Powiat bieruńsko-lędziński w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat bieruńsko-lędziński - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 59 154 Liczba mieszkańców
 • 158 km2 Powierzchnia
 • 374 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 78,2% Stopa urbanizacji
 • Bernard Bednorz Starosta
 • ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń Adres starostwa powiatowego
 • STY, SBL Tablice rejestracyjne
Powiat bieruńsko-lędziński na mapie
Identyfikatory
 • 2414 TERYT (TERC)
Herb powiatu bieruńsko-lędzińskiego
powiat bieruńsko-lędziński herb

powiat bieruńsko-lędziński - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
32/ 323-32-00 Tel. dyż. 32/ 323-32-55
32/ 323-32-44
ul. Turystyczna 1 A
43-155 Bieruń
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu
32/ 216-63-30
32/ 216-63-30
ul. Lędzińska 24
43-143 Lędziny
Starostwo Powiatowe w Bieruniu
(32) 226-91-04
(32) 226-90-00
ul.św.Kingi
43-155 Bieruń

Powiat bieruńsko-lędziński - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat bieruńsko-lędziński ma 59 154 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 6,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w 2050 roku wynosi 59 137, z czego 30 056 to kobiety, a 29 081 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego zawarli w 2016 roku 335 małżeństw, co odpowiada 5,7 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,7 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla kraju.
  26,9% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest stanu wolnego, 61,5% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,0% to wdowy/wdowcy.

  Powiat bieruńsko-lędziński ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 139. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,4 na 1000 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W 2016 roku urodziło się 654 dzieci, w tym 47,7% dziewczynek i 52,3% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 320 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,27 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 45,7% zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 27,4% zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim były nowotwory, a 4,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu bieruńsko-lędzińskiego przypada 8.72 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 647 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 581 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego 66. W tym samym roku 8 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 29 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -21.

  64,2% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest w wieku produkcyjnym, 19,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59 154 Liczba mieszkańców
 • 29 980 Kobiety
 • 29 174 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59 137 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 30 056 Kobiety
 • 29 081 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 39,7 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  39,7 lat
  woj. śląskie
  42,2 lat
  Polska
  41,2 lat
 • 40,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 38,5 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,9% Kawalerowie/Panny
 • Powiat
  26,9%
  śląskie
  27,1%
  Polska
  28,8%
 • 22,3% Kobiety
  (Panny)
 • 31,6% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 61,5% Żonaci/Zamężne
 • Powiat
  61,5%
  Województwo
  57,5%
  Kraj
  55,8%
 • 60,7% Kobiety
  (Zamężne)
 • 62,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 8,0% Wdowcy/Wdowy
 • powiat bieruńsko-lędziński
  8,0%
  śląskie
  9,8%
  Cała Polska
  9,6%
 • 13,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,4% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,9% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  2,9%
  Województwo
  5,1%
  Kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,7% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,8% Nieustalone
 • Tutaj
  0,8%
  woj. śląskie
  0,4%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,7% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,7 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  5,7
  Województwo
  5,0
  Cała Polska
  5,0
 • 1,7 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  1,7
  Województwo
  1,8
  Kraj
  1,7
 • 335 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 139 Przyrost naturalny w roku 2016
 • 82 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • 57 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • 2,4 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Tutaj
  2,4
  woj. śląskie
  -1,4
  Cała Polska
  -0,2
 • 2,3 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • 2,5 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 654 Urodzenia żywe
 • 312 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 342 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,7%
  52,3%
 • 11,1 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Powiat
  11,1
  Województwo
  9,4
  Kraj
  10,0
 • 45,5 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • pow. bieruńsko-lędziński
  45,5
  Województwo
  40,2
  Polska
  41,7
 • 11 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 11
 • 54.94 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 54.94
 • 108.77 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 108.77
 • 79.36 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 79.36
 • 33.57 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 33.57
 • 5.86 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.86
 • 0.5 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.5
 • 3 320 g Średnia waga noworodków
 • 3 223 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 408 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  3 320 g
  Województwo
  3 311 g
  Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 6 Waga 4500g - 4999g
 • 6
 • 52 Waga 4000g - 4499g
 • 52
 • 175 Waga 3500g - 3999g
 • 175
 • 264 Waga 3000g - 3499g
 • 264
 • 119 Waga 2500g - 2999g
 • 119
 • 35 Waga 2000g - 2499g
 • 35
 • 1 Waga 1500g - 1999g
 • 1
 • 2 Waga poniżej 600g
 • 2
 • 1,46 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,46
  woj. śląskie
  1,32
  Polska
  1,36
 • 0,70 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,70
  śląskie
  0,64
  Kraj
  0,66
 • 1,27 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  1,27
  Województwo
  0,87
  Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 515 Zgony
 • 230 Kobiety
  (Zgony)
 • 285 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 44,7%
  55,3%
 • 2 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 1 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 50,0%
  50,0%
 • 8,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,7
  woj. śląskie
  10,7
  Cały kraj
  10,1
 • 78,7 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Powiat
  78,7
  Województwo
  114,5
  Cały kraj
  101,5
 • 3,1 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  3,1
  śląskie
  4,4
  Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Powiat
  2,9
  woj. śląskie
  3,6
  Polska
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Województwo
  0,8
  Polska
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 45,1% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Powiat
  45,1%
  śląskie
  46,1%
  Kraj
  45,7%
 • 32,7% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat bieruńsko-lędziński
  32,7%
  woj. śląskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 5,1% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  5,1%
  woj. śląskie
  4,6%
  Polska
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Województwo
  9,5
  Polska
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  81,1
  Kraj
  74,3
 • 274,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. bieruńsko-lędziński
  274,8
  Województwo
  302,7
  Cały kraj
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,0
  Kraj
  261,6
 • 378,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 431,7 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 323,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  378,2
  Województwo
  508,0
  Polska
  469,0
 • 66,0 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 27,5 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 103,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  66,0
  woj. śląskie
  96,0
  Cały kraj
  87,7
 • 20,1 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Powiat
  20,1
  śląskie
  37,6
  Cały kraj
  31,8
 • 6,7 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. bieruńsko-lędziński
  6,7
  śląskie
  9,2
  Cała Polska
  8,0
 • 0,9% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Powiat
  0,9%
  woj. śląskie
  0,9%
  Polska
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 647 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 347 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 300 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 8 Zameldowania z zagranicy
 • 4 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 581 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 316 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 265 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 29 Wymeldowania za granicę
 • 14 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 45 Saldo migracji
 • 21 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 24 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 66 Saldo migracji wewnętrznych
 • 31 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 35 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -21 Saldo migracji zagranicznych
 • -10 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 70,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,8% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 72,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 13,4% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 15,6% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 11,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim oddano do użytku 229 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 3,87 nowych lokali. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  93,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 6,6% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 94,4% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 5,6% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie bieruńsko-lędzińskim to 5,69 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim to 144,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 229 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3,87 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. bieruńsko-lędziński
  3,87
  Województwo
  2,42
  Cała Polska
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 202 Użytek własny
 • 12 Sprzedaż lub wynajem
 • 94,4%
  5,6%
 • 1 302 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,69 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  5,69
  Województwo
  4,66
  Cała Polska
  3,96
 • 22,01 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  22,01
  woj. śląskie
  11,26
  Polska
  16,85
 • 32 985 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 144,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  144,0 m2
  Województwo
  116,4 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,56 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  0,56 m2
  Województwo
  0,28 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat bieruńsko-lędziński - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie bieruńsko-lędzińskim na 1000 mieszkańców pracuje 289 osób . Jest to więcej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 29,7% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 70,3% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosiło w 2016 roku 3,5% (4,5% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosi 3 791,25 PLN, co odpowiada 88.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego 7 815 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 3 566 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -4 249.

  4,9% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 66,6% w przemyśle i budownictwie, a 12,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,7% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 289 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Tutaj
  289,0
  woj. śląskie
  265,0
  Cała Polska
  240,0
 • 3,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 4,5% Kobiety
 • 2,7% Mężczyźni
 • Powiat
  3,5%
  Województwo
  6,6%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 791 PLN Wynagrodzenie brutto
 • pow. bieruńsko-lędziński
  3 791 PLN
  Województwo
  4 295 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 7 815 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 3 566 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -4 249 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,46 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 4,9% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 8,6% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 3,4% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 66,6% Przemysł i budownictwo
 • 32,8% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 80,5% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,8% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 17,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 10,7% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,7% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 15,0% Pozostałe
 • 38,9% Kobiety
  (pozostałe)
 • 5,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17 076 Pracujący ogółem
 • 5 077 Kobiety
 • 11 999 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 18,4% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 20,0% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 64,2% W wieku produkcyjnym
 • 59,7% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,9% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 16,6% W wieku poprodukcyjnym
 • 21,9% Kobiety
  (59+ lat)
 • 11,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 55,7 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. bieruńsko-lędziński
  55,7
  śląskie
  61,8
  Polska
  61,7
 • 25,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. bieruńsko-lędziński
  25,9
  Województwo
  34,5
  Cała Polska
  32,7
 • 86,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Powiat
  86,5
  Województwo
  126,9
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,2% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 64,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,5% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,8% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 35,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,5% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat bieruńsko-lędziński - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie bieruńsko-lędzińskim stwierdzono 1 309 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 22,17 przestępstw. Jest to wartość nieznacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie bieruńsko-lędzińskim wynosi 83,40% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 10,42 (wykrywalność 69%) oraz o charakterze gospodarczym - 9,62 (wykrywalność 95%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 5,72 (47%), drogowe - 1,39 (100%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,42 (92%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 309 Przestępstwa ogółem
 • 1 309
 • 615 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 615
 • 568 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 568
 • 82 Przestępstwa drogowe
 • 82
 • 25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 25
 • 338 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 338
 • 22,17 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • pow. bieruńsko-lędziński
  22,17
  Województwo
  23,18
  Cały kraj
  19,48
 • 10,42 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • pow. bieruńsko-lędziński
  10,42
  Województwo
  14,32
  Kraj
  12,76
 • 9,62 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat bieruńsko-lędziński
  9,62
  śląskie
  6,09
  Kraj
  3,91
 • 1,39 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  1,39
  woj. śląskie
  1,84
  Cały kraj
  1,91
 • 0,42 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat bieruńsko-lędziński
  0,42
  śląskie
  0,63
  Kraj
  0,47
 • 5,72 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  5,72
  woj. śląskie
  12,05
  Cała Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat bieruńsko-lędziński, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  83%
  Województwo
  71%
  Cały kraj
  67%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  70%
  Województwo
  58%
  Kraj
  55%
 • 95% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Powiat
  95%
  Województwo
  89%
  Cała Polska
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Tutaj
  100%
  śląskie
  99%
  Cała Polska
  99%
 • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • powiat bieruńsko-lędziński
  92%
  śląskie
  79%
  Cała Polska
  83%
 • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. bieruńsko-lędziński
  47%
  Województwo
  53%
  Polska
  46%

Powiat bieruńsko-lędziński - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 14 223 mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 6 931 kobiet oraz 7 292 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 14,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 1,8% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 20,8% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 30,8% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 15,9% podstawowym ukończonym. 0,8% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu bieruńsko-lędzińskiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie bieruńsko-lędzińskim największy odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,7%) oraz podstawowe ukończone (20,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (37,2%) oraz średnie zawodowe (24,3%).

  19,1% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (19,4% wśród dziewczynek i 18,8% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 857 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,09 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,0% ludności (26,7% wśród dziewczynek i 27,2% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 20 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 92,56.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,0% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 11,6% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 93,42.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,3% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 4 uczniów. 25 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 29,4% mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku potencjalnej nauki (29,3% kobiet i 29,4% mężczyzn).

 • 14,1% Wykształcenie wyższe
 • pow. bieruńsko-lędziński
  14,1%
  Województwo
  16,8%
  Polska
  17,9%
 • 16,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 12,1% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 13,9% W miastach
  (wyższe)
 • 14,7% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,8% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat bieruńsko-lędziński
  32,8%
  śląskie
  34,2%
  Cały kraj
  33,3%
 • 33,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 32,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 32,3% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 34,7% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 1,8% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  1,8%
  Województwo
  2,7%
  Cała Polska
  2,7%
 • 2,5% Kobiety
  (policealne)
 • 1,2% Mężczyźni
  (policealne)
 • 1,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Tutaj
  10,2%
  śląskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 13,2% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,1% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 10,9% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,9% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 20,8% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Tutaj
  20,8%
  śląskie
  20,2%
  Kraj
  18,1%
 • 17,4% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 24,3% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 19,6% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 24,9% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 30,8% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • pow. bieruńsko-lędziński
  30,8%
  woj. śląskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 24,7% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 37,2% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,6% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 28,1% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • Powiat
  5,5%
  śląskie
  4,9%
  Cała Polska
  5,2%
 • 4,9% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,1% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,3% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 15,9% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat bieruńsko-lędziński
  15,9%
  woj. śląskie
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 20,3% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 11,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 15,8% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 16,3% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 0,8% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Tutaj
  0,8%
  woj. śląskie
  0,9%
  Cały kraj
  1,4%
 • 0,8% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,8% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 857 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat bieruńsko-lędziński
  857,0
  śląskie
  879,0
  Kraj
  842,0
 • 1,09 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  1,09
  woj. śląskie
  0,99
  Kraj
  1,12
 •  
 • 132,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 132,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 3,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 92,56 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  92,56
  woj. śląskie
  92,73
  Cały kraj
  90,94
 • 92,15 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat bieruńsko-lędziński
  92,15
  Województwo
  91,78
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bieruńsko-lędziński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat bieruńsko-lędziński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Tutaj
  20,0
  Województwo
  19,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 20 Szkoły podstawowe ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 20
 • 20 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 20
 •  
 • 257,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 224,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 32,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 93,42 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  93,42
  śląskie
  99,44
  Cała Polska
  98,90
 • 90,96 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  90,96
  śląskie
  91,39
  Cała Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bieruńsko-lędziński) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat bieruńsko-lędziński) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  śląskie
  21,0
  Cała Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 •  
 • 138,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 112,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bieruńsko-lędzińskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 4 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  4,0
  Województwo
  2,0
  Cała Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 4 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 4
 • 27 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 27
 • 28 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 28
 • 31,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 24,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 0,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Powiat
  25,0
  Województwo
  24,0
  Polska
  23,0
 • 25 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 25
 • 25 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 25
 • 76,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 47,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 28,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie bieruńsko-lędzińskim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 19,1% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 19,4% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 18,8% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 27,0% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 26,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 27,2% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,0% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 11,6% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 29,4% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 29,3% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 29,4% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat bieruńsko-lędziński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat bieruńsko-lędziński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat bieruńsko-lędziński, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)