Drohiczyn w liczbach
(mapy, nieruchomości, GUS, szkoły, atrakcje, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele)

Drohiczyn - Podstawowe informacje

Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • Drohiczyn to miasto leżące w północno-wschodniej Polsce. Należy do województwa podlaskiego, powiatu siemiatyckiego. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Drohiczyn.
 • 2 030 Liczba mieszkańców
 • 15,7 km² Powierzchnia
 • 129,4 osób/km² Gęstość zaludnienia
 • XI wiek Data założenia
 • 1498 Uzyskanie praw miejskich
 • (+48) 85 Numer kierunkowy
 • BSI Tablice rejestracyjne
 • Wojciech Borzym Burmistrz miasta
Drohiczyn na mapie
Identyfikatory
 • 22.658652.4003 Współrzędne GPS
 • 2010024 TERYT (TERC)
 • 0922998 SIMC
Herb miasta Drohiczyn
Drohiczyn herb

Drohiczyn - Lista kodów pocztowych

Kod pocztowyAdres
17-312Poczta Drohiczyn, ul. Ciechanowiecka 2

Drohiczyn - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa urzędów w Drohiczynie)

Kliknij przycisk
przy danym urzędzie żeby zobaczyć go na mapie.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Urząd Miejski w Drohiczynie
(85) 656-52-60
(85) 655-70-80
ul. Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
ZUS Inspektorat w Siemiatyczach (podlega pod: ZUS Oddział w Białymstoku)
801 400 987, (22) 560 16 00

Godziny urzędowania:Pn: 7.30-15.30, Wt: 7.30-15.30, Śr: 7.30-15.30, Cz: 7.30-15.30, Pt: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania:Pn: 8.00-17.00, Wt: 8.00-15.00, Śr: 8.00-15.00, Cz: 8.00-15.00, Pt: 8.00-15.00
ul. Ogrodowa 5
17-300 Siemiatycze

Drohiczyn - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Drohiczyn jest bardzo małym miastem z liczbą mieszkańców wynoszącą 2 030, z czego 52,1% stanowią kobiety, a 47,9% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 3,5%. Średni wiek mieszkańców wynosi 43,9 lat i jest większy od średniego wieku mieszkańców województwa podlaskiego oraz większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu zawarli w 2016 roku 7 małżeństw, co odpowiada 3,4 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  29,3% mieszkańców Drohiczyna jest stanu wolnego, 53,7% żyje w małżeństwie, 3,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,5% to wdowy/wdowcy.

  Drohiczyn ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -14. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -6,8 na 1000 mieszkańców Drohiczyna. W 2016 roku urodziło się 8 dzieci, w tym 37,5% dziewczynek i 62,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 413 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,59 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 43,3% zgonów w Drohiczynie spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 23,4% zgonów w Drohiczynie były nowotwory, a 6,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Drohiczyna przypada 10.71 zgonów. Jest to nieznacznie więcej od wartości średniej dla województwa podlaskiego oraz więcej od wartości średniej dla kraju.

  W 2016 roku zarejestrowano 8 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 23 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Drohiczyna -15. W tym samym roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 2.

  63,7% mieszkańców Drohiczyna jest w wieku produkcyjnym, 13,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 2 030 Liczba mieszkańców
 • 1 058 Kobiety
 • 972 Mężczyźni
 • 52,1%
  47,9%
 • 109 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 109 kobiet)
 • 92 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 92 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w Drohiczynie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w Drohiczynie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w Drohiczynie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 43,9 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,9 lat
  Podlaskie
  41,4 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 46,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 41,4 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - Drohiczyn, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców Drohiczyna
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Stan cywilny - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 29,3% Kawalerowie/Panny
 • Drohiczyn
  29,5%
  Podlaskie
  29,5%
  Kraj
  28,8%
 • 22,1% Kobiety
  (Panny)
 • 37,2% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 53,7% Żonaci/Zamężne
 • Miasto
  53,8%
  Podlaskie
  54,9%
  Kraj
  55,8%
 • 52,8% Kobiety
  (Zamężne)
 • 54,8% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,5% Wdowcy/Wdowy
 • Miasto
  12,4%
  woj. podlaskie
  9,8%
  Kraj
  9,6%
 • 20,3% Kobiety
  (Wdowy)
 • 3,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,8% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Tutaj
  3,8%
  woj. podlaskie
  4,6%
  Cały kraj
  5,0%
 • 4,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 3,5% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,5% Nieustalone
 • Drohiczyn
  0,6%
  Podlaskie
  1,2%
  Cała Polska
  0,8%
 • 0,5% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,6% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w Drohiczynie w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 3,4 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  3,4
  Podlaskie
  5,3
  Polska
  5,0
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Miasto
  1,1
  woj. podlaskie
  1,5
  Polska
  1,7
 • 7 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w Drohiczynie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -14 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -8 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -6 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -6,8 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • Miasto
  -6,8
  Województwo
  -0,8
  Cała Polska
  -0,2
 • Wykres - Przyrost naturalny w Drohiczynie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w Drohiczynie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w Drohiczynie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w Drohiczynie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 Urodzenia żywe
 • 3 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 5 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 37,5%
  62,5%
 • 3,9 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  3,9
  woj. podlaskie
  9,6
  Polska
  10,0
 • 34,8 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  34,8
  woj. podlaskie
  40,3
  Cały kraj
  41,7
 • 7.67 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 7.67
 • 39.77 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 39.77
 • 86 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 86
 • 73.61 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 73.61
 • 24.1 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 24.1
 • 5.33 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 5.33
 • 3 413 g Średnia waga noworodków (Dane powiatowe)
 • 3 339 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 488 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • Tutaj
  3 413 g
  woj. podlaskie
  3 446 g
  Kraj
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków (Dane powiatowe)
 • 4 Waga 4500g - 4999g
 • 4
 • 41 Waga 4000g - 4499g
 • 41
 • 119 Waga 3500g - 3999g
 • 119
 • 134 Waga 3000g - 3499g
 • 134
 • 39 Waga 2500g - 2999g
 • 39
 • 19 Waga 2000g - 2499g
 • 19
 • 2 Waga 1500g - 1999g
 • 2
 • 2 Waga 1000g - 1499g
 • 2
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,18 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Tutaj
  1,18
  Województwo
  1,30
  Cała Polska
  1,36
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Drohiczyn
  0,60
  Podlaskie
  0,63
  Cała Polska
  0,66
 • 0,59 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • Drohiczyn
  0,59
  Województwo
  0,93
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w Drohiczynie w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 22 Zgony
 • 11 Kobiety
  (Zgony)
 • 11 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,0%
  50,0%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 10,7 Zgony na 1000 ludności
 • Tutaj
  10,7
  Województwo
  10,3
  Cały kraj
  10,1
 • 170,4 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  170,4
  Podlaskie
  107,9
  Cała Polska
  101,5
 • 2,8 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Miasto
  2,8
  Podlaskie
  3,3
  Cały kraj
  4,0
 • 3,4 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • Drohiczyn
  3,4
  Podlaskie
  3,0
  Cały kraj
  3,2
 • 1,5 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  1,5
  Kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie siemiatyckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 51,4% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Miasto
  51,4%
  woj. podlaskie
  43,7%
  Polska
  45,7%
 • 20,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • Miasto
  20,6%
  Podlaskie
  25,1%
  Polska
  26,7%
 • 7,3% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Tutaj
  7,3%
  Województwo
  6,6%
  Polska
  6,1%
 • 11,3 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Podlaskie
  11,3
  Cały kraj
  5,9
 • 71,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. podlaskie
  71,1
  Cała Polska
  74,3
 • 278,8 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • Tutaj
  278,8
  Podlaskie
  259,5
  Cała Polska
  274,3
 • 255,5 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • woj. podlaskie
  255,5
  Kraj
  261,6
 • 696,0 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 642,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 751,3 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Tutaj
  696,0
  Województwo
  451,4
  Cały kraj
  469,0
 • 101,5 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 38,6 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 160,6 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • Miasto
  101,5
  Województwo
  51,1
  Cała Polska
  87,7
 • 17,0 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • Miasto
  17,0
  Podlaskie
  27,5
  Kraj
  31,8
 • 4,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • Drohiczyn
  4,3
  Województwo
  6,9
  Polska
  8,0
 • 0,4% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • Miasto
  0,4%
  Województwo
  0,7%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 8 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 4 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 4 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 2 Zameldowania z zagranicy
 • 2 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 23 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 8 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 15 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • -13 Saldo migracji
 • -2 Kobiety
  (saldo migracji)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -4 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -11 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 2 Saldo migracji zagranicznych
 • 2 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w Drohiczynie w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 9,9% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 9,0% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 10,8% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 71,0% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 68,2% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 74,1% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 19,1% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 22,8% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,1% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - Drohiczyn, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Drohiczynie oddano do użytku 3 mieszkania. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 1,48 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 100,0% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,0% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Drohiczynie to 5,67 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w Drohiczynie to 174,00 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podlaskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 3 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 1,48 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  1,48
  woj. podlaskie
  3,96
  Kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 3 Użytek własny
 • 0 Sprzedaż lub wynajem
 • 100,0%
  0,0%
 • 17 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,67 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  5,67
  Województwo
  4,28
  Kraj
  3,96
 • 8,37 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  8,37
  Podlaskie
  16,96
  Cała Polska
  16,85
 • 522 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 174,0 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • Drohiczyn
  174,0 m2
  Podlaskie
  103,5 m2
  Polska
  94,5 m2
 • 0,26 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Miasto
  0,26 m2
  Województwo
  0,41 m2
  Cały kraj
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W Drohiczynie na 1000 mieszkańców pracuje 110 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 70,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 29,1% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w Drohiczynie wynosiło w 2016 roku 24,2% (23,8% wśród kobiet i 24,6% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa podlaskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drohiczynie wynosi 3 345,77 PLN, co odpowiada 78.00% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Drohiczyna 55 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 10 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -45.

  59,3% aktywnych zawodowo mieszkańców Drohiczyna pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 13,2% w przemyśle i budownictwie, a 9,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,0% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 110 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • Miasto
  110,0
  Województwo
  186,0
  Cały kraj
  240,0
 • 24,2% Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie. Dane o bezrobociu na poziomie miast są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz porównanie stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.
 • 23,8% Kobiety
 • 24,6% Mężczyźni
 • Miasto
  24,2%
  Podlaskie
  10,4%
  Cała Polska
  8,3%
 • Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w Drohiczynie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w Drohiczynie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w Drohiczynie w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 346 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Tutaj
  3 346 PLN
  woj. podlaskie
  3 767 PLN
  Cała Polska
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w Drohiczynie w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 55 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza miasto zamieszkania)
 • 10 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innego miasta)
 • -45 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,18 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  (Dane powiatowe)
 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 59,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 51,8% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 66,2% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 13,2% Przemysł i budownictwo
 • 9,6% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 16,6% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,6% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 10,7% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 8,5% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 1,0% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,7% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,3% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,0% Pozostałe
 • 26,3% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,4% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Drohiczynie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 223 Pracujący ogółem
 • 158 Kobiety
 • 65 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w Drohiczynie w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13,2% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 14,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 63,7% W wieku produkcyjnym
 • 57,5% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 70,6% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 23,1% W wieku poprodukcyjnym
 • 30,3% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,1% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - Drohiczyn, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 56,9 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  56,9
  Podlaskie
  59,4
  Cały kraj
  61,7
 • 36,2 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Tutaj
  36,2
  Podlaskie
  31,7
  Polska
  32,7
 • 174,6 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Drohiczyn
  174,6
  woj. podlaskie
  114,7
  Cały kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 58,0% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 58,2% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 57,7% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 42,0% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 41,8% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 42,3% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Drohiczyn - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w Drohiczynie stwierdzono szacunkowo 24 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 11,83 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa podlaskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w Drohiczynie wynosi 80,80% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa podlaskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców Drohiczyna najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 6,44 (wykrywalność 74%) oraz przeciwko mieniu - 3,73 (wykrywalność 53%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,97 (99%), o charakterze gospodarczym - 1,59 (69%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,52 (83%).
 • Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Główny Urząd Statystyczny udostępnia statystyki przestępstw jedynie dla powiatów, dlatego prezentowane dane są wartościami szacunkowymi bazującymi na ilości mieszkańców powiatu oraz mieszkańców Drohiczyna.
 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 24 Przestępstwa ogółem (oszacowanie)
 • 24
 • 13 Przestępstwa o charakterze kryminalnym (oszacowanie)
 • 13
 • 3 Przestępstwa o charakterze gospodarczym (oszacowanie)
 • 3
 • 6 Przestępstwa drogowe (oszacowanie)
 • 6
 • 1 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (oszacowanie)
 • 1
 • 8 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszacowanie)
 • 8
 • 11,83 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  11,83
  Podlaskie
  14,36
  Cały kraj
  19,48
 • 6,44 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  6,44
  Podlaskie
  9,21
  Kraj
  12,76
 • 1,59 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  1,59
  Województwo
  2,40
  Cały kraj
  3,91
 • 2,97 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  2,97
  Podlaskie
  2,05
  Cały kraj
  1,91
 • 0,52 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • Drohiczyn
  0,52
  Podlaskie
  0,56
  Polska
  0,47
 • 3,73 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Miasto
  3,73
  Podlaskie
  6,54
  Polska
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 81% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • Tutaj
  81%
  Województwo
  70%
  Cała Polska
  67%
 • 74% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Drohiczyn
  74%
  Podlaskie
  60%
  Cała Polska
  55%
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • Miasto
  70%
  woj. podlaskie
  77%
  Cały kraj
  83%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Drohiczyn
  99%
  Podlaskie
  99%
  Kraj
  99%
 • 83% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • Drohiczyn
  83%
  Województwo
  83%
  Cała Polska
  83%
 • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • Miasto
  54%
  Województwo
  45%
  Kraj
  46%

Drohiczyn - Finanse publiczne(dochody i wydatki budżetu, dochody/wydatki na jednego mieszkańca, wydatki i dochody z podziałem na katergorie, finansowanie i współfinansowanie projektów unijnych)

 • Finanse publiczne w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Suma wydatków z budżetu Drohiczyna wyniosła w 2015 roku 24,3 mln złotych, co daje 3,7 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost wydatków o 4.2% w porównaniu do roku 2014. Największa część budżetu Drohiczyna - 25.7% została przeznaczona na Dział 801 - Oświata i wychowanie. Dużą część wydatków z budżetu przeznaczona została na Dział 720 - Informatyka (20.8%) oraz na Dział 852 - Pomoc społeczna (13.4%). Wydatki inwestycyjne stanowiły 7,0 mln złotych, czyli 28,6% wydatków ogółem.

  Suma dochodów do budżetu Drohiczyna wyniosła w 2015 roku 25,0 mln złotych, co daje 3,8 tys złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oznacza to wzrost dochodów o 6.8% w porównaniu do roku 2014. Największa część dochodów wygenerował Dział 758 - Różne rozliczenia (31.6%). Duża część wpływów pochodzi z Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek (26.5%) oraz z Dział 720 - Informatyka (14.9%). W budżecie Drohiczyna wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 257 złotych na mieszkańca (6,8%), natomiast dochód z tytułu podatków dochodowych od osób prawnych wynosił 1,5 złotych na mieszkańca (0,0%). Inne dochody podatkowe, ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 18,4%.
 • Wydatki budżetu w Drohiczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Wydatki budżetu według działów - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wydatki budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,8 mln

  2,2 tys(100%)

  17,1 mln

  2,6 tys(100%)

  20,8 mln

  3,0 tys(100%)

  29,2 mln

  4,3 tys(100%)

  25,6 mln

  3,8 tys(100%)

  24,6 mln

  3,7 tys(100%)

  23,6 mln

  3,5 tys(100%)

  24,3 mln

  3,7 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  5,4 mln

  2,6 tys(36.5%)

  6,0 mln

  3,0 tys(35.2%)

  6,6 mln

  3,3 tys(32%)

  6,9 mln

  3,2 tys(23.7%)

  7,1 mln

  3,4 tys(27.8%)

  7,4 mln

  3,5 tys(30%)

  6,6 mln

  3,1 tys(28.1%)

  6,3 mln

  3,0 tys(25.7%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  31,4 tys

  15,5(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  1,9 tys

  0,9(0%)

  26,4 tys

  12,5(0.1%)

  5,1 mln

  2,5 tys(20.8%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,7 mln

  1,3 tys(18.1%)

  2,7 mln

  1,3 tys(16.1%)

  2,9 mln

  1,4 tys(14.1%)

  2,8 mln

  1,3 tys(9.7%)

  2,9 mln

  1,3 tys(11.1%)

  3,2 mln

  1,5 tys(13.2%)

  3,1 mln

  1,5 tys(13.3%)

  3,3 mln

  1,6 tys(13.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  1,5 mln

  722(10%)

  1,6 mln

  778(9.3%)

  1,5 mln

  759(7.4%)

  1,6 mln

  754(5.5%)

  1,7 mln

  804(6.7%)

  2,2 mln

  1,0 tys(8.8%)

  2,8 mln

  1,3 tys(12%)

  2,0 mln

  975(8.3%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  2,5 mln

  1,2 tys(16.9%)

  3,3 mln

  1,6 tys(19.4%)

  2,7 mln

  1,3 tys(13%)

  4,6 mln

  2,1 tys(15.6%)

  3,0 mln

  1,4 tys(11.6%)

  3,1 mln

  1,5 tys(12.7%)

  2,1 mln

  970(8.7%)

  1,9 mln

  909(7.7%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  606,4 tys

  295(4.1%)

  1,2 mln

  574(6.8%)

  3,9 mln

  1,9 tys(18.6%)

  4,3 mln

  2,0 tys(14.6%)

  5,0 mln

  2,4 tys(19.7%)

  4,8 mln

  2,2 tys(19.4%)

  897,8 tys

  424(3.8%)

  1,2 mln

  571(4.8%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  248,8 tys

  121(1.7%)

  230,8 tys

  113(1.4%)

  184,5 tys

  90,8(0.9%)

  387,1 tys

  181(1.3%)

  253,9 tys

  120(1%)

  340,3 tys

  160(1.4%)

  1,1 mln

  535(4.8%)

  1,1 mln

  547(4.6%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  413,3 tys

  201(2.8%)

  443,9 tys

  218(2.6%)

  658,4 tys

  324(3.2%)

  590,7 tys

  277(2%)

  1,5 mln

  726(6%)

  816,4 tys

  384(3.3%)

  1,4 mln

  658(5.9%)

  988,0 tys

  478(4.1%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  548,4 tys

  267(3.7%)

  704,9 tys

  346(4.1%)

  729,2 tys

  359(3.5%)

  1,3 mln

  587(4.3%)

  757,7 tys

  357(3%)

  876,2 tys

  412(3.6%)

  887,1 tys

  419(3.8%)

  968,9 tys

  469(4%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  226,1 tys

  110(1.5%)

  256,4 tys

  126(1.5%)

  263,2 tys

  130(1.3%)

  2,1 mln

  977(7.1%)

  296,3 tys

  140(1.2%)

  305,8 tys

  144(1.2%)

  345,4 tys

  163(1.5%)

  469,3 tys

  227(1.9%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  46,5 tys

  22,6(0.3%)

  69,7 tys

  34,2(0.4%)

  362,2 tys

  178(1.7%)

  613,5 tys

  287(2.1%)

  1,1 mln

  515(4.3%)

  661,2 tys

  311(2.7%)

  688,7 tys

  325(2.9%)

  371,3 tys

  180(1.5%)

  Obsługa długu publicznego

  [Dział 757]

  63,0 tys

  30,7(0.4%)

  104,5 tys

  51,3(0.6%)

  135,9 tys

  66,9(0.7%)

  293,9 tys

  138(1%)

  491,5 tys

  232(1.9%)

  472,6 tys

  222(1.9%)

  368,4 tys

  174(1.6%)

  293,3 tys

  142(1.2%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  301,4 tys

  147(2%)

  223,9 tys

  110(1.3%)

  248,0 tys

  122(1.2%)

  341,9 tys

  160(1.2%)

  311,0 tys

  147(1.2%)

  317,4 tys

  149(1.3%)

  340,1 tys

  161(1.4%)

  229,4 tys

  111(0.9%)

  Ochrona zdrowia

  [Dział 851]

  60,4 tys

  29,4(0.4%)

  68,9 tys

  33,8(0.4%)

  68,5 tys

  33,7(0.3%)

  81,3 tys

  38,1(0.3%)

  71,1 tys

  33,5(0.3%)

  67,4 tys

  31,7(0.3%)

  104,0 tys

  49,1(0.4%)

  105,1 tys

  50,9(0.4%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,5(0%)

  13,8 tys

  6,8(0.1%)

  38,3 tys

  18,8(0.2%)

  19,3 tys

  9,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  46,5 tys

  21,9(0.2%)

  53,0 tys

  25,7(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  4,9 tys

  2,4(0%)

  13,1 tys

  6,4(0.1%)

  254,5 tys

  125(1.2%)

  3,1 mln

  1,5 tys(10.6%)

  437,7 tys

  206(1.7%)

  28,1 tys

  13,2(0.1%)

  77,2 tys

  36,4(0.3%)

  34,7 tys

  16,8(0.1%)

  Działalność usługowa

  [Dział 710]

  147,9 tys

  72,0(1%)

  34,1 tys

  16,7(0.2%)

  48,7 tys

  24,0(0.2%)

  33,9 tys

  15,9(0.1%)

  15,9 tys

  7,5(0.1%)

  28,5 tys

  13,4(0.1%)

  147,9 tys

  69,8(0.6%)

  17,5 tys

  8,5(0.1%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  13,2 tys

  6,4(0.1%)

  36,4 tys

  17,9(0.2%)

  36,7 tys

  18,1(0.2%)

  29,5 tys

  13,8(0.1%)

  581,7 tys

  274(2.3%)

  13,1 tys

  6,2(0.1%)

  28,1 tys

  13,3(0.1%)

  13,8 tys

  6,7(0.1%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  65,7 tys

  31,0(0.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  2,5 mln

  1,2 tys(10.5%)

  3,3 tys

  1,6(0%)

  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  145,7 tys

  68,3(0.5%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  Wydatki związane z poborem dochodów

  [Dział 756]

  64,6 tys

  31,5(0.4%)

  51,5 tys

  25,3(0.3%)

  44,5 tys

  21,9(0.2%)

  51,7 tys

  24,2(0.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek wydatków z budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat
 • Dochody budżetu w Drohiczynie według działów klasyfikacji budżetowej
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej. Obszar każdego prostokąta jest proporcjonalny do procentowego udziału odpowiadającego mu działu do całości budżetu. Działy z udziałem nie przekraczającym 1% zostały pominięte w celu zwiększenia czytelności wykresu (dane o nich są dostępne w tabeli niżej). Bardziej szczegółowe dane pojawią się po najechaniu myszką na wykres.
 • Wykres - Dochody budżetu według działów - Drohiczyn, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dochody budżetu Drohiczyna według działów klasyfikacji budżetowej w latach 2008 - 2015
 • Ogółem (zł)
  Na jednego mieszkańca (zł)
  (% udział w całości budżetu)
  14,8 mln

  2,2 tys(100%)

  16,5 mln

  2,5 tys(100%)

  17,6 mln

  2,6 tys(100%)

  27,6 mln

  4,0 tys(100%)

  23,3 mln

  3,5 tys(100%)

  23,8 mln

  3,6 tys(100%)

  23,6 mln

  3,5 tys(100%)

  25,0 mln

  3,8 tys(100%)

  Dział klasyfikacji budżetowej20082009201020112012201320142015
  Różne rozliczenia

  [Dział 758]

  7,3 mln

  3,6 tys(49.4%)

  8,2 mln

  4,0 tys(49.8%)

  8,4 mln

  4,1 tys(47.7%)

  8,2 mln

  3,8 tys(29.8%)

  8,1 mln

  3,8 tys(34.7%)

  8,5 mln

  4,0 tys(35.7%)

  7,3 mln

  3,4 tys(30.8%)

  7,9 mln

  3,8 tys(31.6%)

  Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek

  [Dział 756]

  3,7 mln

  1,8 tys(24.9%)

  3,2 mln

  1,6 tys(19.6%)

  4,0 mln

  2,0 tys(22.6%)

  4,2 mln

  2,0 tys(15.4%)

  4,8 mln

  2,3 tys(20.7%)

  5,5 mln

  2,6 tys(23.2%)

  6,7 mln

  3,1 tys(28.2%)

  6,6 mln

  3,2 tys(26.5%)

  Informatyka

  [Dział 720]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  18,3 tys

  8,6(0.1%)

  3,7 mln

  1,8 tys(14.9%)

  Pomoc społeczna

  [Dział 852]

  2,3 mln

  1,1 tys(15.7%)

  2,3 mln

  1,1 tys(14.2%)

  2,5 mln

  1,2 tys(14.3%)

  2,4 mln

  1,1 tys(8.6%)

  2,4 mln

  1,1 tys(10.2%)

  2,7 mln

  1,3 tys(11.5%)

  2,6 mln

  1,2 tys(10.9%)

  2,7 mln

  1,3 tys(10.7%)

  Rolnictwo i łowiectwo

  [Dział 010]

  514,0 tys

  250(3.5%)

  973,9 tys

  478(5.9%)

  604,4 tys

  298(3.4%)

  1,3 mln

  603(4.7%)

  698,8 tys

  329(3%)

  784,1 tys

  369(3.3%)

  805,3 tys

  380(3.4%)

  865,0 tys

  419(3.5%)

  Transport i łączność

  [Dział 600]

  4,1 tys

  2,0(0%)

  912,6 tys

  448(5.5%)

  742,5 tys

  366(4.2%)

  1,7 mln

  807(6.2%)

  817,0 tys

  385(3.5%)

  1,3 mln

  617(5.5%)

  904,4 tys

  427(3.8%)

  862,2 tys

  418(3.5%)

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  [Dział 900]

  103,4 tys

  50,4(0.7%)

  117,6 tys

  57,7(0.7%)

  36,6 tys

  18,0(0.2%)

  4,4 mln

  2,1 tys(16.1%)

  3,5 mln

  1,6 tys(14.9%)

  2,9 mln

  1,3 tys(12%)

  415,5 tys

  196(1.8%)

  616,2 tys

  298(2.5%)

  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  [Dział 853]

  46,5 tys

  22,6(0.3%)

  156,0 tys

  76,6(0.9%)

  361,8 tys

  178(2.1%)

  613,5 tys

  287(2.2%)

  1,1 mln

  514(4.7%)

  680,2 tys

  320(2.9%)

  1,0 mln

  480(4.3%)

  358,8 tys

  174(1.4%)

  Administracja publiczna

  [Dział 750]

  78,6 tys

  38,3(0.5%)

  138,0 tys

  67,7(0.8%)

  115,5 tys

  56,8(0.7%)

  108,3 tys

  50,7(0.4%)

  139,3 tys

  65,7(0.6%)

  678,1 tys

  319(2.9%)

  880,6 tys

  416(3.7%)

  302,4 tys

  146(1.2%)

  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  [Dział 921]

  25,0 tys

  12,2(0.2%)

  25,0 tys

  12,3(0.2%)

  50,0 tys

  24,6(0.3%)

  4,4 tys

  2,1(0%)

  434,1 tys

  205(1.9%)

  25,0 tys

  11,8(0.1%)

  25,0 tys

  11,8(0.1%)

  300,7 tys

  146(1.2%)

  Gospodarka mieszkaniowa

  [Dział 700]

  118,8 tys

  57,9(0.8%)

  84,8 tys

  41,6(0.5%)

  265,1 tys

  131(1.5%)

  156,0 tys

  73,1(0.6%)

  207,9 tys

  98,0(0.9%)

  208,5 tys

  98,1(0.9%)

  201,2 tys

  95,0(0.9%)

  264,9 tys

  128(1.1%)

  Oświata i wychowanie

  [Dział 801]

  333,7 tys

  163(2.3%)

  107,9 tys

  52,9(0.7%)

  341,2 tys

  168(1.9%)

  170,2 tys

  79,7(0.6%)

  200,4 tys

  94,5(0.9%)

  257,6 tys

  121(1.1%)

  290,9 tys

  137(1.2%)

  260,5 tys

  126(1%)

  Edukacyjna opieka wychowawcza

  [Dział 854]

  237,9 tys

  116(1.6%)

  133,6 tys

  65,6(0.8%)

  147,5 tys

  72,6(0.8%)

  154,7 tys

  72,5(0.6%)

  153,3 tys

  72,3(0.7%)

  168,9 tys

  79,5(0.7%)

  187,0 tys

  88,3(0.8%)

  137,0 tys

  66,4(0.5%)

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

  [Dział 751]

  1,0 tys

  0,5(0%)

  13,8 tys

  6,8(0.1%)

  38,3 tys

  18,8(0.2%)

  19,3 tys

  9,1(0.1%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  1,2 tys

  0,6(0%)

  46,5 tys

  21,9(0.2%)

  53,0 tys

  25,7(0.2%)

  Turystyka

  [Dział 630]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  5,3 tys

  2,6(0%)

  2,6 mln

  1,2 tys(9.5%)

  507,9 tys

  239(2.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  33,3 tys

  16,1(0.1%)

  Leśnictwo

  [Dział 020]

  5,7 tys

  2,8(0%)

  5,5 tys

  2,7(0%)

  3,3 tys

  1,6(0%)

  3,7 tys

  1,7(0%)

  7,1 tys

  3,4(0%)

  7,6 tys

  3,6(0%)

  5,8 tys

  2,7(0%)

  5,5 tys

  2,7(0%)

  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

  [Dział 400]

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  42,3 tys

  19,9(0.2%)

  2,3 mln

  1,1 tys(9.9%)

  2,8 tys

  1,4(0%)

  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  [Dział 754]

  0,0

  0,0(0%)

  32,0 tys

  15,7(0.2%)

  4,3 tys

  2,1(0%)

  1,4 mln

  672(5.2%)

  0,0

  0,0(0%)

  4,5 tys

  2,1(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  37,5

  0,0(0%)

  Kultura fizyczna i sport

  [Dział 926]

  0,0

  0,0(0%)

  11,1 tys

  5,4(0.1%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  311,7 tys

  147(1.3%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  0,0

  0,0(0%)

  - wzrost dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  - spadek dochodów do budżetu w stosunku do poprzedzającego roku
  XXX - największa wartość w danym dziale na przestrzeni lat
  YYY - najmniejsza wartość w danym dziale na przestrzeni lat

Drohiczyn - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 429 mieszkańców Drohiczyna jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 203 kobiet oraz 226 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 10,5% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,2% wykształcenie policealne, 9,7% średnie ogólnokształcące, a 16,1% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,6% mieszkańców Drohiczyna, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 32,8% podstawowym ukończonym. 5,3% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do całego województwa podlaskiego mieszkańcy Drohiczyna mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Drohiczynie największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (32,5%) oraz średnie zawodowe (16,3%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie podstawowe ukończone (33,1%) oraz zasadnicze zawodowe (23,1%).

  11,4% mieszkańców Drohiczyna w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (12,8% wśród dziewczynek i 10,2% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 4 057 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 0,00 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 22,1% ludności (20,2% wśród dziewczynek i 23,9% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 674,29.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 13,1% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (13,8% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 28 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 534,92.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 21,4% mieszkańców (23,2% wśród dziewczyn i 19,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 23 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 31,9% mieszkańców Drohiczyna w wieku potencjalnej nauki (30,0% kobiet i 33,6% mężczyzn).

 • 10,5% Wykształcenie wyższe
 • Miasto
  10,5%
  Podlaskie
  17,5%
  Kraj
  17,9%
 • 12,1% Kobiety
  (wyższe)
 • 8,8% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 28,0% Wykształcenie średnie i policealne
 • Tutaj
  28,0%
  Województwo
  32,9%
  Kraj
  33,3%
 • 31,2% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 24,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 2,2% Wykształcenie policealne
 • Tutaj
  2,2%
  woj. podlaskie
  3,1%
  Cała Polska
  2,7%
 • 3,4% Kobiety
  (policealne)
 • 1,0% Mężczyźni
  (policealne)
 • 9,7% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • Drohiczyn
  9,7%
  Podlaskie
  12,0%
  Cały kraj
  12,4%
 • 11,5% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,7% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,1% Wykształcenie średnie zawodowe
 • Drohiczyn
  16,1%
  woj. podlaskie
  17,8%
  Cały kraj
  18,1%
 • 16,3% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 15,9% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 17,6% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Tutaj
  17,6%
  woj. podlaskie
  17,5%
  Cały kraj
  22,9%
 • 12,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 23,1% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,9% Wykształcenie gimnazjalne
 • Drohiczyn
  5,9%
  Podlaskie
  5,9%
  Kraj
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,7% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 32,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • Tutaj
  32,8%
  woj. podlaskie
  23,3%
  Cały kraj
  19,3%
 • 32,5% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 33,1% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 5,3% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • Drohiczyn
  5,3%
  woj. podlaskie
  3,0%
  Kraj
  1,4%
 • 6,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 3,7% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 4057 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • Miasto
  4 057,0
  Podlaskie
  813,0
  Polska
  842,0
 • 0,00 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • Tutaj
  0,00
  Województwo
  1,27
  Polska
  1,12
 •  
 • 7,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 7,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 674,29 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Miasto
  674,29
  woj. podlaskie
  89,16
  Cały kraj
  90,94
 • 664,76 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Drohiczyn
  664,76
  Województwo
  88,48
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drohiczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (Drohiczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • Miasto
  22,0
  Województwo
  18,0
  Kraj
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 22 Szkoły podstawowe ogółem
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 22
 • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 •  
 • 34,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 27,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,5 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół podstawowych w Drohiczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drohiczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Szkoła Podstawowa w Drohiczynie (im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)
  Publiczna
  85 655-70-25
  85 655-70-25
  ul. Warszawska 51
  17-312 Drohiczyn
  12271-
 • Szkoły gimnazjalne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 534,92 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Drohiczyn
  534,92
  Województwo
  95,30
  Kraj
  98,90
 • 503,17 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • Tutaj
  503,17
  Podlaskie
  90,32
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Drohiczyn) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (Drohiczyn) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Tutaj
  28,0
  Podlaskie
  22,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 28 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 28
 • 28 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 28
 • 28 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 28
 •  
 • 16,6 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 11,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół gimnazjalnych w Drohiczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drohiczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Gimnazjum w Drohiczynie (im. Jana Pawła II)
  Publiczne
  85 655-70-25
  85 655-70-25
  ul. Warszawska 51
  17-312 Drohiczyn
  7192-
 • Szkoły ponadgimnazjalne w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Drohiczynie w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 23 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Miasto
  23,0
  woj. podlaskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 23 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 23
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 15,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 11,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,1 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • Miasto
  22,0
  woj. podlaskie
  22,0
  Cały kraj
  23,0
 • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 22
 • 22 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 22
 • 21,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 14,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 6,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 •  
 • Lista szkół ponadgimnazjalnych w Drohiczynie

  (wyszukiwarka, podstawowe informacje, dane kontaktowe, adresy, mapa)
 •   Kliknij przycisk
  przy danej szkole żeby zobaczyć ją na mapie. Zwróć uwagę, że poniższy spis szkół można sortować klikając w nagłówki kolumn. Skorzystaj z wyszukiwarki szkół w Drohiczynie aby wyświetlić jedynie placówki spełniające podane kryteria.
 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
 • NazwaAdresOddziałyUczniowieNauczyciele
  Liceum Ogólnokształcące w Drohiczynie (Józef Ignacy Kraszewski)
  Publiczne
  85 655-70-25
  85 655-70-25
  ul. Warszawska 51
  17-312 Drohiczyn
  6115-
 • Edukacyjne grupy wieku w Drohiczynie
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  (Dane powiatowe)
 • 11,4% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 12,8% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 10,2% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 22,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 20,2% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,9% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 13,1% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 13,8% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 21,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 23,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 19,9% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 31,9% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 30,0% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 33,6% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - Drohiczyn, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - Drohiczyn, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - Drohiczyn, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Drohiczyn - Zabytki i atrakcje(atrakcje, noclegi, mapa zabytków, rejestr zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyszukiwarka zabytków, zabytki archeologiczne, zabytki nieruchome, formy ochrony przyrody)

 • Noclegi w Drohiczynie

 • Skorzystaj z wyszukiwarki naszego partnera aby znaleźć nocleg w Drohiczynie w najkorzystniejszej cenie. Bogata baza obiektów poczynając od domków letniskowych, apartamentów i hosteli, a na luksusowych hotelach kończąc. Poniżej najatrakcyjniejsze aktualne promocje na nocleg.
 • Zabytki w Drohiczynie
  (Źródło: NID, 15.XII.2017)

 • Według danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) z dnia 15.12.2017 na obszarze Drohiczyna znajduje się 22 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Poniżej znajduje się pełna lista zabytków wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka zabytków jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na zabytki prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie zabytków. Dla większości zabytków prezentowanych na mapie dostępna jest opcja wirtualnego spaceru (w oparciu o technologię Google Street View), gorąco zachęcamy do wypróbowania tej funkcjonalności.
 • Pokaż/ukryj zabytki w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa zabytków w Drohiczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Grodzisko Drohiczyn, st.2 ze średniowieczadnia 1966-10-20, wykaz dokumentów: 214/32A z 1966-10-20; C-26 z 2004-02-10
  • Osada Drohiczyn, st.1 ze średniowieczadnia 1970-11-30, wykaz dokumentów: 134/A z 1970-11-30; C-25 z 2004-02-06
  • Grób kurhan Drohiczyn, st.17 ze średniowieczadnia 1978-12-27, wykaz dokumentów: 236/A z 1978-12-27
  • Osada Drohiczyn, st.3 ze średniowieczadnia 1995-09-26, wykaz dokumentów: 274/A z 1995-09-26; C-27 z 2004-02-10
  • Miasto z 1061 r.dnia 1957-01-07, wykaz dokumentów: 79 z 1957-01-07
  • Inny budynek mieszkalny z 1. poł. XIX w. (ul. Plac Tadeusza Kościuszki 23)dnia 1966-10-14, wykaz dokumentów: 278 z 1966-10-14; brak numeru z 2016-12-22
  • Dzwonnica z 1778 r. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 268 z 1966-11-10
  • Kościół z XVIII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 268 z 1966-11-10; 270 z 1966-11-10
  • Klasztor z 2. poł. XVII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: 269 z 1966-11-10
  • Zespół - klasztor z 1613 - 1617 (ul. Benedyktyńska 6)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: Kl-III-1/272/66 z 1966-11-10; A-40 z 2003-08-28; A-425 z 2012-06-06
  • Kościół z 1744 r. (ul. Benedyktyńska 6)dnia 1966-11-10, wykaz dokumentów: Kl-III-1/272/66 z 1966-11-10; A-425 z 2012-06-06
  • Klasztor z XVII w.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: 273 z 1966-11-11
  • Klasztor z 1661 - 1710 (ul. Kościelna 10)dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/276/66 z 1966-11-11
  • Seminarium duchowne z 1747 r. (ul. Kościelna 10)dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/277/66 z 1966-11-11
  • Dzwonnica z 1885 - 1887dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl-III-1/279/66 z 1966-11-11
  • Kościół z 1709 r.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl.-III-1/271/66 z 1966-11-11
  • Cerkiew z 1792 r.dnia 1966-11-11, wykaz dokumentów: Kl.III.1/280/66 z 1966-11-11; A-41 z 2003-08-28
  • Inny budynek mieszkalny z XVIII w. (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A)dnia 1966-11-14, wykaz dokumentów: 276 z 1966-11-14
  • Wartownia z XVIII w.dnia 1966-11-14, wykaz dokumentów: 277 z 1966-11-14
  • Kapliczka z 1. poł. XIX w.dnia 1966-11-25, wykaz dokumentów: 299 z 1966-11-25
  • Cmentarz żydowski z XVI w.dnia 2004-11-18, wykaz dokumentów: A-121 z 2004-11-18
  • Klasztor z poł. XVIII w. (ul. Benedyktyńska 6)dnia 2012-06-06, wykaz dokumentów: A-425 z 2012-06-06
 • Formy ochrony przyrody w Drohiczynie
  (Źródło: CRFOP, 30.VI.2017)

 • Według danych Centralnego Rejestru From Ochrony Przyrody (CRFOP) z dnia 30.06.2017 na obszarze Drohiczyna znajdują się 4 formy ochrony przyrody . Poniżej zamieszczona jest pełna lista obiektów wraz z ich typem i podstawowymi informacjami. Dostępna jest również interaktywna wyszukiwarka form ochrony przyrody jak również filtry do ukrywania/wyświetlania obiektów z określonych kategorii. Zarówno wyszukiwarka jak i filtry mają wpływ na obiekty prezentowane na liście oraz na interaktywnej mapie form ochrony przyrody.
 • Pokaż/ukryj obiekty w oparciu o kategorię:
 • Interaktywna mapa form ochrony przyrody w Drohiczynie
  Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
  • Dolina Bugu - obszar chronionego krajobrazuOpis: Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi wraz z obszarami chronionymi z sąsiednich województw i Parkiem Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu element całościowej ochrony doliny Bugu. Tereny przyległe do rzeki Bug charakteryzują sie stosunkowo dużą powierzchnią zajętą przez naturalne zbiorowiska leśne łąkowe i wodne. Fauna jest bogata i interesująca z wieloma gatunkami chronionymi i rzadkimi w skali kraju. Łączna pow. Obszaru wynosi 30.162 ha., Data ustanowienia: 1986-01-01, Powierzchnia: 30162.0 ha
  • Dolina Dolnego Bugu - Obszar specjalnej ochrony ptaków (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa ptasia, Data ustanowienia: 2004-11-05, Powierzchnia: 74309.92 ha
  • Ostoja Nadbużańska - Specjalny obszar ochrony siedlisk przyrodniczych (obszar natura 2000)Podstawa funkcjonowania: Dyrektywa siedliskowa, Data ustanowienia: 2008-02-05, Powierzchnia: 46036.74 ha
  • Pomnik przyrodyOpis: pojedynczy głaz, Data ustanowienia: 1971-06-16

Drohiczyn - Transport i komunikacja(drogi publiczne przechodzące przez Drohiczyn i ich kategorie, przebieg dróg)

 • Drogi publiczne

 • Przez miasto Drohiczyn przechodzi 1 droga publiczna zaliczana do kategorii wojewódzkiej lub wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem miejscowości, przez które przechodzi dana trasa).
  • DK 62droga krajowa nr 62(Strzelno - Stodólno - Sławsk Wielki - Kobylniki - Kruszwica - Grodztwo - Gocanowo - Chełmce - Czołowo - Radziejów - Skibin - Samszyce - Borucinek - Redecz Krukowy - Brześć Kujawski - Pikutkowo - Włocławek - Modzerowo - Wistka Królewska - Mostki - Dobiegniewo - Dąb Polski - Skoki Duże - Nowa Wieś - Karolewo - Nowy Duninów - Stary Duninów - Wola Brwileńska - Brwilno Dolne - Soczewka - Popłacin - Płock - Cekanowo - Słupno - Wilczkowo - Wyszogród - Chmielewo - Wola - Czerwińsk Nad Wisłą - Zarębin - Chociszewo - Goławin - Kamienica-Wygoda - Emolinek - Trębki Stare - Zakroczym - Nowy Dwór Mazowiecki - Stanisławowo - Pomiechówek - Brody Parcele - Kikoły - Nowe Orzechowo - Orzechowo - Dębe - Bolesławowo - Szadki - Karolino - Serock - Wierzbica - Łacha - Rybienko Nowe - Wyszków - Skuszew - Puste Łąki - Gwizdały - Budziska - Łochów - Kamionna - Twarogi - Wólka Paplińska - Kalinowiec - Paplin - Borzychy - Starawieś - Węgrów - Grochów Włościański - Brzozów - Przeździatka-Kolonia - Sokołów Podlaski - Karlusin - Bachorza - Repki - Skrzeszew - Frankopol - Tonkiele - Wólka Zamkowa - Drohiczyn - Zajęczniki - Klekotowo - Słochy Annopolskie - Siemiatycze)
 • Spis ulic
  (Źródło: GUS, 15.I.2018)

 • W Drohiczynie istnieje 59 ulic o statusie dróg publicznych wyszczególnionych poniżej.
 • ul. 1 Maja

  ul. 3 Maja

  ul. Adama Mickiewicza

  ul. Aleksandra Jagiellończyka

  ul. Benedyktyńska

  ul. Bohaterów Września

  ul. Bolesława Prusa

  ul. Ciechanowiecka

  ul. Daniela Romanowicza

  ul. Farna

  ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego

  ul. Henryka Sienkiewicza

  ul. Hołdu Pruskiego

  ul. Jana Krzysztofa Kluka

  ul. Jana Pawła II

  ul. Jana z Drohiczyna

  al. Jaćwieży

  ul. Jaśminowa

  ul. Juliusza Słowackiego

  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego

  ul. Józefa Piłsudskiego

  ul. Kasztanowa

  Kolonia

  ul. Kotlarska

  ul. Kościelna

  ul. Kramczewska

  ul. Litewska

  ul. Marii Konopnickiej

  ul. Mazowiecka

  ul. Mieszka I

  ul. Mikołaja Kopernika

  ul. Monterska

  ul. Nadbużańska

  ul. Nieznanego Żołnierza

  ul. Olimpijska

  ul. Piastowska

  ul. Podlaska

  ul. Polna

  ul. Południowa

  ul. Prosta

  ul. Ratuszowa

  ul. Samuela Różyckiego

  ul. Sokołowska

  ul. Sportowa

  ul. Stefana Batorego

  ul. Słoneczna

  pl. Tadeusza Kościuszki

  ul. Targowa

  ul. Warszawska

  ul. Wielkiego Księcia Witolda

  ul. Wincentego Witosa

  ul. Wojska Polskiego

  ul. Władysława Jagiełły

  ul. Zamkowa

  ul. Zdrojowa

  ul. Zygmunta Szmita

  ul. ks. bp. Władysława Jędruszuka

  ul. ks. bp. Zygmunta Łozińskiego

  ul. Świętojańska