Powiat miechowski w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat miechowski - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 49 521 Liczba mieszkańców
 • 676 km2 Powierzchnia
 • 74 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 23,2% Stopa urbanizacji
 • Marian Gamrat Starosta
 • ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów Adres starostwa powiatowego
 • KMI Tablice rejestracyjne
 • Miasta (gminy miejskie) w powiecie miechowskim (1)
 • Miechów
Powiat miechowski na mapie
Identyfikatory
 • 1208 TERYT (TERC)
Herb powiatu miechowskiego
powiat miechowski herb
Flaga powiatu miechowskiego
powiat miechowski flaga

powiat miechowski - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie
(041)382-41-00
(041)382-41-09
ul. Racławicka 20
32-200 Miechów
Komenda Powiatowa Policji w Miechowie
(041)382-22-00
(041)382-22-03
ul. B.Prusa 3
32-200 Miechów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miechowie
(041)383-40-70
(041)383-40-70
ul. Sienkiewicza 18
32-200 Miechów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie
(041)389-04-51
(041)383-11-59
ul. Konopnickiej 6
32-200 Miechów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miechowie
(041)383-18-29
(041)383-18-29 wew. 105
ul. M. Konopnickiej 23a
32-200 Miechów
Starostwo Powiatowe w Miechowie
(41) 382-11-13
(41) 382-11-18
ul. Racławicka
32-200 Miechów

Powiat miechowski - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie miechowskim

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 86 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2015 roku
 • 83 Użytek własny
 • 3 Sprzedaż lub wynajem
 • 96,5%
  3,5%
 • 478 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2015
 • 5,56 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanych do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat miechowski
  5,56
  Woj. małopolskie
  4,32
  Polska
  4,13
 • 13 234 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2015
 • 153,9 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanego do użytkowania w 2015 roku)
 • powiat miechowski
  153,9 m2
  Woj. małopolskie
  106,4 m2
  Polska
  99,8 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 2008-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miechowski - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce

 • Powiat miechowski ma 49 521 mieszkańców, z czego 50,8% stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 4,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 42,2 lat i jest nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski.

  Mieszkańcy powiatu miechowskiego zawarli w 2015 roku 249 małżeństw, co odpowiada 5,0 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  28,2% mieszkańców powiatu miechowskiego jest stanu wolnego, 56,2% żyje w małżeństwie, 3,0% mieszkańców jest po rozwodzie, a 12,4% to wdowy/wdowcy.

  Powiat miechowski ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -221. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -4,4 na 1000 mieszkańców powiatu miechowskiego. W 2015 roku urodziło się 434 dzieci, w tym 47,9% dziewczynek i 52,1% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 369 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,66 i jest znacznie mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 54,1% zgonów w powiecie miechowskim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 19,7% zgonów w powiecie miechowskim były nowotwory, a 3,5% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu miechowskiego przypada 13.19 zgonów.

  W 2015 roku zarejestrowano 442 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 427 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu miechowskiego 15. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0.

  60,8% mieszkańców powiatu miechowskiego jest w wieku produkcyjnym, 17,1% w wieku przedprodukcyjnym, a 22,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu miechowskiego

 • 49 521 Liczba mieszkańców
 • 25 161 Kobiety
 • 24 360 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie miechowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie miechowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie miechowskim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu miechowskiego w latach 2017-2050

 • 40 825 Liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 20 558 Kobiety
 • 20 267 Mężczyźni
 • 50,8%
  49,2%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie miechowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie miechowskim w latach 20017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie miechowskim w latach 2017 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu miechowskiego

 • 42,2 lat Średni wiek mieszkańców
 • powiat miechowski
  42,2 lat
  Woj. małopolskie
  40,1 lat
  Polska
  40,9 lat
 • 43,8 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 40,6 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat miechowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu miechowskiego

 • Wykres - Stan cywilny - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 28,2% Kawalerowie/Panny
 • powiat miechowski
  28,2%
  Woj. małopolskie
  30,6%
  Polska
  28,8%
 • 21,4% Kobiety
  (Panny)
 • 35,5% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 56,2% Żonaci/Zamężne
 • powiat miechowski
  56,2%
  Woj. małopolskie
  56,8%
  Polska
  55,8%
 • 55,0% Kobiety
  (Zamężne)
 • 57,4% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 12,4% Wdowcy/Wdowy
 • powiat miechowski
  12,4%
  Woj. małopolskie
  8,9%
  Polska
  9,6%
 • 20,4% Kobiety
  (Wdowy)
 • 4,1% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 3,0% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • powiat miechowski
  3,0%
  Woj. małopolskie
  3,4%
  Polska
  5,0%
 • 3,0% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • powiat miechowski
  0,2%
  Woj. małopolskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie miechowskim

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie miechowskim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 5,0 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat miechowski
  5,0
  Woj. małopolskie
  5,2
  Polska
  4,9
 • 1,1 Rozwody na 1000 ludności w roku 2015
 • powiat miechowski
  1,1
  Woj. małopolskie
  1,4
  Polska
  1,8
 • 249 Małżeństwa zawarte w roku 2015
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie miechowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie miechowskim

 • -221 Przyrost naturalny w roku 2015
 • -122 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -99 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -4,4 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat miechowski
  -4,4
  Woj. małopolskie
  1,0
  Polska
  -0,7
 • -5,5 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -4,1 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie miechowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie miechowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie miechowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie miechowskim w roku 2015

 • 434 Urodzenia żywe
 • 208 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 226 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 47,9%
  52,1%
 • 8,7 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • powiat miechowski
  8,7
  Woj. małopolskie
  10,3
  Polska
  9,6
 • 38,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • powiat miechowski
  38,9
  Woj. małopolskie
  41,7
  Polska
  40,1
 • 8.74 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 8.74
 • 43.96 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 43.96
 • 90.11 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 90.11
 • 78.05 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 78.05
 • 28.05 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 28.05
 • 3.95 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 3.95
 • 0.7 Płodność kobiet w wieku 45-49 lat
 • 0.7
 • 3 369 g Średnia waga noworodków
 • 3 307 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 426 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat miechowski
  3 369 g
  Woj. małopolskie
  3 328 g
  Polska
  3 356 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 7 Waga 4500g - 4999g
 • 7
 • 40 Waga 4000g - 4499g
 • 40
 • 127 Waga 3500g - 3999g
 • 127
 • 174 Waga 3000g - 3499g
 • 174
 • 60 Waga 2500g - 2999g
 • 60
 • 18 Waga 2000g - 2499g
 • 18
 • 4 Waga 1500g - 1999g
 • 4
 • 3 Waga 1000g - 1499g
 • 3
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1,26 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • powiat miechowski
  1,26
  Woj. małopolskie
  1,32
  Polska
  1,29
 • 0,60 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • powiat miechowski
  0,60
  Woj. małopolskie
  0,64
  Polska
  0,63
 • 0,66 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • powiat miechowski
  0,66
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  0,94
 • Statystyki zgonów w powiecie miechowskim w roku 2015

 • 655 Zgony
 • 330 Kobiety
  (Zgony)
 • 325 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 50,4%
  49,6%
 • 0 Zgony niemowląt
 • 0 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 13,2 Zgony na 1000 ludności
 • powiat miechowski
  13,2
  Woj. małopolskie
  9,3
  Polska
  10,3
 • 150,9 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • powiat miechowski
  150,9
  Woj. małopolskie
  90,4
  Polska
  106,9
 • 0,0 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • powiat miechowski
  0,0
  Woj. małopolskie
  2,8
  Polska
  4,0
 • 2,9 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat miechowski
  2,9
  Woj. małopolskie
  2,5
  Polska
  3,2
 • 1,3 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  1,3
  Polska
  1,5
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie miechowskim w latach 2002-2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 56,3% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • powiat miechowski
  56,3%
  Woj. małopolskie
  50,1%
  Polska
  45,1%
 • 23,6% Zgony spowodowane nowotworami
 • powiat miechowski
  23,6%
  Woj. małopolskie
  27,4%
  Polska
  26,6%
 • 2,2% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • powiat miechowski
  2,2%
  Woj. małopolskie
  4,2%
  Polska
  5,4%
 • 4,8 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  4,8
  Polska
  3,9
 • 68,2 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • Woj. małopolskie
  68,2
  Polska
  70,2
 • 294,7 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • powiat miechowski
  294,7
  Woj. małopolskie
  240,8
  Polska
  260,7
 • 229,2 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Woj. małopolskie
  229,2
  Polska
  248,3
 • 703,8 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 800,5 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 603,7 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat miechowski
  703,8
  Woj. małopolskie
  441,0
  Polska
  441,1
 • 100,2 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 30,0 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 167,2 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • powiat miechowski
  100,2
  Woj. małopolskie
  69,8
  Polska
  85,7
 • 31,5 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • powiat miechowski
  31,5
  Woj. małopolskie
  25,8
  Polska
  30,1
 • 7,9 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • powiat miechowski
  7,9
  Woj. małopolskie
  7,2
  Polska
  8,2
 • 0,6% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat miechowski
  0,6%
  Woj. małopolskie
  0,9%
  Polska
  0,9%
 • Migracje ludności

 • 442 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 223 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 219 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Zameldowania z zagranicy
 • 0 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 0 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 427 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 236 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 191 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 0 Wymeldowania za granicę
 • 0 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 0 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 15 Saldo migracji
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 28 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • 15 Saldo migracji wewnętrznych
 • -13 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 28 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 0 Saldo migracji zagranicznych
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 0 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie miechowskim w latach 1995-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie miechowskim

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,7% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,7% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 67,3% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 64,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 70,0% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 18,5% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 21,5% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 15,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat miechowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat miechowski - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce

 • W powiecie miechowskim na 1000 mieszkańców pracuje 116 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 53,3% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,7% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie miechowskim wynosiło w 2015 roku 8,8% (9,3% wśród kobiet i 8,4% wśród mężczyzn). Jest to więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie miechowskim wynosi 3 189,73 PLN, co odpowiada 76.80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu miechowskiego 4 929 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 2 640 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -2 289.

  64,2% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu miechowskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 4,8% w przemyśle i budownictwie, a 12,2% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 12,2% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie miechowskim

 • 116 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat miechowski
  116,0
  Woj. małopolskie
  222,0
  Polska
  232,0
 • 8,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 9,3% Kobiety
 • 8,4% Mężczyźni
 • powiat miechowski
  8,8%
  Woj. małopolskie
  8,3%
  Polska
  9,7%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie miechowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie miechowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie miechowskim w latach 2004 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie miechowskim

 • 3 190 PLN Wynagrodzenie brutto
 • powiat miechowski
  3 190 PLN
  Woj. małopolskie
  3 907 PLN
  Polska
  4 151 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie miechowskim w latach 2002 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie miechowskim

 • 4 929 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 2 640 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -2 289 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,54 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie miechowskim

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 64,2% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 59,9% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 69,1% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 4,8% Przemysł i budownictwo
 • 2,1% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 7,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 12,2% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 22,9% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 26,2% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 12,2% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 22,9% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 26,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 19,0% Pozostałe
 • 27,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 9,8% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie miechowskim w latach 2006 - 2014, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie miechowskim

 • 5 767 Pracujący ogółem
 • 3 391 Kobiety
 • 2 376 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie miechowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku

 • 17,1% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,5% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 17,7% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 60,8% W wieku produkcyjnym
 • 54,6% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 67,1% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 22,2% W wieku poprodukcyjnym
 • 28,8% Kobiety
  (59+ lat)
 • 15,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat miechowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego

 • 64,6 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat miechowski
  64,6
  Woj. małopolskie
  60,1
  Polska
  60,1
 • 36,5 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • powiat miechowski
  36,5
  Woj. małopolskie
  29,8
  Polska
  31,4
 • 129,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • powiat miechowski
  129,9
  Woj. małopolskie
  98,3
  Polska
  109,1
 • Mobilne grupy wieku

 • 62,5% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,6% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 59,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 37,5% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,4% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 40,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat miechowski - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie miechowskim

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 791 Przestępstwa ogółem
 • 791
 • 554 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 554
 • 96 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 96
 • 112 Przestępstwa drogowe
 • 112
 • 22 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 22
 • 305 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 305
 • 15,92 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat miechowski
  15,92
  Woj. małopolskie
  20,56
  Polska
  20,80
 • 11,15 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • powiat miechowski
  11,15
  Woj. małopolskie
  13,40
  Polska
  13,59
 • 1,93 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • powiat miechowski
  1,93
  Woj. małopolskie
  4,57
  Polska
  4,36
 • 2,25 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • powiat miechowski
  2,25
  Woj. małopolskie
  1,66
  Polska
  1,99
 • 0,44 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • powiat miechowski
  0,44
  Woj. małopolskie
  0,35
  Polska
  0,45
 • 6,14 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • powiat miechowski
  6,14
  Woj. małopolskie
  10,34
  Polska
  11,44
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat miechowski, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 70% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat miechowski
  70%
  Woj. małopolskie
  67%
 • 61% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • powiat miechowski
  61%
  Woj. małopolskie
  55%
 • 87% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • powiat miechowski
  87%
  Woj. małopolskie
  85%
 • 99% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • powiat miechowski
  99%
  Woj. małopolskie
  99%

Powiat miechowski - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce

 • 11 583 mieszkańców powiatu miechowskiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 5 708 kobiet oraz 5 875 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 13,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,4% wykształcenie policealne, 10,2% średnie ogólnokształcące, a 19,7% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 23,2% mieszkańców powiatu miechowskiego, gimnazjalnym 5,5%, natomiast 24,8% podstawowym ukończonym. 1,1% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu miechowskiego mają znacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie miechowskim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (27,1%) oraz średnie zawodowe (18,7%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,4%) oraz podstawowe ukończone (22,3%).

  16,8% mieszkańców powiatu miechowskiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,7% wśród dziewczynek i 16,9% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 803 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 2,03 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 24,2% ludności (24,9% wśród dziewczynek i 23,6% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 16 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 89,89.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,5% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,1% wśród dziewczyn i 12,8% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 97,02.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 12,3% mieszkańców (12,2% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 5 uczniów. 27 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 34,2% mieszkańców powiatu miechowskiego w wieku potencjalnej nauki (34,1% kobiet i 34,3% mężczyzn).

 • 13,1% Wykształcenie wyższe
 • powiat miechowski
  13,1%
  Woj. małopolskie
  18,2%
  Polska
  17,9%
 • 15,3% Kobiety
  (wyższe)
 • 10,9% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 26,1% W miastach
  (wyższe)
 • 9,2% Na wsi
  (wyższe)
 • 32,3% Wykształcenie średnie i policealne
 • powiat miechowski
  32,3%
  Woj. małopolskie
  33,0%
  Polska
  33,3%
 • 34,9% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 29,6% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 40,5% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 29,8% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,4% Wykształcenie policealne
 • powiat miechowski
  2,4%
  Woj. małopolskie
  2,6%
  Polska
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,6% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,9% W miastach
  (policealne)
 • 1,9% Na wsi
  (policealne)
 • 10,2% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • powiat miechowski
  10,2%
  Woj. małopolskie
  12,6%
  Polska
  12,4%
 • 13,0% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,2% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 16,2% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 8,4% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,7% Wykształcenie średnie zawodowe
 • powiat miechowski
  19,7%
  Woj. małopolskie
  17,8%
  Polska
  18,1%
 • 18,7% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 20,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 19,5% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 23,2% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • powiat miechowski
  23,2%
  Woj. małopolskie
  24,2%
  Polska
  22,9%
 • 16,3% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 30,4% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 16,1% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 25,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,5% Wykształcenie gimnazjalne
 • powiat miechowski
  5,5%
  Woj. małopolskie
  5,3%
  Polska
  5,2%
 • 5,1% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 6,0% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 4,6% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,8% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 24,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat miechowski
  24,8%
  Woj. małopolskie
  18,1%
  Polska
  19,3%
 • 27,1% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 22,3% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 12,1% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 28,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,1% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat miechowski
  1,1%
  Woj. małopolskie
  1,2%
  Polska
  1,4%
 • 1,3% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,9% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 0,6% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie miechowskim

 • 803 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • powiat miechowski
  803,0
  Woj. małopolskie
  841,0
  Polska
  842,0
 • 2,03 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • powiat miechowski
  2,03
  Woj. małopolskie
  1,11
  Polska
  1,12
 •  
 • 43,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 43,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 43,0 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 41,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 5,3 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 5,3 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie miechowskim

 • 89,89 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat miechowski
  89,89
  Woj. małopolskie
  88,87
  Polska
  90,94
 • 89,41 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • powiat miechowski
  89,41
  Woj. małopolskie
  88,42
  Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat miechowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat miechowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 16 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • powiat miechowski
  16,0
  Woj. małopolskie
  18,0
  Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 16 Szkoły podstawowe ogółem
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 16
 • 16 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 16
 • 7 Szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
 • 7
 •  
 • 230,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 200,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie miechowskim

 • 97,02 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat miechowski
  97,02
  Woj. małopolskie
  97,29
  Polska
  98,90
 • 93,70 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • powiat miechowski
  93,70
  Woj. małopolskie
  93,62
  Polska
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat miechowski) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat miechowski) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • powiat miechowski
  21,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 22 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 22
 • 8 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 8
 •  
 • 120,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 89,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 30,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 3,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 2,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,6 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie miechowskim

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie miechowskim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 5 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • powiat miechowski
  5,0
  Woj. małopolskie
  4,0
  Polska
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 5 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 5
 • 25 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 25
 • 7 Licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży
 • 7
 • 19 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 19
 • 34,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 21,6 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 12,8 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,4 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące specjalne dla młodzieży)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,3 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,0 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 27 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • powiat miechowski
  27,0
  Woj. małopolskie
  23,0
  Polska
  23,0
 • 27 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 27
 • 27 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 27
 • 86,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 60,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 26,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych
 • powiat miechowski
  20,0
  Woj. małopolskie
  21,0
  Polska
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach policealnych według typu
 • 20 Szkoły policealne ogółem
 • 20
 • 20 Szkoły policealne dla dorosłych
 • 20
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie miechowskim

 • 16,8% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,7% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,9% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 24,2% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 24,9% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 23,6% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,5% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,1% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,8% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,2% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 34,2% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 34,1% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 34,3% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat miechowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat miechowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat miechowski, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)