkania, wykłady: 28 (uczestnicy: 1 404)
  • imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne: 26 (uczestnicy: 1 783)
  • konkursy: 25 (uczestnicy: 1 180)
  • pokazy teatralne: 51 (uczestnicy: 9 603)
  • konferencje: 1 (uczestnicy: 200)
  • interdyscyplinarne: 9 (uczestnicy: 3 157)
  • warsztaty: 21 (uczestnicy: 531)
  • inne: 34 (uczestnicy: 16 040)


  Wykres - Imprezy organizowane przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Uczestnicy imprez organizowanych przez domy kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Koła / kluby / sekcje i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 51 (członkowie: 805)
  • plastyczne/techniczne: 16 (członkowie: 159)
  • taneczne: 15 (członkowie: 153)
  • muzyczne: 5 (członkowie: 87)
  • fotograficzne i filmowe: 2 (członkowie: 14)
  • teatralne: 1 (członkowie: 20)
  • turystyczne i sportowo rekreacyjne: 3 (członkowie: 18)
  • seniora/Uniwersytet Trzeciego Wieku: 4 (członkowie: 300)
  • inne: 5 (członkowie: 54)


  Wykres - Koła / kluby / sekcje, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie kół / klubów / sekcji, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Kursy organizowane przez jednostkę oraz absolwenci w 2017 roku:
  • ogółem: 4 (absolwenci: 100)
  • nauki gry na instrumentach: 4 (absolwenci: 100)


  Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury w 2017 roku:
  • fotograficzne: 2
  • plastyczne: 5
  • muzyczne: 4
  • politechniczne: 1
  • komputerowe: 2
  • ceramiczne: 4
  • multimedialne (do nauki języków obcych): 1
  • sale baletowe/taneczne: 4
  • inne: 2


  Wykres - Pracownie specjalistyczne działające w domach i ośrodkach kultury, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Grupy artystyczne i członkowie w 2017 roku:
  • ogółem: 19 (członkowie: 316)
  • teatralne: 3 (członkowie: 56)
  • muzyczne - instrumentalne: 7 (członkowie: 118)
  • wokalne i chóry: 4 (członkowie: 71)
  • folklorystyczne (ludowe, pieśni i tańca, kapele): 2 (członkowie: 26)
  • taneczne: 3 (członkowie: 45)


  Wykres - Grupy artystyczne, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Członkowie grup artystycznych, 2017 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biblioteki publiczne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bieruńsko-lędzińskim działało 8 bibliotek i filii publicznych posiadających księgozbiór liczący 180 839 wolumenów oraz 5 materiałów elektroniczne zainwentaryzowanych. We wszystkich placówkach zatudnionych było 34 pracowników. Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 7 miało wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, 7 miało udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 0 było przystosowanych dla użytkowników niewidzących i słabowidzących.

  Dla porównania w 2008 roku działało 8 bibliotek i filii posiadających księgozbiór liczący 172 543 wolumeny.

  Biblioteki publiczne - księgozbiór i czytelnicy w latach 2007 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


  Komputeryzacja bibliotek publicznych w 2016 roku:
  • komputery użytkowane w bibliotece ogółem: 67
  • dostępne dla czytelników: 42
  • komputery podłączone do Internetu dostępne dla czytelników: 42
  • biblioteki, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda elektrycznego: 8
  • bibliotek, które umożliwiają podłączenie komputera (urządzenia mobilnego) użytkownika do gniazda internetowego: 6
  • biblioteki, które umożliwiają korzystanie z Internetu bezprzewodowego: 7
  • biblioteki, które posiadają dostęp do Intrenetu szerokopasmowego: 6
  • biblioteki, które oferują katalog on-line: 8
  • biblioteki, które oferują możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne: 3


 • Kluby sportowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Według danych z 2016 w powiecie bieruńsko-lędzińskim działało 20 klubów sportowych (włącznie z klubami wyznaniowymi i UKS) zrzeszających 1 545 członków. Zarejestrowano 1 518 ćwiczących (mężczyźni: 1 044, kobiety: 474, chłopcy do lat 18: 737, dziewczęta do lat 18: 370). Aktywne były 33 sekcje sportowe. Zajęcia sportowe prowadzone były przez trenera (44), instruktora sportowego (35) oraz inne osoby (10).

  Ćwiczący w klubach sportowych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1999 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)