Powiat poddębicki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat poddębicki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 41 484 Liczba mieszkańców
 • 881 km2 Powierzchnia
 • 47 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 26,0% Stopa urbanizacji
 • Ryszard Rytter Starosta
 • ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice Adres starostwa powiatowego
 • EPD Tablice rejestracyjne
Powiat poddębicki na mapie
Identyfikatory
 • 1011 TERYT (TERC)
Herb powiatu poddębickiego
powiat poddębicki herb
Flaga powiatu poddębickiego
powiat poddębicki flaga

powiat poddębicki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach
(43) 678-78-00 wew. 850, 854, 855
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poddębicach
poddebice.piw@wetgiw.gov.pl
ul. Mickiewicza 32, (42)678-90-95
99-200 Poddębice
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach
(43) 678-75-00, (43) 678-75-10 kppsp13psk@straz.lodz.pl
ul. Narutowicza 3
99-200 Poddębice
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiolog. w Poddębicach
(43) 678-86 00
ul.Mickiewicza 16
99-200 Poddębice
li a").click(function (e) { var $parent = $(this.parentNode), id=$parent.attr('id'); if (graphOpts[id] == void 0) return; $("ul#pop09nav li").removeClass("active"); $parent.addClass("active"); if ($parent.hasClass("inner")) $("#" + id.substring(0, id.length - 1)).addClass("active"); $('#pop09graph').highcharts(graphOpts[id]); e.preventDefault(); }); })(jQuery); //prognozowana liczba ludności (function($) { var popMALE=[37589,37667,37742,37811,38062,38094,37884,37484,36961,36364]; var popFEMALE=[37230,37273,37313,37351,37485,37488,37308,36936,36407,35741]; var popMALE_PCT=[50.2,50.3,50.3,50.3,50.4,50.4,50.4,50.4,50.4,50.4]; var popFEMALE_PCT=[49.8,49.7,49.7,49.7,49.6,49.6,49.6,49.6,49.6,49.6]; var popMALE_PCT_WOJ=[49.0,49.0,49.0,49.0,49.1,49.1,49.1,49.1,49.1,49.2];var popFEMALE_PCT_WOJ=[51.0,51.0,51.0,51.0,50.9,50.9,50.9,50.9,50.9,50.8]; var popMALE_PCT_POL=[48.4,48.4,48.4,48.4,48.4,48.4,48.4,48.5,48.6,48.8];var popFEMALE_PCT_POL=[51.6,51.6,51.6,51.6,51.6,51.6,51.6,51.5,51.4,51.2]; var options1s=$.extend(true, {}, hcBar, { title: {text: 'Prognozowana populacja - powiat przemyski w latach 2017 - 2050'}, xAxis: {categories: ["2017", "2018","2019","2020","2025","2030","2035","2040","2045","2050"]}, tooltip: ttipABS_SUM, plotOptions: {column: {stacking: 'normal',depth: 40}}, series: [{name: 'Kobiety',data: popFEMALE}, {name: 'Mężczyźni',data: popMALE}] }); var options1o=$.extend(true, {}, options1s, {tooltip: ttipABS, plotOptions: {column: {stacking: null}}}); var options2=$.extend(true, {}, hcBarPCT, { title: {text: 'Prognozowany odsetek kobiet - powiat przemyski w latach 2017 - 2050'},tooltip: ttipPCT, xAxis: {categories: ["2017", "2018","2019","2020","2025","2030","2035","2040","2045","2050"]}, series: [{name: 'powiat przemyski',data: popFEMALE_PCT, dataLabels: dataLabels} ,{name: 'Woj. podkarpackie',data: popFEMALE_PCT_WOJ, dataLabels: dataLabels} ,{name: 'Polska',data: popFEMALE_PCT_POL, type: 'spline', color: 'red', marker: {lineWidth: 3,lineColor: 'red',fillColor: 'white'}} ] }); var options3=$.extend(true, {}, options2, { title: {text: 'Prognozowany odsetek mężczyzn - powiat przemyski w latach 2017 - 2050'}, series: [{data: popMALE_PCT} , {data: popMALE_PCT_WOJ} , {data: popMALE_PCT_POL} ] }); graphOpts=$.extend(true, graphOpts, {'pop50os' : options1s, 'pop50oo' : options1o, 'pop50k' : options2, 'pop50m' : options3 }); $('#pop50graph').highcharts(graphOpts['pop50os']); $("ul#pop50nav > li a").click(function (e) { var $parent = $(this.parentNode), id = $parent.attr('id'); if (graphOpts[id] == void 0) return; $("ul#pop50nav li").removeClass("active"); $parent.addClass("active"); if ($parent.hasClass("inner")) $("#" + id.substring(0, id.length - 1)).addClass("active"); $('#pop50graph').highcharts(graphOpts[id]); e.preventDefault(); }); })(jQuery); //piramida wieku (function($) { var categories = ['0-4', '5-9', '10-14', '15-19','20-24', '25-29', '30-34', '35-39', '40-44','45-49', '50-54', '55-59', '60-64', '65-69','70-74', '75-79', '80-84', '85+']; var options = $.extend(true, {}, hcBar, { chart: {type: 'bar'}, title: {text: 'Piramida wieku mieszkańców powiatu przemyskiego, 2016'}, xAxis: [{categories: categories, opposite: false,reversed: false,labels: {step: 1}}, {categories: categories, opposite: true, reversed: false,labels: {step: 1},linkedTo: 0}], yAxis: {title: {text: null}, min: -4000000, max: 4000000, labels: {formatter: function () {this.value = Math.abs(this.value); return this.axis.defaultLabelFormatter.call(this).replace(/^0 tys$/, "0");}}}, plotOptions: {series: {stacking: 'normal'}}, tooltip: ttipABS_SUM, series: [{ name: 'Kobiety',data: [-1729, -1982, -1866, -2128, -2857, -2833, -2786,-2701, -2634, -2444, -2271, -2407, -2164, -1745,-1214, -1220, -1111, -987]}, { name: 'Mężczyźni',data: [1772, 2054, 2030, 2359, 3013, 3254, 3170,2847, 2727, 2556, 2584, 2624, 2190, 1582,848, 740, 542, 389] }] }); options.series[0].data.length = categories.length; options.series[1].data.length = categories.length; var max = Math.max(-Math.min.apply(null, options.series[0].data), Math.max.apply(null, options.series[1].data)); options.yAxis.min = -max; options.yAxis.max = max; $('#pop12graph').highcharts(options); })(jQuery); //przyrost naturalny (function ($) { var optionsO = $.extend(true, {}, hcBar, { title: {text: 'Przyrost naturalny w latach 1995-2016 w powiecie przemyskim'}, xAxis: {categories: ['1995','1996','1997','1998','1999','2000','2001','2002','2003','2004','2005','2006','2007','2008','2009','2010','2011','2012','2013','2014','2015','2016']}, yAxis: { min: null}, plotOptions: {series: {stacking: 'normal'}}, tooltip: ttipABS, series: [ {name: 'Przyrost naturalny', stack: 'pn',data: [294,346,283,341,179,185,151,96,123,-25,12,131,116,126,83,111,76,69,103,74,63,8], type: 'spline', color: 'red', zIndex: 999, marker: {lineWidth: 4,lineColor: 'red',fillColor: 'white'}}, {name: 'Urodzenia', stack: 'main',data: [1007,1080,1079,1009,916,892,826,816,808,687,722,756,785,799,778,768,730,746,780,690,699,677],color: {radialGradient: { cx: 0.5, cy: 0.3, r: 0.7 }, stops: [[0, '#00DD00'],[1, '#00AA00'] ]}}, {name: 'Zgony', stack: 'main',data: [-713,-734,-796,-668,-737,-707,-675,-720,-685,-712,-710,-625,-669,-673,-695,-657,-654,-677,-677,-616,-636,-669], color: {radialGradient: { cx: 0.5, cy: 0.3, r: 0.7 }, stops: [[0, '#FFA500'],[1, '#F09615'] ]}}, {name: 'Zgony niemowląt', stack: 'main',data: [-13,-13,-18,-10,-7,-6,-4,-7,-5,-5,-4,-2,-4,-3,-7,-3,-4,-5,-3,-1,-5,-3], color: 'purple', minPointLength: 5} ] }); var optionsK = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Przytost naturalny (Kobiety) w latach 1995-2016 w powiecie przemyskim'}, series: [ {name: 'Przyrost naturalny', stack: 'pn',data: [171,186,133,164,111,127,83,46,66,26,58,61,66,64,57,81,71,34,69,48,55,15], type: 'spline', color: 'red', zIndex: 999, marker: {lineWidth: 4,lineColor: 'red',fillColor: 'white'}}, {name: 'Urodzenia', stack: 'main',data: [511,539,523,489,434,443,388,375,399,343,357,339,373,383,379,376,376,371,394,348,333,339],color: {radialGradient: { cx: 0.5, cy: 0.3, r: 0.7 }, stops: [[0, '#00DD00'],[1, '#00AA00'] ]}}, {name: 'Zgony', stack: 'main',data: [-340,-353,-390,-325,-323,-316,-305,-329,-333,-317,-299,-278,-307,-319,-322,-295,-305,-337,-325,-300,-278,-324], color: {radialGradient: { cx: 0.5, cy: 0.3, r: 0.7 }, stops: [[0, '#FFA500'],[1, '#F09615'] ]}}, {name: 'Zgony niemowląt', stack: 'main',data: [-5,-9,-7,-6,-3,-4,-0,-2,-2,-2,-1,-0,-2,-2,-3,-1,-3,-3,-1,-0,-4,-0], color: 'purple', minPointLength: 5} ] }); var optionsM = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Przytost naturalny (Mężczyźni) w latach 1995-2016 w powiecie przemyskim'}, series: [ {name: 'Przyrost naturalny', stack: 'pn',data: [123,160,150,177,68,58,68,50,57,-51,-46,70,50,62,26,30,5,35,34,26,8,-7], type: 'spline', color: 'red', zIndex: 999, marker: {lineWidth: 4,lineColor: 'red',fillColor: 'white'}}, {name: 'Urodzenia', stack: 'main',data: [496,541,556,520,482,449,438,441,409,344,365,417,412,416,399,392,354,375,386,342,366,338],color: {radialGradient: { cx: 0.5, cy: 0.3, r: 0.7 }, stops: [[0, '#00DD00'],[1, '#00AA00'] ]}}, {name: 'Zgony', stack: 'main',data: [-373,-381,-406,-343,-414,-391,-370,-391,-352,-395,-411,-347,-362,-354,-373,-362,-349,-340,-352,-316,-358,-345], color: {radialGradient: { cx: 0.5, cy: 0.3, r: 0.7 }, stops: [[0, '#FFA500'],[1, '#F09615'] ]}}, {name: 'Zgony niemowląt', stack: 'main',data: [-8,-4,-11,-4,-4,-2,-4,-5,-3,-3,-3,-2,-2,-1,-4,-2,-1,-2,-2,-1,-1,-3], color: 'purple', minPointLength: 5} ] }); graphOpts = $.extend(true, graphOpts, {'popPNo' : optionsO, 'popPNk' : optionsK, 'popPNm' : optionsM}); initGraphSW('popPN', optionsO); })(jQuery); //stan cywilny (function($) { var optionsO = $.extend(true, {}, hcPie, { title: {text: 'Stan cywilny (Ludność w wieku 15+ lat) - powiat przemyski'},subtitle: {text: '(Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2011)'}, series: [{ data: [['Kawalerowie/Panny', 19690], ['Żonaci/Zamężne', 34234], ['Wdowcy/Wdowy', 5427], ['Rozwiedzeni/Rozwiedzione', 1336], ['Nieustalone', 225]] }] }); var optionsK = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Stan cywilny (Kobiety w wieku 15+ lat)'}, series: [{data: [['Panny', 7970], ['Zamężne', 17124], ['Wdowy', 4637], ['Rozwiedzione', 682], ['Nieustalone', 149]]}] }); var optionsM = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Stan cywilny (Mężczyźni w wieku 15+ lat)'}, series: [{data: [['Kawalerowie', 11719], ['Żonaci', 17111], ['Wdowcy', 790], ['Rozwiedzeni', 654], ['Nieustalone', 76]]}] }); graphOpts = $.extend(true, graphOpts, {'stanCWo' : optionsO, 'stanCWk' : optionsK, 'stanCWm' : optionsM}); initGraphSW('stanCW', optionsO); })(jQuery); //malzenstwa i rozwody (function($) { var malCNT = [5.3,5.2,5.3,5.6,5.8,6.9,7.2,6.5,6.3,6,5.8,5.4,5.6,5.2,5.5], rozCNT = [-0.7,-0.7,-1,-1.4,-0.9,-0.8,-0.9,-0.9,-0.9,-1.2,-1.2,-0.8,-0.9,-1.1,-0.8]; var malCNT_WOJ = [5.2,5.5,5.3,5.6,6,6.5,6.6,6.6,6.2,5.8,5.6,5,5.3,5.1,5.2], rozCNT_WOJ = [-0.8,-0.8,-1.1,-1.3,-1.1,-1.1,-1.1,-1.1,-1,-1.1,-1,-1.1,-1.1,-1.2,-1.2]; var malCNT_POL = [5,5.1,5,5.4,5.9,6.5,6.8,6.6,5.9,5.4,5.3,4.7,4.9,4.9,5], rozCNT_POL = [-1.2,-1.3,-1.5,-1.8,-1.9,-1.7,-1.7,-1.7,-1.6,-1.7,-1.7,-1.7,-1.7,-1.8,-1.7]; var options1 = $.extend(true, {}, hcBar, { title: {text: 'Małżeństwa i rozwody na 1000 ludności w powiecie przemyskim w latach 2002 - 2016'}, xAxis: {categories: ['2002','2003','2004','2005','2006','2007','2008','2009','2010','2011','2012','2013','2014','2015','2016']}, yAxis: { min: null}, legend: {layout: 'vertical'}, tooltip: ttip1000, plotOptions: {series: {stacking: 'normal'}}, series: [ {name: 'Małżeństwa powiat przemyski',data: malCNT, stack: "miasto"}, {name: 'Rozwody powiat przemyski',data: rozCNT, stack: "miasto"} ,{name: 'Małżeństwa W. podkarpackie',data: malCNT_WOJ, stack: "woj"}, {name: 'Rozwody W. podkarpackie',data: rozCNT_WOJ, stack: "woj"} ,{name: 'Małżeństwa Polska',data: malCNT_POL, stack: "Polska"}, {name: 'Rozwody Polska',data: rozCNT_POL, stack: "Polska"} ] }); graphOpts = $.extend(true, graphOpts, {'mat1k' : options1}); $('#mat1kgraph').highcharts(graphOpts['mat1k']); })(jQuery); //malzenstwa zawarte (function($) { var malCNT = [395,385,411,389,441,412,368,378,372,382,406,415,500,520,471,460,443,429,403,412,385,408] var options1 = $.extend(true, {}, hcBar, { title: {text: 'Liczba małżeństw zawartych w powiecie przemyskim w latach 1995 - 2016'}, xAxis: {categories: ['1995','1996','1997','1998','1999','2000','2001','2002','2003','2004','2005','2006','2007','2008','2009','2010','2011','2012','2013','2014','2015','2016']}, legend: {enabled: false}, tooltip: ttipABS, series: [{name: 'powiat przemyski',data: malCNT, dataLabels: dataLabelsNUM}] }); graphOpts = $.extend(true, graphOpts, {'malBZ' : options1}); $('#malBZgraph').highcharts(graphOpts['malBZ']); })(jQuery); //przyczyny zgonów (function ($) { var optionsZG = $.extend(true, {}, hcBar, { chart: {type: 'spline'}, title: {text: 'Przyczyny zgonów w powiecie przemyskim w latach 2002 - 2015'}, xAxis: {categories: ['2002','2003','2004','2005','2006','2007','2008','2009','2010','2011','2012','2013','2014','2015']}, plotOptions: {series: {marker1: {enabled: false}}}, tooltip: ttipSRT, series: [ {name: 'Choroby zakaźne',data: [4,2,0,1,2,1,6,7,3,1,1,2,1,1], marker: {symbol: 'circle', lineColor: null, lineWidth: 2}}, {name: 'Nowotwory',data: [145,154,151,143,142,135,139,158,130,129,146,143,122,146]}, {name: 'Choroby krwi',data: [1,1,0,2,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0]}, {name: 'Zaburzenia metabolizmu',data: [7,7,3,11,12,5,2,5,1,3,5,6,5,4]}, {name: 'Choroby układu nerwowego',data: [9,10,4,6,6,8,12,8,5,2,7,3,10,8]}, {name: 'Choroby układu krązenia',data: [385,350,384,372,283,346,333,332,356,326,343,333,271,320]}, {name: 'Choroby układu oddechowego',data: [20,10,18,14,23,12,19,18,46,38,28,30,22,30]}, {name: 'Choroby układu trawiennego',data: [30,26,20,28,30,24,26,19,17,28,29,23,19,15]}, {name: 'Choroby układu moczowo-płciowego',data: [2,5,6,6,4,8,6,11,7,6,2,0,0,0]}, {name: 'Pczyczyny zewnętrzne',data: [50,45,49,39,42,53,36,43,33,44,47,40,36,39]}, {name: 'Pozostałe',data: [5,3,5,6,5,8,4,4,0,0,0,0,0,0]} ] }); initGraphSW('zgnPrzycz', optionsZG); })(jQuery); //biologiczne grupy wieku (function ($) { var optionsO = $.extend(true, {}, hcDonut,{ title: {text: 'Biologiczne grupy wieku - powiat przemyski, 2016'}, tooltip: ttipDNT, series: [ { name: "podkarpacnozowana liczba mieszkańców powiatu pabianickiego w latach 2017-2050
(Źródło: GUS, 31.XII.2016)
 • 105 788 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 55 063 Kobiety
 • 50 725 Mężczyźni
 • 53,1%
  46,9%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie pabianickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie pabianickim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie pabianickim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu pabianickiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 43,0 lat Średni wiek mieszkańców
 • Tutaj
  43,0 lat
  łódzkie
  42,5 lat
  Kraj
  41,2 lat
 • 45,2 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat pabianicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Stan cywilny mieszkańców powiatu pabianickiego
   (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

  • Wykres - Stan cywilny - powiat pabianicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat pabianicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat pabianicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 25,2% Kawalerowie/Panny
  • powiat pabianicki
   25,2%
   Województwo
   26,6%
   Cała Polska
   28,8%
  • 21,3% Kobiety
   (Panny)
  • 29,7% Mężczyźni
   (Kawalerowie)
  • 54,9% Żonaci/Zamężne
  • pow. pabianicki
   54,9%
   Województwo
   55,0%
   Kraj
   55,8%
  • 51,3% Kobiety
   (Zamężne)
  • 59,1% Mężczyźni
   (Żonaci)
  • 11,4% Wdowcy/Wdowy
  • Powiat
   11,4%
   woj. łódzkie
   11,5%
   Cały kraj
   9,6%
  • 18,3% Kobiety
   (Wdowy)
  • 3,5% Mężczyźni
   (Wdowcy)
  • 6,6% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
  • Tutaj
   6,6%
   Województwo
   5,8%
   Polska
   5,0%
  • 7,3% Kobiety
   (Rozwiedzione)
  • 5,8% Mężczyźni
   (Rozwiedzeni)
  • 1,9% Nieustalone
  • Tutaj
   1,9%
   Województwo
   1,1%
   Polska
   0,8%
  • 1,9% Kobiety
   (Nieustalone)
  • 1,9% Mężczyźni
   (Nieustalone)
  • Małżeństwa i rozwody w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie pabianickim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 4,1 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
  • Tutaj
   4,1
   Województwo
   4,7
   Cały kraj
   5,0
  • 1,5 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
  • pow. pabianicki
   1,5
   Województwo
   1,6
   Polska
   1,7
  • 491 Małżeństwa zawarte w roku 2016
  • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie pabianickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przyrost naturalny w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • -368 Przyrost naturalny w roku 2016
  • -187 Kobiety
   (Przyrost naturalny)
  • -181 Mężczyźni
   (Przyrost naturalny)
  • -3,1 Przyrost naturalny na 1000 ludności
  • Tutaj
   -3,1
   Województwo
   -3,0
   Polska
   -0,2
  • -4,4 Miasto
   (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
  • 0,1 Wieś
   (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
  • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie pabianickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie pabianickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie pabianickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Statystyki urodzeń w powiecie pabianickim w roku 2016
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 045 Urodzenia żywe
  • 505 Dziewczynki
   (Urodzenia żywe)
  • 540 Chłopcy
   (Urodzenia żywe)
  • 48,3%
   51,7%
  • 8,8 Urodzenia żywe na 1000 ludności
  • pow. pabianicki
   8,8
   woj. łódzkie
   9,2
   Kraj
   10,0
  • 37,7 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
  • Powiat
   37,7
   łódzkie
   39,9
   Kraj
   41,7
  • 9.64 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
  • 9.64
  • 44.92 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
  • 44.92
  • 90.84 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
  • 90.84
  • 73.7 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
  • 73.7
  • 33.78 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
  • 33.78
  • 4.92 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
  • 4.92
  • 0.26 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
  • 0.26
  • 3 363 g Średnia waga noworodków
  • 3 306 g Dziewczynki
   (Średnia waga noworodków)
  • 3 417 g Chłopcy
   (Średnia waga noworodków)
  • Tutaj
   3 363 g
   Województwo
   3 350 g
   Cały kraj
   3 369 g
  • Rozkład wagi noworodków
  • 8 Waga 4500g - 4999g
  • 8
  • 104 Waga 4000g - 4499g
  • 104
  • 333 Waga 3500g - 3999g
  • 333
  • 382 Waga 3000g - 3499g
  • 382
  • 152 Waga 2500g - 2999g
  • 152
  • 38 Waga 2000g - 2499g
  • 38
  • 16 Waga 1500g - 1999g
  • 16
  • 8 Waga 1000g - 1499g
  • 8
  • 3 Waga 600g - 999g
  • 3
  • 1 Waga poniżej 600g
  • 1
  • 1,29 Współczynnik dzietności ogólnej
   (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
  • Powiat
   1,29
   woj. łódzkie
   1,32
   Cały kraj
   1,36
  • 0,62 Współczynnik reprodukcji brutto
   (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
  • pow. pabianicki
   0,62
   łódzkie
   0,64
   Kraj
   0,66
  • 0,74 Współczynnik dynamiki demograficznej
   (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
  • pow. pabianicki
   0,74
   woj. łódzkie
   0,75
   Cała Polska
   0,99
  • Statystyki zgonów w powiecie pabianickim w roku 2016
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 413 Zgony
  • 692 Kobiety
   (Zgony)
  • 721 Mężczyźni
   (Zgony)
  • 49,0%
   51,0%
  • 2 Zgony niemowląt
  • 0 Dziewczynki
   (Zgony niemowląt)
  • 2 Chłopcy
   (Zgony niemowląt)
  • 0,0%
   100,0%
  • 11,8 Zgony na 1000 ludności
  • pow. pabianicki
   11,8
   łódzkie
   12,1
   Polska
   10,1
  • 135,2 Zgony na 1000 urodzeń żywych
  • powiat pabianicki
   135,2
   łódzkie
   132,5
   Cały kraj
   101,5
  • 1,9 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
  • pow. pabianicki
   1,9
   Województwo
   3,8
   Cała Polska
   4,0
  • 4,1 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
  • Tutaj
   4,1
   woj. łódzkie
   4,0
   Cały kraj
   3,2
  • 1,6 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
  • Województwo
   1,6
   Kraj
   1,4
  • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie pabianickim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 43,5% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
  • Powiat
   43,5%
   łódzkie
   41,7%
   Polska
   45,7%
  • 23,4% Zgony spowodowane nowotworami
  • powiat pabianicki
   23,4%
   Województwo
   25,2%
   Cały kraj
   26,7%
  • 7,5% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
  • Tutaj
   7,5%
   woj. łódzkie
   7,4%
   Polska
   6,1%
  • 10,1 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
  • łódzkie
   10,1
   Cały kraj
   5,9
  • 83,3 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
  • łódzkie
   83,3
   Cała Polska
   74,3
  • 289,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
  • powiat pabianicki
   289,6
   woj. łódzkie
   314,0
   Polska
   274,3
  • 295,4 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
  • łódzkie
   295,4
   Kraj
   261,6
  • 538,2 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
  • 589,4 Kobiety
   (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 480,2 Mężczyźni
   (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • powiat pabianicki
   538,2
   woj. łódzkie
   519,0
   Cała Polska
   469,0
  • 87,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
  • 58,2 Kobiety
   (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • 118,4 Mężczyźni
   (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
  • Powiat
   87,8
   woj. łódzkie
   90,2
   Cały kraj
   87,7
  • 25,2 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
  • powiat pabianicki
   25,2
   woj. łódzkie
   36,2
   Polska
   31,8
  • 15,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
  • Powiat
   15,8
   woj. łódzkie
   10,4
   Cała Polska
   8,0
  • 1,3% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
  • powiat pabianicki
   1,3%
   Województwo
   0,9%
   Kraj
   0,8%
  • Migracje ludności
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 1 315 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
  • 690 Kobiety
   (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 625 Mężczyźni
   (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 31 Zameldowania z zagranicy
  • 13 Kobiety
   (zameldowania z zagranicy)
  • 18 Mężczyźni
   (zameldowania z zagranicy)
  • 1 033 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
  • 548 Kobiety
   (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 485 Mężczyźni
   (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
  • 2 Wymeldowania za granicę
  • 0 Kobiety
   (wymeldowania za granicę)
  • 2 Mężczyźni
   (wymeldowania za granicę)
  • 311 Saldo migracji
  • 155 Kobiety
   (saldo migracji)
  • 156 Mężczyźni
   (saldo migracji)
  • 282 Saldo migracji wewnętrznych
  • 142 Kobiety
   (saldo migracji wewnętrznych)
  • 140 Mężczyźni
   (saldo migracji wewnętrznych)
  • 29 Saldo migracji zagranicznych
  • 13 Kobiety
   (saldo migracji zagranicznych)
  • 16 Mężczyźni
   (saldo migracji zagranicznych)
  • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie pabianickim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Biologiczne grupy wieku w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 13,7% Ludność w wieku 0-14 lat
  • 12,5% Kobiety
   (w wieku 0-14 lat)
  • 15,1% Mężczyźni
   (w wieku 0-14 lat)
  • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
  • 64,9% Kobiety
   (w wieku 15-64 lat)
  • 70,1% Mężczyźni
   (w wieku 15-64 lat)
  • 18,9% Ludność w wieku 65 lat i więcej
  • 22,6% Kobiety
   (w wieku 65 lat i więcej)
  • 14,8% Mężczyźni
   (w wieku 65 lat i więcej)
  • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat pabianicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

  Powiat pabianicki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

  • Rynek pracy w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • W powiecie pabianickim na 1000 mieszkańców pracuje 209 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,8% mężczyźni.

   Bezrobocie rejestrowane w powiecie pabianickim wynosiło w 2016 roku 9,7% (9,6% wśród kobiet i 9,8% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

   Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pabianickim wynosi 3 539,63 PLN, co odpowiada 82.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

   Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pabianickiego 8 101 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 884 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -1 217.

   14,6% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pabianickiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 40,9% w przemyśle i budownictwie, a 17,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 3,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
  • Bezrobocie rejestrowane w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 209 Pracujący na 1000 ludności
  • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
  • Tutaj
   209,0
   łódzkie
   237,0
   Cała Polska
   240,0
  • 9,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
  • 9,6% Kobiety
  • 9,8% Mężczyźni
  • powiat pabianicki
   9,7%
   łódzkie
   8,6%
   Kraj
   8,3%
  • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie pabianickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie pabianickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie pabianickim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 3 540 PLN Wynagrodzenie brutto
  • powiat pabianicki
   3 540 PLN
   woj. łódzkie
   3 925 PLN
   Cały kraj
   4 291 PLN
  • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie pabianickim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Dojazdy do pracy w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

  • 8 101 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
   (Poza gminę zamieszkania)
  • 6 884 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
   (Z innej gminy)
  • -1 217 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
  • 0,85 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
  • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  • 100,0% Pracujący ogółem
  • 100,0% Kobiety
   (ogółem)
  • 100,0% Mężczyźni
   (ogółem)
  • 14,6% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
  • 12,5% Kobiety
   (sektor rolniczy)
  • 17,0% Mężczyźni
   (sektor rolniczy)
  • 40,9% Przemysł i budownictwo
  • 32,6% Kobiety
   (sektor przemysłowy)
  • 49,9% Mężczyźni
   (sektor przemysłowy)
  • 17,3% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
  • 17,3% Kobiety
   (sektor usługowy)
  • 17,2% Mężczyźni
   (sektor usługowy)
  • 3,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
  • 4,5% Kobiety
   (sektor finansowy)
  • 3,3% Mężczyźni
   (sektor finansowy)
  • 23,3% Pozostałe
  • 33,2% Kobiety
   (pozostałe)
  • 12,6% Mężczyźni
   (pozostałe)
  • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie pabianickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Pracujący według płci w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 24 899 Pracujący ogółem
  • 13 257 Kobiety
  • 11 642 Mężczyźni
  • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie pabianickim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Produkcyjne grupy wieku
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 16,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
  • 14,9% Kobiety
   (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 18,0% Mężczyźni
   (w wieku przedprodukcyjnym)
  • 60,5% W wieku produkcyjnym
  • 54,6% Kobiety
   (18-59 lat)
  • 67,2% Mężczyźni
   (18-64 lata)
  • 23,2% W wieku poprodukcyjnym
  • 30,5% Kobiety
   (59+ lat)
  • 14,8% Mężczyźni
   (64+ lata)
  • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat pabianicki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • Wskaźniki obciążenia demograficznego
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 65,3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • pow. pabianicki
   65,3
   woj. łódzkie
   64,7
   Polska
   61,7
  • 38,3 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
  • Tutaj
   38,3
   łódzkie
   37,0
   Cały kraj
   32,7
  • 141,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
  • Powiat
   141,8
   łódzkie
   133,8
   Kraj
   112,7
  • Mobilne grupy wieku
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
  • 64,1% Kobiety
   (w wieku mobilnym)
  • 59,5% Mężczyźni
   (w wieku mobilnym)
  • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
  • 35,9% Kobiety
   (45-59 lat)
  • 40,5% Mężczyźni
   (45-64 lata)

  Powiat pabianicki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

  • Poziom przestępczości w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • W 2016 roku w powiecie pabianickim stwierdzono 1 795 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,02 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

   Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie pabianickim wynosi 66,00% i jest większy od wskażnika wykrywalności dla województwa łódzkiego oraz porównywalny do wskażnika dla całej Polski.

   W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu pabianickiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 9,99 (wykrywalność 54%) oraz przeciwko mieniu - 8,51 (wykrywalność 47%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa drogowe - 2,01 (98%), o charakterze gospodarczym - 2,01 (78%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,21 (92%).
  • Przestępstwa stwierdzone w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat pabianicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 1 795 Przestępstwa ogółem
  • 1 795
  • 1 194 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
  • 1 194
  • 240 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
  • 240
  • 240 Przestępstwa drogowe
  • 240
  • 25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
  • 25
  • 1 017 Przestępstwa przeciwko mieniu
  • 1 017
  • 15,02 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
  • pow. pabianicki
   15,02
   woj. łódzkie
   18,50
   Cała Polska
   19,48
  • 9,99 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
  • powiat pabianicki
   9,99
   Województwo
   12,38
   Kraj
   12,76
  • 2,01 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
   2,01
   Województwo
   3,23
   Kraj
   3,91
  • 2,01 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
  • Powiat
   2,01
   łódzkie
   2,07
   Cały kraj
   1,91
  • 0,21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
  • Tutaj
   0,21
   woj. łódzkie
   0,47
   Cała Polska
   0,47
  • 8,51 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
  • Powiat
   8,51
   łódzkie
   9,93
   Cała Polska
   10,20
  • Wskaźniki wykrywalności sprawców
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat pabianicki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 66% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
  • powiat pabianicki
   66%
   woj. łódzkie
   62%
   Kraj
   67%
  • 54% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
  • pow. pabianicki
   54%
   woj. łódzkie
   49%
   Kraj
   55%
  • 78% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
  • pow. pabianicki
   78%
   łódzkie
   81%
   Cała Polska
   83%
  • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
  • powiat pabianicki
   99%
   woj. łódzkie
   98%
   Kraj
   99%
  • 92% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • pow. pabianicki
   92%
   łódzkie
   79%
   Polska
   83%
  • 47% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
  • Powiat
   47%
   Województwo
   40%
   Polska
   46%
  string '1008' (length=4)
  
  string '1008' (length=4)
  

  Powiat pabianicki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

  • Edukacja w pigułce
   (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  • 24 921 mieszkańców powiatu pabianickiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 12 172 kobiet oraz 12 749 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 16,6% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,9% wykształcenie policealne, 14,0% średnie ogólnokształcące, a 17,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 20,5% mieszkańców powiatu pabianickiego, gimnazjalnym 4,0%, natomiast 22,8% podstawowym ukończonym. 1,5% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

   W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu pabianickiego mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie pabianickim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (23,9%) oraz wyższe (18,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (25,8%) oraz podstawowe ukończone (21,4%).

   18,1% mieszkańców powiatu pabianickiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (18,2% wśród dziewczynek i 18,0% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 857 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,16 dzieci w wieku przedszkolnym.

   W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 27,5% ludności (27,3% wśród dziewczynek i 27,7% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 22 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 88,16.

   Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 11,4% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (11,6% wśród dziewczyn i 11,3% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,01.

   W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,6% mieszkańców (12,4% wśród dziewczyn i 12,9% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 3 uczniów. 22 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

   W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 30,3% mieszkańców powiatu pabianickiego w wieku potencjalnej nauki (30,5% kobiet i 30,2% mężczyzn).

  • 16,6% Wykształcenie wyższe
  • Powiat
   16,6%
   Województwo
   16,6%
   Kraj
   17,9%
  • 18,9% Kobiety
   (wyższe)
  • 14,0% Mężczyźni
   (wyższe)
  • 17,6% W miastach
   (wyższe)
  • 14,1% Na wsi
   (wyższe)
  • 34,6% Wykształcenie średnie i policealne
  • powiat pabianicki
   34,6%
   Województwo
   34,1%
   Kraj
   33,3%
  • 35,8% Kobiety
   (średnie i policealne)
  • 33,1% Mężczyźni
   (średnie i policealne)
  • 36,5% W miastach
   (średnie i policealne)
  • 29,5% Na wsi
   (średnie i policealne)
  • 2,9% Wykształcenie policealne
  • Tutaj
   2,9%
   łódzkie
   2,8%
   Cały kraj
   2,7%
  • 3,9% Kobiety
   (policealne)
  • 1,8% Mężczyźni
   (policealne)
  • 3,5% W miastach
   (policealne)
  • 1,4% Na wsi
   (policealne)
  • 14,0% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
  • Powiat
   14,0%
   Województwo
   13,7%
   Cała Polska
   12,4%
  • 16,2% Kobiety
   (średnie ogólnokształcące)
  • 11,4% Mężczyźni
   (średnie ogólnokształcące)
  • 15,1% W miastach
   (średnie ogólnokształcące)
  • 11,0% Na wsi
   (średnie ogólnokształcące)
  • 17,6% Wykształcenie średnie zawodowe
  • pow. pabianicki
   17,6%
   woj. łódzkie
   17,7%
   Kraj
   18,1%
  • 15,7% Kobiety
   (średnie zawodowe)
  • 19,9% Mężczyźni
   (średnie zawodowe)
  • 17,8% W miastach
   (średnie zawodowe)
  • 17,1% Na wsi
   (średnie zawodowe)
  • 20,5% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
  • Powiat
   20,5%
   woj. łódzkie
   20,8%
   Cała Polska
   22,9%
  • 16,0% Kobiety
   (zasadnicze zawodowe)
  • 25,8% Mężczyźni
   (zasadnicze zawodowe)
  • 19,5% W miastach
   (zasadnicze zawodowe)
  • 23,4% Na wsi
   (zasadnicze zawodowe)
  • 4,0% Wykształcenie gimnazjalne
  • Tutaj
   4,0%
   Województwo
   4,8%
   Kraj
   5,2%
  • 3,4% Kobiety
   (gimnazjalne)
  • 4,8% Mężczyźni
   (gimnazjalne)
  • 3,8% W miastach
   (gimnazjalne)
  • 4,8% Na wsi
   (gimnazjalne)
  • 22,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
  • pow. pabianicki
   22,8%
   Województwo
   22,1%
   Cała Polska
   19,3%
  • 23,9% Kobiety
   (podstawowe ukończone)
  • 21,4% Mężczyźni
   (podstawowe ukończone)
  • 21,3% W miastach
   (podstawowe ukończone)
  • 26,7% Na wsi
   (podstawowe ukończone)
  • 1,5% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
  • Tutaj
   1,5%
   woj. łódzkie
   1,6%
   Cały kraj
   1,4%
  • 1,9% Kobiety
   (podstawowe nieukończone)
  • 1,0% Mężczyźni
   (podstawowe nieukończone)
  • 1,4% W miastach
   (podstawowe nieukończone)
  • 1,6% Na wsi
   (podstawowe nieukończone)
  • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  • 857 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
  • powiat pabianicki
   857,0
   Województwo
   847,0
   Kraj
   842,0
  • 1,16 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
  • Powiat
   1,16
   woj. łódzkie
   1,15
   Kraj
   1,12
  •  
  • 228,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
  • 228,4 Kobiety
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,4 Mężczyźni
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 35,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
  • 33,9 Kobiety
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,1 Mężczyźni
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
  • 1,4 Kobiety
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,0 Mężczyźni
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • Szkoły podstawowe w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  • 88,16 Współczynnik skolaryzacji brutto
   (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
  • Tutaj
   88,16
   Województwo
   91,63
   Cały kraj
   90,94
  • 87,22 Współczynnik skolaryzacji netto
   (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
  • powiat pabianicki
   87,22
   łódzkie
   90,78
   Polska
   90,11
  • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat pabianicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat pabianicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
  • Powiat
   22,0
   woj. łódzkie
   18,0
   Kraj
   18,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
  • 22 Szkoły podstawowe ogółem
  • 22
  • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
  • 22
  • 22 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 22
  • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
  • 7
  •  
  • 429,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 370,0 Kobiety
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 59,5 Mężczyźni
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 24,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
  • 21,8 Kobiety
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,4 Mężczyźni
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • Szkoły gimnazjalne w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  • 94,01 Współczynnik skolaryzacji brutto
   (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
  • powiat pabianicki
   94,01
   Województwo
   100,03
   Kraj
   98,90
  • 87,74 Współczynnik skolaryzacji netto
   (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
  • Tutaj
   87,74
   łódzkie
   93,23
   Polska
   92,03
  • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat pabianicki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat pabianicki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
  • Powiat
   21,0
   łódzkie
   21,0
   Polska
   21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
  • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
  • 21
  • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
  • 21
  • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
  • 22
  • 7 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
  • 7
  •  
  • 240,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
  • 185,8 Kobiety
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 54,9 Mężczyźni
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 17,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
  • 15,1 Kobiety
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 2,1 Mężczyźni
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

  • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pabianickim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
   Absolwenci techników
   Absolwenci liceów ogólnokształcących
  • 3 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
  • Powiat
   3,0
   łódzkie
   2,0
   Polska
   3,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
  • 3 Szkoły ogólnokształcące ogółem
  • 3
  • 21 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
  • 21
  • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
  • 27
  • 78,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
  • 54,7 Kobiety
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 23,4 Mężczyźni
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 4,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
  • 3,7 Kobiety
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 0,6 Mężczyźni
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 22 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
  • pow. pabianicki
   22,0
   łódzkie
   23,0
   Polska
   23,0
  • 22 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
  • 22
  • 23 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
  • 23
  • 10 Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe
  • 10
  • 108,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
  • 67,0 Kobiety
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 41,4 Mężczyźni
   (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
  • 25 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
  • Tutaj
   25,0
   łódzkie
   25,0
   Kraj
   21,0
  • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
  • 25 Szkoły policealne ogółem
  • 25
  • 25 Szkoły policealne dla dorosłych
  • 25
  • Edukacyjne grupy wieku w powiecie pabianickim
   (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

  • 18,1% Populacja w wieku 3-6 lat
  • 18,2% Kobiety
   (w wieku 3-6 lat)
  • 18,0% Mężczyźni
   (w wieku 3-6 lat)
  • 27,5% Populacja w wieku 7-12 lat
  • 27,3% Kobiety
   (w wieku 7-12 lat)
  • 27,7% Mężczyźni
   (w wieku 7-12 lat)
  • 11,4% Populacja w wieku 13-15 lat
  • 11,6% Kobiety
   (w wieku 13-15 lat)
  • 11,3% Mężczyźni
   (w wieku 13-15 lat)
  • 12,6% Populacja w wieku 16-18 lat
  • 12,4% Kobiety
   (w wieku 16-18 lat)
  • 12,9% Mężczyźni
   (w wieku 16-18 lat)
  • 30,3% Populacja w wieku 19-24 lat
  • 30,5% Kobiety
   (w wieku 19-24 lat)
  • 30,2% Mężczyźni
   (w wieku 19-24 lat)
  • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat pabianicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat pabianicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat pabianicki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
   
  var moreData = []; var optionsO = $.extend(true, {}, hcPie, {title: {text: 'Poziom wykształcenia - Orneta'},subtitle: {text: '(Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2011)'}}); moreData['options13_14'] = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Poziom wykształcenia (13-14 lat) - Orneta'}, series: [{data: [['Wyższe', 0], ['Policealne', 0], ['Średnie ogólnokształcące', 0], ['Średnie zawodowe', 0], ['Zasadnicze zawodowe', 0], ['Gimnazjalne', 0], ['Podstawowe ukończone', 823], ['Podstawowe nieukończone', 148] ]}] }); moreData['options15_19'] = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Poziom wykształcenia (15-19 lat) - Orneta'}, series: [{data: [['Wyższe', 0], ['Policealne', 0], ['Średnie ogólnokształcące', 207], ['Średnie zawodowe', 31], ['Zasadnicze zawodowe', 111], ['Gimnazjalne', 1719], ['Podstawowe ukończone', 798], ['Podstawowe nieukończone', 20] ]}] }); moreData['options20_24'] = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Poziom wykształcenia (20-24 lat) - Orneta'}, series: [{data: [['Wyższe', 330], ['Policealne', 45], ['Średnie ogólnokształcące', 893], ['Średnie zawodowe', 777], ['Zasadnicze zawodowe', 544], ['Gimnazjalne', 321], ['Podstawowe ukończone', 103], ['Podstawowe nieukończone', 7] ]}] }); moreData['options25_29'] = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Poziom wykształcenia (25-29 lat) - Orneta'}, series: [{data: [['Wyższe', 965], ['Policealne', 85], ['Średnie ogólnokształcące', 428], ['Średnie zawodowe', 747], ['Zasadnicze zawodowe', 653], ['Gimnazjalne', 49], ['Podstawowe ukończone', 182], ['Podstawowe nieukończone', 23] ]}] }); moreData['options30_34'] = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Poziom wykształcenia (30-34 lat) - Orneta'}, series: [{data: [['Wyższe', 777], ['Policealne', 63], ['Średnie ogólnokształcące', 361], ['Średnie zawodowe', 549], ['Zasadnicze zawodowe', 848], ['Gimnazjalne', 7], ['Podstawowe ukończone', 256], ['Podstawowe nieukończone', 13] ]}] }); moreData['options35_39'] = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Poziom wykształcenia (35-39 lat) - Orneta'}, series: [{data: [['Wyższe', 411], ['Policealne', 86], ['Średnie ogólnokształcące', 329], ['Średnie zawodowe', 504], ['Zasadnicze zawodowe', 1144], ['Gimnazjalne', 0], ['Podstawowe ukończone', 268], ['Podstawowe nieukończone', 18] ]}] }); moreData['options40_44'] = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Poziom wykształcenia (40-44 lat) - Orneta'}, series: [{data: [['Wyższe', 348], ['Policealne', 55], ['Średnie ogólnokształcące', 271], ['Średnie zawodowe', 515], ['Zasadnicze zawodowe', 995], ['Gimnazjalne', 3], ['Podstawowe ukończone', 336], ['Podstawowe nieukończone', 6] ]}] }); moreData['options45_49'] = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Poziom wykształcenia (45-49 lat) - Orneta'}, series: [{data: [['Wyższe', 361], ['Policealne', 101], ['Średnie ogólnokształcące', 253], ['Średnie zawodowe', 609], ['Zasadnicze zawodowe', 1102], ['Gimnazjalne', 3], ['Podstawowe ukończone', 420], ['Podstawowe nieukończone', 25] ]}] }); moreData['options50_54'] = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Poziom wykształcenia (50-54 lat) - Orneta'}, series: [{data: [['Wyższe', 329], ['Policealne', 141], ['Średnie ogólnokształcące', 295], ['Średnie zawodowe', 764], ['Zasadnicze zawodowe', 1154], ['Gimnazjalne', 0], ['Podstawowe ukończone', 564], ['Podstawowe nieukończone', 17] ]}] }); moreData['options55_59'] = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Poziom wykształcenia (55-59 lat) - Orneta'}, series: [{data: [['Wyższe', 250], ['Policealne', 117], ['Średnie ogólnokształcące', 321], ['Średnie zawodowe', 688], ['Zasadnicze zawodowe', 903], ['Gimnazjalne', 0], ['Podstawowe ukończone', 792], ['Podstawowe nieukończone', 9] ]}] }); moreData['options60_64'] = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Poziom wykształcenia (60-64 lat) - Orneta'}, series: [{data: [['Wyższe', 236], ['Policealne', 71], ['Średnie ogólnokształcące', 260], ['Średnie zawodowe', 433], ['Zasadnicze zawodowe', 551], ['Gimnazjalne', 0], ['Podstawowe ukończone', 860], ['Podstawowe nieukończone', 15] ]}] }); moreData['options65p'] = $.extend(true, {}, optionsO, { title: {text: 'Poziom wykształcenia (65+ lat) - Orneta'}, series: [{data: [['Wyższe', 278], ['Policealne', 47], ['Średnie ogólnokształcące', 489], ['Średnie zawodowe', 463], ['Zasadnicze zawodowe', 458], ['Gimnazjalne', 15], ['Podstawowe ukończone', 3164], ['Podstawowe nieukończone', 541] ]}] }); %fA�%�����87�H��������V5� J��Ѷ��4A� gp��I��5�Ks�kp���-�ʍ�V�y�&iT��|�p�ePh�i�$��5�Q��%)�x��r��FH s���* %��J�Q=�� qa��A���b���x�y��YZ�~Ìkf ���b�GUb,�CƩz@ؽ�� �l����n�ү�dĖ�8��8Ҕ&�Z7�O��� ��33{��˟�CjH�e�Q�,^C\K����d��c:P�� �K����} �=M�ݸ/v�N� �*|�I�@�A���pw�`���O�Mx&����0�/v�K��8�}/�#*B�N�4N�n;�L;O�V�u�\���n]a���|ڲU�Dz���\Z)��?�ط��0O���ez�P�-� �򿓶��2���g�r��F%�g�% ��i�-x�ie��E��Y?��L�B oi��d��Nݞ��6~�@��Ήgpp��T+������2 .A� ^#C2{�5H��֧j����)@4�=�,tEM�A3�������1~�_�ԋ*�ѓ��WZ�y��j�� 1�s�쾥8� %W`��̐�� w@G���*���a�O��߅�N@W�$��:%%c?�7� Ѩy��0tu:�YA��k陏������{�A7�����g~>�o���(�L&��o�<� V�a3����x3p��HVi�T[��S��iNzm�O>��I>�R����UH�W�B��lB�:��ڈ�����L����oW�ʵ]r�8���F��� t�K+�����J��\��鬃� 6�w�Hs�-�J ͟ĝ#�����z� I��:�n���r�w��W�� Yu"ؿ�S�� !N���4�~�޻AȱC���k��3��bB]�ׯ��Oʌn`1���/N�摹z� �Qj|87��;���T�uth��;��;��)M�ݷ u���z��}�B*�K�+����G�m��]{��E$�Qd �X'H�i5��,Y�[��3!H�E1H�O��-~��7�;L[D��$5�3П�Y�M^,!�T *�i���@5J������욵�����a��*ΐ*f1���W�S�h>ɵ�� ���EV��E �`H��l�8�/�����X$�T xsu�X'g��`R���}�Gp8��Э2"C���B���t \�I_\Q�� h�G�W!�f+�!Ttn�[YT�ujN����z,�8�"�y��ǽRkR���.}}���', color = (this.point.color.stops == void 0) ? this.point.color : this.point.color.stops[1][1], dec = 1; if (tooltip.chart.series.length == 2) s += '
  \u25CF ' + tooltip.chart.series[1].name + ': ' + Highcharts.numberFormat(tooltip.chart.series[1].data[i].percentage, dec) + "%"; s += '
  \u25CF ' + tooltip.chart.series[0].name + ': ' + Highcharts.numberFormat(tooltip.chart.series[0].data[i].percentage, dec) + "%"; return s; } }; var graphOpts = {}; var langOpts = { "emptyTable": "No data available in table", "info": "
  Wpisy _START_ do _END_ z _TOTAL_ wszystkich", "infoEmpty": "
  Brak wpisów spelniajacych kryteria", "infoFiltered": "(wsród _MAX_ wszystkich)
  ", "infoPostFix": "", "thousands": " ", "lengthMenu": "Pokazuj _MENU_ wpisów", "loadingRecords": "Ładowanie...", "processing": "Przetwarzanie...", "search": "Szukaj:", "zeroRecords": "", "paginate": { "first": "<<", "last": ">>", "next": ">", "previous": "<" }, "aria": { "sortAscending": ": activate to sort column ascending", "sortDescending": ": activate to sort column descending" } } function dtPagination(oSettings) { if (oSettings._iDisplayLength>= oSettings.fnRecordsDisplay()) $(oSettings.nTableWrapper).find('.dataTables_paginate').hide(); else $(oSettings.nTableWrapper).find('.dataTables_paginate').show(); } function dtInitCompleteDeffered(oSettings) { var max=$(this).data('rowCNT'); var tid=$(this).data('tid'); var url=$(this).data('url'); var typ=$(this).data('typ') || 0; if (max === void 0 || tid=== void 0 || url=== void 0) return; oSettings.oFeatures.bServerSide = true; oSettings.oFeatures.bLengthChange = true; oSettings.iDeferLoading = max; oSettings.bProcessing = true; oSettings._iRecordsDisplay = max oSettings._iRecordsTotal = max; oSettings.ajax = {"url": window.BASE_DIR + "ajax/" + url + ".php", "data": function ( d ) { return $.extend( {}, d, { "T": tid, 'TP': typ} )}}; this._fnUpdateInfo(oSettings); oSettings.aoDrawCallback[4].fn(oSettings); } var dtOpts={ "language": langOpts, "aLengthMenu": [[5, 10, 25, 50, 100, -1], [5, 10, 25, 50, 100, 'Wszystkie']], "iDisplayLength": 10, "order": [[ 0, 'asc' ]], "bDeferRender": true, "sPaginationType": 'full_numbers', "fnDrawCallback": dtPagination, "fnInitComplete": dtInitCompleteDeffered, "search": { "caseInsensitive": true } }; var dtOptsUrzd=$.extend({},dtOpts, { "order": []}); var dtOptsFin=$.extend({},dtOpts, { "iDisplayLength": (isBootstrapBreakpoint('xs')) ? 5 : 25, "order": [[ 7, 'desc' ]], "aoColumns": [{ "sType": "force-string"}, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }, { "asSorting": [ "desc", "asc"], "orderDataType": "force-curency", "type": "numeric" }] }); var dtOptsSchl=$.extend({},dtOpts, { "order": [[ 3, 'desc' ]], "aoColumns": [null, null, { "bSearchable": false, "asSorting": [ "desc", "asc"] }, { "bSearchable": false, "asSorting": [ "desc", "asc"] }, { "bSearchable": false, "asSorting": [ "desc", "asc"] }] }); var dtOptsLST=$.extend({},dtOpts, { "iDisplayLength": (isBootstrapBreakpoint('xs')) ? 5 : 100, "columnDefs": [ { "searchable": false, "orderable": false, "targets": 0 } ] }); function idxCol() { var lt=window.lt; lt.column(0, {search:'applied', order:'applied'}).nodes().each( function (cell, i) { cell.innerHTML = i+1;} ); } //=================================================================================================== //=================================================================================================== (function ($) { jQuery.expr[':'].Contains = function(a,i,m){ var t=(a.textContent || a.innerText || "").toUpperCase(); return t.indexOf(m[3].toUpperCase())>=0; }; function listFilter(lists) { lists.each( function(i) { var list = $(this), form = $("
  ").attr({"class":"filterform","action":"#"}),input = $("").attr({"class":"form-control input-sm","type":"search"}); $(form).append($(" ")).append(input).prependTo(list.find('.hdr')); $(input) .change( function () { var filter = $(this).val(); if(filter) { $(list).find("a:not(:Contains(" + filter + "))").hide(); $(list).find("a:Contains(" + filter + ")").show(); } else { $(list).find("a").show(); } return false; }) .keyup( function () { $(this).change();}); }); } //ondomready $(function () {listFilter($("ul.searchable"));}); }(jQuery));