Powiat kłobucki w liczbach
(mapy, miasta, nieruchomości, GUS, gminy, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, edukacja, tabele)

Powiat kłobucki - Podstawowe informacje

No street view available for this location
 • 85 180 Liczba mieszkańców
 • 889 km2 Powierzchnia
 • 96 osób/km2 Gęstość zaludnienia
 • 21,0% Stopa urbanizacji
 • Henryk Kiepura Starosta
 • Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck Adres starostwa powiatowego
 • SKL Tablice rejestracyjne
Powiat kłobucki na mapie
Identyfikatory
 • 2406 TERYT (TERC)
Herb powiatu kłobuckiego
powiat kłobucki herb
Flaga powiatu kłobuckiego
powiat kłobucki flaga

powiat kłobucki - Urzędy i instytucje(urzędy, adresy, dane kontaktowe, godziny urzędowania i przyjmowania, lokalizacja, mapa)

 • Widok street view niedostępny dla tej lokalizacji
Urząd / InstytucjaAdres
Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku
34/ 317-22-13
34/ 317-24-16
ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck
Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
34/ 310-92-00 Tel. dyż. 34/ 310-92-55
34/ 310-92-44
ul. Boh. Bitwy pod Mokrą 5
42-100 Kłobuck
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłobucku
34/ 310-06-48, 34/ 310-06-49, 34- 310-06-50
34/ 310-06-48
ul. Ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłobucku
34/ 310-01-34
34/ 310-01-34
ul. Wyszyńskiego 15
42-100 Kłobuck
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku
34/ 317-22-60, 34/ 317-26-00
34/ 317-22-60, 34/ 317-26-00
ul. Staszica 28
42-100 Kłobuck
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
(34) 310-95-00
(34) 310-95-07
ul. Rynek im. Jana Pawła II
42-100 Kłobuck

Powiat kłobucki - Dane demograficzne(liczba ludności, płeć mieszkańców, piramida wieku, przyrost naturalny, stan cywilny, małżeństwa i rozwody, przyczyny zgonów, migracje)

 • Demografia w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Powiat kłobucki ma 85 180 mieszkańców, z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 0,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,5 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłobuckiego w 2050 roku wynosi 74 833, z czego 38 029 to kobiety, a 36 804 mężczyźni.

  Mieszkańcy powiatu kłobuckiego zawarli w 2016 roku 409 małżeństw, co odpowiada 4,8 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz nieznacznie mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.
  26,7% mieszkańców powiatu kłobuckiego jest stanu wolnego, 60,5% żyje w małżeństwie, 2,7% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,9% to wdowy/wdowcy.

  Powiat kłobucki ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -196. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,3 na 1000 mieszkańców powiatu kłobuckiego. W 2016 roku urodziło się 726 dzieci, w tym 46,8% dziewczynek i 53,2% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 392 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,79 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

  W 2013 roku 50,5% zgonów w powiecie kłobuckim spowodowanych było chorobami układu krążenia, przyczyną 25,6% zgonów w powiecie kłobuckim były nowotwory, a 3,0% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności powiatu kłobuckiego przypada 10.83 zgonów.

  W 2016 roku zarejestrowano 654 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 667 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla powiatu kłobuckiego -13. W tym samym roku 34 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 7 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 27.

  62,7% mieszkańców powiatu kłobuckiego jest w wieku produkcyjnym, 17,3% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.
 • Liczba i płeć mieszkańców powiatu kłobuckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 85 180 Liczba mieszkańców
 • 43 159 Kobiety
 • 42 021 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • 103 Współczynnik feminizacji
  (Na każdych 100 mężczyzn przypada 103 kobiet)
 • 97 Współczynnik maskulinizacji
  (Na każde 100 kobiet przypada 97 mężczyzn)
 • Wykres - Populacja w powiecie kłobuckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek kobiet w powiecie kłobuckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Odsetek mężczyzn w powiecie kłobuckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Prognozowana liczba mieszkańców powiatu kłobuckiego w latach 2018-2050
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 74 833 Prognozowana liczba mieszkańców w 2050 roku
 • 38 029 Kobiety
 • 36 804 Mężczyźni
 • 50,7%
  49,3%
 • Wykres - Prognozowana populacja w powiecie kłobuckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek kobiet w powiecie kłobuckim w latach 20018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Prognozowany odsetek mężczyzn w powiecie kłobuckim w latach 2018 - 2050, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wiek mieszkańców powiatu kłobuckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 41,5 lat Średni wiek mieszkańców
 • Powiat
  41,5 lat
  Województwo
  42,2 lat
  Cały kraj
  41,2 lat
 • 43,1 lat Kobiety
  (średni wiek)
 • 39,9 lat Mężczyźni
  (średni wiek)
 • Wykres - Piramida wieku - powiat kłobucki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Stan cywilny mieszkańców powiatu kłobuckiego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2011)

 • Wykres - Stan cywilny - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny kobiet - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stan cywilny mężczyzn - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 26,7% Kawalerowie/Panny
 • Tutaj
  26,7%
  woj. śląskie
  27,1%
  Polska
  28,8%
 • 20,7% Kobiety
  (Panny)
 • 33,0% Mężczyźni
  (Kawalerowie)
 • 60,5% Żonaci/Zamężne
 • powiat kłobucki
  60,5%
  woj. śląskie
  57,5%
  Kraj
  55,8%
 • 59,3% Kobiety
  (Zamężne)
 • 61,7% Mężczyźni
  (Żonaci)
 • 9,9% Wdowcy/Wdowy
 • Tutaj
  9,9%
  woj. śląskie
  9,8%
  Cały kraj
  9,6%
 • 16,6% Kobiety
  (Wdowy)
 • 2,9% Mężczyźni
  (Wdowcy)
 • 2,7% Rozwiedzeni/Rozwiedzione
 • Powiat
  2,7%
  śląskie
  5,1%
  Cały kraj
  5,0%
 • 3,1% Kobiety
  (Rozwiedzione)
 • 2,2% Mężczyźni
  (Rozwiedzeni)
 • 0,2% Nieustalone
 • pow. kłobucki
  0,2%
  śląskie
  0,4%
  Polska
  0,8%
 • 0,2% Kobiety
  (Nieustalone)
 • 0,2% Mężczyźni
  (Nieustalone)
 • Małżeństwa i rozwody w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Małżeństwa i rozwody na 1000 lundności w powiecie kłobuckim w latach 2002-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 4,8 Małżeństwa na 1000 ludności w roku 2016
 • pow. kłobucki
  4,8
  woj. śląskie
  5,0
  Cały kraj
  5,0
 • 1,2 Rozwody na 1000 ludności w roku 2016
 • Powiat
  1,2
  Województwo
  1,8
  Polska
  1,7
 • 409 Małżeństwa zawarte w roku 2016
 • Wykres - Liczba małżeństw zawartych w powiecie kłobuckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przyrost naturalny w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • -196 Przyrost naturalny w roku 2016
 • -96 Kobiety
  (Przyrost naturalny)
 • -100 Mężczyźni
  (Przyrost naturalny)
 • -2,3 Przyrost naturalny na 1000 ludności
 • powiat kłobucki
  -2,3
  woj. śląskie
  -1,4
  Kraj
  -0,2
 • -2,7 Miasto
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • -2,2 Wieś
  (Przyrost naturalny na 1000 ludności)
 • Wykres - Przyrost naturalny w powiecie kłobuckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Kobiety) w powiecie kłobuckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Przyrost naturalny (Mężczyźni) w powiecie kłobuckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Statystyki urodzeń w powiecie kłobuckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 726 Urodzenia żywe
 • 340 Dziewczynki
  (Urodzenia żywe)
 • 386 Chłopcy
  (Urodzenia żywe)
 • 46,8%
  53,2%
 • 8,5 Urodzenia żywe na 1000 ludności
 • Tutaj
  8,5
  Województwo
  9,4
  Cały kraj
  10,0
 • 35,9 Płodność - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat
 • Tutaj
  35,9
  śląskie
  40,2
  Cały kraj
  41,7
 • 6.46 Płodność kobiet w wieku 15-19 lat
 • 6.46
 • 46.11 Płodność kobiet w wieku 20-24 lat
 • 46.11
 • 89.67 Płodność kobiet w wieku 25-29 lat
 • 89.67
 • 69.34 Płodność kobiet w wieku 30-34 lat
 • 69.34
 • 26.05 Płodność kobiet w wieku 35-39 lat
 • 26.05
 • 4.44 Płodność kobiet w wieku 40-44 lat
 • 4.44
 • 3 392 g Średnia waga noworodków
 • 3 294 g Dziewczynki
  (Średnia waga noworodków)
 • 3 479 g Chłopcy
  (Średnia waga noworodków)
 • powiat kłobucki
  3 392 g
  woj. śląskie
  3 311 g
  Cała Polska
  3 369 g
 • Rozkład wagi noworodków
 • 1 Waga 5000g i więcej
 • 1
 • 9 Waga 4500g - 4999g
 • 9
 • 80 Waga 4000g - 4499g
 • 80
 • 219 Waga 3500g - 3999g
 • 219
 • 267 Waga 3000g - 3499g
 • 267
 • 116 Waga 2500g - 2999g
 • 116
 • 21 Waga 2000g - 2499g
 • 21
 • 10 Waga 1500g - 1999g
 • 10
 • 1 Waga 1000g - 1499g
 • 1
 • 1 Waga 600g - 999g
 • 1
 • 1 Waga poniżej 600g
 • 1
 • 1,21 Współczynnik dzietności ogólnej
  (Liczba dzieci, urodzonych przez przeciętną kobietę w ciągu całego okresu rozrodczego, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  1,21
  śląskie
  1,32
  Cały kraj
  1,36
 • 0,57 Współczynnik reprodukcji brutto
  (Średnia liczba córek urodzonych przez kobietę w wieku rozrodczym, 15 - 49 lat)
 • Powiat
  0,57
  Województwo
  0,64
  Polska
  0,66
 • 0,79 Współczynnik dynamiki demograficznej
  (Stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów)
 • pow. kłobucki
  0,79
  śląskie
  0,87
  Cała Polska
  0,99
 • Statystyki zgonów w powiecie kłobuckim w roku 2016
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 922 Zgony
 • 436 Kobiety
  (Zgony)
 • 486 Mężczyźni
  (Zgony)
 • 47,3%
  52,7%
 • 1 Zgony niemowląt
 • 1 Dziewczynki
  (Zgony niemowląt)
 • 0 Chłopcy
  (Zgony niemowląt)
 • 100,0%
  0,0%
 • 10,8 Zgony na 1000 ludności
 • Powiat
  10,8
  woj. śląskie
  10,7
  Cała Polska
  10,1
 • 127,0 Zgony na 1000 urodzeń żywych
 • pow. kłobucki
  127,0
  woj. śląskie
  114,5
  Kraj
  101,5
 • 1,4 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych
 • Tutaj
  1,4
  Województwo
  4,4
  Cały kraj
  4,0
 • 3,3 Zgony osób w wieku do 65 lat na 1000 ludności w tej grupie wiekowej
 • powiat kłobucki
  3,3
  Województwo
  3,6
  Cała Polska
  3,2
 • 0,8 Samobójstwa na 10 tys. mieszkańców
 • śląskie
  0,8
  Cały kraj
  1,4
 • Wykres - Przyczyny zgonów w powiecie kłobuckim w latach 2002-2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 47,7% Zgony spowodowane chorobami układu krążenia
 • Tutaj
  47,7%
  Województwo
  46,1%
  Kraj
  45,7%
 • 27,8% Zgony spowodowane nowotworami
 • Tutaj
  27,8%
  śląskie
  27,5%
  Cały kraj
  26,7%
 • 4,7% Zgony spowodowane chorobami układu oddechowego
 • Powiat
  4,7%
  śląskie
  4,6%
  Kraj
  6,1%
 • 9,5 Zgony z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania na 100 tys. ludności
 • woj. śląskie
  9,5
  Kraj
  5,9
 • 81,1 Zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. mieszkańców
 • woj. śląskie
  81,1
  Polska
  74,3
 • 315,6 Zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności
 • pow. kłobucki
  315,6
  Województwo
  302,7
  Cały kraj
  274,3
 • 281,0 Zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności
 • Województwo
  281,0
  Cała Polska
  261,6
 • 540,9 Zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności
 • 625,0 Kobiety
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 454,4 Mężczyźni
  (Zgony z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kłobucki
  540,9
  Województwo
  508,0
  Kraj
  469,0
 • 62,8 Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym wieku
 • 22,9 Kobiety
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • 100,7 Mężczyźni
  (Zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys.)
 • pow. kłobucki
  62,8
  woj. śląskie
  96,0
  Kraj
  87,7
 • 20,8 Zgony kobiet z powodu nowotworu złośliwego sutka na 100 tys. kobiet
 • pow. kłobucki
  20,8
  Województwo
  37,6
  Kraj
  31,8
 • 9,3 Zgony kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy na 100 tys. kobiet
 • pow. kłobucki
  9,3
  śląskie
  9,2
  Polska
  8,0
 • 0,8% Odsetek zgonów kobiet z powodu nowotworu szyjki macicy
 • powiat kłobucki
  0,8%
  Województwo
  0,9%
  Kraj
  0,8%
 • Migracje ludności
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 654 Zameldowania w ruchu wewnętrznym
 • 354 Kobiety
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 300 Mężczyźni
  (zameldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 34 Zameldowania z zagranicy
 • 13 Kobiety
  (zameldowania z zagranicy)
 • 21 Mężczyźni
  (zameldowania z zagranicy)
 • 667 Wymeldowania w ruchu wewnętrznym
 • 365 Kobiety
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 302 Mężczyźni
  (wymeldowania w ruchu wewnętrznym)
 • 7 Wymeldowania za granicę
 • 2 Kobiety
  (wymeldowania za granicę)
 • 5 Mężczyźni
  (wymeldowania za granicę)
 • 14 Saldo migracji
 • 0 Kobiety
  (saldo migracji)
 • 14 Mężczyźni
  (saldo migracji)
 • -13 Saldo migracji wewnętrznych
 • -11 Kobiety
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • -2 Mężczyźni
  (saldo migracji wewnętrznych)
 • 27 Saldo migracji zagranicznych
 • 11 Kobiety
  (saldo migracji zagranicznych)
 • 16 Mężczyźni
  (saldo migracji zagranicznych)
 • Wykres - Migracje na pobyt stały w powiecie kłobuckim w latach 1995-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Biologiczne grupy wieku w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 14,2% Ludność w wieku 0-14 lat
 • 13,4% Kobiety
  (w wieku 0-14 lat)
 • 14,9% Mężczyźni
  (w wieku 0-14 lat)
 • 69,2% Ludność w wieku 15-64 lat
 • 66,7% Kobiety
  (w wieku 15-64 lat)
 • 71,8% Mężczyźni
  (w wieku 15-64 lat)
 • 16,6% Ludność w wieku 65 lat i więcej
 • 19,9% Kobiety
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • 13,3% Mężczyźni
  (w wieku 65 lat i więcej)
 • Wykres - Biologiczne grupy wieku - powiat kłobucki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Nieruchomości(mieszkania oddane do użytku, powierzchnia użytkowa, liczba izb)

 • Nieruchomości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie kłobuckim oddano do użytku 226 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,65 nowych lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  89,4% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne, 10,6% na sprzedaż lub wynajem. Wśród mieszkań o przeznaczeniu indywidualnym 99,5% zostało przeznaczonych na użytek własny, a 0,5% na sprzedaż lub wynajem.

  Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w powiecie kłobuckim to 5,26 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2016 roku w powiecie kłobuckim to 142,60 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa śląskiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce.

 • Mieszkania oddane do użytkowania w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Oznaczenie mieszkanie w tym statystycznym kontekście rozumiane jest zarówno jako lokal mieszkalny jak i dom. Zastosowana terminologia jest zgodna z tą stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • 226 Liczba nieruchomości oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 2,65 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  2,65
  woj. śląskie
  2,42
  Cały kraj
  4,25
 • Wykres - Liczba mieszkań oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeznaczenie mieszkań indywidualnych oddanych do użytkowania w 2016 roku
 • 201 Użytek własny
 • 1 Sprzedaż lub wynajem
 • 99,5%
  0,5%
 • 1 189 Łączna liczba izb w mieszkaniach oddanych do użytkowania w 2016
 • 5,26 Przeciętna liczba izb w lokalu
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Powiat
  5,26
  Województwo
  4,66
  Cała Polska
  3,96
 • 13,96 Liczba izb na 1000 ludności
  (oddanych do użytkowania w 2016 roku)
 • pow. kłobucki
  13,96
  Województwo
  11,26
  Kraj
  16,85
 • 32 235 m2 Łączna powierzchnia użytkowa w lokalach oddanych do użytkowania w 2016
 • 142,6 m2 Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości
  (oddanej do użytkowania w 2016 roku)
 • powiat kłobucki
  142,6 m2
  śląskie
  116,4 m2
  Cały kraj
  94,5 m2
 • 0,38 m2 Powierzchnia budynku mieszkalnego na osobę
  (oddanego do użytkowania w 2016 roku)
 • Tutaj
  0,38 m2
  Województwo
  0,28 m2
  Cała Polska
  0,40 m2
 • Wykres - Powierzchnia (m2) nieruchomości oddanych do użytku w latach 1996-2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Powiat kłobucki - Rynek pracy(liczba ludności, płeć mieszkanców, dane historyczne, wiek, ilość narodzin, małżeństwa i rozwody)

 • Rynek pracy w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W powiecie kłobuckim na 1000 mieszkańców pracuje 162 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 51,6% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 48,4% mężczyźni.

  Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłobuckim wynosiło w 2016 roku 9,3% (10,0% wśród kobiet i 8,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłobuckim wynosi 3 070,12 PLN, co odpowiada 71.60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

  Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłobuckiego 10 728 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 7 666 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -3 062.

  41,3% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu kłobuckiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,4% w przemyśle i budownictwie, a 9,1% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,8% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
 • Bezrobocie rejestrowane w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 162 Pracujący na 1000 ludności
 • Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.
 • powiat kłobucki
  162,0
  śląskie
  265,0
  Cały kraj
  240,0
 • 9,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego
 • Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę bezrobocia rejestrowanego prezentujemy na taj stronie.
 • 10,0% Kobiety
 • 8,7% Mężczyźni
 • powiat kłobucki
  9,3%
  woj. śląskie
  6,6%
  Polska
  8,3%
 • Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kłobuckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród kobiet w powiecie kłobuckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Stopa bezrobocia rejestrowanego wśród męźczyzn w powiecie kłobuckim w latach 2004 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 3 070 PLN Wynagrodzenie brutto
 • Powiat
  3 070 PLN
  śląskie
  4 295 PLN
  Kraj
  4 291 PLN
 • Wykres - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (PLN) w powiecie kłobuckim w latach 2002 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Dojazdy do pracy w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2006)

 • 10 728 Liczba osób wyjeżdżających do pracy
  (Poza gminę zamieszkania)
 • 7 666 Liczba osób przyjeżdżających do pracy
  (Z innej gminy)
 • -3 062 Saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy
 • 0,71 Liczba osób przyjeżdżających do pracy przypadająca na 1 osobę wyjeżdżającą do pracy
 • Pracujący według sektorów ekonomicznych w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 100,0% Pracujący ogółem
 • 100,0% Kobiety
  (ogółem)
 • 100,0% Mężczyźni
  (ogółem)
 • 41,3% Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
 • 41,1% Kobiety
  (sektor rolniczy)
 • 41,6% Mężczyźni
  (sektor rolniczy)
 • 31,4% Przemysł i budownictwo
 • 22,3% Kobiety
  (sektor przemysłowy)
 • 40,9% Mężczyźni
  (sektor przemysłowy)
 • 9,1% Handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
 • 9,2% Kobiety
  (sektor usługowy)
 • 9,0% Mężczyźni
  (sektor usługowy)
 • 0,8% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
 • 1,3% Kobiety
  (sektor finansowy)
 • 0,2% Mężczyźni
  (sektor finansowy)
 • 17,4% Pozostałe
 • 26,1% Kobiety
  (pozostałe)
 • 8,2% Mężczyźni
  (pozostałe)
 • Wykres - Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w powiecie kłobuckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Pracujący według płci w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 13 828 Pracujący ogółem
 • 7 137 Kobiety
 • 6 691 Mężczyźni
 • Wykres - Liczba pracujących według płci w powiecie kłobuckim w latach 2006 - 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Produkcyjne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 17,3% W wieku przedprodukcyjnym (<18 lat)
 • 16,3% Kobiety
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 18,3% Mężczyźni
  (w wieku przedprodukcyjnym)
 • 62,7% W wieku produkcyjnym
 • 57,2% Kobiety
  (18-59 lat)
 • 68,4% Mężczyźni
  (18-64 lata)
 • 20,0% W wieku poprodukcyjnym
 • 26,5% Kobiety
  (59+ lat)
 • 13,3% Mężczyźni
  (64+ lata)
 • Wykres - Produkcyjne grupy wieku - powiat kłobucki, 2016, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • Wskaźniki obciążenia demograficznego
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 59,4 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • pow. kłobucki
  59,4
  śląskie
  61,8
  Kraj
  61,7
 • 31,9 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
 • Powiat
  31,9
  woj. śląskie
  34,5
  Kraj
  32,7
 • 115,8 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
 • Tutaj
  115,8
  śląskie
  126,9
  Kraj
  112,7
 • Mobilne grupy wieku
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 61,7% W wieku produkcyjnym mobilnym (18-44 lata)
 • 65,1% Kobiety
  (w wieku mobilnym)
 • 58,8% Mężczyźni
  (w wieku mobilnym)
 • 38,3% W wieku produkcyjnym niemobilnym
 • 34,9% Kobiety
  (45-59 lat)
 • 41,2% Mężczyźni
  (45-64 lata)

Powiat kłobucki - Poziom przestępczości(liczba przestępstw stwierdzonych, wkaźniki wykrywalności przestępstw, przestępstwa kryminalne, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa drogowe, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prześtępstwa przeciwko mieniu)

 • Poziom przestępczości w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • W 2016 roku w powiecie kłobuckim stwierdzono 1 140 przestępstw. Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 13,39 przestępstw. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.

  Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w powiecie kłobuckim wynosi 81,60% i jest znacznie większy od wskażnika wykrywalności dla województwa śląskiego oraz znacznie większy od wskażnika dla całej Polski.

  W przeliczeniu na 1000 mieszkańców powiatu kłobuckiego najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 4,87 (wykrywalność 59%) oraz o charakterze gospodarczym - 4,57 (wykrywalność 90%). W dalszej kolejności odnotowano przestępstwa przeciwko mieniu - 3,54 (39%), drogowe - 2,70 (99%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,25 (90%).
 • Przestępstwa stwierdzone w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Przestępstwa stwierdzone - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 1 140 Przestępstwa ogółem
 • 1 140
 • 415 Przestępstwa o charakterze kryminalnym
 • 415
 • 389 Przestępstwa o charakterze gospodarczym
 • 389
 • 230 Przestępstwa drogowe
 • 230
 • 21 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • 21
 • 301 Przestępstwa przeciwko mieniu
 • 301
 • 13,39 Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców
 • powiat kłobucki
  13,39
  woj. śląskie
  23,18
  Kraj
  19,48
 • 4,87 Przestępstwa o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  4,87
  śląskie
  14,32
  Cała Polska
  12,76
 • 4,57 Przestępstwa o charakterze gospodarczym na 1000 mieszkańców
 • pow. kłobucki
  4,57
  Województwo
  6,09
  Kraj
  3,91
 • 2,70 Przestępstwa drogowe na 1000 mieszkańców
 • Powiat
  2,70
  śląskie
  1,84
  Polska
  1,91
 • 0,25 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na 1000 mieszkańców
 • pow. kłobucki
  0,25
  śląskie
  0,63
  Cała Polska
  0,47
 • 3,54 Przestępstwa przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Tutaj
  3,54
  woj. śląskie
  12,05
  Kraj
  10,20
 • Wskaźniki wykrywalności sprawców
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • Wykres - Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw - powiat kłobucki, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 82% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw ogółem
 • powiat kłobucki
  82%
  Województwo
  71%
  Polska
  67%
 • 59% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 • Tutaj
  59%
  woj. śląskie
  58%
  Polska
  55%
 • 90% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw o charakterze gospodarczym
 • pow. kłobucki
  90%
  śląskie
  89%
  Kraj
  83%
 • 100% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw drogowych
 • Powiat
  100%
  śląskie
  99%
  Cały kraj
  99%
 • 91% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • pow. kłobucki
  91%
  Województwo
  79%
  Cały kraj
  83%
 • 40% Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw przeciwko mieniu
 • pow. kłobucki
  40%
  Województwo
  53%
  Polska
  46%

Powiat kłobucki - Edukacja i szkolnictwo(poziom wykształcenia, lista przedszkól i szkół, edukacyjne grupy wieku)

 • Edukacja w pigułce
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 19 959 mieszkańców powiatu kłobuckiego jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 9 605 kobiet oraz 10 354 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 12,3% ludności posiada wykształcenie wyższe, 2,1% wykształcenie policealne, 8,1% średnie ogólnokształcące, a 19,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 29,9% mieszkańców powiatu kłobuckiego, gimnazjalnym 5,4%, natomiast 20,8% podstawowym ukończonym. 1,9% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej.

  W porównaniu do średniej krajowej mieszkańcy powiatu kłobuckiego mają niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w powiecie kłobuckim największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (24,0%) oraz zasadnicze zawodowe (20,9%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (39,3%) oraz średnie zawodowe (19,8%).

  16,2% mieszkańców powiatu kłobuckiego w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-6 lat - wychowanie przedszkolne (16,0% wśród dziewczynek i 16,4% wśród chłopców). Na tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 849 uczęszcza do placówek wychowania przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,20 dzieci w wieku przedszkolnym.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,1% ludności (25,7% wśród dziewczynek i 24,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach podstawowych przypada 15 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 91,25.

  Wśród mieszkańców w wieku potencjalnej nauki 12,3% zalicza się do przedziału 13-15 lat - kształcenie na poziomie gimnazjalnym (12,3% wśród dziewczyn i 12,4% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych przypada 21 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat) wynosi 94,07.

  W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie ponadgimnazjalnym (16-18 lat) kształci się 13,4% mieszkańców (12,6% wśród dziewczyn i 14,1% wśród chłopaków). Na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących przypada 7 uczniów. 20 uczniów przypada na oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych.

  W przedziale wiekowym odpowiadającym edukacji w szkołach wyższych (19-24 lat) znajduje się 33,0% mieszkańców powiatu kłobuckiego w wieku potencjalnej nauki (33,5% kobiet i 32,5% mężczyzn).

 • 12,3% Wykształcenie wyższe
 • Tutaj
  12,3%
  Województwo
  16,8%
  Kraj
  17,9%
 • 14,7% Kobiety
  (wyższe)
 • 9,7% Mężczyźni
  (wyższe)
 • 19,1% W miastach
  (wyższe)
 • 10,5% Na wsi
  (wyższe)
 • 29,6% Wykształcenie średnie i policealne
 • Powiat
  29,6%
  Województwo
  34,2%
  Polska
  33,3%
 • 32,6% Kobiety
  (średnie i policealne)
 • 26,5% Mężczyźni
  (średnie i policealne)
 • 35,8% W miastach
  (średnie i policealne)
 • 28,0% Na wsi
  (średnie i policealne)
 • 2,1% Wykształcenie policealne
 • Powiat
  2,1%
  śląskie
  2,7%
  Kraj
  2,7%
 • 3,2% Kobiety
  (policealne)
 • 1,1% Mężczyźni
  (policealne)
 • 3,8% W miastach
  (policealne)
 • 1,7% Na wsi
  (policealne)
 • 8,1% Wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • pow. kłobucki
  8,1%
  woj. śląskie
  11,3%
  Kraj
  12,4%
 • 10,6% Kobiety
  (średnie ogólnokształcące)
 • 5,6% Mężczyźni
  (średnie ogólnokształcące)
 • 11,6% W miastach
  (średnie ogólnokształcące)
 • 7,3% Na wsi
  (średnie ogólnokształcące)
 • 19,3% Wykształcenie średnie zawodowe
 • pow. kłobucki
  19,3%
  woj. śląskie
  20,2%
  Polska
  18,1%
 • 18,9% Kobiety
  (średnie zawodowe)
 • 19,8% Mężczyźni
  (średnie zawodowe)
 • 20,4% W miastach
  (średnie zawodowe)
 • 19,1% Na wsi
  (średnie zawodowe)
 • 29,9% Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Powiat
  29,9%
  śląskie
  26,6%
  Kraj
  22,9%
 • 20,9% Kobiety
  (zasadnicze zawodowe)
 • 39,3% Mężczyźni
  (zasadnicze zawodowe)
 • 24,7% W miastach
  (zasadnicze zawodowe)
 • 31,3% Na wsi
  (zasadnicze zawodowe)
 • 5,4% Wykształcenie gimnazjalne
 • pow. kłobucki
  5,4%
  woj. śląskie
  4,9%
  Polska
  5,2%
 • 5,0% Kobiety
  (gimnazjalne)
 • 5,9% Mężczyźni
  (gimnazjalne)
 • 5,0% W miastach
  (gimnazjalne)
 • 5,6% Na wsi
  (gimnazjalne)
 • 20,8% Wykształcenie podstawowe ukończone
 • powiat kłobucki
  20,8%
  Województwo
  16,6%
  Cały kraj
  19,3%
 • 24,0% Kobiety
  (podstawowe ukończone)
 • 17,6% Mężczyźni
  (podstawowe ukończone)
 • 14,2% W miastach
  (podstawowe ukończone)
 • 22,6% Na wsi
  (podstawowe ukończone)
 • 1,9% Wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
 • powiat kłobucki
  1,9%
  woj. śląskie
  0,9%
  Cały kraj
  1,4%
 • 2,7% Kobiety
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,1% Mężczyźni
  (podstawowe nieukończone)
 • 1,3% W miastach
  (podstawowe nieukończone)
 • 2,1% Na wsi
  (podstawowe nieukończone)
 • Przedszkola i punkty przedszkolne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 849 Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat
 • pow. kłobucki
  849,0
  śląskie
  879,0
  Cały kraj
  842,0
 • 1,20 Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego
 • pow. kłobucki
  1,20
  Województwo
  0,99
  Polska
  1,12
 •  
 • 125,8 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (przedszkola bez specjalnych)
 • 125,4 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 44,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)
 • 43,2 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 7,1 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (punkt przedszkolny)
 • 7,1 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły podstawowe w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 91,25 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat)
 • Tutaj
  91,25
  Województwo
  92,73
  Cały kraj
  90,94
 • 90,97 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 7-12 lat uczących się w szkołach podstawowych do wszystkich osób w wieku 7-12 lat)
 • Powiat
  90,97
  śląskie
  91,78
  Cała Polska
  90,11
 • Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłobucki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo podstawowe (powiat kłobucki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 15 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych
 • pow. kłobucki
  15,0
  woj. śląskie
  19,0
  Cała Polska
  18,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych według typu
 • 15 Szkoły podstawowe ogółem
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
 • 15
 • 15 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 15
 •  
 • 448,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 400,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 48,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły gimnazjalne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • 94,07 Współczynnik skolaryzacji brutto
  (Stosunek wszystkich osób uczących się w szkołach gimnazjalnych do osób w wieku 13-15 lat)
 • Powiat
  94,07
  Województwo
  99,44
  Cały kraj
  98,90
 • 91,25 Współczynnik skolaryzacji netto
  (Stosunek osób w wieku 13-15 lat uczących się w szkołach gimnazjalnych do wszytkich osób w wieku 13-15 lat)
 • pow. kłobucki
  91,25
  woj. śląskie
  91,39
  Cały kraj
  92,03
 • Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kłobucki) - Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Szkolnictwo gimnazjalne (powiat kłobucki) - Współczynnik skolaryzacji netto w latach 2003 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
 • 21 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych
 • Powiat
  21,0
  Województwo
  21,0
  Kraj
  21,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach gimnazjalnych według typu
 • 21 Szkoły gimnazjalne ogółem
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży
 • 21
 • 21 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
 • 21
 • 11 Szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi
 • 11
 •  
 • 222,7 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży bez szkół specjalnych)
 • 179,9 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 42,9 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 4,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (szkoły gimnazjalne dla dzieci i młodzieży ze szkołami specjalnymi)
 • 3,5 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,0 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2015)

 • Wykres - Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w latach 2006 - 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych
  Absolwenci techników
  Absolwenci liceów ogólnokształcących
 • 7 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących
 • Tutaj
  7,0
  śląskie
  2,0
  Cały kraj
  3,0
 • Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach ogólnokształcących według typu
 • 7 Szkoły ogólnokształcące ogółem
 • 7
 • 23 Licea ogólnokształcące dla młodzieży
 • 23
 • 27 Licea ogólnokształcące dla dorosłych
 • 27
 • 51,5 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla młodzieży)
 • 36,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 14,7 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 1,9 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych)
 • 1,7 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 0,2 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 20 Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach średnich zawodowych i artystycznych
 • pow. kłobucki
  20,0
  Województwo
  24,0
  Cała Polska
  23,0
 • 20 Szkoły średnie zawodowe i artystyczne ogółem
 • 20
 • 20 Technika i uzupełniające technika dla młodzieży
 • 20
 • 59,2 Nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty (technika dla młodzieży)
 • 41,8 Kobiety
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • 17,4 Mężczyźni
  (Nauczyciele w przeliczeniu na etaty)
 • Edukacyjne grupy wieku w powiecie kłobuckim
  (Źródło: GUS, 31.XII.2016)

 • 16,2% Populacja w wieku 3-6 lat
 • 16,0% Kobiety
  (w wieku 3-6 lat)
 • 16,4% Mężczyźni
  (w wieku 3-6 lat)
 • 25,1% Populacja w wieku 7-12 lat
 • 25,7% Kobiety
  (w wieku 7-12 lat)
 • 24,5% Mężczyźni
  (w wieku 7-12 lat)
 • 12,3% Populacja w wieku 13-15 lat
 • 12,3% Kobiety
  (w wieku 13-15 lat)
 • 12,4% Mężczyźni
  (w wieku 13-15 lat)
 • 13,4% Populacja w wieku 16-18 lat
 • 12,6% Kobiety
  (w wieku 16-18 lat)
 • 14,1% Mężczyźni
  (w wieku 16-18 lat)
 • 33,0% Populacja w wieku 19-24 lat
 • 33,5% Kobiety
  (w wieku 19-24 lat)
 • 32,5% Mężczyźni
  (w wieku 19-24 lat)
 • Wykres - Edukacyjne grupy wieku - powiat kłobucki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Kobiety) - powiat kłobucki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)
  Wykres - Edukacyjne grupy wieku (Męczyźni) - powiat kłobucki, 2015, Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)